Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Aneks nr 1
do regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2013 r.

Regulamin
Korzystania z zasobów baz elektronicznych

 1. Serwisy baz elektronicznych są dostępne na miejscu dla wszystkich użytkowników w każdej z agend Biblioteki Uniwersyteckiej.
 2. Z serwisów można korzystać wyłącznie z komputerów podłączonych do uczelnianej sieci komputerowej.
 3. Dostęp do zasobów baz elektronicznych z komputerów prywatnych (poza siecią UwB) mogą uzyskać pracownicy i studenci Uniwersytetu w Białymstoku, którzy są zarejestrowani i posiadają aktywne konto w systemie bibliotecznym ALEPH.
  Rejestracja użytkowników następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i okazaniu karty bibliotecznej wraz z dowodem tożsamości.
 4. Formularz rejestracyjny należy składać w Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej (I piętro BU, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, tel. (085)745-76-82).
 5. Konto zakładane jest na okres jednego roku akademickiego. Po tym czasie należy przedłużyć ważność konta.
 6. Pracownicy i studenci Wydziału Zamiejscowego UwB w Wilnie mogą korzystać z dostępu do zasobów elektronicznych na tych samych zasadach jak wszyscy pracownicy i studenci UwB.
 7. Rejestracja użytkowników z Wydziału Zamiejscowego w Wilnie do korzystania z serwisów poza siecią uczelnianą odbywa się za pośrednictwem Biblioteki Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii UwB w Wilnie.
 8. Użytkownikom zezwala się zgodnie z zakupioną licencją na: przeszukiwanie i przeglądanie wydawnictw objętych licencją, drukowanie oraz kopiowanie na własne komputery uzyskanych z przeszukiwań artykułów oraz fragmentów tekstu, wyłącznie do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych.
 9. Nie zezwala się na kopiowanie zawartości całych numerów czasopism oraz książek, zaś skopiowane materiały nie mogą być w sposób bezpośredni lub pośredni wykorzystywane do systematycznego powielania, jakiejkolwiek redystrybucji, odsprzedaży lub wtórnego licencjonowania, w tym także od odpłatnych lub nieodpłatnych usług (wypożyczenia międzybiblioteczne) oraz systematycznego dostarczania lub redystrybucji osobom nie będącym uprawnionymi użytkownikami.
 10. Nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało odłączeniem baz przez dystrybutora. Czasopisma i książki w wersji online są chronione prawem autorskim.


Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
mgr Halina Brzezińska-Stec

Białystok, 25 kwietnia 2013 r.

          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka