Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

"Książki elektroniczne w bibliotece akademickiej"


     Dnia 20 lutego 2007 roku miało miejsce kolejne Podlaskie Forum Bibliotekarzy. Po raz pierwszy gospodarzem spotkania była Biblioteka Politechniki Białostockiej. Na jej zaproszenie, z wykładem opartym na prezentacji, wystąpiła mgr Jolanta Stępniak - Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Wzięli w nim udział nie tylko dyrektorzy i kierownicy różnego typu bibliotek, bibliotekarze, ale także pracownicy naukowi i studenci kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.
     W wystąpieniu zatytułowanym "Książki elektroniczne w bibliotece akademickiej" prelegentka poruszyła niezwykle istotne zagadnienia dla środowiska bibliotekarskiego. Rozpoczęła prelekcję od omówienia polityki gromadzenia wydawnictw elektronicznych, zwracając przy tym uwagę na zawartość wzorcowej umowy zakupu tego typu publikacji. Następnie Pani Stępniak przedstawiła typologię e-książek rozróżniając książki zakupione na własność, książki zakupione na licencję, zasoby internetowe (tzw. linki) oraz zasoby własnej biblioteki cyfrowej. Pani Dyrektor opisała również Ľródła informacji o książkach elektronicznych stosowane m.in. przez jej bibliotekę: katalogi biblioteczne, listy A-Z, multiwyszukiwarki i inne formy informowania o nowych nabytkach (plakaty, ulotki, spisy nowości itd.). Opierając się na własnym doświadczeniu zwróciła uwagę na wady i zalety udostępniania e-książek. W końcowej części wykładu wymieniła problemy związane z e-książkami - potrzebę ujednolicenia systemu informowania o zasobach, warunki techniczne i organizacyjne archiwizowania, a przede wszystkim konieczność zmian w prawie autorskim.
     Wystąpienie mgr Jolanty Stępniak wzbudziło wśród uczestników spotkania szereg pytań dotyczących m.in. zasad inwentaryzacji tego typu publikacji oraz prowadzenia statystyki udostępnień. Osoby zainteresowane dyskusją miały możliwość kontynuowania jej przy filiżance małej czarnej i słodkim poczęstunku.


Pliki do pobrania:
1. Prezentacja
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka