Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

Co i jak czytać? Polskie poradniki czytelnicze z dwudziestolecia międzywojennego.


     W ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy dr Anna Nosek wystąpiła z wykładem Co i jak czytać? Polskie poradniki czytelnicze z dwudziestolecia międzywojennego. Prelegentka zaprezentowała najpopularniejsze poradniki czytelnicze i lekturowe z tego okresu, wychodząc od tezy, iż „Dwudziestolecie międzywojenne to ‘złoty okres’ w zakresie działalności pedagogów, nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy na rzecz edukacji czytelniczej i upowszechniania czytelnictwa”.
     Z bogatego repertuaru tekstów poradnikowych dr Anna Nosek zaprezentowała poradniki ogólne i specjalistyczne, wydane w formie książkowej, ale tylko takie, które mówiły o czytaniu książek, zwłaszcza literatury pięknej, autorstwa Władysława Mieczysława Kozłowskiego (filozofa, neokantysty, socjologa, profesora Uniwersytetu Poznańskiego), Stanisława Lama (literata, dziennikarza, wydawcy), Izy Moszczeńskiej (wybitnej pedagog), Juliusza Ippoldta (germanisty i pedagoga, lektora UJ), Feliksa Przyjemskiego (pedagoga, nauczyciela), Jana Paszendy, J. Wasowskiego, Janiny Skarżyńskiej, Zdzisława Dębickiego i in. W pierwszej części wystąpienia prelegentka wskazała ich typologię i funkcję (zwracając uwagę na perswazyjny charakter tekstów poradnikowych), następnie zaś przeprowadziła analizę zawartości poradników czytelniczych z lat 1918-1939. Dalsza część wystąpienia dotyczyła takich aspektów, jak:
  • pochwały książki, pożytki płynące z lektury na kartach poradników czytelniczych z międzywojnia;
  • pożądane motywy, cele i techniki czytania książek;
  • uwagi o niepożądanych celach czytania beletrystyki i „złych czytelnikach”;
  • książki zakazane i polecane w poradnikach czytelniczych z międzywojnia (na przykładzie literatury dla dzieci i młodzieży).
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka