Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

"Ekologia informacji: w stronę zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy"
wykład dr. hab. Wiesława Babika


     Wraz z nowym rokiem akademickim białostoccy bibliotekarze przywitali kolejną odsłonę cyklu „Podlaskie Forum Bibliotekarzy”. Pierwsze spotkanie odbyło się 17 listopada 2009 roku w Audytorium Maius Collegium Novum Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica. Organizatorzy zaprosili na nie jako prelegenta dr. hab. Wiesława Babika z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest on specjalistą nie tylko z zakresu rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy, nowoczesnych technologii informacyjnych, ale przede wszystkim ekologii informacji. Temu ostatniemu zagadnieniu został właśnie poświęcony wykład pt.: „Ekologia informacji: w stronę zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy”.
     Prelegent rozpoczął swoje wystąpienie od omówienia występujących współcześnie problemów informacyjnych, takich jak: nadmiar informacji, pomijanie informacji, problematyczna wartość informacji, szum informacyjny, stres informacyjny, czy wreszcie rozbieżność informacyjna. Następnie zdefiniował hasło środowisko informacyjne człowieka (antropoinfosfera) i wymienił charakteryzujące go cechy. Ponadto przedstawił zagrożenia czekające na współczesnego człowieka – w tym celu posłużył się typologią dr K. Young z Uniwersytetu w Pittsburgu. Wyróżniła ona następujące typy siecioholizmu internetowego: erotomania internetowa, socjomania internetowa, uzależnienie od sieci, przeciążenie informacyjne, uzależnienie od komputera. W następnej kolejności dr Babik wymienił czynniki wpływające na jakość informacji, a ponadto wskazał skutki zalewu informacji i sposoby radzenia sobie z nim.
     Druga część wykładu została poświęcona zagadnieniu ekologii informacji. Należy ją rozumieć jako metaforę traktującą przestrzeń informacyjną na zasadzie ekosystemu/infosystemu. Jak zauważył prelegent istnieją różne orientacje i koncepcje ekologii informacji. Jako przykład zaprezentował podejścia reprezentowane przez T. Davenport i L. Prusak (USA) oraz A. Eryomina (Rosja). Następnie przedstawił początki tego zjawiska w Polsce oraz osoby zajmujące się wspomnianym tematem. Podał zadania realizowane w ramach ekologii informacji, a także przedmiot i kierunki badań. Dla osób najbardziej zainteresowanych tematem została przedstawiona literatura przedmiotu. Wystąpienie dr hab. Wiesława Babika wywołało wśród słuchaczy zasadnicze pytanie dotyczące tego jak nie dać się zwariować w oceanie informacji.
     Na zakończenie spotkania organizatorzy przygotowali teatralną niespodziankę – „Wykład z Kamasutry” w wykonaniu Marka Tyszkiewicza – aktora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki. Następnie zaprosili zebranych na słodki poczęstunek.

Pliki do pobrania:
1. Prezentacja (0,2MB)
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka