Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlasie w badaniach naukowych

"Nie tylko poeta – Wiesław Kazanecki jako dziennikarz i animator życia kulturalnego Białegostoku"
wykład dr Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej - Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Instytut Filologii Polskiej UwB



       Wiesław Kazanecki utożsamiany jest przede wszystkim z działalnością literacką, tymczasem na uwagę zasługuje również jego praca dziennikarska oraz niezwykłe zaangażowanie w życie kulturalne miasta. W latach 1969-1974 był pracownikiem „Kontrastów”. Od 1971 prowadził rubrykę Post scriptum, gdzie odpowiadał na listy czytelników nadsyłających swoje wiersze, zaś w 1971 otrzymał w prowadzonej wówczas przez Krystynę Marszałek-Młyńczyk redakcji pisma etat kierownika działu literackiego. Współpracę z „Kontrastami” Kazanecki zakończył w 1974 roku, gdy wraz ze zmianą redaktora naczelnego (Klemens Krzyżagórski) z miesięcznika o profilu regionalnym przekształciły się w periodyk tworzony przez najwybitniejszych polskich reportażystów. Już jako pracownik „Kontrastów” Kazanecki był zaangażowany w problemy lokalnych uczelni wyższych i środowiska studenckiego – z inicjatywy redakcji odbyło się m.in. pierwsze w Białymstoku kolegium rektorskie.
       W 1978 roku Wiesław Kazanecki został redaktorem naczelnym „Białostockiego Informatora Kulturalnego”, gdzie kontynuował ideę popularyzacji, wartościowania i inicjowania życia kulturalnego miasta i regionu. Miał jednak świadomość, że aby działalność artystyczna w regionie mogła się rozwijać, muszą być spełnione pewne warunki: administracyjne, finansowe, lokalowe itd. Przez cały okres redagowania „Białostockiego Informatora Kulturalnego”, wykorzystując jego łamy do organizowania i propagowania swoich inicjatyw, Kazanecki podejmował próby konsolidacji artystycznego i intelektualnego środowiska Białegostoku. W ramach tych działań mieści się m. in. walka o utworzenie w Białymstoku Oddziału Związku Literatów Polskich. Na przełomie 1980/1981 roku Wiesław Kazanecki podejmuje również dwie inne, niezwykle ciekawe, powiązane ze sobą inicjatywy: powołanie czasopisma kulturalnego i stowarzyszenia białostockich intelektualistów. Niestety, wraz z ogłoszeniem stanu wojennego „BIK” został zawieszony, a wraz nim w sferze projektów pozostały obie inicjatywy Kazaneckiego. Kontynuacja działalności pisma, które od lipca 1981 roku nosiło tytuł „Zdarzenia”, przypada na lata 1983-1994.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka