Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

Procesy innowacyjne w regionie podlaskim.


     Dnia 22 kwietnia 2010 roku w Sali Audytoryjnej odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Podlasie w badaniach naukowych”. Sylwetkę gościa, dra hab. Roberta W. Ciborowskiego, prof. UwB, przedstawiła zebranym Halina Brzezińska-Stec – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej.
     Prelegent poświęcił swoje wystąpienie procesom innowacyjnym w naszym regionie.
     Zwrócił uwagę na: potencjał gospodarczy Podlasia, działalność badawczo-rozwojową naszego regionu, jak również na transfer technologii pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi czy firmami. Podkreślił, że Podlasie jest regionem typowo rolniczym, w którym dominuje przemysł przetwórczy i ciągle rośnie zatrudnienie w przemyśle i usługach. Rośnie również liczba osób z wyższym wykształceniem. Studenci osiągają znaczące sukcesy, wygrywają najciekawsze konkursy, dostają najlepsze staże. Położenie województwa podlaskiego blisko granicy, wykorzystujemy w sposób znaczący. Mimo ogromnego potencjału gospodarczego naszego regionu występuje bardzo niski poziom innowacyjności i transferu technologii.
     Prelegent podkreślił, że zasadniczym mankamentem rozwoju innowacyjności w naszym regionie jest niski poziom wydatków przeznaczonych na badania i rozwój naszego regionu, jak również brak jednostek badawczo-rozwojowych. Większe znaczenie nabierają badania podstawowe. Poziom wiedzy zmienia się bardzo szybko i elastycznie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie dziedziny i zawody będą nam w przyszłości potrzebne. Mimo dobrego wyposażenia firm, instytucji w nowoczesne technologie, niewielki jest zakres wykorzystania zaawansowanych technologii, mała jest liczba patentów i rejestrowanych praw autorskich, jak również niski poziom nakładów innowacyjnych.
     Występuje również słaba współpraca między przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą, czy też ograniczony jest zakres wykorzystania technologii ICT. Transfer technologii jest jednak kluczowym procesem każdej innowacji. Mimo wszystko współpraca na Podlasiu kształtuje się całkiem nieźle i wciąż jesteśmy postrzegani jako region świetnie radzący sobie w działaniach wdrożeniowych.
     Wystąpienie prof. Roberta W. Ciborowskiego zostało wzbogacone prezentacją multimedialną i zgromadziło liczne grono pracowników naukowych Wydziału Ekonomii i Zarządzania, studentów, uczniów szkół średnich oraz bibliotekarzy.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka