Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlasie w badaniach naukowych

„Pułki białostockie - legenda i prawda”
wykład dr. hab. Adama Dobrońskiego, prof. UwB


     Dnia 18 lutego 2011 roku odbył się kolejny wykład w ramach cyklu „Podlasie w badaniach naukowych”. Zaproszenie organizatorów przyjął dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB, z Wydziału Historyczno-Socjologicznego.
     Prof. Adam Dobroński jest kierownikiem Zakładu Historii Wojskowej i Stosunków Militarnych Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku, autorem wielu publikacji naukowych i wielkim miłośnikiem naszego miasta. W wykładzie, wygłoszonym w przeddzień rocznicy wyzwolenia Białegostoku, przypadającej 19 lutego, doskonałe odzwierciedlenie zajęły wszystkie pasje prelegenta. Szczególna uwaga została poświęcona pułkom białostockim okresu dwudziestolecia międzywojennego: w tymże okresie w garnizonie białostockim stacjonowały: 42 pułk piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego (koszary im. Romualda Traugutta na Wygodzie), 10 Pułk Ułanów Litewskich (koszary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kawaleryjskiej) i 14 dywizjon artylerii konnej (koszary przy ul. gen. J. Bema). Wszystkie te jednostki miały bogatą historię, brały udział w wojnie lat 1919-1920. Ponadto w centrum miasta (ulice: Wołodyjowskiego, Szpitalna, Plutonowa, Wojskowa) znajdowały się rozległe koszary, w których mieściło się m.in. dowództwo Brygady Kawalerii "Białystok", a następnie Podlaskiej Brygady Kawalerii. Sympatię białostoczan zdobył d-ca PBK gen. bryg. Ludwik Kmicic-Skrzyński. Trudno sobie było wyobrazić miasto bez wojska, które zapewniało poczucie bezpieczeństwa, wzmacniało polskość (ważne zwłaszcza w pierwszych latach po wyzwoleniu), bardzo aktywnie uczestniczyło w życiu publicznym (uroczystości), także kulturalnym (przykładem orkiestry), gospodarczym i społecznym (pomoc bezrobotnym).
Z wojskiem współpracowało kilkanaście znaczących instytucji i stowarzyszeń, w tym skupiających młodych mieszkańców.
     Ciekawa jest symbolika białostockich pułków, na uwagę zasługują biografie przedstawicieli kadry oficerskiej i podoficerskiej. Prelegent podkreślił konieczność stworzenia pełnej monografii białostockiego garnizonu, zebrania pamiątek i wspomnień, wspomagając w tym dziele m.in. koła żołnierzy i rodzin wojskowych oraz miejscowe Muzeum Wojska. W Instytucie Historii UwB (Zakład Historii Wojskowości) powstały prace magisterskie poświęcone pułkom stacjonującym do września 1939 r. na terenach obecnego woj. podlaskiego.
     Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem: audytorium wypełnili pracownicy naukowi, bibliotekarze i studenci, a także uczniowie klas o profilu historycznym oraz zainteresowani mieszkańcy Białegostoku. Doskonałe uzupełnienie wykładu stanowiły wspomnienia przedstawicieli organizacji kombatanckich i ich rodzin związane z historią przedwojennych pułków i miasta.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

:
:
:
:
CDE:
OIN:
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka