Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

Polskie bibliotekarstwo i bibliografia
a polityka (1946-1990)
     Dnia 13 listopada 2008 roku miało miejsce kolejne Podlaskie Forum Bibliotekarzy. Po raz pierwszy gospodarzem spotkania była Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Na jej zaproszenie z wykładem wystąpiła prof. dr hab. Jadwiga Sadowska - kierownik Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku. W wykładzie wzięli udział nie tylko dyrektorzy, kierownicy i bibliotekarze różnego typu bibliotek, ale także pracownicy naukowi i studenci kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Licznie zgromadzonych gości przywitała Dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomicznej - Maria Czyżewska.
     W wystąpieniu zatytułowanym "Polskie bibliotekarstwo i bibliografia a polityka (1946-1990)" prelegentka poruszyła niezwykle istotne zagadnienia związane z polityką biblioteczną, a w szczególności z polityką gromadzenia zbiorów bibliotecznych po II wojnie światowej. Wystąpienie rozpoczęła od omówienia sytuacji społeczno-politycznej polskiego bibliotekarstwa oraz prezentacji stanu bibliotek publicznych. Przedstawiła zakres działania Państwowej Rady Bibliotecznej, komitetów bibliotecznych i Państwowego Instytutu Książki. Wspomniała też o specjalnej Komisji Ministerstwa Oświaty, powołanej w celu doboru księgozbioru do bibliotek. Następnie skupiła się na omówieniu selekcji księgozbiorów, jaką w owym czasie podjęły władze PRL-u. Przytoczyła licznych autorów i tytuły książek, które znalazły się wówczas na wykazach książek do natychmiastowego usunięcia, niezgodnych z kryteriami ideologiczno-politycznymi.
     Osoby zainteresowane tematem miały możliwość kontynuacji dyskusji przy kawie, herbacie i poczęstunku.

- Zdjęcia
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka