Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

"Komunikacja interpersonalna najważniejszym elementem komunikacji marketingowej w bibliotece"


     Dnia 27 marca 2007 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej miało miejsce kolejne spotkanie Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Licznie zgromadzonych dyrektorów i kierowników różnego typu bibliotek, bibliotekarzy, pracowników naukowych oraz studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo przywitała Halina Brzezińska-Stec - Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Informacji, Promocji i Prac Naukowych. Zaprezentowała zgromadzonym nagrodę przyznaną Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej w kategorii Pomysł Roku 2006 Podlaska Marka Roku. Następnie oddała głos Gościowi spotkania: mgr Bogumile Urban - Dyrektor Biblioteki Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
     Wygłosiła ona niezwykle zajmujący wykład zatytułowany "Komunikacja interpersonalna najważniejszym elementem komunikacji marketingowej w bibliotece". Swoje wystąpienie rozpoczęła od wyjaśnienia terminu i istoty komunikacji marketingowej. Następnie, podkreślając znaczenie komunikacji marketingowej interpersonalnej, przedstawiła jej formy. Kolejne zagadnienia zaprezentowane przez Panią Urban to: kompetencje komunikacyjne, inteligencja emocjonalna, kanały komunikacji oraz jej rodzaje. Pani Dyrektor zwróciła również uwagę na - tak istotne w zawodzie bibliotekarza - zasady komunikacji werbalnej. Szczególnie wiele miejsca poświęciła filtrom, czyli barierom komunikacji. Ponadto podkreśliła wagę aktywnego słuchania oraz błędów w ocenie siebie i innych. W końcowej części wykładu omówiła komunikację między przełożonym i podwładnym.
     Oparte na prezentacji wystąpienie mgr Bogumiły Urban spotkało się z żywą reakcją ze strony słuchaczy. Świadczy to o potrzebie poruszania tego typu zagadnień wśród bibliotekarzy. Osoby zainteresowane tematem mogły kontynuować dyskusję przy poczęstunku.


Pliki do pobrania:
1. Prezentacja
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka