Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Projekty

Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia w Białymstoku realizuje następujące projekty:

 • Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT, nr umowy 596/P-DUN/2018.

 • Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017, nr umowy 596/P-DUN/2018.

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia zrealizowała następujące projekty:
 • Konserwacja i digitalizacja starodruku "Dykcyonarz służący do poznania historyi naturalney" (t. 1-2, Kraków 1783) ze księgozbioru rodu Ciecierskich h. Rawicz, nr umowy 596/P-DUN/2018.

 • Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku, nr umowy 656/P-DUN/2017.

 • Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie online Topograficznej karty Królestwa Polskiego z zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, nr umowy 656/P-DUN/2017.

 • Digitalizacja najstarszych starodruków ze zbiorów Biblioteki AWSD w Białymstoku - kontynuacja, we współpracy z Biblioteką Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura Cyfrowa 2017".

 • Wprowadzanie do obiegu naukowego księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów, w ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr umowy 1193/P-DUN/2015

 • Digitalizacja najstarszych starodruków ze zbiorów Biblioteki AWSD w Białymstoku, we współpracy z Biblioteką Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura Cyfrowa 2016".

 • Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia zrealizowała projekt wprowadzania księgozbioru Kolekcji Humanistycznej do katalogu komputerowego w ramach dofinansowania z funduszy DUN 898/P-DUN/2013 (Działalność Upowszechniająca Naukę) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku w 2014 roku otrzymała dofinansowanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN), na realizację zadania „Poszerzenie zasobów naukowych Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku poprzez rozwój repozytorium instytucjonalnego Uniwersytetu w Białymstoku”.

 • Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku w 2014 roku otrzymała dofinansowanie ze środków MNiSW na realizację zadania wydawniczego – wydanie tomu pokonferencyjnego „Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja? : IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 12-14 czerwca 2013” (praca zbiorowa pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej).

 • Uniwersytet w Białymstoku i Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, we współpracy z Prawosławną Diecezją Białostocko-Gdańską i Fundacją „Oikonomos”, zrealizowała projekt: Digitalizacja i konserwacja ksiąg z lat 1865-1902 z prawosławnej parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego. Nr umowy: 03492/14/FPK/NIMOZ.


Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka