Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlasie w badaniach naukowych

"Podlasie – związek literatury z miejscem"
wykład dr Danuty Zawadzkiej


     Dnia 10 maja 2010 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Podlasie w badaniach naukowych”. Tym razem prelekcję zatytułowaną „Podlasie – związek literatury z miejscem” wygłosiła dr Danuta Zawadzka z Instytutu Filologii Polskiej UwB. Sylwetkę gościa przedstawiła licznie przybyłym Halina Brzezińska-Stec – dyrektor biblioteki.
     Na wstępie prelegentka przybliżyła zgromadzonej publiczności temat spotkania i wyjaśniła pojęcie Nowego Realizmu. Następnie scharakteryzowała związek Podlasia z twórczością literacką, przejawiający się w opisywaniu miejsc i używaniu zwrotów topograficznych. Zebrani dowiedzieli się, że Podlasie, a w szczególności Białystok, pojawiło się w literaturze m.in. u Adama Mickiewicza w „Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego”. Dr Danuta Zawadzka jako przykład literackiego opracowania związków literatury z regionem wskazała też utwory F. Karpińskiego, F. Raszkin-Nowak („Moja gwiazda”), S. Janowicza („Wiocha – bogini zawstydzenia”, „Wielkie miasto Białystok”, „Białoruś, Białoruś”), I. Karpowicza („Niehalo”).
     Wzbogacone prezentacją wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów szkół średnich, studentów, jak i bibliotekarzy.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka