Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

"Nowoczesne usługi informacyjne w bibliotekach"


     Dnia 29 pazdziernika 2007 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się, pierwsze po wakacyjnej przerwie, spotkanie z cyklu Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Tym razem wykład zatytułowany "Nowoczesne usługi informacyjne w bibliotekach" wygłosiła dr Katarzyna Materska z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyka wystąpienia przyciągnęła liczne grono bibliotekarzy oraz studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.
     Pani dr Materska rozpoczęła swoje wystąpienie od wyjaśnienia wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na rozwój bibliotek. Następnie przeszła do omówienia zjawiska digital reference, czyli mechanizmu pozwalającego użytkownikom na wysyłanie pytań i uzyskiwanie od bibliotekarza odpowiedzi za pomocą środków elektronicznych z pominięciem kontaktów osobistych. Przedstawiła etapy procesu pytanie-odpowiedz, rolę bibliotekarzy w e-reference oraz wskazówki dotyczące udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników. Ponadto zwróciła uwagę na zalety i wady tego rodzaju usług i podała bibliografię dotyczącą tematu. W kolejnej części wykładu prelegentka poruszyła zagadnienie wirtualnych wystaw. Omówiła ich funkcje oraz przedstawiła przykłady wystaw przygotowanych przez polskie biblioteki. Zaprezentowała mobilne technologie wykorzystywane przez biblioteki innych krajów - OPAC w wersji dla telefonów komórkowych (AirPAC) oraz mobilne biblioteki (np. Camel Library - Kenia).
     Oparte na prezentacji wystąpienie dr Katarzyny Materskiej wywołało wśród słuchaczy żywą dyskusję dotyczącą możliwości zastosowania tych usług w małych bibliotekach. Osoby zainteresowane zagadnieniem miały możliwość kontynuowania rozmów przy kawie w sali bufetowej biblioteki.

Pliki do pobrania:
1. Nowoczesne usługi informacyjne (prezentacja 5,5MB)
2. Mobilność usług informacyjnych (prezentacja 21,1MB)
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka