Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Szkolenie biblioteczne 2012/2013

Informacja o przebiegu szkolenia bibliotecznego on-line

Szkolenie biblioteczne ma na celu dostarczenie studentom I roku UwB podstawowych informacji o bibliotece oraz instruktaż korzystania z katalogu komputerowego (wyszukiwanie, zamawianie książek i czasopism oraz sprawdzanie stanu konta czytelnika).

Test zawiera 30 pytań dających możliwość uzyskania maksymalnie 30 punktów. Dostępny jest tylko dla studentów I roku UwB, po zalogowaniu się przez podanie numeru studenckiej legitymacji elektronicznej=numeru albumu i hasła, czyli inicjał nazwiska i imienia + numer elektronicznej legitymacji studenckiej.

Zaliczenie testu następuje w momencie uzyskania przez studenta 60% pozytywnych odpowiedzi.

Pytania w teście mogą zawierać jedną, dwie lub więcej prawidłowych odpowiedzi. Zaliczenie pytania uzyskujemy po zaznaczeniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi w danym pytaniu.

Osoba, która uzupełniła i zatwierdziła test, otrzymuje informację o zaliczeniu bądź niezaliczeniu szkolenia. W tym drugim przypadku jest możliwość ponownego przystąpienia do rozwiązywania testu i powtarzania go aż do skutku.

Zaliczenie testu jest warunkiem zapisania studenta do Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej (aktywacja legitymacji studenckiej).

Uwaga! Jeśli nie znajdziesz swego nazwiska w udostępnionej bazie, zadzwoń do Oddziału Informacji Naukowej tel. 085 745 76 77, 085 745 76 23.

Studenci Uniwersytetu w Białymstoku już od 1 października mogą zapisać się do Biblioteki Uniwersyteckiej w wypożyczalni (I piętro). Osoby zgłaszające się do zapisu powinny zaliczyć szkolenie i posiadać aktualną legitymację studencką, która będzie też pełniła funkcję karty bibliotecznej. Koszt aktywacji karty na czas studiów wynosi 5 zł.