Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

Biblioteki w wirtualnym świecie Second Life


     Dnia 26 stycznia 2010 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej miało miejsce kolejne „Podlaskie Forum Bibliotekarzy”. Wykład pt. „Biblioteki w wirtualnym świecie Second Life” wygłosił mgr Grzegorz Gmiterek z Zakładu Bibliotekarstwa, Książki Współczesnej i Innych Środków Przekazu Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie.
     Prelegent rozpoczął swoje wystąpienie od wprowadzenia słuchaczy w tajniki „Second Life” (SL). Jak sam zaznaczył nie jest to gra, choć właśnie tym mianem się ją określa. To raczej trójwymiarowy, cyfrowy świat, w którym nie ma początku ani końca, wygranych i przegranych. Jest dostępny dla każdego. Aby to udowodnić Nasz Gość zaprezentował jak krok po kroku można założyć konto i zarejestrować się na stronie SL, a następnie stworzyć swego avatara, czyli wirtualną postać. W tym celu posłużył się filmem przygotowanym przez studentów kulturoznawstwa UMCS.
     Następnie prelegent wymienił możliwości, jakie „Second Life” stwarza swoim użytkownikom. Są wśród nich np. kreowanie nowych przestrzeni, odkrywanie i zwiedzanie interesujących miejsc, czy wreszcie spotykanie innych uczestników. Jak zauważył Grzegorz Gmiterek „Second Life” otwiera drzwi dla edukacji i nauki, biznesu oraz kultury. Świadczą o tym podejmowane projekty m.in. Second Poland (próba przeniesienia Polski do wirtualnej rzeczywistości SL) lub Literature Alive (odwzorowanie najciekawszych scen z literatury światowej w SL).
     Druga część wykładu została poświęcona zagadnieniu funkcjonowania bibliotek w świecie SL. Prelegent przytoczył argumenty przemawiające za korzyścią wynikającą z odtwarzania realnych instytucji. Według niego należą do nich: nawiązanie międzynarodowej współpracy z innymi instytucjami, wymiana doświadczeń, promocja działalności instytucji. Ponadto wirtualne odpowiedniki prawdziwych bibliotek pozwalają na tworzenie społeczności bibliotekarskich, prezentowanie tradycyjnych zasobów w nowej formie, tworzenie platformy komunikacji między bibliotekarzami a czytelnikami, czy wreszcie udostępnianie informacji 24 godziny na dobę w wirtualnej formie.
     Szczególnie wiele uwagi prelegent poświęcił projektowi Info Island realizowanemu od 2006 roku przez amerykańską organizację ALS. Ma on na celu zorganizowanie bibliotecznych usług w wirtualnym świecie SL. Info Island proponuje usługi informacyjne, udostępnia materiały online, organizuje spotkania autorskie, dyskusje literackie i inne imprezy kulturalne. Na zakończenie Grzegorz Gmiterek zaprezentował trójwymiarowy model Biblioteki UMCS, który powstał w ramach projektu realizowanego przez uczelnię.
     Oparte na prezentacji wystąpienie spotkało się z żywym odzewem ze strony zgromadzonej publiczności.

Pliki do pobrania:
1. Prezentacja (15,7MB)
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka