Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

Katedra wiedzy bibliotekoznawczej i informacyjnej
Wydziału Filozofii Uniwersytetu Amosa Komeńskiego w Bratysławie
wykład prof. dr hab. Anny Sitarskiej

Literatura dla młodego odbiorcy wobec literatury popularnej i folkloru
wykład prof. dr hab. Jolanty Ługowskiej


     Dnia 22 kwietnia 2008 roku miało miejsce kolejne Podlaskie Forum Bibliotekarzy. Tym razem gospodarzem spotkania była Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na jej zaproszenie z wykładem wystąpiła prof. dr hab. Anna Sitarska z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. dr hab. Jolanta Ługowska z Uniwersytetu Wrocławskiego. W spotkaniu wzięli udział nie tylko dyrektorzy, kierownicy różnego typu bibliotek i bibliotekarze, ale także pracownicy naukowi i studenci kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Licznie zgromadzonych gości przywitali: Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Danuta Dąbrowska-Charytoniuk i Dyrektor Książnicy Podlaskiej - Jan Leończuk.
     W wystąpieniu zatytułowanym Katedra wiedzy bibliotekoznawczej i informacyjnej Wydziału Filozofii Uniwersytetu Amosa Komenskiego w Bratysławie, czyli jubileusz 45-lecia prof. Gabrieli Žibritowej prof. Anna Sitarska scharakteryzowała rozprawę prof. Gabrieli Žibritowej. Skupiła się na zjawisku wielojęzyczności, które stało się inspiracją kierunku badań księgoznawczych i bibliotekoznawczych, omawiając je z perspektywy obecnych i przyszłych potrzeb naszego regionu. Przedstawiła kierunki badań w bratysławskiej Katedrze, oparte na ścisłych związkach z dziennikarstwem, ze słowacką Biblioteką Narodową, a w latach 80-tych z uczelniami i bibliotekami w Polsce, na Węgrzech i we Francji. Prelegentka zwróciła uwagę na powzięte badania porównawcze, dotyczące dziejów książki w Europie Środkowej, a także na białostockie i podlaskie potrzeby badawcze. Podkreśliła przy tym konieczność wykształcenia własnej kadry naukowej i wspieranie doboru materiałów do Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej poprzez badanie i opracowanie źródeł historii książki w regionie Podlasia.
     Natomiast prof. Jolanta Ługowska w wystąpieniu Literatura dla młodego odbiorcy wobec literatury popularnej i folkloru przedstawiła znawców literatury dziecięcej i młodzieżowej. Szczególną uwagę poświęciła czterem obszarom kultury literackiej: literaturze wysokoartystycznej, ludowo-folklorowej, popularnej oraz dziecięcej i młodzieżowej. Omówiła też kształtowanie się w nich kategorii nadawcy i odbiorcy.
     Po wykładach nie zabrakło refleksji dotyczących zaprezentowanych zagadnień. Chętni mogli kontynuować dyskusje przy wspólnej kawie i poczęstunku.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka