Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlasie w badaniach naukowych

"Sacrum et Natura. Rola środowiska przyrodniczego w wierzeniach zachodnich Bałtów"
wykład dr. Macieja Karczewskiego


     Dnia 21 stycznia 2010 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Podlasie w badaniach naukowych”. Tym razem zaproszenie organizatorów przyjął dr Maciej Karczewski z Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Do jego zainteresowań badawczych należy m.in. archeologia zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem archeologii środowiska. Temu właśnie zagadnieniu poświęcił swoje wystąpienie zatytułowane „Sacrum et Natura. Rola środowiska przyrodniczego w wierzeniach zachodnich Bałtów”.
     Rozpoczął je od wyjaśnienia czym zajmuje się w ramach swojej specjalizacji, czyli archeologii środowiska. W dalszej części wykładu omówił rezultaty prac przeprowadzonych w ramach projektu „Sacrum et natura. Wyniki badań cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Paprotkach Kolonii w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich”. Był on realizowany w latach 2005-2008 przez przedstawicieli nauk antropologicznych, przyrodniczych i nauk o ziemi, w tym przez pracowników UwB. Miał na celu wykazanie wielostronnych związków obrządku pogrzebowego kultury bogaczewskiej, występującej w okresie wpływów rzymskich na Pojezierzu Mazurskim, z warunkami środowiska naturalnego. W jego ramach poszukiwano odpowiedzi m.in. na następujące pytania: jakie cechy krajobrazu decydowały o założeniu cmentarzyska przez lud Galindai w danych miejscach, jak wyglądała szata roślinna w pobliżu miejsc pochówku, co kierowało Galindai przy wyborze drewna na stos pogrzebowy, a także jaką rolę odgrywały konie w rytuałach pogrzebowych. Dr Maciej Karczewski postarał się wyjaśnić te zagadnienia licznie zgromadzonej publiczności.
     Wzbogacone prezentacją wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów szkół średnich, studentów, jak i bibliotekarzy. Nie zabrakło również pytań odnośnie przebiegu granicy terytorialnej między Bałtami Wschodnimi, a Zachodnimi oraz współpracy archeologów z językowcami.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

:
:
:
:
CDE:
OIN:
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka