Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

"Książka piękna. Z dziejów estetyki książki dawnej."


     Dnia 30 maja 2006 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się ostatnie (w tym roku akademickim) spotkanie w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Wykład nt. .Książka piękna. Z dziejów estetyki książki dawnej. wygłosiła prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz z Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Zgromadził on liczną rzeszę bibliotekarzy, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów UwB, głównie kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo.
     Pani Profesor przedstawiła historię książki . od książki starożytnej po drukowaną. Szczególny nacisk położyła na zdobienie książek, głównie iluminacje. Omówiła różne techniki ilustratorskie. Przedstawiła historię polskiego drukarstwa od czasów najdawniejszych do baroku i rokoka.
     Po wykładzie . jako Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej . podzieliła się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Zapoznała słuchaczy z postępowaniem kwalifikacyjnym, przebiegiem egzaminu w części ogólnej i specjalistycznej. Zwróciła także uwagę na możliwość zwolnienia z części specjalistycznej egzaminu. Informacje przekazane przez Panią Profesor wzbudziły zainteresowanie bibliotekarzy, którzy podjęli żywą dyskusję.
     Spotkanie zakończyła wspólna kawa.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka