Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., czw.: 8:00 - 18:00; wt., śr., pt.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Publikacje pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej


Aby wyszukać naciśnij CTRL+F i wpisz szukany tekst


1980

Zarys problematyki elegii łacińskich Jana Kochanowskiego / Halina Brzezińska-Stec // Zesz. Nauk., Hum., Filol. Pol. / UW Białystok. - 1980, z. 31, s. 267-2861987

Jan Kochanowski w badaniach rocznicowych / Halina Brzezińska-Stec // Zesz. Nauk., Hum. Filol. Pol. / UW Białystok. – 1987, z. 56, s. 7-431994

Skład osobowy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w roku akademickim 1993/1994 / oprac. Bogumiła Mancewicz, Halina Brzezińska-Stec. - Białystok : Dział Wydaw. Filii UW, 19941995

Album magistrów Instytutu Historii (1977-1994) / oprac. Bogumiła Mancewicz, Halina, Brzezińska-Stec, Bożena Suchodoła. - Białystok : IH FUW, 19951996

Bibliografia publikacji pracowników Filii UW za lata 1986-1990 / Bogumiła Mancewicz, Halina Brzezińska Stec. - Białystok : Dział Wydaw Filii UW, 1996

Dworniczka w Małopolsce w XVI i pierwszej połowie XVII wieku/ Edyta Bezzubik // Białostockie Teki Historyczne. - T. 2 (1996), s. 5-46 Link do tekstu

Dworniczka w Małopolsce w XVI i pierwszej połowie XVII wieku / Edyta Bezzubik // Gryfita. - 1996, nr 11, s. 13-15 Link do tekstu

Informator o pracach magisterskich za lata 1991-1994 / oprac. Bogumiła Mancewicz, Halina Brzezińska-Stec i. in. - Białystok : Dział Wydaw. Filii UW, 1996

Przegląd komputerowych systemów bibliotecznych : informator / Elwira Śliwińska. - Warszawa : Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 1996

Życie Jana Klemensa Branickiego / Edyta Bezzubik // Gryfita.- 1996, nr 12, s. 17-18 Link do tekstu1998

Helena Radlińska o książce i bibliotece / Wiesława Wojtkowska. - Białystok: Trans Humana, 1998

Jak łączyć wiedzę o potrzebach czytelników z wiedzą o zawartości księgozbioru / Wiesława Wojtkowska // Bibliotekarz. - 1998, nr 10, s. 19-21 Link do tekstuPotrzeby informacyjne użytkowników a język informacyjno-wyszukiwawczy systemu : komunikat o badaniach prowadzonych w Bibliotece Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku / Wiesława Wojtkowska // Zag. Inform. Nauk. - 1998, nr 1, s. 74-77 Link do tekstu1999

Cooperation of ALEPH libraries in the process of computerization [w bibliotekach akademickich Białegostoku] / Barbara Kubiak, Joanna Putko // W : Research libraries – cooperation in automation : November 16-19, 1998, Cracow / ed. By Jadwiga Woźniak and Robert C. Miller. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1999. – S. 105-109. - Formaty. Kartoteki. 3

Rapt w okresie staropolskim / Edyta Bezzubik / Studia Podlaskie.- T. 9 (1999), s. 65-72 Link do tekstu2000

Bazy danych na dyskach optycznych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu w Białymstoku [Dokument elektroniczny] / Halina Brzezińska-Stec // EBIB. - 2000, nr 6 Link do tekstu

Biblioteka Główna Uniwersytetu w Białymstoku / Halina Brzezińska-Stec, Iwona Wnuszyńska-Kocoń // Bibl. Podl. – 2000, nr 1, s. 52-58 Link do tekstu

Informator systemu biblioteczno-informacyjnego / Halina Brzezińska-Stec, Iwona Wnuszyńska-Kocoń ; Biblioteka Główna. Uniwersytet w Białymstoku. - Białystok: Wydaw. Uniw. Białystok, 2000

Nowe pomieszczenia Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku / Wiesława Wojtkowska // Bibliotekarz. - 2000, nr 12, s. 22-24 Link do tekstu2001

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku : projekt funkcjonalny nowego gmachu / Halina Brzezińska-Stec // Bibl. Podl. – 2001, nr 2, s. 74-79 Link do tekstu

Czasopisma wydawane w województwie podlaskim w latach 2000/2001 / Edyta Bezzubik // Bibl. Podl. – 2001, nr 3, s. 28-38 Link do tekstu

Dokumentacja bibliograficzna piśmiennictwa regionalnego w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku [Dokument elektroniczny] / Halina Brzezińska-Stec, Halina Sołomianko // EBIB. - 2001, nr 5 Link do tekstu

Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Koncepcja użytkowa i funkcjonalna [Dokument elektroniczny] / Halina Brzezińska-Stec // EBIB. - 2001, nr 4 Link do tekstu2002

Czasopisma wydawane w województwie podlaskim a informacje o nich w portalu INFOPORT / Edyta Bezzubik // Bibl. Podl. - 2002, nr 5, s. 7-13 Link do tekstu2003

Bibliografia Wiesława Kazaneckiego / Agnieszka Gałecka // Bibl. Podl. - 2003, nr 6, s. 137-140 Link do tekstu2004

Biblioteki wobec społeczeństwa wielokulturowego / Agnieszka Frankowska// Bibl. Podl. - 2004/2005, nr 9/10, s. 28-34 Link do tekstu

Księgozbiór podręczny – czy to już koniec? / Elżbieta Mikutowicz // Bibl. Podl. - 2004/2005, nr 9/10, s. 21-27 Link do tekstu

„Tradycje a wykorzystanie nowoczesnych technologii w bibliotekach - na przykładzie bibliotek duńskich”, sprawozdanie z programu edukacyjnego w Danii 30.05 - 6.06.2004 r. / Wiesława Wojtkowska // Bibl. Podl. - 2004/2005, nr 9/10, s. 188-192 Link do tekstu

Wybrane aspekty prawnego otoczenia współczesnej biblioteki / Elżbieta Rogucka-Mojsik ; red. merytor. Marcin Drzewiecki, Jan Gosiewski ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. - Warszawa: CEBID, 2004

Zainteresowania elektroniczną postacią książki i czasopisma w Bibliotece Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku / Wiesława Wojtkowska // Bibl. Podl.- 2004, nr 8, s. 50-56 Link do tekstu2005

Biblioteki cyfrowe w Polsce / Edyta Bezzubik // Bibl. Podl. – 2005/2006, nr 11/12, s. 33-39 Link do tekstu

Konflikty małżeńskie w Polsce nowożytnej — na podstawie akt separacji i rozwiązań małżeństw z oficjalatów krakowskiego, poznańskiego i włocławskiego z lat 1597–1697 /Edyta Bezzubik // Genealogia. - T. 17 (2005), s. 7-75

Rola i zadania bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotece akademickiej / Halina Brzezińska-Stec //W: Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych : teoria a praktyka / pod red. Marii Czyżewskiej. -Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. [123]-139 Link do tekstu2006

Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia w Białymstoku w nowym gmachu / Halina Brzezińska-Stec// W: Biblioteki XXI wieku - czy przetrwamy? / [org. Biblioteka Politechniki Łódzkiej]. - Łódź , 2006.- S. 323-334 Link do tekstu

Podlaskie Forum Bibliotekarzy / Edyta Bezzubik, Anna Rutkowska // Por. Bibl. - 2006, nr 10, s. 20-22 Link do tekstu

Podlaskie Forum Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / Edyta Bezzubik, Anna Rutkowska // EBIB. - 2006, nr 7 Link do tekstu

Prasa codzienna do 1939 roku w zbiorach bibliotek Białegostoku, charakterystyka, zasób, ochrona / Halina Brzezińska-Stec // W : Gazety / [red. nauk. Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska]. - Poznań, 2006. - S. 101-115 Link do tekstu

Rusza Podlaska Biblioteka Cyfrowa [Dokument elektroniczny] / Edyta Bezzubik // EBIB. - 2006, nr 4 Link do tekstu2007

24 lata działalności Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku / Wiesława Wojtkowska //W: Utrwalić chwilę... XXX lecie Wydziału Pedagogkiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (1977 - 2007)/ [red. E.J. Kryńska]. - Białystok, Trans-Humana 2007, s. 237-241

Bibliografia prac Anny Sitarskiej / Jolanta Kudrawiec //W: Od księgoznawstwa przez bibliotekoznawstwo do nauki o informacji XXI wieku / [red. Jan Leończuk]. - Białystok, 2007. - S. 319-383 Link do tekstu

Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku w nowej siedzibie / Halina Brzezińska-Stec // Por. Bibl. - 2007, nr 7/8, s. 41-42 Link do tekstu

"Kultura organizacyjna w bibliotece": Konferencja naukowa (Białystok, 4-6 czerwca 2007 r.) / Halina Brzezińska-Stec // Prz. Bibl. - R. 75, z. 3 (2007), s. 416-419 Link do tekstu

Podlaskie Forum Bibliotekarzy i działalność promocyjna Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku / Halina Brzezińska-Stec // W: Kształtowanie wizerunku biblioteki : praca zbiorowa / pod red. Marii Czyżewskiej. - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007. - S. [203]-210 Link do tekstu

Systemowe myślenie o bibliotece - w praktyce Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku / Wiesława Wojtkowska //W: Od księgoznawstwa przez bibliotekoznawstwo do nauki o informacji XXI wieku / [red. Jan Leończuk]. - Białystok, 2007. - s. 287-292 Link do tekstu2008

Działalność Stefana Mikołaja Branickiego h. Gryf w Białymstoku w latach 1689-1709 / Wiesław Wróbel // Biul. Konserw. Woj. Podl. – 2008, z. 14, s. 40-80 Link do tekstu

Dzika przyroda Puszczy Augustowskiej / Halina Brzezińska-Stec // Las Pol. - 2008, nr 3, s. 2 Wystawa "Dzika przyroda Puszczy Augustowskiej" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku Link do tekstu

Kultura organizacyjna w bibliotece: Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Białystok, 4-6 czerwca 2007: praca zbiorowa / pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec.- Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008 Link do tekstu

Podlaska Biblioteka Cyfrowa - stan obecny i plany na przyszłość / Edyta Bezzubik // Bibl. Podl. – 2008, nr 17, s. 21-25 Link do tekstu

Rozważania o sytuacji zawodowej bibliotekarzy w Polsce / Edyta Bezzubik // Por. Bibl. - 2008, nr 11, s. 3-6 Link do tekstu

Urodziny biblioteki / Katarzyna Puksza, Anna Rutkowska // Nasz Uniw. - 2008, nr 7, s. 37 Jubileusz 40-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej. Link do tekstu2009

Fundacje kościelne białostockiej linii rodu Wiesiołowskich w XVI i XVII wieku / Wiesław Wróbel // Zesz. Hist. / Akad. Częst. - T. 10 (2009), s. 165-215 Link do tekstu

Klasztor brygidek w Grodnie – największa fundacja sakralna rodu Wiesiołowskich / Wiesław Wróbel // W: Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu w Białymstoku. - T. 2 (2009), s. 11-17 Link do tekstu

Maciej z Krajny i Buzun h. Topór (ok. 1470-ok. 1546) / Wiesław Wróbel // Stud. Podl. - T. XVIII (2009/2010), s. 279-296 Link do tekstu

Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece" : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Białystok, 24-26 czerwca 2009 r.) / Halina Brzezińska-Stec // Prz. Bibl. - R. 77, z. 3 (2009), s. 388-391 Link do tekstu

"Noc w Bibliotece" Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku / Agnieszka Frankowska // Bibliotekarz. - 2009, nr 7/8, s. 42-43 Link do tekstu

Opieka patronacka rodów Paców i Branickich nad klasztorem dominikanów w Choroszczy / Wiesław Wróbel // W: Parafia rzymskokatolicka w Choroszczy. 550 lat. Księga jubileuszowa / pod red. T. Kasabuły i A. Szota, Białystok 2009. - S. 123-134 Link do tekstu

Rola bibliotekarzy w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego / Agnieszka Frankowska // Bibliotekarz. - 2009, nr 6, s. 11-13 Link do tekstu2010

Badania historyczne i architektoniczne domu Wellerów przy ul. Sienkiewicza 63 w Białymstoku / Krzysztof Kulesza, Wiesław Wróbel // Biul. Konserw. Woj. Podl. – 2010, z. 15/16, s. 99-122

Białostocki Tydzień Bibliotek 2010 / Hanna Kościuch // Nasz Uniw. - 2010, nr 13, s. 27 Link do tekstu

Biblioteka bez barier / Edyta Bezzubik, Hanna Kościuch // Nasz Uniw. - 2010, nr 13, s. 22 Link do tekstu

Kościół i parafia pw. Bożego Ciała w Surażu. Monografia historyczna do 1939 r. / Marta Sokół, Wiesław Wróbel. - Suraż : Miej.-Gm. Ośr. Kult, 2010

Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece : II ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 24-26 czerwca 2009 : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Kudrawiec.- Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2010 Link do tekstu

O Jerzym Giedroyciu w Bibliotece / Jolanta Kudrawiec, Bożena Nazarkiewicz // Nasz. Uniw. - 2010, nr 15, s. 20 Link do tekstu

Wystawy, koncerty, spektakle / Katarzyna Puksza // Nasz Uniw. - 2010, nr 13, s. 28 Link do tekstu

Zjazd bibliotekarzy / Halina Brzezińska-Stec // Nasz. Uniw. - 2010, nr 15, s. 21 Link do tekstu2011

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w nowym gmachu – z perspektywy pięcioletnich doświadczeń / Halina Brzezińska-Stec // Bibliotheca Nostra. – 2011, nr 2, s. 50-60 Link do tekstu

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w nowym gmachu – z perspektywy pięcioletnich doświadczeń / Halina Brzezińska-Stec // Forum Bibliotek Medycznych. – 2011, nr. 2, s. 43-57 Link do tekstu

Dzieje kościoła w Kalinówce Kościelnej do końca XVI w. / Wiesław Wróbel // W: Parafia w Kalinówce Kościelnej 1511-2011. Pięć wieków historii / pod red. A. Szota. - Białystok – Kalinówka Kościelna, 2011. - S. 77-108 Link do tekstu

Historia ulicy Kijowskiej. Studia z dziejów Białegostoku, Białystok 2011 / Wiesław Wróbel [dokument elektroniczny] Link do tekstu

Jeszcze o początkach Strabli. Uzupełnienia do biografii Macieja z Krajny h. Topór (ok. 1470-1546) / Wiesław Wróbel // Studia Podlaskie. - T. XIX (2011), s. 93-99 Link do tekstu

Konferencja bibliotekarzy z panelem autokarowym / Hanna Kościuch // Nasz Uniw. - 2011, nr 17, s. 11 Link do tekstu

Kościół parafialny w Kalinówce Kościelnej i jego wyposażenie w świetle inwentarza z 1620 r. / Wiesław Wróbel / W: Parafia w Kalinówce Kościelnej 1511-2011. Pięć wieków historii, pod red. A. Szota. - Białystok – Kalinówka Kościelna, 2011. - S. 113-122 Link do tekstu

Prasa regionalna w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej / Edyta Bezzubik // Bibl. Podl. – 2011, nr 22, s. 51-68 Link do tekstu

Rys historyczny fabryki Jakuba A. B. Markusa w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 29 / Wiesław Wróbel // Biul. Konserw. Woj. Podl. – 2011, z. 17. s. 175-190 Link do tekstu

Wolny dostęp w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku / Katarzyna Puksza, Adela Spychała // Bibliotekarz. - 2011, nr 7-8, s. 33-35

Współpraca Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku z innymi bibliotekami Podlasia oraz jej miejsce w społeczności lokalnej / Hanna Kościuch // W: Współpraca bibliotek na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym / pod red. Mai Wojciechowskiej. – Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum-Szkoły Wyższej, 2011. - S. 275-2852012

Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące : III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 18-20 maja 2011 : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Kudrawiec. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012 Link do tekstu

Bojary 2 / [red. tekstów Jerzy Szerszunowicz ; konsult. merytoryczni Wiesław Wróbel, Sebastian Wicher]. - Bialystok : Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 2012

Budowa rzeźni miejskiej w Białymstoku w latach 1911-1914 według projektu firmy „Windschild & Langelott” oraz jej funkcjonowanie do 1919 r. / Wiesław Wróbel // Biul. Konserw. Woj. Podl. - 2012, z. 18, s. 59-96 Link do tekstu

Dzieje Białegostoku w okresie średniowiecza i wczesnej nowożytności / Jan Tęgowski, Wiesław Wróbel // W: Historia Białegostoku / red. nauk. Adam Czesław Dobroński. - Białystok : Fundacja Sąsiedzi, 2012. - S. 25-49

Franciszek ze Lwowa (około 1475-1536), kanonik łucki i biskup kijowskii : próba biografii / Wiesław Wróbel // W: Narodziny Rzeczypospolitej : studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych. T. 1 / pod red. Waldemara Bukowskiego i Tomasza Jurka. – Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana”. – 2012. - S. 321-336 Link do tekstu (preprint)

Komiks japoński w Polsce : historia i kontrowersje / Ewa Witkowska. - Toruń : Wydawnictwo Kirin, 2012

Pierwszy raport z badań piwnic pałacu Branickich / Magdalena Grassmann, Wiesław Wróbel // Medyk Białostocki. - 2012, nr 5, s. 24-26 Link do tekstu

Podlaska Biblioteka Cyfrowa – z perspektywy doświadczeń / Halina Brzezińska-Stec //W: Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki polskiej / pod red. Marii Czyżewskiej. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2012.- S. [117]-130 Link do tekstu

Przyjazna biblioteka – usuwanie barier w dostępie do zbiorów na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku / Hanna Kościuch, Agnieszka Frankowska // W: Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników : materiały z konferencji (Opole, 16-17 listopada 2011r.) : edycja 2 / pod red. Wandy Matwiejczuk i Danuty Szewczyk-Kłos – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. - S. 111-120 Link do tekstu

Rola biblioteki w kształtowaniu tożsamości kulturowej oraz zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mniejszości narodowych na Podlasiu / Agnieszka Frankowska // Bibliotekarz. - 2012, nr 2, s. 1-4

Starobojarska 24 - wokół jednego adresu / Wiesław Wróbel // W: Bojary 2 / [red. tekstów Jerzy Szerszunowicz ; konsult. merytoryczni Wiesław Wróbel, Sebastian Wicher]. - Bialystok : Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 2012. - S. 20-23

W poszukiwaniu książki, biblioteki, informacji : działania i oczekiwania seniorów w społeczeństwie wiedzy / Hanna Kościuch // W: Książka, biblioteka, informacja : między podziałami a wspólnotą. Cz. III / pod red. Jolanty Dzieniakowskiej, Moniki Olczak Kardas. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2012. - S. 749-761

Zespół pofabryczny przy ul. Warszawskiej 59 w Białymstoku i jego problematyka konserwatorska / Sebastian Wicher, Wiesław Wróbel // Biul. Konserw. Woj. Podl. - 2012, z. 18, s. 97-114 Link do tekstu2013

Białostocka architektura modernizmu / tekst Sebastian Wicher ; red. Katarzyna Niziołek ; kons. hist. Wiesław Wróbel ; fot. Marcin Onufryjuk. - Białystok : Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis, 2013 Link do tekstu

„Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja?” – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Białystok, 12-14 czerwca 2013 r. / Halina Brzezińska-Stec, Hanna Kościuch // Przeg. Bibl. – 2013, nr 4, s. [495]-499 Link do tekstu

Bibliotekarz uwolniony : deregulacja czy degradacja? : IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 12-14 czerwca 2013 : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej ; Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013 Link do tekstu

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego : ekspozycja w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku / Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, Halina Brzezińska-Stec, Adam Dobroński, Wiesław Wróbel. – Białystok : Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan, 2013

Ile loży masońskiej w "loży masońskiej"? Uzupełnienia do historii budynku przy ul. Kilińskiego 16 - siedziby Książnicy Podlaskiej / Wiesław Wróbel // Bibl. Podl. - 2013, nr 2, s. 127-144 Link do tekstu

Kraszewskiego 9. Historia najstarszego „apartamentowca” dzielnicy Bojary przed 1939 r. / Wiesław Wróbel // W: Bojary 3 / pod red. Jerzego Szerszunowicza. – Białystok : Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 2013. – S. 171-181

Krąg rodzinny Zofii z Chożowa Holszańskiej i jej testament z 29 VII 1518 r. / Wiesław Wróbel // W : Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych / pod red. D. K. Rembiszewskiej i H. Krajewskiej. - Łomża : Wyd. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2013. - S. 345-366 Link do tekstu

Moralno-etyczne aspekty pracy bibliotekarza – analiza kodeksów etyki bibliotekarskiej oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku bibliotek białostockich /Joanna Kępko, Iwona Packiewicz // W: Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja? : IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 12-14 czerwca 2013 : praca zbiorowa / pod. red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej.- Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. - S. 85-100 Link do tekstu

Nie od razu pomnik zbudowano : w czterdziestą rocznicę odsłonięcia pomnika Ludwika Zamenhofa w Białymstoku / Wiesław Wróbel. – Białystok : Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 2013

Nie tylko „loża masońska”… O dziejach domu przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku / Wiesław Wróbel // Biul. Konserw. Woj. Podl. – 2013, z. 19, s. 41-69 Link do tekstu

Rola kadry zarządzającej w procesie kształtowania wizerunku pracownika nowoczesnej biblioteki naukowej / Hanna Kościuch // W: Bibliotekarz – przewodnik po księgozbiorze, wiedzy i informacji / pod red. Mai Wojciechowskiej i Jolanty Laskowskiej. – Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum-Szkoły Wyższej, 2013. – S. 9-23

Starobojarska. Biografia ulicy / Wiesław Wróbel // W: Bojary 3 / pod red. Jerzego Szerszunowicza. – Białystok : Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 2013. - S. 57-1692014

Bojary 4. W sercu dzielnicy / Wiesław Wróbel. – Białystok : Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 2014

Fabryka Przyrządów i Uchwytów 1948-1991 / Wiesław Wróbel // W : Uchwyty 1948-2014 / pod red. J. Szerszunowicza. - Białystok : Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 2014. - S. 10-64.

Katalog eksponatów Prezydenta Kaczorowskiego / Wiesław Wróbel // Nasz Uniw. – 2014, nr 23, s. 21 Link do tekstu

Od aptekarza do bibliotekarza. Nowa biografia Franciszka Glińskiego (17 XI 1850 – 22 XI 1926) / Wiesław Wróbel // Rocznik Białostocki. – T. XIX (2014), s. 137-177 Link do tekstu

Powstało uniwersyteckie repozytorium / Halina Brzezińska-Stec // Nasz Uniw. – 2014, nr 23, s. 10 Link do tekstu

Yabusame - ślad dawnej Japonii / Ewa Witkowska // W: Odkrywając Japonię : praca zbiorowa / pod red. Adrianny Wosińskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Kirin, 2014. - S. 231-[260]2015

Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu : V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Supraśl, 14-16 września 2015 : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej . - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015

Bractwo Trójcy Świętej przy kościele parafialnym w Turośni Kościelnej i jego księga bracka z lat 1749-1865 / Wiesław Wróbel // W: Parafia w Turośni Kościelnej 1515–2015. Ku chwale Trójcy Przenajświętszej / pod red. ks. A. Szot, M. Wróbel. – Białystok, Turośń Kościelna : Wydawnictwo św. Jerzego w Białymstoku, 2015. – S. 147-172 Link do tekstu

Japanese-Language Program for Specialists in Cultural & Academic Fields – ciekawa propozycja Fundacji Japońskiej dla bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / Ewa Witkowska // EBIB. – 2015, nr 1 Link do tekstu

Opieka patronacka rodu Zaleskich h. Chomąto nad kościołem parafialnym w Turośni w XVIII w. / Wiesław Wróbel // W: Parafia w Turośni Kościelnej 1515–2015. Ku chwale Trójcy Przenajświętszej / pod red. ks. A. Szot, M. Wróbel. – Białystok, Turośń Kościelna : Wydawnictwo św. Jerzego w Białymstoku, 2015. – S. 53-70 Link do tekstu

Realizacja misji społecznej i kulturalnej biblioteki naukowej – na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku / Hanna Kościuch // W: Strategia biblioteki. Czas kryzysu - czasem wyzwań dla bibliotek / pod. red. A. Sobiech, M. Kozłowskiej. - Ostrołęka : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2015. - S. [165]-177.

Wodociągi i kanalizacja Białegostoku od czasów najdawniejszych do 2015 roku / Wiesław Wróbel. – Białystok: Wydawnictwo BUK : Wodociągi Białostockie, 2015

Historia posesji przy ul. Lipowej 28 i 30 w Białymstoku / Wiesław Wróbel - Białystok: „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, t. 21, 2015, s. 81-121

Jaka biblioteka dla współczesnego uzytkownika? Przykład bibliotek uniwersytetów artystycznych Tama i Musashino / Ewa Witkowska // W: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu : V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Supraśl, 14-16 września 2015 : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. - S. [391]-416.2016

Fotografowie białostoccy 1861-1915 / / tekst historyczny Wiesław Wróbel ; fotografie z kolekcji Mieczysława Marczaka . – Białystok : Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 2016

Osobliwy „rysunek światłem”, czyli o najstarszej fotografii wykonanej w Białymstoku / Wiesław Wróbel w: Małe miasta. Osobliwości, pod red. M. Zemło, Lublin-Sędziwój Małopolski-Supraśl 2016, s. 279-301

Dom szlachty. Dzieje domu przy ul. Lipowej 24 w Białymstoku / Wiesław Wróbel Białystok 2016

Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1799-1853, oprac. Wiesław Wróbel, Wiaczesław Szwed, Białystok 2016

Wiesław Wróbel, Kilińskiego. Historia jednej ulicy, Białystok 2016

Wiesław Wróbel, Józef Karol Puchalski (1862-1924). Pierwszy międzywojenny prezydent Białegostoku i jego związki z ziemią juchowiecką, w: Juchnowieckie szepty o historii, Juchnowiec Kościelny 2016, s. 67-98 -> link

Wiesław Wróbel, Pastor Teodor Zirkwitz (1863-1943). Życie i działalność w Białymstoku w latach 1903-1938, "Rocznik Białostocki" t. XX, 2016, s. 73-130

2017

Po-rando ni okeru daigaku toshokan / Ewa Witkowska // Toshokan zasshi. – 2017, vol. 111, no. 4, s. 244

„Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny” – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.) / Hanna Kościuch, Jolanta Żochowska // Przeg. Bibl. – 2017, nr 3, s. 361-369


I. Szymańska, W. Wróbel, Dom Sakowiczów. Historia domu i posesji przy ul. Warszawskiej 9 w Białymstoku, Białystok 2017

Wielka Wojna i kres zaboru rosyjskiego w Białymstoku. Wybór źródeł obrazujących stan Białegostoku w latach 1914-1915, oprac. W. Wróbel, W. Szwed, Białystok 2017

W. Wróbel, Cmentarze parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku w XVI-XX w., w: J. Kotyńska-Stetkiewicz, E. Kozłowska-Świątkowska, A. Kułak, A. Lechowski, A. Szot, W. Wróbel, Cmentarz Farny w Białymstoku, Białystok 2017, s. 33-86.

W. Wróbel, Nieustanna świadomość końca, w: Sąsiedzi wyjechali do Treblinki…, katalog wystawy, Białystok 2017.

W. Wróbel, Przed wojną. Historia białostocka, w: Helena Bohle-Szacka. Lilka – Mosty / Die Brücken, Białystok 2017, s. 391-430.

W. Wróbel, Rodowody mieszczan białostockich – Malinowscy (szkic biograficzno-genealogiczny), w: Archiwalne dziedzictwo, pod red. A. Szota, Białystok 2017, s. 263-306.

W. Wróbel, Biblioteka klasztoru dominikanów w Choroszczy w 1828 r. i starodruk St-47 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, w: Małe miasta. Ślady przeszłości, pod red. M. Zemło, Lublin-Strzyżów-Supraśl 2017, s. 257-273.

W. Wróbel, Nie od razu pomnik zbudowano... Dzieje idei budowy pomnika Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, w: Abraham Ostrzega i żydowskie środowisko artystyczne, Warszawa 2017, s. 82-93 (= „Pamiętnik Sztuk Pięknych/Fine Arts Diary” nr 12, 2017).

W. Wróbel, Wokół początków parafii w Juchnowcu Kościelnym. Dokumenty funduszowe i erekcyjne z 1547 r. oraz związane z nimi kontrowersje, w: Juchnowieckie szepty o historii, t. II, pod red. J. Dobrzyńskiego, Juchnowiec Kościelny 2017, s. 11-43.


2018

Facebook, Instagram, blog… i co dalej? – Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku w mediach społecznościowych [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Puksza, Ewa Witkowska // EBIB. – 2018, nr 1
Link do tekstu

W. Wróbel, Świętojańska. Historia jednej ulicy, Białystok 2018

Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1845-1891, oprac. W. Wróbel, Białystok 2018.

W. Wróbel, Pierwsze stulecie istnienia parafii w Sokolanach, w: Parafia w Sokolanach 1618-2018, pod red. A. Szota, Białystok 2018, s. 29-44.

W. Wróbel, Romuald Lenczewski – rodzina, życie, dzieło, w: Juchnowieckie szepty o historii, t. III, pod red. Jakuba Dobrzyńskiego 2018, s. 29-45.

Jestem Szpiro, syn fabrykanta ... Dawid Szpiro (1922-19431) i jego rodzina w świetle źródeł historycznych (My name is Szpiro, son of a factory owner... Dawid Szpiro (1922-1943?) and his family in light of historical sources), w: D. Szpiro, Pamiętnik, Białystok 2018, s. 121-145 (223-248)

W. Wróbel, Fotografowie białostoccy w latach 1915-1939, w: W. Wróbel, M. Gajewski, M. Dolistowska, J. Szczygieł-Rogowska, J. Górko, Fotografowie białostoccy 1915-1939. Przed i za obiektywem, Białystok 2018, s. 7-83.

W. Wróbel, Uzupełnienia do biografii Mikołaja Hussowskiego, autora Carmen de statura, feritate ac venatione bisontis, w: Inter Regnum et Ducatum. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. P. Guzowskiego, M. Liedke i K. Borody, Białystok 2018, s. 689-699.


RECENZJE
 1. Rzecz czarnoleska / Wiktor Weintraub.- Kraków, 1977. - Rec.: Brzezińska-Stec Halina // Polonistyka. - 1980, nr 6, s. 467-470
 2. Jan III Sobieski – miłośnik ksiąg / Irena Komasara.- Wrocław, 1982. - Rec.: Brzezińska-Stec Halina // Polonistyka. - 1987, nr 9, s. 722-726
 3. Na obczyźnie. Ludzie polskiej książki / Andrzej Kłossowski. - Wrocław, 1984.
 4. Sztuka typograficzna Młodej Polski / Janusz Sowiński. - Wrocław, 1982. - Rec.: Brzezińska-Stec Halina // Polonistyka. - 1990, nr 2/3, s. 132-135
 5. Człowiek polskiego baroku / Zbigniew Kuchowicz. - Łódź , 1992. - Rec.: Bezzubik Edyta // Stud. Podl. - T. 6 (1996) s. 329-331 Link do tekstu
 6. Wśród uczonych i miłośników ksiąg / Janusz Kapuścik. - Warszawa, 1999. - Rec.: Brzezińska-Stec Halina // Rocz. Bibl. - R. 44 (2000), s. 272-274 Link do tekstu
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

:
:
:
:
CDE:
OIN:
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka