Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

"Usługi biblioteczne w warunkach globalizacji i przyszłość zawodu bibliotekarza"


     Dnia 23 marca 2006 r. w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku odbyło się drugie spotkanie w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy, na którym obecni byli: Halina Wyszkowska - Dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorzy i kierownicy bibliotek różnych typów sieci bibliotecznych, bibliotekarze, a także pracownicy naukowi i licznie przybyli studenci UwB. Wykład wygłosił znany wszystkim bibliotekarzom, dr Henryk Hollender - Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w latach 1992-2003, obecnie związany z Biblioteką Główną Politechniki Warszawskiej, wykładowca bibliotekoznawstwa, autor wielu publikacji i przekładów.

     W bardzo ciekawym wystąpieniu pt. "Usługi biblioteczne w warunkach globalizacji i przyszłość zawodu bibliotekarza", opartym na prezentacji, poruszył tematy istotne dla współczesnego bibliotekarza: pośrednictwo biblioteki w świadczeniu usług, biblioteki cyfrowe, globalizacja, transgraniczne usługi biblioteczne, problemy zawodu bibliotekarza w Polsce. Zwrócił uwagę na rolę bibliotekarza akademickiego oraz możliwości awansu na bibliotekarza dyplomowanego według CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals) - głównej organizacji dla bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zaprezentował dane dotyczące uposażenia pracowników bibliotek naukowych, publicznych i szkolnych Wielkiej Brytanii, a w końcowej części wykładu przedstawił nowatorską wizję pragmatyki zawodu bibliotekarza, rozróżniając m.in. pracowników bibliotecznych od pracowników bibliotek.

     Wystąpienie dr. Henryka Hollendra stało się przyczynkiem do dyskusji na temat kondycji współczesnego bibliotekarstwa oraz przyszłej pozycji bibliotekarza w naszym kraju. Osoby zainteresowane miały możliwość kontynuacji dyskusji w kuluarach - przy kawie i ciastkach.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka