Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Wykaz nabytków

     Prezentujemy wykaz nabytków (zakup, wymiana, darowizny), które nie zostały jeszcze włączone do katalogu komputerowego.
Templariusze. Fenomen z mroków średniowiecza; Częstochowa 2013
Frączek A., Stosunki polsko-szwedzkie a wektory współczesnyh…; Toruń 2013
Stosunki miedzynarodowe. Geneza, struktura,dynamika; W-wa 2006
Nowak-Far A.; Prawo i ekonomia rynku wewnetrznego Unii Europejskiej; W-wa 2013
Begg D.; Mikroekonomia; W-wa 2014
Begg D.; Mikroekonomia; W-wa 2014
Zendlerowski R.; Miedzynarodowe stosunki kulturalne; W-wa 2010
Michalski E.; Marketing.Podręcznik akademicki; W-wa 2012
Maria Skłodowska - Curie. Polka wszech czasów; W-wa 2013
Schumer E.F.; Małe jest piękne; W-wa 2013
Wieczorek R..; Koptowie. Staliśmy się śmieciem świata; Kraków 2013
Reformacja i kontreformacja od roku 1500 do 1700, t.7; Kielce 2007
Średniowiecze od roku 900 do 1300, t.5; Kielce 2006
Russsel S.; Głód. Historia nienaturalna; W-wa 2011
Milller A.; Satoshi Kanazawa; W-wa 2010
Walczak E.; Chłopskie Stronnictwo Radykalne 1919-1928; W-wa 2001
Chłopskie partie polityczne z Europy Środkowo-Wschodniej na emigracji ; W-wa 2009
Kuźniar R.; Bezpieczeństwo miedzynarodowe; W-wa 2012
Buckley M.; Ateizm w sporze z religią; Kraków 2009
Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy korpusu ochrony pogranicza ...; W-wa 2013
Aktywność inwestycyjna polskich przedsiebiorstw za granicą...; W-wa 2013
KPGŻ 35. Procesy dostawcze polskiego przemysłu…;W-wa 2012
KPGŻ 66. Odening M.; Zarządzanie w rolnictwie i …;W-wa 2012
KPGŻ 64. Strategie i kierunki rozwoju rolnictwa… cz.1;W-wa 2012
KPGŻ 36. Sytuacja na światowym rynku wołowiny…;W-wa 2012
KPGŻ 68. Z badań nad rolnictwem społecznie…;W-wa 2013
Polska bibliografia kryminalistyczna t.3 (lata 1980-1989); W-wa 2008
Polska bibliografia kryminalistyczna t.4 (lata 1990-2000); W-wa 2008
Synantropizacja w dobie zmian róznorodności biologicznej…; Siedlce 2013
Społeczny wymiar regionalizacji; Siedlce 2013
Wiara, nadzieja i miłość t.1; Siedlce 2013
Wiara, nadzieja i miłość t.2; Siedlce 2013
Walendziak A.; Algebra abstrakcyjna w wykładach …; Siedlce 2013
Wróblewski R.; Zarządzanie kryzysowe jako element…; Siedlce 2013
Jubileusz 200-lecia lokalii w ligocie Turawskiej 1813-2013; Siedlce 2013
OBT 130. Jasiński A.; Komentarz do księgi …; Opole 2013
OBT 131. Chałupniak R.; Arcydzieła malarstwa w …; Opole 2013
OBT 132. Czerski J.; Literatura epistolarna…; Opole 2013
OBT 133. Kochel J.; Katecheza misyjna w ewangelii …; Opole 2013
EiI 28. Ekumenizm duchowy - duchowość pojednania…; Opole 2013
Głąb-Sołtysiak A.; Sodalicje mariańskie w diecezji śląskiej…; Opole 2013
Sympozja 84. Śląskie organy III; Opole 2013
Hoszowska M.; Szymon Askenazy i jego korespondencja…; Rzeszów 2013
Pięta-Szawara A., Elita polskiej partii socjalistycznej…; Rzeszów 2013
Czerniakowski Z.; Pielęgnacja i ochrona drzew i krzewów…; Rzeszów 2013
Lis - Czapiga A.; Szkoła Tiutczewowska w poezji rosyjskiej…; Rzeszów 2013
Gorczyca-Blok M.; Introduction to mathematical english…; Rzeszów 2013
Słabczyński R.; Formy pierwszej i drugiej osoby….; Rzeszów 2013
Kułakowska M.; Na tropach przeszłości języka…; Rzeszów 2013
Kiełtyka R.; The rudiments of the history of english…; Rzeszów 2013
Połtowicz-Bobak M.; Wschodnia prowincja magdalenienu; Rzeszów 2013
Rudyk A.; Subiekt semantyczny w zadaniach …; Rzeszów 2013
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej…; Rzeszów 2013
Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce; Rzeszów 2013
Delong M.; Republika słowacka i Rzeczpospolita Polska…; Rzeszów 2013
Korzeniowski P.; 9.Drezdeńska dywizja piechoty…; Rzeszów 2013
Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju; Rzeszów 2013
Polit J.; Wpływ struktury lokalnej binarnych…; Rzeszów 2013
Kania J.; Die horoskope als pressetextsorte im …; Rzeszów 2013
Kossakowska -Maras M.; Mir russkogo kino; Rzeszów 2013
Furmanek W.; Humanistyczna pedagogika pracy….; Rzeszów 2013
Kisała J.; Podstawy instrumentalnych metod analitycznych…; Rzeszów 2013
Kultura i administracja w przestrzeni społecznej…; Rzeszów 2013
Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni …; Rzeszów 2013
Im wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten cz.1 ; Rzeszów 2013
Im wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten cz.2; Rzeszów 2013
"Natchnienia poety i muzyka żenić się z sobą powinny…" …; Poznań 2013
Nizhneva N.; Linguistic gambit: an introduction…; Białystok 2012
Dębski J.; Kształtowanie cywilizacji europejskiej… t.2; Białystok 2012
Kupiecki R., Siła i Solidarność. Strategia NATO 1949-1989; W-wa 2009
Krok E.; Determinanty skłonności pracowników do dzielenia…;Szczecin 2013
Puczkowski B.; Efektywność zarządzania środkami …; Olsztyn 2013
Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych; Olsztyn 2013
Gospodarka odpadami. Problematyka prawna…; Olsztyn 2013
Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna …; Olsztyn 2013
Wołodźko E.; Ku autonomii studiowania. Procesy. Znaczenia…; Olsztyn 2013
Tarkowski Z.; Skala reakcji na niepłynność mówienia; Lublin 2011
Schedule for implementation of the National Programme for…; W-wa 2012
Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim. Szkice…; W-wa 2012
Jantoń - Drozdowska E.; Międzynarodowe stosunki…; Poznań 2009
Frania M.; Edukacja medialna a reklama…; Katowice 2013
Gralewicz - Wolny I.; Uwolnić Pipi! Twórczość dla dzieci…; Katowice 2013
Wiek VIII (nie tylko) w szkole. Literatura - historia - kultura…; Katowice 2013
Fearful Symmetries. Representations of anxiety i cultural…; Katowice 2013
Ficek E.; Poradnik. Model gatunkowy i jego tekstowe …; Katowice 2013
Kosowska E.; Eurosarmata. O podstawach i wyborach….; Katowice 2013
Semenenko P.; Logika; Kraków 2004
Semenenko P.; O papieżu; Kraków 2006
Smolikowski P.; O wychowaniu; Kraków 2010
Kucner A.; Nihilistyczny zwrot w filozofii. Źródła…; Olsztyn 2013
Smoczyński L.; Zarys chemii ogólnej i analitycznej. Teoria…; Olsztyn 2013
Jemioło S.; MES i modelowanie konstytutywne w analizie.. t.1; Olsztyn 2013
Romaniuk K.; Społeczne uwarunkowania koopetycji …; Olsztyn 2013
Hochleitner J.; Warmińskie łosiery. Studium lokalnego…; Olsztyn 2013
Kantowicz E.; Pedagogika (w) pracy socjalnej; Olsztyn 2013
Dobkowski J.; Administracyjnoprawne stosunki łączące …; Olsztyn 2013
Szwejkowska M.; Skazani z zaburzeniami preferencji…; Olsztyn 2013
Ut in omnibus golrificetur deus…; Olsztyn 2013
Grzybowska-Brzezińska M.; Preferencje konsumentów…; Olsztyn 2013
RiM 181. Jarmołowska B.; Wpływ kazomorfin…; Olsztyn 2012
RiM.184. Bieniek A.; Gleby sandrów wewnętrznych…; Olsztyn 2012
RiM 185. Bórawski P.; Czynniki róznicujace efektywność …; Olsztyn 2013
RiM 186. Banach J.; Metoda kompleksowej poprawy…; Olsztyn 2013
RiM 187. Brodzińska H.; Determinanty środowiskowe…; Olsztyn 2013
RiM 188. Tarczyńska A.; Determinanty doskonalenia…; Olsztyn 2013
RiM 189. Bień A.; Laserowa modyfikacja warstwy …; Olsztyn 2012
RiM 190. Leszczyńska M.; Modelowanie kartograficzne…; Olsztyn 2012
RiM 192. Pliszka B.; Bioaktywne związki polifenowe, kwas…; Olsztyn 2013
PKM 30., Gmys M.; Harmonie i dysonanse…; Poznań 2013
PKM 32. Humięcka-Jakubowska H.; Intuicja czy scjentyzm…; Poznań 2013
PSO 9. Igielska A.; Tradycje opery,tradycje sztuki…; Poznań 2013
PKM 31. Budzińska-Bennett A., Subtilitas. Słyszalne i…; Poznań 2013
Interdisciplinary Studies in Musicology 12; Poznań 2012
Prace Komisji Spraw Europejskich PAU t.6; Kraków 2013
Annales Mathematicae Silesianae 27(2013); Katowice 2013
Monografie 135. Efficiency in business; Siedlce 2013
Monografie 140. Rózne rodzaje promieniowania jako…; Siedlce 2013
ZN 97. Administracja i Zarządzanie 24; Siedlce 2013
ZN 98. Administracja i Zarządzanie 25; Siedlce 2013
Analiza przepływowa. Metody i zastosowania; Kraków 2012
Analiza przepływowa. Metody i zastosowania; Kraków 2012
Zowczak M.; Biblia ludowa; Toruń 2013
Szweykowska A.; Botanika.Morfologia, t.1; W-wa 2013
Ćwiczenia rachunkowe z Chemii Analitycznej; W-wa 2013
Ćwiczenia rachunkowe z Chemii Analitycznej; W-wa 2013
Tuziak A.; Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu …; W-wa 2013
Ablewicz J.; Istota wolności gospodarczej w ujeciu filozoficznym; W-wa 2014
Drozdowski M.; Jan Karski Kozielewski 1914-2000; W-wa 2014
Begg D.; Mikroekonomia; W-wa 2014
Begg D.; Mikroekonomia; W-wa 2014
Szokalska A.; Kodeks postępowania cywilnego; W-wa 2013
Szokalska A.; Kodeks postępowania cywilnego; W-wa 2013
Profesor to nie obelga. Alfabet Bronisława Geremka; Kraków 2013
Klecha-Tylec K.; Regionalizm w teorii i praktyce państw Azii Wschodniej; W-wa 2013
Pasztor M.; Skazani na podległość. Z dziejów stosunków…; W-wa 2013
Tablice chemiczne; W-wa 2013
Tablice chemiczne; W-wa 2013
Dziemidok B.; Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wartościami ...; Gdańsk 2013
Szlezyngier W.; Tworzywa sztuczne…, t.1 Tworzywa ogólnego...; Rzeszów 2012
Szlezyngier W.; Tworzywa sztuczne…, t.1 Tworzywa ogólnego...; Rzeszów 2012
Szlezyngier W.; Tworzywa sztuczne…, t.2 Polimery specjalne...; Rzeszów 2012
Szlezyngier W.; Tworzywa sztuczne…, t.2 Polimery specjalne...; Rzeszów 2012
Szlezyngier W.; Tworzywa sztuczne…, t.3 Polimery specjalne...; Rzeszów 2012
Szlezyngier W.; Tworzywa sztuczne…, t.3 Polimery specjalne...; Rzeszów 2012
Zarys prawa cywilnego; W-wa 2014
Tolkien J.R.R.; Upadek króla Artura; W-wa 2013
Lackberg C.; Fabrykantka aniołków; W-wa 2012
Lackberg C.; Latarnik; W-wa 2012
Lackberg C.; Syrenka; W-wa 2012
Lackberg C.; Niemiecki bękart; W- wa 2012
Lackberg C.; Ofiara losu; W- wa 2012
Lackberg C.; Kamieniarz; W- wa 2012
Lackberg C.; Kaznodzieja; W- wa 2012
Lackberg C.; Księżniczka z lodu; W- wa 2013
RiM 180. Orzech K.; Jęczmień jary w siewie czystym …; Olsztyn 2012
RiM.182. Antoszkiewicz Z.; Zawartość karotenoidów…; Olsztyn 2012
RiM 183. Wziątek M., Udział w pokarmie kormorana…; Olsztyn 2012
ZN 758. Studia i Prace z.32 t.1; Szczecin 2013
ZN 765.Finanse.. 61. Problemy współczesnej… t.1; Szczecin 2013
Nierówności społeczne a wzrost... 32. Społeczeństwo…; Rzeszów 2013
Nierówności społeczne a wzrost... 33. Przemiany…; Rzeszów 2013
ZN UR 77. Seria Prawnicza. Prawo 12; Rzeszów 2013
Monografie 142. Bezpieczeństwo człowieka a solidarność; Siedlce 2013
Monografie 143. Bezpieczeństwo człowieka a religia; Siedlce 2013
Bibliografia województwa podlaskiego 2007-2008, Białystok 2013
Zalesko M., Dobre praktyki przedsiębiorczości…; Białystok 2012
Zalesko M., Dobre praktyki przedsiębiorczości…; Białystok 2012
Research on phraseology across continens… t.2; Białystok 2013
Research on phraseology across continens… t.2; Białystok 2013
Research on phraseology across continens… t.2; Białystok 2013
Zawadzka D.; Lelewel i Mickiewicz. Paralela; Białystok 2013
Zawadzka D.; Lelewel i Mickiewicz. Paralela; Białystok 2013
Zawadzka D.; Lelewel i Mickiewicz. Paralela; Białystok 2013
Finasowe procedury stron centralnej i wschodniej Europy; Białystok 2013
Finasowe procedury stron centralnej i wschodniej Europy; Białystok 2013
Finasowe procedury stron centralnej i wschodniej Europy; Białystok 2013
Tradycja i przeszłość genologii; Białystok 2013
Tradycja i przeszłość genologii; Białystok 2013
Tradycja i przeszłość genologii; Białystok 2013
Sobecki M., Funkcja etniczno-kulturowa szkół…; Białystok 1997
Abramowicz Z., Antroponimia żydów białostockich; Białystok 2010
Małe miasta. Kultura i oświata; Białystok 2004
Skreczko A.; Rola kościoła katolickiego w kształtowaniu…; Białystok 2002
Antologia tekstów poetyckich do ćwiczeń z literatury…; Białystok 2009
Skwarczyńska S.; Teoria listu; Białystok 2006
PN 266. Przekształcenia jako reakcja na nowa dynamikę…; Wrocław 2013
PN 270. Zamówienia publiczne - stan obecny i perspektywy; Wrocław 2013
PN 278. Taksonomia 20. klasyfikacja i analiza danych…; Wrocław 2013
PN 279. Taksonomia 21. Klasyfikacja i analiza danych…; Wrocław 2013
PN 280. Finanse i nieruchomości w rozwoju lokalnym…; Wrocław 2013
PN 281. Problemy rozwoju regionalnego; Wrocław 2013
PN 282. Local Economy in Theory and Practice…; Wrocław 2013
PN 283. Local Economy in Theory ana Practice…; Wrocław 2013
PN 284. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce; Wrocław 2013
PN 285. Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym…; Wrocław 2013
PN 286. Regional economy in theory and practice; Wrocław 2013
PN 287. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza…; Wrocław 2013
PN 288. Społeczna odpowiedzialność organizacji…; Wrocław 2013
PN 290. Performance measurement and management; Wrocław 2013
Didactics of mathematics 9(13); Wrocław 2013
Matuszczak S.; Demokracja oligarchiczna wpływ…; W-wa 2012
Czytanie Bobkowskiego; Lublin 2013
Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji; Lublin 2013
Wołońciej M.; Kultura pracy i organizacji w przysłowiach…; Lublin 2012
Prokop K.; Sakry i sukcesja święceń biskupich episkopatu…; Lublin 2012
Skrzydłowski P.; Antropologiczne i społeczne determinanty…; Lublin 2013
Moskal T.; Ksiązka w kulturze sandomierskiego środowiska; Lublin 2013
Paszkowska T.; Fraternitas - od pragnienia …; Lublin 2013
Kalinowski J.; Wawrzyniec Gembicki jako biskup …; Toruń 2011
Serdakowski K.; Spotkania skazańców; W-wa 2012
Małłek J.; Reformacja i protestantyzm w Polsce…; Toruń 2012
Haffer R.; Samoocena i pomiar wyników działalności…Toruń 2011
Grupa M.; Wełniane tekstylia posólstwa i plebsu…; Toruń 2012
Sylwestrzak H.; Kamienne tworzywo sztuki; Toruń 2010
Kłopotowski J.; Algebra liniowa; W-wa 2013
Wieczorek M.; Statystyka. Lubię to! Zbiór zadań; W-wa 2013
Ekes M.; Analiza matematyczna I. Teoria i zadania; W-wa 2008
Morawska S.; Przedsiębiorca w obliczu upadłości: W-wa 2013
Kobieta w przestrzeni wizualnej; Opole 2012
Pedagogiczne refleksje…; Opole 2012
Brud. Idee - dylematy-sprawy; Opole 2012
Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych…; Opole 2013
Pietrzak M.; Zagadnienie empirycznych podstawetyki; Opole 2013
Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowych…; Opole 2013
Konopnicka I.; Edukacja czytelnicza dzieci…; Opole 2013
Kłosińska T.; Dziecko - uczeń. Droga do edukacji skutecznej…; Opole 2013
Studia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki; Opole 2013
Słownik. Metod, technik i form pracy socjalnej… t.1; Opole 2013
Kultura, animacja, zmiana społeczna; Opole 2013
Stroynowski A.; "Wieczory sejmowe". Studia nad dziejami…; Częstochowa 2013
Stych M.; Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna 2; Częstochowa 2013
Zwischen Tradition und Innovation…; Częstochowa 2013
Współczesne problemy poradnictwa zawodowego; Częstochowa 2013
Suska D.; Z problemów stylizacji językowej…; Częstochowa 2013
Social Aspects of Market Economy; Częstochowa 2013
Samorząd terytorialny. Zasady - Finanse - Marketing; Częstochowa 2013
Na tropach twórczości i czasów minionych…; Częstochowa 2013
Pierzchała A.; Pasywność w szkole. Diagnoza zjawiska…; Częstochowa 2013
Podobiński S.; Człowiek i słowo; Częstochowa 2013
Społeczne aspekty gospodarki rynkowej; Częstochowa 2013
Dylak S.; Architektura wiedzy w szkole; W-wa 2013
Wereda D.; Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku; Siedlce-Lublin 2013
Dydaktyczne"Tropy" zrównoważonego rozwoju w edukacji; Kraków 2014
Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii; Kraków 2013
Jak skutecznie chronić ofiary przemocy; W-wa 2013
Wedding D.; Kino i choroby psychospołeczne. Filmy, które pomagają…; W-wa 2014
Bakalarski K.; Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych; W-wa 2014
Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich; Kraków 2013
Nawrot K.; Kraje rozwijajace się we współczesnej gospodarce…; W-wa 2014
Barlow J.; Markowa obsługa klientów. Nowe źródło…; W-wa 2014
Polanowska - Sygulska B.; Między filozofia polityczna a filozofia prawa, Kraków 2012
Kościelska M.; Nadzieja w życiu ludzi; W-wa 2013
Łukasik J.; Nauczyciel, wychowawca, pedagog. Szkolne wyzwania; Kielce 2013
Uniewska A.; O jakości pracy szkoły; Toruń 2013
Gursztyn P.; Prezydent Lech Kaczyński. Odwaga i wizja; W-wa 2013
Badania dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki…; Kraków 2013
Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?; Kraków 2013
Tkaczyk - Rymanowska K.; Podstawy prawa karnego materialnego..; W-wa 2014
Smolak M.; Przyjaźń w świetle etyki Arystotelesa…; Kraków 2013
Szczudlińska -Kanoś A.; Regionalne elity polityczne w Polsce; Kraków 2013
Napierała P.; Religia i polityka w USA…; Kraków 2013
Paszkiewicz A.; Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem; W-wa 2014
Radziwinowicz W.; Soczi igrzyska Putina; W-wa 2014
Guzik J.; Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w latach 1932-1945; Kraków 2013
Sloterdijk P.; W cieniu góry Synaj; W-wa 2014
Murzyn A.; Wokół Kena Robinsona kreatywnego myslenia o edukacji; Kraków 2013
Konieczna-Nowak L.; Wprowadzenie do muzykoterapii; Kraków 2013
Wspólczesna Białoruś. Społeczeństwo i gospodarka czasu przemian; Toruń 2013
Bugdol M.; Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi. Dlaczego warto być sprawiedliwym; W-wa 2014
Cybulski M.; ZSRR się śmieje. Filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa; Toruń 2013
Dobrzański D.; Zasada solidarności. Studium z filozofii społecznej; Poznań 2013
Mossakowski W.; Wybrane problemy rzymskiego prawa publicznego; Toruń 2013
Wybory 2011. Organizacja - przebieg - efekty; Toruń 2013
Ustrój polityczny Francji współczesnej; W-wa 2013
Sielski J.; Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego. Casus Polski; Toruń 2013
Stosunki państwo - kościół w Polsce 1944-2010. Studia i materiały; Kraków 2013
Paszkiewicz A.; Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem; W-wa 2014
Gogacz K.; Różnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych społecznych kuratorów sądowych a efektywność dozorów probacyjnych; Radom 2012
Tkaczyk - Rymanowska K.; Podstawy prawa karnego materialnego..; W-wa 2014
Biernat T.; Poczucie bezpieczeństwa społecznego młodziezy w małym środowisku; Toruń 2013
Dembiński M.; Pedagogiczne tworzenie istoty ludzkiej; Poznań 2013
Węsoierska K.; Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka. Diagnoza. Terapia; Toruń 2013
Balcerzak M.; Odpowiedzialność państwa- strony Europejskiej konwencji praw człowieka…; Toruń 2013
Ocena i wycena zasobów przyrodniczych; W-wa 2013
Szulc B.; Bauka. Wiedza.Mądrość; W-wa 2013
Estreicher S.; Konserwatyzm Krakowski. Wybór pism; Kraków 2012
Bakalarski K.; Komunikacja a rozwójspołeczności lokalnych; W-wa 2014
Kobiety w pracy socjalnej; Poznań 2013
Czternasty W.; Determinanty rozwoju spółdzielczosci w róznych ...; Torun 2013
Children in the postmodern world. Culture - Media-Social Inequality…; Poznań 2014
Charakterystyka i konsekwencje potocznego rozumienia emocji; Poznań 2013
Guszkowska M.; Aktywność fizyczna i psychika. Korzyści i zagrozenia; Toruń 2013
Urbanek M.; Kisielewscy; W-wa 2006
Mitchell M.; Typografia książki. Podręcznik projektanta; Kraków 2012
Koch W.; Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego…; W-wa 2013
Łopusiewicz A.; Start- UP. Od pomysłu do sukcesu; W-wa 2013
Dragović N.; Reżyseria filu reklamowego; W-wa 2012
Gąsiewski M.; Reklama w Google. Dla małych iśrednich przedsiebiorstw…; W-wa 2011
Rakoczy B.; Prawo wodne. Komentarz; W-wa 2013
Od socjologii medycyny do socjologii żywienia; Kraków 2013
Zumthor P.; Myslenie architekturą; Kraków 2010
Beck U.; Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej; W-wa 2013
Hunter L.; Kurs pisania scenariuszy. Od pomysłu, przez treatment po...; W-wa 2013
Sudjic D.; Dizajn i luksus, moda i sztuka. W jaki sposób przedmity nas uwodzą?; Kraków 2013
Arijon D.; Gramatyka jezyka filmowego; W-wa 2011
Płonka M.; Etyka w modzie czyli CSR w przemysle odziezowym; W-wa 2013
Dzieje chrześcijaństwa na Litwie; W-wa 2014
Art. Deco; W-wa 2013
Mascelli J.; 5 tajników warsztatu filmowego; W-wa 2013
Coleman Schelling A. ; Alicja po drugiej stronie drzwi ; W-wa 2013
Bądź na B1 : zbiór zadań z języka polskiego oraz przykladowe testy certyfikatowe dla poziomu B1 ; Kraków 2012
Leyson L. ; Chłopiec z listy Schindlera ; W-wa 2013
O'Faolain S. ; Cud dwa razy się nie zdarza ; W-wa 2013
Szer W. ; Do naszych dzieci : wspomnienia ; W-wa 2013
Rivers F. ; Echo w ciemności ; W-wa 2013
Frołow S. ; Dzierżyński : miłość i rewolucja ; Kraków 2013
Felczak W. ; Europa centralis ; Kraków 2013
Rivers F. ; Głos w wietrze ; Radom 2011
Machowska J. ; Gramatyka? : ależ tak! : ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2 ; Kraków 2011
Jureczko A. ; Henryk III Biały : książę wrocławski (1247-1266) ; Kraków 2013
Gałyga D. ; Jak to łatwo powiedzieć… : ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących ; Kraków 2011
Rajzner R. ; Losy nieopowiedziane : zagłada Żydów białostockich 1939-1935 ; W-wa 2013
Rajzner R. ; Losy nieopowiedziane : zagłada Żydów białostockich 1939-1935 ; W-wa 2013
Kiryk F. ; Miasta małopolskie w średniowieczu i czasach nowożytnych ; Kraków 2013
Petterson P. ; Na Syberię ; W-wa 2011
Diwow O. ; Najlepsza załoga Słonecznego. T. 2 ; Lublin 2007
Polska myśl przekładoznawcza : antologia ; Kraków 2013
Kapusta P. ; Słownik biznesmena polsko-rosyjski. 1 ; Kraków 2009
Kapusta P. ; Słownik biznesmena rosyjsko-polski. 2 ; Kraków 2009
Kapusta P. ; Słownik eksportera polsko-rosyjski. 1 ; Kraków 2008
Kapusta P. ; Słownik eksportera rosyjsko-polski. 2 ; Kraków 2008
Kapusta P. ; Słownik skrótów ekonomicznych rosyjsko-polski ; Kraków 2012
Poniat R. ; Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku ; W-wa 2014
Górny G. ; Sprawiedliwi : jak Polacy ratowali Żydów przed Zagładą ; W-wa 2013
Baberowski J. ; Stalin : terror absolutny ; W-wa 2014
Baberowski J. ; Stalin : terror absolutny ; W-wa 2014
Łysik M. ; Wspomnienia z Sybiru 1940-1946 ; Lublin 2013
Kicińska U. ; Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku ; W-wa 2013
Amiel I. ; Życie - tytuł tymczasowy ; W-wa 2014
Antyk oświeconych : studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku ; W-wa 2012
Bruno od Księgi Blasku : studia i eseje o twórczości Brunona Schulza ; Kraków 2013
Dziewięć odsłon literatury brytyjskiej : wiek XX po współczesność ; Kraków 2013
Musiaka Ł. ; Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur ; Łódź 2013
Skrabec S. ; Geografia wyobrażona : koncepcja Europy Środkowej w XX wieku ; Kraków 2013
Wróbel Ł. ; Hyle i noesis : trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej ; Toruń 2013
Józef Mackiewicz (1902-1985) : świadek "krótkiego stulecia" ; Łomianki 2013
Bernhard T. ; Korekta ; W-wa 2013
Janusiewicz M. ; Literatura doby Internetu : interaktywność i multimedialność tekstu ; Kraków 2013
Robinson M. ; Losy elity akademickiej : rosyjska slawistyka od 1917 roku do początku lat 30. ; W-wa 2014
Metamorfozy społeczne. 6, Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej ; W-wa 2013
Bogucka M. ; Między obyczajem a prawem : kultura sarmatyzmu w Polsce XVI-XVIII wieku ; W-wa 2013
Łubieński T. ; Molier nasz współczesny ; W-wa 2013
Rostworowski S. J. ; Monografia rodziny Rostworowskich : lata 1386-2012 : tacy byli i są. T. 1 ; W-wa 2013
Rostworowski S. J. ; Monografia rodziny Rostworowskich : lata 1386-2012 : tacy byli i są. T. 2 ; W-wa 2013
Duda M. ; Polskie Bałkany : proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym: recepcja polska ; Kraków 2013
Lilpop-Krance F. ; Powroty ; W-wa 2013
Raporty dyplomatyczne Czesława Miłosza 1945-1950 ; W-wa 2013
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Cz. 4, z. 3, Silino-Spzarszki ; Poznań 2005
Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu ; W-wa 2013
Peczerski A. ; Szturm w nieśmiertelność : wspomnienia ; W-wa 2013
Marciniak-Kajzer A. ; Średniowieczny dwór rycerski w Polsce : wizerunek archeologiczny ; Łódź 2011
Warszawa Miłosza ; W-wa 2013
Kuźmina D. ; Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej ; W-wa 2013
Zwrot polityczny '48 : między polską drogą a projektem uniwersalnym. Cz. 1 ; W-wa 2013
Pielewin W. ; Życie owadów ; W-wa 2004
Orlev U. ; Biegnij, chłopcze biegnij ; W-wa 2013
Asbrink E. ; Czuły punkt : teatr, naziści i zbrodnia ; Wołowiec 2014
Kurkowska-Budzan M. ; Historia zwykłych ludzi ; współczesna angielska historiografia dziejów społecznych ; Kraków 2003
Sieradzka A. ; Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii ; W-wa 2013
Wnęk J. ; Krakowskie środowisko historyczne 1815-1860 ; Kraków 2008
Rosenberg G. ; Krótki przystanek w drodze z Auschwitz ; Wołowiec 2014
Kanikuła H. ; Kurhan Polki ; Lublin 2013
Rychlewski M. ; Literatura i sztuka nowoczesna ; Poznań 2011
Nahirny R. ; Losy naukowej łamigłówki : Clifford Geertz, mikrohistorie i podmiotowość ; Wrocław 2011
Poleski J. ; Małopolska w VI-X wieku : studium archeologiczne ; Kraków 2013
Dakov A. ; Do światła ; Kraków 2012
Dakov A. ; Za horyzont ; Kraków 2013
Między Sekwaną a Wisłą : źródła do dziejów Francji i stosunków polsko-francuskich w archiwach polskich ; W-wa 2002
Plater K. ; Moja podróż do Włoch : dziennik z lat 1785-1786 ; Łomianki 2013
Zieliński K. ; O Polską Republikę Rad : działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922 ; Lublin 2013
Od aforyzmu do zinu : gatunki twórczości słownej ; W-wa 2014
Wolski K. ; Polskie pola bitew w świetle archeologii : średniowiecze i okres wczesnonowożytny ; Racibórz 2008
Galuba R. ; Przepisy metodyczne dla archiwów ; Poznań 2002
Świat Bizancjum. T. 3, Bizancjum i jego sąsiedzi 1204-1453 ; Kraków 2013
"Tętno pod tynkiem" : Warszawa Mirona Białoszewskiego ; W-wa 2013
Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. T. 2, Teoria archiwalna : wczoraj - dziś - jutro ; Toruń 2011
Wendland W. ; "Trzy czoła proroków z matki obcej" : myśl historyczna Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej ; Kraków 2013
Virtuti et ingenio : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Julianowi Dybcowi ; Kraków 2013
Wielcy artyści ucieczek : antologia tekstów o Życiu i czasach Michaela K Johna Maxwella Coetzeego w trzydziestą rocznicę publikacji powieści ; Kraków 2013
Belfort J. ; Wilk z Wall Street ; W-wa 2014
Kultura parlamentarna epoki staropolskiej; Kraków 2012
Mechanika sceny miedzynarodowej. Nowe wyzwania …; Częstochowa 2013
Muzyka w Częstochowie; Częstochowa 2013
Bizior R.; O języku prozy Jedrzeja Kitowicza; Częstochowa 2013
Kaczmarek H.; Verbvalenz glossar deutsch - polnisch; Częstochowa 2013
Kajetanowicz J.; Wojsko Polskie w systemie …; Częstochowa 2013
Kukla D.; W kręgu personalizmu doradcy zawodowego; Częstochowa 2013
Deutsch als fremdsprache in der erwachsenenbildung…; Częstochowa 2013
Drozdek-Małolepsza T.; Przewodnik bibliograficzny…;Częstochowa 2013
Dziwoki J.; Kancelaria kurii diecezjalnych kościoła…; Rzeszów 2013
Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać?; Rzeszów 2013
Renat M.; Sonata skrzypcowa w muzyce polskiej XX wieku; Rzeszów 2013
Informacje turystyczne z całego świata; Rzeszów 2013
Bibliografie 131. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2003-2012; W-wa 2013
Jadwigi Dorr-Poezja z wyboru. Śladem recepcji; Łódź 2012
Samborska -Kukuć D.; Jak rekonstruować bibliografię…; Łódź 2012
Zabłocki F.; Wybór poezji; Łódź 2011
Tykwińska-Rutkowska D.; Transplantacja. Studium …; W-wa 2013
Bożyk S.; Tryb ustawodawczy w Sejmie RP…; W-wa 2013
Pizzorusso A.; Europejskie dziedzictwo konstytucyjne; W-wa 2013
Konstytucja. Republiki Tureckiej; W-wa 2013
Węgrzyn M.; Uwarunkowania systemowe restrukturyzacji…; Wrocław 2013
Biernacki M.; Ocena efektywności instytucji publicznych…; Wrocław 2013
Chomiak - Orsa I.; Zarządzanie kapitałem relacyjnym…; Wrocław 2013
Krzos G.; Zarządzanie projektem europejskim…; Wrocław 2013
Ryszawska B.; Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy…; Wrocław 2013
Nawrocka E.; Wizerunek obszaru recepcji turystycznej…; Wrocław 2013
Nowak M.; Controlling w zarządzaniu. Uwarunkowania…; Wrocław 2013
Nowak E.; Rozrachunki z przeszłością; Opole 2013
Dąbrowska E.; Pejzaż stylowy. Nowej literatury polskiej…; Opole 2013
Hoc S.; Karnoprawna ochrona informacji…; Opole 2013
Piątkowska -Stepaniak W.; Polska w Nowym Jorku…; Opole 2013
Regiewcz A.; Widowiskowość i audiowizualność w dobie…; Częstochowa 2013
Język w komunikacji 2; Częstochowa 2013
Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną …; Lublin 2013
The psychology of human development … vol.2; Lublin 2013
Studia antyczne i mediewistyczne 11(46); W-wa 2013
MPDWZB 12. Piwowar A.; Historia Izraela czasów …; Lublin 2013
Leja K.., Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania; W-wa 2013
Grochalska M.; Transgresyjne trajektorie. Zmiany ststusu społecznego w perspektywie biograficznej; Kraków 2011
Dworak B.; Systemy totalitarne we współczesnej mysli filozoficznej i społecznej; Kraków - Rzeszów - Zamość 2011
Współczesne konteksty edukacji medialnej; Gdańsk 2013
Słodowa - Helpa M.; Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania; W-wa 2013
Sanojca K.; Relacje polsko - ukraińskie w szkolnictwie państwowym południowo - wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej; Kraków 2013
Przodownicy prasy; Kraków 2013
Skowron R.; PAX i MARS. Polsko - hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632-1648; Kraków 2013
Szewczuk W.; Oblicza racjonalności; Toruń 2013
Durkheim E.; O podziale pracy społecznej; W-wa 2012
Łętocha R.; O dobro wspólne. Szkice z katolicyzmu społecznego; Kraków 2010
Chudoba T.; Model systemu społecznego a problemy zarządzania; W-wa 2008
Trzciński Ł.; Mit wolności w cyberkulturze; Kraków 2013
Homo oeconomicus w pastoralno-społecznej przestrzeni; Katowice 2013
Hałyczyna contra Galicja. Ukraińskie szkolnictwo średnie i wyższe w debatach Sejmu Krajowego galicyjskiego 1907-1914; Kraków 2013
Lisowska - Magdziarz M.; Feniksy , Łabędzie, motyle. Media i kultura transformacji; Kraków 2012
Niedźwiecka- Iwańczak N.; Etniczny aspekt tozsamości Łużyczan; Kraków 2013
Elementarna pojecia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej; W-wa 1999
Wawer M.; Dziennikarze o sztuce czyli opowieści medialne nielogiczne; Kraków 2012
Supińska J.; Debaty o polityce społecznej; W-wa 2013
Baranowska A.; Człowiek w instytucji totalnej. Społeczne aspekty słuzby polskich żołnierzy poza granicami kraju…; Kraków 2013
Semczuk P.; Czarna wołga. Kryminalna historia PRL; Kraków 2013
Janczyk - Strzała E.; Controling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczna funkcjonujacą w Polsce; W-wa 2013
Domański P., Domański M. ; Active English at work ; W-wa 2014
Kirszak J. ; Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920 ; W-wa 2013
Szczepański J. J. ; Dziennik. T. 3, 1964-1972 ; Kraków 2013
Zubiński T. ; Generał Franco : biografia niepoprawna politycznie ; W-wa 2013
Norwich J. J. ; Historia Wenecji. T. 1 ; Sopot 2011
Norwich J. J. ; Historia Wenecji. T. 2 ; Sopot 2011
Kula M. ; Kartki z socjologii historycznej ; W-wa 2014
Czapiga M. ; Labirynt : inicjacja, podróż i zbłądzenie : figura ludzkiego losu w kulturze europejskiej ; Wrocław 2013
Cieński M. ; Literatura polskiego oświecenia wobec tradycji i Europy : studia ; Kraków 2013
Bobkowski A. ; Notatnik 1947-1960 ; Łomianki 2013
Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku '89 ; W-wa 2013
Donguy J. ; Poezja eksperymentalna : epoka cyfrowa (1953-2007) ; Gdańsk 2014
Szarek J. ; Powstanie Styczniowe : zryw wolnych Polaków ; Kraków 2013
Kania D., Targalski J., Marosz M. ; Resortowe dzieci : media ; W-wa 2013
Miłosz Cz. ; Rozmowy zagraniczne 1979-2003 ; Kraków 2013
Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku ; W-wa 2013
Twórcy na służbie = W służbie twórczości ; W-wa 2013
Pobóg-Malinowski W. ; Z mojego okienka : fakty i wrażenia z lat 1939-1945. T. 1, 1939-1940 ; Łomianki 2013
Suchar H. ; Zmierzch Husajna - burza nad Irakiem ; W-wa 2003
Katalogowanie..., cz.5; Ćwikowski P.; Opis przedmiotowy …; W-wa 2013
Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury…; Kraków2013
Stanisława orzechowskiego i Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Kraków 2013
Głaz S.; Udzial Kościoła w integralnym rozwoju młodzieży…; Kraków2013
Metapolityka. Pomiedzy filozofią, teorią i praktyką; Kraków 2013
Darowski R.; Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej …; Kraków 2013
Gielarowski A.; Tajemnica obecności. Bycie…; Kraków2013
Dziedzictwo kresów. Przeszłośc i teraźniejszość; Kraków 2013 2013
Paszenda J.; Budowle jezuickie w Polsce t.5; Kraków 2013
Historia polityczna"Ludowej"Polski 1944-1989; Kraków 2013
Kompetencje jak klucz do rozwoju Polski…; W-wa 2012
Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce. Raport 2011;; W-wa 2012
Benchmarking parków technologicznych w Polsce; W-wa 2012
Polska przestrzeń. Raport o stanie zagospodarowania…; W-wa 2007
Dobre praktyki wdrażania regionalnych strategii innowacji…; W-wa 2009
Przywództwo, współpraca i doskonalenie, czyli co śwadczy…W-wa 2009
Badanie beneficjentów ostatecznych Sektorowego …; W-wa 2008
Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe…; W-wa 2005
Wytyczne UE. Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla …;W-wa 2007
Ocena wpływu programów operacyjnych NPR…; W-wa 2007
Przestrzenne zróznicowanie dochodów i wydatków…W-wa 2008
Katalogowanie..., cz.5; Ćwikowski P.; Opis przedmiotowy …; W-wa 2013
Harry Potter. Fenomen społeczny. Zjawisko literackie. Ikona popkultury; W-wa 2014
Bibliotekarstwo; W-wa 2013
Pelc J. ; … będzie gorzej ; Wołowiec 2014
Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX-XXI wieku ; W-wa 2013
Kłys A. K. ; Brudne serca : jak zafałszowaliśmy historię chłopców z lasu i ubeków ; W-wa 2014
Podsiadło J. ; Być może należało mówić : 1984-2012 ; Wrocław 2014
Herling-Grudziński G. ; Dzieła zebrane. T. 3, Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1957-1998, felietony i komentarze z Radia Wolna Europa 1955-1967 ; Kraków2013
Iwaszkiewicz J., Wajda A. ; Korespondencja ; W-wa 2013
Kłos S. ; Krajobrazy nieistniejących wsi ; Rzeszów 2010
Kubiak B. ; Na łamach prasy. Cz. 1 ; Kraków 2012
Kubiak B. ; Na łamach prasy. Cz. 2 ; Kraków 2012
Podhajecki A. ; OUN i UPA pod skrzydłami III Rzeszy ; W-wa 2013
Grzebalska W. ; Płeć powstania warszawskiego ; W-wa 2013
Pojednanie przez trudną pamięć : Wołyń 1943 ; Lublin 2012
Powszechne Zjazdy Historyków Polskich w Polsce Ludowej : dokumenty i materiały ; Toruń 2014
Demick B. ; W oblężeniu : życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy ; Wołowiec 2014
Tebinka J. ; "Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swojego słowa" : Winston S. Churchill a Polska ; W-wa 2013
Wojtasik J. ; Z myślą o Niepodległej… : polskie powstania narodowe i próby powstańcze w latach 1795-1914 ; W-wa 2013
Lisiak I. T. ; Żydowscy kolaboranci Hitlera ; W-wa 2013
Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce; W-wa 2012
Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji …; W-wa 2008
Kukulak - Dolata I., Synteza wyników badania…; W-wa 2013
Foresight kadr nowoczesnej gospodarki; W-wa 2009
Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody…; Białystok 2008
Organizacje pozarządowe a fundusze strukturalne…; W-wa 2008
Osiadacz J.; Budowa projektu usług proinwestycyjnych…;Wrocław 2011
Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi…;Białystok 2008
Idziak W.; Na wsi się dzieje…; Konin 2013
Prezydencja w Unii Europejskiej. Polska 2011;W-wa 2011
Jak uczynić regiony motorami rozwoju…;Gdańsk 2009
Ekonomia Solidarności…; Gdańsk 2008
Ekspertyzy. Do koncepcji przestrzennego… t.1; W-wa 2008
Ekspertyzy. Do koncepcji przestrzennego… t.2; W-wa 2008
Ekspertyzy. Do koncepcji przestrzennego… t.3; W-wa 2008
Ekspertyzy. Do koncepcji przestrzennego… t.4; W-wa 2008
Mażewska M.; Organizacja i zarządzanie działalnością…;Gdańs-Warszawa-Poznań 2011
Prognoza podazy i popytu na pracę w województwie…;Białystok - Warszawa 2010
Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracodawców;Białystok 2007
Równowaga praca-życie. Studium porównawcze…;Białystok 2007
Kisielnicki J.; Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi; W-wa 2013
Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju; W-wa 2014
Blaine G.; Zamach na Kennedy`ego. Agenci tajnej słuzby przerywają...;W-wa 2010
Zagrożenia cyberprzestrzeni i swiata wirtualnego; W-wa 2014
Szelą E.; Test do badania rozumienia mowy u dzieci i dorosłych; Sopot 2014
Sielski J.; Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego casus Polski; Toruń 2013
Nowak S.; Seksualny kapitał. Wyobrażone wspólnoty smaku …; Kraków 2013
Turkle S.; Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy…; Kraków 2013
Rachunkowośść w rozliczeniach podatkowych; W-wa 2014
Zasępa E.; Problemyzdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa; Kraków 2014
Polityka-kultura-społeczeństwo. Niemcy, Austria, Szwajcaria…; Łódź 2013
Żukowski M.; Ośrodki odosobnienia w Polsce w latach 1981-1982; W-wa 2013
Malik A.; "Nie można oddzielic krzyza od ludzkiej pracy…"…; W-wa 2013
Lipsitz S.; Męskość,kobiecość. O różnicach wynikających z płci; Gdańsk 2000
Metamorfozy społeczne. Procesy socjalizacji …; W-wa 2013
Grabowska M.; Metafora pojeciowa i amalgamat w reklamie prasowej; Toruń 2013
Kania M.; Machupicchu. Miedzy archeologia i polityką; Kraków 2013
Scavo N.; Lista Bergoglio. Ocaleni przez Franciszka w czasach …; Kielce 2014
Mazur Z.; Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy; Poznań 2013
Aspekty psychologiczne. Kultura współczesna a zdrowie; Sopot 2013
Bratkowski S.; Kto na to przyzwolił? Szkic o odpowiedzialności…; W-wa 2013
Daniel-Rops, Kościół wczesnego średniowiecza; W-wa 2014
Chołaj H.; Kapitalizm konfucjański? Chińskie reformy ekonomiczne...; W-wa 2014
Fijałkowsk P.; Homoseksualność daleka i bliska. Słowa, mity,symbole; W-wa 2014
Fijałkowsk P.; Homoseksualność daleka i bliska. Słowa, mity,symbole; W-wa 2014
Fontanella-Khan A.; Gang różowego sari; W-wa 2013
Papanek V.; Dizajn dla realnego świata; Łódź 2012
Diagnostyka bakteriologiczna; W-wa 2013
Ćwiczenia z ekofizjologii roslin; Poznań 2013
Gurczyńska -Sady K.; Człowiek jako słowo i ciało w poszukiwaniu…; Kraków 2013
Czas Apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej…; W-wa 2013
Salomon E.; Biologia; W-wa 2014
Aktualne wyzwania zarządzania i ekonomii; W-wa 2013
Khan S.; Akademia Khana. Szkoła bez granic; Poznań 2012
Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury…; Kraków 2013
Stanisława orzechowskiego i Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Kraków 2013
Głaz S.; Udzial Kościoła w integralnym rozwoju młodzieży…; Kraków 2013
Metapolityka. Pomiedzy filozofią, teorią i praktyką; Kraków 2013
Darowski R.; Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej …; Kraków 2013
Gielarowski A.; Tajemnica obecności. Bycie…; Kraków 2013
Dziedzictwo kresów. Przeszłośc i teraźniejszość; Kraków 2013
Paszenda J.; Budowle jezuickie w Polsce t.5; Kraków 2013
Historia polityczna"Ludowej"Polski 1944-1989; Kraków 2013
Kompetencje jak klucz do rozwoju Polski…; W-wa 2012
Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce. Raport 2011; W-wa 2012
Benchmarking parków technologicznych w Polsce; W-wa 2012
Polska przestrzeń. Raport o stanie zagospodarowania…; W-wa 2011
Dobre praktyki wdrażania regionalnych strategii innowacji…; W-wa 2012
Przywództwo, współpraca i doskonalenie, czyli co śwadczy…; W-wa 2012
Badanie beneficjentów ostatecznych Sektorowego …; W-wa 2011
Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe…; W-wa 2011
Wytyczne UE. Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla …; W-wa 2010
Ocena wpływu programów operacyjnych NPR…; W-wa 2011
Przestrzenne zróznicowanie dochodów i wydatków…; W-wa 2012
Ocena instrumentów wsparcia bezpośredniego…; W-wa 2008
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce; W-wa 2008
Jankowska A.; Pomoc publiczna dla przedsiebiorstw…; W-wa 2009
Sektor biotechnologii; W-wa 2010
Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy..; W-wa 2009
II szansa dla przedsiebiorców. Raport z badań…; W-wa 2008
Portrety polskich regionów; W-wa 2009
Realizacja programu sąsiedztwa. Polska. Białoruś. Ukraina; W-wa 2010
Od bezrobocia do zatrudnienia - moilność kobiet …; W-wa 2010
Od bezrobocia do zatrudnienia - moilność kobiet …; W-wa 2010
Aktualizacja strategii rozwoju województw z uwzględnieniem…; W-wa 2009
Węcławska D.; Global entepreneurship monitor. Polska; W-wa 2010
Obszary wiejskie. Powszechny Spis Rolny 2010; W-wa 2011
Atrakcyjność inwestycyjna regionu; W-wa 2010
Cohesion Policy. Programmme of the Polish Presidency…; W-wa 2009
Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych; W-wa 2008
Najlepsze projekty dla rozwoju polskich regionów; W-wa 2010
System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy…; W-wa 2009
Badanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych…; W-wa 2010
Benerski G.; przedsiębiorczość akademicka. Raport…; W-wa 2011
Jerofiejew W. ; Akimudy : nieludzka opowieść ; W-wa 2014
Filak M., Radej P. ; Angielski w tłumaczeniach. Business 1 ; Brzozów 2014
Filak M., Radej P. ; Angielski w tłumaczeniach. Business 2 ; Brzozów 2014
Filak M., Radej P. ; Angielski w tłumaczeniach. Business 3 ; Brzozów 2014
Galuba R. ; Archiwa wyodrębnione : wybór przepisów z lat 2000-2011 ; Poznań 2013
Karolak S. ; Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947-1991 : kanon, który nie powstał ; Poznań 2014
Muchina L. ; Dziennik czasu blokady : zapiski nastolatki z oblężonego Leningradu ; W-wa 2014
Weissova H. ; Dziennik Helgi : świadectwo dziewczynki o życiu w obozach koncentracyjnych ; Kraków 2013
Knoll R. ; Dziennik ; W-wa 2013
Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 2, Literatura i kultura ; Kraków 2013
Narodziny "Solidarności" : Krajowa Komisja Porozumiewawcza 17 września - 10 listopada 1980 r. ; W-wa 2013
Jędrzejewicz J. ; Noce ukraińskie albo rodowód geniusza ; W-wa 2014
Kmiecik M. ; Oblicza miejsca : topiczne i atopiczne wyobrażenia przestrzeni w poezji Juliana Przybosia ; Kraków 2013
Grosman D. ; Patrz pod: miłość ; W-wa 2014
PZPR a Solidarność 1980-1981 : tajne dokumenty Biura Politycznego ; W-wa 2013
Chwalba A. ; Samobójstwo Europy : Wielka Wojna 1914-1918 ; Kraków 2014
Bainvoll J. ; Wielki mrok ; W-wa 2013
Victor S.A. ; Zarys historii cesarzy ; Poznań 2013
Northup S. ; Zniewolony : 12 years a slave ; Zakrzewo 2014
Huczko A.; Synteza spaleniowa materiałów nanostrukturalnych; W-wa 2011
Piłat -Borcuch M.; Socjologia designu; W-wa 2014
Kostański P., Prawo własności przemysłowej; W-wa 2014
Prawo podatkowe. Zarys wykładu; W-wa 2013
Prawo podatkowe. Zarys wykładu; W-wa 2013
Prawo podatkowe. Zarys wykładu; W-wa 2013
Obóz- muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie; Kraków 2013
Huczko A.; Nanorurki węglowe. Czarne diamenty XXI wieku; W-wa 2004
Wasilewski K.; Młodziez wiejska na uniwersytecie. Droga na studia…; Toruń 2013
Noga M.; Kultura a ekonomia; W-wa 2014
Andrzejewska A.; Dzieci i młodzież w sieci zagrozeń realnych…; W-wa 2014
Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności; Torun 2013
Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego; W-wa 2014
To jest chemia. Niezbędnik maturzysty; W-wa 2013
To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego…; W-wa 2013
Sikes W.; Elfy. Brytyjskie gobliny, alijski folkrol, elfia mitologia, legendy i tradycje; Sandomierz 2010
The future of regions in the perspective of global … vol. 1; W-wa 2010
Rybiński K.; Gordian knots of the 21 century vol. 2; W-wa 2010
The future of regions in the perspective of global … vol. 3; W-wa 2010
The future of regions in the perspective of global …… vol. 4; W-wa 2010
Southern Italy-Eastern Germany-Estern Poland… vol. 5; W-wa 2010
Popczyk J.; Energetyka rozproszona; W-wa 2008
Fundusze Unii Europejskiej na lata 2007-2013; W-wa 2010
Przeglądy Terytorialne OECD. Polska; W-wa 2009
Podręcznik dobrych praktyk. Projekt szkoleniowy…; W-wa 2009
Analizy regionalne jako narzędzie wspierające procesy…; W-wa 2008
Mackiewicz M.; Dochody i wydatki publiczne. Analiza…; W-wa 2010
Europejska procedura benchmarkingu. Programy działania; W-wa 2009
Kalendarium BFKK 15 lat wiedzy dla rozwoju…; W-wa 2008
Desperak I.; Płeć zmiany. Zjawisko transformacji…; Łódź 2013
Pekasiewicz D.; Analiza matematyczna dla ekonomicznych…; Łódź 2013
Tematy trudne. Sytuacje badawcze; Łódż 2013
Kozłowski M.; Pracownicza partycypacja finansowa…; Łódź 2013
Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, Świat…; W-wa 2013
Studies in logic, grammar… 34(47)
Studies in logic, grammar… 34(47)
Studies in logic, grammar… 34(47)
Studies in logic, grammar… 35(48)
Studies in logic, grammar… 35(48)
Studies in logic, grammar… 35(48)
Białostockie Teki Historyczne 11
Białostockie Teki Historyczne 11
Białostockie Teki Historyczne 11
Pogranicze. Studia Społeczne 22
Pogranicze. Studia Społeczne 22
Pogranicze. Studia Społeczne 22
Asbrink E.; Czuły punkt. Teatr, naziści i zbrodnia; Wołowiec 2014
Popiuk-Rysińska I.; Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa narodów…; W-wa 2013
Adamski A.; Kapłan i rodzina w mediach; W-wa 2012
Kalisz A.; Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu; W-wa 2014
Mckale D.; Naziści na celowniku sprawiedliwości; W-wa 2013
Góralczyk W.; Podstawy prawa i administracji; W-wa 2014
Postępowanie cywilne. Repetytorium; W-wa 2013
Czaykowski M.; Prawo blizszości krewnych w dawnym prawie litewskim…; W-wa 2013
Pietrzak H.; Prawo do ustalenia tozsamości…; W-wa 2014
Prawo internetu. Zbiór aktów prawnych; W-wa 2014
Prawo ochrony środowiska; W-wa 2014
Rouba M.; Zadania władz publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami…; Toruń 2013
Orliński W.; Internet. Czas się bać; W-wa 2013
Orliński W.; Internet. Czas się bać; W-wa 2014
99 zadań o logarytmach z pełnymi rozwiazniami krok po kroku…; Rzeszów 2007
92 zadania z logiki i teorii mnogosci z pełnymi rozwiazaniami krok po kroku…; Rzeszów 2008
71 zadań z o przestrzeniach merytorycznych i topologicznych z pełnymi rozwiazaniami krok po kroku; Rzeszów 2012
60 zadań z przekształceniem laplace`a z pełnymi rozwiazanimai krok po kroku; Rzeszów 2007
55 zadań o strukturach algebraicznych z pełnymi rozwiazaniami…; Rzeszów 2010
50 zadań z równań różniczkowych cząstkowych z pełnymi rozwiązaniami …; Rzeszów 2009
50 ważnych twierdzeń matematycznych z pełnymi dowaodami; Rzeszów 2008
50 ważnych algorytmów i metod matematycznych z przykładami…; Rzeszów 2009
310 przykładów granic z pełnymi rozwiązaniami…; Rzeszów 2006
210 całek nieoznaczonych z pełnymi rozwiazaniami…; Rzeszów 2013
115 zadań o szeregach z pełnymi rozwiazaniami…; Rzeszów 2011
123 zadania z rachunku rózniczkowego funkcji wielu zmiennych z pełnymi…; Rzeszów 2007
114 całek funkcji wielu zmiennych z pełnymi rozwiazaniami…; Rzeszów 2006
110 zadań o funkcjach trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej z pełnymi rozwiązaniami…; Rzeszów 2011
107 równań różniczkowych wyzszych rzędów z pełnymi rozwiazaniami…; Rzeszów 2005
105 przykładów zastosowań całki oznaczone z pełnymi rozwiazaniami…; Rzeszów 2006
103 zadania z kombinatoryki i teorii grafów z pełnymi rozwiazaniami…; Rzeszów 2008
102 równania różniczkowe I rzędu z pełnymi rozwiązaniami…; Rzeszów 2011
101 zadań ze statystyki matematycznej z pełnymi rozwiazaniami…; Rzeszów 2012
100 zadań z geometrii analitycznej z pełnymi rozwiazaniami; Rzeszów 2008
100 układów równań liniowych z pełnymi rozwiazaniami…; Rzeszów 2005
Kaliński J.; Zarys stosunków miedzynarodowych po II wojnie światowej; Białystok 2013
Kaliński J.; Zarys stosunków miedzynarodowych po II wojnie światowej; Białystok 2013
Kaliński J.; Zarys stosunków miedzynarodowych po II wojnie światowej; Białystok 2013
Kaliński J.; Zarys stosunków miedzynarodowych po II wojnie światowej; Białystok 2013
Kaliński J.; Zarys stosunków miedzynarodowych po II wojnie światowej; Białystok 2013
Kaliński J.; Historia gospodarcza Świata XIX i Xx wieku; Białystok 2014
Kaliński J.; Historia gospodarcza Świata XIX i Xx wieku; Białystok 2014
Kaliński J.; Historia gospodarcza Świata XIX i Xx wieku; Białystok 2014
Kaliński J.; Historia gospodarcza Świata XIX i Xx wieku; Białystok 2014
Kaliński J.; Historia gospodarcza Świata XIX i Xx wieku; Białystok 2014
Globalizacja, Polityka , Etyka; t.3; Białystok 2013
Globalizacja, Polityka , Etyka; t.3; Białystok 2013
Globalizacja, Polityka , Etyka; t.3; Białystok 2013
Globalizacja, Polityka , Etyka; t.3; Białystok 2013
Globalizacja, Polityka , Etyka; t.3; Białystok 2013
Klimkiewicz A. ; Od błędu do utopii : śladami Orlanda Szalonego ; Kraków 2009
Schuster J. M. ; Informacja w polityce kulturalnej : infrastruktura informacyjna i badawcza ; Kraków 2007
Historie Polski w XIX wieku. T. 2, Historie polityczne. Cz. 1 ; W-wa 2013
Historie Polski w XIX wieku. T. 3, Historie polityczne. Cz. 2 ; W-wa 2013
Wyszczelski L. ; Marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz (1886-1941) ; Toruń 2013
Rozanow W. ; Opadłe liście ; W-wa 2013
Matuszewski I. ; Czarnoksięstwo i mediumizm : studium historyczno-porównawcze ; Sandomierz 2010
Glinka G. A., Kajsarow A. S. ; Dawna religia Słowian : mitologia słowiańska i ruska ; Sandomierz 2011
Matuszewski I. ; Diabeł w poezji : studium krytyczno-porównawcze ; Sandomierz 2010
Geoffrey z Monmouth ; Historia królów Brytanii ; Sandomierz 2012
Mabinogion : prastare sagi walijskie ; Sandomierz 2013
Mostowska A. O. ; Mroczne opowieści ; Sandomierz 2010
Cybulski W. ; O runach słowiańskich ; Sandomierz 2010
Frydrychowicz R. ; O sobótce czyli tak zwanych ogniach świętojańskich : przyczynek do mitologii słowiańskiej ; Sandomierz 2010
Tam Lin i Królowa Elfów : legendy i opowieści z Wysp Brytyjskich ; Sandomierz 2010
Masson E. ; Wiatr od Armoryki : bretońskie podania i legendy ; Sandomierz 2009
Zubiński T. ; Wyspa Zaczarowana : celtyckie legendy i mity dawnej Irlandii ; Sandomierz 2009
Mackenzie D. A. ; Ze szkockich legend i mitów : opowieści niezwykłe ; Sandomierz 2009
Nowoczesność w polonistycznej eduk@cji : pytania, problemy, perspektywy ; Kraków 2013
Gołąbek B. ; Lew Gumilow i Aleksander Dugin : o dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku ; Kraków 2012
Maciuszek J. ; Negacja w języku i komunikacji : o przetwarzaniu negacji w kontekście opisu cech ludzi ; Kraków 2006
Barański J. ; Socjotechnika : między magią a analogią : szkice o masowej perswazji w PRL-u i III RP ; Kraków 2001
Herdan A., Stuss M. M., Krasodomska J. ; Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych ; Kraków 2009
Historia chrześcijaństwa ; Kraków 2009
Wyzwania zarządzania jakością w szkołach wyższych ; Kraków 2011
Totalitaryzmy XX wieku : idee, instytucje, interpretacje ; Kraków 2010
Gordziejew J. ; Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie Sejmu Czteroletniego (1789-1792) ; Kraków 2010
Amerykański western literacki w XX wieku : między historią, fantazją a ideologią ; W-wa 2013
Galuba R. ; Archiwa państwowe : wybór przepisów z lat 2000-2011 ; Poznań 2013
Galuba R. ; Archiwa : przepisy metodyczne (2002-2007) ; Poznań 2007
Biniaś-Szkopek M. ; Bolesław Kędzierzawy ; Poznań 2014
Judt T. ; Brzemię odpowiedzialności : Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty ; W-wa 2013
Wecker H. ; Golem i dżin. Cz. 1 ; Lublin 2014
Cook G. ; Kroniki Czarnej Kompanii ; Poznań 2014
Dobroński A. Cz. ; Miasta województwa podlaskiego ; Białystok 2014
Frejdenberg O., Pasternak B. ; Na całe życie : listy 1910-1954 ; W-wa 2014
Polsko-angielski asystent tłumacza tekstów używanych w pismach i listach handlowych, biznesowych, urzędowych i prywatnych
Drużnikow J. ; Postrzępiony żagiel miłości ; Ossa 2005
PRL czyli Polska w drugiej połowie XX wieku : studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe : praca zbiorowa ; Lublin 2013
Kijas A. ; Ruś ; Poznań 2014
Martin G. R. R. ; Rycerz Siedmiu Królestw ; Poznań 2014
Huelle P. ; Śpiewaj ogrody ; Kraków 2014
Kubacki A. D. ; Tłumaczenie poświadczone : status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego ; W-wa 2012
Romanowski D. ; Trzeci Rzym : rozwój rosyjskiej idei imperialnej ; Kraków 2013
Hobsbawm E. ; Wiek rewolucji 1789-1848 ; W-wa 2013
Cook G. ; Zagłada Czarnej Kompanii ; Poznań 2014
Horubała A. ; Żeby Polska była sexy i inne szkice polemiczne ; W-wa 2011
Pindral M. ; Chiny : od góry do dołu ; Pelplin 2013
Matla M. ; Czechy ; Poznań 2014
Chang E. ; Gorzkie spotkanie ; W-wa 2011
Szyłak J. ; Gra ciałem : o obrazach kobiet w kulturze współczesnej ; W-wa 2013
Rusek A. ; Leksykon polskich bohaterów i serii komiksowych ; Poznań 2010
Parowski M. ; Małpy Pana Boga : obrazy. T. 1 ; W-wa 2013
parowski M. ; Małpy Pana Boga : obrazy. T. 2 ; W-wa 2013
Howe S. ; Niezwykła historia Marvel Comics ; Kraków 2013
Chang E. ; Miłość jak pole bitwy ; W-wa 2008
Kissinger H. ; O Chinach ; Wołowiec 2014
Bergreen L. ; Poza krawędź świata ; Poznań 2014
Belej O. ; Rozmovlaete ukrainskou? ; Wrocław 2010
Rynki lokalne i regionalne w XV-XVIII wieku ; B-stok 2013
Krassowska-Mackiewicz E. ; Słownik japońsko-polski ; W-wa 2011
Studio Ghibli : miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze ; Toruń 2012
Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu ; Kraków 2013
Szlachta polska i jej dziedzictwo ; W-wa 2013
Zajdler E., Jacoby M., Zhiwu G. ; Współczesny język chiński : mówić i pisać po chińsku. Cz. 2 ; W-wa 2008
Cowsill A. ; Marwel Avengers : encyklopedia postaci ; Łódź 2012
Kowalczuk Ł. ; TM-Semic : największe komiksowe wydawnictwo lat dziewięćdziesiątych w Polsce ; Poznań 2013
Krzanicki M. ; Komiks w PRL, PRL w komiksie ; Rzeszów 2011
Rusek A. ; Od rozrywki do ideowego zaangażowania : komiksowa rzeczywistość w Polsce w latach 1939-1955 ; W-wa 2011
Swółł R. ; Seryjne oblicza zła ; Gdańsk 2010
45-89 : comics behind the iron curtain = komiks za żelazną kurtyną ; Poznań 2009
Niewolnicy Apple`a. Wyzysk i opór w chińskich fabrykach Faxconna; Poznań 2013
Doktór J.; Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruch...; W-wa 2012
Kuć M.; kryminologia; W-wa 2013
Wojciechowski M.; Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym; W-wa 2014
Wojtyła K.; Jan Paweł II. Jestem bardzo w rękach Bożych….; Kraków 2014
Hand- made. Prace rąk w postindustrialnej rzeczywistości..; W-wa 2010
Szymonik A.; Eurologistyka. Teoria i praktyka; W-wa 2014
Paluchowski W.; Czy praca szkodzi?. Wyniki badań nad…; Poznan 2014
Biomedyczne podstawy logopedii; Gdańsk 2014
Podatki 2013. Ordynacja podatkowa…; W-wa 2013
Podatki 2013. Ordynacja podatkowa…; W-wa 2014
Kaczorek T.; Podstawy teorii sterowania; W-wa 2013
Bereźnicki F.; Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia...; Kraków 2010
Praca socjalna. Kształcenie-działanie-konteksty; Kraków 2010
Prawo podatkowe; W-wa 2014
Resocjalizacja wychowanie i psychokorekcja nieletnich…; Kraków 2013
Waligórska-Olejniczak B.; Sacrum w drodze…; Poznań 2013
Michalski M.; Spółka akcyjna; W-wa 2014
Ogonowski J.; Sytuacja prawna Żydów w Rzeczypospolitej Polskiej...; W-wa 2012
Holscher T.; Sztuka rzymska: jezyk obrazowy jako system…; Poznań 2011
Terytorializacja lub funkcjonalizacja. Dylematy ugrupowań…; Toruń 2013
Popławski M.; Uprawnienia podatkowe. Procedura dochodzenia…; W-wa 2014
Broniecka R.; Uzasadnienie wyroku w polskim postępowaniu karnym; W-wa 2014
Obremski K.; Wizerunki medialne polityków…; Toruń 2014
Kmiecik Z.; Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego; W-wa 2014
Dereń A.; Zarządzanie własnością intelektualną w transferze...; W-wa 2014
Zwrot performatywny w estetyce; Kraków 2013
Krzyśka S.; Aksjologiczne i terapeutyczne konteksty recepcji...; Poznań 2013
Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej, t.2; Sosnowiec 2013
Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej, t.3; Sosnowiec 2013
Czynnik zmian zjawisk regionalnych; Ostrowiec Świetokrzyski 2013
Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacja w Polsce; Poznań 2012
Birnat T.; Edukacja a włączenie społeczne. Konteksty socjalne i pedagogiczne; Toruń 2013
Szczepankowski B.; Jezyk migowy w terapii; Łódź 2012
Pazio N.; Marketing. Teoria pragmatyczna. Podręcznik akademicki; W-wa 2013
Kozub M.; Mysleć strategicznie o bezpieczeństwie przyszłości; W-wa 2013
Nowoczesne metody badawcze w psychologii; Poznań 2012
Od przeszłości ku nowym horyzontom. W kręgu historii socjologii; Poznań 2013
Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa…; W-wa 2013
Buczyński J.; Polityka bezpieczeństwa Chin w XXI wieku; W-wa 2010
Maj A.; Polskie wzory cielesności. Przemiany stosunku do ciała w kulturze ponowoczesnej; W-wa 2013
Kałdon B.; Potrzeby młodziezy niedostosowanej społecznie, a funkcjonowanie…; Ostrowiec Świętokrzyski - Warszawa 2012
Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile; Toruń - Bydgoszcz 2013
Problemy konwergencji mediów, t.1; Sosnowiec - Praga 2013
Problemy konwergencji mediów, t.2; Sosnowiec - Praga 2013
Przestrzenie manipulacji; Wrocław 2012
Rynek pracy na obszarach wiejskich mazowsza - perspektywa gender; W-wa 2013
Sport i turystyka. Uwarunkowania historyczne i wyzwania współczesności; Poznań 2013
Sztuka wojenna; W-wa 2014
Kościańczuk M.; Tożsamość wspólnot mniejszosciowych. Kulturoznawcza analiza tożsamości członków wspólnot żydów mesjańskich; Poznań 2012
Bartnicki S.; Uwarunkowania systemowe oraz kulturowe determinanty zachowań korupcyjnych w regionie podlaskim. Teoria; Toruń 2013
W tym szaleństwie jest metoda. Jak można badać szaleństwo?; Poznań 2012
Michałowska D.; Wartości w świecie edukacji na początku XXI wieku; Poznań 2013
Wybrane zagadnienia problematyki pomocy i wsparcia w rozwiazywaniu problemów ludzi w różnym wieku; ostrowiec Swiętokrzyski - Warszawa 2012
Codicis Theodosiani. Liber sextus decimus; Kraków 2014
Katedra Łacińska we Lwowie; Krakó 2013
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, t.1; Kraków 2013
Archiwum Narodowej Demokracji. T. 2 ; W-wa 2014
Całek A. ; Biografia naukowa : od koncepcji do narracji : interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze ; Kraków 2013
Wilk M. ; Dom włóczęgi ; W-wa 2014
Worthen W. B. ; Dramat : między literaturą a przedstawieniem ; Kraków 2013
Kowalczyk-Heyman E. ; Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej : (między Pisą a Biebrzą) ; W-wa 2013
Eagleton T. ; Jak czytać literaturę ; W-wa 2014
Iwaszkiewicz J., Kępiński W. ; Męczymy się obaj : korespondencja z lat 1948-1980 ; W-wa 2014
Assmann A. ; Między historią a pamięcią : antologia ; W-wa 2013
Polak W. ; O Kreml i Smoleńszczyznę : polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612 ; Toruń 2014
Kudela-Świątek W. ; Odpamiętane : o historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym ; Kraków 2013
Czechowicz J. ; Utwory dla dzieci ; Lublin 2013
Mędak S. ; Pocket Polish course & conversations : elementary level A1, A2 ; W-wa 2012
Mędak S. ; Polski megatest : Polish in exercises ; W-wa 2014
Mędak S. ; Polski megatest B2 i C1 : Polish in exercises ; W-wa 2013
Wylegała A. ; Przesiedlenia a pamięć ; Toruń 2014
Friedman C. S. ; Uczta dusz ; W-wa 2012
Jurgała-Jureczka J. ; Zofia Kossak : opowieść biograficzna ; W-wa 2014
Firmanty Ł.; Afryka we współczesnej polityce Chińskiej Republiki Ludowej; Torun 2013
Borcuch A.; Bankowość elektroniczna w Polsce; W-wa 2014
Dyktatura Gender; Kraków 2014
Zielińska G.; Filozofia dramy w procesie twórczym, t.1; Kraków 2013
Zielińska G.; Filozofia dramy artystów-twórców, t.2; Kraków 2014
Brożek B.; Granice interpretacji; Kraków 2014
Stefaniuk T.; Komunikacja w zespole wirtualnym; W-wa 2014
Krawczyk T.; Metoda Monte Carlo w procesie inwestycyjnym…; W-wa 2013
Kopczewska K.; Metody ilosciowe W R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe; W-wa 2009
Korzyński M.; Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja…; W-wa 2013
Popławski M.; Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotyczące…; W-wa 2014
Lewandowski Z.; O majorantach modułowych i obszarowych…; Lublin 2010
Piotrowski M.; Od TQM do "żandarma" czyli pod prąd; W-wa 2013
Szymczak W.; Podstawy statystyki dla psychologów; W-wa 2010
Podstawy statystyki opisowej; W-wa 2008
Kwiatkowski W.; Podstawy teorii sterowania. Wybrane zagadnienia; W-wa 2007
Charkowska-Giedrys K.; Pornografia w percepcji młodzieży studenckiej. Raport z badań; W-wa 2013
Kmiecik Z.; Postepowanie administracyjne, postepowanie egzekucyjne w administracji; W-wa 2014
Stróżyński K.; Praktyka ewaluacji w szkole. Poradnikdyrektora; W-wa 2011
Hołda J.; Prawa cczłowieka zarys wykładu; W-wa 2014
Świetlicka A.; Rachunek operatorowy. Metody rozwiazywania zadań; W-wa 2012
Indrzejczak A.; Rachunki sekwentowe w logice klasycznej; Łódż 2013
Rachunkowość, finanse, bankowość. Zainteresowania młodego pokolenia; W-wa 2013
Grzegorczyk A.; Rozwój a przestrzeń w wybranych krajach …; W-wa 2011
Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia; Kraków 2014
Tablice geometryczne; Rzeszów 2013
Drączkowski F.; Teologia w kategoriach geometryczno-matematycznych; Pelplin 2003
W kręgu wartosci kultury Japonii w 140.rocznicę urodzin …; W-wa 2013
Współczesne Chiny w kontekście stosunkó miedzynarodowych; Kraków 2013
Biecek P.; Analiza danych z programem R. Modele liniowe…; W-wa 2013
Musielak J.; Analiza matematyczna, t.2 cz.2; Poznań 2002
Musielak J.; Analiza matematyczna, t.2 cz.3; Poznań 2002
Musielak J.; Analiza matematyczna, t.3 cz.1; Poznań 2006
Musielak J.; Analiza matematyczna, t.3 cz.2; Poznań 2006
Pelczar A.; Czas i dynamika w równaniach rózniczkowych …; Kraków 2003
Czerniejewska I.; Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane...; Toruń 2013
Marzantowicz W.; Elementarna teoria liczb; W-wa 2012
Węglarz B.; Ewolucja lokalnej demokracji bezpośredniej w Polsce…; Kraków 2013
Grochowski B.; Geometria wykreślna z perspektywa stosowaną; W-wa 2013
Foucault M.; Kim pan jest, profesorze Foucault? Debaty…; Kraków 2013
Żakowski W.; Matematyka. Analiza matematyczna, cz.1; W-wa 2012
Żakowski W.; Matematyka. Analiza matematyczna, cz.2; W-wa 2013
Żakowski W.; Matematyka. Analiza matematyczna, cz.3; W-wa 2014
Żakowski W.; Matematyka. Analiza matematyczna, cz.4; W-wa 2015
Gurgul H.; Matematyka dla kierunków ekonomicznych…; W-wa 2013
Jaworski J.; Matematyka dyskretna dla informatyków, cz.1; Poznań 2011
Schuberth E.; Matematyka w szkołach waldorfskich; Kraków 2013
Motyka R.; Mathcad od obliczeń do programowania; Katowice 2012
Pratap R.; MATLAB7 dla naukowców i inzynierów; W-wa 2013
Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce; Kraków 2013
Polityka gospodarcza; W-wa 2012
Przedsiebiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów; Toruń 2013
Świat Arabski. Kultura/Polityka; W-wa 2012
Kamińska - Czubała B.; Zachowania informacyjne w zyciu codziennym; W-wa 2013
Bibliografia Historii Polskiej za rok 2011; W-wa 2013
Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej. Studia i szkice; Kraków 2013
Kuliczkowski M.; Przygotowania obronne w Polsce. Uwarunkowania…; W-wa 2013
Prezydenci i rządy RP na uchodźctwie 1939-1990, Londyn - Kraków 2013
Polska naszych pragnień, Polska naszych możliwości…; Kraków -Warszawa 2013
Grużewski T.; Polska i Rosja; Kraków 2013
Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce; Kraków 2013
Chojecka J.; Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja - zamierzenia…; Poznań 2013
Skrupuł bez sktupułu w Polsce albo oświecenie grzechów narodowi…; Toruń 2013
Skrzypek A. ; Druga smuta : zarys dziejów Rosji 1985-2004 ; W-wa 2004
Zajdel V. ; Język rosyjski : gramatyka w ćwiczeniach ; Poznań 2013
Avoledo T. ; Korzenie niebios ; Kraków 2013
Dakov A. ; W mrok ; Kraków 2012
Stewart R. ; Między miejscami : z psem przez Afganistan ; Wołowiec 2014
Marcenko A. ; Moje zeznania ; W-wa 2014
Granin D. ; Mój lejtnant : wspomnienia obrońcy Leningradu ; W-wa 2013
Hut P. ; Polska wobec Polaków w przestrzeni poradzieckiej : od solidaryzmu etnicznego do obowiązku administracyjnego ; W-wa 2014
Ageev M. ; Romans z kokainą ; W-wa 2013
Gorbacov M. ; Sam ze wspomnieniami ; W-wa 2014
Komuda J. ; Samozwaniec. T. 4 ; Lublin 2013
Yerafeyenka V. ; Seks kontra ZSRR ; Gdynia 2013
Smith D. ; Skazani : ostatnie dni rosyjskiej arystokracji ; Kraków 2014
Devataev M. ; Ucieczka z piekła ; Brzezia Łąka
Cormudian S. ; Dziedzictwo przodków ; Kraków 2014
Żbikowski P. ; W imperium carów : "Kurier Litewski" 1796-1806 ; Lublin 2014
Galster I. ; Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego ; W-wa 2012
Galster I. ; Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego ; W-wa 2012
Etel L.; Podatki i opłaty lokalne. Czas na zmiany; Białystok 2013
Etel L.; Podatki i opłaty lokalne. Czas na zmiany; Białystok 2013
Etel L.; Podatki i opłaty lokalne. Czas na zmiany; Białystok 2013
Kaliński J.; Zarys stosunków miedzynarodowych po II wojnie..; Białystok 2013
Kaliński J.; Zarys stosunków miedzynarodowych po II wojnie..; Białystok 2013
Kaliński J.; Zarys stosunków miedzynarodowych po II wojnie..; Białystok 2013
Kaliński J.; Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku; Białystok 2013
Kaliński J.; Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku; Białystok 2013
Kaliński J.; Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku; Białystok 2013
Globalizacja, polityka, etyka t.3; Białystok 2013
Globalizacja, polityka, etyka t.3; Białystok 2013
Globalizacja, polityka, etyka t.3; Białystok 2013
Ateny, Rzym, Bizancjum; Białystok 2012
Leksy K.; Nadmierna masa ciała - konteksty …; Katowice 2014
Kamińska -Berezowska S.; Kobiety w wybranych …; Katowice 2014
Organizacja prawna administracji publicznej; Katowice 2014
Oelszlaeger - Kosturek B.; Studia o aktywnym uczeniu…; Katowice 2014
Adamowicz-Pospiech A.; Seria w przekładzie; Katowice 2014
Bakalarz A.; Chromatografia w badaniu ksiązki zabytkowej; Katowice 2014
Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni; Katowice 2014
Szymutko S.; Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone; Katowice 2014
Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych…; Katowice 2014
Szczepaniak A.; Daktyloepiryty Bakchylidesa na tle…; Katowice 2014
Polska fenomenologia przedwojenna. Antologia tekstów; Katowice 2014
Odmiany polszczyzny w szkole; Katowice 2014
Wiszniowska M.; Sztuka felietonu Stefana Kisielewskiego; Katowice 2014
Codzienność i niecodzienność oświeconych 2; Katowice 2014
Popczyk- Szczęsna B.; Dramaturgia polska po 1989 roku; Katowice 2014
Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej t.2; Katowice 2014
Banaszek-Szapovalova A.; Sposoby charakteristiki …; Katowice 2014
Pastucha -Blin A.; La concettualizzazione del corpo umano; Katowice 2014
Grochola K.; Zdążyć przed pierwszą gwiazdką; Katowice 2014
Transdyscyplinarność badań…t.3 Tożsamość dziennikarza; Katowice 2014
Jastrząb Ł.; Poza cenzurą. Wydawnictwa i materiały…; Kórnik 2013
Ustrój hierarchiczny kościoła; Lublin 2013
Prawo w ochronie zdrowia. Doświadczenia…; Lublin 2013
Przyłuska J.; Rozwój lokalnego rynku ubezpieczeń na życie…; Lublin 2013
Bartnik Cz.; Personalizm; Lublin 2013
GędekM.; Reklama. Zarys problematyki.; Lublin 2013
Czachorowski M.; Skrypt z wybranych zagadnień bioetyki…; Lublin 2013
Lekan-Mrzewka J.; Kresowiec z urodzenia - warszawiak…; Lublin 2013
Kolbuszewska Z.;Thomas Pynchon…; Lublin 2013
Czapiga A.;Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska; Lublin 2013
Braun K.; Mój teatr Norwida; Lublin 2013
Zaborniak - Sobczak M.; Odpowiedzialność młodzieży …; Lublin 2013
Opaliński B.; Policja. Studium administracyjnoprawne; W-wa 2013
Magnuszewski A.; Procesy korytowe rzek nizinnych…; W-wa 2013
Problemy społeczno-ekonomiczne. Ameryki Łacińskiej…; W-wa 2013
Rucińska D.; Ekstremalne zjawiska przyrodnicze…; W-wa 2013
Etyka a zło; Kraków 2013
Banach B.; Rozwój i postep techniczny na tle ogólnych…; Kraków 2013
Michalski P.; Gerard Manley Hopkins and the Problem…; Kraków 2013
Studia o Romach w Polsce i w Europie; Kraków 2013
Kościelniak R.; Porosty Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Kraków 2013
Rychter J.; W cieniu kamienic; Gdynia 2014
Schmitt C.; Teologia polityczna 2; W-wa 2014
Kwiatkowski W.; System rezerwy federalnej; W-wa 2014
Stawicka - Zwiahel E.; Stworzeni do relacji. Dialogiczne inspiracje..; Toruń 2014
Kołosowska B.; Strategie finansowania działalnosci przedsiebiorstw, W-wa 2014
Rodzina polska - nowe wyzwania. Wybrane aspekty; Stalowa Wola 2013
Kulik M.; Przedawniwnie karalności i przedawnienie wykonywania …; W-wa 2014
Prawo pracy. Zbiór przepisów…; W-wa 2014
Prawo cywilne. Zbiór przepisów…; W-wa 2014
Podręczny słownik bibliotekarza; W-wa 2011
Górnisiewicz A.; Nowoczesność, nihilizm... Wokół mysli Karla Lowitha; Kęty 2014
Nowe wzorce formatowania i rozwoju rodziny w Polsce….; W-wa 2014
Gracz L.; Młodzi nabywcy na e-zakupach; W-wa 2014
Krzyżowski Ł.; Młodzi emeryci w Polsce. Między biernością…; W-wa 2014
Macierzyństwo w relacjach auto/biograficznych i fotograficznych kobiet...; Wrocław 2013
Żądło K.; O wartości zaufania. Komunikacja i budowa zaufania a …; W-wa 2014
AUPC 128. Studia Mathematica 12; Kraków 2013
AUPC 133. Studia Historica 13. Bunt wójta…; Kraków 2013
AUPC139. Studia Historica 24; Kraków 2013
AUPC 140. Studia ad Didacticam Litterarum…; Kraków 2013
AUPC 141. Studia ad didacticam …; Kraków 2013
AUPC 143. Studia Sociologica V(2013) vol.2; Kraków 2013
AUPC 145. Studia Poetica I; Kraków 2013
AUPC 146. Studia ad Bibliothrcarum. Scientiam Pertinentia XI; Kraków 2013
AUPC 147. Studia de Arte et Educatione VIII; Kraków 2013
PM 682. Bezpieczeństwo RP. Historia -Ekonomia-Polityka…; Kraków 2013
Kolasa W.; Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku)…; Kraków 2013
PM 677. Przeszłość orientacyjna prospektywna w polskich…; Kraków 2013
PM 676. Bendiocarb pesticide exposureand toxicity in …; Kraków 2013
PM 683. Przemiany w gospodarce światowej. Wybrane…; Kraków 2013
PKGP 21. Funkcje przemysłu i usług w rozwoju…; W-wa -Kraków 2013
SE 147. Turystyka miejska, prawidłowości i determinacji…; Katowice 2013
SE 148. Pracoholizm w kategoriach ekonomii; Katowice 2013
SE 156. Systemy gospodarcze i ich ewolucja…; Katowice 2013
SE 157. Wykorzystanie nowych mediów w public relations; Katowice 2013
SE 158. User-Driven information system development; Katowice 2013
Stempin A. ; Angela Merkel : cesarzowa Europy ; W-wa 2014
Schroeder Ch. ; Byłam sekretarką Hitlera : 12 lat u boku wodza ; W-wa 2014
Westerman F. ; Czysta biała rasa : cesarskie konie, genetyka i wielkie wojny ; Wołowiec 2014
Kocój H. ; Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego ; Kraków 2013
Lorenzen J. N. ; Erich Honecker : biografia polityczna ; Wrocław 2014
Duffy J. P., Ricci V. L. ; Fuhrer musi zginąć : plany i próby zabicia Adolfa Hitlera ; Zakrzewo 2013
Loew P. O. ; Gdańsk : biografia miasta ; Gdańsk
Goebbels J. ; Dzienniki. T. 3, 1943-1945 ; W-wa 2014
Nicholas L. H. ; Grabież Europy : losy dzieł sztuki w Trzeciej Rzeszy i podczas II wojny światowej ; Poznań 2014
Erpenbeck J. ; Klucz do ogrodu ; W-wa 2010
Muller H. ; Nadal ten sam śnieg i nadal ten sam wujek ; Wołowiec 2014
Beck U. ; Niemiecka Europa ; W-wa 2012
Kolbuszewska D. ; Niemka : dziecko z pociągu ; Poznań 2011
Edsel R. M., Witter B. ; Obrońcy skarbów : alianci na tropie skradzionych arcydzieł ; W-wa 2014
Vermes T. ; On wrócił ; W-wa 2014
Zariczny P. ; Opozycja w NRD i w PRL - wzajemne relacje i oceny ; Gdańsk 2013
Eismann H.-G. ; Pod dowództwem Himmlera ; W-wa 2011
Wolski P. ; Tadeusz Borowski - Promo Levi : prze-pisywanie literatury Holocaustu ; W-wa 2013
Lundholm A. ; Wrota piekieł : Ravensbruck ; W-wa 2014
Działalność gospodarcza 542 pytania i odpowiedzi; W-wa 2013
Jastrząb M.; Dzieje ludzkiego gospodarowania; W-wa 2010
Ekonomia i zarządzanie energia a rozwój gospodarczy; Toruń 2013
Ursulenko A.; Folkrol a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości…; Wrocłwa 2013
Żurawik A.; Interes publiczny w prawie gospodarczym; W-wa 2013
Jędrych E.; Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych; W-wa 2013
Schwager J.; Jak naprawdę działaja rynki. Fakty imity…; W-wa 2014
Jędrzejczyk M.; Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości…; W-wa 2013
O`Neill J.; Mapa wzrostu. Szanse gospodarcze dla państw grupy BRICS; W-wa 2013
Michalski B.; Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla "wolnego" handlu?; W-wa 2014
Schwager J.; Mistrzowie rynków finansowych. Rozmowy z najlepszymi…; W-wa 2013
Niemiecka socjologia wsi pierwszej dekady XXI wieku; Toruń 2013
Balza B.; Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a miedzynarodowa konkurencyjność gospodarcza; W-wa 2013
Oręziak L.; OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce; W-wa 2014
Agasso D.; Papiez Jan XXIII. Droga do świętości; Kraków 2014
Radło M.; Polska w pułapce średniego dochodu? Perspektywy…; W-wa 2013
Szymczuk W.; Prasa mniejszości polskiej na Ukrainie; Toruń 2012
Czapliński W.; Prawo miedzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe; W-wa 2014
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów; W-wa 2014
Sieci gospodarcze; W-wa 2013
Bielecka A.; Statystyka dla menadżerów. Teoria i praktyka; W-wa 2011
Tożsamości, postawy społeczno-polityczne i separatyzmy…; W-wa 2013
Umowy w obrocie gospodarczym; W-wa 2013
Współczesne oblicza terroryzmu; W-wa 2014
Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany..., t.2; Kraków 2013
AUPC 128. Studia Mathematica 12; Kraków 2013
AUPC 133. Studia Historica 13. Bunt wójta…; Kraków 2013
AUPC139. Studia Historica 24; Kraków 2013
AUPC 140. Studia ad Didacticam Litterarum…; Kraków 2013
AUPC 141. Studia ad didacticam …; Kraków 2013
AUPC 143. Studia Sociologica V(2013) vol.2; Kraków 2013
AUPC 145. Studia Poetica I; Kraków 2013
AUPC 146. Studia ad Bibliothrcarum. Scientiam Pertinentia XI; Kraków 2013
AUPC 147. Studia de Arte et Educatione VIII; Kraków 2013
PM 682. Bezpieczeństwo RP. Historia -Ekonomia-Polityka…; Kraków 2013
Kolasa W.; Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku)…; Kraków 2013
PM 677. Przeszłość orientacyjna prospektywna w polskich…; Kraków 2013
PM 676. Bendiocarb pesticide exposureand toxicity in …; Kraków 2013
PM 683. Przemiany w gospodarce światowej. Wybrane…; Kraków 2013
PKGP 21. Funkcje przemysłu i usług w rozwoju…; Katowice 2013
SE 147. Turystyka miejska, prawidłowości i determinacji…; Katowice 2013
SE 148. Pracoholizm w kategoriach ekonomii; Katowice 2013
SE 156. Systemy gospodarcze i ich ewolucja…; Katowice 2013
SE 157. Wykorzystanie nowych mediów w public relations; Katowice 2013
SE 158. User-Driven information system development; Katowice 2013
SiPKZiF. Zeszyt Naukowy 127; Kraków 2013
SiPKZiF. Zeszyt Naukowy 128; kraków 2013
Linguarum Silvat.2 Słowo - znaczenie - relacja w języku…; Katowice 2013
Scripta Classica vol.10; Katowice 2013
PG 239. Dolina suchej wody w Tatrach środowisko i jego…; W-wa 2013
ZN UR 78. Seria Prawnicza. Prawo 13; Rzeszów 2013
ZN UR 79. Seria Filologiczna. Dydaktyka 8; Rzeszów 2013
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z.35; Rzeszów 2014
SBASKS 4(36). Praca Polaków; W-wa 2013
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU t.21; Kraków 2013
Atlas współzalezności parametrów…29 Ocena klimatu …; W-wa 2013
MiO 594. Dylematy rozwoju społeczno - gospodarczego …; W-wa 2013
Archiwum Historii Filozofii i Myśli społecznej; W-wa 2013
ZN 789. Studia informatica 32. Computer science..; Szczecin 2013
ZN 635. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia 35; Szczecin 2013
ZN 764. Studia i Prace Wydziału… 33 t.1; Szczecin 2013
Sybir. Wysiedlenia- losy - świadectwa; Białystok 2013
Sybir. Wysiedlenia- losy - świadectwa; Białystok 2013
Sybir. Wysiedlenia- losy - świadectwa; Białystok 2013
Starość. Doświadczenie egzystencjalne temat literacki…; Białystok 2013
Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu; Białystok 2013
Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu; Białystok 2013
Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu; Białystok 2013
Mahfuz N. ;
Lempa F.; Kanoniczna ochrona karna małoletnich…; Białystok 2013
Lempa F.; Kanoniczna ochrona karna małoletnich…; Białystok 2013
Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku; Białystok 20099
Światło w dolinie.prace ofiarowane…; Białystok 2009
Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się…; Białystok 2009
Procesy migracji w społeczeństwie otwartym…; Białystok 2010
Kaźmierczak Z.; Paradoks i zbawienie…; Białystok 2010
Dąbrowska J.; Klementyna. Rzecz o Klementynie…; Białystok 2009
Awramiuk E.; Lingwistyczne podstawy początkowej…; Białystok 2009
Poleski męczennik - czy patron trudnego pojednania?; Białystok 2009
Wojszel Z.; Geriatryczne zespoły niesprawności…; Białystok 2009
Czech E., Szkoda w obszarze środowiska i wina…; Białystok 2009
Mahfuz N. ; Dzieci naszej dzielnicy ; Sopot 2013
Kochanowicz R. ; Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni humanistycznej : analizy, interpretacje i wnioski z pogranicza poetyki, aksjologii, dydaktyki literatury ; Poznań 2014
Diodor Sycylijski ; Dzieje Filipa Macedońskiego ; Poznań 2013
Canetti E. ; Głosy Marrakeszu ; Gdańsk 2013
Kaczmarek R. ; Historia Polski 1914-1989 ; W-wa 2014
Kaczmarek R. ; Historia Polski 1914-1989 ; W-wa 2014
Nooteboom C. ; Hotel nomadów ; W-wa 2012
Zajdel V. ; Język rosyjski : gramatyka w ćwiczeniach ; Poznań 2013
Zajdel V. ; Język rosyjski : gramatyka w ćwiczeniach ; Poznań 2013
Choreva-Kucharska M. ; Język rosyjski : porozmawiaj na każdy temat : repetytorium tematyczno-leksykalne. 1 ; Poznań
Choreva-Kucharska M. ; Język rosyjski : porozmawiaj na każdy temat : repetytorium tematyczno-leksykalne. 2 ; Poznań
Mahfuz N. ; Karnak ; Sopot 2011
Kosta R. A. ; Konflikty - kolonializm - fundamentalizm w przestrzeni bliskowschodniej ; Toruń 2013
Czarnowski R. J. ; Krzemieniec : zaginione miasteczko ; W-wa 2014
Walser R. ; Mikrogramy ; Kraków 2013
Conrad J. ; Notatnik osobisty ; W-wa 2014
Smoleński P. ; Oczy zasypane piaskiem ; Wołowiec 2014
Mahfuz N. ; Pensjonat Miramar ; Sopot 2012
Majewski P. ; (Re)konstrukcje narodu : odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku ; Gdańsk 2013
Świat starożytny : państwo i społeczeństwo ; W-wa 2013
Schmitt E.-E. ; Tajemnica pani Ming ; Kraków 2014
Galster I. ; Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego ; W-wa 2012
Kowalczykowa A. ; Żeromski w niepodległej : szkice ; W-wa 2013
Zarządzanie turystyką w kryzysie. Edukacja i marka; W-wa 2013
Zarządzanie przedsiebiorstwem; W-wa 2014
Z dziejów wojskowości polskiej; W-wa - Siedlce 2008
Studia bezpieczeństwa; Kraków 2012
Plan przestrzennego zagospodarowania jako element kształtowania…; W-wa 2013
Dodziuk A.; Nasze rodzinne dobre obyczaje. O pozytywnych…; W-wa 2010
Materiały z historii wojskowości, nr 2; Pułtusk 2004
Materiały z historii wojskowości, nr 3; Pułtusk 2006
Materiały z historii wojskowości, nr 3 cz.2; Pułtusk 2007
Walancik M.; Fenomen stanu zycia wojskowości a stan oczekiwań..; Kraków 2008
Rak A.; Budowlane przedsięwziecia inwestycyjne. Środowiskowe…; W-wa 2014
Małolepsza M., Szymkiewicz A. ; Hurra!!! Po polsku 1 : podręcznik studenta ; Kraków 2010
Małolepsza M., Szymkiewicz A. ; Hurra!!! Po polsku 1 : zeszyt ćwiczeń ; Kraków 2010
Małolepsza M., Szymkiewicz A. ; Hurra!!! Po polsku 1 : podręcznik nauczyciela ; Kraków 2008
Burkat A., Małolepsza A. ; Hurra!!! Po polsku 2 : podręcznik studenta ; Kraków 2010
Burkat A., Małolepsza A. ; Hurra!!! Po polsku 2 : zeszyt ćwiczeń ; Kraków 2010
Burkat A., Małolepsza A. ; Hurra!!! Po polsku 2 : podręcznik nauczyciela ; Kraków 2008
Hurra!!! Po polsku 3 : podręcznik studenta ; Kraków 2010
Hurra!!! Po polsku 3 : zeszyt ćwiczeń ; Kraków 2010
Hurra!!! Po polsku 3 : podręcznik nauczyciela ; Kraków 2010
Madelska l., Warchoł-Schlottmann M. ; Odkrywamy język polski : gramatyka dla uczących (się) języka polskiego jako obcego ; Kraków 2013
Hurra!!! Po polsku : test kwalifikacyjny ; Kraków 2008
Krztoń J. ; Słownictwo 1 ; Kraków 2011
Krztoń J. ; Słownictwo 2 ; Kraków 2011
Szpigiel R. ; Gramatyka 1 ; Kraków 2012
Szpigiel R. ; Gramatyka 2 ; Kraków 2013
Acta Baltico - Slavica. Archeologia historia…, t.37; W-wa 2013
Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, t.48; W-wa 2013
Slavica, t.137. Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian; W-wa 2013
Odrodzenie i reformacja w Polsce, t.57; W-wa 2013
Edukacja obywatelska w działaniu; W-wa 2013
Euklides. Elementy. Teoria proporcji i podobieństwa; Kraków 2013
Szczygielski M.; Filipinki to MY!; W-wa 2013
Inspiracje i kontynuacje problemów filozofii XVII wieku; Toruń 2013
Bachmann K.; Kiedy związane ręce zapewniaja przewagę…; W-wa 2013
Szczerba W.; Koncepcja wiecznego powrotu; Toruń 2014
Karbowski M.; Podstawy kryptografii; Gliwice 2014
Królikowski M.; Podstawy prawa karnego miedzynarodowego; W-wa 2008
Griffin R.; Podstawy zarządzania organizacjami; W-wa 2013
Pszczółka Sz.; Prawo handlowe. Testy. Kazusy. Tablice; W-wa 2012
Pszczółka Sz.; Prawo handlowe. Testy. Kazusy. Tablice; W-wa 2012
Garbicz M.; Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego…; W-wa 2012
Hernandez M.; Projektowanie baz danych dla każdego…; Gliwice 2014
La Cecla F.; Szorstkim być…; W-wa 2014
Lisicki P.; Tajemnica Marii Magdaleny. Fakty i mity; Kraków 2014
Dawidziuk E.; Traktowanie osób pozbawionych wolności…; W-wa 2013
Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz; W-wa 2014
Chisholm A.; Wprowadzenie do międzynarodowych rynków …; W-wa 2013
Kamińska - Czubała B.; Zachowania informacyjne w zyciu codziennym; W-wa 2013
Zarządzanie międzynarodowe. Teori i praktyka; W-wa 2014
Tyszkiewicz J. ; Geografia historyczna : zarys problematyki ; W-wa 2014
Cook G. ; Księgi Południa ; Poznań 2012
Andrycz N. ; Patrzę i wspominam ; W-wa 2012
Konopczyński W. ; Polscy pisarze polityczni XVIII wieku : Kraków 2012
Stempek I., Stelmach A. ; Polski : krok po kroku : poziom 2 ; Kraków 2013
Stempek I., Grudzień M. ; Polski : krok po kroku : poziom 1 : zeszyt ćwiczeń ; Kraków 2012
Drwal-Straszakowa K., Martyniuk W. ; Powiedz to polsku ; Kraków 2011
Prekop D. ; Wojna zakonu krzyżackiego z Litwą w latach 1283-1325 ; Toruń 2014
Młoda myśl wschodnia; Wrocław 2014
Derra A.; Kobiety (w) nauce. Problem płci…; W-wa 2013
Tornielli A.; Jorge Mario Bergoglio Franciszek. Biografia Papieża…; Kielce 2013
Wilk L.; Hazard. Studium kryminologiczne i prawne; W-wa 2012
Dydaktyka specjalna. Wybrane zagadnienia; Gdańsk 2014
Gierszewski J.; Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii...; W-wa 2013
Wieczorek-Szymańska A.; Proces kształtowania kompetencji…; Szczecin 2013
Encyklopedia katolicka, t.19; Lublin 2013
Patriotyzm a wychowanie; Białystok 2009
Czynniki i narzędzia rozwoju MSP; Białystok 2010
Finansowanie rozwoju MSP; Białystok 2010
Antologia tekstów poetyckich…; Białystok 2010
Od wielkiego kryzysu gospodarczego do wielkiego…; Białystok 2009
Abramowicz Z., Antroponimia żydów białostockich; Białystok 2009
Gołaszewska - Kaczan U.; Zaangażowanie społeczne ..; Białystok 2010
Belaruskaâ lìtaratura XVI-XX stst…; Białystok 2010
Szymula R., Lingvističeskie aspekty sozdaniâ… ; Białystok 2010
Obŝajtes’ po russki! ; Białystok 2009
Szymula R., Lingvističeskie aspekty sozdaniâ… ; Białystok 2010
Hajczuk R.,Dobro požalovat’! …; Białystok 2009
Poczykowski R.; Lokalny wymiar pamięci. Pamięć …; Białystok 2009
Rozumko A.; Wielokulturowość krajów anglojezycznych…; Białystok 2010
Leś M.; Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie…; Białystok 2009
Twórczość Wiesława Kazaneckiego; Białystok 2009
Gieorgica P.; Eseje o socjologii polityki. Orientacje…; Białystok 2010
Dumin S.; Herbarz rodzin tatarskich…; Białystok 2009
Rok 1918 w Europie Środkowo- Wschodniej; Białystok 2009
Fundator i mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej…; Białystok 2010
Parszutowicz P.; Filozofia jako krytyka poznania…; W-wa 2013
Nadawać znaczenie. Uwagi o filozofii kultury; W-wa 2013
Doktór-Bindas K.; Wpływ prawa Unii Europejskiej na…; W-wa 2013
Sułkowski J.; Parlament Korei Południowej; W-wa 2013
Kulicki J.; Administracja danin publicznych w Polsce; W-wa 2013
Literatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje; Opole 2012
Resocjalizacja instytucjonalna - bariery i możliwości; Opole 2010
Krzak M.; Kontrowersje wokół antycyklicznej; W-wa 2013
Konert A.; Aeuropean vision for air passengers; W-wa 2013
Konert A.; New Progress and Challenges in The Air Law…; W-wa 2014
Aspekty prawne badania zdarzeń lotnicznych w świetle …; W-wa 2014
Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym t.2; Rzeszów 2014
Genetycznie modyfikowany organizm jako przedmiot…; Rzeszów 2014
RSDS TOP 20; Rzeszów 2014
Hrehovcik T.; English-Polish and Polish-English…; Rzeszów 2014
Tożsamości kulturowe w Europie Zachodniej; W-wa 2013
Tożsamości narodowe na obszarze postradzieckim…; W-wa 2013
Bibliografie 132. Płace w polsce i w świecie 2006-2012; W-wa 2013
Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej…; Katowice 2014
Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego…; Katowice 2014
Sieroń - Galusek D.; Moment osobisty Stempowski…; Katowice 2014
Heska-Kwaśniewicz K.; Tajemnicze ogrody 3; Katowice 2014
Wartości w muzyce t.5; Katowice 2014
Transgresywne monstrum; Katowice 2014
Oblicza wspólczesnej przestępczości zorganizowanej; Białystok 2013
Oblicza wspólczesnej przestępczości zorganizowanej; Białystok 2013
Oblicza wspólczesnej przestępczości zorganizowanej; Białystok 2013
Emocje ekspresja Poetyka - przegląd zagadnień; Białystok 2013
Emocje ekspresja Poetyka - przegląd zagadnień; Białystok 2013
Emocje ekspresja Poetyka - przegląd zagadnień; Białystok 2013
Szczepankowska I.; Człowiek, Język, Wizja świata…; Białystok 2013
Szczepankowska I.; Człowiek, Język, Wizja świata…; Białystok 2013
Szczepankowska I.; Człowiek, Język, Wizja świata…; Białystok 2013
Visuality and vision in Amerikan Literature; Białystok 2013
Visuality and vision in Amerikan Literature; Białystok 2013
Visuality and vision in Amerikan Literature; Białystok 2013
Ławreszuk M.; Sakrament małżeństwa. Liturgiczna…; Białystok 2013
Ławreszuk M.; Sakrament małżeństwa. Liturgiczna…; Białystok 2013
Ławreszuk M.; Sakrament małżeństwa. Liturgiczna…; Białystok 2013
Kostiuczuk J.; O tajemnicy zbawienia; Białystok 2013
Kostiuczuk J.; O tajemnicy zbawienia; Białystok 2013
Kostiuczuk J.; O tajemnicy zbawienia; Białystok 2013
Kapiński Z.; Apelacje karne. Zaskarżanie na korzyść i niekożyść; W-wa 2014
Maziarz J.; Biegły sądowy z zakresu historii prawa; Kraków 2014
Miller W.; Dialog motywujacy. Jak pomóc ludziom w zmianie; Kraków 2014
Król M.; Elastyczność zatrudnienia w organizacji; W-wa 2014
Batko R.; Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec. Organizacja w płynnej nowoczesności; W-wa 2013
Izdebski H.; Historia mysli politycznej i prawnej; W-wa 2013
Izdebski H.; Historia mysli politycznej i prawnej; W-wa 2014
Cyrul W.;Informatyzacja tekstu prawa. Perspektywy zastosowania jezyków znacznikowych; W-wa 2014
Wasylewski S.; Klasztor i kobieta. O miłości romantycznej. Pod urokiem zaświatów; W-wa 2013
Sokala A.; Leksykon prawa wyborczego i refendalnego oraz systemów wyborczych; W-wa 2013
Pietrzyk-Reeves D.; Ład Rzeczypospolitej. Polska mysl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska; kraków 2013
Błaszczyk W.; Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych; W-wa 2005
Od Września do Norymbergi; Kraków 2012
Grużewski T.; Polska i Rosja; Kraków 2013
Polska naszych pragnień, Polska naszych możliwości…; Kraków -Warszawa 2013
Szymanowski T.; Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna; W-wa 2014
Matyja R.; Rywalizacja polityczna w Polsce; Kraków - Rzeszów 2013
Misztal - Konecka J.; Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia; W-wa 2012
Wołek A.; Słabe państwo; Kraków - Warszawa 2012
Bożek M.; Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe; W-wa 2014
Temat polemiki: Polska. Najważniejsze polskie spory ideowo - polityczne; Kraków 2012
Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji; Kraków 2011
Zarządzanie projektami w organizacji; W-wa 2014
100/XX : antologia polskiego reportażu XX wieku. T. 1, 1901-1965 ; Wołowiec 2014
100/XX : antologia polskiego reportażu XX wieku. T. 1, 1966-2000 ; Wołowiec 2014
Glukhovsky D. ; Czas zmierzchu ; Kraków 2011
Dziś Tadeusz Kantor! : metamorfozy śmierci, pamięci i obecności ; Kraków 2014
Cabanowski M. ; Generał Stanislaw Bułak-Bałachowicz : ostatni Kmicic II RP i wyklęci żołnierze wojny polsko-sowieckiej 1920 roku ; Kraków 2013
Golat R. ; Hetman Stanisław Rewera Potocki : zarys biografii ; W-wa 2014
Jagiełło-Szostak A. ; Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy : od jugoslawizmu do jugonostalgii ; Wrocław 2013
Kampania polska 1939 r. : polityka - spoleczeństwo - kultura. T. 1, Strategia ; W-wa 2013
Nicieja S. S. ; Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 4, Kołomyja, Żabie, Dobromil ; Opole 2014
Andruchowycz J. ; Leksykon miast intymnych : swobodny podręcznik do geopolityki i kosmopolityki ; Wołowiec 2014
Dąbrowska M. ; Noce i dnie. T. 1-2 ; W-wa 2013
Dąbrowska M. ; Noce i dnie. T. 3 ; W-wa 2013
Dąbrowska M. ; Noce i dnie. T. 4 ; W-wa 2013
Nowak Sz. ; Oddziały wyklętych ; W-wa 2013
Historia ludzi - historia dla ludzi : krytyczny wymiar edukacji historycznej ; Kraków 2013
Mędak S. ; Polski C2 megatest ; W-wa 2014
Śliwiński A. ; Powstanie kościuszkowskie ; W-wa 2014
Mickiewicz A. : Proza artystyczna : opowiadania, szkice, fragmenty ; W-wa 2013
Stempin A. ; Próba "moralnego podboju" Polski przez Cesarstwo Niemieckie w latach I wojny światowej ; W-wa 2013
Ciołkoszowa L. ; Publicystyka polska na emigracji 1940-1960 ; W-wa 2013
Friszke A. ; Rewolucja Solidarności 1980-1981 ; Kraków 2014
Hulova P. ; Stacja Tajga ; W-wa 2011
Karski J. ; Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945 : od Wersalu do Jałty ; Poznań 2014
Kudła J.; Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawalnych Policji…; W-wa 2013
Lach B.; Profilowanie kryminalistyczne; W-wa 2014
Kepka K.; Prawnomiedzynarodowe aspekty zmian klimatycznych; W-wa 2013
Paliwoda - Matolińska A.; Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania…; W-wa 2014
Hołyst B.; Kryminologia; W-wa 2009
Hayek F.; Konstytucja wolnosci; W-wa 2012
Bolek M.; Komercjalizacja innowacji. Zarządzanie projektami …; W-wa 2014
Sieńczyło - Chlabicz J.; Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie…; W-wa 2014
Nowosad A.; Bójka i pobicie; W-wa 2014
Stone B.; Jeff Bezos i era Amazona. Sklep, w którym kupisz wszystko; W-wa 2013
Baran M.; Stosowanie z urzedu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe; W-wa 2014
Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce; W-wa 2014
Gajewski S.; Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech; W-wa 2014
Meus K.; Wadowice 1772-1914 studium przypadku miasta galicyjskiego; Kraków 2013
Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji; W-wa 2014
Grott O.; Instytut Badań Spraw Narodowościowych i Komisja naukowych Badań…; Kraków 2013
Wysocki Cz.; Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu obrzu; W-wa 2014
Szczurek - Boruta A.; Doswiadczenia spoleczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli…; Toruń 2013
Być nauczycielem - opiekunem - wychowawca. Formacja intelektualna czy rzemiosło?. Postulaty, szanse a rzeczywistość; Toruń 2013
Włodarkiewicz W.; Przed zagładą. Społeczeństwo Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa polskiego (1935-1939); W-wa 2013
Indraszczyk A.; Polski ruch ludowy wobec integracji europejskiej; Siedlce 2014
Mazurek J.; Piótem i czynem. Kazimierz Warchałowski (1872-1943) - pioner …; W-wa 2013
Kokot A.; Mobbing. Zagrozenie zycia zawodowego pracownika; Bydgoszcz 2011
Mackiewicz P.; Małe i mniejsze. Notatki o najnowszej poezji i krytyce; Katowice 2013
Kryzys w stosunkach miedzynarodowych; Bydgoszcz 2012
Nowakowski N.; (Nie)formalne impperium. Wielka Brytania i Ameryka Łacińska w długim wieku XIX; W-wa 2014
Prufer P.; Wyobraźnia, terapia, społeczeństwo. Analiza socjologiczno - etyczna; Kraków 2013
Baert P.; Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, t.25; Kraków 2013
Griswold W.; Socjologia kulury. Kultury i społeczeństwa w zmieniajacym się świecie; W-wa 2013
Rekrutacja do grup dyspozycyjnych - socjologiczna analiza problemu; Wrocław 2011
Łukasiuk M.; Niedom. Socjologiczna monografia mieszkan migracyjnych; W-wa 2012
Wielecki K.; Kryzys i socjologia; W-wa 2012
Killias J.; Jak socjologowie opowiadali o socjologii. Dwa studia; W-wa 2012
Pańków W.; Instytucje i rganizacje. Pochodzenie, powstawanie, funkcje...; W-wa 2014
Dokumenty pracownicze wzory i komentarze; W-wa 2014
Mukherjee S.; Cesarz wszech chorób. Bibliografia raka; Wołowiec 2013
Grzebałkowska M.; Beksińscy. Portret podwójny; Kraków 2014
Angielski dla początkujących i średniozaawansowanych (A1-B1) ; Konstancin-Jeziorna 2014
Fielding H. ; Bridget Jones : szalejąc za facetem ; Poznań 2014
Shehadeh R. ; Dziennik czasu okupacji ; Kraków 2014
Meijer F. ; Morze Śródziemne : historia osobista ; W-wa 2014
"Niemiecki Wschód" : wyobrażenia - misja - dziedzictwo ; Poznań 2014
Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia : transmisja i nauczanie języków mniejszościowych ; Kraków 2008
Heather P. ; Odrodzenie Rzymu : cesarze i papieże : bój o władzę nad chrześcijaństwem ; Poznań 2014
Radge A. B. ; Ziemia kłamstw ; Sopot 2011
Radge A. B. ; Raki pustelniki ; Sopot 2011
Rosyjski dla początkujących i średniozaawansowanych (A1-B1) ; Konstancin-Jeziorna 2014
Kułakowski M. ; Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień ; Dębogóra 2014
Ramotowski J. P. ; Sto razy głową w mur ; W-wa 2013
Kraśko P. ; Szwecja : świat według reportera ; W-wa 2011
Kraśko P. ; Włochy : świat według reportera ; W-wa 2011
Kuczyńska-Koschany K. ; "Vse poety zidy" : antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych ; Poznań 2013
Gella A. ; Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej : 1945-1947 ; W-wa 1998
Radge A. B. ; Na pastwiska zielone ; Sopot 2011
Polski, krok po kroku : poziom 1 ; Kraków 2013
Dostoevskij F. ; Bracia Karamazow ; Wrocław 2013
Dostoevskij F. ; Bracia Karamazow ; Wrocław 2013
Pronobis W. ; Generał Grot : kulisy zdrady i śmierci ; W-wa
McGilvray E. ; Generał Stanislaw Maczek : stal i honor - życie i służba dowódcy 1. Dywizji Pancernej ; Poznań 2014
Slawenski K. ; J. D. Salinger : biografia ; Poznań 2014
Kisch E. E. ; Jarmark sensacji ; W-wa 2014
Plamper J. ; Kult Stalina ; W-wa 2014
"Nie należy dopuszczać do publikacji" : cenzura w PRL ; Toruń 2013
Gawęda M. ; Od Beresteczka do Cudnowa : działalność wojskowa Jerzego Sebastiana Lubomirskiego w latach 1651-1660 ; Zabrze 2013
Broniewski W. ; Pamiętnik ; W-wa 2013
Jarausch K. H. ; Po Hitlerze : powrót Niemców do cywilizowanego świata 1945-1995 ; Poznań 2013
Miłosz Cz. ; Poezje wybrane ; Wrocław 2013
Miłosz Cz. ; Poezje wybrane ; Wrocław 2013
Żmichowska N. ; Poganka ; Wrocław 2013
Kaczmarek R. ; Polacy w armii kajzera : na frontach I wojny światowej ; Kraków 2014
Stempek I., Stelmach A. ; Polski, krok po kroku : żeszyt ćwiczeń : poziom 2 ; W-wa
Bajer M. ; Rody uczone : kreski do szkicu ; Toruń 2013
Czarnecka B. ; Ruchomy na szali wagi : Lechoń homotekstualny ; Toruń 2013
Milewski P. ; Transsyberyjska : drogą żelazną przez Rosję i dalej ; Kraków 2014
Słowacki J. ; Wiersze ; Wrocław 2013
Słowacki J. ; Wiersze ; Wrocław 2013
Kajdański E. ; Wspomnienia z mojej Atlantydy ; Kraków 2013
Gierszewski J.; Bezpieczeństwo wewnetrzne. Zarys systemu. Zarządzanie bezpieczeństwem; W-wa 2013
Kalat J.; Biologiczne podstawy psychologii; W-wa 2013
Dzielski M.; Bóg, wolność , własność; Kraków 2006
Dzieduszycki W.; Dokąd nam iść wypada?. Mesjanizm polski…; Kraków 2013
Pałkiewicz J.; Dżungla miasta. Klucz do bezpieczeństwa; Poznań 2013
Trachalski K.; Eknomia polityczna Unii Europejskiej i ijej problemy; W-wa 2013
Bryc A.; Izrael 2020 skazany na potęgę?; W-wa 2014
Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury. Komentarz; W-wa 2014
Pielas J.; Między homopresja a katonazizmem czyli internetowe dyskusje o homoseksualizmie; W-wa 2014
Widacka-Bisaga A.; Między poboznością a przesądem. Matka Boska Piaskowa…; Kraków 2013
Białynicki - Birula I.; Modelowane rzeczywistości. Jak w komputerze postrzega się świat; W-wa 2013
Trajman J.; Narodowy socjalizm w kinie Zjednoczonych Niemiec; Wrocław 2014
Najder Z.; Obywatelskie rozmyslania II RP PRL; Kraków 20009
Pisarek E.; Od obszczyny do Kołchozu; Kraków 2012
Matyja R.; Państwowość w PRL w polskiej refleksji politycznej lat 1956-1980; Kraków - Nowy Sącz 2007
Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa; W-wa 2014
Markwart Z.; Polityka realna. Zarys działalności i programu…; Kraków 2012
Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje; Kraków 2011
Cabalski M.; Przemoc stosowana przez kobiety; Kraków 2014
Jaskułowski T.; Przyjaźń, której nie było…; W-wa 2014
Sajduk B.; Socjologia tłumu, psychologia narodów i historiografia…; Kraków 2011
Łoś S.; Sprawa ukraińska. Wybór pism; Kraków 2012
Blixen K.; Uczta Babette i inne opowieści o przeznaczeniu; Poznań 2011
Kałoniak K.; Urzędy kuratorskie administracji miejskiej rzymu od Augusta do Dioklecjana; Kraków 2013
Krasnodębski Z.; Zmiana klimatu; Kraków 2006
Suporek S.; Przeciwdziałanie przmocy w rodzinie. Komentarz; W-wa 2014
Kotowski W.; Ustawa o policji. Komentarz; W-wa 2012
Tokarczyk R.; Prawa narodzin, zycia i śmmierci; W-wa 2012
Kąkol C.; Bezpieczeństwo imprez masowych; W-wa 2012
Mierzwińska - Lorencka J.; Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym; W-wa 2012
Grzybczyk K.; Lokowanie produktu. Zaganienia prawne; W-wa 2012
Łazarska A.; Rzetelny proces cywilny; W-wa 2012
Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów; W-wa 2013
Garbicz M.; Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate?, W-wa 2012
Drobny W.; ABC słuzby cywilnej; W-wa 2012
Augustyniak M.; Organizacja i funkcjonowanie rady gminy; W-wa 2012
Sympozja kazimierskie poswiecone kulturze świata … t.3; Lublin 2014
Przemoc jako przedmiot rozważań i badań; Lublin 2014
Lechniak M.; Elementy logiki dla prawników; Lublin 2014
Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej …; Lublin 2014
Stasiak A.; Teoria władzy monarszej czasów saskich…; Lublin 2014
Dla Boga i Kościoła; Lublin 2014
Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości; Lublin 2014
Konieczność i różnorodność kompetencji medialnej; Lublin 2014
Jarzyna A.; "Pójscie za Norwidem" …; Lublin 2014
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych; Lublin 2014
Naruszoone granice kulturowe. O kondycji…; Lublin 2014
Szulich - Kałuża J.; Projekty tożsamościowe rodziny…; Wrocław 2014
Piela M.; Książę Kardynał DR Adolf Johannes Bertram…; Wrocław 2013
Jaki początek? Cz.1 Wiara i rozum o początku świata; Wrocław 2013
Machnacz J.; Człowiek - Wspólnota - Bóg…;Wrocław 2014
Nieścior L.; Mowa misyjna Jezusa w interpretacji…; Wrocław 2013
Hereditatis Cusros. Księga dla uczczenia…; Wrocław 2014
Białystok - Mayn Heym; Białystok 2014
Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości…; Białystok 2014
Durys E.; Amerykańskie popularne kino policyjne…; Łódź 2014
Jainiak M.; przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce…; Łódź 2014
Kryńska E.; Podstawy wiedzy o rynku pracy; Łódź 2014
Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku; Katowice 2014
Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i praktyka; Katowice 2014
Lamparska M.; Uwarunkowania rozwoju turystyki…; Katowice 2014
Kempa - Pieniążek m.; Formuły duchowości w kinie..; Katowice 2014
Tymieniecka-Suchanek J.; Literatura rosyjska wobec…; Katowice 2014
Senirzy w środowisku lokalnym; Katowice 2014
Porzuczek A.; Praktyczny kurs wymowy angielskiej…; Katowie 2014
Gracala J.; Dramat wobec sceny. Echa ewolucji…; Katowice 2014
Krakowiak M.; Mierzenie się z esejem. Studia nad polskimi…; Katowice 2014
Nowak T.; Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki…; Katowice 2014
Wieczorek K.; Argumenty równi pochyłej. Analiza …; Katowice 2014
W kręgu polityki zagranicznej V Republiki Francuskiej; Katowice 2014
Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni…; Katowice 2014
Problematyka osób niepełnosprawnych…; Katowice 2014
Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989) t.3; Katowice 2014
Współczesne kampanie wyborcze w Polsce…; Katowice 2014
Ger J.; Kurs matematyki dla chemików; Katowice 2014
Tomasiewicz J.; Naprawa czy zniszczenie demokracji?...; Katowice 2014
Przyszłość polonistyki. Koncepcje - rewizje - przemiany; Katowice 2014
Kunce A.; Into the Noise Anthropological and…; Katowice 2014
Annales Mathematicae Silesianae 26; Katowice 2014
Annales Mathematicae Silesianae 27; Katowice 2014
Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 22; Katowice 2014
Neophilologica 25; Katowice 2014
Romanica Silesiana 6; Katowice 2014
Romanica Silesiana 7; Katowice 2014
Problemy Praw Prywtnego Miedzynarodowego 10; Katowice 2014
Geographia Studia et Dissertationes 35; Katowice 2014
Folia Philosophica 31; Katowice 2014
Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego 22; Katowice 2014
Studia Politicae Universtatis Silesiensis 9; Katowice 2014
Studia Politicae Universtatis Silesiensis 10; Katowice 2014
Studia Politicae Universtatis Silesiensis 11; Katowice 2014
Z Dziejów Prawa 4(12); Katowice 2014
Z Dziejów Prawa 5(13); Katowice 2014
Studia Etnologiczne i antropologiczne 12; Katowice 2014
Studia Etnologiczne i antropologiczne 13; Katowice 2014
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 34; Rzeszów 2014
SKZiF. Zeszyt Naukowy 129; W-wa 2014
SKZiF. Zeszyt Naukowy 130; W-wa 2014
Transdyscyplinarność badań…t.2 Osobiste - prywatne …; Katowice 2014
Transdyscyplinarność badań…t.2 Tożsamość dziennikarza …; Katowice 2014
Decentralizacja współczesnego państwa. Wybrane problemy; Katowice 2014
E-learning for Societal Needs…; Katowice 2014
Czyż A., Czechy i Słowacja. Patologiczne studium…; Katowice 2014
Zająć M.; Przestrzeń kobiety w chrześcijańskiej koncepcji…; Katowice 2014
Stanisław Brzozowski (ko)repetycje t.2; Katowice 2014
Nita J.; Zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku …; Katowice 2014
Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej…t.2; Katowice 2014
Jabłońska M.; Wskaźnikowe składniki mineralne w tkance..; Katowice 2014
Sztuka to rzemiosło t.3 Nauczyć Polski i polskiego; Katowice 2014
Cuber M.; Metonimie Zagłady. O polskiej prozie…; Katowice 2014
Jaruzelski W.; Historia nie powinna dzielić…; Siedlce 2014
Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze RP…; Siedlce 2014
Współczesne bezpieczeństwo jednostkowe; Siedlce 2014
Skulimowska A.; Technologia informacyjna WORD 2007; Siedlce 2014
Faliński S.; Warszawskie warianty. Zrealizowane i…; Siedlce 2014
Spotkania ryskie. Zagadnienia pedagogiczno….; Siedlce 2014
Kamiński A., Dezercja elit; W-wa 2014
Kaczor S.; Wspólny los. Wiersze; W-wa 2014
Kijowski M.; Prawne aspekty śmierci człowieka…; Rzeszów 2014
Augustyńska - Prejsnar A., Technologia drobiu…; Rzeszów 2014
Kultura zachowań jezykowych Polaków; Rzeszów 2014
Rozwój rehabilitacji w wybranych specjalnościach …; Rzeszów 2014
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci cz.2 vol.3; Kraków 2014
Hulewicz J.; Akademia Umiejętności w Krakowie; Kraków 2014
Hubner P.; Zwierciadło nauki. Mała encyklopedia…; Kraków 2014
Jaworski W.; Common sense w Polsce. Z dziejów…; Kraków 1994
"Solidarność".W imieniu narodu i obywateli; Kraków 2005
Paczos K.; Czekająć, aż przyjdzie. Radykalizm…; W-wa 2005
Klimecki M.; Galicja Wschodnia 1920; W-wa 2005
Nie ufam własnej pamięci. O tajemnicach Krakowa…; Kraków 2006
Wojna moja miłość. Krystyna Skarbek - ulubiona …; Poznań 2012
Przemiany w gospodarce światowej. Wybrane aspekty; Kraków 2013
Adaptacje literatury japońskiej : Kraków 2012
Janiszewski M. ; Dom nad rzeką Loes ; Wołowiec 2014
Edukacja polonistyczna wobec Innego ; Kraków 2014
Front wschodni I wojny światowej : studia z dziejów militarnych i polityczno-społecznych ; Kraków 2013
Roy A. ; Indie rozdarte : jak rozpada się największa demokracja na świecie ; W-wa 2014
Świat z papieru i stali : okruchy Japonii ; W-wa 2011
Watanuki A. ; Japoński codziennik. Cz. 1 ; W-wa 2011
Watanuki A. ; Japoński codziennik. Cz. 2 ; W-wa 2012
Tokio dla Otaku
Bruczkowski M.; Radio Yokohama; W-wa 2008
Siwińska B.; Uniwersytet ponad granicami…; W-wa 2014
Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji...; Radom 2014
Glen A.; Terroryzm lotniczy. Istota zjawiska, organizacja…; W-wa 2014
Patalon M.; Teologiczne inspiracje w pracy socjalnej; Toruń 2013
Skarbowski J.; "Taka pieśń jest siła,dzielność, Taka pieśń jest nieśmiertelność!"
Pecyna M.; Stres oksydacyjny w diagnostyce i terapii dysleksji…; Opole 2013
Sens zycia w teorii i badaniach naukowych; Leszno 2013
Borkowski J.; Rozważania o zagrożeniach; W-wa 2014
Potencjał szkoły w tworzeniu więzi ze środowiskiem; Leszno 2013
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd…; W-wa 2014
Przyłuska - Fiszer A.; Niepełnosprawność jako przedmiot refleksji...; Kraków 2013
Dyczewska A.; Na tropach sensów życia; Kraków 2013
Media w transformacji; W-wa 2013
Zenderwski R.; Kwestie narodowościowe w Europie..., t.1; W-wa 2014
Kryzys w resocjalizacjia wybrane aspekty pracy penitencjarnej; Częstochowa 2012
Smolaga L.; Globalne i regionalne problemy współczesności; W-wa 2014
Lipiec J.; Fenomenologia wędrówki; Kraków 2011
Edukacja dla bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych; Leszno 2013
Cichy A.; Bezpieczeństwo międzynarodowe w teorii i praktyce…; W-wa 2014
Związki zawodowe w procesie przemian ..; Katowice 2013
Zarządzanie, logistyka - procesy, koncepcje, narzedzia; Opole 2013
Społeczno - ekonomiczne uwarunkowania zarządzania...; Opole 2013
Tomaszewski A.; Problemy i metody w zarządzaniu organizacjami …; Toruń 2013
Zgoliński I.; Praktyczny komentarz do ustawy o ochronie danych..; Bydgoszcz 2013
Zgoliński I.; Okoliczności wyłaczające bezprawność zarys…; Bydgoszcz 2012
Oblicza ruchów chłopskich i agrarnych; W-wa 2013
Dobrzeniecki K.; Logika dla prawników. Kompendium; Toruń 2013
Sękowska - Kozłowska K.; Komitet ONZ ds.. Likwidacji Dyskryminacji..; Torun 2011
Niedbalska-Asano P., Asano M. ; Japonia : leksykon ; W-wa 2012
Japonia w Polsce : w 90. rocznicę nawiązania stosunkow oficjalnych między Polską i Japonią ; W-wa 2012
Krassowska-Mackiewicz E. ; Japoński : kaligrafia ; W-wa 2012
Krassowska-Mackiewicz E. ; Japoński : mów, pisz i czytaj ; W-wa 2009
Ławnicka-Borońska M. ; Język polski w medycynie ; W-wa 2013
Kawakami H. ; Manazuru ; Kraków 2011
Terzani T. ; Nic nie zdarza się przypadkiem ; W-wa 2014
Jaklewicz A. ; Niebo w kolorze indygo : Chiny z dala od wielkiego miasta ; Gliwice 2013
Kawakami H. ;Pan Nakano i kobiety ; W-wa 2012
Geiges A. ; Pekin i Szanghaj : dwie głowy chińskiego smoka ; Kraków 2014
Błońska M., Chimiak A. ; Pistacja w Krainie Smoków : Chiny inaczej ; W-wa 2014
Bruczkowski M. ; Powrót niedoskonały ; Kraków 2013
Dasgupta R. ; Solo ; Wołowiec 2012
Striimatter K. ; Stambuł : gdzie Europa spotyka Azję ; Kraków 2014
Grzelak W. ; Szamani, mumie, ałmysy : tajemnice z serca Azji ; Katowice 2006
Lipińska E. ; Umiesz? Zdasz! : materiały przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie srednim ogolnym B2 ; Kraków 2012
Harden B. ; Urodzony w obozie nr 14 ; z Korei Północnej długa droga do wolności ; W-wa 2013
Arsenev V. K. ; W Ussuryjskim Kraju ; Poznań 2011
Burnaby F. ; Wyprawa do Chiwy : podróże i przygody w Azji Środkowej ; Poznań 2010
Maillart E. ; Wysłanniczka specjalna do Mandżurii : w Azji, gdzie czają się panowie jutra ; W-wa 2012
Bruczkowski M. ; Zagubieni w Tokio ; Kraków 2013
Terzani T. ; Zakazane wrota ; W-wa 2011
Boo K. ; Zawsze piękne : życie, śmierć i nadzieja w slumsach Bombaju ; Kraków 2013
Łochowski M. ; Życie codzienne w Pekinie 199-2001 ; W-wa 2002
Bezpieczeństwo ekonomicznego obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo.Zarządzanie
Wilk M.; Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne; Sopot 2014
Głowińska J.; Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności…; W-wa 2014
Brylew M.; Irak 2006-2012. Stabilizacja czy konflikt?, Toruń 2013
Kłakówna Z.; Jakoś i jakość. Subiektywna kronika wypadków przy…; Kraków 2014
Daniel K.; Kampania negatywna w polskich wyborach prezydenckich... Toruń 2013
Niewiadomska - Cudak M.; Kobity w polskich organach kolegialnych ...; Toruń 2013
Kompendium teologii jana Pawła II; Kraków 2014
Guzik - Tkacz M.; Leksykon terminów metodologicznych…; W-wa 2012
Obszary wykluczenia społecznego - sfera biologiczna i srodowiskowa…; Toruń 2013
Pryor D.; Pedofilia. 30 wywiadów z pedofilami; Sopot 2014
Pies też człowiek? Relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce; Gdańsk 2014
Naruć W.; Planowanie finansowe efektywnym narzędziem zarządzania…; Wrocław 2013
Felczak J.; Polski system penitencjarny. Resocjalizacja kosztów; W-wa 2014
Bachórz A.; Rosja w tekście i w doswiadczeniu. Analiza współczesnych…; Kraków 2013
Bruce S.; Socjologia; Sopot 2012
Wnętrzak G.; Stosunki polityczne i narodowosciowe na pograniczu…; Toruń 2014
Roxburgh A.; Strongman u szczytu władzy. Władimir putin i walka o Rosję; W-wa 2014
Wasilewski J.; Świadomość zmian globalizacyjnych na polskiej prowincji; W-wa 2014
Conroy J.; Tortury, ofiary przesladowcy, świadkowie. Zwykli ludzie, potworne...; Sopot 2011
Czechowska L.; Wewnątrzunijni partnerzy strategiczni Rzeczypospolitej Polskiej; Toruń 2013
Golczyńska - Grondas A.; Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości…; Kraków 2014
Mundy L.; Michelle Obama. Biografia.; W-wa 2008
Moll G.; Yvonne de Gaulle…; W-wa 2004
Kowalczuk Z.; Zarys historii Kościołów chrześcijańskich. Nie tylko dla…; W-wa 2004
Ortner zH.; Samotny zamachowiec. Georg Elser - człowiek, który..; Kraków 2007
Wąsowicz J.; Biało-zielona Solidarność. O fenomenie politycznym…; Gdańsk 2012
Turner V.; Proces rytualny…; W-wa 2010
Jian M.; Czerwony pył; Poznań 2001
Wiilliams J., August; W-wa 2007
Blair T.; Podróż; Katowice 2010
Boużyk M.; Wychowanie otwarte na religię…; W-wa 2014
Oktaba R.; Międzynarodowe stosunki gospodarcze; W-wa 2014
Ethics and public sphere…; W-wa 2014
Kiwior W.; Czynności poprzedzajace otwarcie…; W-wa 2014
Baraniak B.; Współczesna pedagogika pracy z …; W-wa 2014
Ługowska D.; Zasada trójzgodności…; W-wa 2014
Krasowska A.; Od zielonego balonika do potem; W-wa 2014
Piłat R.; Powinność i samowiedza; W-wa 2014
Metody badań w antropologii. Skrypt dla studentów…; W-wa 2014
Św. Wincenty Pallotti apostoł wiary; W-wa 2014
Kowalczewska - Grabowska K.; Promocja zdrowia …; Katowice 2014
Poetyka migracji. Doswiadczenie granic w literaturze…; Katowice 2014
Wstęp do wiedzy o grach tradycyjnych; Katowice 2014
Album rysunków pieczęci Kajetana Wincentego Kielińskiego..; Kórnik 2014
Własność intelektualna w przestrzeni publicznej; Katowice 2014
Balcerowicz - Szkutnik M., Statystyka opisowa dla …; Katowice 2014
Miśkiewicz - Nawrocka M.; Zbiór zadan z matematyki …; Katowice 2014
Buk H.; Krajowe i miedzynarodowe standardy…; Katowice 2014
Serafin K.; Komunikowanie w praktyce. Studia przypadków…; Katowice 2014
Michalska E.; Niezbędnik matematyczny dla studentów…; Katowice 2014
Montague P. ; Chełmno : pierwszy nazistowski obóz zagłady ;Wołowiec 2014
Diariusz sejmu elekcyjnego1648 roku ; Kraków 2013
Wierzbicki P. ; Dywizja Kozaków Sułtańskich : polityczno-wojskowe koncepcje stronnictwa Czartoryskich w okresie wojny krymskiej (1853-1856) ; Kraków 2013
Jewuła Ł.; Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772-1848 ; Kraków 2013
Historie trudnych alternatyw : dylematy polityczne czasów zaborów i II RP ; Kraków 2012
Kienzler I. ; Maria Konopnicka : rozwydrzona bezbożnica ; W-wa 2014
Sierakowska J. ; Mołdawianie w kosmos nie lietajut biez wina ; Gliwice 2014
Wolf D. L. ; Nie tylko Anna Frank : ukrywane dzieci i ich rodziny w powojennej Holandii ; Kraków 2014
Chaszczewicz -Rydel M. ; Obrazy Bałkanów : mity, stereotypy, nowa imagologia ; Wrocław 2013
Żmichowska N. ; Poganka ; Wrocław 2013
Droga K. ; Pokolenia : wiek deszczu, wiek słońca ;
Prokopiusz z Cezarei ; Historia wojen. T. 1, Wojny z Persami i Wandalami ; Kraków 2013
Grabiec J. ; Rok 1863 ; Poznań 2014
Lipiński E. ; Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu ; Kraków 2013
Wielki słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski ; W-wa 2014
Sokolnicki M. ; Wojna polsko-rosyjska w roku 1831 ; Poznań 2014
Śledziński K. ; Zbaraż 1649 ; W-wa 2014
Hilberg R. ; Zagłada Żydów europejskich. T. 1 ; W-wa 2014
Hilberg R. ; Zagłada Żydów europejskich. T. 2 ; W-wa 2014
Hilberg R. ; Zagłada Żydów europejskich. T. 3 ; W-wa 2014
Polski Słownik Biograficzny t.49/2 z.201; Warszawa - Kraków 2013
Polski Słownik Biograficzny t.49/2 z.201; Warszawa - Kraków 2013
Rozprawy z dziejóe oświaty t.50; W-wa 2013
Connelly J.; Zniewolony uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa…; W-wa 2014
Chmielewski W.; Przygotowanie kadr oświatowych na uchodźctwie..; W-wa 2013
Łotysz S.; Wynalazczość. Polska w Stanach Zjednoczonych; W-wa 2013
Zamecki S.; Komentarze do naukoznawczych poglądów…; W-wa 2012
Trojanowska A.; Farmakopealne leki pochodzenia zwierzęcego w polskiej...; W-wa 2012
Arkabus A.; Mam 6 lat i gonię świat. Poradnik dla bibliotekarzy…; W-wa 2014
Artiemjew P.; Wybrane paradygmaty sztucznej inteligencji; W-wa 2013
Współczesne problemy wykroczeń; Szczytno 2013
Sikorski M.; Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta; W-wa 2012
Ciesielski S.; Polityka represyjna w ZSRR w latach II wojny światowej; Toruń 2014
Oblicza współczesnej japońskości. Literatura - film - spektakl; W-wa 2012
Jędrzejko M.; Młodzież w zaburzonym świecie; Warszawa- Dąbrowa Górnicza 2013
Empiryczne oblicza psychologi zarządzania; Gdynia 2012
OPMA 12. Płotka M.; Metafizyka i semantyka…; W-wa 2014
OPMA 13. Tomasz z Akwinu, Komentarz…; W-wa 2014
Staropolskie teksty i konteksty t.7; Katowice 2014
BLMM 1. Bogucki M.; Teatr operowy Petera Sellarsa…: Poznań 2014
PKH 73. Oblicza Mediewalizmu…; Poznań 2014
Acta Militaria Mediaevalia t.9; Kraków 2014
Ordines Militares 18; Toruń 2013
Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 66; Toruń 2013
Fontes 107. Księga... Nowego Miasta Torunia (1358-1412); Toruń 2013
Monografie 144. Traczuk J.;Czasopiśmiennictwo białoruskie …; Torunń 2013
PKGP 21. Funkcje przemysłu i usług w rozwoju…; W-wa 2013
SE 145. Systemy gspodarcze i ich ewolucja…; Katowice 2014
SE 146. Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody…; Katowice 2014
SE 152. Metody wnioskowania ststystycznego…; Katowice 2014
SE 159. Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii…; Katowice 2014
SE 162. Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka…; Katowice 2014
SE 164. Transformacja polskiej rachunkowosci na tle…; Katowice 2014
SE 165. Aktywność organizacji pozarządowych jako…; Katowice 2014
SE 166. Polityka gospodarcza w okresie transformacji…; Katowice 2014
SE 167. Polityka społeczna wobec przemian…; Katowice 2014
SE 171. Zarządzanie instytucjami finansowymi…; Katowice 2014
Atlas współzależności parametrów… 30. Klimat…; W-wa 2014
Prace i Studia Geograficzne t.48 nr 18; W-wa 2014
Prace i Studia Geograficzne t.50; W-wa 2014
Prace i Studia Geograficzne t.52; W-wa 2014
EZW 60. Architektura. Dzieła i twórcy od XVI W. do 1945 R; Bydgoszcz 2014
EZW 68. Ksiązka i prasa na ziemi wileńskiej…; Bydgoszcz 2014
EZW 63. Duchowieństwoi świątyniena ziemi wileńskiej. Od …; Bydgoszcz 2014
EZW 69. Teatr i muzyka… Artysci i instytucje XVI w.-1945 r.; Bydgoszcz 2014
Jakuszewicz A.; Das grundrecht der Gewissensfreiheit…; Bydgoszcz 2014
Krawczyk - Bocian A.; Doswiadczenie zdarzeń krytycznych…; Bydgoszcz 2014
Czaplicka - Jedlikowska M.; The linguistic Expression…; Bydgoszcz 2014
Presnarowicz S.; Zakarżanie decyzji podatkowych w Polsce; Białystok 2014
Presnarowicz S.; Zakarżanie decyzji podatkowych w Polsce; Białystok 2014
Presnarowicz S.; Zakarżanie decyzji podatkowych w Polsce; Białystok 2014
Tekst - akt mowy - gatunek wypowiedzi; Białystok 2014
Tekst - akt mowy - gatunek wypowiedzi; Białystok 2014
Tekst - akt mowy - gatunek wypowiedzi; Białystok 2014
Fundusze europejskie w polityce spójności; Białystok 2014
Fundusze europejskie w polityce spójności; Białystok 2014
Fundusze europejskie w polityce spójności; Białystok 2014
Ordynacja podatkowa. Rozstrzygniecia organów…; Białystok 2014
Ordynacja podatkowa. Rozstrzygniecia organów…; Białystok 2014
Ordynacja podatkowa. Rozstrzygniecia organów…; Białystok 2014
Adopcja dzieci. Rozwiązania prawne w wybranych …; Białystok 2009
Białostockie Studia Prawnicze 14; Białystok 2014
Białostockie Studia Prawnicze 14; Białystok 2014
Białostockie Studia Prawnicze 14; Białystok 2014
Linguodidactica 17: Białystok 2014
Linguodidactica 17; Białystok 2014
Linguodidactica 17; Białystok 2014
Białorutenistyka Białostocka 5; Białystok 2014
Białorutenistyka Białostocka 5; Białystok 2014
Białorutenistyka Białostocka 5; Białystok 2014
Mielcarz P.; Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa; W-wa 2013
Banki w warunkach niestabilnej gospodarki; W-wa 2013
Banki w warunkach niestabilnej gospodarki; W-wa 2013
Kosikowski C.; Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej; W-wa 2014
Piątkowska R.; Gdyby jajko mogło mówić; W-wa 2012
Brzechwa J.; Jajko; W-wa 2012
Beszczyńska Z.; Jajko księżyca; Łódź 2011
Cousins L.; Jak kształtować zachowania małych dzieci; W-wa 2014
Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury…; W-wa 2014
Lipka J.; O jajku prawie wszystko, czyli o wielkim dziele sztuki…; Opole 2005
Organizowanie związków zawodowych w Europie. Badania i praktyka; W-wa 2014
Pisanki; Kraków 2014
Domański J.; Zarządzanie ryzykiem w organizacjach non profit; W-wa 2014
Stasiewicz - Jasiukowa I.; Pisanki sercu miłe; W-wa 2013
Aswani A. al ; Chicago ; Sopot 2010
Burroughs W. S. ; Delikatny mechanizm ; Kraków 2013
Koolhaas R. ; Deliryczny Nowy Jork ; Kraków 2013
Shachtman T. ; Dynastie Manhattanu ; Wrocław 1996
Gołąbek K. ; Działalność publiczna biskupa włocławskiego Andrzeja Zebrzydowskiego w latach 1546-1551 w świetle jego korespondencji ; W-wa 2012
Henry J. ; Frost i pierwsza sprawa ; Toruń 2013
Sontag S. ; Dzienniki. T. 2, Jak świadomość związana jest z ciałem : 1964-1980 ; Kraków 2013
Charyn J. ; Jerzy Kosiński ; W-wa 2013
Głowacka Z. ; Manhattan pod wodą ; W-wa
Wojtczak J. ; Minnesota 1862 ; W-wa 2014
Morrison T. ; Miłość ; W-wa 2014
Oates J. C. ; Nadobna dziewica ; W-wa 2010
Oates J. C. ; Niebieski ptak ; Poznań 2010
Lueken V. ; Nowy Jork : neurotyczna stolica świata ; Kraków 2014
Oates J. C. ; Opowieść wdowy : wspomnienia ; Poznań 2011
Frey J. ; Ostatni Testament ; W-wa
Steinbeck J. ; Pastwiska niebieskie ; Złota czara ; Nieznanemu bogu ; W-wa 2013
Oates J. C. ; Sourland ; W-wa 2013
Grobel L. ; Truman Capote : rozmowy ; W-wa 2014
Steinbeck J. ; Ulica Nadbrzeżna ; Cudowny czwartek ; W-wa 2012
Oates J. C. ; Zbłocona ; W-wa 2014
Napiórkowski M.; Władza wyobraźni. Kto wymy śla, co zdarzyło się wczoraj?, W-wa 2014
Leder A.; Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, W-wa 2014
Krekora-Zająć D.; Prawo do materiału genetycznego człowieka; W-wa 2014
Szydłowski H.; Pracownia fizyczna wspomagana komputerem; W-wa 2012
Kwantowy Wszechswiat; W-wa 2014
Turner P.; Biologia molekuralna; W-wa 2012
Whittaker A.G.; Chemia fizyczna; W-wa 2012
Dumkiewicz M.; Kodeksowe umowy handlowe; W-wa 2014
Kodeks wyborczy; W-wa 2014
Jędrejek G.; Kodeks rodzinny i opiekunczy. Opieka i kuratela
Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń; W-wa 2014
Gajda K.; Jacek Kaczmarski. To moja droga; Wrocław 2014
Jang-Tae K.; Historia koreańskiej mysli konfucjańskiej; Skarżysko - Kamienna 2014
Foster R.; Dyscypliny zycia duchowego; Wrocław 2008
Szawul E.; Burza mózgu; W-wa 2014
Blum A.; Annapurna. Góra kobiet, W-wa 2014
Komornicka M. ; Baśnie ; Psalmodie ; Łódź 2013
Murakami H. ; Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa ; W-wa 2013
Tomczyk T. ; Blog : pisz, kreuj, zarabiaj ; W-wa 2013
Dobrowolska K. ; Budowniczy złotych mostów : Leśmian i retoryczna krytyka metafor ; W-wa 2014
Kaczorowski B. ; Churchill i Franco : Hiszpania w polityce Wielkiej Brytanii w okresie drugiej wojny światowej ; W-wa 2014
Krynicki R. ; Haiku ; Haiku mistrzów ; Kraków 2014
Inwentarze Pałacu w Nieborowie ; W-wa 2012
Munro A. ; Jawne tajemnice ; W-wa 2014
Maresch E. ; Katyń 1940 ; W-wa 2014
Tkaczyszyn-Dycki E. ; Kochanka Norwida ; Wrocław 2014
Michniak P. J. ; Kwestia słowacka w Czechosłowacji w latach 1945-1948 ; W-wa 2013
Kuncius H. ; Litwin w Wilnie ; Wrocław 2014
Czernik J. ; Między indywidualizmem a kolektywizmem : jednostka i zbiorowość w literaturze romantycznej : studium z historii idei ; Kraków 2014
Pęziński P. ; Na rozdrożu : młodzież żydowska w PRL 1956-1968 ; W-wa 2014
Łomnicka-Dulak W. ; Nieszpory katyńskie ; Opole 2014
Elster A. ; Ocalony z Zagłady : wspomnienia chłopca z Sokołowa Podlaskiego ; W-wa 2014
Rymkiewicz J. M. ; Pastuszek Chełmońskiego ; W-wa 2014
Bem M. ; Powstanie w Sobiborze : świadectwa ocalonych z niemieckiego obozu zagłady ; Włodawa 2013
Mazal T. ; Praga z Hrabalem oraz podróż śladami pisarza po Czechach i Morawach ; W-wa
Bator J. ; Rekin z parku Yoyogi ; W-wa 2014
Osiński J. ; Statut Bolesława Krzywoustego ; Kraków 2014
Rusch S. M. ; Wojny Sparty : strategia, taktyka i kampanie ; Poznań 2014
Płużański T. ; Z otchłani ; W-wa 2014
Warszawski A.; Elektrochemia. Wybrane zagadnienia; ; Toruń 2005
Warszawski A.; Elektrochemia. Wybrane zagadnienia; ; Toruń 2006
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej i koordynacyjnej. Skrypt dla studentów II roku chemii; Torun 2008
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej i koordynacyjnej. Skrypt dla studentów II roku chemii; Torun 2009
Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów chemii; Torun 2013
Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów chemii; Torun 2014
Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów chemii; Torun 2015
Kaczmarek - Kedziera A.; Chemia obliczeniowa w laboratorium organicznym; Torun 2014
Kaczmarek - Kedziera A.; Chemia obliczeniowa w laboratorium organicznym; Torun 2015
Kaczmarek - Kedziera A.; Chemia obliczeniowa w laboratorium organicznym; Torun 2016
Maushart S.; E-emigranci. Pół roku bez internetu, telefonu i telewizj i; Krakow 2014
Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscypilnarne; W-wa 2014
Syska R.; Filmowy neomodernizm; Kraków 2014
Haman J.; Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier; W-wa 2014
Sedlaczek S.; Harcerstwo na Rusi i w Rosji 1913-1920; W-wa 1936
Tarka K.; Jest tylko jedna Polska? Emigrancji w słuzbie PRL; Łomianki 2014
Wójcik G.; Koszty jakości. Wybrane aspekty; W-wa 2014
Nosowski Z.; Krytyczna wierność. Jakiego katolicyzmuPolacy potrzebują; W-wa 2014
Metamorfozy społeczne. Państwo i społeczeństwo Drugiej rzeczypospolitej; W-wa 2014
Evola J.; Na antypodach modernizmu. Pisma wybrane; Biała Podlaska 2014
Nie stracic wiary w Watykanie; W-wa 2014
Bierzanek R.; Prawo międzynarodowe publiczne; W-wa 2005
Prawo obronne rzeczypospolitej Polskiej; W-wa 2014
Mastalski R.; Prawo podatkowe; W-wa 2014
Rószkiewicz M.; Projektowanie badan społeczno - ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza; W-wa 2013
Rószkiewicz M.; Projektowanie badan społeczno - ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza; W-wa 2014
Zieliński T.; Protestantyzm ewangelikalny; Katowice 2014
Psychologia i prawo. Między teoria a praktyka; Sopot 2014
Stasiuk K.; Psychologia konsumenta; W-wa 2014
Stres w organizacji; Gdańsk 2014
Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów; W-wa 2014
Micherda B.; Współczesna rachunkowość w świetle badań empirycznych; W-wa 2014
Czarniawska B.; Zmiana Kadru. Jak zarządzano Warszawą w okresie przemian; W-wa 2014
Joyce J. ; A portrait of the artist as a young man ;
Changing Ireland : transitions and transformations in Irish literature and culture ; Łódź 2010
Joyce J. ; Dubliners ;
Auster P. ; Dziennik zimowy ; Kraków 2014
Domański P. ; English in science and technology ; W-wa 2012
Wilde O. ; The Happy Prince and other stories ;
Domański J. ; Immigrants English ; Brzezia Łąka 2013
Przedpełska-Trzeciakowska A. ; Jane Austen i jej racjonalne romanse ; W-wa 2014
John Lennon we wspomnieniach ; Poznań 2006
Moody M. ; Kate : księżna Cambridge ; W-wa 2013
Campbell C. ; Królowa ; Kraków 2013
Appreciating diversity - gender and cultural issues; Kraków 2008
Chosen topics of supporting persons with a disability, Kraków 2013
Carney S.; Czerwony rynek. Na tropie handlarzy organów, złodziei kości, producentów…; Wołowiec 2014
Majewski M.; Daleko od milości; W-wa 2011
Piotrowski R.; Demon Maxwella. Dzieje i filozofia pewnego eksperymentu; W-wa 2013
Korwin - Mikke J.; Historia według Korwina; W-wa 2014
Kaczyński Z.; Kalendarium historii polskiego ruchu ludowego; W-wa 2008
Kuzior A.; Kierunki transformacjii sprawozdawczości małych i średnich przedsiebiorstw…; W-wa 2014
Dyczkowska J.; Marketing usług logistycznych; W-wa 2014
Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej; W-wa 2014
Niemcy. Ilustrowany przewodnik, Bielsko - Biała 2013
Kottler J.; Nieudana terapia. Mistrzowie psychoterapii…; W-wa 2012
Pedagogika i zarządzanie edukacja i rozwojem w perspektywie troski…; Torun 2010
Podróze miedzy kobiecościa a męskoscią; Kraków 2012
Polska sztuka ludowa; W-wa 2010
Lipska - Toumi M.; Powszechana historia ustroju państw - ćwiczenia; W-wa 2014
Quality of Life - Different Perspektives; kraków 2008
Izdebski H.; Samorzą terytorialny. Podstawy ustroju i działalności; W-wa 2014
Izdebski H.; Samorzą terytorialny. Podstawy ustroju i działalności; W-wa 2015
Skandynawia. Przewodnik ilustrowany; Bialsko - Biała 2013
Ostrowska J.; "Teatr może być w byle kącie"; Poznań 2014
Balińska A.; Turystyka. Wybrane zagadnienia; W-wa 2014
Stadnicka - Strzembosz D.; Wychowanie jako miłość; W-wa 2014
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych…; W-wa 2014
Starkey D. ; Królowe : sześć żon Henryka VIII ; Poznań 2013
Drong A. , Iwaniuk H., Setman M. ; Kultura i cywilizacja krajów angielskiego obszaru językowego ; Tychy 2009
Thatcher M. ; Moje lata na Downing Street ; W-wa 2012
Dakowska M. ; O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej ; W-wa 2014
Jones D. ; Plantageneci : waleczni królowie, twórcy Anglii ; W-wa 2014
Yeats W. B., Poezje ; Toruń 2013
Sen o krzyżu : staroangielski poemat mistyczny ; W-wa 2014
Miller J. ; Stuartowie : królowie Anglii i Szkocji ; W-wa 2008
Auster P. ; Sunset Park ; Kraków 2012
Grobel L. ; Sztuka wywiadu : lekcje Mistrza ; W-wa 2006
Joyce J. ; The complete novels of James Joyce : Dubliners, A portrait of the artist as a young man, Ulysses, Finnegans Wake ;
Joyce J. ; Ulisses ; Kraków 2013
Zajdler E., Jacoby M., Li-Piszczek Q. ; Współczesny język chiński : mówić i pisać po chińsku. Cz. 1 ; W-wa 2008
Ives E. ; Życie i śmierć Anny Boleyn ; Kraków 2012
Reczyńska A.; Braterstwo a bagaż narodowy…; Kraków 2013
Nowacka W.; Ergonomia i ochrona pracy. Wybrane zagadnienia; W-wa 2013
Metafory polityki 4; W-wa 2013
Wolska - Długosz M.; Oczekiwania rodziców wobec aspiracji edukacyjnych…; Kielce 2013
Makuch P.; Od Ariów do Sarmatów. Nieznane 2500 lat historii Polaków; Kraków 2013
Polityczno - wojskowe implikacje członkowstwa Polski w NATO, W-wa 2014
Religijne uwarunkowania pracy socjalnej; Toruń 2014
Frątczak - Muller J.; Rodzina , potrzeby, polityka społeczna; W-wa 2014
Czekalska R.; Wartości autoteliczne w kulturze symbolicznej…; Kraków 2013
Włochy wielokulturowe. Regionalizmy - mniejszości - migracje; Kraków 2013
Kazieko H.; Wyznaczniki, macierze układy równań liniowych; W-wa 2014
Zarządzanie organizacjami publicznymi. wWYbrane problemy; W-wa 2014
Welskop W.; Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku; Toruń 2013
Białostockie Studia Prawnicze 14; Białystok 2014
Białostockie Studia Prawnicze 14; Białystok 2014
Białostockie Studia Prawnicze 14; Białystok 2014
Linguodidactica 17; Białystok 2014
Linguodidactica 17; Białystok 2014
Linguodidactica 17; Białystok 2014
Białorutenistyka Białostocka 5; Białystok 2014
Białorutenistyka Białostocka 5; Białystok 2014
Białorutenistyka Białostocka 5; Białystok 2014
Dialog kultur. Języki wschodniosłowiańskie….; W-wa 2013
Moje miejsca. Moja tożsamość…; W-wa 2013
Bierzyńska - Sudoł M.; Proces podtrzymania tożsamości…; W-wa 2013
Inwagen P., Problem zła; Poznań 2014
Adamek - Hyska D., Dokumentacja i ewidencja ..; Toruń 2013
Analiza wielokryterialna. Wybrane zagadnienia: Katowice 2014
Jakościowe badania marketingowe w Internecie; Katowice 2014
Systemowe uwarunkowania wzrostu gospodarczego…; Katowice 2014
Myśl społeczno - ekonomiczna poza głównym nurtem…; Katowice 2014
Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki…; Katowice 2014
Janiga - Ćmiel A.; Metody i modele analiz ilościowych…cz.2; Katowice 2014
Jędralska K.; Kompetencje internacjonalizacyjne…; Katowice 2014
Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany…; Katowice 2014
Marketing wobec wyzwań XXI wieku. Uwarunkowania…; Katowice 2014
Gospodarka światowa w XXI wieku - mechanizmy…; Katowice 2014
Ostoj I.; Makroekonomia. Studia przypadków…; Katowice 2014
Grabowska A.; Władze samorządowe jako podmiot…; Katowice 2014
Serafin K.; Motywowanie w praktyce. Studia przypadków…; Katowice 2014
XLSTAT w analizie danych; Katowice 2014
RExcel w analizie danych: Katowice 2014
PN 289. Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej…: Wrocław 2014
PN 291. Rachunkowość a controlling; Wrocław 2014
PN 292. Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w…; Wrocław 2014
PN 294. Economical and Political Interrelations in the…; Wrocław 2014
PN 295. Clusters, Networks and markets in the Asia-Pacific..; wrocław 2014
PN 296. Kryzys finansowy a programowanie rozwoju…; Wrocław 2014
PN 297. Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw..; Wrocław 2014
PN 298. Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce…; Wrocław 2014
PN 299. Wiedza w zarządzaniu współczesna organizacją; Wrocław 2014
PN 300. Innowacje w zarządzaniu; Wrocław 2014
PN 301. Pracownik w systemach zarządzania; Wrocław 2014
PN 302. Finance and Accountancy for Sustainable…; Wrocław 2014
PN 306. Finanse publiczne; Wrocław 2014
Statystyka i ryzyko. Jakość życia a zrównoważony rozwój; Wrocław 2014
Contributions in new world archeology vol.5; Kraków 2014
SiPKZiF. Zeszyt Naukowy 131; W- wa 2014
SiPKZiF. Zeszyt Naukowy 132; W-wa 2014
Świdrak E.; Świadomość wychowawcza we współczesnej…; Lublin 2014
Nowacki A.;"Myśli pod prą" Twórczość Mykoły Chwylowego; Lublin 2014
Grzegorz z Nazaju, Chrystus cierpiący; Lublin 2014
Dziedzictwo mysli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego…; Lublin 2014
Między wychowaniem a kariera zawodową; Lublin 2014
Andruszkiewicz P.; Pielgrzymka jako zgromadzenie agoralne; Lublin 2014
Gospodarka społecznie zakorzeniona. Wybrane problemy…; Lublin 2014
Seweryn A.; Światłocienie i dysonanse. O Norwidzie…; Lublin 2014
Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy…; Lublin 2014
Progymnasmata greckie ćwiczenia retoryczne…; Lublin 2014
Danielewicz W.; Nie ma dzieci niezdolnych muzycznie; Lublin 2014
Charakter. Jakość osobowego działania w podejściu…; Lublin 2014
Nazarczuk J.; Potencjał rozwojowy a aktywność…; Lublin 2014
Wczesnoszkolna edukacja matematyczna - ograniczenia …; Lublin 2014
Polityka gospodarcza; Olsztyn 2014
Ekonomiczno - organizacyjne uwarunkowania produkcji…; Olsztyn 2014
Psychologia na uniwersytecie i w praktyce…; Olsztyn 2014
Edgar Allan Poe artysta i wizjoner; Olsztyn 2014
Lech Włodzimierz Krajewski 1950-2012. In memoriam…; Olsztyn 2014
Metody geoinformacyjnych analiz jawnoźródłowych…; Olsztyn 2014
Szełomow A.; Duszpasterstwo prawosławne w Marynarce…; Olsztyn 2014
Karczewski M., Sztan w Apokalipsie św. Jana; Olsztyn 2014
Matysiak B.; Królestwo zstępuje z niebios. Dzieje imperiów…; Olsztyn 2014
Schirmer M.; Wybitni przedstawiciele ziemiaństwa…; Łomża 2013
Życie codzienne pod okupacją sowiecka i niemiecką…; Łomża 2013
Kalita M.; O wielokrotności współczesnego czeskiego eseju…; Katowice 2014
Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów…; Katowice 2014
Chudzicka-Czupała A.; Etyczne zachowanie się człowieka ; Katowice 2014
Faliszek K.; Fundusze unijne zamieniają Polskę?...; Katowice 2014
Zwolińska E.; Sposoby audiacji o mysleniu muzycznym…; Katowice 2014
Piłat R.; Aporie samowładzy; W-wa 2014
Wokół dorobku warszawskiej szkoły historii idei; W-wa 2014
Kobieta w gospodarstwie domowym. Ziemie polskie…; Zielona Góra 2013
Biliński T.; Prawo budowlane z omówieniem i komentarzem…; Zielona Góra 2013
Turska E.; Indywidualne i społeczne wymiary tożsamości…; Zielona Góra 2013
Zająć J.; European Union Policy in the Mediterranean…; W-wa 2013
Drewnowska O.; Panteony miast regionu Dijali w okresie…; W-wa 2013
Z kart historii i działalności kręgów harcerstwa dorosłych…; W-wa 2013
Modeling Large-Scale Computing Systems. Concepts…; W-wa 2013
Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych…; W-wa 2013
Bałtyk Południowy w 2012 roku; W-wa 2013
Development, Security, Democracy. The cases….; W-wa 2013
Wspomaganie działalności przedsiebiorczej i innowacyjnej…; W-wa 2013
Między ideałem a codziennością; W-wa 2013
Podmioty wyzszej edukacji w perspektywie przemian; W-wa 2013
Stefanowski E.; Nie wiary godne; W-wa 2013
Czyż Chrystus jest podzielony? Antologia; W-wa 2013
Edukacja dorosłych wobec społecznego wykluczenia…; W-wa 2013
Czaplińska R.; Grundlagen der Fremdsprachen- didaktik; W-wa 2013
Mydlikova E.; Family in the context of…; W-wa 2013
Arachnofobia. Metaforyczne odsłony kobiecych lęków; W-wa 2013
Mironowicz A.; The estern Christian tradition in Poland…; W-wa 2013
EuLakes 1. Charakterystyka jezior i ich współczesnej…; W-wa 2013
EuLakes 2. Zmiany klimatu i przyszłe zagrożenia; W-wa 2013
EuLakes 3. Działania w kierunku łagodzenia zmian klimatu…; W-wa 2013
I kongres tańca. Raport; W-wa 2013
Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy…; W-wa 2013
Luksza M.; Pad znakam Skarpiena; W-wa 2013
Bibliografia prac profesora Andrzeja Wierzbickiego…; W-wa 2013
Różdżyński K.; Micro-variability of characteristics…
Wodziński C.; Heidegger i problem zła; W-wa 2013
Russko-polskie jazykovyje….; W-wa 2013
Kuik - Kalinowska A.; Trzy Skarby. Motywy buddyjskie…; W-wa 2013
Warszawski A.; Elektrochemia. Wybrane zagadnienia; W-wa 2013
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej …; W-wa 2013
Quilter J.; Skarby Andów. Imperium słońca…; W-wa 2013
Studium przypadku - zastosowanie - etyka; W-wa 2013
Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie…; W-wa 2013
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość samorządowej…; W-wa 2013
Raport końcowy. Prognoza oddziaływania na środowisko…; W-wa 2013
Gospodarka Polski 1990-2011 t.3 Droga do spójności…; W-wa 2013
Herbarz t.2 Nova Heroldia; W-wa 2013
KPGŻ 89. Hamulczuk M.; Metody ilościowe w systemie …; W-wa 2013
KPGŻ 72. Zalewski A.; Światowy rynek nawozów…; W-wa 2013
KPGŻ 88. Nadwyżka bezpośrednia z wybranych ...; W-wa 2013
KPGŻ 97. Bezat-Jarzębowska A., Wybór polityki rolnej...; W-wa 2013
MiS 294. Efekt Balasssy-Samuelsona i mechanizmy…; W-wa 2013
MiS 295. Stylizowane fakty o ocenach konsumenta w Polsce; W-wa 2013
WP 164. Augustyniak H.; To rent or to buy - analysis of…; W-wa 2013
WP 168. Combining monetry and fiscal policy in an SVAR…; W-wa 2013
WP 165. Próchniak M.; The analysis of the impact of …; W-wa 2013
WP 163. The Balassa-Samuelson effect and the channels; W-wa 2013
WP 162. Łyziak T.; A note on central bank transparency…; W-wa 2013
DeLillo D. ; Americana ; W-wa 2014
Glińska L. ; Czasownik angielski w ćwiczeniach ; Kraków 2013
Michalska K. ; Potoczny angielski w ćwiczeniach ; Kraków 2013
Ciemna strona : szwedzcy mistrzowie kryminału : zbrodnia, tajemnica, suspens ; Kraków 2014
A1 - elementarny poziom zaawansowania w języku polskim jako obcym ; Kraków 2004
Jak pisać i redagować : poradnik redaktora, wzory tekstów użytkowych ; W-wa 2009
Sontag S., Cott J. ; Myśl to forma odczuwania ; Kraków 2014
Osadnicy ; W-wa 2014
Gawrycki M.F. ; Podglądając Innego : polscy trawelebryci w Ameryce Łacińskiej ; W-wa 2011
Polonia w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej 1914-1921 ; Pułtusk 1999
Kowalska M. ; Polish in 4 weeks : an intensive course in basic Polish with CD-ROM ; W-wa 2005
Shackleton E. ; Południe : historia Ekspedycji Ernesta Shackletona z lat 1914-1917 ; W-wa 2012
Cook G. ; Powrót Czarnej Kompanii ; Poznań 2012
Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej ; W-wa 2007
Re-wizje i re-orient-acje : myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych ; W-wa 2012
Strmiska-Mietlińska A. ; Rosyjska korespondencja handlowa ; W-wa 2014
Sahagun B. de ; Rzecz z dziejów Nowej Hiszpanii. Ks. I, II, III ; Kęty 2007
Levy B. ; Rzeka ciemności ; Poznań 2012
Marai S. ; Sąd w Canudos ; W-wa 2013
Społeczne problemy Ameryki Łacińskiej ; Toruń 2012
Strategia mimikry : Ameryka Łacińska (i nie tylko) w ujęciu postkolonialnym ; W-wa 2012
Mak G. ; Śladami Steinbecka : w poszukiwaniu Ameryki ; Wołowiec 2014
Kraśko P. ; Ameryka Łacińska ; W-wa 2011
Kraśko P. ; Francja ; W-wa 2012
Innowacyjnośść i przedsiebiorczość w rozwoju…; Białystok 2014
Innowacyjnośść i przedsiebiorczość w rozwoju…; Białystok 2014
Innowacyjnośść i przedsiebiorczość w rozwoju…; Białystok 2014
Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania…; Białystok 2014
Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania…; Białystok 2014
Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania…; Białystok 2014
Borkowski A.; Patriarchaty Wschodu w dziejach …; Białystok 2014
Borkowski A.; Patriarchaty Wschodu w dziejach …; Białystok 2014
Borkowski A.; Patriarchaty Wschodu w dziejach …; Białystok 2014
Court culture. Contemporary problems; Białystok 2014
Court culture. Contemporary problems; Białystok 2014
Court culture. Contemporary problems; Białystok 2014
Court culture. Conciliation culture or litigation…; Białystok 2014
Court culture. Conciliation culture or litigation…; Białystok 2014
Court culture. Conciliation culture or litigation… ; Białystok 2014
Cinematic transformations of the Gospel; Opole 2014
Lis M.; Figury Chrystusa w "Dekalogu"…; Opole 2014
Maniurka P.; Katedra w Opolu; Opole 2014
Jasiński A.; Kościół i klasztor Franciszkanów w Opolu; Opole 2014
Zniewoleni działaniem. Uzaleznienia behawioralne a rodzina; Opole 2014
Orędzie Fatimskie w nauczaniu i pobożności; Opole 2014
OBT 136. Na nowo odkryc treść wiary…; Opole 2014
Jednostka i religia w relacjach społecznych; Lublin 2013
Sympozja 85. Konsekwencje wiary; Lublin 2013
Logopedia teoria zaburzeń mowy; Lublin 2013
Socio-pedagogical of social marginalization; Lublin 2013
Ukraiński polonofil. Pamieci Bohdana Osadczuka…; Lublin 2013
Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej…; Lublin 2013
Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668; Lublin 2013
Mielańczyk K.; Crimina Legitima w rzymskim prawie …; Lublin 2013
Ziętek A.; Bezpieczeństwo kulturowe w Europie; Lublin 2013
Pękala T.; Estetyczne konteksty doświadczenia przeszłości; Lublin 2013
Europejskie inspiracje mysli politycznej w Polsce…; Lublin 2013
Wojnarowska A.; Kompetencje komunikacyjne nieletnich; Lublin 2013
Pomarański M.; Współczesny amerykański fundamentalizm…; Lublin 2013
Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy; Lublin 2013
Tabaszewski R.; Ustawa o orderach i odznaczeniach…; Lublin 2013
Stefaniuk T.; Al.-Kindi i początki filozofii w świecie…; Lublin 2014
Wiśniewska H.; Milczenie i pisanie małopolskich pań …; Lublin 2014
Wyjazdy Polaków - przyjazdy Ukraińców. Lokalne…; Lublin 2014
Dudek - Szumigaj A.; Nominacja obrzędów dorocznych…; Lublin 2014
Wilno-Vilnus. Jiddische verleger und….; Wilno 2013
Noc 10 lutego… wystawa czasowa Luty- Czerwiec 2014; W-wa 2013
Ekslibris 2013 im. Klemensa Raczka. Katalog; W-wa 2013
Krynicki R.; Archiwum literackie. Katalog wystawy…; W-wa 2013
Werszler J.; Rysunek; W-wa 2013
Lenart S.; Bardzo krótka historia …; W-wa 2013
Studia Gwaroznawcze t.1 Pogranicze w Języku i kulturze; Łomża 2013
Studia Łomżyńskie 23; Łomża 2013
Studia Łomżyńskie 22; Łomża 2013
RiM 193. Doskocz A.; Metodyka oceny dokładności…; Olsztyn 2013
RiM 194. Zielińska M.; Usuwanie bisfenolu A(BPA) ze …; Olsztyn 2013
Media, kultura, komunikacja społeczna 9; Olsztyn 2013
Nowy słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski ; W-wa 2014
Jochym-Kuszlikowa L., Kossakowska E., Stawarz S. ; Polsko-rosyjski słownik handlowy ; W-wa 2007
Jochym-Kuszlikowa L., Kossakowska E. ; Rosyjsko-polski słownik handlowy ; W-wa 2007
Granatowska H., Danecka I. ; Testy i zadania kontrolne z języka rosyjskiego ; W-wa 1998
Wielki słownik polsko-rosyjski ; W-wa 2005
Wielki słownik rosyjsko-polski ; W-wa 2004
Mamczak-Gadkowska I. ; Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej ; Poznań 2006
Pogorzelski P. ; Barszcz ukraiński ; Gliwice 2014
Bartoszewski W., Komar M. ; Bóg, honor, obczyzna ; W-wa 2014
Varga K. ; Czardasz z mangalicą ; Wołowiec 2014
Krasowski R. ; Czas gniewu : rozkwit i upadek imperium SLD ; W-wa 2014
Konigsberg W. ; Droga "Ponurego" : rys biograficzny mjr Jana Piwnika ; W-wa 2014
Piekara J. ; Ja, inkwizytor : głód i pragnienie ; Lublin 2014
Korkuć M. ; Józef Kuraś "Ogień" : podhalańska wojna 1939=1945 ; Kraków 2012
Fuld W. ; Krótka historia książek zakazanych ; W-wa 2014
Meissner S. T. ; Krzyknęli "wolność!" : wspomnienia z okupacji i Powstania ; W-wa 2012
Okupowana Europa : podobieństwa i różnice ; W-wa 2014
Dróżdż P. ; Orsza 1514 ; W-wa 2014
Jaruzelska M. ; Rodzina ; W-wa 2014
Eisler J. ; Siedmiu wspaniałych : poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR ; W-wa 2014
Musiał B. ; Sowieccy partyzanci 1941-1944 : mity i rzeczywistość ; Poznań 2014
Knopp Cz. ; Spod Stalingradu do Andersa ; Gdańsk 2011
Piekara J. ; Szubienicznik : falsum et verum ; Kraków 2014
Samuś P. ; Wasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata… : z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami ; Łódź 2013
Smalewski J. S. ; Więzień Kołymy : w sowieckich obozach śmierci ; Kraków 2014
Gontarz J. ; Wspomnienia członków Oddziału Okręgowego we Wrocławiu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych 1939-1945 ; Wrocław 2014
Namier L. B. ; 1848 : rewolucja intelektualistów ; Kraków 2013
Lubina M. ; Birma ; W-wa 2014
Liao Y. ; Bóg jest czerwony : opowieść o tym, jak chrześcijanstwo przetrwało i rozkwitłow komunistycznych Chinach ; Wołowiec 2014
Eliach Y. ; Chasydzkie opowieści z czasów Holokaustu ; Kraków 2014
Markiewicz P. ; Cudowne ślady melancholii ; W-wa 2013
Karwowski P. ; Czytanie Miłosza : o trzech postaciach ideologii estetycznej ; W-wa 2014
Tandecki J., Kopiński K. ; Edytorstwo źródeł historycznych ; W-wa 2014
Longerich P. ; Himmler : buchalter smierci ; W-wa 2014
Osterhammel J. ; Historia XIX wieku : przeobrażenie świata ; Poznań 2013
Krawiec A. ; Król bez korony : Władysław I Herman, król bez korony ; W-wa 2014
Strmiska-Mietlińska A. ; Rosyjska korespondencja handlowa ; W-wa 2014
U źródeł pamięci : o "zapominaniu" w historii, teologii i literaturze ; Toruń 2013
Studenna-Skrukwa M. ; Ukraiński Donbas : oblicza tożsamości regionalnej ; Poznań 2014
Dobrzelewski J. ; Wojna iracko-irańska 1980-1988 ; Zabrze 2014
Wszystko zależy od przyimka : Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim ; W-wa 2014
Wilk P. ; Znaki szczególne ; Kraków 2014
Czartoryski A. J. ; Żywot Juliana Ursyna Niemcewicza ; W-wa 2013
Teraźniejszość i przyszłość grup dyspozycyjnych; Wrocław 2013
Weiner J.; Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych; W-wa 2012
Minkina M.; Sztuka wywiadu w państwie współczesnym; W-wa 2014
60 lat od pierwszej premiery Studenckiego T eatru Satryryków. Tu wszystko się zaczęło; W-wa 2014
Socjologia prawa. Główne problemy i postacie; W-wa 2014
Peck A.; Religia w amerykańskich wyborach prezydenckich; W-wa 2014
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych; W-wa 2014
Kwapisz-Krygel K.; Prawo spółdzielcze; W-wa 2014
Dąbrowski P.; Praca przymuswa cudzoziemców w Polsce. Analiza zjawiska…; W-wa 2014
Tuszyński R.; Polityczny i ekonomiczny wymiar economic cooperation..; Toruń 2013
Werner P.; Polański. Biografia; Poznań 2014
Kowalska A.; Nowy odbiorca?; W-wa 2014
Stewart J.; Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej; W-wa 2014
Wolf N.; Mit urody; W- wa 2014
Szpringer W.; Instytucje nadzoru w sektorze finansowym. Kierunki rozwoju; W-wa 2014
Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, t.4; Kraków 2014
Wojtczak P.; Funkcjonowanie przesadów w środowisku przestepczym; W-wa 2014
Jankowski D.; Edukacja i autoedukacja. Współzależność, konteksty, twórczy rozwój; Toruń 2012
Fogel R.; Czwarte wielkie przebudzenie i przyszłość egalitaryzmu…; W-wa 2014
Jędrzejko M.; Pułapki współczesności. Człowiek wobec uzaleznień. Wybrane problemy…; W-wa 2013
Dolińska B.; Bezdzietność. Perspektywa społeczno - kulturowa; Sopot 2014
Hausner J.; Administracja publiczna; W-wa 2005
Illies F. ; 1913 : rok przed burzą ; W-wa 2014
Bałkany na Ukrainie : Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku ; W-wa 2014
Pięcińska A. ; Co raz wejdzie do głowy - już z niej nie wyleci czyli frazeologia prosta i przyjemna ; Kraków 2006
Gdański fenomen : próba naukowej interpretacji ; W-wa 2011
Polit J. ; Gorzki triumf : wojna chińsko-japońska 1937-1945 ; Kraków 2013
Jarmarki Poleskie - proba aktywizacji życia gospodarczego ; Kraków 2014
Chmielewska G. ; Kropla goryczy ; Łomianki 2014
Ksyta Ł. ; Major Hubal : historia prawdziwa ; W-wa 2014
Knausgard K. O. ; Moja walka. Ks. 1 ; Kraków 2014
March A. ; Mój Che : bardzo intymnie ; Kraków 2014
Kozar M. ; Odczytujmy Wojtyłę : analiza i interpretacja Pieśni o Bogu ukrytym ; Łódz 2014
Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku. T. 2 ; W-wa 2014
Cullen L. ; Pani Poe ; W-wa 2014
Grzyb A. ; Podróże po krańcach mapy - od Syberii po Norwegię ; Pelplin 2013
Wiśniewski G. ; Polskie drogi w Petersburgu : Świacki, Słonimski, Britaniszski, Koczergin ; W-wa 2014
Kessler E. ; Przeżyć Holokaust we Lwowie ; W-wa 2014
Warkocki B. ; Różowy język : literatura i polityka kultury na początku wieku ; W-wa 2013
Kawakami H. ; Sensei i miłość ; W-wa 2013
Studia nad Wielką Wojną. T. 3 ; Oświęcim 2013
Studia nad Wielką Wojną. T. 4 ; Oświęcim 2013
Karski J. ; Tajne państwo ; Kraków 2014
Prochaśko T. ; W gazetach tego nie napiszą ; Wołowiec 2014
Wiernikowska M. ; Widziałam : opowieści wojenne ; W-wa 2014
Wojna i emigracja. Studia iszkice, t.2 Emigracja Polaków na...; Gorzów Wielkopolski 2013
Wojna i emigracja. Studia iszkice, t.1 Emigracja Polaków na...; Gorzów Wielkopolski 2013
Urbanowicz A.; Uspołecznienie własnosci i wizja nowego ładu…; Gorzów Wielkopolski 2013
Wach T.; profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrozonych…; W-wa 2014
Jurkiewicz H.; Podstawy geologii historycznej dla biologów; Kielce 2013
Masłyk - Musiał E.; Organizacja w zmianach. Perspektywa konsultanta; W-wa 2014
Makarewicz - Marcinkiewicz A.; Nowa gospodarka. Uwarunkowania polityczne…; Toruń 2013
Natura - człowiek - Technologia; Kraków 2013
Łęcicki G.; Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II; W-wa 2013
Głodek Z.; Finanse przedsiębiorstwa. Zarządzanie kapitałem...; Gorzów Wielkopolski 2013
Głodek Z.; Finanse przedsiebiorstwa. Długoterminowe decyjze…; Gorzów Wielkopolski 2012
Gmerek T.; Edukacja i rożsamość etniczna mniejszości w obszarach...; Poznań 2013
Filozofia kultury rosyjskiej - rosyjska filozofia kultury; Poznań 2013
Bezpieczeństwo państwa a wolność jednostki. Wybrane aspekty…; Toruń 2013
(Nie)obecność kobiet wprzestrzeni publicznej; Toruń 2014
Oblicza utopii, obłudy i zakłamania, t.2; Poznań 2014
Zarządzanie w instytucjach kultury; W-wa 2014
Szewczyk M.; Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej; Tarnów 2013
Bronikowska M.; Słowiańskie tradycje ludowych form kultury…; Poznań 2013
Kołek P.; Polityka zagraniczna Holandii w latach 1945-2012; Toruń 2013
Podpis cyfrowy i identyfikacja uzytkowników w sieci Internet; Dąbrowa Górnicza 2013
Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki; W-wa 2014
Pelka A.; Z[politycznym] fasonem. Moda…; Gdańsk 2013
Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku; W-wa 2014
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu miedzynarodowego; W-wa 2014
Tatuaż przestecpcy…; Gdańsk 2014
Stepan Bandera w Kijowie. Kulisy rewolucji na Ukrainie; W-wa 2014
Nita B.; Sprawozdawczość zarządcza…; W-wa 2014
Dziedzic S.; Romantyk bozy; Kraków 2014
Prawo administracyjne materialne; W-wa 2014
Ogórek M.; Polska Ogórkowa. Podręcznik dla wszystkich klas; W-wa 2014
Pluskota P.; Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynkóów...; W-wa 2013
Materialne prawo administracyjne; W-wa 2013
Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej; W-wa 2014
Maciejewski T.; Historia administracji; W-wa 2006
Rzepka A.; Globalizacja w teorii i praktyce; Poznań 2014
Kardas M.; Gdynia i jej władze w latach 1926-1950…; Toruń 2013
Fundusze poręczeniowe i pozyczkowe w finanowym wspieraniu sektora…; W-wa 2014
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju; W-wa 2012
Gniadek J.; Dwaj ludzie z Galicji. Koncepcja osoby ludzkiej według…; W-wa 2011
Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na …; W-wa 2009
Dańkowski D.; Rawls on Religion in Public Debate…; Kraków 2013
Stankiewicz -Kopeć M.; Pominięte, niedocenione…; Kraków 2013
Wokół genezy człowieka. Studia i rozprawy; Kraków 2013
Goerdt W.; Historia filozofii rosyjskiej; Kraków 2012
Dybowska E.; Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej; Kraków 2013
Darowski R.; Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej…; Kraków 2013
W labirycie wychowania. Wyzwania edukacyjne edukacyjne…; Kraków 2013
Vossenkuhl W.; Mozliwość dobra. Etyka w XXI wieku; Kraków 2012
Zinkow L.; Egipt. Circa 1850. orient i transgresje; Kraków 2014
Burkiewicz Ł., Polityczna rola Królestwa Cypru; Kraków 2013
Lawszuk W.; Jezuici w Grodnie 1622-1700. Ludzie i dzieje…; Kraków 2013
O Bogu i człowieku - tradycja i nowe poszukiwania…; Kraków 2013
Łukaszewska - Haberkowa J.; Wpływ pierwszego…; Kraków 2014
Stuchnik -Surowiak B.; Od Długosza do Internetu…; Kraków 2013
Homa T.; Obywatelskość; Kraków 2010
Rożek M.; Idee i symbole sztuki chrześcijańskiej; Kraków 2014
Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony… t.1; Kraków 2014
Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony… t.2; Kraków 2014
Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony… t.3; Kraków 2014
Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni…; Kraków 2014
Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni…; Kraków 2014
Kowalczyk S.; Prawo czystej żywności. Od kodeksu…; W-wa 2013
Young researchers on energy and environmental…; W-wa 2013
Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce; W-wa 2013
Rogowska - Cybulska E.; Słowotwórstwo na usługach…; Gdańsk 2013
Wierucka A.; Huaorani zachodniego skrawka: kultura…; Gdańsk 2013
Cieślak W.; Zarys ukraińskiego prawa karnego; Gdańsk 2013
Hass A.; Ku poetyckiej mistyce. Wczesna twórczość…; Gdańsk 2013
Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji; Gdańsk 2013
Różański P.; Amerykańscy Żydzi i amerykańska dyplomacja…; Gdańsk 2013
Surzyn J.; Antysemityzm, emancypacja, syjonizm. Narodziny…; Katowice 2014
Forajter W.; Kolonizator skolonizowany. Przypadek…; Katowice 2014
Dębska - Kossakowska A.; Literackie reprezentacje historii; Katowice 2014
Wyrwas K.; Opowiadania potoczne w świetle genologii …; Katowice 2014
Gralewicz - Wolny I.; Poetka i Świat. Studia i szkice …; Katowice 2014
Wieloproblemowość - wybrane aspekty ponowoczesności; Katowice 2014
Wczytać świat - miedzykulturowość w literaturze dla dzieci…; Katowice 2014
Suchacka M.; Transformacja regionu przemysłowego …; Katowice 2014
Bielec - Bąkowska Z.; Silne wyże nad Europą ( 1951-2010); Katowice 2014
Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej…; Katowice 2014
Fontański H.; Studia nad składnia łemkowską; Katowice 2014
Kraszewski R., Zarządzanie jakością,, Toruń 2013
Zapomniane miejsca, zapomniani ludzie. Restrukturyzacja …; Katowice 2013
Jureńczyk Ł.; Wojna z Talibami i Al.-Kaidą. Afganistan w latch 1994-2012; Toruń 2013
Olszewski J.; System pracy w warunkach globalnego społeczeństwa…; Poznań 2013
Stosunki, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej …; W-wa - Siedlce 2013
Gawrycki M.; Stosunki miedzynarodowe na Karaibach…; W-wa 2013
Leszczak O.; Rosyjski etniczny obraz świata w aspekcie…; Toruń 2014
Politycy europejscy XXI wieku; Toruń 2013
Morawski L.; Podstawy filozofii prawa; Toruń 2014
Staniszewski A.; Po dwóch stronach Bałtyku. Polityczno - gospodarcze…; Toruń 2013
Piechiewicz M.; Lobbing gospodarczy w procesie decyzyjnym …; Toruń 2013
Andrzejczak D.; Kampania Zbaraska 1649 roku; Toruń 2012
Aktualne problemy kryminalistyczne; Toruń 2013
Wiśniewski P.; (NIE)zrównane.kobiety w systemie nauki; Toruń 2012
Sauerland K.; T30 srebrników. Donos w dziejach nowych i dawnych; W-wa 2013
Pietrasiński P.; Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw; W-wa 2014
Lipka A.; Aktywnośc twórcza a pracoholizm. Jak utrzymac kapitał…; W-wa 2013
Dasgupta S.; Algorytmy; W-wa 2012
Żylińska J., Bioetyka w epoce nowych mediów; W-wa 2013
Linder L.; Bracia Kliczko. Biografia; Łódź 2014
Zubrzycka - Nowak M.; Czym (nie)jest coaching. Prawdy i mity…; Sopot 2010
Kelsen H.; Czysta teoria prawa; W-wa 2014
Mikucka-Wójtowicz D.; Demokratyczna transformacja w Serbii …; Kraków 2014
Śledź M.; Do socjalizmu przez więzienie. Śladami zbrodni bezpieki na …; W-wa 2014
Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej; Poznań 2008
Smid W.; Historia fizyki teoretycznej; Kraków 2013
Smid W.; Fizyka i filozofia; Kraków 2013
Fabiani B.; Gawędy o sztuce XII - XV wiek; W-wa 2014
Kultura bezpieczeństwa w przedsiebiorstwie. Modele, diagnoza…; W-wa 2013
Borowski K.; Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych; W-wa 2014
Borowski K.; Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji; W-wa 2014
Mikroekonomia pojecia, przedmiot, ewolucja. Ćwiczenia i zadania; W-wa 2014
Milewski D.; Mołdawia. Miedzy Polską a Turcją. Hospodar…; Oświecim 2014
Sakowicz E.; Muzułmanska edukacja i wychowanie. Pedagogiczna …; Białystok 2014
Kępa L.; Ochrona danych osobowych w praktyce; W-wa 2014
Keynes J.; Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza; W-wa 2012
Billingsley P.; Prawdopodobieństwo i miara; W-wa 2012
Evans L.; Równania rozniczkowe cząstkowe; W-wa 2012
Strój - zwierciadło kultury; Warszawa - Toruń 2013
Nowicka E.; Świat człowieka - świat kultury; W-wa 2012
Dudzińska A.; Tozsamość żydowska a polityka imigracyjna Izraela; W-wa 2014
Pytlakowski P.; Trynkiewicz i inni. Rozomy ze skazanymi na karę; W-wa 2014
Wilson R.; Wprowadzenie do teorii grafów; W-wa 2012
Delbruck H. ; Antyczna sztuka wojenna. T. 3, Cesarstwo Rzymskie i Germanie ; Oświęcim 2013
Delbruck H. ; Antyczna sztuka wojenna. T. 4, Kres świata antycznego ; Oświęcim 2013
Delbruck H. ; Antyczna sztuka wojenna. T. 1, Persja - Grecja - Macedonia ; Oświęcim 2012
Delbruck H. ; Antyczna sztuka wojenna. T. 2, Republika Rzymska ; Oświęcim 2013
Podorożny N. ; Bitwa nad jeziorem Narocz 1916 ; Oświęcim 2014
Grosse W. ; Bitwa pod Gąbinem : walki w Prusach Wschodnich od 17 do 20 sierpnia 1914 ; Oświęcim 2014
Czerep S. ; Bitwa pod Łuckiem : walne starcie zbrojne kampanii 1916 r. na wschodnim teatrze wydarzeń militarnych pierwszej wojny światowej (4 czerwca - 10 lipca 1916 r.) ;
Wietosznikow L. W. ; Ofensywa Brusiłowa : działania strategiczno-operacyjne ; Oświęcim 2014
Dubicki T., Spruch K. ; Przedmoście rumuńskie : wrzesień 1939 ; Oświęcim 2014
Matcharashvili I. ; 2008 rok : wojna rosyjsko-gruzińska : wojna która nie wstrzasnęła światem ; Oświęcim 2013
Charkiewicz W. ; Berezyna 1812 : studium historyczno-wojskowe ; Oświęcim 2013
Rogowicz M. ; Bitwa pod Zbarażem 1649 ; Oświęcim 2013
Plewczyński M. ; Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku ; Oświęcim 2014
Budownictwo wojskowe. T. 1 ; Oświęcim 2013
Milczanowski M., Sawicka Z. ; Dwa odcienie rewolucji arabskiej : Egipt i Syria ; Oświęcim 2013
Buchowski M. ; Etnologia polska : historie i powinowactwa ; Poznań 2012
Bartlewicz J. ; Flotylla pińska i jej udział w wojnie polsko-sowieckiej 1918-1920 ; Oświęcim 2013
FO 288. Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania… t.5; Łódź 2013
FO 291. Starzenie się ludności - między demografią a …; Łódź 2013
FO 292. Spatial econometrics and regional economics…; Łódź 2013
FO 293. Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy…; Łódź 2013
FO 294. System modeli gospodarki narodowej opartej…; Łódź 2013
FO 295. Financial markets and macroprudential policy…; Łódź 2013
FO 296. Ubezpieczenia; Łódź 2013
FO 297. Pomyslne starzenie się - uwarunkowania społeczn…; Łódź 2013
FO 90. Studia i szkice z Historii XVI-XX wieku; Łódź 2013
FLP 2(20). Dziennikarstwo; Łódź 2013
MiO 593. Lesiak P.; Konkurencja miedzy transportem…; W-wa 2014
PG 241. Kulikowski R.; Produkcja i towarowość rolnictwa…; W-wa 2014
PG 240. Matuszkiewicz J., Long- term evolution models…; W-wa 2014
SI 56. Miscellanea; W-wa 2013
SI 57. Prawo prywatne ponad granicami; W-wa 2013
SBAS 1(37) Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora…; W-wa 2014
ZN 758. Studia i Prace 32 Problemy współczesnej… t.2; Szczenin 2013
ZN 764. Studia i Prace 33. Gospodarka regionalna t.2; Szczecin 2013
ZN 770. Studia i Prace 34. Zarządzanie i marketing; Szczecin 2013
Folia Oeconomica Stetinensia 13(21); Szczecin 2013
Archiwum Historii Filozofii i myśli społecznej; W-wa 2013
SE. 170 Międzynarodowe stosunki gospodarcze- wybrane…; Katowice 2014
Sprawozdania archeologiczne, t. 65; Kraków 2013
Księga jubileuszowa; Katowice 2014
Wywiał J.; Próby losowe w audycie finansowym; Katowice 2014
Sowińska A. Wprowadzenie do psychologii dla…; Katowice 2014
Międzynarodowe standardy rachunkowości cz.1; Katowice 2014
Modern marketing for profit and non-profit organizations…; Katowice 2014
Maruszewska E.; Etyka we współczesnej rachunkowości…; Katowice 2014
Barczyk S.; Efektywne świadczenie miejskich usług…; Katowice 2014
Czyż-Gwiazda E.; Controlling procesów narzędziem …; Katowice 2014
Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz…; Katowice 2014
Strategie podatkowe przedsiębiorstw...; Katowice 2014
Grochmal S.; Paradygmat jednosci w kontekście…; Rzeszów 2014
Dłuski S.; Umarł Tyrteusz, niech zyje Orfeusz…; Rzeszów 2014
Balawejder M.; Chemia dla kierunków przyrodniczych..cz.2; Rzeszów 2014
Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty…; Rzeszów 2014
Kultura mówienia dawniej i dziś. Propozycje, scenariusze…; Rzeszów 2014
Patologia społeczna uzaleznienia oraz zwiazane z nimi…; Rzeszów 2014
Dudziak U.; Wstęp do logiki i teorii mnogości. Zbiór zadań...; Rzeszów 2014
Grabowski R.; Zróznicowanie trybu zmiany jako kryterium…; Rzeszów 2014
Reintegracja obszaru gospodarczego i kulturowego… t.1; Białystok 2012
Reintegracja obszaru gospodarczego i kulturowego… t.2; Białystok 2012
Konstytucja 3 Maja 1791 ; W-wa 2014
Parker H.M.D. ; Legiony rzymskie ; Oświęcim 2013
Między irredentą a kolaboracją : postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli - "w obcym mundurze" ; W-wa 2013
Jasnowski J. ; Mikołaj Czarny Radziwiłł (1515-1565) : kanclerz i marszałek ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojewoda wileński ; Oświęcim 2014
Shadid A. ; Nadciąga noc : Irakijczycy w cieniu amerykańskiej wojny ; Wołowiec 2014
Bodniak S. ; Polska a Bałtyk za ostatniego Jagiellona ; Oświęcim 2013
Wimmer J. ; Polska -Szwecja : konflikty zbrojne w XVI-XVIII wieku ; Ośwęcim 2013
Sołowjow S. ; Rosja za panowania Aleksego Michajłowicza 1648-1657 ; Oświęcim 2012
Wagner M. ; Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku. T. 1 ; Oświęcim 2013
Słownik kultury antycznej ; W-wa 2012
Studia nad staropolską sztuką wojenną. T. 2 ; Oświęcim 2013
Studia nad wojnami w Indochinach. T. 1 ; Oświęcim 2013
Plewczyński M. ; Szlakiem rodów rycerskich dawnego Mazowsza w XV-XVI wieku. T. 1, Powiat warszawski ; Oświęcim 2013
Oman Ch. ; Sztuka wojenna w XVI wieku. T. 1 ; Oświęcim 2013
Fabiani B. ; W kręgu Wazów : ludzie i obyczaje ; W-wa 2014
Czerep S. ; Wielka operacja zimowa pierwszej wojny światowej : działania na kierunku mazursko-augustowskim od 7 do 21 lutego 1915 roku ; Oświęcim 2013
Lazenby J. F. ; Wojna peloponeska ; Oświęcim 2013
Hubert W. ; Wojny bałtyckie ; Oświęcim 2014
Naumowić, Desmazes ; Zwycięstwa serbskie w 1914 roku ; Oświęcim 2012
Grosse R. ; Armia rzymska : od cesarza Galiena do początków bizantyjskiej organizacji temowej ; Oświęcim 2012
Sokołowski I. ; Białoruś dla początkujących ; W-wa 2014
Wagner M. ; Bitwa pod Kliszowem 19 lipca 1702 roku ; Oświęcim 2013
Sznajderman M. ; Blazen : maski i metafory ; W-wa 2014
Estetyka w archeologii : antropomorfizacje w pradziejach i starożytności ; Poznań 2010
Willaume J. ; Fryderyk August jako książę warszawski (1807-1815) ; Oświęcim 2013
Wecker H. ; Golem i dżin. T. 2 ; Lublin 2014
Dukaj J. ; Inne pieśni ; Kraków 2014
Jak pisać i redagować : poradnik redaktora, wzory tekstów użytkowych ; W-wa 2014
Jak pisać i redagować : poradnik redaktora, wzory tekstów użytkowych ; W-wa 2014
Dehnel J. ; Języki obce ; Wrocław 2013
Rękas J. ; Narodziny : rzecz o serbskiej obrzędowości i literaturze ludowej ; Poznań 2012
Benken P. ; Ofensywa Wielkanocna 1972 : kulminacyjny punkt wojny wietnamskiej ; Oświęcim 2012
Korolkow G. K. ; Operacja łódzka 1914 : najciekawsza batalia pierwszej wojny światowej ; Oświęcim 2014
Masłoń K ; Puklerz Mohorta : lektury kresowe ; Poznań 2014
Kapusta P. ; Rosyjsko-polski słownik biznesu : media, reklama, marketing, zarządzanie ; Kraków 2014
Bujwid-Kurek E. ; Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej : dzieje, ustrój, konstytucja ; Kraków 2012
Borzęcki R. ; Strategiczna rola twierdz i umocnień w kampanii 1914 i 1915 roku na wschodzie ; Oświęcim 2013
France J. ; Sztuka wojenna Europy Zachodniej w epoce krucjat 1000-1300 ; Oświęcim 2012
Kucharski A. ; Theatrum peregrinandi : poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku ; Toruń 2013
Twórczość słowna/literatura, performance, tekst, hipertekst ; W-wa 2014
Koseski A. ; W bałkańskim kręgu ; Pułtusk 2013
Datner Sz. ; Walka i zagłada białostockiego ghetta ; W-wa 2014
Datner Sz. ; Walka i zagłada białostockiego ghetta ; W-wa 2014
Zakrzewski S.; Zjawiska patologii społecznej. Przyczyny - przebieg=skutki; Poznań 2012
Trendy. Gospodarka - innowacje społeczeństwo; Gorzów Wielkopolski 2013
Ogrodzka - Mazur E.; Tozsamość kulturoa, rligijność i edukacja religijna postrzegana z perspektywy; Toruń 2014
Tak blisko i tak daleko; Kraków 2012
Orzeł - Dereń K.; Śladami polskich kolonistów w Brazylii…; Kraków 2013
System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec; W-wa 2014
Marciniak M.; Sens i sensualność; Kraków 2014
Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania; Gorzów Wielkopolski 2014
Marczak J.; Raport strategiczny: Siły Zbrojne RP w drugiej dekadzie XXI wieku…; W-wa 2014
Promocja regionów w warunkach integracji europejskiej. Zarys problematyki; Toruń 2014
Skrocka D.; Orientacja egzystencjalna studentów wobec problemu śmierci. Studium pedagogiczne; Gorzów Wielkopolski 2011
Pułapki współczesności. Narkotyki i środki zastepcze. Rozpoznawanie zachowań…; W-wa 2013
Borowski K.; Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych; W-wa 2014
Dardziński P.; Kapitalizm nieobjawiony. Doktryna ładu społecznego, politycznego i ekonomicznego…; Kraków 2013
Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej; Gorzów Wielkopolski 2013
Klimecki M. ; Wojna krymska 1853-1856 ; W-wa 2014
Farina R. ; Wszystko się spieprzyło, ale chyba będzie lepiej ; Łódź 2014
Oz A., Oz-Salzberger F. ; Żydzi i słowa ; W-wa 2014
Zirk-Sadowski M.; Wprowadzenie do filozofii prawa; W-wa 2011
Zirk-Sadowski M.; Wprowadzenie do filozofii prawa; W-wa 2011
Florek L.; Prawo pracy; W-wa 2013
Florek L.; Prawo pracy; W-wa 2013
Prawo podatkowe. Zarys wykładu; W-wa 2013
Prawo podatkowe. Zarys wykładu; W-wa 2013
Góralczyk W.; Prawo miedzynarodowe publiczne w zarysie; W-wa 2013
Góralczyk W.; Prawo miedzynarodowe publiczne w zarysie; W-wa 2013
Góralczyk W.; Prawo miedzynarodowe publiczne w zarysie; W-wa 2013
Kidyba A.; Prawo handlowe; W-wa 2013
Kidyba A.; Prawo handlowe; W-wa 2013
Bieliński A.; Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe; W-wa 2014
Bieliński A.; Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe; W-wa 2014
Bieliński A.; Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe; W-wa 2014
Bieliński A.; Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe; W-wa 2014
Jodłowski J.; Postępowanie cywilne; W-wa 2014
Jodłowski J.; Postępowanie cywilne; W-wa 2014
Konieczna D.; Analiza dyskursu. W poszukiwaniu tozsamości współczesnej młodzieży; W-wa 2014
Ferenc T.; Artysta jako obcy. Socjologicne studium artystów polskich na emigracji; Łódź 2012
Badania jakościowe. Podejscia i teorie,t.1;W-wa 2012
Badania jakościowe. Podejscia i teorie, t.2;W-wa 2012
Tułowiecki D.; Bez Boga, Kościoła i zasad?; Kraków 2012
Charakter ozywienia po kryzysie; W-wa 2014
Maddala G.S; W-wa 2013
Osoba B.; Ekonomia i finanse miedzynarodowe. Zbiór zadań i materiały do ćwiczeń; W-wa 2014
Fundusz świadczeń socjalnych. Kadry - Podatki - Księbgowość; W-wa 2013
Gender. Przewodnik krytyki politycznej; W-wa 2014
Pawełczyńska A.; Głowy hydry. O przewrotności współczesnego zła; Łomianki 2014
Felber CH.; Gospodarka Dobra Wspólnego. Model ekonomii przyszłości; Rzeszów 2012
Tannahill R.; Historia seksu; W-wa 2013
Klasztor dominikański w Toruniu. W 750. Rocznicę fundacji; Toruń 2013
Frankowski W.; Kolumb odkrył Amerykę, łódzcy muzycy Finlandię; Łódź 2013
Gawrycki M.; Kopciuszek - historie prawdziwe. Konkursy piękności…; Toruń 2014
Dubanowicz E.; Ku stałemu ustrojowi państwa polskiego; Kraków 2013
Marketing przedsiebiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji; W-wa 2013
Grocki R.; Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrozenia; W-wa 2014
Gołdyka L.; Pogranicze polsko - niemieckie jako przestrzeń socjalizacji; W-wa 2013
Muchacki M.; Cywilizacja informatyczna i Internet. Konteksty …; Kraków 2014
Gliszczyńska - Grabias A.; Przeciwdziałanie antysemityzmowi…; W-wa 214
Penn S.; Sekret "Solidarności"; W-wa 2104
Kowalska E.; Szczęście w wymiarze pedagogiczno -socjologicznym; Kraków 2014
Łukaszuk A.; Ślad matyla. Oswald w Mińsku; Wrocław 2014
Święcicka J.; Uczeń z zespołem Aspergena. Praktyczne wskazówki..; Kraków 2014
Peerel. Wstanie. Zbiorowy dziennik stanu wojennego; W-wa 2014
Frączkiewicz - Wronka A.; Zarządzanie usługami społecznymi. Studium…; W-wa 2014
Wyrozebski P.; Zarządzaniewiedzą projektowa; W-wa 2014
Korecki D. ; Antykiler ; Łódź 2014
Anderson T. ; Chleb i proch : wędrówka przez góry Gruzji ; Wołowiec 2014
Żygadło H. ; Drzemiąca tajga :wspomnienia ; Sadków 2006
Sobolczyk P. ; Dyskursywizowanie Białoszewskiego . T. 1, Teoria recepcji i recepcja krytycznoliteracka ; Gdańsk 2013
Levitt P. M. ; Fryzjer Stalina ; W-wa 2014
Pitcher H. ; Gdy panna Emmie była w Rosji ; Poznań 2014
Ziemkiewicz R. A. ; Jakie piękne samobójstwo ; Lublin 2014
Miecik I. T. ; Katiusza z bagnetem : 14 sekretów ZSRR ; W-wa 2014
Wroczek Sz. ; Piter ; Kraków 2011
Kosinowa T. ; Polski mit : Polska w oczach sowieckich dysydentów : 1950, 1960, 1970, 1980 ; Kraków 2012
Chodorkowski M. ; Portrety z łagru ; W-wa 2014
Bolter J. D. ; Przestrzeń pisma : komputery, hipertekst i remediacja druku ; Kraków 2014
Baslez M.-F. ; Prześladowania w starożytności : ofiary - bohaterowie - męczennicy ; Kraków 2009
Nowak A. ; Putin : źródła imperialnej agresji ; W-wa 2014
Reprezentacje holokaustu ; Kraków 2014
Helak W. ; Scenariusze syberyjskie ; W-wa 2013
Brodski J. ; Śpiew wahadła ; W-wa 2014
Błażejowska K. ; Uparte serce : biografia Poświatowskiej ; Kraków 2014
Kisielewski T.A. ; Wielka Wojna i niepodległość Polski ; Poznań 2014
Hartmann Ch. ; Wielak Wojna Ojczyźniana 1941-1945 ; Poznań 2014
Wstyd było milczeć : świadectwa radzieckich dysydentów ; Kraków 2014
Pomianowski J. ; Z Madelsztama : siedem wierszy ; Kraków 2013
Wysocki A. ; Zderzenie kultur : polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1941 we wspomnieniach Polaków ; Lublin 2014
Współczesne problemy finansów osobistych, W-wa 2014
Herden M.; Wojny Putina. Czeczenia, Gruzja, Ukraina 2014; W-wa 2014
Ruman E.; Izdrowiona. Kostarykański cud Jana Pawła II; Kraków 2014
Szwabowski O.; Uniwersytet , fabryka, maszyna. Uniwersytet w perspektywie…, W-wa 2014
Baron- Cohen S.; Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa; Sopot 2014
Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania; W-wa 2014
Przyszłość ksiązki; W-wa 2013
Mamak K.; Prawo o zgromadzeniach; W-wa 2014
Golińska L.; Pracoholizm inaczej; W-wa 2014
Od faktu naukowego do produkcji wiedzy…; W-wa 2013
Grech M.; Obraz , uniwersytetu, w opinii mieszkańców polski; Wrocław 2013
Fuller S.; Nauka vs religia? Inteligentny projekt a zagadnienia ewolucji…; Poznań 2009
Kaczyńska M.;Moi rodzice; W-wa 2014
Dąbała J.; Media i diennikarstwo. Aksjologia - warsztat - tożsamość; Kraków 2014
Banks M.; Materiały wizualne w badaniach jakosciowych; W-wa 2013
Kauf S.; Logistyka miasta i regionu. Metody ilosciowe w decyzjach przestrzennych; W-wa 2014
Eagelton T.; Kultura a śmierć Boga; W-wa 2014
Hornby S.; Kropla oliwy. Moje sycylijskie wakacje; Wołowiec 2014
Chmielewski A.; Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką…; Kraków 2012
Tannahill R.; Historia kuchni; W-wa 2014
Heller M.; Granice nauki; Kraków 2014
Martens W.; Europa. Nikt nie mówił, że będzie łatwo; W-wa 2013
Sardar Z.; Dlaczego ludzie nienawidzą Ameryki? Światowy bestseller; Kraków 2004
Heller M.; Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne?; Kraków 2014
Szymańska - Matusiewicz G.; Co się dzieje z tradycyjna rodziną wietnamską…?; Toruń 2013
Biznes etyka, odpowiedzialność; W-wa 2013
Gajewska G.; Arcy-nie ludzkie poprzez science fiction do antropologii cyborgów; Poznań 2010
Sztuka i architektura islamu 1250-1800; W-wa 2012
Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki; Lublin 2013
Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki; Lublin 2013
Hyla M.; Przewodnik po e - lerningu; W-wa 2012
Witkowska D.; Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik…; W-wa 2012
Witkowska D.; Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik…; W-wa 2013
Kozłowski R.; Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem..; W-wa 2009
Bzyl M.; Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych…; W-wa 2012
Filozofia a zarządzanie; W-wa 2013
Penc J.; Zachowania organizacyjne w przedsiebiorstwie. Kreowanie twórczego…; W-wa 2011
Kowalski T.; Zarządzanie w mediach; W-wa 2013
Choliński A.; Planowanie, kreacja i pomiar skuteczności; W-wa 2013
Ślązak E.; Innowacyjna bankowość internatowa; W-wa 2012
Sidor - Rządkowska M.; Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne…; W-wa 2012
Zarządzanie marką; W-wa 2011
Sekuła Z.; Struktury wynagradzania pracowników; W-wa 2013
Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego; W-wa 2013
Geografia ekonomiczna; W-wa 2013
Aksjologia podróży, W-wa 2012
Dominik P.; Organizacja przedsiebiorstwa hotelarskiego; W-wa 2009
Konstytucja, rząd , parlament; W-wa 2014
Duber P.; Działalność polityczna Kazimierza Bartla …; W-wa 2014
Wojnicki J.; Skupsztina. Zgromadzenie Narodowe…W-wa 2014
Konstytucja Japonii; W-wa 2014
Rzążewski K.; Każdy głos się liczy! Wędrówka przez…; W-wa 2014
Musioł M.; Pedagogizacja medialna rodziny…; Katowice 2014
Nadolna-Tłuczykont M.; Powrót książek"Zakazanych" do…; Katowice 2014
Niesporek - Szamburska B.; Stereotyp czarownicy i jego…; Katowice 2014
Bąk M.; Twórczy lęk Słowackiego. Antagonizm wieszczów…; Katowice 2014
Nowacka B.; Literatura non-fiction. Czytanie …; Katowice 2014
Pastucha-Blin A.; La concettualizzazione del corpo…; Katowice 2014
Popczyk - Szczęsna B.; Dramaturgia polska po 1989 roku; Katowice 2014
Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni; Katowice 2014
Gralewicz -Wolny I.; Uwolnic Pippi. Twórczość dla dzieci…; Katowice 2014
Fearful Symmetries. Repersentations of Anxiety in Cultural…; Katowice 2014
Leksy K.; Nadmierna masa ciała - konteksty …; Katowice 2014
Oelszlaeger-Kosturek B.; Studia o aktywnym uczeniu się …; Katowice 2014
Bakalarz A.; Chromatografia w badaniu książki zabytkowej; Katowice 2014
Heska - Kwaśniewicz K.; Tajemnicze ogrody t.3; Katowice 2014
Codzieność i niecodzienność oswieconych t.1; Katowice 2014
Codzieność i niecodzienność oswieconych t.2; Katowice 2014
Tkaczewski D.; Ottuv slovnik naucny; Katowice 2014
Stawnicka J.; Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa…; Katowice 2014
Banaszek-Szapovalova A.; Sposoby charakteristiki …; Katowice 2014
Gasz A.; Zarys gramatyki uogólnień…; Katowice 2014
Kamińska - Berezowska S.; Kobiety w wybranych …; Katowice 2014
Frania M.; Edukacja medialna a reklama; Katowice 2014
Dolnicki B.; Organizacja prawna administracji publicznej; Katowice 2014
Miczka E.; Les structures informationnelles globales…; Katowice 2014
Szczepaniak A.; Daktyloepitryty Bakchylidesa na tle …; Katowice 2014
Sieroń - Galusek D.; Moment osobisty Stempowski…; Katowice 2014
Byt i imja svabody:zabyt belaruski gen; W-wa 2014
Bałkany performatywne. Rytuał - dramat…; Opole 2013
Polska - Europa. Wyni Europejskiego Sondażu…; W-wa 2014
Ekonomika zasobów publicznych. Kompendium wiedzy…; Olsztyn 2014
Organiściak - Krzywkowska A., Powroty z migracji …; Olsztyn 2014
Kozłowski W.; Formy konkurencji a rynkowe efekty reklamy; Olsztyn 2014
GSE t.13. Kształty nowoczesności; Poznań 2013
GSE t.14. Irina Kysztymowa. Kreacja wizerunku osobowego; Poznań 2013
GSE t.16. Rabinowicz W.; Żydzi w przedrewolucyjnym…; Poznań 2013
Repozytorium cyfrowe instytutów naukowych; W-wa 2013
Chlebowska E.; Norwid. Sztukmistrz nieznany; Lublin 2013
Grudziński A.; Działalność dydaktyczno-wychowawcza…; Lublin 2013
Trudny Norwid; Lublin 2013
Donelaitis K.; Metu ir rastu ratas; Wilno 2013
Metryka Litewska (1548-1549); Wilno 2013
Debaty PAU t.1. Oceny nauki…, Wilno 2013
Hartwig J. ; Błyski zebrane ; W-wa 2014
James H. ; Bostończycy ; W-wa 2014
Kisielewski S. ; Felietony. T. 4, Felietony zdjęte przez cenzurę ; W-wa 2014
Wieczorkiewicz P. ; Historia polityczna Polski 1935-1945 ; Poznań 2014
Wagner M. ; Kampania żwaniecka 1684 roku ; W-wa 2013
Munro A. ; Księżyce Jowisza ; Kraków 2014
Płużański T. ; Lista oprawców ; W-wa 2014
Mieroszewski J. ; Listy z Wyspy : abc polityki "Kultury" ; Paryż 2012
Le Roy Ladurie E. ; Montaillou : wiosna heretyków 1294-1324 ; Czerwonak 2014
Wiszniewska I. ; My, Żydzi z Polski ; W-wa 2014
Kałużyński W. ; Niebieskie ptaki PRL-u ;W-wa 2014
Ojrzyński R. ; Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego(papieża Piusa II) ; W-wa 2014
Tec N. ; Opór : walka Żydów i Polaków z niemieckim terrorem ; Poznań 2014
Mozes Kor E., Rojany-Buccieri L. ; Przetrwałam : życie ofiary Josefa Mengele ; W-wa 2014
Murakami H. ; Słuchaj pieśni wiatru ; Flipper roku 1973 ; W-wa 2014
Karpowicz I. ; Sońka ; Kraków 2014
Chutnik S. ; W krainie czarów ; Kraków 2014
Ślusarek K. ; W przededniu autonomii : własność ziemska i ziemiaństwo zachodniej Galicji w połowie XIX wieku ; W-wa 2013
Mitkiewicz L. ; W Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 1932-1935 ; Toruń 2014
Janta-Połczyński A. ; Wracam z Polski ; Paryż 2013
Szymański A. ; Zapomniany bohater : nieznane kulisy życia generała Kazimierza Sosnkowskiego ; Gdynia 2014
Murakami H. ; Zniknięcie słonia ; W-wa 2012
Aronson T. ; Zwaśnieni monarchowie : europejskie trony w przeddzień katastrofy 1914 roku ; Kraków 2014
Mo Y. ; Żaby ; W-wa 2014
Filak M., Radej F. ; Angielski w tłumaczeniach : gramatyka. 1 ; Brzozów 2013
Filak M., Radej F. ; Angielski w tłumaczeniach : gramatyka. 2 ; Brzozów 2013
Filak M., Radej F. ; Angielski w tłumaczeniach : gramatyka. 3 ; Brzozów 2013
Filak M., Radej F. ; Angielski w tłumaczeniach : gramatyka. 4 ; Brzozów 2013
Filak M., Radej F. ; Angielski w tłumaczeniach : gramatyka. 5 ; Brzozów 2013
Filak M., Radej F. ; Angielski w tłumaczeniach : gramatyka. 6 ; Brzozów 2013
Filak M., Radej F. ; Angielski w tłumaczeniach : Phrasal Verbs ; Brzozów 2014
Czas wojny, czas pokoju : Stany Zjednoczone Ameryki w XIX wieku ; Oświęcim 2014
Pratchett T., Baxter S. ; Długa wojna ; W-wa 2014
Pratchett T., Baxter S. ; Długa Ziemia ; W-wa 2013
Swoboda G. ; Gettysburg ; W-wa 2010
Decker G. ; Hermann Hesse : wędrowiec i jego cień ; W-wa 2014
Wyrwał M. ; …i zejdzie na ich głowy nasz gniew! ; W-wa 2014
Wolfram-Romanowska D., Kaszubski P., Parker M. ; Idiomy polsko-angielskie ; W-wa 2012
Jest legendą : antologia w hołdzie Richardowi Mathesonowi ; Kraków 2011
Agopsowicz M. ; Kresowe Pokucie : Rzeczpospolita Ormiańska ; Łomianki 2014
DeLillo D. ; Mao II ; W-wa 2010
Jastrzębski J. ; Midway ; Kraków 2014
Littner J. ; Moja droga przez noc ; W-wa 2014
DeLillo D. ; Nazwy ; W-wa 2012
Suchacki M. ; Od Cedar Run do Sharpsburga 1862 : z dziejów walk w Wirginii i Marylandzie ; Zabrze 2014
DeLillo D. ; Performerka ; W-wa 2009
Goodkind T. ; Pierwsze prawo magii ; Poznań 2014
Bowles P. ; Podróże : pisma zebrane 1950-1993 ; W-wa 2014
Grosman D. ; Poza czasem ; W-wa 2014
Tanimori M. ; Praktyczna gramatyka języka japońskiego ; W-wa 2008
DeLillo D. ; Punkt Omega ; W-wa 2011
Greenwald G. ; Snowden : nigdzie się nie ukryjesz ; W-wa 2014
DeLillo D. ; Spadając ; W-wa2008
Ziębiński R. ; Stephen King : sprzedawca strachu ; Zakrzewo 2014
Auster P., Coetzee J. M. ; Tu i teraz ; listy (2008-2011) ; Kraków 2014
Jureńczyk Ł. ; Wojna z talibami i Al-Kaidą : Afganistan w latach 1994-2012 ; Toruń 2013
King S. ; Wszystko jest względne ; W-wa 2013
Romer E. ; Z dziejów Polaków na Litwie : wspomnienia 1871-1939 ; W-wa 2014
Trąbka A.; Tożsamość rekonstruowana. Znaczenie migracji w biografiach. Third...; W-wa 2014
May P.; Stawka większa niż biznes. Strategie rozwoju firm rodzinnych; W-wa 2014
Filek J.; Społeczna odpowiedzialność binesu. Jako nowa wersja umowy...; Kraków 2013
Szmajda D.; Rower góral i na Ural. Dziennik z wyprawy na ural Polarny; W-wa 2013
Rodzice, nauczyciele, media. Kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie…; W-wa 2013
Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu; W-wa 2014
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu; W-wa 2013
Danecka M.; Partycypacja wykluczonych. Wyzwanie dla polityki społecznej; W-wa 2014
Buhler P.; O potędze w XXI wieku; W-wa 2014
Lebuda I.; Kształtowanie poczucia sukcesu nauczycieli; Kraków 2014
Engelking A.; Kołchoźnicy; Toruń 2012
Maser A.; Kino Juliusza Machulskiego; Bielsko - Biała 2014
Bortkiewicz P.; Historia jednego wykładu czyli Gender zdemaskowany, W-wa 2014
Gruter T.; Fascynacja Apokalipsą. Scenariusze końca świata - historyczne i obecne; W-wa 2013
Dylematy strategiczne XXI wieku. Księga jublileuszowa dedykowana…; Kraków 2013
Feliga P., Czas i ortodoksja; Toruń 2014
Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu; Kraków 2013
Jauffret Jean- Charles, Afganistan 2001-2013. Kronika przepowiedzianego braku…; W-wa 2014
Branicki A., Na własne oczy o samodzielnych obserwacjach nieba i Ziemi; W-wa 2014
Szewczyk A.; Magnetyzm i nadprzewodnictwo; W-wa 2012
Wóblewski A.; Historia fizyki; W-wa 2011
Biereatecki W.; Elektrodynamika kwantowa; W-wa 2011
Mastalerz P.; Chemia organiczna; Wrocław 2000
Mastalerz P.; Chemia organiczna; Wrocław 2000
Obczyński C.; Całki. Metody rozwiazywania zadań; W-wa 2012
Obczyński C.; Całki. Metody rozwiazywania zadań; W-wa 2013
Buchowicz J.; Biotechnologia molekuralna. Modfikacje genetyczne, postępy, problemy; W-wa 2012
Buchowicz J.; Biotechnologia molekuralna. Modfikacje genetyczne, postępy, problemy; W-wa 2012
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym w dobie turbulencji rynkowych; W-wa 2014
Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne; Olsztyn 2013
Morawski L.; Podstawy filozofii prawa; Toruń 2014
Michalewicz Z.; Nauczanie łamigłówkowe. Wstęp do krytycznego myslenia, matematyki i rozwiążywania problemów; W-wa 2013
Niedziela Sz., Fundamentalizm muzułmański w Algierii. Znaczenie wewnetrzne i oddziaływanie miedzynarodowe; Toruń 2013
Jędrzejko M., Dzieci i nowe multimedia (szanse - wyzwania - zagrożenia); W-wa - Dąbrowa Górnicza 2013
Cenności v politike. Opyt Polszi i Rossii pod naucznoj redakciej…; Kraków 2013
Mistygacz M.; Ustrój prokuratury w Polsce. Tradycja i współczesność; W-wa 2013
Jaczewski A.; Seksualność dzieci i młodzieży. Pół wieku badań i refleksji; W-wa 2014
Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże; Gdańsk 2014
Prawo i polityka na wschód od Europy; Toruń 2014
Kozielska J.; Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno - empiryczny. Wsparcie społeczne;Poznań 2014
Inwestycje przedsiebiorstw i źródła ich finansowania; Dąbrowa Górnicza 2012
Ameryka : polityka, prawo, społeczeństwo ; W-wa 2014
Machowska J. ; Gramatyka? Dlaczego nie?! : ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1 ; Kraków 2013
Tamm E. E. ; Koń, który skacze przez chmury ; W-wa 2014
Wyszczelski L. ; Lwów 1920 ; W-wa 2014
Myślą i słowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku ; W-wa 2014
Drummer A., Williamson B. ; Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielsku ; W-wa 2014
Zgółkowa H. ; Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej ; Poznań 2008
Powieść minionych lat : najstarsza kronika kijowska ; Wodzisław Śląski 2014
Hołówko T. ; Przez dwa fronty ; Rzeszów 2014
Hołówko T. ; Przez kraj czerwonego caratu ; Rzeszów 2014
Michałowska-Mycielska A. ; Sejm Żydów litewskich (1623-1764) ; W-wa 2014
Zgółkowa H. ; Słownik minimum języka polskiego ; Kraków 2013
Gorczyńska R. ; Szkice portugalskie ; W-wa 2014
Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu. T. 3 ; Kraków 2011
Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu. T. 3 ; Kraków 2011
Szabłowski W. ; Tańczące niedźwiedzie ; W-wa 2014
Gladilin A. ; Ulica generałów ; W-wa 2014
Węzły pamięci niepodległej Polski ; Kraków 2014
Epsztein T. ; Własność ziemska na Ukrainie w 1860 r. w Statystyce Andrzeja Grabianki ; W-wa 2013
Stanisławski B., Filipowiak W. ; Wolin wczesnośredniowieczny. T. 1 ; W-wa 2013
Coelho P. ; Zdrada ; W-wa 2014
Coelho P. ; Zwycięzca jest sam ; W-wa 2009
Bujnicki T.; Na pograniczach, Kresach i poza granicami…; W-wa 2012
Wspólna dekada. Polska i Niemcy. 10 lat razem w UE ; W-wa 2012
Inwestycje finansowe; W-wa 2007
Pomysły dla Wisły; W-wa 2007
Pensees orientale et occidentale: influences…W-wa 2012
Wspólna Europa, różne ceny - analiza procesów…; W-wa 2012
Strategia lizbońska a zarządzanie wartością…; W-wa 2009
Stanisław Staszic dla współczesności….; W-wa 2010
Piątek E.; Polityka bilansowa grupy kapitałowej…; W-wa 2013
Księga kasowa konwentu bonifratrów w Cieszynie…; Cieszyn 2013
Inwentarz archiwum klasztoru bonifratrów w Cieszynie…; Cieszyn 2013
Rymsza M.; Standardy jakosci usług jako narzędzia…; W-wa 2009
Adamczewski K.; Odporność chwastów na cherbicydy…; W-wa 2014
Z kart historii i działalnosci kręgów harcerstwa dorosłych; W-wa 2005
Kowalczykowa. Wokół romantyzmu. Estetyka - polityka …; W-wa 2014
Piękno Juliusza Słowackiego…; W-wa 2012
Żeromski. Tradycja i eksperyment…; W-wa 2013
KPGŻ 70. Światowa produkcja biopaliw…; W-wa 2013
KPGŻ 71. Sytuacja na światowym rynku cukru …; W-wa 2013
KPGŻ 84. Cechy społeczno - demograficzne i aktywność…; W-wa 2013
KPGŻ 86. Polskie gospodarstwa z chowem bydła na…; W-wa 2014
KPGŻ 87. Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne; W-wa 2013
KPGŻ 88.1. projection of income for 2015 for selected…; W-wa 2013
KPGZ 91. Nowe rozwiązania WPR 2013+…; W-wa 2014
KPGŻ 91.1. The new solutions of the Cap 2013+; W-wa 2014
Kompendium symptomów chorób roślin oraz morfologii…; W-wa 2010
Maślanka J., Szkice z dziejów literatury i kultury, Kraków 2014
Słaby A.; Rządziacha oleszycka. Dwór Elżbiety z…; Kraków 2014
Krajobrazy pamięci. Pamięć krajobrazu; Kraków 2014
Bezpieczeństwo RP wczoraj i dzis. Studia z zakresu…; Kraków 2014
Sykuna S.; Tortury w XXI wieku; Gdańsk 2014
(nie) Prawda w literaturze i sztuce…; Gdańsk 2013
Pawliszyn W.; Kwestia filozofii i Heideger…; Gdańsk 2014
Jackowska B.; Modele dalszego trwania życia oraz ich …; Gdańsk 2013
Wynaturzenie. Literatura, kultura, język, translatoryka; Gdańsk 2014
Historia, mentalność, tożsamość. Rosja i Europa Zachodnia…; Gdańsk 2014
PM 684 Natura, człowiek, technologia…; Kraków 2014
PM 685 Determinanty aktywności i destynacji turystycznych…; Kraków 2014
PM 686 Skikora T., Bodies out rule. Transversal….; Kraków 2014
PM 688 Lwów . Miasto - społeczeństwo kultura. Życie…; Kraków 2014
AUPC 144. Studia de Securitate et Educatione…;Kraków 2014
AUPC 148. Studia Geographica 4; Kraków 2014
AUPC 150. Studia ad Didacticam Biologiae…; Kraków 2014
AUPC 152. Studia Psychologica 6; Kraków 2014
PKGP 22. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego…; Kraków 2014
PKGP 23. Rola innowacyjnosci w rozwoju…; Kraków 2014
PKGP 24. Wybrane problemy rozwoju usług turystycznych; Kraków 2014
SiPKZiF. Zeszyt Naukowy 133; W-wa 2013
SiPKZiF. Zeszyt Naukowy 134; W-wa 2013
Wieki Stare i Nowe 5(10); Katowice 2014
Przekłady Literatur Słowiańskich 1 cz.4; Katowice 2014
Przekłady Literatur Słowiańskich 4 cz.1; Katowice 2014
Wartości w muzyce 5; Katowice 2014
Linguarum Silva 2; Katowice 2014
Scripta Classica 10; Katowice 2014
Instrumenty zarządzania finansami jednostek samorządu…; Białystok 2014
Instrumenty zarządzania finansami jednostek samorządu…; Białystok 2014
Instrumenty zarządzania finansami jednostek samorządu…; Białystok 2014
Geografia i metafora; Białystok 2014
Geografia i metafora; Białystok 2014
Geografia i metafora; Białystok 2014
Alina Kowalczykowa. Wokół romantyzmu…; Białystok 2013
Alina Kowalczykowa. Wokół romantyzmu…; Białystok 2013
Alina Kowalczykowa. Wokół romantyzmu…; Białystok 2013
Przedmiot poznania politologii; Białystok 2014
Przedmiot poznania politologii; Białystok 2014
Przedmiot poznania politologii; Białystok 2014
Studia Iuridica Agraria 11; Białystok 2014
Studia Iuridica Agraria 11; Białystok 2014
Studia Iuridica Agraria 11; Białystok 2014
Studies in logic, grammar…36(49); Białystok 2014
Studies in logic, grammar…36(49); Białystok 2014
Studies in logic, grammar…36(49); Białystok 2014
Archiwum Ringelbluma : dzień po dniu Zagłady ; W-wa 2011
Grzymski P. ; Bitwa Łódzka 1914 : geneza - przebieg - znaczenie ; Zabrze 2014
Bitwa Wołyńsko-Podolska 1920 ; W-wa 2014
Hugo-Bader J. ; Długi film o miłości : powrót na Broad Peak ; Kraków 2014
Thubron C. ; Góra w Tybecie : pielgrzymka na święty szczyt ; Wołowiec 2014
Wieczorkiewicz P. ; Historia polityczna Polski 1935-1945 ; Poznań 2014
Zdanowski J. ; Historia społeczeństw muzułmańskiego Bliskiego Wschodu w XX wieku ; W-wa 2013
Rodzik-Sambierska I. ; Jak? Gdzie? Kiedy? : everyday English dla Polaków : W-wa 2013
Rychter M. ; "Las Śmierci" : działania w Wilderness 5-6 maja 1864 ; Zabrze 2013
Karłowicz L. ; Ludobójcy i ludzie : sąsiedzi ; Kraków 2013
Brzeziecki A., Nocuń M. ; Łukaszenka : niedoszły car Rosji ; Kraków 2014
Marat E., Wójcik M. ; Made in Poland ; W-wa 2014
Nowak M. ; Sprawa brzeska ; W-wa 2014
Janke I. ; Twierdza : Solidarność Walcząca - podziemna armia ; W-wa 2014
Stebelski S. ; W bunkrze "Chrina": wspomnienia dowódcy sotni UPA w zasadzce której, zginął gen. Karol Świerczewski ; Kraków 2014
Koprowski M. A. ; Wołyń : 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej ; Zakrzewo 2013
Koprowski M. A. ; Wołyń : prześladowania Polaków na sowieckiej Ukrainie. Cz. 1 ; Zakrzewo 2014
Kafri J. ; Zosia : od Doliny Jezreel do Czerwonej Orkiestry ; W-wa 2013
Staniszewski S.; Tata mimo woli; W-wa 2014
Gać J.; Szlak Francuski do Santiago de Compostela; Peplin 2011
Nykiel M.; Pułapka Gender. Karły kontra Orły. Wojna cywilizacji; Kraków 2014
Prawo pracy ubezpieczeń społecznych; W-wa 2014
Goździaszek Ł.; Prawo biosfery; W-wa 2014
Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna; W-wa 2014
Pawelec J.; Nadgonić czas… Wywiad rzeka ze Zdzisławem Najderem…; W-wa 2014
Rusinowa I.; Martin Luther King Jr.; Pułtusk - Warszawa 2014
Blaik P.; Logistyka w systemie zarządzania przedsiebiorstwem; W-wa 2013
Duden B.; Historia ciała. Lekarz i jego pacjentki w osiemnastowiecznym Eisenach; W-wa 2014
Dąbrowski K.; Film obyczajowy produkcji polskiej; W-wa 2014
Getzen T.; Ekonomika zdrowia; W-wa 2013
Zaręmba P.; Demokracja w stanie wojny. Woodrow Wilson i jego Ameryka…, t.2; W-wa 2014
Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów; W-wa 2014
Kraśniewski M.; Obraz niewolnictwa w pismiennictwie hausa i w relacjach podrózników; W-wa 2014
Boehm G.; O obrazach i widzeniu świata. Antologia tekstów; Kraków 2014
Tkacz S.; O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie [Od dogmatyki do teorii]; Toruń 2014
Kołakowski L.; Niepewność epoki demokracji; Kraków 2014
Modood T.; Multikulturalizm; Poznań 2014
Kuroń. Przewodnik krytyki politycznej; W-wa 2014
Ziejka F.; Jan Paweł II i polski świat akademicki; Kraków 2014
Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiebiorstw; W-wa 2014
Baniewicz E.; Dymna; W-wa 2014
Whitlock F.; Bestie z Buchenwaldu. Karl o Ilse Kochowie - najgłośniejszy proces o zbrodnie wojenne XX wieku; Zakrzewo 2014
Drabiński M.; Anarchosyndykalizm w Europie. Teoria i praktyka; Poznań 2014
Kuroń. Opozycja. Pisma polityczne 1969-1989; W-wa 2010
Skrukwa A.; Oskar Kolberg 1814-1890; Poznań 2014
Sansel M.; Przeciwko udoskonaleniu człowieka. Etyka w czasach inzynierii genetycznej; W-wa 2014
Majkut R.; Przedsiebiorczość w świetle uwarunkowań intersyscyplinarnych; W-wa 2014
Zdanowski J.; Stosunki miedzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XX wieku; Kraków 2012
Levi N.; System polityczny Korei Północnej. Aspekty kulturowe; W-wa 2013
Sztuka polska wobec Holokaustu; W-wa 2013
Nietsche F.; Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo; Poznań 2014
Nietsche F.; Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo; Poznań 2014
Władza na muzułmańskim Bliskim Wschodzie. Wybrane aspekty; W-wa 2013
Jasińska K.; Zarządzanie procesami realizacji projektantów w sektorze ICT; W-wa 2014
Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej; W-wa 2014
Szczepankiewicz E.; Zasady rachunkowosci, kontrola wewnetrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych; W-wa 2014
Szujecki K.; Życie sportowe w PRL; W-wa 2014
Oleksyn T.; Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji; W-wa 2014
Poskrobko B.; Zarządzanie środowiskiem w Polsce; W-wa 2012
Domiter M.; Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka; W-wa 2013
Zarządzanie kadrami; W-wa 2010
Rachunkowość przedsiebiorstw; W-wa 2014
Nowoczesne zarządzanie projektami; W-wa 2012
Stigliz J.; Ekonomia sektora publicznego; W-wa 2013
Samuelson W.; Ekonomia menadżerska; W-wa 2009
Samuelson P.; Ekonomia; Poznań 2012
Gierszewska G.; Analiza strategiczna przedsiebiorstwa; W-wa 2014
Gabrusewicz W.; Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie; W-wa 2014
Gabrusewicz W.; Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie; W-wa 2014
Hill D.; Przekręt. Futbol i zorganizowana przestepczość; Łódź 2014
Podmiotowość w prawie międzynarodowym; Wrocław 2013
Ornacka E.; Nowy alfabet mafii. Najnowsze losy polskiej… ; Poznań 2014
Wójcik J.; Kryminologia. Współczesne aspekty; W-wa 2014
Okoński M.; Futbol jest okrutny; Wołowiec 2013
Bartkowiak R.; Ekonomia rozwoju; W-wa 2013
Bartkowiak R.; Ekonomia rozwoju; W-wa 2013
Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństw…; W-wa 2014
Bradford Ch.; The ring of sky;W-wa 2012
Szwed M.; Aktywność kulturalna seniorek….; Częstochowa 2014
Cierniak U.; Wiara i władza. Wokół sporu o katolicyzm.; Częstochowa 2014
Edukacja - tradycja i współczesność.; Częstochowa 2014
Kulturowe paradygmaty końca….; Częstochowa 2014
Baka Ł.; Wymagania i zasoby w pracy a wypalenie….; Częstochowa 2014
Jednostka wobec władczej ingerencji administracji… t.1.; Częstochowa 2014
Jednostka wobec władczej ingerencji administracji… t.2.; Częstochowa 2014
Res politicae, consortio, amicitia, aemulatio….; Częstochowa 2014
Muzyka w czasach ponowoczesnych t.2.; Częstochowa 2014
Instytucje ombudsmańskie w Polsce….; Częstochowa 2014
Christa Wolfs Oeuvere.; Częstochowa 2014
Małolepszy E.; Podstawy turystyki. Przewodnik ….; Częstochowa 2014
Janukowicz M.; Nauczyciel w nurcie edukacji nowoczesnej.; Częstochowa 2014
Kraś I.; Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce….; Częstochowa 2014
W literackich konstelacjach.; Częstochowa 2014
Literatur, kultur und sprache im universitaren dialog….; Częstochowa 2014
Bakota D.; Sport w województwie częstochowskim….; Częstochowa 2014
Zawadzki R.; Wawrzyniec Korwin - życie i twórczość ….; Częstochowa 2014
Łeśniaczek A.; Technical world of aviation. English for….; Częstochowa 2014
Łeśniaczek A.; Technical world of aviation.. Klucz odpowiedzi.; Częstochowa 2014
Borowiak M. ; Admirał Unrug 1884-1973 ; W-wa 2014
Lazari de A., Rabov O., Żakowska M. ; Europa i Niedźwiedź ; W-wa 2013
Natanson-Leski J. ; Granica moskiewska w epoce jagiellońskiej ; Oświęcim 2014
Chlebowski T. J. ; Horyzonty spotkań Ryszarda Kapuścińskiego ; W-wa 2014
Grzegorczyk A. ; Humanistyka i Obecność ; Poznań 2014
Język władzy ; Wrocław 2013
Pest Cz. ; Kardynał Edmund Dalbor (1869-1926) : pierwszy Prymas Polski Odrodzonej ; Poznań 2004
Grablunas P. ; Litewski nie gryzie! ; W-wa 2014
Gapiński B. ; Ludzie starzy na wsi polskiej od schyłku XIX wieku po rok 1939 ; Poznań 2014
Kolendo I. T. ; Łotwa : zarys dziejów narodu i państwa ; Łódź 2014
Kolendo I. T. ; Łotwa : zarys dziejów narodu i państwa ; Łódź 2014
Pratchett T. ; Para w ruch ; W-wa 2014
Pleskot P. ; Polska -Australia - "Solidarność" : biografia mówiona Seweryna Ozdowskiego ; W-wa 2014
Jagiełło M. ; Razem czy osobno? : przewodnik po lekturach. T. 2 ; W-wa 2011
Kapusta P., Chowaniec M. ; Słownik biznesmena angielsko-polski, polsko-angielski ; Kraków 2006
Gałek B. ; Starobielsk : obóz jeniecki NKWD wrzesień 1939 - maj 1940 ; W-wa 2014
Stanek P. ; Stefan Korboński (1901-1989) : działalność polityczna i społeczna ; W-wa 2014
Stefan Żeromski : 150 rocznica urodzin ; W-wa 2014
Sochacki J. ; Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Ryzmskim w latach 963-1102 ; Wodzisław Śląski 2014
Ardant du Picq ; Studium nad bitwą ; Oświęcim 2012
Glukhovsky D. ; Witajcie w Rosji ; Kraków 2014
Manikovskij A.A. ; Wyposażenie bojowe wojska rosyjskiego w czasie wojny 1914 -1918 ; Oświęcim 2013
Myschor Ch. ; Wyżsi urzędnicy pruskiej administracji prowincjonalnej w Poznańskiem (1871-1918) ; Poznań 2014
Jakowienko M. ; Żona enkawudzisty : spowiedź Agnessy Mironowej ; Kraków 2014
Ławreszuk M., Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój…; Białystok 2014
Ławreszuk M., Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój…; Białystok 2014
Ławreszuk M., Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój…; Białystok 2014
Cudowska A., Twórcze orientacje życiowe w dialogu…; Białystok 2014
Cudowska A., Twórcze orientacje życiowe w dialogu…; Białystok 2014
Cudowska A., Twórcze orientacje życiowe w dialogu…; Białystok 2014
Czerep S., Generałowie i admirałowie polskiego …; Białystok 2014
Czerep S., Generałowie i admirałowie polskiego …; Białystok 2014
Czerep S., Generałowie i admirałowie polskiego …; Białystok 2014
Bujnicki T., Na pograniczach, Kresach i poza ich…; Białystok 2013
Bujnicki T., Na pograniczach, Kresach i poza ich…; Białystok 2013
Bujnicki T., Na pograniczach, Kresach i poza ich…; Białystok 2013
Piękno Juliusza Słowackiego t.2; Białystok 2013
Piękno Juliusza Słowackiego t.2; Białystok 2013
Piękno Juliusza Słowackiego t.2; Białystok 2013
Żeromski. Tradycja i eksperyment; Białystok 2013
Żeromski. Tradycja i eksperyment; Białystok 2013
Żeromski. Tradycja i eksperyment; Białystok 2013
Wojciechowski J. S. ; 10. Pułk Ułanów Litewskich 1918-1939; Oświęcim 2014
Aleksander Wielopolski : próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861-1862 ; Radzymin 2014
Baumfeld G. ; Artyleria Legionów Pułk Pierwszy ; Oświęcim 2014
Dymek P. ; Brygada ze Stanisławowa 1921-1939 ; Oświęcim 2014
Białek B. ; Cienie i ślady ; Kielce 2013
Karpowicz T. ; Dzieła zebrane. T. 4 ; Wrocław 2013
Kresy, granice i pogranicza w historii wojskowej ; Oświęcim 2014
Klimecki M., Filipow K. ; Legiony Polskie : dzieje bojowe i organizacyjne ; W-wa 2014
Koropeckyj R. ; Adam Mickiewicz : życie romantyka ; W-wa 2013
Baczkowski K. ; Między czeskim utrakwizmem a rzymską ortodoksją czyli walka Jagiellonów z Maciejem Korwinem o korone czeską w latach 1471-1479 ; Oświęcim 2014
Budzyński W. ; Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila ; Kraków 2014
Sergeev J. N. ; Od Dźwiny ku Wiśle ; Oświęcim 2010
Kerouac J. ; Podziemni ; PIC ; W-wa 2014
Kochańczyk J. ; Polska - Rosja : czas wojny, czas pokoju ; Chorzów 2014
Atkinson V. ; Polish : conversations for beginner and intermediate students ; W-wa 2010
Grabowski K. ; Po trudnych drogach wspomnień ; Łomianki 2014
Białek B. ; Prowincje ; Kielce 2013
Jastrzębski B. ; Przedbiegi Europy ; Gawędy podróżne ; Wrocław 2013
Weiner T. ; Wrogowie : historia FBI ; Poznań 2012
Bernstein C., Woodward B. ; Wszyscy ludzie prezydenta ; W-wa 2014
Honsza N. ; Zbuntowany geniusz : Heinrich Heine - biografia ; Wrocław 2013
Filipczak W. ; Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780-1786 ; Łódź 2012
Tuziak B.; Autorytet władz gminnych a rozwój społeczności lokalnych. Studium socjologiczne; W-wa 2014
Waśniewski K.; Czy dług publiczny musi rosnąć? Analiza instytucjonalnych uwarunkowań polityki fiskalnej; W-wa 2014
Czajkowski A.; Decydowanie w polityce; Wrocław 2013
Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej; W-wa 2013
Nowak J.; Dyplomata na salonach i politycznej kuchni…; W-wa 2014
Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół przyszłej…; Poznań 2014
Beksiak J.; Ekonomia. Kurs podstawowy; W-wa 2014
Borowski K.; Finanse behawioralne. Modele; W-wa 2014
Kościoły i inne związki wyznaniowe w słuzbie dobru wspólnemu; Kraków 2014
Dmochowski A.; Kościół "Wyborczej". Największa operacja resortowych dzieci; W-wa 2014
Hayasaki E.; Lekcje umierania. Prawdziwa historia o zyciu; W-wa 2014
Ostaszewski P.; Lęk przed przestepczościa; W-wa 2014
Collins R.; Łańcuchy rytuałów interakcyjnych; Kraków 2011
Chodakiewicz M.; Między Unia a Rosją…; Lublin 2013
Nierówność szans edukacyjnych. Przyczyny, skutki, koncepcje zmian; Kraków 2012
Kabatc E.; Ostatnie wzgórze Florencji. Opowieść o Stanisławie Brzozowskim; W-wa 2011
Plamer T.; Państwo opiekuńcze. Kosztowne złudzenie; W-wa 2014
Klubińska M.; Przestepstwo oszustwa gospodarczegoz art..297 K.K.
Dębski W.; Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiebiorstwa; W-wa 2013
von Mises L.; Teoria a historia. Interpretacja procesów społeczno - gospodarczych; W-wa 2012
Luth W.; U-boty znów atakuja; Gdańsk 2014
Kiec I.; W szarej sukience?. Autorki i wokalistki w poszukiwaniu tożsamości; W-wa 2013
Stockman D.; Wielka deformacja czyli jako skorumpowano amerykański kapitalizm; W-wa 2014
Zakładowy dialog społeczny; W-wa 2014
Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym; W-wa 2014
Dupeyrix A.; Zrozumieć Habermasa; W-wa 2013
Kocur M.; Źródła teatru; Wrocław 2013
Zalewski G.; Złodzieje na wolności; Białystok 2003
Grammatische strukturen im textt und im diskurs… t.1; Rzeszów 2014
Grammatische strukturen im textt und im diskurs… t.2; Rzeszów 2014
Galicia studies in linguistics, literarure…; Rzeszów 2014
Złota ksiega historiografii lwowskiej XIX i XX wieku t.2; Rzeszów 2014
Binkowska - Bury M.; Długookresowa ocena wzorów…; Rzeszów 2014
Błachowicz E.; Trudności językowe w dyktanda wplecione; Rzeszów 2014
Polacy i ich "sąsiedzi"; Rzeszów 2014
Kołodziej R.; Ratownictwo wodne. Wybrane zagadnienia; Rzeszów 2014
Buczek K.; Etap początkowy w nauczaniu języka…; Rzeszów 2014
Prus K.; O współczesnej rosyjskiej modlitwie poetyckiej; Rzeszów 2014
Russkaja literatura konca XIX -XXI veka…; Rzeszów 2014
Arbitraż między teoria a praktyką; Rzeszów 2014
Bochnak T.; Importy celtyckie w kulturze przeworskiej…; Rzeszów 2014
Kodeks prawa kanonicznego w badaniach … cz.1; Lublin 2014
Formy świadomosci społecznej; Lublin 2014
Subocz J.; Polityka zagraniczna Litwy wobec Polski…; Lublin 2014
Żydowskie dziecko; Lublin 2014
Olszar H., Duchowieństwo katolickie diecezji …; Katowice 2014
Biskup August Hlond i jego diecezja; Katowice 2014
Rodzina miłością wielka(?); Katowice 2014
Kołodziejczyk Ł., Prywatność w Internecie; W-wa 2014
Preżdo W.; Zbiór zadań i ćwiczeń z biochemii; Kielce 2013
Czyrka K., Zarządzanie potencjałem ludzkim osób niepełnosprawnych…; Gorzów Wielkopolski 2013
Stemposz E., Zarys metodyki wspierającej nauke…, W-wa 2013
Ważne sprawy naszych uczniów, Opole 2014
Polcyn K., Świadomość i pojecia fenomenalne, Szczecin 2014
Sposoby pojmowania bezpieczeństwa w wybranych…; Gorzów Wielkopolski 2013
Gulda M., Socjologia. Wprowadzenie do socjologii turystyki, Gdańsk 2013
Forma P., Socjalizacja dziecka z rodziny wielodzietnej…, Kielce 2012
Praca a długowieczność; Opole 2012
Pięta J.; Pedagogika czasu wolnego; Nowy Dwór Mazowiecki 2014
Kowalski S., Ochrona praw pracownika w kodeksie karnym…; Toruń 2014
O pracy i pomocy społecznej z pedagogicznego punktu widzenia; Opole 2012
Nielegalny rynek zywnosci. Skala zjawiska…; Szczytno 2013
Ściborek Z.; Motywowanie w organizacjach publicznych; Szczytno 2014
Kobieta i czas, Opole 2013
Wysocki Cz., Fitosocjologia stosowana w ochronie…; W-wa 2014
Dziecko i jego socjalizacja w rodzinie, szkole i środowisku…, Kielce 2013
Nawrocki M., Czas pokolenia czynu zabronionego w polskim prawie karnym…, Szczecin 2014
Kitchen M.; Historia Europy 1919-1939; Wrocław 2009
Kapłanek A., Pałkiewicz . Droga odkrywcy; Poznań 2010
Jan Paweł II; Pojednanie światów. Dialog z religiami; W-wa 2006
Rochalski A.; Północno - wschodnia sokólszczyzna. Dawniej i dzis; Białystok 2012
Norwegia. Rekomendowane trasy: z Polski do Norwegii; Bielsko - Biała 2010
Tadla B.; Niedziela bez Teleranka; W-wa 2011
Na początku było drzewo…; W-wa 2011
Peressfield S.; Kampania Afgańska; Poznań 2007
Haskell G.; Droga do baru Harry`ego. Czterdziesci lat na scieżce przez ...; W-wa 2007
Tatarzy Wielkiego Księstwa Litwewskiego w historii…; Toruń 2014
Cybulski M., Czy to po polsku?; Łódź 2013
Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne t.2; Poznań 2013
Obrazowanie graficzne t.2; Częstochowa2012
Rogalski M., Świadczenie usług telekomunikacyjnych; W-wa 2014
Bąk M., Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc…; Katowice 2014
Ryba R., Literatura staropolska wobec zjawiska niewoli…; Katowice 2014
Nature(s): Environments We Live By in literary…; Katowice 2014
Spotkania miedzykulturowe t.1 Literaturoznawstwo kultura…; Katowice 2014
Giełdon - Paszek A., Obywatel Parnasu. Sztuki piękne…; Katowice 2014
Goerke N., Paralele…; Katowice 2014
Nałkowska Z., Przy torze kolejowym; Katowice 2014
Barłowska M., "Nasz Kochanowski" Studia z recepcji…; Katowice 2014
Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej…; W-wa 2014
Bibliografia Polska 1901-1939, t.15; W-wa 2013
Tomza P. ; Afryka Nowaka czyli rowerem i pieszo po śladach sztafetą ; W-wa 2014
Mierzwiński Z. ; Asy, damy i ułani : polscy pisarze, poeci i artyści na Zachodzie 1939-1989 ; W-wa 2012
Barcelona Noir ; W-wa 2011
Nadar : Baudelaire intymnie : dziewiczy poeta ; Kraków 2013
Thomson H. ; Biała Skała : w głąb krainy Inków : Wołowiec 2014
Lipska E. ; Droga pani Schubert… ; Kraków 2012
Brenner H. ; Dziewczęta z pokoju 28 ; W-wa 2013
Herbich A. ; Dziewczyny z Powstania ; Kraków 2014
Grzech jest kobietą ; W-wa 2014
Długosz j. ; Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 11 i 12 1431-1444 ; W-wa 2013
Lipska E. ; Miłość droga pani Schubert… ; Kraków 2013
Borodziej W., Górny M. ; Nasza wojna. T. 1, Imperia 1912-1916 ; W-wa 2014
Roczniki biblioteczne, R. 58/2013; Wrocław 2013
Last Minute ROSYJSKIE Rozmówki ze słowniczkiem; Poznań 2013
Wrycza- Begier J.; Magia słów Jak pisać teksty, które porwą tłumy; Gliwice 2014
Barber R.; Od wojownika do rycerza; W-wa
Szarejko M.; Odwaga jest kobietą; W-wa 2014
Lipska E.; Kraków 2010
Kowalowa G.; Rozmówki rosyjskie; W-wa 2005
Barber R.; Rycerstwo i zakony rycerskie; W-wa 2014
Lipska E.; Sefer;Kraków 2009
Bukalska P.; Sierpniowe dziewczęta 44; W-wa 2013
Lilin N.; Syberyjskie wychowanie; Wołowiec 2014
Nowak J. T.; Szlak bojowy legionów polskich; Kraków 2014
Wachowicz B.; Siedziby wielkich Polaków; Wa-wa 2013
Wachowicz B.; Siedziby wielkich Polaków; W-wa 2013
Darska B.; Śledztwo i płeć; Gdańsk 2013
Ginczanka Z.;Wniebowstąpienie ziemi; Wrocław 2013
Święczkowski B.; Afery czasów Donalda Tuska; Poznań 2014
Smid W.; BOSS Leksykon; Kraków 2012
Riebisch R.; Diagnoza typów uczniów; Sopot 2014
Eagleton T.; Dlaczego Marks miał rację; Warszawa 2014
Witerska K.; DRAMA Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach; Warszawa 2014
Serafin T.; Implementacja prawa oświatowego w teorii i praktyce kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami; Warszawa 2013
Czaplicki K. W.; Kodeks wyborczy; Warszawa 2014
Bakalarski K.; Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych; Warszawa 2014
Lęgowicz A.; Kompetencje personalne i społeczne w obszarach zawodowych; Warszawa 2014
Smid W.; Leksykon komunikacji medialnej; Kraków 2010
Regiewicz A.; mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów; Warszawa 2014
Waloszek D.; Między przedszkolem a szkołą; Warszawa 2014
Jasudowicz T.; Międzynarodowe standardy bioetyczne; Warszawa 2014
Kościańska A.; Płeć, przyjemność i przemoc; Warszawa 2014
Grosicka K.; Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej; Pułtusk-Warszawa 2014
Kołodziejczyk Ł., Prywatność w Internecie; W-wa 2014
Rozmowy o rynku książki 13; Warszawa 2014
Rozmowy o rynku książki 11; Warszawa 2012
Balasiewicz A.; Słownik pedagogiki pracy i organizacji; Pułtusk-Warszawa 2014
Ablewicz J.; Terminy handlowe, gospodarcze i administracyjne; Warszawa 2014
Balcerak A.; Szkoleniowe metody symulacyjne; Sopot 2014
Nikitorowicz A.; Ukraińcy Podlasia; Kraków 2014
Reginia-Zacharski J.; Wojna w świecie współczesnym; Łódź 2014
Prystupa-Rządca K.; Zarządzanie wiedzą o organizacjach typu born global; Warszawa 2014
Kaczmarek J.; Zobaczyć społeczeństwo; Poznań 2014
Randers J.; ROK 2052 Globalna prognoza na następne czterdziesci lat; Warszawa 2014
Maj E. A.; Postępowanie administracyjne a postępowanie podatkowe; Bielsko-Biała 2013
Grabowska B.; Poczucie tożsamości młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i Republice Czeskiej - studium porównawcze; Toruń 2013
Niematerialne dziedzictwo kulturowe; Warszawa-Węgorzewo 2013
NAUCZYCIELE Programowe ( nie ) przygotowanie; Wrocław 2012
Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania; Poznań 2012
Filozoficzna refleksja nad kulturą; Toruń 2013
Rączka P.; Działalność prawodawcza samorządów zawodowych w Polsce; Toruń 2013
Muszyńska M.; Alegorie w estetycznych przestrzeniach pedagogiki; Toruń 2013
Piątkowski J.; Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy; Toruń 2013
Jamróz - Stolarska E; Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989…; W-wa 2014
Czas przemian - wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie…; W-wa 2014
Rowicka M., Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Adama Mickiewicza w okresie zaborów, W-wa 2014
Naszkowska K.,Polskie rody biznesowe; W-wa 2014
Polityka gospodarcz; W-wa 2012
Dąbrowska B., Międzynarodowy biznes turystyczny; W-wa 2014
Marks. Nowe prerspektywy; W-wa 2014
Grey J., Maria Antonina. Z pałacu na szafot, t.3; W-wa 2014
Krytyczny nurt zarządzania; W-wa 2014
Jones P., Komunikowanie strategii; W-wa 2014
Baniewicz K., Gajos; W-wa 2013
Wojciechowska - Filipiak S.; Funkcjonowanie organizacji zhierchizowanej…; W-wa 2014
Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego; W-wa 2014
Doman M., Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym; W-wa 2014
Dobija D.;Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych. Funkcje i praktyka; W-wa 2014
Zoologia. Stawonogi, t.2; W-wa 2012
Zooologia. Bezkręgowce, t.1 cz.2; W-wa 2014
Zoologia. Bezkręgowce, t.1 cz.1; W-wa 2014
Heath R.; Uwieść podświadomość. Psychologia reklamy; Sopot 2014
Haberko J.; Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów; W-wa 2014
Polak M.; Urojone - nic. Postmodernistyczna metafizyka…; Kraków 2014
Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury;W-wa 2012
Wozinski J.; To nie musi być państwowe; W-wa 2014
Aleksandrowicz T., Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie; W-wa 2014
Statystyka społeczna; W-wa 2014
Morawski W.; Socjologia ekonomiczna; W-wa 2012
van Herpen M.; Putinizm. Powolny rozwójradykalnego reżimu prawicowego w Rosji; Gdańsk 2014
Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej; W-wa 2014
Sosnowska D.; Królowe PRL; W-wa 2014
Weremiejewicz M.; Kościół Chrystusowy w Polsce w latach 1921-2006; Toruń 2014
Neuhaus N.;Głebogie rany; Poznań 2013
Wojciechowska - Filipiak S.; Funkcjonowanie organizacji …; W-wa 2014
Juruś D.; Dzieje własności prywatnej. Od starozytności…; W-wa 2014
Doman M., Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym; W-wa 2014
Dobija D.; Audyt finansowy we współczesnych systemach …; W-wa 2014
Aumont J.; Analiza filmu; W-wa 2013
AHP - Analityczny proces hierarhiczny. Budowa i analiza modeli ..; W-wa 2014
Duda M.; Ze śwaita średniowiecznje symbolikt…; Kraków 2014
Gaweł A.; Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekści…; Kraków 20114
Prusinowski P.; Zakaz konkurencji w prawie pracy; W-wa 2014
Szewczyk K.; Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki ...j; W-wa 2013
Troczyński K.; Wybór pism estetycznych; Kraków 2014
Kowalska -Napara E.; Uwarunkowania funkcjonowania nowoczesnej ...; Kęty 2014
Kaczmarek - Templin B.; Ustawa o prawach konsumenta …; W-wa 2014
Haberko J.; Ustawa o pobierasniu, przechowywaniu i przeszczepianiu…; W-wa 2014
Kukuła Z.; Przestepczość korupcyjna w orzecznictwie sądowym…; W-wa 2014
Mikulski K.; Proksemika cyfrowej szkoły; Toruń 2014
Lucas E.; Podstęp. O szpiegach, kłamstwach…; W-wa 2012
Dąbrowska - Bąk M.; Opresja w szkole; W-wa 2014
Ofiary handlu ludżmi; W-wa 2014
Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym; W-wa 2014
Dybiec J.; Polska w orbicie wielkich idei, t.1, W-wa 2011
Ogłoza E.; Wokół opowiesci Hansa Christiana Andersena…; Katowice 2014
Literatura popularna, t.1 Dyskursy wielorakie; Katowice 2014
Proza polska XX wieku. Przeglądy interpretacje; Katowice 2014
Turska E., Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania…; Katowice 2014
Karczewska W.; Odejście; W-wa 2014
Napis. Album rodzinny z traumą w tle…; W-wa 2014
Hoffman - Piotrowska E.; Świete awantury…; W-wa 2014
Zapomniane/zapamietane. Dzieciece lektury czytane…; W-wa 2014
"Ludzie osobni" polskiej kultury. Korespondencja…; W-wa 2014
Wnuk A.; Polska romantyczna powieść poetycka…; W-wa 2014
Pająk P.; Groza po czesku.Przypadki literackie; W-wa 2014
Mędrzec, filozof, humanista…czyli uczony poprzez wieki; Lublin 2014
Czernecka-Rej B.; Osobliwości logiki instytucjonistycznej; Lublin 2014
Inspiratorki, liderki, załozycielki…, t.1; Lublin 2014
Inspiratorki, liderki, załozycielki…, t.2; Lublin 2014
Skarbek J.; Województwo lubelskie w powstaniu..., cz.2; Lublin 2014
Składanwski M., Niewiele mniejszy od aniołów…; Lublin 2014
E-administracja. Szanse i zagrozenia; Lublin 2014
Układowe formy regulacji stosunków między…; Lublin 2014
Korzenie i ewolucja instytucji prawa sądowego; Lublin 2014
Pytko K.; W co wierzą sławni ludzie; W-wa 2012
Mróz T.; Słownik terminów ogolnj teorii kształcenia; Legnica 2013
Płoszaj A.; Sieci instytucji otoczenia biznesu; W-wa 2013
Samorząd w systemie demokracji obywatelskiej; Toruń 2014
Bugajska A.; Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko; W-wa 2014
Zenderowski R.; Praca magisterska - licencjat. Krotki przewodnik po…; W-wa 2014
Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniajacych się…, cz.1; Toruń 2014
Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniajacych się…, cz.2; Toruń 2014
Doświadczenia i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego; Toruń 2014
MacIntyre A.; Bóg filozofia, uniwersytety. Wybrane zagadnienia…; W-wa 2013
Aleksander T., Andragogika . Podręcznik akademicki; Radom - Kraków 2013
Idee liberalne w ekonomii 20 lat po śmierci…
Idee liberalne w ekonomii 20 lat po śmierci…
Idee liberalne w ekonomii 20 lat po śmierci…
W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia….
W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia….
W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia….
W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę….
W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę….
W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę….
Globalizacja, polityka, etyk t.4
Globalizacja, polityka, etyk t.4
Globalizacja, polityka, etyk t.4
Jastrzębski B.; Współczesni szamani buriaccy w przestrzeni...; Wrocław 2014
Fidelman M.; Socialized! W jaki sposób najskuteczniejwykorzystać…; W-wa 2014
Dragan W.; Temperament w pierwszym roku zycia…; W-wa 2014
Gieramowska E.; Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka; W-wa 2013
Jodłowski J.; Postępowanie cywilne; W-wa 2014
Kławsiuć - Zduńczyk A.; Poradnictwo całożyciowe jako element...; Toruń 2014
Polska Ameryka Łacińska. Historia - polityka - gospodarka…; Toruń 2014
Sosnowski R.; Polityka imigracyjnaIzraela; W-wa 2014
Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych; Lublin 2014
O różnorodność kulturowej w monokulturowej Polsce;W-wa 2014
Nowe civil society? Rola internetu w funkcjonowaniu społeczeństwa…; Toruń 2014
Lubczyński K.; Koktajl wyborowy; Toruń 2013
Karolak W.; Arteterapie jezyk wizualny w terapiach twórczości i sztuce; W-wa 2014
Folia oeconomica cracoviensia t.54;Kraków 2013
Prace komisji Filologii Klasycznej PAU 44; Kraków 2013
Prace komisji Filologii Klasycznej PAU 45; Kraków 2013
Prace i Studia Geograficzne t.51; W-wa 2013
Zeszyt Naukowy 25. Gubernatorstwo wojskowe…; Białystok 2014
Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad…. T.6 ; Kraków 2013
Śląskie Studia Historyczno - Teologiczne 46/1; Katowice 2013
Śląskie Studia Historyczno - Teologiczne 46/2; Katowice 2013
Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy 36; Rzeszów 2013
Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy 37 cz.1; Rzeszów 2013
Opuscula Musealia 20; Kraków 2013
Prace Geograficzne 134; Kraków 2013
Universitatis Iagellonicae. Acta Mathematica; Kraków 2013
Prace geograficzne 133; Kraków 2013
Studia Linguistica Universitatis 130; Krakow 2013
Prace Historyczne 140 cz.1; Kraków 2013
Prace Historyczne 140 cz.2; Kraków 2013
Prace Historyczne 140 cz.3; Kraków 2013
Prace Historyczne 140 cz.4; kraków 2013
Studia Religiologia 45; Krakow 2013
Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP. Student`s Biook. Intermediate; Edinburgh 2012
Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP. Teacher`s Book. Intermediate; Edinburgh 2013
Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP. Teacher`s Book. UpperIntermediate; Edinburgh 2014
Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP. Teacher`s Book. Upper intermediate; Edinburgh 2015
Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP. Class Audio CD Upper intermediate; Edinburgh 2016
Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP. Class Audio CD Intermediate; Edinburgh 2017
Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach…; Siedlce 2014
Wereda D.; Unicka diecezja włodzimiersko - brzeska …; Siedlce 2014
Niewęglowska A.;Obóz pilsudczykowski i jego wizje…; Siedlce 2014
Stefaniak Z.; Edukacja młodzieży dla bezpieczeństwa…; Siedlce 2014
Funkcja motywowania w zarządzaniu…; Siedlce 2014
Żarkowski P.; Prawo humanitarne a konflikt zbrojny…; Siedlce 2014
Prawo autorskie i własności przemyslowej….; Siedlce 2014
Bobryk A.; Społeczne znaczenie funkcjonowania polskich…; Siedlce 2014
Grodziski S.; Klio, córka mnemosyne, kelnerka…; Kraków 2014
Czornik K.; System konstytucyjny islamskiej ….; W-wa 2014
Sejm Rzeczypospolitej Plskiej. VII kadencja. Informator.; W-wa 2014
Debata wokół Jezusa z Nazaretu….; Wrocław 2014
Hergesel T., Siedem sakramentów świętych; Wrocław 2014
Fornal S. Myśli ultra krótkie…; Wrocław 2014
Widmer U., Błękitny syfon; Wrocław 2014
Ja Was zawsze popierałem…; Wrocław 2014
Hołubowicz R.; Matrimonium non existens oraz…;Wrocław 2014
Mrzygłód P.; Między "metafizyką absurdu" i …; Wrocław 2014
Waleszczuk Z.; Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II; Wrocław 2014
Karosas G.; Liubavas; Wilno 2014
Kszysztofik R.; Geneza aglomeracji…; Katowice 2014
Kisiel M.; Zmiana. Z problemów swiadomości literackiej …; Katowice 2014
Bogactwo polszczyzny w świetle historii t.5; Katowice 2014
Burzyński T.; Between the Stage and the Text:…; Katowice 2014
Kantor-Pietraga I.; Systematyka procesu depopulacji miast…; Katowice 2014
Archiwum Ringelbluma. T. 12, Rada Żydowska w Warszawie (1939-1943) ; W-wa 2014
Francis C., Gontier F. ; Colette : biografia ; W-wa 2014
Łach W. B. ; "Bunt" Żeligowskiego : kulisy przyłączenia Wileńszczyzny do Polski 1920-1922 ; W-wa 2014
Kania K. ; Edward Bernard Raczyński 1891-1993 : dyplomata i polityk ; W-wa 2014
Leski J. N. ; Epoka Stefana Batorego w dziejach granicy wschodniej Rzeczypospolitej ; Oświęcim 2014
Baczkowski K. ; Habsburgowie i Jagiellonowie w walce o Węgry w latach 1490-1492 ; Oświęcim 2014
Crawford G. ; Język angielski : rozmawiaj na każdy temat. 1 ; Poznań 2014
Crawford G. ; Język angielski : rozmawiaj na każdy temat. 2 ; Poznań 2014
Zawadzki B. ; Kampania jesienna w Prusach Wschodnich : sierpień-wrzesień 1914 roku ; Oświęcim 2014
Matlachowski J. ; Kuilisy genezy Powstania Warszawskiego ; Wrocław 2014
Forsten G. W. ; Kwestia bałtycka w XVI-XVII wieku. T. 1 ; Oświęcim 2014
Kowalenko O. ; Moskwa olimpijska : studium semiotyczne ; Kraków 2014
Michałowski W. Sz. ; My Eurosarmaty : moje podróże na wschód ; W-wa 2014
Masternak Z. ; Nędzole ; Poznań 2014
Wysłobocki T. ; Obywatelki : kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX ; Kraków 2014
Od powietrza, głodu, ognia i wojny… : klęski elementarne na przestrzeni wieków ; Wrocław 2013
King S. ; Pan Mercedes ; W-wa 2014
Kielich W. ; Schodami śmierci ; Wwa 2011
Oman Ch. ; Sztuka wojenna w XVI wieku. T. 2 ; Oświęcim 2014
Wrycza-Bekier J. ; Webwriting : profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu ; Gliwice 2013
Zarębianka Z. ; Wtajemniczenia (w) Miłosza : pamięć - duch(owość) - wyobraźnia ; Kraków 2014
Kuźmiński J. J. ; Z Iwieńca i Stołpców ; W-wa 2014
Overbye D. ; Zakochany Einstein : życie z Milevą ; W-wa 2014
Sikorski T. ; Żelazny krok potężnych zdyscyplinowanych szeregów… : oblicze ideowo-polityczne środowiska "Zaczynu" (1936-1939) : stuium z dziejów myśli politycznej piłsudczyków ;W-wa 2014
Smalewski J. S. ; Żołnierze "Łupaszki" ; W-wa 2014
Czetwertyńska G., Akcja społeczna "Szkoła z klasą"jako strategia zmiany…; W-wa 2013
Czykier K.; Audiowizualne doświadczenie swiata. Kontekst…; W-wa 2014
Hołyst B.; Bezpieczeństwo. Ogólne problemy badawcze; W-wa 2014
Broda M.; Bibliotekaklasztoru cystersów w henrykowie do końca XV wieku; Kraków 2013
Korusiewicz M.; Cień wisni. Natura w kulturze japońskiej…; Kraków 2014
Łobodziński E.; Fundusze Hedge w Polsce i na świecie; W-wa 2014
Fundusz świadczeń socjalnych. Kadry - Podatki - Księgowość; W-wa 2013
Imigranci w polskim dyskursie publicznym; W-wa 2014
Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń wspólpracy…; W-wa 2014
Siuda P.; Japonizacja. Animie i jego polscy fani; Gdańsk 2014
Jędrzejko M.; Kadra Wojska Polskiego 1989-2012…; W-wa 2014
Niklewicz K.; Komunikując prezydencję. Efektywność strategii …; Toruń 2014
Konfederacja Szwajcarii; Toruń 2014
Dziadzia B.; Naznaczeni popkulturą. Media elektroniczne…; Gdańsk 2014
Kozyrska A.; Pluralizm wyznaniowy a integracja narodu ukraińskiego po …; Toruń 2014
Błaszczuk D.; Podstawy prognozowania, symulacji i sterowania...; W-wa 2014
Piasecka A.; Poradnictwo wolontariackie; Toruń 2014
Jaruga A.; Rachunkowość zarządcza; W-wa 2014
Imielska B.; Umarłych pogrzebać. Zagadnienie pochówku dzieci…; Bielsko - Biała 2014
Przybylski B.; Zaangażowania polityczne młodzieży; Toruń 2014
Lenart R.; Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły;W-wa 2014
Buszczyński S.; Ameryka i Europa; Kraków 2013
Dobiasz M.; Antropozoficzna cyilizacja uzdrowienia. Mit , utopia...; Gdańsk 2014
Gacek Ł.; Azja centralna w polityce energetycznej Chin; Kraków 2013
Zając G.; Ciało Twoje, kosci moje…; Kraków 2013
Bogucki J.; Dyplomacja z historia w tle….; Toruń 2013
Cattabedni G.; Dziecko przybyłe z daleka. Adopcja i rodzina zastepcza; W-wa 2008
Wiszowaty E.; Etyka policji. Miedzy prawem…; W-wa 2014
Łuzyński W.; Globalna kwestia społeczna. Wybrane zagadnienia z perspektywy…; Toruń 2013
Gospodarka oparta na wiedzy…; Szczecin 2014
Skarbek F.; Gospodarstwo narodowe; Kraków 2013
Gawrycki M.; (I)grająć ze smakiem. Muzyka, tozsamość i polityka…; W-wa 2013
Święchowicz T.; Imperium zła. Reaktywacja; W-wa 2014
Żebrak A.; Instytucjonalizacja politycznych ugrupowań…; Toruń 2013
Frąckowiak F.; Józef Szaniawski. Ostatni więzień polityczny PRL; W-wa 2014
Pawłowska M.; Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki…; W-wa 2014
Tarmas K.; Łzy czyste, rzęsiste. Płacz polskich politykow; W-wa 2013
Grey J.; Maria Antonina. Z Wiednia do Wersalu…, cz.1; Wrocław 2013
Grey J.; Maria Antonina. Z Wiednia do Wersalu…, cz.2; Wrocław 2014
Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego; W-wa 2014
Choińska B.; Podmiot i dyskurs w świetle myśli wybranych…; Kraków 2014
Polityka społeczna; W-wa 2013
Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacjnymi…; W-wa 2014
Szczypa P.; Rachunkowość zarządcza - klucz do sukcesu…; W-wa 2014
Rosja w polskiej mysli politycznej Xxi Xxi wieku; Toruń 2013
Ziemirski M.; Skład osobowy sądu wyzszegoprawa magdeburskiego…; Kraków 2013
Herden M.; Wojny Putina..; W-wa 2014
Wspomaganie decyzji w planowaniu projektów; W-wa 2014
Wasilewski J.; Zabawy z komputerem i fizyka. Skoki, rzuty i rakiety…; Toruń 2014
Zoologia. Stawonogi, t.2 cz.1; W-wa 2013
Zoologia. Stawonogi, t.2 cz.2; W-wa 2014
Selwat K.; Wybrane zagadnienia matematyki; Legnica 2011
Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych…; Toruń 2014
Wielokulturowość w zglobalizowanym swiecie. Wybrane aspekty …; Bydgoszcz 2010
Kazieko H.; Różniczkowanie i całkowanie funkcji rzeczywistych; W-wa 2014
Wolski B.; Rachunek wyrównawczy w zadaniach; Bydgoszcz 2011
Tanajewska A.;Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi…; W-wa 2014
Buczkowska K.; Portret współczesnego turysty kulturowego; Poznań 2014
Piątek J.; Polityka zagraniczna i strategie bezpieczeństwa …; Gorzów Wielkopolski 2012
Klarecki R.; Polityka stolicy apostolskiej wobec Chin…;Toruń 2014
Pedagogika wobec wyzwań cywilizacyjnych; Bydgoszcz 2011
Sokołowski M.; Od realu do wirtalu. Szkice o mediach i dziennikarstwie…; Toruń 2014
Cichy A.; Nieletni jako przestępca w XXI wieku - studium uwarunkowań…; W-wa 2014
Rębowski R.; Matematyka dyskretna dla informatyków; Legnica 2008
Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie; Bielsko - Biała 2013
Jeden świat wiele kultur. Refleksje nad kulturowymi…; Bydgoszcz 2001
Ekonomia i jej społeczne otoczenie; Bydgoszcz 2012
Dzieci i młodzież w obliczu wspólczesnych problemów i zagrożeń; Bydgoszcz 2012
Człowiek z perspektywy religii, rodziny i szkoły; Bydgoszcz 2013
Człowiek w społeczeństwie i w prawie; Bydgoszcz 2013
Gładkowski W.; Chemia organiczna. Ćwiczenia laboratoryne dla studentów kierunków przyrodniczych; Wrocław 2014
Biblioteka jako. Trzecie miejsce…; Łódź 2013
Goździewicz A.; Otwartość na karierę międzynarodową…: Gdańsk 2013
Klastry i polityka w Polsce. Konkurencyjność…; Gdańsk 2013
Szpet G.; Wewnętrzna forma słowa…; Gdańsk 2013
Nowocześni i postępowi? Cywilizacyjny wymiar…; Gdańsk 2013
Badyda E.; Fonetyka jezyka polsiego w ćwiczeniach…; Gdańsk 2013
Sacrum w kinie. Dekadę później; Gdańsk 2013
Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniajacej się…; Gdańsk 2013
Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej…; Gdańsk 2013
Morawiec H.; Metale z pamiecia kształtu…; Katowice 2013
Wielkie tematy literatury amerykańskiej 6 Starość, śmierć; Katowice 2013
Zając A.; Pedagogika społeczna i pedagogika pracy…; Rzeszów 2013
Administracja niewładcza; Rzeszów 2013
Oronowicz - Kida E.; Oficjalne nazwy wiejskich…; Rzeszów 2013
Determinants and sources of development…; Rzeszów 2013
Specialist languages in use translation…; Rzeszów 2013
Kucharska B.; Innowacje w handlu detalicznym…; Katowice 2013
Projekty lokalne i regionalne -najlepsze praktyki; Katowice 2013
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane…; Józefów 2013
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy…; Józefów 2013
Mały słownik aksjologiczny; W-wa 2013
Wagner J.; Anty-cywilizacja. Jan Paweł II wobec cywilizacji współczesnej; W-wa 2013
Grzywacz A., Tożsamość narodowa i polityka zagraniczna Indonezji; Toruń 2014
Sztuka w wychowaniu i terapii; Wrocław 2014
Majkowski B.; Składki. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS; W-wa 2014
Problemy wspólczesnej bankowości. Zagadnienia prawne; W-wa 2014
Zwoliński A.; Polskie ścieżki masonerii; Kraków 2014
Świątkowski A.; Polskie prawo pracy; W-wa 2014
Placówka rewelacyjna. Zarządzanie wizerunkiem placówki edukacyjnej; Kraków 2014
Pawłowska A.; Partnerstwa miedzysektorowe na obszarach wiejskich; W-wa 2014
Pokora A.; Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe…; W-wa 2014
Legutko P.; Jedyne takie muzeum. Ozyskana pamięć o powstaniu...; Kraków 2014
Historia doktryn politycznych i prawnych; W-wa 2014
Działalność instytuacji wydawniczych na rzecz oswiaty i edukacji …, cz.1; Łódź 2014
Działalność instytuacji wydawniczych na rzecz oswiaty i edukacji …cz.2; Łódź 2015
Dydaktyka akademicka - wybrane obszary badawcze; W-wa 2014
Barwy twórczości; Lublin 2013
Krawczak E., Konteksty polskiej socjologii sztuki; Lublin 2014
Buczak A., Zachowania żywieniowe młodzieży…; Lublin 2013
Bytniewski P., Dyskursy wiedzy Michela Foucaulta…; Lublin 2013
Ziętek A.; Bezpieczeństwo kulturowe w Europie; Lublin 2013
Procesy wybranych procesów biotechnologicznych; Lublin 2013
Wartości w mediach t.1; Lublin 2014
Wartości w mediach t.2; Lublin 2014
Ickiewicz J.; Podatki, składki, opłaty. Fiskalne obciążenia..; W-wa 2013
Niestabilość otoczenia - wyzwania dla przedsiębiorstw…; W-wa 2013
Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie…; W-wa 2013
Panek T.; Statystyczne metody wielowymiarowej analizy…; W-wa 2013
Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity; W-wa 2013
Menkes M.; Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny…; W-wa 2014
Sztaba S.; Wybory ekonomiczne a preferencje. Polska w…W-wa 2014
Ptak - Chmielewska A., Uogólnione modele liniowe; W-wa 2013
Pietrzykowski T.; Ujarzmienie Lewiatana. Szkice o …; Katowice 2014
Historia. Polityka. Dyplomacja. Blogosfera MSZ; W-wa 2014
Kuca G.; Zasada Podziału władzy w konstytucji RP…; W-wa 2014
Teoretyczno -metodologiczny wymiar badań nad …; W-wa 2014
Pstrąg D.; Zakazana miłość - zakazane związki?...; Rzeszów 2014
Familiologia XXI wieku wyzwania i oczekiwania; Rzeszów 2014
Kulura mówienia dawniej i dziś; Rzeszów 2014
Wertiuk O., Podobieństwa i różnice…; Rzeszów 2014
Jankowska D., Modelowe i praktyczne aspekty …; Rzeszów 2014
Czopek J.; Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego…; Rzeszów 2014
Filozofia w literaturze.Literatura w filozofii; Rzeszów 2014
Polityka młodzieżowa. Wymiar krajowy i europejski; Rzeszów 2014
Hrehovcik T.; An outline of applied linguistics 10; Rzeszów 2014
Losy gniazd "Sokoła" wybranych dzielnicach…; Rzeszow 2014
Puchała -Ladzińska K.; Translating popular science…; Rzeszów 2014
Mikołajczyk H.; Kantowskie a priori i problem…; Słupsk 2014
Pączek T.; Milicja obywatelska w Słupsku i powiecie…; Słupsk 2014
Geologia i geomorfologia pobrzeza… t.10; Słupsk 2014
Malinowski A.; Europejskie posiadłości Turcji…; Słupsk 2014
Żynis B.; Twarze anioła. Wybrane zagadnienia z poezji…; Słupsk 2014
Kozłowski R.; Żyć, mysleć, wierzyc. O związkach…; Słupsk 2014
Szkolnictwo i oświata na Pomorzu (XVI -XX w.); Słupsk 2014
Kwiecińska G.; Analiza matematyczna. Rachunek…; Słupsk 2014
Kwiecińska G.; Analiza matematyczna. Rachunek…; Słupsk 2014
Kulesza J.; Zakazane gole. Futbol w okupowanej Warszawie; W-wa 2014
Kidyba A.; Prawo handlowe; W-wa 2014
Chazan B.; Prawo do życia. Bez kompromisu…; Kraków 2014
Konopczyński M.; Pedagogika resocjalizacyjna. W strone działań ...; kraków 2014
Sopińska - Jaremczuk A.; Operacja Muzeum; W-wa 2014
Tarasiński J.; Komunisci wobec kościołów w Niemieckiej…; Toruń 2013
Scholem G.; Kabała i jej symbolika; W-wa 2014
Plak J.; Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Włoszech i w Polsce..; Poznań 2014
Lipa M.; Autorytaryzm na Arabskim Bliskim Wschodzie. Egipt w latach...; W-wa 2013
Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania…; Bydgoszcz 2014
Bawej I.; Muttersprachliche interferenz im lichte…; Bydgoszcz 2014
Kociszewski M.; Właściwości sprężyste płyty wiórowej…; Bydgoszcz 2014
Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje…; Bydgoszcz 2014
W kręgu aksjologicznych problemów edukacji…; Bydgoszcz 2014
Krajewski R.; Prawo wykroczeń w kazusach; Bydgoszcz 2014
Psyche-Ciało - (Nie)Świadomość; Bydgoszcz 2014
Kuik - Kalinowska A.; Trzy Skarby. Motywy buddyjskie…; Słupsk 2014
Pudowa T.; Gogolevskij tekst v sovremiennoj…; Słupsk 2014
Majewski M.; Rozwój form i procesów stokowych…; Słupsk 2014
Teatr w Słupsku. Przedstawienia; Słupsk 2014
Kuśnierz R.; W świecie stalinowskich zbrodni; Słupsk 2014
Wywiad Straży Granicznej 1928-1939. Wybór…; Słupsk 2014
ZN UR 82. Seria Prawnicza. Prawo 14; Rzeszów 2014
Tematy i Konteksty... nr 3(8)/2013; Rzeszów 2014
Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawyz.13(6); Siedlce 2014
Dydaktyka Informatyki 9(2014); Siedlce 2014
Multiple criteria decision making vol 8(2013); Katowice 2014
Staropolskie teksty i konteksty t.7 Pomiędzy uczynnością…; Katowice 2014
Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja; Białystok 2014
Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja; Białystok 2014
Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja; Białystok 2014
Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja; Białystok 2014
Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja; Białystok 2014
Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja; Białystok 2014
Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja; Białystok 2014
Białostockie Studia Prawnicze 15; Białystok 2014
Białostockie Studia Prawnicze 16; Białystok 2014
Białostockie Studia Prawnicze 17; Białystok 2014
Malinowski L. J. ; 1. Wileńska Brygada AK "Juranda" : relacje żołnierzy, wspomnienia dowódców ; W-wa 2014
Wiśniewska I. ; Białe : zimna wyspa Spitsbergen ; Wołowiec 2014
Strzelczyk J. ; Bolesław Chrobry ; W-wa 2014
Borowiec A. ; Chłopak z Warszawy : Powstanie Warszawskie oczami szesnastoletniego żołnierza ; Poznań 2014
Podhorodecki L. ; Dzieje Ukrainy ; W-wa 2014
Głowiński T. ; Feliks Młynarski 1884-1972 ; Wrocław 2012
Gdy nadciągała wielka woda : klęski powodzi na ziemiach polskich na przestrzeni wieków ; Wrocław 2013
Komuda J. ; Imię Bestii : historia życia Francois Villona, czyli dzieje poety i mordercy ; Lublin 2014
Kraków : miejsce i tekst ; Kraków 2014
Wrycza-Bekier J. ; Kreatywna praca dyplomowa : jak stworzyć fascynujący tekst naukowy ; Gliwice 2011
Komuda J. ; Krzyżacka zawierucha ; Lublin 2014
Konopczyński W. ; Kwestia bałtycka ; Kraków 2014
Las Katyński 1943 ; W-wa 2014
Gajewska E., Sowa M. ; LSP, FOS, Fachsprache… : dydaktyka języków specjalistycznych ; Lublin 2014
Ludzie i krasnoludki - powinowactwa z wyboru ; W-wa 2014
Helak W. ; Lwowska noc ; W-wa 2012
Mikoleit-Koszeghy J. ; Między życiem a śmiercią : pamiętnik z Powstania Warszawskiego ; W-wa 2014
Korejwo M. ; Moje ścieżki partyzanckie : w 3. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej "Szczerbca" ; W-wa 2014
Oskar Halecki i jego wizja Europy. T. 2 ; W-wa 2014
Korniejenko A. ; Pełzająca wojna : quo vadis, Ukraino ? ; Kraków 2014
Porewolucyjny Egipt : wybrane aspekty społeczne i polityczne ; Kraków 2014
Kalinowski J. ; Praktyka władz Polski i ZSRR w postępowaniu z archiwaliami Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1963 ; W-wa 2014
Olstowski P. ; Procesy "starościńskie" w województwie pomorskim w latach 1936-1937 ; W-wa 2014
Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku ; W-wa 2014
Heinemann I. ; Rasa, ziemia, niemiecka krew : Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS i nowy porządek rasowy Europy ; Gdańsk 2014
Ost D. ; Solidarność a polityka antypolityki ; Gdańsk 2014
Lipiński W. ; Szlakiem I Brygady ; Łomianki 2014
Winner A. ; Tamara ; W-wa 2014
Rajski K. ; Wilczęta : rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych ; W-wa 2014
Helak W. ; Tryhubowa ; W-wa 2014
Zaremba Z. ; Wrzesień 1939 - sierpień 1944 ; W-wa 2014
Gwarowe nazwy miejscowości białostocczyzny w układzie alfabeycznym; Białystok 2014
Gwarowe nazwy miejscowości białostocczyzny w układzie alfabeycznym; Białystok 2014
Nowicki M.; Wokół konwencji europejskiej. Komentarz do europejskiej…; W-wa 2013
Wiącek M.; Znaczenie zastosowania konstytucji marcowej w Polsce …; W-wa 2012
Jurkiewicz R.; Wierzytelnośc idług. Aspekty prawne i podatkowe; W-wa 2013
Łukaszewicz -Obierska A.; zarządzanie ryzykiem podatkowym; W-wa 2013
Ciecierski M.; Ustawa o kontoli skarbowej; W-wa 2014
Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy; W-wa 2013
Rachunkowość zaawansowana; W-wa 2013
Staszyńska K.; Marka, konsument, badacz. Spotkania na rynku; W-wa 2013
Kulczycka L.; Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy...; W-wa 2013
Kulczycka L.; Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny; W-wa 2013
Ustawa o funduszach inwestycyjnych; W-wa 2014
Słuzba puliczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania; W-wa 2013
Współczesne środowiska wychowawcze. Stan obecny i kierunki przemian; Bydgoszcz 2011
Dyjakon D.; Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej…; W-wa 2014
Habitaty - architektura socjalna; Wrocław 2014
Mariański J.; Kontrowersje wokół relacji religii i moralności…; Toruń 2014
Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej; W-wa 2014
Tkacz S.; O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie [Od dogmatyki do teorii]; Toruń 2014
Kowalski S.; Ochrona praw pracownika w kodeksie karnym…; Toruń 2014
Chomentowski P.; Polski system antyterrorystyczny, prawno-organizacyjny…; W-wa 2014
Praca magisterska - licencjat. Krótki przewodnik po metodologii..; W-wa 2014
Składanowski H.; Relacje sowiecko - polskie w podręcznikach do nauczania…; Toruń 2014
Kuźmiak M.; Rola unijnych państw neutralnych w kształtowaniu bezpieczeństwa w Europie; Toruń 2013
Słownik. Kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica; Toruń 2014
Wojska radzieckie w Polsce 1939-1993; Legnica 2013
(Ko)media. Konteksty dyskursu medialnego; W-wa 2014
Marzec H.; Chemia organiczna. Przewodnik do cwiczeń dla kierunków; Bydgoszcz 2012
Drozdowska L.; Ćwiczenia z fizjologii roślin; Bydgoszcz 2013
Demokracja w obliczach kryzysu; W-wa 2014
Janowski A.; Ekonomiczne aspekty ubezpieczeń; Bydgoszcz 2014
Naparty M.; Fizyka w pytaniach i odpowiedziach…; Bydgoszcz 2012
Roguska-Kikoła A.; Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy…; W-wa 2014
Brodziński M.; Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej…; W-wa 2014
Bielska A.; Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii gleb; W-wa 2014
Brodziński M.; Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej. Geneza - rozwój - przyszłość; W-wa 2014
Jabłoński M.; Prawne i techniczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych; Wrocław 2014
Adamczewski Z.; Rachunek wyrównawczy w 15 wykładach; W-wa 2014
Woźniczka Z.; Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku; Katowice 2013
Kozieko H.; Różniczkowanie i całkowanie funkcji rzeczywistych; W-wa 2014
Górzyński J.; Termodynamika. Wykłady i zadania z rozwiazaniami; W-wa 2014
Humeniuk - Walczak M.; Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu…; Toruń 2014
Szymura J.; Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej i nieorganicznej; Bydgoszcz 2013
Pietrzak M.; Zbiór zadań z chemii fizycznej; Bydgoszcz 2012
Jan Muszkowski. Ludzie, epoka, ksiązki. Tradycje i kontynuacje; Łódź - Warszawa 2014
Teszner K.; Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce; W-wa 2012
Buszko A.; Finanse przestepczości zorganizowanej; Toruń 2014
Bańka J.; Krytyka rozumu cyfrowego. Recentywizm i wielka metamorfoza XXI wieku; Katowice 2014
Gałązka M.; Pisa procesowe w postepowaniu w sprawach o wykroczenia. Wzory pism; Szczytno 2013
Karkoszka T.; Ryzyko spełnieniu wymagań jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa pracy; Katowice 2013
Zwyciezcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowozytnych Czech i Polski; Kraków 2012
PN 303. Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane…;Wrocław 2013
PN 304. Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek…; Wrocław 2013
PN 305. Ekonomia; Wrocław 2013
PN 307. Polityka ekonomiczna; Wrocław 2013
PN 310. Przedsiębiorstwo jako organizacja…; Wrocław 2013
PN 313. Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości…; Wrocław 2013
PN 314. Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości…; Wrocław 2013
PN 315. Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych… t.1; Wrocław 2013
PN 315. Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych… t.2; Wrocław 2013
PN 324. Economy and Space ; Wrocław 2013
SiR 308. Quality of Life and Sustainable…; Wrocław 2013
SiR 309. Społeczno gospodarcze aspekty statystyki; Wrocław 2013
SiR 312. Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka; Wrocław 2013
SiP KZiF. Zeszyt Naukowy 135; W-wa 2014
SiP KZiF. Zeszyt Naukowy 136; W-wa 2014
Res Historica 35; Lublin 2013
Res Historica 36; Lubin 2014
Bibliografia Polska 1901-1939, t.16; W-wa 2014
Budowanie relacji z klientem biblioteki, Poznań 2014
Żelazowska-Przewłoka A.;Kryzys jako element sytuacji gospodarczej; Ostrowiec Świętokrzyski 2014
Piech H.; Logika i modelowanie wartosci etycznych. Logika dobra i zła; Częstochowa 2014
Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiebiorczości; Katowice 2013
Kafka K.; Modele współdziałania uczestników planowania przestrzennego, Gliwice 2013
Dominika A.; Ochrona i wsparcie rodziny. W pracy z osobami objetymi…; Toruń 2014
Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni publicznej…;Katowice 2014
Niezabitowska E.; Środowisko zamieszkania polskich seniorów w badaniach…; Katowice 2013
Wychowanie dziecka- miedzy tradycja a współczesnością; Toruń 2014
Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politycznej; W-wa 2013
Mocarstwa i mocarstwowość: perspektywa azjatycka; Piotrków Trybunalski 2012
Rozważania nad polityką i bezpieczeństwem współczesnej Europy; Piotrków Trybunalski 2014
Itrich - Drabarek J., Słuzba cywilna w Europie Środkowo - Wschodniej…; W-wa 2013
Dybczyński A., Sojusze miedzynarodowe, W-wa 2014
Ze studiów nad polityka zagraniczną Federacji Rosyjskiej; Piotrków Trybunalski 2013
Finansowanie przedsiebiorstwa. Ujęcie teoretyczno - praktyczne; W-wa 2014
Brejdak J.;Ewangelia Zaratustry; W-wa 2014
Hetmański M., Epistemologia informacji; Kraków 2013
Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie. Zarządzanie bezpieczeństwem; W-wa 2014
Edukacja w zakresie przedsiebiorczości. Doświadczenia Polski i Hiszpanii; W-wa 2014
Lach B.; Dzieciobójczynie; Chorzów 2014
Wysokinska -Senkus A.; Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekscie sustainability; W-wa 2013
Wojnicki J.; Decentralizacja władzy publicznej w państwach…; W-wa 2014
Pawelec K.; Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki…; W-wa 2014
Kozłowski M.; Przewrót kopernikański 2.0; W-wa 2014
Koźmiński A.; Czas pokera; W-wa 2014
Czas na zmiany.Rozmowa z Jarosławem Kaczynskim; W-wa 2014
Bridges J.; Być dżentelmenem. Savoir - vivre nowoczesnego mężczyzny; W-wa 2011
Tomaszewska E.; BHP w zakładach pracy. Zagadnienia prawne i praktyczne; W-wa 2014
Szocik K.; Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna; Kraków 2014
Koleśnik J.; Adekwatnść kapitałowa banków. Standardy regulacyjne; W-wa 2014
Valadier P.; Nędza polityki i moc religii; W-wa 2010
Muszyńska J.; Miejsce i wspólnota. Poczucie wspólnotowosci…; W-wa 2014
Marketing miedzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka; W-wa 2014
Mazuryk M.; Legislacja administracyjna; W-wa 2014
Kryzys Unii czy kryzys w Unii?...; W-wa 2014
Ploch L.; Konteksty aktywnosci artystycznej osób z niepełnosprawnościa; W-wa 2014
Komunikowanie w ochronie zdrowia interpersonalne, organizacyjne…; W-wa 2014
Wątorek A.; Kompetencja jezykowa uczniów z lekką nipełnosprawnoscią…; Kraków 2014
Nadolska A.; Komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej…; W-wa 2014
Kobiety w cywilizacji konfucjańskiej; Toruń 2014
Evers L.; Historia czasu. Od kalendarzy i zegarów…; W-wa 2014
Gospodarka niskoemisyjna. Uwarunkowania i wyzwania; Toruń 2014
Geografia artystyczna. Neue slowenische kunst. Wieloaspektowość i kolekywizm; Gdańsk 2014
Generał Wojciech jaruzelski w rozmowie z Janem Osieckim; W-wa 2014
Studia nad wielokulturowoscią; Kraków 2010
Dybczyński A.; Sojusze miedzynarodowe; W-wa 2014
Kornacki P.; Skarga na przewlekłość postepowania administracyjnego; W-wa 2014
Adamiak B.; Skarga i sakrga kasacyjna w postepowaniu sądowo administracyjnym; W-wa 2014
Smilevski G.; Siostra Zygmunta Freuda; W-wa 2010
Hornowska E.; Rola środowiska w rozwoju małego dziecka - metody badania; W-wa 2014
Butler, Laclau, Żiżek.Przygodność,hegemonia…; W-wa 2014
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym przedsiebiorstwem; W-wa 2014
Wołodkiewicz W.; Prawo rzymskie. Instytucje; W-wa 2014
Wołodkiewicz W.; Prawo rzymskie. Instytucje; W-wa 2015
Gniewek E.; Prawo rzeczowe; W-wa 2014
Gniewek E.; Prawo rzeczowe; W-wa 2015
Florek L.; Prawo pracy; W-wa 2014
Florek L.; Prawo pracy; W-wa 2015
Błoński M.; Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów; W-wa 2014
Postepowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postepowania cywilnego; W-wa 2014
Polityka innowacyjna; W-wa 2014
Trocki M.; Organizacja projektowa. Podstawy, modele, rozwiazania; W-wa 2014
Radwański Z.; Zobowiązania - część ogólna; W-wa 2014
Radwański Z.; Zobowiązania - część ogólna; W-wa 2015
Kisielnicki J.; Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury - wyniki; W-wa 2014
Zarządzanie finansami publicznymi; W-wa 2014
Noak M.; Zarządzanie finansami małych przedsiebiorstw; W-wa 2014
Mazurek M.; Zarządzanie bezpieczeństwem jako dysfunkcja systemu władzy; W-wa 2014
Kmieciak Z.; Zarys teorii postepowania administracyjnego; W-wa 2014
Pawliczak J.; Zarejestrowany zwiazek partnerski a małżeństwo; W-wa 2014
Wszechświat, bezładm, pustka; Wrocław 2014
Franek S.; Wieloletniw planowanie budżetowe w podsektorze rządowym; W-wa 2013
Kobryń A.; Wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarowaniu…; W-wa 2014
Korybski A.; Wiedza o państwie i prawie…; W-wa 2014
W garnku kultury. Rozważania nad jedzeniem w przestrzeni społeczno - kulturowej; W-wa 2014
Ustawa o radiofonii i telewizjii. Komentarz; W-wa 2014
Brzeszczyńska S.; Umowy w obrocie nieruchosciami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne…; W-wa 2014
Stryjek T.; Ukraina przed końcem historii…; W-wa 2014
Prostak R.; Teistaw deliberalnym świecie. Rzecz o amerykanskich rozważaniach…; Kraków 2014
Feliksiak E. ; Antropologia literatury : interpretacje i studia ; Kraków 2014
Szymik E. ; Drama w nauczaniu języka polskiego ; Kraków 2011
Paolini Ch. ; Dziedzictwo. T. 1; W-wa 2011
Paolini Ch. ; Dziedzictwo. T. 1; W-wa 2012
Podhorodecki L. ; Dzieje Ukrainy ; W-wa 2014
Smaus M. ; Dziewczynko, roznieć ogieniek ; Wrocław 2013
Gluck W. ; Historia zamachu sarajewskiego ; Oświęcim 2014
Mało znana Wielka Wojna : studia i szkice z dziejów I wojny światowej ; Oświęcim 2014
Dmowski R. ; Myśli nowoczesnego Polaka ; W-wa 2013
Bargielska J. ; Nudelman ; Wrocław 2014
Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce ; Lublin 2014
Pamięć zbiorowa w dyskursie publicznym : analiza polskiej debaty na temat wypędzeń Niemców po drugiej wojnie światowej ; W-wa 2012
Szumiło M. ; Roman Zambrowski 1909-1977 ; W-wa 2014
Stańczyk X. ; Skarb piratów ; W-wa 2013
Kapusta P. ; Słownik turysty polsko-rosyjski, rosyjsko-polski ; Kraków 2014
Orbitowski Ł. ; Szczęśliwa ziemia ; Kraków 2013
Bargielska J. ; Szybko przez wszystko ; Wrocław 2013
Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu ; Kraków 2013
Dzieciństwo : W-wa 2014
Rankov P. ; Zdarzyło się pierwszego września (albo kiedy indziej) ; Wrocław 2013
Stephenson N. ; Żywe srebro. T. 3 ; W-wa 2005
Degen D.; Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944-1959; Toruń 2014
Jaworek M.; Ocena ekonomicznej efektywności bezposrednich inwestycji…; Toruń 2013
Klemme H.; Oblicza wolnosci. Studia z praktycznej nauki filozofii…; Toruń 2013
NETLOR. Wiedzacyfrowycj tubylców; Toruń 2013
Muzyka w logopedii; Toruń 2014
Michalak B.; Mieszanesystemy wyborcze. Cele…; Toruń 2013
Ziemkiewicz B.; LATEX dla matematyków; Toruń 2013
Abriszewski K.; Kulturowe funkcje filozofowania; Toruń 2013
Jaspers K.; Kierkegaard ; Toruń 2013
Schier K.; Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia…; W-wa 2014
Dobra osobiste; W-wa 2014
Do szarży marsz,marsz… t.4; Torun 2013
Czystość i brud. Higiena w starozytnosci; Bydgoszcz 2013
Rothschild B.; Cialo pamieta. Psychofizjologia traumy…; Krakow 2014
Camina Polaco. Teologia - Sztuk - Historia - Teraźniejszość, t.1, Toruń 2014
Wagner A.; By chronic i zdobić; Paryż - Toruń 2014
Broń. Problematyka prawna i kryminalistyczna; Toruń 2013
Tokarska - Bakir J.; Wyzwolenie przez zmysły; Toruń 2014
Współczesne oblicza@ komunikacji i informacji..; Toruń 2014
Ciechan - Kujawa M.; Wielowymiarowy audyt biznesowy…; Toruń 2014
Zapaśnik S.; Walczący Islam w Azji Centralnej; Toruń 2014
Migasiński J.; W strone metafizyki; Toruń 2014
Faryś P.; Ubiór kobiecy i jego tajemnice 1780-1930…; W-wa 2014
Maroda K.; Techniki terapii psychodynamicznej. Praca nad emocjami…; Kraków 2014
Recepcja filozofii Immanuela Kantaw filozofii polskiej… cz.1; Toruń 2014
Pniewski D.; Przywłaszczenie i strata. Romantyczne transfiguracje…; Toruń 2014
Problematyka kobieca - konteksty; Toruń 2013
Urbański J.; Prekariat i nowa walka klas; W-wa 2014
Skowrońska - Bocian E.; Prawo spadkowe; W-wa 2014
Garlicki L.; Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu; W-w 2014
Linguistica Silesiana vol.35; Katowice 2014
Śliwa M.; Demokracja i parlamentaryzm w polskiej …; W-wa 2014
Korczakian Reminiscences: Selected Aspects…;W-wa 2014
Kida I.; A corpus - based dynamic approach to para…;W-wa 2014
Grammatik, pragmmatik Lexikologie Rehtssprache..; Katowice 2014
Literatura dla dzieci i młodziezy t.4;Katowice 2014
Traverser les frontieres…; Katowice 2014
Kowalski W.; Koncepcje ustrojwe izby wyższej…; W-wa 2014
Danel Ł.; Izba lordów w parlamencie brytyjskim; W-wa 2014
Chmielewski G.; System konstytucyjny Słowacji; W-wa 2014
Chybalski P.; Poprawka w postępowaniu …; W-wa 2014
Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych; Kraków 2012
Grochowski M.; Słownik gniazdowy partykuł polskich; Kraków 2014
Macierzyń M.; Public relations w bankach wirtualnych;W-wa 2010
Borcuch A.; Społeczności wirtualne a wirtualny…; W-wa 2010
KPGŻ 69. Ocena konkurencyjności wewnętrznej….; W-wa 2012
KPGŻ 76. Wpływ WPR na zamiany w rolnictwie….; W-wa 2012
KPGŻ 77. Skuteczność instrumentów polityki regionalnej…; W-wa 2012
KPGŻ 79. Z badań nad rolnictwem społecznie…; W-wa 2012
KPGŻ 81.1. Assessment of the impact of the EU…; W-wa 2012
KPGŻ 82. Dopłaty bezposrednie i dotacje budżetowe…; W-wa 2012
KPGŻ 84.1. Characteristics of farm managers…; W-wa 2013
KPGŻ 86.1. Polish farms with cattle…; W-wa 2013
KPGŻ 95. Tendencje zmian w światowej …; W-wa 2013
KPGŻ 96. Strategie i kierunki rozwoju rolnictwa…; W-wa 2013
KPGŻ 98. Problemy wyżywienia ludnosci na kontynencie…W-wa 2013
Filipiak B.; Budżetowanie w ochronie środowiska; W-wa 2010
O Uniwersytetcie. Wykady otwarte; W-wa 2010
Rozmawiamy o Europie z Parlamentu Europejskiego…; W-wa 2013
Józefczyk M.; Źródła do dziejów XVII -wiecznej Pomezanii; W-wa 2010
Praca i rozwój zawodowy w warunkach współczesnych…; W-wa 2010
NadOdrze w Starożytnosci; W-wa 2010
W naszej gminie są rycerze; Zabłudów 2012
Bartnicki J.; Atmospheric nitrogen deposition…; W-wa 2014
Rotter K.; Kryzys i odrodzenie raconalnej gramatyki; W-wa 2014
Wegnerska B.; Prawosławne rosyjskie w kontekście…; W-wa 2014
Idee logiczne Romana Suszki; W-wa 2009
Kościołek A.; Człowiek ewangelii w dzienniku…; W-wa 2011
Wiśniewski R.; Możliwość probabilizmu…; W-wa 2012
Iswolsky H.; Christ in Russia; New York 1939
The life of reason or the phases…; New York 1939
AUPC154. Studia Russolologica VI; Kraków 2014
AUPC 155. Studia Geographica V; Kraków 2014
AUPC 153. Studia Paedagogica III; Kraków 2014
AUPC 151. Studia Politologica XII; Kraków 2014
PM 691. Chudzio H.; Egipt w idei legionowej …; Kraków 2014
PM 689. Olma M.; Jezyk-kulturowy obraz…; Kraków 2014
PM 699. Environmental and socio-economic…; Kraków 2014
PM 692. Wądolny -Tatar K.; Kołysanka w liryce …; Kraków 2014
PM 695. Wolska D.; Zmiany inwolucyjne towarzyszące…; Kraków 2014
PG 243. Chiechański A.; Rozwój i regres sieci kolei…; W-wa 2014
Metody kontroli jakości dla polskiej Państwowej… 8; W-wa 2013
Fiedorczyk P.; Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego…; Białystok 2014
Fiedorczyk P.; Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego…; Białystok 2014
Fiedorczyk P.; Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego…; Białystok 2014
Doroszkiewicz W.; Cesarz i dogmat; Białystok 2014
Doroszkiewicz W.; Cesarz i dogmat; Białystok 2014
Doroszkiewicz W.; Cesarz i dogmat; Białystok 2014
Duch Kościoła.Kościół Ducha; Białystok 2014
Duch Kościoła.Kościół Ducha; Białystok 2014
Duch Kościoła.Kościół Ducha; Białystok 2014
Oblicza współczesnej przestępczości; Białystok 2013
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu … t.8; Kraków 2013
Longuistics and Philosophy. An Essay on the…; New York 1982
A study of history…; New York 1982
de Logu G.; Malarstwo weneckie złotego okresu…; W-wa 1976
Bandyszewski W.; Wybrane zagadnienia z wytrzymałości…; Suwałki 2013
Regiony peryferyjne i rozwój społecznosci lokalnych…; Suwałki 2013
Starzyński W.; Neokartezjanizm fenomenologii…;W-wa 2013
Dłużewski M.; Morfologia i morfodynamika barchanów …; W-wa 2013
Tsermegas I.; Funkcjonowanie stoków starasowanych …; W-wa 2014
Transformaciones ambientales y socioeconomicas…; W-wa 2014
Atlas współzależności parametrów meteorologicznych …; W-wa 2014
Pelevin V. ; Batman Apollo ; Kraków 2014
Irwanieć O. ; Choroba Libenkrafta ; Wrocław 2013
Czajkowski-Dębczyński Z. ; Dziennik powstańca ; W-wa 2014
Mojsak K. ; Groteska w polskiej prozie narracyjnej 1945-1968 ; W-wa 2014
Burdziej B. ; Izrael i krzyż : tematy żydowskie w literaturze polskiej XIX wieku ; Toruń 2014
Groszkowski M. ; Jan Stachurski komendant Białej Cerkwi w latach 1664-1668 ; Oświęcim 2014
Gogol N. ; Martwe dusze ; Kraków 2014
Hundert Z. ; Między buławą a tronem : wojsko koronne w walce stronnictwa malkontentów z ugrupowaniem dworskim w latach 1669-1673 ; Oświęcim 2014
Wolniewicz M. ; Moskwa ante portas : Rosja w polskiej propagandzie powstańczej (1863-1864) ; Poznań 2014
Motyka G. ; Na białych Polaków obława ; Kraków 2014
Słomczyński Sz. ; Nadjeżdża ; Wrocław 2014
Helbig B. ; Niebko ; W-wa 2013
Lepecki M. ; Niknący świat : opowieść o podróży po centralnej Brazylii ; Poznań 2013
Munro A. ; Odcienie miłości ; Kraków 2014
isaakowa M. ; Polka w puszczach Parany ; W-wa 2011
Studia nad staropolską sztuką wojenną. T. 3 ; Oświęcim 2014
Borges J. L. ; Labirynty : nowa antologia ; Kraków 2012
Orozco O. ; Cienie w mroku pamięci : wiersze ; Kraków 2012
Pizarnik A. ; Pragnienie szaleństwa : poezja i proza ; Kraków 2012
Kane J. ; Z nurtem Amazonki : pionierska wyprawa Piotra Chmielińskiego ; Gliwice 2012
Gąsiorkiewicz L., Zarządzanie gospodarką finansową zakładów…, W-wa 2014
Z dziejów afektu penalnego;W-wa 2014
Piernach W., Układy, W-wa 2014
Bielecki P., Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakoscią…; W-wa 2014
Spotkania z gatunkami filmowymi. Horror; Łódź 2014
Mrozek - Dumanowska A., Religia a globalizacja, W-wa 2014
Jastrzębski J., Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, W-wa 2014
Weresa M., Polityka innowacyjna; W-wa 2014
Pokonać dekoniunkturę. Społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse; W-wa 2014
Kozak S.; Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny i skutki…; W-wa 2014
Opór w kulturze. Tradycja - edukacja - nowoczesność; Kraków 2014
Kostera M., O zarządzaniu. Historia niezwykłae; W-wa 2014
Krug S., Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu; Gliwice 2014
Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji…; Kraków 2014
Nitkiewicz K., Katolickie kościoły wschodnie; Sandomierz 2014
Jacek A.; Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie; W-wa 2014
Stewart - Wiliams S.; Darwin, Bóg i sens życia; Stare Groszki 2014
Mayer-Schonberger V.; Big Data…; W-wa 2014
Archiwum Ringelbluma. T. 15, Wrzesień 1939 ; Listy kaliskie ; Listy płockie ; W-wa 2014
Rankov P. ; Bratysława jest mała ; Wrocław 2011
Witerska K. ; Drama : techniki, strategie, scenariusze ; W-wa 2011
Misiniec S. ; Eugeniusz Romer ; Kraków 2014
Honsza N. ; Grass : biografia ; Gdańsk 2014
Baczyńska B. ; Historia literatury hiszpańskiej; W-wa 2014
Baczyńska B. ; Historia literatury hiszpańskiej; W-wa 2014
Kisielewski T. A. ; Janczarzy Berlinga : 1. Armia Wojska Polskiego 1943-1945 ; Poznań 2014
Lubieniecki Z. ; Łowca ; W-wa 2014
Lisiak I. T. ; Nie musimy płacić Żydom! ; W-wa 2013
Bronte Ch. ; Niedokończone opowieści ; Kraków 2014
Niezbędnik narodowca : ABC nowoczesnego nacjonalizmu ; W-wa 2014
Levi P. ; Ocalały : wybór wierszy ; Krakow 2014
Połów : poetyckie debiuty 2010 ; Wrocław 2010
Połów : poetyckie debiuty 2011 ; Wrocław 2012
Połów : poetyckie debiuty 2013 ; Wrocław 2014
Tomaszewski J.; Republika Czeska 1918-2013 ; W-wa 2014
Sąsiedztwa III Rp : Czechy zagadnienia społeczne ; Wrocław 2013
Topol J. ; Strefa cyrkowa ; W-wa 2008
Topol J. ; Supermarket bohaterów radzieckich ; Wołowiec 2005
Sztuka interpretacji : poezja polska XX i XXI wieku ; Gdańsk 2014
W imię Wielkiej Polski : ONR ABC w świetle pism programowych ; W-wa 2013
Topol J. ; Warsztat diabła ; W-wa 2013
Dobrzelewski J. ; Wojny z Saddamem Husajnem : od Pustynnej Burzy do Irackiej Wolności (1991-2003) ; Oświęcim 2014
Zwrotnik Ukraina ; Wołowiec 2014
Stachowiak E., Dysonans…; W- wa 2009
Chmielarz W.; Zarządzenie projektami…; W-wa 2013
Wyzwania XXI wieku a gospodarka i ekologia; Tarnobrzeg 2013
Wyzwania XXI wieku a człowiek i wiedza; Tarnobrzeg 2013
Czapnik S.; Wiedza, media i pieniądze. Amerykańska…; Opole 2014
Apanel D.; Teoria i praktyka kształcenia…; Toruń 2014
Podstawy prawa administracyjnego; W-wa 2014
Edukacja dla bezpieczeństwa. Wyzwania i zagrożenia…; Poznań 2013
Kampka A., Debata publiczna; W-wa 2014
Austen A., Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe; W-wa 2014
Kosowska - Gąstoł B.; Europejskie partie polityczne jako organizacje…; Kraków 2014
Blicharaki M.; Inzynieria materiałowa. Stal; W-wa 2012
Chwaleba A.; Metrologia elektryczna; W-wa 2014
Hoc S., Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych; W-wa 2014
Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiar przestepstwa; W-wa 2014
Puzyrewski R.; Podstawy mechaniki płynów i hydrauliki; W-wa 2013
Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną…; W-wa 2014
Prawo konstytucyjne. Diagramy; W-wa 2014
Prawo urzędnicze. Komentarz; W-wa 2014
Prawo w wirtualnych światach; W-wa 2013
Neuhaus N.; przyjaciele po grób; Poznan 2013
Sorel G., Rozważania o przemocy; W-wa 2014
Słownik historii mysli ekonomicznej; W-wa 2014
Bolkowski S.; Teoria obodów elektrycznych; W-wa 2014
Weinberg S.; Teoria pól kwantowych. Podstawy, t.1; W-wa 2012
Weinberg S.; Teoria pól kwantowych. Nowoczesne zastosowania, t.1; W-wa 2012
Weinberg S.; Teoria pól kwantowych. Nowoczesne zastosowania, t.2; W-wa 2012
Weinberg S.; Teoria pól kwantowych. Nowoczesne zastosowania, t.3; W-wa 2013
Wiśniewski S.; Termodynamika techniczna; W-wa 2012
WisniewskiS.; Wymiana ciepła; W-wa 2012
Bąk R., Wytrzymałość materiałów z elementami …; W-wa 2013
Niezgodziński M.; Zadania z wytrzymałości materiałów; W-wa 2012
Koźmiński A.; Zasady zarządzania; W-wa 2014
Warżała-Wojtasiak M., Wojtasiak W. ; Business English : business communication ; Poznań 2008
Warżała-Wojtasiak M., Wojtasiak W. ; Business English : management ; Poznań 2008
Warżała-Wojtasiak M., Wojtasiak W. ; Business English : starting a company ; Poznań 2008
Radej J. ; Francuski w tłumaczeniach : gramatyka. 1 ; W-wa 2014
Filak M. ; Hiszpański w tłumaczeniach : gramatyka. 1 ; W-wa 2014
Piegzik M. A. ; Holenderskie Indie Wschodnie 1941-1942 ; W-wa 2014
Łuszczyna M. ; Igły : polskie agentki, które zmieniły historię ; W-wa 2013
Mirecka-Ploss K. ; Jan Karski - człowiek, któremu powiedziałam prawdę ; Katowice 2014
Cybulski H. ; Krwawy Wołyń 43 : wspomnienia komendanta Przebraża ; W-wa 2014
Polakiewicz W. ; Limanowa 1914 ; W-wa 2014
Ossendowski A. F. ; Lisowczycy ; Poznań 2014
Stachniak E. ; Ogród Afrodyty ; Kraków 2013
Pawlak Z., Wlazło J. A. ; Biesłan : pęknięte miasto ; Kraków 2014
Bartnicka A. ; Postać czarodzieja w literaturze fantasy : J. R. R. Tolkien, A. Sapkowski, J. K. Rowling ; Toruń 2014
Jastrzębski B.; Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach...; Białystok 2014
Sawicki M.; Pestki winorośli i trzy jabłka. Reportaże…; Białystok 2014
Różewicz S.; Było, mineło… w kuchni i na salonach X muzy…
O`Donnel P.; Odważyli się wrocić. Historia Żydów…; W-wa 2013
Siewruk M.; Poswięcenie to za malo…; Białystok 2010
Janeczek H.; Jaskółki z Monte Casino…; W-wa 2010
Zandman F.; Nigdy nie gasnie nadzieja; W-wa 2005
Nogalski B.; Administracja publiczna. Poprzez proces do struktury….; W-wa 2014
Krakowiak R.; Afirmacje sukcesywne czyli Jak wyafirmować sobie …;W-wa 2014
Barnett K.; Błysk . Opowieść o wychowaniu, geniuszu…; W-wa 2014
Barńska D.; Brak absolutu. Pojecia dobra i zła…; Kraków 2014
Mateja A.; Co zdążycsz zrobić, to zostanie…; Kraków 2012
Kampka A.; Debata publiczna; W-wa 2014
Żęgota K; Diaspora polska w Obwodzie kaliningradzkim Federacji...; Toruń 2014
Kulish N.; Doktor śmierć…; W-wa 2014
Łukasik J.; Doświadczanie zycia codziennego. Narracje nauczyciele…; Kraków 2013
Banaszak S.; Edukacja menadżerska w społeczeństwie współczesnym…; Poznań 2011
Krzanicki M.; Fotografia i propaganda. Polski fotoreportaż…; Kraków 2013
Barber B.; Gdyby burmistrzowie rządzili światem…;W-wa 2014
Historia ciała; Gdańsk 2014
Komunikowanie polityczne: podmity , wartosci, kanały przekazu..; Toruń 2014
Leksykon prawa oswiatowego i prawao szkolnictwie wyższym…; W-wa 2014
Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości…; W-wa 2014
Modi memorandi. Leksykon kulturypamieci…; W-wa 2014
Moczydłowska J.; Nowe koncepcje zarządzania ludxmi…; W-wa 2014
Nowe typy usług w działalnosci gospodarczej…; W-wa 2014
Nowoczesne formy patriotyzmu i nacjonalizmu w kontekscie przemian…; Wrocław 2013
Kostera M.; O przedsiebiorczości historie niezwykle…; W-wa 2014
Oblicza psychologiii klinicznej; Sopot 2014
Darmas M.; Obywatel rycerz; W-wa 2014
Marszałek M.; Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie…; W-wa 2014
Szuman S.; Osobowość i charakter; W-wa 2014
Reuth R.; Pierwsze zycie Angelii M.; Poznań 2014
Pilarczyk P.; Początki instytucji budżetu państwa w Polsce; Pozńań 2014
Polaczek - Bigaj M.; Polityczno - prawne aspekty przeobrażeń w polskim…;Kraków 2013
Zieliński A.; Postepowanie cywilne. Kompendium; W-wa 2014
Gerecka - Żołyńska A.; Prawo karne wykonawcze. Zagadnienia procesowe…; W-wa 2014
Rycak M.; Prawo pracy. Repetytorium; W-wa 2014
Pazdan M.; prawo prywatne międzynarodowe; W-wa 2012
Smyczyński T.; Prawo rodzinne i opiekuńcze; W-wa 2014
Smyczyński T.; Prawo rodzinne i opiekuńcze; W-wa 2014
Zwiganicew A.; Proces norynberski. Nieznane fakty; W-wa 2014
Sakiewicz T.; Testament I Rzeczypospolitej. Kulisy smierci Lecha Kaczyńskiego; Kraków 2014
Kaczmarek R.; Tożsamość. Bo chcę wiedzieć, co ze mną będzie; W-wa 2014
Ogrodzka - Mazur E.; Tozsamość kulturowa, religijność i edukacja …; Toruń 2014
W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki; Łódź 2013
Kwak A.; Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa…; W-wa 2014
Chauvin T.; Wstep do prawoznawstwa…; W-wa 2014
Kaczmarczyk M.; Wstep do socjologicznej teorii własności;W-wa 2016
Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno - praktycznym…; W-wa 2014
Półwysep Koreański : wyzwania i zagrożenia ; Toruń 2014
Barnavi E., Pomian K. ; Rewolucja europejska 1945-2007 ; W-wa 2011
Baran J., Mrożek S. ; Scenopis od wieczności (listy) ; Poznań 2014
Pollack M. ; Skażone krajobrazy ; Wołowiec 2014
Stany Zjednoczone wczoraj i dziś : wybrane zagadnienia społeczno-polityczne ; Kraków 2013
Kawa M. ; Ten, który toczy nasze dusze i ciała… : robak i robactwo w kulturze i literaturze ; Toruń 2011
Miłosz Cz. ; Traktat o życiu : myśli wybrane ; Kraków 2014
Koprowski M. A. ; Wołyń : prześladowania Polaków na sowieckiej Ukrainie. Cz. 2 ; Zakrzewo 2014
Grzegorczyk T. ; Wyprawa kijowska ; Toruń 2014
Pietrzak L. ; Zakazana historia . 9 ; W-wa 2014
Zbigniew Brzeziński : strateg i mąż stanu ; W-wa 2014
Łuszczyna M. ; Zimne : Polki, które nazwano zbrodniarkami ; W-wa 2014
Mrożek-Myszkowska J. ; Zofia - matka "Żegoty" : wspomnienia o Zofii Kossak-Szatkowskiej ; Toruń 2014
Glass Ch. ; Dezerterzy : ostatnia nieopowiedziana historia II wojny swiatowej ; Poznań 2014
Epoka Chopina - kultura romantyczna we Francji i w Polsce ; W-wa 2013
Instrukcja obsługi tekstów : metody retoryki ; Sopot 2010
Schulte J. ; Jan Kochanowski i renesans europejski ; W-wa 2012
Losson K. ; Komu miła całość Ojczyzny : świadomość i aspiracje polityczne kancelistów kozackich (1670-1720) ; W-wa 2013
Buttar P. ; Między mocarstwami : walka o kraje bałtyckie podczas II wojny światowej ; Poznań 2014
Cherezińska E. ; Niewidzialna korona ; Poznań 2014
Bylina S. ; Podróż husytów do Bazylei ; W-wa 2013
Pruszak T. A. ; Polski Barbizończyk : losy i dzieło Ludomira Benedyktowicza ; W-wa 2013
Trudzik A. ; Polski Ruch Wolnościowy "Niepodległość i Demokracja" i jego organ prasowy - "Trybuna" ; W-wa 2009
Peszke M. A. ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1946 : koncepcje strategiczne i realia geopolityki ; Poznań 2014
Łysoń R. Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1894-1918 ; W-wa 2013
Kurdwanowska D. ; Romanse wszech czasów : miłość i seksualność w literaturze zachodniej ; Częstochowa 2014
Kalinowski E. ; Ród Kalinowskich herbu Ślepowron w XVI wieku ; W-wa 2013
Trefler P. ; Siły zbrojne i polityka w Argentynie, Brazylii i Chile : historia i współóczesność ; Toruń 2014
Stączek M. ; Storytelling ; W-wa 2014
Stort+A3991:A3993elling : narracja w reklamie i biznesie ; W-wa 2011
Nowak E. ; Stworzyć tekst : uczniowska kompetencja tekstotwórcza w edukacji polonistycznej ; Kraków 2014
Szkolna polonistyka zanurzona w języku ; Kraków 2014
Radomski K. ; Upieniężnienie gospodarstw kmiecych w Małopolsce w latach 1253-1370 ; W-wa 2012
Ostanek A. A. ; VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach 1921-1939 ; W-wa 2013
W cieniu wojen i rozbiorów : studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku ; W-wa 2014
Latawiec K. ; W służbie Imperium : struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na terenie gubernii lubelskiej w latach 1864-1915 ; Lublin 2007
Błachowska K. ; Wiele historii jednego państwa ; W-wa 2009
Lesmaitis G. ; Wojsko zaciężne w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XV - drugiej połowie XVI wieku ; W-wa 2013
Geiger A. ; Wszystko o Sally ; W-wa 2014
Iwaszkiewicz J. ; Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773-1867 ; W-wa 2014
Trąbski M. ; Armia Wielkiego Księcia Konstantego ; Oświęcim 2013
Cormac McCarthy ; W-wa 2014
Jagodziński J.; Bunkry na ruinach. Szkice do historiii…; Szczecin 2009
Janczewski M.; Cewebryci sława w sieci; Kraków 2011
Bukowska P.; Córeczka; Kraków 2010
Kozioł - Nadolna K.; Internacjonalizacja działalności…; W-wa 2013
Nisztor P.; Jak rozpetałem aferę taśmową..; W-wa 2014
Stróżewski W.; Logos, wartość, miłość; Kraków 2013
Spencer R.; Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach; W-wa 2014
Swora M.; Niezalezne organy administracji; W-wa 2012
O mediach i komunikacji. Skrypt dla studentów dziennikarstwa…; Łódź 2010
Bohun M.; Oczyszczenie przez burzę; Kraków 2008
Huk T.; Pedagogika medialna aspekty społeczne...; Kraków - Katowice 2014
Halik T.; Różnorodność pojednania; Kraków 2013
Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji..; W-wa 2013
Giezek J.; Świadomość sprawcy czynu zabronionego; W-wa 2013
Yoko i John. Dni, których nigdy nie zapomnę; Kraków 2013
Szlaszyński J.; W blasku i cieniu Augustowa. Z dziejów obszaru ; Augustów 2014
Szubarczyk P. ; Czerwona apokalipsa : agresja Związku Sowieckiego na Polskę i jej konsekwencje ; Kraków 2014
Geninazzi L. ; Czerwona Atlantyda : upadek komunizmu w Europie Wschodniej ; Kraków 2014
Dzieci '44 ; W-wa 2014
Grussendorf M. ; English for presentations ; W-wa 2008
Giddens A. ; Europa : burzliwy i potężny kontynent ; W-wa 2014
Hart P. ; I wojna światowa 1914-1918 : historia militarna ; Poznań 2014
Klucze i kasa : o mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939-1950 ; W-wa 2014
Sweeney J. ; Korea Północna : tajna misja w kraju wielkiego blefu ; W-wa 2014
Ginsberg A. ; Listy ; Wołowiec 2014
Hollingsworth M. ; Londyn Nowych Ruskich : od Berezowskiego do Deripaski ; W-wa 2014
Mastalerz M. ; Miasto 44 ; W-wa 2014
Żakiewicz A. ; Młodość chłopczyka : o wczesnej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza 1900-1914 ; Gdańsk 2014
Śliwińska M. ; Muzy Młodej Polski ; życie i świat Marii, Zofii i Elizy Pareńskich ; W-wa 2014
Zychowicz P. ; Opcja niemiecka czyli jak polscy antykomuniści próbowali porozumieć się z III Rzeszą ; Poznań 2014
Łaszczyca G.; Akata sprawy w ogólnym postepowaniu administracyjnym; W-wa 2014
Beller S.; Antysemityzm; Kraków 2014
Hołub G.; Osoba w labityncie decyzi moralnych. Bioetyka ...; Kraków 2014
Campbell N.; Biologia na podstawie…; Poznań 2014
Biologiczny wymiar życia populacji a jego…; Łódź 2013
de Waal F.; Bonobo i ateista. W poszukiwaniu…; Kraków 2014
Droga wojownika. Opowieści o tworcy GROM-U…; Kraków 2013
Fraser N.; Drogi feminizmu. Od kapitalizmu…; W-wa 2014
McMullin E>; Ewolucja i stworzenie…; Kraków 2014
Wojciechowski J.; Biblioteki w nowym otoczeniu; W-wa 2014
Feynman ; Feynmana wykłady z fizyki, t.1.1; W-wa 2014
Feynman ; Feynmana wykłady z fizyki, t.1.2; W-wa 2014
Feynman ; Feynmana wykłady z fizyki, t.2.1; W-wa 2014
Feynman ; Feynmana wykłady z fizyki, t.2.2; W-wa 2014
Feynman ; Feynmana wykłady z fizyki, t.3; W-wa 2014
Feynman ; Zbiór zadań. Feynmana wykłady…; W-wa 2014
Gottfried P.; Wojna i demokracja…; W-wa 2014
Studia nad łyskenizmem w polskiej biologii; Kraków 2013
Ryszard kapuściński - wizja świata i wartosci…; Olsztyn 2009
Ryby kopalne; W-wa 2012
Religia i polityka. Zarys problematyki; W-wa 2014
Modrzyńska J.; Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre`u; W-wa 2014
Andrzejewski M.; Prawo rodzinne i opiekuncze; W-wa 2014
Dziadzio A.; Powszechna historia prawa; W-wa 2012
Dziadzio A.; Powszechna historia prawa; W-wa 2013
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym; W-wa 2014
Partie i systemy partyjne Europy Środkowo - Wschodniej…; Toruń 2013
Odmiany współczesnej nauki o polityce, t.1; Kraków 2014
Odmiany współczesnej nauki o polityce, t.1; Kraków 2015
Andreas - Salome L.; Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku; Sopot 2015
de Wall F.; Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność?; Kraków 2013
Bell D.;Kulturowe sprzeczności kapitalizmu; W-wa 2014
Konstytucja , wybory, partyjne; W-wa 2013
Kluczowe kwestie polskiej polityki. Analiza programów partii politycznych…; Toruń 2013
Traditional and present - day topics…; Łódź 2014
Sepkowski A.; Zabawić się na ziemi. O seteriologii…; Łódź 2014
Janiszewska A.; Zachowania matrymonialne …; Łódź 2014
Skalski T.; Trzy problemy współczesnej filozofii…; Łódź 2014
Lipińska-Grobelny A.; Zjawisko wielopracy…; Łódź 2014
Danielewicz J.; Zarządzanie obszarami metropolitalnymi…; Łódź 2014
Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej…; Łódź 2014
Szukanie ojczyzny. Antologia wspomnień…; Łódź 2014
Nowak M.; Gospodarka terenami zieleni na obszarach…; Olsztyn 2014
Kopacz M.; Prawnoprocesowe uwarunkowania szybkości…; Olsztyn 2014
Łozińska J.; Motion as Driving Force in the Acquisition…; Olsztyn 2014
Mariański M.; Wpływ prawa międzynarodowego…; Olsztyn 2014
Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji…; Olsztyn 2014
Kozłowski W., Formy konkurencji a rynkowe…; Olsztyn 2014
Porozmawiajmy o śmierci..; Olsztyn 2014
Żmijkowska M.; Magazyn ilustrowany …; Olsztyn 2014
Ekonomika zasobów publicznych…; Olsztyn 2014
Powroty z migracji wobec sytuacji…; Olsztyn 2014
Czepek J.; Zobowiązania pozytywne państwa w sferze…; Olsztyn 2014
Metodyka pracy socjalno - wychowawczej - wybrane…; Olsztyn 2014
Rola agencji Nieruchomości Rolnych w…; Olsztyn 2014
Organiściach - Krzyszkowska A.; Popyt na pracę…; Olsztyn 2014
Kujawa R.; Ciosa; Olsztyn 2014
Stoiński A.; Tożsamość a moralność; Opole 2014
Wołk M.; Nonsens i zjawiska pokrewne. Studium…; Opole 2014
OBT 140. W trosce o kulturę logiczną; Opole 2014
Dolnicki D.; Czystość serca a chrześcijańska…; Opole 2014
Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej; Opole 2014
OBT 138. Zabobony, czary i magia w kościele; Opole 2014
OBT 143. Jasinski A., Komentarz do ksiegi proroka…; Opole 2014
Dutka E.; Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy…; Katowice 2014
Serafiński W.; Inwazje biologiczne w środowiskach…; Katowice 2014
Sadowe stosowanie prawa; W-wa 2014
Łuszczuk A.; Ksztaltowanie się modelu ustrojowego…; W-wa 2014
Kulpa W.; Topologia a ekonomia; Kraków 2014
Wokół psychologii osobowości; Kraków 2014
Edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka; Kraków 2014
Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu…cz.1; Kraków 2014
Dziedzictwo kulturowo - historyczne regionu…cz.2; Kraków 2014
Dzieło Janusza Korczaka wobec wyzwań XXIwieku; Kraków 2014
Lowney Ch.; Heroiczne zycie. Odkryj cel…; Kraków 2013+A4110:E41A4110:E4139
Lis R.; Ku społeczeństwu cywilnemu i bogactwu…; Kraków 2013
Ferrara A.; Byłem zły; Kraków 2013
McGrath A.; Bóg nie jest urojeniem…; Kraków 2010
Dziedzictwo Kresów. Nauka i edukacja; Kraków 2011
Kobiety między miłością a zdradą. Medytacje biblijne; Kraków 2012
Meissnera K.; Jak budować więzi miedzy małżonkami…; Kraków 2012
Hadaś - Dyduch M.; Równania różniczkowe i różnicowe…; Katowice 2014
Śmietana K.; Analiza ekonomiczna nieruchomości…; Katowice 2014
Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej …; Katowice 2014
Innowacyjność przedsiebiorstw - koncepcje…; Katowice 2014
Metody statystyczne z wykorzystaniem programów …; Katowice 2014
Segregacja, integracja, inkluzja…; Katowice 2014
Szkutnik W.; Rachunek pochodnych funkcji jednej…; Katowice 2014
Elementy mamtematyki dla studentów ekonomii…; Katowice 2014
CT 18. Wiara i moralność. Argumntacja teologiczna.; Opole 2014
CT 19. Wiara w poszukiwaniu zrozumienia…; Opole 2014
Bibliografie 133. Pomoc społeczna i praca socjalna…; Opole 2014
Szkoła organistowska w Opolu w latach 1974-2014; Opole 2014
Jaskółkowski P.; Miłomłyn 1990-2010; Opole 2014
Matusak P.; Działalność polskich organizacji naukowych…; Siedlce 2014
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych…; Siedlce 2014
Elemety teorii i praktyki, t.2; Bezpieczeństwo i kultura…; Siedlce 2014
Ciszek M.; Filozofia ekologii rodziny ludzkiej…; Siedlce 2014
Marketing w działalności logistycznej. Wybrane…; Siedlce 2014
Starak G.; A la recherche de l`Autre…; Katowice 2014
Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej…; Katowice 2014
Lubocha -Kruglik J.; Gramatyka praktyczna języka…; Katowice 2014
Osoby bezdomne. Psychologiczne aspekty funkcjonowania..; Bydgoszcz 2013
Kononenko I.; Język ukraiński i polski: Studium…; Warszawa 2012
Wokół dwóch seminariów w ramach projektu…; Toruń 2011
Lutomierski M.; Mickiewicz i okolice; Toruń 2010
Kawiński W.; Słowo po słowie….; Toruń 2010
Odkrywamy Warmie na nowo; W-wa 2011
Lewandowski W.; Wolność i samotność. Myśl ….W-wa 2010
XII Olimpic Winter Games Sochi.ru 2014; W-wa 2014
Szuszkiewicz S.; Moje zycie . Rozpad i wskrzeszenie…; W-wa 2014
Głos , język, komunikacja; Rzeszów 2014
Obszary polonistyki. Język kultura - literatura; Rzeszów 2014
Rączy E.; Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim…; Rzeszów 2014
Kryczyński S.; Wspomnienia utwory poetyckie eseje..; Białystok 2014
Kryczyński S.; Wspomnienia utwory poetyckie eseje..; Białystok 2014
Kryczyński S.; Wspomnienia utwory poetyckie eseje..; Białystok 2014
Podróże do serca islamu. Antologia miedzywojennego…; Białystok 2014
Podróże do serca islamu. Antologia miedzywojennego…; Białystok 2014
Podróże do serca islamu. Antologia miedzywojennego…; Białystok 2014
Prawo konstytucyjne; Białystok 2014
Prawo konstytucyjne; Białystok 2014
Prawo konstytucyjne; Białystok 2014
Czekaj J.; Zarządzanie finansami przedsiebiorstw. Podstawy teorii; W-wa 2005
Czekaj J.; Zarządzanie finansami przedsiebiorstw. Podstawy teorii; W-wa 2005
Czekaj J.; Zarządzanie finansami przedsiebiorstw. Podstawy teorii; W-wa 2005
Amstrong G.; Marketing. Wprowadzenie; W-wa 2012
Amstrong G.; Marketing. Wprowadzenie; W-wa 2012
Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania; W-wa 2011
Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania; W-wa 2012
Bożyk P.; Integracja ekonomiczna; W-wa 2003
Sójka - Zielińska K.; Historia prawa; W-wa 2011
Sójka - Zielińska K.; Historia prawa; W-wa 2011
Sójka - Zielińska K.; Historia prawa; W-wa 2012
Dulniec A.; Finansowanie przedsiebiorstwa. Strategie i instrumenty; W-wa 2011
Dulniec A.; Finansowanie przedsiebiorstwa. Strategie i instrumenty; W-wa 2011
Dulniec A.; Finansowanie przedsiebiorstwa. Strategie i instrumenty; W-wa 2011
Finanse przedsiębiorstwa; W-wa 2007
Finanse przedsiębiorstwa; W-wa 2007
Tokarski A.; Biznesplan w praktyce; W-wa 2014
Gierszewski J.; Bezpieczeństwo wewnetrzne. Zarys systemu…; W-wa 2013
Heller J. ; Ostatni rozdział czyli paragraf 22 bis ; W-wa 2014
Śliwowska W. ; Płacz po Warszawie : Powstanie Warszawskie 1944 : dzienniki , świadectwa ; Gdańsk 2014
Bechta M. ;Pogrom czy odwet? : akcja zbrojna Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w Parczewie 5 lutego 1946 r. ; Poznań 2014
Łęska A., Łęski W. ; Pokochać Ukrainę ; W-wa 2014
Woolf V. ; Pokrewne dusze ; W-wa 2014
Polski wir I wojny 1914-1918 ; W-wa 2014
Mieszkowska A. ; Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej ; W-wa 2014
Andrusiewicz A. ; Romanowowie ; Kraków 2014
Pawlikowski M. K. ; Sumienie Polski i inne szkice kresowe ; Łomianki 2014
Modzelewski W. ; Szkice polsko-rosyjskie (lata 2010-2014) ; W-wa 2014
Biskup M. ; Śladami zapomnianych bohaterów. T. 2 ; Czerwonak 2014
Piotrowski P. ; Walki o miasta Mazowsza Północnego podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku ; Poznań 2014
Stasiuk A. ; Wschód ; Wołowiec 2014
Pietrzak L. ; Zakazana historia . 7 ; W-wa 2013
Pietrzak L. ; Zakazana historia . 8 ; W-wa 2014
Shenkman R. ; Zła historia : legendy, kłamstwa i uporczywe mity ; W-wa 2014
Koprowski M. A. ; Żołnierze wyklęci : przecież to dziecko bandyty! ; Zakrzewo 2014
Goodkind T.;Kamień łeż; Poznań 2002
Goodkind T.; Dusza ognia; Poznań 2006
Goodkind T.; Dług wdzięczności; Poznań 2003
Gregory P.; Kochanice króla; Katowice 2008
Pratchett T.; Czarujące obiekty latające. Opowiesci ze świata…; W-wa 2008
Pratchett T.; Czarnoksiężnicy z krainy osobliwości…;Poznań1996
Troyat H.; Dumas. Piaty muszkieter; W-wa 2007
Gaiman N.; Gwiezdny pył; W-wa 2007
Diaczenko M.; Vita nostra; Stawiguda 2008
Kostecka W.; Tajemnica księgi. Tropami współczesnej fantastyki..; W-wa 2010
Goldsworthy A. K. ; Armia rzymska na wojnie 100 p.n.e. - 200 n.e. ; Oświęcim 2013
Autobiography - biography - narration ; Łódź 2013
Żerek D. ; Biskup krakowski kontra król ; Brzezia Łąka 2011
Stapkiewicz A. ; Ciało, kobiecość i śmiech w poezji Anny Świrszczyńskiej ; Kraków 2014
Sołzenicyn A. ; Dwieście lat razem. Cz.2, W porewolucyjnej Rosji ; Bielany Wrocławskie 2014
Kierul J. ; Emilie du Chatelet i Voltaire czyli umysłowe powinowactwa z wyboru ; W-wa 2014
Grussendorf M. ; English for logistics ; Oxford 2014
Filak M. ; Hiszpański w tłumaczeniach : gramatyka. 2 ; Brzozów 2014
Legenda : problem badawczy ; Lublin 2013
Urbańczyk P. ; … myśli o średniowieczu ; Wodzisław Śląski 2013
Targowski M. ; Na prawie polskim i niemieckim ; W-wa 2014
Witkiewicz S. I. ; Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne (1933-1939) ; W-wa 2014
Wiśniewski T. ; Nawracanie Żydów na ziemiach polskich : Misja Barbikańska w Białymstoku ; Łódź 2013
Plizga J. ; Niemiecki w tłumaczeniach : gramatyka. 1 ; Kraków 2014
Grynberg M. ; Oskarżam Auschwitz : opowieści rodzinne ; Wołowiec 2014
Kulka O. D. ; Pejzaże metropolii śmierci : rozmyślania o pamięci i wyobraźni ; Wołowiec 2014
Hillesum E. ; Przerwane życie : pamiętnik 1941-1943 ; Kraków 2014
Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziemi łódzkiej : wybrane zagadnienia ; Łódź 2014
Cherezińska E. ; Saga Sigrun ; Poznań 2009
Górak A., Kozlowski J., Latawiec K. ; Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918) ; Lublin 2014
Biskup M. ; Śladami zapomnianych bohaterów. Poznań 2011
Krzywda J. ; Terminologia języka prawnego i strategie translatorskie w przekładach kodeksu spółek handlowych na język niemiecki ; Kraków 2014
Kafar M. ; W świecie wygnańców, wdów i sierot : o pewnym wariancie antropologii zaangażowanej ; Łódź 2013
Bumblauskas A. ; Wielkie Księstwo Litewskie : wspólna historia, podzielona pamięć ; W-wa 2013
Cichoracki P. ; Województwo poleskie 1921-1939 : z dziejów politycznych ; Łomianki 2014
Majewski M. Ł. ; Wołyń : komunizm, nacjonalizm, terroryzm ; W-wa 2014
Volovici L. ; Z Jass do Jerozolimy (przez Warszawę) ; Sejny
Żerek D. ; Zegnany : biskup krakowski kontra król ; W-wa 2011
Pravoslavnaja encyklopedia, t.24; Moskva 2014
Sipowicz K.; Encyklopedia polskiej psychodelii; W-wa 2013
Geografia polityczna i geopolityka; Chełm 2008
Geografia polityczna i geopolityka; Chełm 2008
Giedroyc a Ukraina. Ukraińskaperspektywa…; W-wa 2014
Financial Crisis inCentral and EasternEurope:…; W-wa 2010
Nastałek - Żygadło G.; Filmowy portret problemów społecznych …; W-wa 2013
Cendrowska B.; e-Marketing dla małych i śrdnich przedsiebiorstw…W-wa 2014
Cichoń P.; Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa 1827-1846; Kraków 2014
Kasznica S.; Druga wojna światowa. Wspomnienia spisane…; W-wa 2013
Tracy B.; Droga do sukcesu; W-wa 2014
Doświadczenia zmian społecznych; Kraków 2010
Kurzban R.; Dlaczego wszyscy (inni) są hipokrytami…; W-wa 2014
Szatur - Jaworska B.; Diagnozowanie w polityce społecznej; W-wa 2014
Tracy B.; Delegowanie i kontrolowanie; W-wa 2014
Ayoko R.; Czarna gwiazda Yves Saint Laurenta; W-wa 2013
Nauka i szkolnictwo wyższe - wyzwania współczesności; W-wa 2013
Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy…; W-wa 2014
Posłowie ziemscy koronni 1493-1600; W-wa 2013
Michalak A.; Postepowanie ustawodawcze w…W-wa 2013
Duber P.; Działalność polityczna Kazimerza Bartla…W-wa 2014
Bolt K.; Publicznoprawne aspekty systemu…W-wa 2012
Kacperski K.; System wyborczy do parlamentu …W-wa 2013
Banaszak B.; Aktywizm sedziowski we współczesnym…; W-wa 2012
Poździk R.; Ocena i wybór projektów..; W-wa 2013
Strzępek K.; Znaczenie prawne wstepu do…W-wa 2013
Tykwińska - Rutkowska D.; Transplantacja. Studium…W-wa 2013
Revoltin the Name of Freedom…; W-wa 2013
Kwiatkowska - Drożdż A.; Niemcy wobec Rosji…; W-wa 2014
Chmielewski G.; Konstytucyjny system ochrony…W-wa 2011
Jarosiewicz A.; China vs.Central Asia…W-wa 2013
Prace komisji konstytucyjnej Sejmu…W-wa 2013
Doktór- Bindas K.; Wpływ prawa Unii Europejskiej…; W-wa 2013
Starnawski J.; W kręgu czterech wielkich romantyków; Łódź 2012
Makrokosmos versus Mikrokosmos; Poznań 2009
Guzek M.; Kapitalizm na krawędzi; W-wa 2014
Szpak J.; Historia gospodarcza powszechna; W-wa 2007
Barwicka - Tylek I.; Historia mysli ustrojowej i społecznej; W-wa 2014
Vigarello G.; Historia urody; W-wa 2011
Janicki T.; Kształtowanie struktur organizacyjnych wprzedsiębiorstwach…; Toruń 2014
Pietrzak E.; Ku globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu. Transgresje...; W-wa 2014
Begg D.; Makroekonomia; W-wa 2014
Begg D.; Makroekonomia; W-wa 2014
Masa o kobietach polskiej mafii; W-wa 2014
Jurewicz M.; Nanotechnologia. Regulacje prawne…; W-wa 2014
Winiecki J.; O świecie zachodnim i naszych czasach…; Kraków 2012
Oblicze prawdy. Żyd, Który zbadał Całun Turyński; W-wa 2012
Dobrołowicz J.; Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym; Kraków 2013
Lucas E.; Operacja Snowden; W-wa 2014
Pospiszyl.; Patologie społeczne. Resocjaizacja; W-wa 2014
Babbie E.; Podstawy badań społecznych; W-wa 2013
Dąbrowska- Cendrowska O.; Poranny towarzysz i doradca…; W-wa 2014
Prawo cywilne i handlowe w zarysie; W-wa 2014
Stec P.; Prawo prywatne w przykładach i zadaniach; W-wa 2014
Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego; W-wa 2014
Rachunkowość zarządcza. Przykłady i zadania; W-wa 2013
Rekonstrukcje tożsamości w kulturze natychmiastowości; Poznań 2014
Pawlicki R.; Strartegia fnansowa dla Polski 2014-2020; W-wa 2014
Niewęgłowska A.; Szkolnictwo wojskowe kadry zawodowej w Polsce…; Oświęcim 2014
Poniatowicz M.; Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe …; W-wa 2014
Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu; W-wa 2014
Nadolna M.; Zarządzanie procesami a nowoczesne przedsiebiorstwa...; W-wa 2014
Kurowski J.; Logistyka a bezpieczeństwo. Analiza wybranych problemów; W-wa 2014
Mity i legendy w polskiej historii wopjskowości, t.1; Kielce 2014
Mity i legendy w polskiej historii wopjskowości, t.2; Kielce 2014
Rosyjskie siły zbrojne. Aspekty wewnętrzne i kontekst polski; Kraków 2013
Kaczmarek J.; Zobaczyc społeczeństwo. Film i wideo w badaniach…; Poznań 2014
Zwalczanie terroryzmu; W-wa 2014
Mikołejko Z.; We władzy wisielca; Gdańsk 2014
Johnson A. Ross; W-wa 2014
Tracy B.; Potęga osobistego uroku…; W-wa 2013
Podstawy finansów i prawa finansowego; W-wa 2014
Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei ..., t.2; W-wa 2014
Litak E.; Pamięć a tożsamość. Rzymskokatolickie…; Kraków 2014
Tracy B.; Mów i zwyciężaj. Jak perswazyjnie prezentować…; W-wa 2010
Szymańska A.; Mniejszości narodowe, etniczne i religijne…; Kraków 2014
Kultura w stosunkach międzynarodowych, t.2; W-wa 2014
Zbiór zadań 3. Fizyka. Zakres rozszerzony; W-wa 2014
Dobór , adaptacja, motywowanie i rozwój pracowników…; W-wa 2014
Kiyosaki R.; Bogaty ojciec. Biedny ojciec. Czego bogaci uczą swoje…; W-wa 2007
Marczuk K.; Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu...; W-wa 2014
Birek W. ; Z teorii i praktyki komiksu ; Poznań 2014
Archiwum Ringelbluma. T.14, Kolekcja Hersza Wassera ; W-wa 2014
Stachniak E. ; Cesarzowa nocy : historia Katarzyny Wielkiej ; Kraków 2014
Szymborska W. ; Czarna piosenka ; Kraków 2014
Aleksijewicz S. ; Czasy secondhand : koniec czerwonego człowieka ; Wołowiec 2014
Boyd D. ; Ekspansja Kremla : historia podbijania świata ; W-wa 2014
Toland J. ; Hitler : reportaż biograficzny ; W-wa 2014
Golińska P., Stachowiak A. ; Język angielski dla logistyków ; W-wa 2010
Czerwiński K. ; Kamienie wracają nocą ; Kraków 2014
Dabert D. ; Między wizją a spełnieniem : profile ideowe i artystyczne czasopism literackich w drugim obiegu wydawniczym 1982-1989 ; Poznań 2014
Szyriajew B. ; Niegasnące światło ; Kraków 2014
Drummer A., Boehnke R. ; Nowoczesna korespondencja biznesowa po niemiecku ; W-wa 2014
Odkrywanie żydowskiej Pragi ; studia i materiały ; W-wa 2014
Kisielewski J. ; Pierwsza woda po Kisielu : historie rodzinne ; W-wa 2014
Korboński S. ; Polonia Restituta : wspomnienia z dwudziestolecia niepodległości 1918-1939 ; W-wa 2014
Nawrocki R. ; Próg : intruzje i przekroczenia : o transgresji w prozie niesamowitej polskiego romantyzmu ; Toruń 2014
Schmeider A. S. ; Sze'erit hapleta : ocaleni z Zagłady : działalność American Jewish Joint Distribution Committee w Polsce w latach 1945-1989 ; Kraków 2014
Tulli M. ; Szum ; Kraków 2014
Arthur M. ; Pierwsza wojna światowa ; W-wa 2013
Tyler P. ; Twierdza Izrael ; Poznań 2014
Wolsza T. ; Więzienia stalinowskie w Polsce : system, codzienność, represje ; W-wa 2013
Brook P. ; Wolność i łaska : rozważania o Szekspirze ; Gdańsk 2014
Catton E. ; Wszystko, co lśni ; Kraków 2014
Rogak L. ; Życie i czasy Stephena Kinga ; W-wa 2014
Łobodowski J. ; Żywot człowieka gwałtownego ; W-wa 2014
Warżała-Wojtasiak M., Wojtasiak W. ; Business English : marketing and advertising ; Poznań 2008
Warżała-Wojtasiak M., Wojtasiak W. ; Business English : negotiations and presentations ; Poznań 2008
Nowosad W. ; Konopaccy herbu Odwaga - dzieje pomorskiej rodziny senatorskiej w XV-XVIII wieku ; W-wa 2014
Gaskell E. ; Niesamowite historie ; Toruń 2014
Miller J. H. ; O literaturze ; Poznań 2014
Wetesko L. ; Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie : studia z dziejów kultury politycznej X i XI wieku ; Poznań 2013
Zientała A. ; Poeci urzeczeni : przedmioty w poezji polskiej ( 1890-1939) ; Kraków 2014
Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich ; Łódź 2014
Spotkać Iwaszkiewicza : nie-biografia ; W-wa 2014
Gondowicz J. ; Trans-Autentyk : nie-czyste formy Brunona Schulza ; W-wa 2014
Forrester V. ; Virginia Woolf : opowieść biograficzna ; W-wa 2014
Wojtczak M. ; Wielką i mniejszą literą : literatura i polityka w pierwszym ćwierćwieczu PRL ; W-wa 2014
Pietkiewicz K. ; Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka : studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku ;
Wzory listów i pism rosyjskich : poradnik oraz słownik ; W-wa 2012
Miłosz Cz. ; Życie na wyspach ; Kraków 2014
Kornelius S. ; Angela Merkel : Pani Kanclerz ; Poznań 2013
Radziński E. ; Apokalipsa Koby : wspomnienia przyjaciela Stalina ; W-wa 2014
Uglik J. ; Dostojewski, czyli rzecz o dramacie człowieka ; W-wa 2014
Witkowska-Maksimczuk B. ; Elementy retoryki i erystyki w przykładach ; W-wa 2014
Orwell G. ; Gandhi w brzuchu wieloryba ; W-wa 2014
Kloczowski J. ; Historia Polski : od czasów najdawniejszych do końca XV wieku ; Poznań 2014
Stobiecki R. ; Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku ; Poznań 2014
Metodologie językoznawstwa : podstawy teoretyczne ; Łódź 2006
Ugniewska J. ; Miejsca utracone ; W-wa 2014
Karpiński W. ; Obrazy Londynu ; W-wa 2014
Gairns R., Redman S. ; Oxford Word Skills : advanced ; Oxford 2013
Wierzbicki A. ; Poczet historyków polskich ; Poznań 2014
Zaremba Bielawski M. ; Polski hydraulik i nowe opowieści ze Szwecji ; W-wa 2013
Lam A. ; Portrety i spotkania ; W-wa 2014
Stagg J. ; Powrót paryżanina ; W-wa 2014
Westerhoff Ch. ; Praca przymusowa w czasie I wojny światowej ; W-wa 2014
Prusy w dobie kształtowania się kapitalizmu (1806-1871) ; Poznań 2014
Harris R. ; Racjonalność a umysł piśmienny ; W-wa 2014
Dudek A. ; Reglamentowana rewolucja ; Kraków 2014
Luft B. ; Rumun goni za happy endem ; Wołowiec 2014
Scientific biographies ; Łódź 2013
Słowo we współczesnych dyskursach ; Łódź 2014
Biskup M. ; Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308-1521 ; Oświęcim 2014
Skworoda P. Sz. ; Wojny w XVII-wiecznej Europie : zarys problematyki ; Zabrze 2014
Szrejter A. ; Wielka wyprawa księcia Racibora ; W-wa 2013
Winnicka E. ; Angole ; Wołowiec 2014
Khalik N. A., Badr H., El-Araby D. ; Business English : marketing and sales ; Newbury 2008
Business English : aktualne tematy, nagrania, ćwiczenia, wzory dokumentów ; W-wa 2014
Starkey D. ; Cnotliwy książę : nieznana młodość Henryka VIII ; W-wa 2014
Botticini M., Eckstein Z. ; Garstka wybranych : jak edukacja ukształtowała dzieje Żydów 70-1492 ; Kraków 2014
Miłoszewski Z. ; Gniew ; W-wa 2014
Longerich P. ; Goebbels : apostoł diabła ; W-wa 2014
Kaczorowski A. ; Havel : zemsta bezsilnych ; Wołowiec 2014
Penn T. ; Henryk VII : świt Anglii Tudorów ; Kraków 2014
Shadid A. ; Kamienny dom : o Bliskim Wschodzie, jakiego już nie ma ; Wołowiec 2014
Łukaszewicz-Chantry M. ; Kobieta jako postać literacka w łacińskiej poezji renesansu : Italia i Polska ; Wrocław 2014
Tokarczuk O. ; Księgi Jakubowe albo Wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych ; Kraków 2014
Dehnel J. ; Matka Makryna ; W-wa 2014
Shavit A. ; Moja Ziemia Obiecana : triumf i tragedia Izraela ; Kraków 2014
Krall H. ; Na wschód od Arbatu ; W-wa 2014
Bukowski Ch. ; Noce waniliowych myszy ; W-wa 2014
Opcja niemiecka : o problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku ; Kraków 2014
Pod okupacją : listy ; W-wa 2014
Szrejter A. ; Pod pogańskim sztandarem : dzieje tysiąca wojen Słowian połabskich od VII do XII wieku ; W-wa 2014
Kaczorowski A. ; Praski elementarz ; Wołowiec 2012
Orzech A. ; Wiza do Iranu ; W-wa 2014
Pawlikowski M. K. ; Wojna i sezon ; Łomianki 2011
Pilipiuk A. ; Zaginiona ; Lublin 2014
Latkowski S.;Afera podsłuchowa. Taśmy Wprost; Poznań 2014
Zambrano M.; Agonia Europy;W-wa 2014
Pompowski T.; Armia boga kontra imperium zła. Duchowa historia upadku..; Kraków 2014
Encyklopedia gender. Płeć w kulturze; W-wa 2014
Carrere D`EncausseH.; Euroazjatyckie imperium. Historia Imperium Rosyjskiego…; Kęty 2014
Bienek M.; Hajer jedzie do Soczi; W-wa 2014
Głuchowski P.; Imperator. Wszystkie tajemnice…; W-wa 2013
Skoczylas I.; Kościoły wschodnie w państwie polsko - litewskim…; Lublin - Lwów 2014
Chomątowska B.; Lachert i Szanajca. Architekci awangardy; Wołowiec 2014
Kelles - krauz K.; Marksizm a socjlogia. Wybór pism; W-wa 2014
Ślfirska A.; Medialne lwy dla rekinów biznesu…; W-wa 2014
Mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej..; Kraków 2014
Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia…; W-wa 2014
Szydło M.; Prawna koncepcja zamówienia publicznego; W-wa 2014
Dudzik M.; Prawo karnewobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na…; W-wa 2014
Bracik J.; prawo miedzynarodowe publiczne; W-wa 2014
Dzik J.; programy ideowe osiemnastowiecznych malowideł…; Kraków 2014
Rozmowy o socjologii Zygmunt Bauman w rozmowie…; W-wa 2014
Januszewska M.; Świadczenia rodzinne. Komentarz. Odpowiedzi na pytania…; W-wa 2014
Mikołejko Z.; We władzy wisielca, t.2 Ciemne moce, okrutne liturgie…; Gdańsk 2014
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego; W-wa 2014
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego; W-wa 2014
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego; W-wa 2014
Codzienność szkoły. Nauczyciel; Kraków 2014
Codzienność szkoły. Uczeń; Kraków 2014
Guzowski J.; Etyczny wymiar wychowania; Olsztyn 2011
Heaton C.; Gwiazda Afryki. Hans Marseille - niepokorny as Luftwaffe; W-wa 2014
tracz B.; Hippiesi, kudłacze, chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967-1975; Katowice - Kraków 2014
Gibbs N.; Klub prezydentów. Kulisy najbardziej ekskluzywnego…; Kraków 2014
Konflikt - negocjacje - kultura - komunikacja. Psychospołeczne …; Toruń 2014
Szpak A.; Międzynarodowe prawo humanitarne; Toruń 2014
Nietzsche F.; Narodziny tragedii … ; Łódź 2014
Nietzsche - prowokatror czy moralista?; Toruń 2011
Nietzsche F.; Dzieła wszystkie. Notatki z lat 1887-1889; Łódź 2012
Nietzsche F.; Dzieła wszystkie. Notatki z lat 1885-1887; Łódź 2012
Opinie prawne w praktyce; W-wa 2014
Zwolska P.; Pies. Antyczny przyjaciel; Kraków 2014
Karwat M.; Podstawy socjotechniki dla politologów…; W-wa 2014
Kławsiuć - zduńczyk A.; Powroty. Doświadczenia edukacyjno - zawodowe..; Toruń 2014
Rachunkowość sektora finansów publicznych…;W-wa 2014
Kurpiewska - Korbut R.; Społeczność miedzynarodowa wobc…; Kraków 2014
Polak W.; Trzy misje. Rokowania…; Toruń 2014
Wokół Nietzschego; , t.1; Toruń 2009
Zawadzak T.; Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego; W-wa 2014
Od narodzin do śmierci. Znak, symbol, rytual; Kraków 2014
Polski Słownik Biograficzny, t.49/3 z.202; Warszawa-Kraków 2014
Polski Słownik Biograficzny, t.49/3 z.202; Warszawa-Kraków 2014
Alfabet Białegostoku; Białystok 2013
Prokop K., Modele stanu nadzwyczajnego; Białystok 2013
Państwo prawa, parlamentaryzm, sądownictwo…; Białystok 2013
Ordynacja podatkowa. Dowody w postępowaniu…; Białystok 2012
Ordynacja podatkowa. Dowody w postępowaniu…; Białystok 2012
Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu…; Białystok 2012
Głogowska H., Stosunki polsko - białoruskie XX wieku; Białystok 2012
Charytoniuk-Michej G., Obrzę dziadów w dokumentach…; Białystok 2010
Fundusze europejskie w polityce spójności; Białystok 2012
Instrumenty zarządzania finansami jednostek…; Białystok 2013
Innowacyjność i przedsiebiorczość w rozwoju…; Białystok 2012
Oblicza współczesnej przestępczości; Białystok 2013
Bieluk J.; Działy specjalne produkcji...; Białystok 2012
Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju…; Białystok 2012
Melezini M.; Środki karne jako instrument…; Białystok 2012
Kasprzak J.; Nielegalne posiadanie broni i amunicji…; Białystok 2012
Lempa F.; Kanoniczna ochrona karna małoletnich…; Białystok 2013
Lempa F.; Kompetencje, uprawnienia i obowiązki…; Białystok 2013
Przedmiot poznania politologii; Białystok 2013
Kosikowski C.; Financial law of the European Union; Białystok 2010
Czajka Z.; Gospodarowanie kapitałem ludzkim; Białystok 2010
Kamiński J.; Negocjacje w działalności marketingowej...; Białystok 2010
Maksimczuk A.; Granice państwowe, relacje …t.1; Białystok 2013
Maksimczuk A.; Granice państwowe, relacje …t.2; Białystok 2013
Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania...; Białystok 2010
Czynniki i narzędzia rozwoju MSP; Białystok 2010
Michalczuk G.; Podstawy rachunkowości finansowej; Białystok2010
Michalczuk G.; Podstawy rachunkowości finansowej; Białystok 2010
Finansowanie rozwoju MSP; Białystok 2011
Rynki finansowe wczoraj, dziś, jutro; Białystok 2011
Przedsiębiorczość - teoria i praktyka; Białystok 2011
Voytyuk O., Potencjał energetyczny państw UE; Białystok 2010
Globalizacja - polityka - etyka t.1; Białystok 2012
Ordynacja podatkowa. Kontrola realizacji...; Białystok 2013
Ordynacja podatkowa. Kontrola realizacji...; Białystok 2013
Szczygieł G., Zezwolenia na czasowe opuszczenie..; Białystok 2013
Szczygieł G., Zezwolenia na czasowe opuszczenie..; Białystok 2013
Etel L.; Podatki i opłaty lokalne. Czas na zmiany; Białystok;2014
Etel L.; Podatki i opłaty lokalne. Czas na zmiany; Białystok; 2014
Z aktualnych zagadnień prawa pracy; Białystok 2012
Kulpa W.; Topologia i ekonomia; W-wa 2014
Prawa dziecka w prawie międzynarodowym; W-wa 2014
Antropologia teologiczna w perspektywie…; W-wa 2014
Czy mamy coś nowego do powiedzenia?...; W-wa 2014
Majchrzyk Z., Nieletni i świadek w sądzie; W-wa 2014
Różnymi drogami do niepodległości. Studia z ...; W-wa 2014
Religijność w dobie popkultury; W-wa 2014
Wielkie księgi ludzkości; W-wa 2014
Kozłowska A.; Od psalmów słowiańskich do rzymskich…; W-wa 2014
Kamińska W.; Metodologiczna konstrukcja dziedziny…; W-wa 2014
Dyrektywy sądowego wymiaru kary; W-wa 2014
Historia Kościoła Katolickiego t. 4 cz. 2; W-wa 2014
Niejedno ma imię. Prace onomastyczne i… t.4; W-wa 2014
Liryczność - w kręgu problemów estetyki, teorii …; W-wa 2014
Media w duszpasterstwie; W-wa 2014
Dubyk H.; Sen o Ukrainie; W-wa 2014
Kobyliński A.; O możliwości zbudowania etyki …; W-wa 2014
Mytych -Forajter B.; Latająca ryba. Studia o…; Katowice 2014
Dramat i doświadczenie; Katowice 2014
Filozoficzna refleksja nad kulturą jako…; Katowice 2014
Uczyć z pasją. Wskazówki dla nauczycieli akademickich; Katowice 2014
Wiktokarz A.; Komisja Nadzoru Finansowego jako organ…; Katowice 2014
Burzyński J.; Sociologizing Corruption Risk; Katowice 2014
Mytych - Forajter B.; Latająca ryba. Studia o …; Katowice 2014
Machowski R.; Globalne problemy środowiska…; Rzeszów 2014
Błaszczuk K.; Wybrane problemy zdrowia publicznego w…; Rzeszów 2014
"Sofijówka" Stanisława Trembeckiego -konteksty…; Rzeszow 2014
Chronologiczne aspekty wystepowania głogów …; Rzeszów 2014
Rodzina - centrum świata; Rzeszów 2014
Język nasz ojczysty. Zbiór studiów; Rzeszów 2014
Wal A.; Wierna życiu i literaturze. O pisarstwie Herminii…; Rzeszów 2014
Grzywacz R.; Principles of tourism and tecreation; Rzeszów 2014
Wirtualność jako realność; Rzeszów 2014
Patterson R.; Kompendium terminów z zakresu…; W-wa 2010
Gleń A.; Do - prawdy? Studia i szkice o literaturze…; Opole 2013
Habielski R.; Wolność czy odpowiedzialność? Prasa …; Opole 2013
Linguistique romane et linguistique indo - europeenne; Kraków 2014
Cieślik Z.; Partnerstwo publiczno - prywatne…; W-wa 2014
Cieślik Z.; Partnerstwo publiczno - prywatne…; W-wa 2014
Książka i prasa w kulturze; Bydgoszcz 2014
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy… z.38; Rzeszów 2014
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy… z.39; Rzeszów 2014
Bibliografia ekonomicznych i spolecznych zagadnień…cz.1; W-wa 2014
Bibliografia ekonomicznych i spolecznych zagadnień…cz.2; W-wa 2014
Antosik K.; Uwarunkowania genetyczne zawartość tłuszczu; Siedlce 2014
SE 171. Zarządzanie instytucjami finansowymi w …; Katowice 2014
SE 177. Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia; Katowice 2014
SE 178. Modelowanie preferencji a ryzyko`14; Katowice 2014
SE 183.; Innowacyjność współczesnych organizacji… cz.1; Katowice 2014
SE 183.; Innowacyjność współczesnych organizacji… cz.2; Katowice 2014
SE 181. Zarządzanie ryzykiem kapitałowym…; Katowice 2014
SiP. Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 34; Szczecin 2014
RiM 191. Żołnowski A.; Studia nad zmiennością …; Olsztyn 2013
RiM 193. Doskocz A.; Metodyka oceny dokładności…; Olsztyn 2013
ZN 786. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa t.1; Szczecin 2014
ZN 786. Zarządzanie wartością przedsiebiorstwa t.2; Szczecin 2014
Sfera kultury, sfera nauki 2013; Gdańsk 2014
Strzelecki J.; Pamięć i rzeczywistość. Analiza bergsonowskiej teorii...; Olsztyn 2013
Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm,dekadentyzm - kultura wyczerpania?; Olsztyn 2013
Kowalewski J.; Kreacje przeszłości. Szkice z antropologii historii; Toruń 2012
Współczesne herezje; Olsztyn 2009
Doliwa - Klepacka A.; Stanowienie aktów …; Warszawa - Białystok 2014
Rola i znaczenie lokalnych grup działania w rozwoju obszarów…
Problemy społeczne wynikajace z powszechności mediów; W- wa 2014
Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego; Sosnowiec 2014
Sroka J.; Obrazkowe memy internetowe; W-wa 2014
Golinowska K.; Narracje sztuki w kulturze płynności; Toruń 2014
Próchniak P.; Człowiek wobec zagrożeń pogodowych: konfrontacja...; Toruń 2014
Starodub W.; Chemia ogolna; Kielce 2014
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań...; W-wa 2014
Tracy B.; Zarządzanie czasem; W-wa 2014
Wielowymiarowość politologii; Toruń 2014
Jakubiak Ł.; System ustrojowy Senegalu; Kraków 2014
Walorska P.; Staż pracy; W-wa 2014
Sroka A.; Rozliczność w bdaniach jakości demokracji…; W-wa 2014
Psychologia rodziny; W-wa 2014
Prawo policyjne; W-wa 2014
Pomian K.; Porządek czasu; Gdańsk 2014
Podstawy prawa dla licencjackich studiów ekonomicznych; W-wa 2014
Podręcznik pierwszej pomocy; W-wa 2014
Pedagogika.Podstawy nauk o wychowaniu, t.1; Gdańsk 2015
Oprogramowanie rzeczywistości społecznej; W-wa 2014
Nowoczesne zarządzanie produkcją. Ujecie procesowe; W-wa 2014
Konteksty psychiatrii; Kraków 2014
Piaskowska O.; Kodeks postepowania cywilnego; W-wa 2014
Mikiewicz P.; Kapital społeczny i edukacja; W-wa 2014
Kołakowski L.; Jezus osmieszony. Esej …; Kraków 2014
Nowak P.; Hodowanie troglodytów; W-wa 2014
Fizjologia starzenia się…; W-wa 2012
Woźniak Ł.; Duch i egzystencja; Kraków 2014
Studnicki - Gizbert K.; Decyzje w świecie szybkich zmian czyli …; Toruń 2014
Hryszkiewicz D.; Zarządzanie strategiczne w policji. Teoria i praktyka; Szczytno 2014
Wrażliwość regionu na zmiany; Ostrowiec Świętokrzyski 2013
Wielowymiarowość prawa; Toruń 2014
Rola sektora publicznego w okresie kryzysu; Warszawa 2014
Prusik A.; Rodzina i jej alternatywne formy w pogladach …; Olsztyn 2014
Barr N.; Reformy systemu emerytalnego. Krotki przewodnik; W-wa 2014
Przestępczość zorganizaowana. Fenomen. Współczesne zagrozenia…; Szczytno 2013
Polacy na Białorusi w latach 1987-2008…; Poznań 2013
Boszczyk W.; Podstawy chemii. Ćwiczenia laboratoryjne; Kielce 2013
Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna, t.1; Poznań 2014
Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna, t.2; Poznań 2014
Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna, t.3; Poznań 2014
Kowalik T.; O lepszy ład społeczno - ekonomiczny; W-wa 2013
Jakość współczesnych uniwersytetów w opiniach uzytkowników; Gliwice 2014
Czas przemian. Społeczeństwa krajów Europy Środkowo-wschodniej…; Olsztyn 2014
Starodub W.; Chemia ogolna; Kielce 2014
Stiglitz J.; Bląd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza; W-wa 2013
Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie. Aksjologia …; Gdynia 2013
Bezpieczeństwo w ... Aksjologia zjawisk kryzysowych w gospodarce …; Gdynia 2013
Mantel H. ; Kogo śmierć nie dosięgnie. T. 1 ; Katowice 2014
Mantel H. ; Kogo śmierć nie dosięgnie. T. 2 ; Katowice 2014
Szypowska M. ; Konopnicka jakiej nie znamy ; Poznań 2014
Chambers R. W. ; Król w Żółci ; Toruń 2014
Weir A. ; Lancasterowie i Yorkowie : Wojna Dwóch Róż ; Kraków 2013
Zaremba Bielawski M. ; Leśna mafia : szwedzki thriller ekologiczny ; W-wa 2014
Giedroyc J., Małaniuk J. ; Listy 1948-1963 ; W-wa 2014
Porter L. ; Maria Tudor : pierwsza królowa ; Kraków 2013
Mrożek w odsłonach : 39 opowieści z różnych miejsc i czasów ; Kraków 2014
Łuka W. ; Nie oświadczam się ; W-wa 2014
Panas P. ; Opisanie świata : szkice o poezji Marcina Świetlickiego ; Kraków 2014
Bonda K. ; Pochłaniacz ; W-wa 2014
Sobieraj T. ; Polska krytyka i myśl teatralna w drugiej połowie XIX wieku : studia i szkice ; Kraków 2014
Kapusta P. ; Polsko-rosyjski słownik biznesu : media, reklama, marketing, zarządzanie ; Kraków 2014
Sumariusz metryki koronnej. Ser. Nowa, t. 7, Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego… ; W-wa 2014
Dunin-Dudkowska A. ; Testament jako zwierciadło kultur ; Lublin 2014
Tropy literatury i kultury popularnej ; W-wa 2014
Biskup M. ; Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466 ; Oświęcim 2014
Lovecraft H. P. ; W poszukiwaniu nieznanego Kadath ; Toruń 2014
Pindel T. ; Zjawy, szaleństwop i śmierć : fantastyka i realizm magiczny w literaturze hispanoamerykańskiej ; Kraków 2014
Zygmunt Krasiński : światy poetyckie i artystowskie ; Toruń 2014
Zygmunt Krasiński : w świetle i cieniu myśli romantycznej ; Toruń 2014
Zygmunt Krasiński : dylematy egzystencji - problemy biografii ; Toruń 2014
Bądź silny i odważny pol-ang; W-wa 2014
Formicki G.; Basic& environmental toxicology…; Łódź 2014
Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości; Łódź 2014
Anarchia i francuski teatr sprzeciwu... 1880-1914; Łódź 2014
Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane…; Gdańsk 2014
Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych…; Gdańsk 2014
Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm - pozytywizm…; Gdańsk 2014
Jaskułka Ł. Zbędny arsenał. Polityka nuklearna…; Gdańsk 2014
Burke K.; Filozofia formy literackiej…; Gdańsk 2014
Quaestiones de qualitate vitae. Cura et studio…; Częstochowa 2014
Prauzner T.; Symulacja komputerowa układów…; Częstochowa 2014
Tożsamość i stereotypy Żydzi i Polacy…; Częstochowa 2014
Trojanowski T.; Podstawy marketingu międzynarodowego; Częstochowa 2014
Zestaw narzędzi ewaluacyjnych dla instytucji…; Częstochowa 2014
Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania…; Częstochowa 2014
Napora E.; Komunikacja matek w parach z córką…; Częstochowa 2014
"Gdzie piekność, gdzie poezja…?"…; Czeęstochowa 2014
Gwóźdź G.; Amerykańska kultura (nie)materialna…; Częstochowa 2014
Instytucjonalny wymiar członkowstwa Polski w UE; Częstochowa 2014
Siedlaczek - Szwed A.; Polish logopaedic society in …; Częstochowa 2014
Polska między przeszłością a przyszłością; Częstochowa 2014
Autorytety w perspektywie chrzescijańskiej; Łódź 2011
Hołyst B.; Bezpieczeństwo jednostki; W-wa 2014
Wardęga J.; Chiński nacjonalizm. Rekonstruowanie…; Kraków 2014
Determinanty konkurencyjnosci przedsiebiorstw; W-wa 2014
Ściślak J.; Dziennikarz zawód przyszłości…; W-wa 2014
Mayo H.; Inwestycje; W-wa 2014
Sobecka A.; Kalejdoskop. Spotkania z mniejszościami narodowymi; Gdańsk 2014
Kodeks postepowania cywilnego. Postepowanie odrebne …; W-wa 2014
Międzynarodowe i wewnetrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce; W-wa 2014
Klementowska I.; Minuty. Reportaże o starosci; W-wa 2014
Obywatel Stuhr; Kraków 2014
Kamiński M.; , Odkryj, że biegun nosisz w sobie; W-wa 2014
De Stefano C.; Oriana Fallaci. Portret Kobiety; Katowice 2014
Hargreaves R.; Ostatnia twierdza hitlera. Breslau 1945
Ignatowicz J.; Prawo rodzinne; W-wa 2012
Czarkowska M.; przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie…; W-wa 2014
Lipold P.; Zagrozenie terrorem nuklearnym w polityce…; Wrocław 2012
Winiarz M.; Zamówienia publiczne w instytucjach kultury…; W-wa 2014
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego…; Gdańsk 2014
Zbiór orzeczeńz zakresu prawa karnego… część ogólna…; Gdańsk 2014
Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru…; Gdańsk 2014
Świetlicka M.; Metodyka pracy prokuratora w…; Gdańsk 2014
Rynkowska D.; Mediacje w pracy socjalnej…; Katowice 2014
Międzynarodowe standardy rachunkowości… cz.2; Katowice 2014
Domniak C.; Wielokryterialne wspomaganie…; Katowice 2014
Michalik K.; Systemy ekspertowe we wspomaganiu …; Katowice 2014
Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych…; Katowice 2014
Fundamentals of finance…; Katowice 2014
Klimas P.; Sieci innowacji. Implikacje bliskości; Katowice 2014
Wokół powstania listopadowego…; Kraków 2014
Młodzież polska na obczyźnie - zadania edukacyjne; Katowice 2014
Baczkowski K.; Stosunki Habsbursko - Jagiellońskie…; Katowice 2014
Bylica A.; Świat metali…; W-wa 2014
Siedem grzechów głównych. Eseje z filozofii kultury…; W-wa 2014
Uglik J.; Dostojewski, czyli rzecz o dramacie…; W-wa 2014
Żegleń P.; Partnerstwo publiczno - prywatne…; W-wa 2014
Polska - Słowacja - Ukaraina. Trójpogranicze …; W-wa 2014
Nowe spojrzenie w naukach o polityce t.3; W-wa 2014
Debaty PAU. Oceny nauki… ; Kraków 2014
Dacewicz L.; Historia nazwisk na kresach…; Białystok 2014
Dacewicz L.; Historia nazwisk na kresach…; Białystok 2014
Dacewicz L.; Historia nazwisk na kresach…; Białystok 2014
Unia walutowa perspektywy dla Polski; Białystok 2014
Unia walutowa perspektywy dla Polski; Białystok 2014
Unia walutowa perspektywy dla Polski; Białystok 2014
War and Peace… cz.1; Białystok 2014
War and Peace… cz.1; Białystok 2014
War and Peace… cz.1; Białystok 2014
War and Peace… cz.2; Białystok 2014
War and Peace… cz.2; Białystok 2014
War and Peace… cz.2; Białystok 2014
Kosikowski C.; Nowe prawo działalności gospodarczej; Białystok 2014
Kosikowski C.; Nowe prawo działalności gospodarczej; Białystok 2014
Kosikowski C.; Nowe prawo działalności gospodarczej; Białystok 2014
Kubizek A. ; Adolf Hitler : mój przyjaciel z młodości ; Czerwonak 2014
Bakke M. ; Bio-transfiguracje : sztuka i estetyka posthumanizmu ; Poznań 2012
Polkowski J. ; Cień ; Kraków 2010
Kłosiński J. ; Drogi do Solidarności : karty z historii NSZZ "Solidarność" 1989-2014 ; Gdańsk 2014
Holderlin F. ; Poezje zebrane ; Pułtusk 2014
Polkowski J. ; Głosy ; Kraków 2013
Traverso E. ; Historia jako pole bitwy ; W-wa 2014
Filak M. ; Hiszpański w tłumaczeniach : gramatyka. 3 ; W-wa 2014
Zbierzchowski C. ; Holocaust F ; W-wa 2013
Irzabek J. ; Indie : spółka z o.o. ; W-wa 2014
Masternak Z. ; Jezus na prezydenta! ; Kraków 2010
Modiano P., Sempe J.-J. ; Katarzynka ; W-wa 2008
Literatura niewyczerpana : w kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914 ; Kraków 2014
Dmochowski A. ; Najdłuższa wojna : przed Ukrainą był Wietnam ; Lublin 2014
Ginzburg N. ; Nasze dni wczorajsze ; Kraków 2014
Lisek A. ; Obóz stanisławowski w wojewodztwie ruskim w okresie bezkrolewia i wojny o tron Polski w latach 1733-1736 ; Kraków 2014
Pindel T. ; Realizm magiczny : przewodnik (praktyczny) ; Kraków 2014
Derwicz K. ; W Krainie Pierzastego Węża : historia Meksyku od podboju do czasów współczesnych ; Kraków 2014
Czech J. ; Wdrapałem się na piedestał : nowa poezja rosyjska ; Wołowiec 2013
Burroughs W. S. ; Wybuchowy bilet ; Kraków 2014
Pawlak K. ; Za Chiny ludowe : zapiski z codzienności Państwa Środka ; W-wa 2014
Fieguth R. ; Zaproszenie do Quidama : portret poematu Cypriana Norwida ; Kraków 2014
Wyszczelski L. ; Armia rezerwowa II Rzeczypospolitej : społeczeństwo pod bronią 1918-1939 ; W-wa 2014
Ligocka R. ; Droga Romo ; Kraków 2014
Vargas Llosa M. ; Dyskretny bohater ; Kraków 2014
Nowak A. ; Dzieje Polski. T. 1, Skąd nasz ród (do roku 1202) ; Kraków 2014
Polonsky A. ; Dzieje Żydów w Polsce i Rosji ; W-wa 2014
Andersen H. Ch. ; Dzienniki 1825-1875 ; W-wa 2014
Historia Żydów : dzieje narodu od Abrahama do Państwa Izrael : Żydzi w Polsce : 1000 lat wspólnych losów ; W-wa 2014
Rubin B., Schwanitz W. G. ; Hitlerowcy, islamiści i narodziny nowożytnego Bliskiego Wschodu ; Kraków 2014
Interdyscyplinarność : podróż szlakiem kultur ; W-wa 2013
Hoszowska M. B. ; International Business English in Everyday Use ; W-wa 2014
Kuszelewska-Rayska S. ; Kobiety ; Dziwy życia ; Poznań 2014
Literatura i "faktury" historii XX (i XXI) wieku ; W-wa 2014
Pindel T. ; Mario Vargas Llosa : biografia ; Kraków 2014
Sontag S. ; Pod znakiem Saturna ; Kraków 2014
Mitzner P. ; Warszawski "Domek w Kolomnie" ; W-wa 2014
Pawłowski Ł. ; Zamiast epickiej syntezy : problemy konstruowania rzeczywistości społecznej II Rzeczypospolitej w prozie fabularnej lat dwudziestych ; W-wa 2014
Trembecki A.; Digitalizacja dla początkujacych; W-wa 2014
Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje; Łódź - Warszawa 2014
Nauka o informacji w okresie zmian; W-wa 2014
Kołodziej R. ; "Ostatni wolności naszej klejnot" : Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego ; Poznań 2014
Cenckiewicz S. ; Atomowy szpieg : Ryszard Kukliński i wojna wywiadów ; Poznań 2014
Herbert Z. ; Barbarzyńca w podróży ; W-wa 2014
Mappes-Niediek N. ; Biedni Romowie, źli Cyganie : stereotypy i rzeczywistość ; Kraków 2014
Frołow S. ; Bolszewicy i apostołowie : osiem portretów ; Wołowiec 2014
Miłoszewski Z. ; Domofon ; W-wa 2014
Thorpe N. ; Dunaj : opowieści o ludziach znad wielkiej rzeki ; Kraków 2014
Remnick D. ; Grobowiec Lenina : ostatnie dni radzieckiego imperium ; W-wa 2014
Grochowska M. ; Jerzy Giedroyc : do Polski ze snu ; W-wa 2014
Mickiewicz A. ; Listy do Adama Mickiewicza. T. 1 ; W-wa 2014
Mickiewicz A. ; Listy do Adama Mickiewicza. T. 2 ; W-wa 2014
Mickiewicz A. ; Listy do Adama Mickiewicza. T. 3 ; W-wa 2014
Mickiewicz A. ; Listy do Adama Mickiewicza. T. 4 ; W-wa 2014
Mickiewicz A. ; Listy do Adama Mickiewicza. T. 5 ; W-wa 2014
Wasilewski W. ; Ludobójstwo : kłamstwo i walka o prawdę : sprawa Katynia 1940-2014 ; Łomianki 2014
Zadan S. ; Mezopotamia ; Wołowiec 2014
Navai R. ; Miasto kłamstw : cała prawda o Teheranie ; W-wa 2014
Miłosz i Miłosz ; Kraków 2014
Zadan S. ; Odsetek samobójstw wśród klaunów ; Berlin 2009
Niwiński P. ; Okręg Wileński AK w latach 1944-1948 ; Kraków 2014
Żeligowski L. ; Pamiętniki genarała broni Lucjana Żeligowskiego ; W-wa 2014
Frycz K. S. ; Polska prawdziwa ; Kraków 2014
Maludzińska M. ; "Próżnowanie stało się powszechnym nalogiem" : żebracy i włóczędzy w stanisławowskiej Warszawie ; W-wa 2014
Pavese C. ; Przyjdzie śmierć i będzie miała twoje oczy : wybór wierszy ; Kraków 2013
Grydzewski M. ; Silva rerum ; W-wa 2014
Kamiński M. K. ; Szkice z dziejów Polski i Czechosłowacji w latach trzydziestych XX wieku ; W-wa 2014
Buthner-Zawadzka M. ; Warszawa w oczach pisarek ; W-wa 2014
Bielecki M. ; Widma nowoczesności : Ferdydurke Wotolda Gombrowicza ; W-wa 2014
Widzenie Polikarpa : średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią ; W-wa 2014
Szabo F. A. J. ; Wojna siedmioletnia w Europie 1756-1763 ; Oświęcim 2014
Wolnomularstwo Narodowe : Walerian Łukasiński ; W-wa 2014
Drummer A., Williamson B. ; 144 najczęściej używane angielskie czasowniki ; W-wa 2014
Burroughs W. S., Kerouac J. ; A hipopotamy żywcem się ugotowały ; Wolowiec 2014
Andrzej Bobkowski wielokrotnie ; Kraków 2014
Śmigielski R. ; Angielski bez kompleksów : podręcznik alternatywny ; W-wa 2014
Nesterowicz P. ; Cudowna ; W-wa 2014
Popławski E. ; Frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich ; Kraków 2014
Jankowicz G. ; Gombrowicz - loading : esej o formie życia ; Wrocław 2014
Shields D., Salerno S. ; Salinger ; W-wa 2014
Ziajka B. ; Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach ; Kraków 2014
Guzowska M., Krawczyk A., Michalewska A. ; Kryminalny Wrocław : mroczne przechadzki po mieście ; Gdańsk 2013
Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu : raport z badań ; Kraków 2014
Najlepsze amerykańskie opowiadania kryminalne 2011 ; W-wa 2013
Naród w niewoli ; Kraków 2014
Szahaj A. ; O interpretacji; Kraków 2014
Majer A. ; Odrodzenie miast ; Łódź 2014
Jurkowska H. ; Pamięć sentymentalna ; W-wa 2014
Dobek R. ; Paryż, 1871 ; Poznań 2013
Caracalla J.-P. ; Paryż : śladami pisarzy ; W-wa 2009
Modiano P. ; Przejechał cyrk ; W-wa 2014
White H. ; Przeszłość praktyczna ; Kraków 2014
Zawodzińska-Bukowiec K. ; Pseudonim polski : od czasów najdawniejszych do dziś ; Kraków 2014
Kąkolewski K. ; Reporter kryminalny : umarli jeżdżą bez biletu ; Poznań 2010
Ławski A. ; Rzeź wołyńska : pamięć piekła ; Gdynia 2014
Kurnatowski L. M., Bachrach D. ; Sprawy kryminalne II RP ; W-wa 2014
Trębicki G. ; Synkretyzm fantasy : fantasy świata wtórnego: literatura, kultura, mit ; Kraków 2014
Miłoszewski Z. ; Uwikłanie ; W-wa 2014
Kowalik H. ; Warszawa kryminalna.. 2 ; W-wa 2012
Wierność : wspomnienia o Zbigniewie Herbercie ; W-wa 2014
Wojna się nie skończyła ; Kraków 2014
Zachwyt i rozpacz : wspomnienia o Wisławie szymborskiej ; W-wa 2014
Bonda K., Lach B. ; Zbrodnia niedoskonała ; Chorzów 2013
Miłoszewski Z. ; Ziarno prawdy ; W-wa 2011
Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, Kraków 2013
Teoria rachunkowość w zarysie; Kraków 2005
Teoria rachunkowości podstawa nauk ekonomicznych; Kraków 2014
Teoria pomiaru kapitału i zysku; Kraków 2010
System ubezpieczeń społecznych; Kraków 2014
Pichalski R.; Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku; Toruń 2014
Kawa D.; Polska prasa opiniotworcza wobec Niemiec w latach 2001- 2005; Toruń 2014
Dach Z.; Mikroekonomia; Kraków 2012
Nawrocki J.; matematyka. 30 wykładów z ćwiczeniami;W-wa 2014
Kryzys i ich przezwyciężanie. Problemy interwencji i pomocy psychologicznej; Toruń 2014
Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo; Toruń 2014
Dom otwarty/ dom zamkniety? Lekcje pogranicza; Poznań 2014
Karwińska A.; Dobrze funkcjonujace miasto. Koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju; Kraków 2014
Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych; Piotrków Trybunalski 2014
Studio [21]. Intensivtraining mit Hortexten; Berlin 2013
Studio [21. Das Deutschbuch. Funk/Kuhn, Berlin 2014
Zizek S.; Żądanie niemożliwego; W-wa 2014
Lisek A. ; Zarządzanie kapitałami w klastrach. Kapitał społeczny…; W-wa 2014
Riemen R.; Wiecznypowrót faszyzmu; Kraków 2014
Probucka D.; Utylitaryzm; Kraków 2013
Jędrzejewicz W.; Rola Józefa Piłsudskiego w odbudowie i umacnianiu państwa polskigo; W-wa 2013
Obyczajowość polska początku XXI wieku - w procesie przemian; W-wa 2014
Nie tylko niezłomni i kolaboranci. Postawy dziennikarzy…; W-wa 2014
Czarny E.; Międzynarodowa wspólpraca gospodarcza w warunkach kryzysu; W-wa 2012
Doległo N.; Lewy. Sylwetka piłkarza; Kraków 2013
Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce; W-wa 2014
Jaber H.; Latający dywan do Bagdadu. Pisane życie; W-wa 2013
Pateman C.; Kontrakt płci; W-wa 2014
Kowalska B.; Kobiety, rozwój, obywatelstwo w Haszymidzkim krolestie Jordanii; Kraków 2013
Śmigerska - Belczak I.; Instytucjonalizacja stosunków miedzynarodowych w regionie…; Toruń 2014
Tokarski J.; Historie przyszłości. Wizje bolszewizmu…; W-wa 2012
Kirszak J.; Generał Kazimierz Sosnkowski 1885-1969; W-wa 2012
Sufi K.; Dziewczyna, która nie płacze; W-wa 2013
Radzik R.; Białorusini. Miedzy wschodem a zachodem; Lublin 2012
Oberda G. ; Angielski na obcasach ; W-wa 2013
Nowak A. ; Angielski nie gryzie! ; W-wa 2012
Gawryszczak M. ; Bronisław Wilhelm Pieracki (1895-1934) : biografia polityczna ; Łódź 2014
Alliłujewa S. ; Córka Stalina o Stalinie, Rosji i sobie ; W-wa 2014
Sand S. ; Dlaczego przestałem być Żydem : spojrzenie Izraelczyka ; W-wa 2014
Sakowicz K. ; Dziennik 1941-43 ; W-wa 2014
Siemaszko Z. S. ; Dziewięć spojrzeń na Powstanie Warszawskie (w latach 1969-2014) ; Londyn 2014
Biernacki L. ; Gdy wieje wiatr historii… : studenci z robotnikami, Gdańsk 1976-1980 ; W-wa 2014
Gajdziński P. ; Gierek : człowiek z węgla ; Poznań 2014
Wyszczelski L. ; Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 ; W-wa 2014
Harding L. ; Mafijne państwo Putina ; Kraków 2014
Sommer T. ; Operacja antypolska NKWD 1937-1938 ; W-wa 2014
Bednarczyk A. ; Poezja Syberii na przełomie epok (szkice o romantyce i polityce) ; Łódź 2014
Potocka J. Z., Potocka Z. B. ; Peczara ; Łomianki 2014
Kupisz D. ; Połock 1579 ; W-wa 2014
Śliwiński A. ; Powstanie listopadowe ; W-wa 2014
Rządy bez ziemi : struktury władzy na uchodźstwie ; W-wa 2014
Pratchett T. ; Smoki na zamku Ukruszon ; Poznań 2014
Boucheron P., Delalande N. ; Spotkanie ze światem : eseje o historii globalnej ; W-wa 2014
Snyder T., Brandon R. ; Stalin i Europa 1928-1953 ; Poznań 2014
Petrovsky-Shtern Y. ; Sztetl : rozkwit i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschodnich ; Kraków 2014
Skiwski J. E. ; To, o czym się nie mówi : szkice polityczne z lat 1946-1956 ; Łomianki 2014
Cahalan S. ; Umysł w ogniu ; Poznań 2013
Harding L.; Mafijne państwo Putin; Kraków 2014
Arendt H., Ludzie w mrocznych czasach; W-wa 2014
Dehel P.; Ludwig Wittgenstein: teoria a terapia; W-wa 2014
Prokopowicz P.; Kultura organizacji a znaczenie pracy…; Kraków 2014
Kreowanie marki korporacyjnej; W-wa 2014
Rodzynkiewicz M.; Kodeks spółek handlowych; W-wa 2014
Kotłowski D.; Kodeks rodzinny i opiekuńczy; W-wa 2014
Urbaniak M.; Hermeneutyka a kierunki mysli współczesnej; Kraków 2014
Hońdo L.; Hebrajska epigrafika nagrobna w Polsce; Kraków 2014
Etnobiografie biomedycyny; W-wa 2014
Wodziński C.; Esseje pierwsze; Gdańsk 2014
Borcuch A.; Ekonomia desingu; W-wa 2014
Creveld M.; Dowodzenie na wojnie. Od Aleksandra…; W-wa 2014
Sand S.; Dlaczego przestałem być Żydem. Spojrzenie Izraelczyka…; W-wa 2014
Provost F.; Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji; W-wa 2015
Zatrudnianie pracowników socjalnych i innych…; W-wa 2014
Horvath V.; Tureckie lustro; Kraków 2014
Bazin M.; Turcia. Geografia wschodzącejpotęgi; W-wa 2014
Kozłowski A.; Transparentnośc zarządzania finansami lokalnymi…; Kraków 2014
Jabłońska B.; Socjologia muzyki; W-wa 2014
Król M.; Słownik demokracji samorządowej…; W-wa 2014
Jarymowicz M.; Rozmowy o rozwoju osobowym…; W-wa 2014
Siniawski A.; Rosyska inteligencja, W-wa 2014
Romaszewscy. Autobiografia; W-wa 2014
Religion long forgetten…; Kraków 2014
McPherran M.; Religia Sokratesa; W-wa 2014
Mankowska A.; Przemiany wartosci społeczno - kulturowych w norweskim…; Poznań 2014
Cieślik J.; Przedsiebiorczość, polityka, rozwój; W-wa 2014
Brojak - Trzaskalska M.; Procesy rozwojowe przedsiebiorstw we …; W-wa 2014
Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej; W-wa 2014
Sarbiewska J.; Ontologia ietetyka filmowych obrazów Wernera herzoga; Gdańsk 2014
Moda w kulturze, sztuce i edukacji…; Lublin 2014+A4888:H4A4888:H4908
Teacher education in Ukraine…; Lublin 2014
Kwiatkowska - Frejlich L.; Imputacja kulturowa…; Lublin 2014
Sen o potędze. Bezpieczeństwo, suwerenność…; Lublin 2014
Fiedurek J.; Mikrobiom a zdrowie człowieka…; Lublin 2014
Bilewicz - Kuźnia B.; Edukacja, geometryczna dzieci…; Lublin 2014
Pokrzycka L.; System medialny Islandii; Lublin 2014
Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce; Lublin 2014
Latawiec K.; Rosyjska straż graniczna w …; Lublin 2014
Wojtak M.; O języku i stylu polskiego dramatu...; Lublin 2014
O płci, ciele i seksualnosci w języku i mediach...; Lublin 2014
O płci, ciele i seksualnosci w języku i mediach...; Lublin 2014
Twórczość i praktyka pedagogiczna Janusza Korczaka…; Lublin 2014
Literatura Polska obu Ameryk. Studia i szkice; Katowice 2014
Ewolucja prawa prywatnego; Katowice 2014
Mehr als Worte; Katowice 2014
Gontarz B.; Obrazy świata. Wizualne reprezentacje…; Katowice 2014
Uczyć z pasja. Wskazówki dla nauczycieli akademickich; Katowice 2014
Gościniak I.; Nowe ujecie wybranych zagadnień..; Katowice 2014
Roplewski S.; Pisma krytyczne…; Katowice 2014
Suszek E.; Szybkość, pospiech, kompresja…; Katowice 2014
Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania; W-wa 2014
Skrabacz A.; Bezpieczeństwo społeczne. Pojecia. Uwarunkowania. Wyzwania; W-wa 2012
Bezpieczeństwo systemu e-commerce…; Gliwice 2012
Markiewicz H.; Bezpieczeństwo w elektroenergetyce; W-wa 2012
Foucault M.; Bezpieczeństwo, terytorium, populacja; W-wa 2010
Campbell N.; Biologia; Poznań 2013
Salomon E.; Biologia; W-wa 2014
Minczewski J.; Chemia analityczna, t.1; W-wa 2012
Minczewski J.; Chemia analityczna, t.2; W-wa 2013
Dyjak D.; Diagnoza i psychoterapia sprawców; W-wa 2014
Bardach J.; Historia ustroju i prawa polskiego; W-wa 2009
Bardach J.; Historia ustroju i prawa polskiego; W-wa 2009
Komunikowanie się we współczesnym świecie; Lublin 2003
Nicklin J.; Mikrobiologia; W-wa 2012
Szczepaniak W.; Metody instrumentalne w analizie chemicznej; W-wa 2012
Murray P.; Mikrobiologia; Wrocław 2013
Murray P.; Mikrobiologia. Pytania Testowe; Wrocław 2011
Febre L.; Narodziny książki; W-wa 2014
Prawo administracyjne materialne; W-wa 2014
Projekt "Polska" Silne i bezpieczne państwo?; W-wa 2014
Silverstein R.; Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych; W-wa 2012
Kostecki W.; Strach i potęga. Bezpieczeństwo miedzynarodowe w XXI wieku; W-wa 2012
Zieliński M.; Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki; W-wa 2012
Zieliński M.; Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki; W-wa 2012
Kaczmarek P.; Tożsamośc prawnika jako wykonawcy roli zawodowej; W-wa 2014
Starmach P.; Kosciół pontyfikatu Jana Pawła II…; Kraków 2014
Archeologia Górny Śląsk; Katowice 2014
Płynność finansowa przedsiebiorstw w Polsce; W-wa 2014
Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku; W-wa 2012
Zięba A.; Parlament Zjednoczonego Królestwa …; W-wa 2014
Konstytucja Związku Australijskiego; W-wa 2014
Bernaczyk M.; Prawo do informacji publicznej…; W-wa 2014
Kwieciński W.; Polscy robotnicy przymusowi w regionie... ; Rzeszów 2014
Zesłania i powroty. Twórczość Józefa Bujnowskiego; Rzeszów 2014
Jandziś S., Z dziejów rehabilitacji medycznej i sportu…; Rzeszów 2014
Kowalczyk A., Pojęcie i skutki prawne zasady…; Rzeszów 2014
Filip P.; Rachunkowość przedsiebiorstw. Podejmowanie…; Rzeszów 2014
Furmanek W.; Humanistyczna pedagogika pracy…; Rzeszów 2014
Systematyczność działań w rehabilitacji, edukacji…; Rzeszów 2014
Kristionac Donelaitic 1714-2014; Wilno 2013
Paknys M.; Pażaislio vienuolyno…; Wilno 2013
Inwentarz ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej; Kórnik 2014
Im wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten… t.3; Rzeszów 2014
Im wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten… t.4; Rzeszów 2014
Sabak Z.; Strategia. Słownik terminów; W-wa 2014
Religijna mozaika Bałkanów; Gniezno 2008
Kalwasińska E.; Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce; W-wa 2014
Przewodnnik do ćwiczeń z biochemii; W-wa 2014
Prawne, instytucjonalne i społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa; Radom 2014
Borodo A.; Polskie prawo finansowe. Zarys ogolny; Toruń 2014
Między aprobatą a odrzuceniem. Demokracja polska…; Olsztyn 2012
Kloch J.; Kosciół w Polsce wobec WEB 2.0; Kielece 2013
Chwistecka - Dudek H.; Koncepcja etyki w procesach zarządzania przedsiebiorstwem; Dąbrowa Górnicza 2014
Truchan J.; Jednostki specjalne Policji i Straży Granicznej w ochronie…; Szczytno 2014
Śmigerska - Belczak I.; Instytucjonalizacja stosunków miedzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego; Toruń 2014
Łyzwa E.; Innowacyjność przedsiebiorstw a konkurencyjność regionów; Kielce 2014
Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych…; W-wa 2013
Nowak E.; Analiza sprawozdań finansowych; W-wa 2014
Hongyan L., Chińska droga; Toruń 2014
Edukacja - wychowanie - oświata w perspektywie temporalnej…; Łódź 2014
Chołaszczyński K.; Etnopolityka jako funkcjonalny element kształtujacy…; Toruń 2014
Kurowicki J.; Figury i maski w praktykachideologicznych; W-wa 2013
Filipowicz S.; Galimatias. Zaprzepaszczony sens Oświecenia; W-wa 2014
Rauszer M.; Homo frajer; Gdańsk 2014
Altheide C.; Informatyka śledcza. Przewodnik po …; Gliwice 2014
Modrzejewska M.; Josiah Warren - pierwszy amerykański anarchista?; Kraków 2012
Kloch Z.; Kultura doswiadczenia potocznego. Semiotyczne aspekty…; W-wa 2014
Majewska - Opiełka I.; Logodydaktyka w edukacji. O wychowaniu mądrego…; Sopot 2015
Milewska B.; Losy wychowanków domu małego dziecka; Toruń 2014
Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu; Toruń 2014
Zyzak B.; Nie dla Unii Europejskiej Tak dla europejskiego obszaru gospodarczego…; Toruń 2014
Merta T.; Nieodzowność konserwatyzmu….; W-wa 2011
Segiet W.; O związku edukacji z rodzina. Społeczne konteksty i…; Poznań 2013
Obrazy dookoła świata; Toruń 2013
Ericson C.; Oligarchowie. Pieniądze i władza w kapitalistycznej Rosji; W-wa 2014
Ossowski z perspektywy półwiecza; W-wa 2014
Pamięć, Osobowość, Osoba…; Kraków 2011
Performans, performatywność, performer…; Kraków 2013
Kozielska J.; Poakcesyne migracje zarobkowe…; Poznań 2014
Słowińska T.; Prasa regionalna na nowe czasy? Historia…; Kraków 2011
Korotko D.; Religa. Biografia najsłynniejszego…; W-wa 2014
Turnbull S.; Samurajowie i sacrum; Kraków 2012
Głuszkowski M.; Socjologia w badaniach naukowych dwujezycznosci; Toruń 2013
Terlikowski T.; Sprawa profesora Chazana. Kulisy manipulacji; W-wa 2014
W kręgu psychologii społecznej; W-wa 2011
Fałkowski M.; Biznes patriotyczny…; Warszawa - Gdańsk 2011
Dziedzictwo utracone - dziedzictwo odzyskane; W-wa 2014
Kieszkowska A.; Inkluzyjno - katalaktyczny model reintegracji…; Kraków 2012
Nowak - Jeziorański J.; Listy 1959-2003; W-wa 2014
Krasnodębski Z.; Kompendium patriotyzmu; Kraków 2012
Zaleska I.; Kościół a Narodowa Demokracja w Królestwie Polskim…; W-wa 2014
Eisner P.; Krucjata Piusa XI przeciw Hitlerowi; W-wa 2014
Zubrzycki G.; Krzyże w Auschwitz. Tożsamość…; Kraków 2014
Cegielski T.; Ksiega konstytucji 1723 rooku i początki…; W-wa 2011
Kultura w dialogu; Kraków 2008
Maria Curie i córki. Listy; Wrocław 2011
Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych; Toruń 2014
Kurzyna - Chmiel D.; Oświata jako zadanie publiczne; W-wa 2013
Meier Ch.; Powstanie polityczności u Greków; W-wa 2012
Procesy i procesy demokratyczne w Polsce; Toruń 2014
Rostowski J.; Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia…; W-wa 2012
Skrzypczak A.; Ruch wydawniczy we lwowie w latach 1929-1939; W-wa 2013
Satora M.; Sprawa templariuszy w dyplomacji zachodnioeuropejskiej 1307-1312; Poznań 2011
Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe; W-wa 2014
Warecki W.; Ten straszny Polski patriotyzm. Jak o nim rozmawiać?; W-wa 2013
Potkański W.; Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych …; W-wa 2014
Borkowski R.; Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki; Toruń 2014
Wittgenstein L.; Uwagi o barwach; W-wa 2014
Plopa W.; Wartosci a politycy. Perspektywa młodzieży…; Kraków 2009
Lasota M.; Wojtyła na podsłuchu; Kraków 2014
Gradoń K.; Zabójstwo wielokrotne. Profilowanie kryminalne; W-wa 2010
Garczarczyk J.; Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług …; W-wa 2014
Sidor - Rządkowska M.; Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji …; W-wa 2013
Bałtowski M.; Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013; W-wa 2014
Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów…; W-wa 2008
Papuzińska J.; Mój bajarz odnowiony; W-wa 2014
Royce A.; Antropologia tańca; w-wa 2014
Biofizyka; W-wa 2014
Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt; W-wa 2007
Stigliz J.; Ekonomia sektora publicznego; W-wa 2013
Formy i przejawy współczesnej przedsiebiorczości w Polsce; W-wa 2014
Historie wzajemych oddziaływan; W-wa 2014
Kaukaz Północy: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo…, t.8; W-wa 2014
Kaukaz Północy: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo…, t.9; W-wa 2015
Kultura jako pole walki płci. Normy, tabu, przekroczenie; Kraków 2009
Ugresic D.; Kultura karaoke; Kraków 2013
Cempura A.; Metodyka sporządzania umów gospodarczych; W-wa 2014
Mikrobiologia techniczna, t.1 Mikroorganizmy i środowiska…; W-wa 2012
Mikrobiologia techniczna, t.2 Mikroorganizmy w biotechnologii…; W-wa 2013
Krugman P.; Mikroekonomia; W-wa 2012
Witkowska K.; Ogledziny. Aspekty procesowe i kryminalistyczne; W-wa 2013
Podstawowe płaszczyzny zagrozeń bezpieczeństwa państwa..; W-wa 2014
Kaźmierczak A.; Podstawy biologii. Związek miedzy strukturą i funkcją …; Łódź 2012
Adamiak B.; Postepowanie administracyjne i sądowoadministracyjne; W-wa 2014
Pracownia praktycznej chemii organicznej dla studentów biologii; Łódź 2014
Wolny - Zmorzyński K.; Prasowe gatunki dziennikarskie; W-wa 2014
Kokocińska K.; Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju…; Poznań 2014
Kvale S.; Prowadzenie wywiadów; W-wa 2010
Przyszłość Europy. Polska perspektywa; W-wa 2014
Czubakowska K.; Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania; W-wa 204
Lakomy M.; Rozgłośnia radiowa jako przedsiebiorstwo; Tychy 2010
Statystyczna analizadanych z wykorzystaniem programu R; W-wa 2012
Technologie informacyne a zmiany wspólczesnej edukacji; Krakow 2014
Uwolnij wartość swojej firmy; W-wa 2011
Kaczor W.; Zadania z analizy matematycznej, t.2; Funkcje jednej…; W-wa 2012
Kaczor W.; Zadania z analizy matematycznej, t.3 Całkowanie…; W-wa 2012
Krzyż J.; Zbiór zadań z funkcji analitycznych; W-wa 2005
SE 157. Wykorzystanie nowych mediów…;Katowice 2014
SE 182. Zarządzanie relacjami w biznesie…; Katowice 2014
SE 184. Miedzynarodowe stosunki gospodarcze…; Katowice 2014
SE 185. Public relations. Doskonalenie procesu…; Katowice 2014
SE 187. Transformacja współczesnej gospodarki…; Katowice 2014
SBAS 3(39). Partnerstwo publiczno - prywatne; Warszawa 2014
Polska o konkurencyjności 2014. Dekada członkowstwa…; Warszawa 2014
AUL. FO 1(299). Future of finance. Przyszłość finansów…; Łódź 2014
AUL. FO 2(300). Future of finance. Przyszłość finansów…; Łódź 2014
AUL. FO 2(301). Future of finance. Przyszłość finansów…; Łódź 2014
AUL. FLP 3(21)/2013 Piotr Skarga - w czterechsetlecie…; Łódź 2014
AUL. Folia Historica 91. Studia i szkice z dziejów XX w.; Łódź 2014
Kingsolver B.; The Poisonwood Bible, New York 2003
Silberschatz G.; Operating system concepts…, New York 2003
Piecuch H.; Krucjata generałów…; W-wa 1999
Morawiec E.; Odkrycie metafizyki egzystencjalnej; Warszawa 2003
Wydział Teologii Katolickiej na Uwr (1811-2011); Wrocław 2014
Okołowski P.; Miedzy Elzenbergiem a Bierdiajewem…; W-wa 2010
Zastosowanie matematyki i ekonomii i zarządzaniu…; Gdańsk 2014
Wróbel P.; Komunikacja elektroniczna. Zagrożenia i ich…; Gdańsk 2014
Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej; Gdańsk 2014
Challenges of global economy; Gdańsk 2014
Kębłowski W.; Budżet partycypacyjny. Ewaluacja; Gdańsk 2014
Mikro - i makroekonomiczne aspekty tworzenia …; Gdańsk 2014
Development and functioning of enterprises in…; Gdańsk 2014
Wojciechowski M.; Pewność prawa; Gdańsk 2014
Kasprzykowska R.; Preparatyka i analiza związków…; Gdańsk 2014
Chaberek -Karwacka G.; Logistyka w regionalnej …; Gdańsk 2014
Blaski i cienie reformy liturgicznej; Wrocław 2014
Stein E.; Fenomenologia getyńsko - monachijska. Źródła; Wrocław 2014
Misericordia et veritas t.1 Wokół osoby; Wrocław 2014
Misericordia et veritas t.2 Wokół osoby; Wrocław 2014
Syn Boży - centrum naszej wiary; Wrocław 2014
Polsko białoruskie związki językowe.. t.16 ; Białystok 2014
Polsko białoruskie związki językowe.. t.16 ; Białystok 2014
Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem… ; Białystok 2014
Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem… ; Białystok 2014
Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem… ; Białystok 2014
Z problematyki ksztalcenia językowego t.5 ; Białystok 2014
Z problematyki ksztalcenia językowego t.5 ; Białystok 2014
Z problematyki ksztalcenia językowego t.5 ; Białystok 2014
Cieślińska B.; Emigracje bliskie i dalekie. Studium… ; Białystok 2012
Podlasie w literaturze - literatura Podlasia… ; Białystok 2012
Misiejuk D.; Dziedzictwo i dziedziczenie… ; Białystok 2013
Młodzież - Kultura - Tożsamość ; Białystok 2011
Kobiety w literaturze i społeczeństwie ; Białystok 2010
Kisielewski A.; Prymitywizm w sztuce awangardy… ; Białystok 2011
Matus I.; Schyłek Unii i proces… ; Białystok 2013
Grec A.; Bielaruskaja mova. Dapamożnik ; Białystok 2013
Grec A.; Bielaruskaja mova. Dapamożnik ; Białystok 2013
Integracja społeczna - między teoria a praktyka.. T.3 ; Białystok 2013
Integracja społeczna - między teoria a praktyka.. T.4 ; Białystok 2014
Kuryłowicz B.; Semantyka nazw kwiatów w poezji ; Białystok 2013
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego; W-wa 2013
Polonistyka po amerykańsku. Badania nad…; W-wa 204
Environmenta and socio-economic transformations…; Kraków 2012
Media w edukacji. Obszary lokalności - różnorodność…; Siedlce 2013
Nowak Z.; Bio - bibliografia; W-wa 2010
Media i edukacja w globalizujacym się świecie…; W-wa 2003
Dydaktyka informatyki 9; Rzeszów 2014
PN 316. Current Problems of Banking Sector…; Wrocław 2014
PN 320. Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania…; Wrocław 2014
PN 321. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka; Wrocław 2014
PN 323. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia …; Wrocław 2014
Gortat G.; Szczury i wilki; W-wa 2009
Idee Marii Grzegorzewskiej jako inspiracje…; Częstochowa 2014
Między XX a XXI wiekiem. Z literaturoznawczych…; Częstochowa 2014
Iwo Gall - redutowiec, artysta teatru…; Częstochowa 2014
Vocational counselling changes…; Częstochowa 2014
Skoczylas - Krotla E.; Walory dydaktyczne…; Częstochowa 2014
Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku…; Częstochowa 2014
Monarchia, wojna, czlowiek. Codzienne i niecodzienne…; Kraków 2014
Aarseth E. ; Cybertekst : spojrzenia na literaturę ergodyczną ; Kraków 2014
Cywilizacja europejska : różnorodność i podziały. T. 3 ; Kraków 2014
Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S. ; Gramatyka historyczna języka polskiego ; W-wa 2013
Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S. ; Gramatyka historyczna języka polskiego ; W-wa 2013
Tomasik K. ; Homobiografie ; W-wa 2014
Knapp R. ; Instrukcja obsługi Polski ; W-wa 2013
Miłosz na Żuławach : epizod z biografii poety ; Gdańsk 2013
Broniewska J., Broniewski W. ; Miłość jest nieprzyjemna : listy ze wspólnego życia ; W-wa 2014
Burton J. ; Miniaturzystka ; Kraków 2014
Butler J. ; Na rozdrożu : żydowskość i krytyka syjonizmu ; W-wa 2014
Cope T. ; Na szlaku Czyngis-chana : wielka wędrówka przez krainę nomadów ; Kraków 2014
Cope T. ; Na szlaku Czyngis-chana : wielka wędrówka przez krainę nomadów ; Kraków 2014
Modiano P. ; Nawroty nocy ; Kraków 2014
Rada U. ; Niemen : dzieje pewnej europejskiej rzeki ; Olsztyn 2012
Niepokoje : twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady ; W-wa 2014
Poezja stanu wojennnego : antologia wierszy, piosenek, kontrafaktur, parafraz i fraszek ; Kraków 2014
Kopkowski R. ; Polskie dziedzictwo Conrada ; Kraków 2014
Martin G.R.R. ; Retrospektywa. T. 2, Żeglarze nocy ; Poznań 2008
Martin G.R.R. ; Retrospektywa. T. 3, Wędrowny rycerz ; Poznań 2008
Andrzejewski J. ; Samotne pokolenie : szkice i recenzje krytyczne z lat 1927-1939 ; Kraków 2014
Troszyński M. ; Slowacki : poza kanonem ; Gdańsk 2013
Mencwel A. ; Stanislaw Przybyszewski : postawa krytyczna : wiek XX ; W-wa 2014
Benn G. ; 111 wierszy ; W-wa 2012
Martin G.R.R. ; Światło się mroczy ; Poznań 2013
Grubowska H. ; Ta, która ratowała Żydów : rzecz o Irenie Sendlerowej ; W-wa 2014
Krzyżanowski B. ; Wileński matecznik ; W-wa 2014
Stempowski J. ; W dolinie Dniestru ; Pisma o Ukrainie ; Kraków 2014
Modiano P. ; Willa Triste ; Kraków 2014
Forysiewicz B. ; Witkacy i muzyka : twórca - dzieło -recepcja ; Gdańsk 2014
Dolot M. ; Zabić głodem : sowieckie ludobójstwo na Ukrainie ; Kraków 2014
Michalska P.; Status staropolskich obocznosci wyrazowych w polszczyźnie; Poznań 2013
Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu jezyka polskiego jako obcego; Poznań 2014
Prinke R.T.; Zwodniczy ogrod bledow. Piśmiennictwo alchemiczne…; W-wa 2014
Amerykomania. T. 2 ; Kraków 2012
Stomma L. ; Antropologia wojny ; W-wa 2014
Mole J. ; Byłem ziemniaczanym oligarchą : jak prowadzić biznes w Rosji i nie zwariować ; W-wa 2012
Sebald W.G. ; Campo Santo ; W-wa 2014
Mazzetti M. ; CIA : tajna wojna Ameryki ; W-wa 2014
Munro A. ; Coś, o czym chciałam ci powiedzieć ; W-wa 2014
Panek J. ; Czechy a Polska na progu czasów nowożytnych ; Toruń 2014
Kosatik P. ; Czeskie sny ; Wrocław 2014
Marciszewska M., Sładkiewicz Ż. ; Ćwiczenia z fonetyki języka rosyjskiego dla początkujących ; Gdańsk 2014
Whitney K. ; Dublin : miasto nieodkryte ; W-wa 2014
Cunningham M. ; Godziny ; Poznań 2011
Reynolds M. ; Hemingway : człowiek i pisarz 1929-1961 ; W-wa 2014
Jestem - więc mówię : między niebytem a formami istnienia ; Gdańsk 2014
Kroki w nieznane : almanach fantastyki. T. 10 ; Stawiguda 2014
Grebe C., Leander-Engstrom P. ; Maestro z Sankt Petersburga ; Katowice 2014
Celnik P. ; Naród nie wybrany ; W-wa 2013
Nisztor P., Dudziński W. ; Nietykalni - kulisy polskich prywatyzacji ; W-wa 2014
Hermann M. ; O łacinie tylko dobrze ; Kraków 2014
Piekalski J. ; Praga, Wrocław i Kraków : przestrzeń publiczna i prywatna w czasach średniowiecznego przełomu ; Wrocław 2014
Romantyzm w lustrze postmodernizmu (I odwrotnie) ; W-wa 2014
Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujecie interdyscyplinarne. T. 1 ; Gdańsk 2014
Batko A. ; Sztuka perswazji czyli Język wpływu i manipulacji ; Gliwice 2011
Ucieczka : język, kultura, literatura ; Gdańsk 2014
Modiano P. ; Ulica Ciemnych Sklepików ; W-wa 2014
Kaczor D. ; Utrzymywanie czystości w wielkich miastach Prus Królewskich XVI-XVIII wieku ; Gdańsk 2014
Neitzel S., Welzer H. ; Żołnierze : protokoły walk, zabijania i umierania ; W-wa 2014
Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez…; Toruń 2010
Białek - Szwed O., Voyeuryzm medialny w kontekscie współczesnej prasy...; Torun 2012
Ustawa prawo zamówień publicznych. Z komentarzem…; W-wa 2014
Grzegorowski Z.; Słuzby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego; Toruń 2013
Augustyniak M.; Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu …, W-wa 2014
Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, Toruń 2011
Paradoksy internetu. Konteksty społeczno - kulturowe…; Toruń 2011
Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze; Toruń 2009
Rybarczyk M.; Kryzys wfirmie. Poradnik praktyczny; W-wa 2014
Barrett T.; krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy; Kraków 2012
Komunizm na peryferiach; Warszawa - Kraków 2013
Jak zapewnić znakomita obsługe klientów; W-wa 2015
Borcuch A.; Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego; W-wa 2013
Europeizacja prawafinansowego. Wybrane zagadnienia; W-wa 2014
Janas A.; Elegantki. Moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku; Olszanica 2014
Edukacja i gospodarka w kontekscie procesów…; ; Kraków 2014
Kołodko G.; Droga do teraz; W-wa 2014
Demokratyczne przemiany polskich mediow w latach 1989-2009; Toruń 2010
Białopatowicz G.; Być kobieta sukcesu; W-wa 2014
Michalik K.; Bezdomna; Kraków 2013
Encyklopedia katolicka, t.20; Lublin 2014
101 zadań ze statystyki matematycznej…; Rzeszów 2012
Arbitraż w prawie międzynarodowym; W-wa 2014
Próchnicki W.; Controlling w przykładach. Poradnik praktyka; Gliwice 2014
Michalczyk S.; Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu; Toruń 2010
McWilliams N.; Diagnoza psychoanalityczna; Gdańsk 2015
Naumiuk A.; Edukacja - partycypacja - zmiana w doświadczeniach…; W-wa 2014
Flejterski S.; Komparatystyka finansów; W-wa 2015
Komunikacja wobec wyzwań współczesnosci; Toruń 2011
Metody zarządzania kultura organizacyjną; W-wa 2014
Metody zarządzania marketingowego; W-wa 2014
Lew - Starowicz Z.; Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii; Sopot 2015
Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii; W-wa 2014
Tomaszewska E.; Prawo pracy. Wzory pism z komentarzem; W-wa 2014
Gołczyński J.; Prawo prywatne miedzynarodowe; W-wa 2015
Kvale S.; Prowadzenie wywiadów; W-wa 2012
Dajczak W.; Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego; W-wa 2014
Prawo rolne; W-wa 2013
Prawo rolne; W-wa 2013
Prawo rolne; W-wa 2013
Gołaczyński J.; Prawo prywatne miedzynarodowe; W-wa 2015
Kotuła S., Wstep do Open Source; W-wa 2014
Karpiński A.; Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku; W-wa 1995
Piskała K. ; Mieczysław Niedziałkowski - początki politycznej działalności i kształtowanie światopoglądu (1893-1918) ; W-wa 2014
Pietrasz A. ; Allen Ginsberg w Polsce ; W-wa 2014
Augustyniak U. ; Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku ; W-wa 2014
Radzikowski M. ; Państwo socjalne ; W-wa 2013
Czarkowska A. ; Paraboliczność w polskiej prozie historycznej lat 1956-1989 ; W-wa 2014
Wałkuski M. ; Ameryka po kawałku ; Kraków 2014
Kepel G. ; Arabska droga cierniowa : dziennik 2011-2013 ; W-wa 2014
Makiłła D. ; Artykuły henrykowskie (1573-1576) : geneza - obowiązywanie - stosowanie : studium historyczno-prawne ; W-wa 2012
Antonik D. ; Autor jako marka : literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego ; Kraków 2014
Rohoziński J. ; Bawełna, samowary i Sartowie : muzułmańskie okrainy carskiej Rosji 1795-1916 ; W-wa 2014
Śliwiński B. ; Bezprym : pierworodny syn pierwszego króla Polski (986-zima/wiosna1032) ; Kraków 2014
Pabich Ł. ; Bitwa pod Koniecpolem 21 listopada 1708 ; Zabrze 2014
Maciejak M. ; Bitwa pod Szczekocinami 6 czerwca 1794 ; Zabrze 2014
Twardoch Sz. ; Drach ; Kraków 2014
Bonda K. ; Dziewiąta runa ; Chorzów 2011
Rybicka E. ; Geopoetyka : przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich ; Kraków 2014
Ferguson N. ; Kolos : cena amerykanskiego imperium ; Kraków 2014
Dodolew J. ; Kremlowska księżniczka ; W-wa 2014
Kubajak A. ; Kresy i Sybir : losy polskich dzieci ; Kraków 2009
Czerwiński M. ; Maszyna przecząca : o literaturze jako formie negacji w aspekcie performatywnym ; Kraków 2013
Piwnicki G. ; Meandry kultury politycznej w Polsce od średniowiecza do II wojny światowej ; Gdańsk 2013
Strzelczyk J. ; Mieszko I ; Poznań 2013
Bachrach D. S. ; Niemiecka sztuka wojenna w czasach Mieszka I ; Oświęcim 2014
Lisiak I. T. ; Niemiecki Katyń 1939 ; W-wa 2014
Darska B. ; Pamięć codzienności, codzienność pamiętania : szkice o reportażu polskim XXI wieku ; Gdańsk 2014
Marciniak W. F. ; Powroty z Sybiru : repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945-1947 ; Łódź 2014
Dalrymple W. ; Powrót króla : bitwa o Afganistan 1839-42 ; W-wa 2014
Torój E. ; "Sekret" Wojny chocimskiej Wacława Potockiego Lublin 2014
Davies N. ; Serce Europy ; Kraków 2014
Krajewska J. ; Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym ; Poznań 2014
Warnicki W. ; Sybir ; Katowice 2013
Kubajak A. ; Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego ; Kraków 2008
Kamińska J. ; Universitas Vilnensis 1793-1803 ; W-wa 2012
Witczak E. E. ; Wspomnienia małego sybiraka (lata 1939-1946) ; W-wa 2014
Szumska M. ; Zielona sukienka ; Kraków 2014
Kowalski G. M. ; Zwyczaj i prawo zwyczajowe w doktrynie prawa i praktyce sądów miejskich karnych w Polsce (XVI-XVIII w.) ; Krakow 2013
Kania M. M. ; Żywioły wyobraźni ; Kraków 2014
Wojciechowska - Filipek S.; Zarządzanie w kryzysie. Aspekty organizacyjne i psychologiczne; W-wa 2014
Zarządzanie gospodarcze w strefie euro; W-wa 2014
Zuchniewicz P.; Zakochany mnich. Biografia o.Leona Knabita; Kraków 2014
Z problematyki pokoju w stosunkach miedzynarodowych; W-wa 2014
Nowak C.; Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne; W-wa 2014
Płucienik A.; Ustawa o prawach konsumenta. Umowy zawierane …; W-wa 2015
Chrapko M.; Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami; Helion 2015
Matysiak I.; Rola sołtysów we współczesnych społecznosciach wiejskich; W-wa 2014
Markiewicz K.; Psychologia przemyslowa; W-wa 2014
Przyroda i kultura Peru; Kraków 2014
Prawne aspekty starości; W-wa 2014
Cekiera R.; O pułapkach emigracyjnej lekkości;…; Kraków 2014
Kossecki J.; Naukowe podstawy nacjokratycyzmu; W-wa 2014
Gójska A.; Mediacje rodzinne; W-wa 2014
Jeffery M.; Marketing analityczny. 15 wskaźników, które powinien…; W-wa 2010
Łamigłówki procesu karnego; Bielsko Biała 2014
Dudek M.; Komunikowanie prawa w dobie pluralizmu kulturowego; Kraków 2014
Jagielska D.; Hybrydy ideologii edukacyjnych polskich polityków; Kraków 2014
Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego…; W-wa 2014
Gracka - Tomaszewska M.; Drogi do macierzyństwa. Reprezentacja…; W-wa 2014
Kornak M.; Brunatna księga 2011-2012; W-wa 2014
Goodwin P.; Analiza decyzji; W-wa 2015
Goetel F. ; Anakonda ; Kraków 2014
Węgrzynowicz S. ; Patrioci i zdrajcy ; Kraków 2014
Koniński K. L. ; Pisma polityczne ; Kraków 2014
Będkowski L. ; Ponure raje Janusza A. Zajdla ; Gdańsk 2000
Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce ; Ostrołęka 2013
Między historią polityczną a historią społeczną ; Ostrołęka 2014
Mazowsze Północne : w poszukiwaniu tożsamości narodowej, społecznej i religijnej ; Ostrołęka 2012
Abramski P. ; W imieniu Polskiego Państwa Podziemnego… ; Ostrołęka
Ukraina -Polska - Unia Europejska ; Lwów 2014
Tybulewicz A., Ptaszyński R., Sikorski T. ; Albin z Albionu ; W-wa 2014
Anatomia zbrodni ; W-wa 2013
Urbańczyk P. ; Bliskie spotkania wikingów ; Wodzisław Śląski 2014
Fascynacja przemocą ; W-wa 2012
Drewniak D. ; Forgetful Recollections : images of Central and Eastern Europe in Canadian Literature ; Poznań 2014
Górski A. ; Gang ; W-wa 2013
Rapak W. ; Henri Michaux - dzieło wyobraźni : "okres zielony"1922-1927 ; Kraków 2014
Janion M., Szczuka K. ; Janion : transe - traumy - transgresje. T. Prof. Misia ; W-wa 2014
Jędryka B. K. ; Język polski w polonijnej szkole ; W-wa 2012
Kryminalne zagadki ; W-wa 2011
Żak J. ; Nie walczyli dla siebie : powojenna odyseja 2. Korpusu Polskiego ; W-wa 2014
Severski V. V. ; Nieśmiertelni ; W-wa 2014
Severski V. V. ; Niewierni ; W-wa 2014
Olimp - ideał, doskonałość, absolut ; Kraków 2014
Szymonik A.; Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym..; W-wa 2015
Barlińska A.; Cyberprzemoc. O zagrozeniach i szansach na ograniczenie…; W-wa 2014
Świerczyńska- Głownia W.; Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce; Kraków 2014
Rokem F.; Filozofowie & ludzie teatru; Kraków 2014
Skoczyński J.; Glossy i uwagi; Kraków 2014
Spałek R.; Komunisci przeciwko komunistom…; Warszawa 2014
Karolina Ziebińska - Lewandowska; Miedzy dokumentalnoscia a eksperymentem…; W-wa 2014
Nauki penalne.., t.1; Toruń 2014
Nauki penalne.., t.2; Toruń 2015
Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne; Toruń 2014
Gołębiowska E.; Pranie pieniedzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy; W-wa 2014
Kuba M.; Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy; W-wa 2014
Mosionek - Szweda M.; prawne i finansowe aspekty prowadzenia…; W-wa 2015
Szkice o nowym modelu procesu karnego; W-wa 2014
Zawadzka M.; Taka jestem i już; W-wa 2014
Ciesielski T.; Taneczny umysł. Teatr ruchu i tańca…; Łódź - Warszawa 2014
Wołk - Łaniewska A.; W kleszczach Putina czyli polskie kłamstwo ukrainskie; W-wa 2014
Tokarczyk R.; Współczesne doktryny polityczne; W-wa 2010
Golonka M.; Zarządzanie z przewaga sztuki; W-wa 2014
Basiaga J.; Zawodowa miłość. O opiece nad dziećmi w pogotowiach...; W-wa 2014
Flis J.; Złudzenia wyboru…; Kraków 2014
Truskolaski Sz.; Znaczenie transferu wiedzy w działalnosci innowacyjnej...; W-wa 2014
Wasilewski J. ; Opowieści o Polsce : retoryka narracji ; W-wa 2012
Haller J. ; Pamiętniki z wyborem dokumentów i zdjęć ; Łomianki 2014
Modiano P. ; Perełka ; Katowice 2014
Kapusta P. ; Polsko-angielski słownik tematyczny handlu zagranicznego ; Kraków 2014
Ferguson N. ; Potęga pieniądza : finansowa historia świata ; Kraków 2013
Powinowactwa Pessoi : szkice krytyczne ; Poznań 2013
Koseski A. ; Procesy migracji i społeczności polonijne ; Lublin 2003
Keen M. ; Rycerstwo ; W-wa 2014
Słynne śledztwa ; W-wa 2011
Kurnatowski L. M., Bachrach D. ; Sprawy kryminalne sprzed 1918 r. ; W-wa 2014
Samsonowicz H. ; Studia z dziejów miast w średniowieczu ; Poznań 2014
Narloch A. ; Cvetooboznacenia v russkom i pol'skom azykah ; Poznań 2013
Samsonowicz H. ; Szkice o mieście średniowiecznym ; W-wa 2014
Teren w antropologii : praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej ; Poznań 2013
Setecka A. ; Vanishing realities ; Poznań 2013
Koper S. ; Wielkie Księstwo Litewskie i Inflanty ; W-wa 2014
Modiano P. ; Zagubiona dzielnica ; W-wa 2014
człowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju…; Toruń 2014
Zagórski A.; Metody matematyczne fizyki; W-wa 2014
Czarnecki K.; Psychologia różnic indywidualnych cech człowieka; Sosnowiec 2014
Sensus catholicus. Katolicy swieccy w Polsce Ludowej…; Toruń 2014
Kaczyński A.; Wybrane zagadnienia z matematyki stosowanej; W-wa 2014
Adamski T.; Zbiór zadań z podstaw teoretycznych kryptografii...; W-wa 2014
Akademia. Idee, metody, działania; Łódź 2013
Marzec H.; Chemia ogolna i analityczna; Bydgoszcz 2011
Rzymełka - Frąckiewicz A.; Logic of some - selected…; Toruń 2014
Opozycja antykomunistyczna w krajach bloku wschodniego…; Kraków 2014
Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodziezy…; Toruń 2010
Zbroińska B.; Pisze prace licencjacka i magisterską…; Kielce 2014
Propedeutyka finansów; W-wa 2014
Gawinecki R.; Struktura zwiazków organicznych; Bydgoszcz 2009
Superwizja pracy socjalnej; W-wa 2014
Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet; Łódź 2007
Zachowania dewiacyjne. Symptomy, uwarunkowania; Bydgoszcz 2008
Europejski wiek osiemnasty : uniwersalizm myśli, różnorodność dróg ; Kraków 2013
Świeboda W. ; Innowiercy w opiniach prawnych uczonych polskich w XV wieku : poganie, żydzi, muzułmanie ; Kraków 2013
Wroniszewski J. ; Nobiles Sandomirienses : rody Dębnów, Janinów, Grzymałów, Doliwów i Powałów ; Kraków 2013
Wolski M. ; Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku : studium genealogiczno-własnościowe ; Kraków 2013
Frankiewicz M., Grendel E., Hadley K. ; Angielski dla zaawansowanych ; W-wa 2014
Oberda G. ; Angielski pod krawatem ; W-wa 2014
Szoszkiewicz Ł., Staniszewski J. ; Chiny od A do Z : Państwo Środka na każdą kieszeń ; W-wa 2014
Topor R. ; Czarne krowy ; Zakrzewo 2014
Marias J. ; Czarne plecy czasu ; Katowice 2014
Wasiutyński W. ; Dzieła wybrane. T. 2 ; Gdańsk 2000
Geografia wyobrażona regionu : literackie figury przestrzeni ; Kraków 2014
Historia pamięcią pisana : biografie polsko-niemieckie ; Pułtusk 2014
Techmańska B. ; Jan II Żagański : niespokojny książę sojusznik króla husyty (16 VI 1435 - 22 IX 1504) ; Kraków 2014
Zietek A. ; Jean Baudrillard wobec współczesności : polityka, media, społeczeństwo ; Kraków 2013
Marias J. ; Jutro, w czas bitwy o mnie myśl ; Katowice 2013
Kryminalny Olsztyn : koszary ; Gdańsk 2014
Daujotyte V., Kvietkauskas M. ; Litewskie konteksty Czesława Miłosza ; Sejny 2014
Zieliński M.; Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki;W-wa 2012
Zieliński M.; Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki;W-wa 2012
Podstawy zarządzania operacyjnego; W-wa 2011
Jastrzębska M.; Finanse jednostek samorządu terytorialnego; W-wa 2012
Bojarska L.; Belfer na huśtawce. O autorytecie nauczyciela; W-wa 2012
Bojarska L.; Belfer na huśtawce. O autorytecie nauczyciela; W-wa 2012
Pietrzak M.; Prawo wyznaniowe; W-wa 2013
Zielińska - Głębocka A.; Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy…; W-wa 2012
Góralczyk W.; Podstawy prawa i administracji; W-wa 2014
Madalińska - Michalak J.; Kompetencje emocjonalne nauczyciela; W-wa 2012
Ambroziak D.; Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach…; W-wa 2013
Bonek T.; Biznes na Facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik…; W-wa 2013
Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku; W-wa 2011
Partnerstwo publiczn-prywatne 100 pytań…; W-wa 2014
Prawo finnsów publicznych. Kompendium akademickie; W-wa 2012
Kiełtyka A.; Ustawa o świadku koronnym. Komentarz; W-wa 2013
Moore Ch.; Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązania konfliktów; W-wa 2012
Magala S.; Kompetencje miedzykulturowe; W-wa 2011
Pieprzny S.; Policja. Organizacja i funkcjonowanie; W-wa 2011
Chmaj M.; System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej; W-wa 2011
Skrzydło W.; Ustrój polityczny RP w świetle konstytucji z 1997 R.; W-wa 2014
Idee Marii Grzegorzewskiej jako inspiracje…; Kraków 2014
Między XX a XXI wiekiem. Z literaturoznawczych…; Kraków 2014
Iwo Gall - redutowiec, artysta teatru…; Kraków 2014
Vocational counselling changes…; Kraków 2014
Skoczylas - Krotla E.; Walory dydaktyczne…; Kraków 2014
Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku…; Kraków 2014
Monarchia, wojna, czlowiek. Codzienne i niecodzienne…; Kraków 2014
Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy…; Częstochowa 2014
Ciszewska -Jankowska E.; Le futur anterieur et ses…; Częstochowa 2014
Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji…; Częstochowa 2014
Kaniewski J.; Sejmiki koronne wobec problemów…; Częstochowa 2014
Rzętała M.; Wybrane przemiany geomorfologiczne…; Częstochowa 2014
Śmiałek E.; Espacio de transformacion…; Częstochowa 2014
Kuncy - Zając A.; La concettualizzazione di alcuni…; Częstochowa 2014
Jochemczyk M.; Sploty tradycji; Częstochowa 2014
Banaszak E., Fenomeny kontroli ciała; Częstochowa 2014
Technologia żywności i żywienia; Częstochowa 2014
The subcarpathian studies in english… vol. 1; Częstochowa 2014
The subcarpathian studies in english… vol. 2; Częstochowa 2014
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii..; Częstochowa 2014
International Instruments relevant to… t.1; Częstochowa 2014
International Instruments relevant to… t.2; Częstochowa 2014
Szczerbowski T., Kultura hawajska; Częstochowa 2014
Wokół powstania listopadowego; Częstochowa 2014
Polska, Europa Środkowa, Europa Zjednoczona; Częstochowa 2014
Gałędek M.; Ustrój administracji ogólnej na ….; Częstochowa 2014
Gałędek M.; Ustrój administracji ogólnej na ….; Częstochowa 2014
Młode pokolenie. Problemy teraźniejszości…; Katowice 2014
Zybrad T.; Od instytucji totalnej ku…? Domy …; Katowice 2014
Książę Jozef Poniatowski w kulturze i edukacji; Katowice 2014
Pawłowska - Jaroń H.; Padaczka w relacji: pacjent -…; Katowice 2014
Mroczka K.; Charakterystyka mikrostruktury i ...; Katowice 2014
Filar M.; Kategoria nieokreśloności w perspektywie…; Katowice 2014
Niziołek R.; Cztery razy Don Juan…; Katowice 2014
Goc Z.; Skład mineralny i własciwosci antyoksydacyjne…; Katowice 2014
Chosen topics of Supporting Persons…v.2
Wartości w muzyce t.6; Katowice 2014
Taylor Z.; Transport companies in the serviving of…; Katowice 2014
Wisniewski R.; Społeczno - demograficzne…; Katowice 2014
Achtelik A.; Bawimy się w Polski1. Podręcznik do nauki…; Katowice 2014
Achtelik A.; Bawimy się w Polski 1. Zeszyt ćwiczeń…; Katowice 2014
PKGP 25. Contemporary issues in polish industrial …; W-wa 2014
Społeczeństwo wielokulturowe - nowe wyzwania…; Białystok 2014
Surowik D.; Logika, wiedza i czas. Problemy…; Białystok 2014
Tradycja i przyszłość genologii; Białystok 2014
Zawadzaka D.; Lelewel i Mickiewicz. Paralela; Białystok 2014
Maroszek J.; Dzieje województwa podlaskiego …; Białystok 2014
Trzęsicki K.; Logika; Białystok 2014
Wejs - Milewska V.; Wykluczeni - wychodźctwo, kraj…; Białystok 2014
Od poetyki przestrzeni do geopolityki; Białystok 2014
Szczepankowska I.; Człowiek, jezyk wizja…; Białystok 2014
Kostiuczyk J.; O tajemnicy zbawienia; Białystok 2014
Palmer K.; Reflections on stage…; Białystok 2014
Człowieczeństwo Boga; Białystok 2014
Stasiewicz P.; Modernizacje tradycji…; Białystok 2014
Tomczak A., Cultural Memory and food:….; Białystok 2014
Kobieta a patriotyzm. Konteksty… XVI-XX wieku; Białystok 2014
Kobieta a patriotyzm. Konteksty… XVI-XXI wieku; Białystok 2014
Księga cudów przed ikoną Matki Boskiej Waśkowskiej …; Białystok 2014
Włoczewska A.; Mały leksykon pojeć i terminów…; Białystok 2014
Głebocki Z.; Enter the new Negro. Cultural…; Białystok 2014
Jakowska K.; O cyklu opowiadań; Białystok 2014
Kołodko P.; Ustawodawstwo rzymskie; Białystok 2014
Kosikowski C.; Działalności gospodarczej; Białystok 2014
Piszcz A.; Sankcje w polskim prawie antymonopolowym…; Białystok 2014
Prawo skarbowe iprawo finansowe; Białystok 2014
Annual and long term public…; Białystok 2014
Niczyporuk P.; Bankierzy i operacje bankierskie; Białystok 2014
Prawo konstytucyjne; Białystok 2014
Prawo konstytucyjne; Białystok 2014
War and peace… vol.1; Białystok 2014
War and peace… vol.2; Białystok 2014
Aktualne problemy reform konstytucyjnych…; Białystok 2014
Kamionowski J.; Głosy z dzikiej strefy; Białystok 2014
Steponovicius A.; General and english linguistics; Białystok 2014
Inspirations: English, French…; Białystok 2014
Ars historiae, historia artis; Białystok 2014
Szerszunowicz J.; Obraz czlowieka w polskich…; Białystok 2014
Stasiewicz P.; Poezja Tomasza Kajetana Węgierskiego; Białystok 2014
Directions in English-Polish Contrastive Research; Białystok 2014
Kamecka M.; "Do cudzych krajów" Edukacyjne ...; Białystok 2014
Meta - morfozy podróży. Kultura i tożsamość; Białystok 2014
From the great depression to the global…; Białystok 2014
Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach…; Białystok 2014
Formal and semantic aspects of linguistic…; Białystok 2014
Między ekonomią a historią. Studia ofiarowane…; Białystok 2014
Innowacyjne metody i instrumenty zarządzania…; Białystok 2014
Sektor publiczny - racjonalizacja gospodarowania; Białystok 2014
Proniewski M.; Rozwoj regionów peryferyjnych w …; Białystok 2014
Poskrobko B.; Environment management in Poland; Białystok 2014
Instrumenty i metody racjonalizacji finansów publicznych; Białystok 2014
Współczesne problemy gospodarowania kapitałem…; Białystok 2014
Finanse publiczne w warunkach międzynarodowego ...; Białystok 2014
Stan i perspektywy rozwoju współczesnej bankowości; Białystok 2014
Idee liberalne ekonomii 20 lat po śmierci…; Białystok 2014
Kondratiuk - Nierodzińska M.; Regionalne systemy ...; Białystok 2014
Gruszewska E.; Instytucje a proces tworzenia kapitału…; Białystok 2014
Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania …; Białystok 2014
Modrzejewski A.; Political participation of foreigners …; Białystok 2014
Concilliation culture or litigation culture?; Białystok 2014
Contemporary problems…; Białystok 2014
Klient=Nasz Pan?; Białystok 2014
BLB 10. Etel M., Undertaking, conducting…; Białystok 2014
BLB 10. Etel M., Undertaking, conducting…; Białystok 2014
BLB 10. Etel M., Undertaking, conducting…; Białystok 2014
BLB 9. Zawadzka - Pąk U.; Polish financial law; Białystok 2014
BLB 9. Zawadzka - Pąk U.; Polish financial law; Białystok 2014
BLB 9. Zawadzka - Pąk U.; Polish financial law; Białystok 2014
Różnorodność biologiczna - od komórki; Białystok 2012
Kwestie spisowe a tożsamość etniczno - kulturowa…; Białystok 2012
Prasa regionalna i lokalna na terenie województwa…; ; Białystok 2012
Stosunki miedzynarodowe w Europie Wschodniej…; Lublin 2014
Słownik cerkiewnosłowiańsko - polski; Lublin 2014
Visuality and Vision in American Literature; Lublin 2014
Szczepankowska I., Człowiek, jezyk , wizja świata…; Lublin 2014
Kostiuczuk J.; O tajemnicy zbawienia; Lublin 2014
Borkowski A.; Patriarchaty Wschodu w dziejach …; Lublin 2014
Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji…; Lublin 2014
Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami; Lublin 2014
Systemy polityczne państw bałkańskich; Lublin 2014
Wyjazdy Polaków - przyjazdy Ukraińców. Lokalne…; Lublin 2014
Frankowski P., Polityki zewnętrzne stanów amerykańskich..; Lublin 2014
Tarasiuk D.; Polski obóz narodowy w Rosji…; Lublin 2014
Jakość kształcenia w szkole wyższej; Lublin 2014
Jakość kształcenia w szkole wyższej; Lublin 2014
Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych…; Lublin 2014
Moraczewska A., Border conflicts in the Contemporary…; Lublin 2014
Okrasa M.; Obraz życia młodzieży szkolnej na …; Lublin 2014
Demchuk O.; Ćwiczenia laboratoryjne z identyfikacji …; Lublin 2014
Wartości w językowo - kulturowym obrazie…t.1; Lublin 2014
Wartości w językowo - kulturowym obrazie…t.2; Lublin 2014
Wartości w językowo - kulturowym obrazie…t.3; Lublin 2014
Araund the Book the Library and Information…; Lublin 2014
Drem? Democracy! Aphilosophy of Horror…; Lublin 2014
Heterotopie mysli. Eseje z pogranicza…; Lublin 2014
Kozak - Zychman W.; Charakterystyka antropologiczna …; Lublin 2014
Podolak M.; Instytucja referendum w wybranych …; Lublin 2014
Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności...; Lublin 2014
Logopedia. Teoria zaburzeń mowy; Lublin 2014
Dumała H.; Transnarodowe sieci terytorialne…; Lublin 2014
Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej t.6; Lublin 2014
Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce…; Lublin 2014
Hakatywizm ( cyberterroryzm, haking…); Lublin 2014
Bartmiński J.; Polskie wartości w europejskiej aksjosferze; Lublin 2014
Stańkowski B.; Zacznijmy od człowieka. Pedagogika…; Lublin 2014
Kucharski J.; Usprawiedliwione kłamstwo we…; Lublin 2014
Współczesne strategie i nowe wyzwania w wychowaniu…; Kraków 2014
Z historii, teorii i praktyki edukacji artystycznej…; Kraków 2014
Dynamizm - dynamizm ludzki - dynamizm osoby…; Kraków 2014
Bosowska K.; Życie po piciu…; Kraków 2014
Talmud babiloński. Traktat Chagiga; Kraków 2014
Lenartowicz P.; Elementy teorii poznania; Kraków 2014
Puszkow - Bańka A.; Polska i Polacy w myśli…; Kraków 2014
Golik D.; Władysław Gurgacz. Jezuita wyklęty; Kraków 2014
Imigranci w Małopolsce. Miedzy integracją…; Kraków 2014
Kobieta, zdrowie, ciało; Kraków 2014
Oblężenie. Strategia pisarska - postrzegania świata…; Katowice 2014
Fic M.; Miedzy nauką a propagandą; Katowice 2014
Język w mediach. Antologia; Katowice 2014
Baron M.; Grzebanie grzebienia. Archeolog i grabarz w..; Katowice 2014
Bartos E/P. Szkice w literaturze "elitarnej" i "popularnej"; Katowice 2014
Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych cz.1; Katowice 2014
Semczyszyn M.; Galicyjskie wybory. Działalność …; W-wa 2014
Ankieta o konstytucji z 17 marca 1921; W-wa 2014
Rabizo-Birek M.; Romantyczni i nowocześni; Rzeszów 2014
The globalization of musics in transit…; New York 2014
Winfield P.; Icons and Iconoclasm in Japanese…; New York 2014
Rethinking japanese public opinion and security; New York 2013
Why do people run?; New York 2012
Lewis`s C.S.; Perelandra; New York 2012
Shaheen J.; Reel bad Arabs; New York 2012
Pikachu`s global adventure; New York 2012
Blake L.; The wounds of nations. Horror cinema…; New York 2013
Culow A.; The company and the Shogun; New York 2013
Johnson J.; Superheroes in Crisis; New York 2013
Ksiega pamiątkowa z okazji 60 - lecia wydziału prawa…; W-wa 2014
Dąbrowska - Kamińska A.; Kategoria rodzaju …; W-wa 2014
Jak uczyc by nauczyć filozofii?...; W-wa 2014
Grocholewski Z.; Religia i etyka w edukacji publicznej; W-wa 2014
Kindziuk M.; Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki…; W-wa 2014
Bokwa I.; Wiara wobec współczesności; W-wa 2014
Biologia XXI wieku. Nowe kierunki badawcze; W-wa 2014
Będkowski L. ; Ponure raje Janusza A. Zajdla ; Gdańsk 2000
Kawiński A. ; Tolkien - barwy pieśni ; Gdańsk 2001
Łaba J. ; Idee religijne w literaturze fantasy ; Gdańsk 2010
Dziadkowiak K. ; Tolkienowska koncepcja fantasy mitopoetycznej ; Gdańsk 2011
Żukowska E. ; Mitologie Andrzeja Sapkowskiego ; Gdańsk 2011
Nawrocki R. ; Literatura, nauka, herezja, Snerg ; Gdańsk 2011
Tkacz M. ; Baśnie zbyt prawdziwe : trzydzieści lat fantasy w Polsce ; Gdańsk 2012
Anatomia wyobraźni ; Gdańsk 2014
Corera G. ; MI6 : tajna historia wywiadu Jej Królewskiej Mości ; W-wa 2014
Najlepsze amerykańskie opowiadania kryminalne 2010 ; W-wa 2014
Nowy regionalizm w badaniach literackich : badawczy rekonesans i zarys perspektyw ; Kraków 2012
Delimata -Proch M. ; Obce i rodzime władczynie polskiego średniowiecza w polskim piśmiennictwie XIX wieku : kształtowanie wizerunku i recepcja ; Poznań 2014
Pietras T. ; Oporowscy herbu Sulima ; Łódź 2013
Topor R. ; Pamiętnik starego pierdoły ; Zakrzewo 2012
Łojek J. ; Pisma wybrane : wiek XX ; Kraków 2014
Gellhorn M. ; Podróże z Nim i samotnie : Poznań 2013
Banaszkiewicz J. ; Trzy po trzy o dziesiątym wieku ; Kraków 2014
Za kulisami wywiadu i dyplomacji : polski wywiad wojskowy 1918-1945 ;
Reiss T. ; Czarny harbia ; Kraków 2014
Deville P. ; Dżuma & cholera ; W-wa 2014
Pilarska A.; Egzystencjalizm w przekładzie : Czekając na Godota w polskich tłumaczeniach ; Kraków 2014
Tytler A. F. ; Esej o zasadach sztuki przekładowczej ; Gdańsk 2014
Bukowski Ch. ; Faktotum ; W-wa 2014
Piątek B. ; History, memory, trauma in contemporary British and Irish fiction ; Kraków 2014
Bukowski Ch. ; Kobiety ; W-wa 2014
Bugajski L. ; Kupa kultury : przewodnik inteligenta ; W-wa 2014
Literatura - media - polityka ; Lublin 2014
Dorna M. ; Mabillon i inni : rzecz o powstaniu dyplomatyki ; Poznań 2014
Szczęsna J. ; Moskaliki czyli o wyższości Sarmatow nad inszymi nacjami ; W-wa 2014
Nevo E. ; Neuland ; W-wa 2014
Smith P. ; Obłokobujanie ; Wołowiec 2014
Vidocq F.-E. ; Pamiętniki ; W-wa 2015
Crummey M. ; Pobojowisko ; Gdańsk 2014
Belfort J. ; Polowanie na wilka z Wall Street ; W-wa 2014
Szczerek Z. ; Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian ; Kraków 2013
Schulz : między mitem a filozofią ; Gdańsk 2014
Karpowicz I. ; Sońka ; Kraków 2014
Bujnicki T. ; Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie ; W-wa 2014
Bukowski Ch. ; Szmira ; W-wa 2014
Kurnatowski L. M. ; Tajemnica Belwederu ; W-wa 2014
Wasilewski L. ; Wspomnienia 1870-1904(1914) ; Łomianki 2014
Blecher M. ; Zabliźnione serca ; W-wa 2014
Bukowski Ch. ; Zapiski starego świntucha ; W-wa 2013
Horowitz R. ; Życie niebywałe : wspomnienia fotokompozytora ; Kraków 2014
Glensk U. ; Historia słabych ; Kraków 2014
Martuszewska A. ; Architektonika literackiego romansu ; Gdańsk 2014
Grosman D. ; Bądź mi nożem ; W-wa 2014
Zarzycki Ł. ; Do you speak cockney? : kulturowe konteksty dialektu londyńczyków ; Poznań 2014
Osiecka A. ; Dzienniki i zapiski. T. 2, 1951 ; W-wa 2014
Janko A. ; Dziewczyna z zapałkami ; Kraków 2012
Kronenberg A. ; Geopoetyka : związki literatury i środowiska ; Łódź 2014
Orzechowski M. ; Holandia : presja depresji ; W-wa 2014
Masłowska D. ; Jak zostałam wiedźmą : opowieść autobiograficzna dla dorosłych i dzieci ; Kraków 2014
Guetta B. ; Jak zostałem Europejczykiem ; Kraków 2014
Jan Bloch (1836-1902) : kapitalista, pacyfista, filantrop ; W-wa 2014
Wiśniewski M. R. ; Jetlag ; W-wa 2014
Wainaina B. ; Kiedyś o tym miejscu napiszę ; Kraków 2014
Wojtacha A. ; Kruchy lód : dziennikarze na wojnie ; W-wa 2012
Bodziachowska K. M. ; Księżna Izabela Czartoryska ; W-wa 2014
Smith Z. ; Londyn NW ; Kraków 2014
Blundell J. ; Margaret Thatcher : portret Żelaznej Damy ; Poznań 2010
Genova L. ; Motyl ; Poznań 2014
Engelking W. ; (niepotrzebne skreślić) ; W-wa 2014
Harris R. ; Oficer i szpieg ; W-wa 2014
Nesterowicz P. ; Ostatni obrońcy wiary ; Kraków 2012
Hera J. ; Polacy ratujący Żydów : słownik ; W-wa 2014
Jusupović M. ; Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku : działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733-1795 ; W-wa 2014
Słowiński P. ; Sprawa Dreyfusa i inne głośne procesy ; Chorzów 2014
Rylski E. ; Szara lotka ; W-wa 2014
Szekspir na blogu ; Łódź 2014
Różewicz T. ; Wiersze przeczytane ; Wrocław 2014
Extence G. ; Wrzechświat kontra Alex Woods ; Kraków 2014
Yerushalmi Y. H. ; Zachor : żydowska historia i żydowska pamięć ; W-wa 2014
Łepki B. ; Zarys literatury ukraińskiej : podręcznik informacyjny ; W-wa 2014
Witkowski M. ; Zbrodniarz i dziewczyna ; W-wa 2014
Helprin M. ; Zimowa opowieść ; Kraków 2014
Kobrin R. ; Żydowski Białystok i jego diaspora ; Sejny 2014
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka