Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., czw.: 8:00 - 18:00; wt., śr., pt.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Aneks nr 2
do regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku z dnia 1 października 2011r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE

 1. Do korzystania ze zbiorów w Wolnym Dostępie uprawnieni są:
  • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UwB
  • pracownicy UwB (również będący na emeryturze)
  • słuchacze studiów podyplomowych i doktoranckich
  • słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  • doktoranci z otwartym przewodem doktorskim na UwB
  • inni użytkownicy, niezwiązani z Uniwersytetem w Białymstoku, za zgodą dyrektora BU.

   
 2. Dokumentami uprawniającymi do korzystania ze zbiorów w Wolnym Dostępie są:
  • elektroniczna legitymacja studencka
  • karta biblioteczna
  • Tymczasowa Karta Czytelnika (TKC).

   
 3. Elektroniczna legitymacja studencka wydawana jest studentom Uniwersytetu w Białymstoku (UwB). Jeśli czytelnik nie posiada legitymacji studenckiej, bibliotekarz może odmówić mu prawa do korzystania ze zbiorów na prawach studenta.
   
 4. Tymczasowa Karta Czytelnika jest dokumentem identyfikującym użytkownika i pozwala na korzystanie ze zbiorów w Wolnym Dostępie na III i IV piętrze. Może być wydana dla osób niezwiązanych z Uniwersytetem w Białymstoku studiami ani pracą zawodową. TKC wydawana jest w Wypożyczalni (I piętro) na podstawie ważnego dowodu tożsamości. Karta jest imienna i ważna przez rok. Opłata za kartę wynosi 12 zł.

  Karta jest ważna wyłącznie z dowodem tożsamości.
   
 5. Karta biblioteczna wydawana czytelnikom za kaucją uprawnia wyłącznie do korzystania z zasobów Wypożyczalni – nie uprawnia do korzystania z Wolnego Dostępu. Osoby te powinny posiadać TKC.
   
 6. Osoby, które podpisały kartę obiegową i utraciły status studenta, pozbawione są prawa do korzystania z Czytelni. Aby skorzystać z Czytelni, są zobowiązane do wykupienia TKC.
   
 7. Użytkownicy korzystający ze zbiorów w Wolnym Dostępie są zobowiązani do:
  • pozostawiania w szatni okryć oraz teczek, plecaków i toreb (z torbami na komputery przenośne włącznie)
  • oddania dyżurującemu bibliotekarzowi karty bibliotecznej, legitymacji elektronicznej lub TKC wraz z dowodem tożsamości (w przypadku użytkowników spoza uczelni)
  • zarejestrowania się na III lub IV piętrze
  • wpisania się na listę obecności
  • zarejestrowania u dyżurującego bibliotekarza przyniesionych ze sobą książek, czasopism lub innych materiałów mogących wchodzić w skład zbiorów bibliotecznych
  • zgłoszenia chęci wykonywania kopii przy pomocy aparatu cyfrowego
  • wyłączenia telefonów komórkowych
  • nie wnoszenia na teren Czytelni jedzenia, mogącego zabrudzić lub uniemożliwić korzystanie ze zbiorów
  • zachowania ciszy.

   
 8. Ze zbiorów znajdujących się w Wolnym Dostępie czytelnicy korzystają samodzielnie (bez konieczności wypełniania rewersów).
   
 9. O możliwości wykonania kserokopii materiałów bibliotecznych każdorazowo decyduje dyżurny bibliotekarz, który w uzasadnionych przypadkach może zabronić reprografii wybranych materiałów. Ograniczenia wynikają z obowiązującego prawa autorskiego i postępującej dewastacji zbiorów. Kopiowanie może odbywać się:
  • w punkcie ksero, zlokalizowanym na II piętrze, obsługiwanym przez pracownika.

   
 10. Do kopiowania nie są udostępniane:
  • książki klejone, które mogą ulec uszkodzeniu w trakcie kopiowania
  • książki i czasopisma oprawione
  • albumy i książki cenne dla biblioteki
  • wszystkie wydawnictwa w złym stanie zachowania.

   
 11. Z udostępnionymi zbiorami bibliotecznymi należy obchodzić się właściwie, a wszelkie zauważone uszkodzenia lub braki należy zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.
   
 12. Książki wykorzystane należy odkładać na wyznaczone do tego miejsca (stoliki lub wózki stojące przy poszczególnych działach). Odkładaniem książek na półki zajmuje się magazynier lub bibliotekarz.
   
 13. Studenci posiadający aktualną legitymację studencką i aktywne konto w Wypożyczalni uprawnieni są do korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych. Zasady wypożyczeń krótkoterminowych określa odrębny regulamin.
   
 14. Za zagubienie numerka z Czytelni Wolnego Dostępu pobierana będzie opłata w wysokości 12 zł.
   
 15. W uzasadnionych przypadkach pracownicy naukowi UwB mogą korzystać z wypożyczeń krótkoterminowych (maks. 3 vol.) w celach dydaktycznych na czas nie dłuższy niż 3 dni.
   


Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
mgr Halina Brzezińska-Stec

Białystok, 1 października 2013 r.

          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka