Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

Kultura książki na pograniczu Korony i Litwy do końca XVIII wieku


     Dnia 2 grudnia 2010 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Prelekcję zatytułowaną Kultura książki na pograniczu Korony i Litwy do końca XVIII wieku wygłosiła dr Katarzyna Zimnoch z Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UwB. Prelegentka zaprezentowała wyniki badań nad książką podlaską od końca XV wieku, tj. od początków udokumentowanego rozwoju „kultury książki” na tym obszarze do końca XVIII wieku, zwracając szczególną uwagę na powstawanie książek oraz ich obieg rozpowszechnianie i funkcjonowanie na tym wielowymiarowo zróżnicowanym obszarze.
     Analizując zagadnienia związane z powstawaniem książek na badanym terenie w okresie staropolskim, prelegentka zwróciła szczególną uwagę na twórców książek związanych z tymi ziemiami (poprzez miejsce urodzenia, miejsce przebywania czy też sprawowanie określonej funkcji), działające drukarnie w Zabłudowie i Supraślu oraz rolę mecenatu, który niekiedy miał zasadniczy wpływ na powstawanie i funkcjonowanie książek. Prelegentka istotną rolę przypisała badaniom księgozbiorów podlaskich (dworskich, klasztornych i parafialnych), procesom ich powstawania, rozwoju oraz kształtowania ich zawartości. Pozwoliło to na wskazanie ważniejszych ośrodków kultury książki i piśmiennictwa na Podlasiu w okresie staropolskim. Wyniki swoich badań prelegentka oparła na materiałach archiwalnych obecnie przechowywanych w archiwach i bibliotekach polskich i zagranicznych.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka