Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Linki dziedzinowe

Linki dziedzinowe

      Biblioteka Uniwersytecka proponuje dostęp do wybranych wyszukiwarek, stron, portali, serwisów, informatorów, katalogów oraz baz zarówno pełnotekstowych jak i bibliograficznych znajdujących się w Internecie. W ten sposób chcemy ułatwić wyszukiwanie informacji na określony temat. Źródła uwzględnione w tabelkach są uporządkowane alfabetycznie i powszechnie dostępne (z dowolnego komputera i bez wnoszenia jakichkolwiek opłat).

Jeżeli portalu, serwisu, informatora, katalogu lub bazy nie ma na liście, skontaktuj się z:
Oddziałem Informacji Naukowej
oin[at]uwb.edu.plWyszukiwarki naukowe       

DOAJ - Directory of Open Access Journals DOAJ udostępnia zbiór 2280 tytułów czasopism publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe. Serwis zapewnia otwarty dostęp do pełnych tekstów.Umożliwia przeglądanie tytułów czasopism wg dziedzin, szukanie tytułów czasopism w indeksie alfabetycznym i wyszukiwanie artykułów według słów kluczowych. Serwis tworzony w ramach projektu finansowanego przez Open Society Institute – Budapeszt.
FIDKAR FIDKAR powstała z inspiracji i na zamówienie Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Jest multiwyszukiwarką pozwalającą na prowadzenie wyszukiwań katalogowych i bibliograficznych w wielu komputerowych bazach jednocześnie. Poprzez FIDKAR możemy w tym samym czasie prowadzić wyszukiwanie w katalogach książek oraz bibliografiach zawartości czasopism i bibliografiach tematycznych, a także w katalogach prac magisterskich. Ułatwia to np. sporządzenie bibliografii konkretnej osoby lub wykazu tematycznego obejmującego nie tylko książki, ale i artykuły z czasopism, fragmenty z prac zbiorowych i prace dyplomowe.
FINDARTICLES FindArticles umożliwia szybkie i łatwe wyszukiwanie artykułów prasowych. Baza obejmuje ponad 5.5 milionów artykułów z ok. 900 dzienników i gazet , od 1998 roku.
GOOGLE BOOK SEARCH Wyszukiwarka tekstów w książkach.
GOOGLE SCHOLAR Wersja beta bardzo skutecznej wyszukiwarki prac naukowych.
KARO - Katalog rozproszony bibliotek polskich Katalog rozproszony i wyszukiwarka. Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących publikacji lub opisów bibliograficznych.
KartOO Kartoo należy do wyszukiwarek metasearch. Wyświetla dane w postaci map interaktywnych.
NUKAT Centralny Katalog Polskich Bibliotek Naukowych i Akademickich. katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT.
SCICENTRAL Przeszukuje ponad 50 tys. stron z zakresu nauk ścisłych, medycznych i inżynierskich.
SCISEEK Jest wygodnym narzędziem przeszukującym katalogi stron tworzone przez redaktorów, obejmuje nauki ścisłe i przyrodnicze.
SSRN - Social Science Research Networks Jest to strona poświęcona upowszechnianiu badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, szczególnie w dziedzinie ekonomii, finansów, rachunkowości, zarządzania i prawa. SSRN powstała w 1994 roku.Ogólne       

BIBLIOTEKA NARODOWA Katalogi i bibliografie Biblioteki Narodowej to przede wszystkim bibliografia narodowa, bibliografie specjalne, katalogi centralne i inne bazy redagowane w Bibliotece Narodowej, w tym m.in.: Bibliografie książek polskich, Bibliografie artykułów z czasopism, Polonika zagraniczne.
Europeana Biblioteka cyfrowa która została otwarta 20 listopada 2008 w ramach inicjatywy UE: i w 2010 r.na rzecz bibliotek cyfrowych w celu udostępnienia dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie. Europeana to wspólny punkt dostępu do zbioru bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie, który umożliwia użytkownikom znalezienie we własnym języku cyfrowych dzieł kultury udostępnionych przez uznane organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej. Wielojęzyczny interfejs Europeany umożliwia obecnie dostęp do wyjątkowej kolekcji ponad 15 mln książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej pochodzących z bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych Europy.
Federacja Bibliotek Cyfrowych Federacja Bibliotek Cyfrowych to serwis zawierający zasoby współtworzone przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze. Serwis FBC utrzymywany jest przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, a za jego rozwój odpowiada Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS.
Polskie bibliografie i informatory w Internecie (Biblioteka Jagiellońska) Prezentuje spisy literatury, które zawierają przejścia do źródeł, których nie notują katalogi biblioteczne. Oprócz bibliografii spis zamieszcza pewien wybór baz o charakterze katalogów czy informatorów dotyczących np. jednego tematu czy określonej formy wydawniczej.
Portal Moje Polskie Radio 100 kanałów tematycznych na portalu, ponad kilkadziesiąt tysięcy plików audio w formie playlisty, np.: Z archiwum Radia Wolna Europa, Jan Paweł II w radiach wolności, Reportaże w Trójce, Przeboje PRL, Mann i Niedźwiecki, Open’er Festiwal.
ResearchGATE Międzynarodowy, bezpłatny serwis społecznościowy, skierowany do naukowców wszystkich dyscyplin. Został założony w 2008 roku przez Ijada Madischa i Sörena Hofmayera, studentów medycyny. Siedziba firmy znajduje się w Berlinie. Użytkownicy tworzą prywatny profil, na którym mają możliwość opublikowania własnych prac naukowych, wykładów, referatów i artykułów. ResearchGate posiada też możliwość wymiany wiadomości w sieci, utrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami na forach internetowych, tworzenie blogu oraz udział w wirtualnych grupach dyskusyjnych. Serwis umożliwia samodzielne archiwizowanie tekstów (Self-Archiving), korzystanie z wirtualnej biblioteki (Virtual Library), oraz tworzenie tzw. Microarticles, czyli abstraktów do 306 słów. Dodatkowo użytkownicy korzystają z aplikacji Similar Abstract Search Engine (SASE), która przeprowadza semantyczną analizę wybranego abstraktu w celu odszukania powiązanych z nim artykułów. Ponadto w zakładce ResearchJobs znajdują się oferty pracy w branży naukowej. Wyszukiwanie jest ułatwione za pomocą takich kategorii jak: słowo klucz, stanowisko, branża, czy państwo. Wiele organizacji naukowych takich jak International Academy of Life Sciences (IALS) lub European Science Foundation korzysta z platformy ResearchGate jako narzędzia do komunikacji pomiędzy swoimi członkami.
Słowniki Kilkadziesiąt różnych słowników, dla różnych par językowych (np. polsko-angielsko-polski, polsko-niemiecko-polski, portugalsko-niemiecki, francusko-włoski). Znajdują się w nich zarówno wyrażenia potoczne, regionalizmy, jak również słownictwo techniczne i specjalistyczne. Dodatki takie jak filtry wyszukiwania, synonimy, wymowa, przykładowe zdania oraz wiele innych pomagają w wygodnym użytkowaniu słownika. Zawartość słowników jest na bieżąco uzupełniana zgodzie z aktualnymi trendami językowymi.
SYNABA Baza danych o badaniach naukowych w Polsce (Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie OPI).Nauki humanistyczne i społeczne       

CEJSH The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities CEJSH publikuje angielskie streszczenia artykułów i recenzji, które pojawiły się głównie w językach narodowych w języku czeskim, węgierskim, polskim, słowackim i innych czasopismach naukowych regionu poświęconych naukom społecznym i humanistycznym.
BazHum Bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
DIR - Zasoby polskie Naukowa Biblioteka Cyfrowa, ktra zawiera książki z zakresu humanistyki i nauk społecznych, zdigitalizowane w roku 2007.
Otwórz książkę Cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów- polskich naukowców. Zawiera kilkadziesiąt książek z zakresu historii, kulturoznawstwa, socjologii i zarządzania. Wszystkie książki z kolekcji są dostępne w postaci skanów (które można powiększać i przeszukiwać), wersji tekstowych oraz PDFów dostępnych do ściągnięcia.Archeologia       

PRADZIEJE Portal dla archeologów, opisy wykopalisk, prace seminaryjne, forum, galerie zabytków, nowości z prasy.
Wydawnictwa i Publikacje Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie Strona zawiera spisy treści publikacji wydawanych przez Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie – czasopism oraz wydawnictw zwartych.Bibliotekoznawstwo       

Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa I Informacji Naukowej (1990-) Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem stanowiącym dodatek do kwartalnika "Przegląd Biblioteczny". Rejestruje analizy dokumentacyjne artykułów z wybranych czasopism zagranicznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Bazę można przeszukiwać za pomocą 6 indeksów.
Bibliografia Bibliografii Polskich: 1971-1985 | 1995- Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem. Rejestruje spisy bibliograficzne, przeglądy bibliograficzne, omówienia stanu badań (jeśli zawierają informacje bibliograficzne), opublikowane w Polsce, a także za granicą, jeśli przez autora lub tematycznie związane są z Polską. Obejmuje książki, czasopisma, artykuły z czasopism, fragmenty piśmiennicze.
Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego zamieszcza publikacje z zakresu bibliologii i informacji naukowej, w tym teksty pracowników i współpracowników Instytutu.
Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski Elektroniczna wersja czasopisma wydawanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.
Cytbin (2000-) Bibliograficzna baza danych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Jest to jedyna w Polsce baza, która gromadzi następujący zestaw danych: pełne opisy bibliograficzne wszystkich dokumentów cytujących wzbogacone o tytuły w języku angielskim, abstrakty w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe (polskie i angielskie) oraz symbole klasyfikacji tematycznej (klasyfikacja przejęta z bazy LISA) oraz opisem publikacji cytowanych.
Źródło indeksowania stanowią następujące czasopisma:
 • "Przegląd Biblioteczny",
 • "Zagadnienia Informacji Naukowej",
 • "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej",
 • "Bibliotekarz",
 • "Roczniki Biblioteczne",
 • "EBIB".
Baza jest tworzona w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ.
Ebib Serwis informacyjny dla bibliotekarzy i specjalistów informacji
Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE) EBBE jest projektem realizowanym w Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów przy Uniwersytecie Jagiellońskim, które dysponuje wyłącznie prawami do jej opracowania. Baza znajduje się w stadium realizacji. W przyszłości będzie się ona składała z dwóch podzespołów, zgodnie z dwoma podstawowymi seriami Bibliografii Polskiej: staropolską i dziewiętnastowieczną oraz materiałów do przyszłych uzupełnień Bibliografii Polskiej Estreicherów. Uzupełnienia te zamieszczane są bez korekty, jako cytaty naukowe, na podstawie dostępnych źródeł. EBBE udostępnia systematycznie również zeskanowane stronice drukowanej wersji Bibliografii Polskiej. Umożliwia ona jedynie wertowanie podobizn poszczególnych stronic bez możliwości prowadzenia rzetelnej kwerendy naukowej.
Informator o Bibliotekach w Polsce Baza zawiera informacje o ponad 6.500 bibliotekach i ośrodkach informacji działających w Polsce, a także o kilku bibliotekach polonijnych. Rekordy bibliotek, które współpracują z katalogami centralnymi Biblioteki Narodowej, uzupełniono o nadane im sigla. Bazę przeszukiwać można poprzez 8 indeksów. Zawarta w bazie informacja jest aktualizowana na bieżąco na podstawie dostępnych źródeł.
Online Dictionary of Library and Information Science Profesjonalny słownik poświecony zagadnieniom bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Został stworzony w Western Connecticut State University (WCSU) w Danbury i jest przeznaczony nie tylko dla uczonych zajmujących się tą problematyką, ale również studentów bibliotekoznawstwa oraz użytkowników bibliotek.
Polska Bibliografia Bibliologiczna (1997-) Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem. Rejestruje piśmiennictwo z zakresu szeroko pojętej nauki o książce opublikowane w Polsce a także za granicą, jeśli przez autora lub tematycznie związane jest z Polską. Obejmuje książki, czasopisma, artykuły z czasopism, fragmenty piśmiennicze. Bazę można przeszukiwać za pomocą 9 indeksów.
Wirtualna historia książki i bibliotek Celem projektu Wirtualna Historia Książki (WHS) jest umieszczenie w Sieci informacji na temat dziejów i rozwoju książki, która do niedawna była głównym narzędziem utrwalającym ludzką myśl w postaci materialnej.
Wirtualny wydawca Wirtualny Wydawca podaje wiele informacji firmach z branży (wydawnictwa, hurtownie, księgarnie, drukarnie), targach książki. Ponadto zawiera listy bestsellerów, pisma fachowe, spis ważnych dla wydawców aktów prawnych i in.
Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem. Rejestruje spisy bibliograficzne zaplanowane, będące w toku opracowania lub opracowywane, ale nie opublikowane, tj. pozostające w kartotekach, maszynopisach lub na dyskietkach.Biologia       

AGRO Bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych.
BazTech Jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz (w wyborze) nauk ścisłych i ochrony środowiska. Na podstawie odrębnych umów z wydawcami czasopism rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów. BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Baza rejestruje artykuły z ponad 580 polskich czasopism, od 1998 r. BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej. Do opisów artykułów od 2006 r. dodawane są bibliografie załącznikowe.
Bibliografia ornitologiczna Bibliografia powstała w oparciu o zbiory Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Muzeum Przyrodniczego UWr. Obejmuje spis polskich artykułów poświęconych tematyce ornitologicznej z lat 1991-2000.
Biocomplexity Thesaurus Słownik terminologiczny nauk biologicznych i ochrony środowiska.
Bioline Pełne teksty artykułów z biologii i nauk pokrewnych.
Brenda Brenda jest bazą danych dotyczącą enzymów. Tworzona jest przez Instytut Biochemii Uniwersytetu w Kolonii i udostępniana nieodpłatnie środowisku naukowemu.
Entrez Browser Potężna baza danych związanych z biologią molekularną, medycyną i biotechnologią. Zawiera między innymi: bazę danych publikacji naukowych, bazę danych sekwencji DNA, RNA i protein oraz wiele innych informacji...
Kolekcja Nauk Przyrodniczych Pełnotekstowa baza danych przechowująca archiwalne artykuły z polskich czasopism przyrodniczych.
PIŚMIENNICTWO LEŚNE Baza Piśmiennictwa Leśnego tworzona jest od 1989 roku na podstawie czasopism polskich i zagranicznych o tematyce leśnej gromadzonych w Bibliotece Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie. Jest ona opracowywana przez Zakład Informacji Naukowej IBL.Chemia       

American Chemical Society Publications Dostęp do czasopism chemicznych zawartych w bazie American Chemical Society Publications.
Polish Scientific Journals Database – PSJD Baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.
RSC-Royal Society of Chemistry Dostęp do 26 tytułów bieżących oraz do kompletnego archiwum z lat 1841-2000.
Toxline Baza danych dotycząca światowej literatury w zakresie biochemicznych, farmakologicznych, fizjologicznych i toksykologicznych własności substancji chemicznych. Obecnie zawiera ponad 3 mln rekordów.
Toxnet Toxnet jest zbiorem baz danych z zakresu toksykologii i szkodliwych substancji Chemicznych. W skład zbioru wchodzą:
 • Hazardous Substances Data Bank
 • Integrated Risk Information System
 • International Toxisity Estimates for Risk
 • Chemical Carcinogenesis Research Information
 • Genetic Toxicology
 • ToxlineDemografia       

Bank Danych Lokalnych Uporządkowany zbiór informacji za lata 1995-2011 o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i o stanie środowiska, opisujący województwa, powiaty oraz gminy, a także regiony i podregiony. BDL zawiera ponad 255 tys. różnych informacji.
Baza Demografia Dane z badań demograficznych za lata 2002 – 2011, prezentacje 510 gotowych tablic predefiniowanych lub umożliwia wygenerowanie indywidualnych zestawień.
Polska Strona Demograficzna Baza stanowi zintegrowane źródło danych statystycznych w zakresie stanu i struktury ludności, ruchu naturalnego oraz migracji.
Strona Głównego Urzędu Statystycznego Baza umożliwia zestawienie danych obrazujących dynamikę zachodzących zmian w populacji ludności oraz prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych. Informacje zgromadzone w bazie są systematycznie uzupełniane oraz aktualizowane.
Statystyki i badania Unii Europejskiej Statystyki i badania opinii publicznej.Ekonomia       

BazEkon Baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych, częściowo pełnotekstowa. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne artykułów z 400 tytułów polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w języku polskim i angielskim. Od 2004 roku rekordy bibliograficzne artykułów z czasopism punktowanych oraz prac wydanych w ramach serii wydawniczych zawierają wykaz literatury cytowanej przez autora.
Baza Handlu Zagranicznego Informacje dotyczące krajów i towarów eksportowanych i importowanych za lata 2004 – 2011 (dane roczne) oraz I i II kwartał 2012 r.
Ekonomia On-Line Naukowe źródła ekonomiczne w Internecie.
Rejestr REGON Informacje o podmiotach gospodarki narodowej prowadzących działalność od 1975 roku do stanu aktualnego.
Research Papers in Economics Baza bibliograficzna z dziedziny ekonomii.
Resources for Economists on the Internet (RFE) Przewodnik po dostępnych w Internecie zasobach sieciowych poświęconych ekonomii. Opracowany został z myślą o wykładowcach ekonomicznych szkół wyższych oraz o ekonomistach wykorzystujących swoją wiedzę w sposób praktyczny. Przewodnik ma formę biuletynu elektronicznego. Zawiera wykaz ponad 1500 odnośników do poszczególnych zasobów pogrupowanych według tematów.Film i Teatr        Powrót

Adaptacja filmowa (wybór literatury) Zestawienie bibliograficzne przygotowane przez Jolantę Juran. Zawiera omówienia dotyczących poszczególnych autorów czy konkretnych książek i filmów, a także prace traktujące o adaptacji filmowej teoretycznie.
Akademia Polskiego Filmu Portal projektu edukacyjnego zawierający informacje i wykłady multimedialne dotyczące polskiego filmu fabularnego.
DZIENNIK TEATRALNY Dziennik Teatralny. Teatry w Internecie- wydany przez Stowarzyszenie Teatralne TESPIS, przy udziale teatrów polskich i ZASP. Zawiera aktualne informacje o wydarzeniach teatralnych, wystawach, performance, festiwalach, szkołach, jak i biografie ludzi teatru. Linki - Ciekawe strony o teatrze odsyłają np. do plakatu teatralnego.
FILM LITERATURE INDEX Zasięg chronologiczny: 1976-2001 Baza indeksuje w całości 150 czasopism na temat filmu i telewizji z 30 krajów świata oraz ponad 200 tytułów, z których wybierane są artykuły dotyczące tych zagadnień. Baza zawiera ponad 700 tys. rekordów.
FILM POLSKI - INTERNETOWA BAZA FILMU POLSKIEGO Serwis udostępnia bardzo szczegółowe informacje o wszystkich polskich filmach, zarówno fabularnych kinowych, jak i serialach telewizyjnych, filmach dokumentalnych, animowanych i spektaklach Teatru Tv powstałych na przestrzeni ostatnich stu lat. W serwisie znajdują się także szczegółowe biogramy twórców polskiego i ich filmografie. Częścią serwisu jest „Kalendarium” w przystępny sposób udostępniające informacje o ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w świecie filmu na przestrzeni ponad stu lat. Bardzo ważną częścią serwisu jest dział „Film w prasie polskiej” będący filmową bibliografią zawartości czasopism polskich, począwszy od roku 1945 aż do dnia dzisiejszego
Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie to projekt cyfryzacji oraz udostępniania wybitnych filmów tworzonych przez artystów polskich z pola sztuk wizualnych w XX wieku i na początku XXI wieku. Filmoteka to również projekt badawczy i edukacyjny poświęcony medialnemu wymiarowi sztuki polskiej. Oprócz stworzenia miejsca archiwizacji filmów, Muzeum upublicznia je w internecie w celach edukacyjnych i promocyjnych działając w imieniu artystów oraz kierując się zasadą wolnego dostępu do wiedzy.
Fototeka Serwis Fototeka prezentuje zasoby fotograficzne Filmoteki Narodowej związane tematycznie z historią filmu polskiego (filmy, ludzie, wydarzenia itp.). Baza powstaje w oparciu o zgromadzone zbiory fotosów, negatywów i diapozytywów; pokazuje zarówno znane, ale także unikalne fotografie z polskich filmów, ich twórców (reżyserzy, aktorzy, operatorzy, asystenci itd.), premiery filmowe itp.
Internet Movie Database Internetowe źródło informacji o filmach, aktorach, produkcjach telewizyjnych i grach wideo.
SERWIS TEATRALNY Zawiera: festiwale teatralne, kostiumy teatralne, muzea teatralne, nagrody teatralne, ośrodki teatralne, prasa teatralna, recenzje, strony aktorów polskich, szkoły teatralne w Polsce, Teatr Polskiego Radia, Teatr Telewizji, teatry warszawskie, teatry w Polsce, twórcy polskiego teatru, wydarzenia teatralne, wywiadyFilologia       

Bibliografia BARA Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939) stanowi jedno z najważniejszych źródeł informacji bibliograficznej w zakresie historii literatury polskiej (a także recepcji literatur obcych w Polsce).Niezależnie od głównej kartoteki, obejmującej literaturę polską, istnieje duży zespół materiałów rejestrujących literatury obce, a także wybrane problemy i tematy według haseł rzeczowych. Rejestracją objęto utwory oryginalne literackie jak i paraliterackie (felieton, esej, reportaż i in.), przekłady z literatur obcych (notowane pod tłumaczami), recenzje (literackie, teatralne, filmowe), opracowania krytyczne i historycznoliterackie, a także inne materiały dotyczące literatury (np. nekrologi, edycje dokumentów, listy).
BIBLIOGRAFIA EDWARDA STACHURY Bibliografia utworów oraz opracowań. Ponadto niektóre trudno dostępne utwory.
BIBLIOGRAFIA STAROPOLSKA Informacje o wydawnictwach książkowych (edycjach krytycznych, monografiach, pracach zbiorowych itp.) z zakresu literatury i kultury staropolskiej. Bibliografia uwzględnia pozycje opublikowane w roku 2000 i w latach następnych
Elfriede Jelinek Zestawienie bibliograficzne (wybór) Zestawienie bibliograficzne przygotowane przez Annę Rau. Zawiera twórczość opublikowaną w Polsce, wypowiedzi pisarki na łamach polskiej prasy, artykuły na temat pisarki i jej twórczości.
Günter Grass laureat Literackiej Nagrody Nobla 1999 Zestawienie bibliograficzne przygotowane przez Jolantę Juran.
IMRE KERTESZ Zestawienie bibliograficzne (1929- ) Zestawienie bibliograficzne przygotowane przez Annę Rau. Zawiera wypowiedzi pisarza, artykuły na jego temat, recenzje
Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy. Korpus umożliwia sprawdzenie w jakich kontekstach używa się danego słowa w różnych typach tekstów
"Ogniem i mieczem" - powieść i film Zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne przygotowane przez Jolantę Juran. Zawiera najważniejsze publikacje o "Ogniem i mieczem" jako powieści (z pominięciem bryków dla uczniów i prac poświęconych całości Trylogii), artykuły związane z ekranizacją, recepcją filmu, wywiady z reżyserem i recenzje filmowe.
PAWEŁ HUELLE BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWO-PRZEDMIOTOWA Część podmiotowa bibliografii gromadzi publikacje, które wydano w latach 1983-2003 na terenie Polski i innych krajów Europy oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W bibliografii ujęto wszystkie książki Pawła Huelle wydane w kraju i zagranicą, utwory publikowane w antologiach i czasopismach polskich i obcych oraz prace publicystyczne. Zarejestrowano również utwory zapisane na takich nośnikach jak: druk brajlowski, kaseta dźwiękowa, płyta CD. Nie uwzględniono publikacji wydawanych w czasopismach elektronicznych.
POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA Swoim zasięgiem obejmuje prace z teorii i historii literatury, krytyki literackiej, teatralnej i filmowej, literatury współczesnej i życia literackiego. Odnotowuje także polskie teksty literackie i paraliterackie (opublikowane zarówno w postaci druków zwartych, jak i na łamach czasopism krajowych oraz emigracyjnych), ich przekłady, a także teksty literackie obce (książki i teksty w czasopismach) w przekładzie na język polski. Bibliografia rejestruje też inne formy recepcji literatury takie, jak: spektakle teatralne, słuchowiska radiowe, przedstawienia teatru telewizji oraz roczną produkcję polskich filmów fabularnych.
Poradnia językowa PWN Słowniki online Internetowa poradnia językowa Wydawnictwa Naukowego PWN. Poradnię prowadzi Redaktor Naczelny Słowników Języka Polskiego, prof. Mirosław Bańko. Pomagają mu eksperci - znani polscy językoznawcy. Współpracuje z nami m.in. prof. Jerzy Bralczyk oraz dr Jan Grzenia. Odpowiadają oni na pytania dotyczące spraw językowych uwzględniając zarówno opinie językoznawców i rozstrzygnięcia zawarte w słownikach, jak i powszechny zwyczaj językowy kulturalnych użytkowników polszczyzny.Filozofia       

INTERNETOWA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII Internetowa Encyklopedia Filozofii jest bezpłatną encyklopedią online założoną przez James’a Fieser w 1995 roku. Zawiera artykuły w języku angielskim dotyczące szeroko pojętej filozofii.
Stanford Encyclopedia of Philosophy Encyklopedia filozoficzna przygotowywana na Uniwersytecie w Stanford. Zawiera zarówno informacje o filozofach, jak i kierunkach w filozofii i podstawowych pojęciach.Fizyka       

Physics& Astronomy online PhysLink.com jest to wszechstronna witryna internetowa poświęcona edukacji oraz badaniom w dziedzinach fizyki i astronomii. Witryna zapewnia bardzo wysokiej jakości treści, a ponadto jest także miejscem spotkań dla profesjonalistów, studentów i innych ciekawych wiedzy umysłów.
Polskie Towarzystwo Fizyczne Strona Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zawiera informacje o towarzystwie, linki do czasopism online oraz adresy stron poświęconych m.in. konferencjom fizycznym i towarzystwom.
Postępy Fizyki „Postępy Fizyki” dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Fizycznego - stopka redakcyjna, elektroniczne wersje artykułów.
PROLA PROLA - Physical Review Online Archive zawierającej pełnotekstowe wersje archiwalnych numerów czasopism wydawanych przez American Physical Society

Baza zawiera następujące czasopisma:
 • Physical Review Letters ( 1958 - 1997, od roku 1998 spisy treści i abstrakty)
 • Physical Review Series I ( 1893 - 1912 )
 • Physical Review Series II ( 1913 - 1969 )
 • Physical Review Series III A+B ( od roku 1970 )
 • Physical Review Series III C+D ( 1970 - 1977, od roku 1998 spisy treści i abstrakty )
 • Physical Review Series III E ( 1993 - 1997, od roku 1998 spisy treści i abstrakty)
 • Reviews of Modern Physics ( od roku 1929 )
 • Physical Review Special Topics ( od roku 1998 )Geografia       

Bibliografia geografii polskiej Baza "Bibliografia Geografii Polskiej" zawiera możliwie kompletny dorobek naukowy i popularnonaukowy geografów polskich. są: artykuły z zakresu: nauk geograficznych, w tym geografii Polski i świata, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, kartografii i GIS, zamieszczone w czasopismach geograficznych i niegeograficznych, opracowania autorów zagranicznych, piszących o geografii polskiej lub o Polsce z geograficznego punktu widzenia, tłumaczenia geograficznych prac naukowych z języków obcych, książki, mapy i atlasy o treści geograficznej.
Baza obejmuje w chwili obecnej publikacje wydane w latach 1985 - 2001 i jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne, pełne lata
BIBLIOGRAFIA GEOLOGICZNA POLSKI Bibliografia Geologiczna Polski obejmuje publikacje z zakresu nauk geologicznych oraz wybrane pozycje dotyczące nauk pokrewnych, takich jak: geografia, gleboznawstwo, górnictwo, hydrologia, ochrona środowiska, wydane w Polsce, jak też poza jej granicami a dotyczące Polski, względnie napisane przez polskich autorów a publikowane za granicą.Historia       

Bibliografia Historii Polskiej Wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN. Aktualnie wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1988–2007. W roku 2012 planowane jest stopniowe zdigitalizowanie roczników 1980–1987.
BIBLIOGRAFIA HISTORII WIELKOPOLSKI ZA LATA 1939-2000 Bibliografia historii Wielkopolski obejmuje piśmiennictwo z lat 1939-2000, tak polskie, jak i obcojęzyczne, w tym druki zwarte, artykuły i fragmenty tekstów, odnoszące się do dziejów Wielkopolski. Zawiera dwa działy: biograficzny i geograficzny.
Dokumentacja Bibliograficzna do Historii Europy Środkowo-Wschodniej Monografie, artykuły z prac zbiorowych i czasopism od 1994 roku.
ENCYKLOPEDIA SOLIDARNOŚCI „Encyklopedia Solidarności” zawiera ujęte w układzie alfabetycznym życiorysy opozycjonistów obejmujące przede wszystkim działalność społeczno - polityczną, opisy różnorodnych struktur, wydarzeń, komitetów strajkowych, pism, biuletynów i wydawnictw oraz grup podziemnych związanych z opozycją w latach 1976-1989.
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego Elektroniczna wersja Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Interfejs użytkownika pozwala zarówno przeglądać książkę strona po stronie, jak i – przede wszystkim – przeszukiwać jej treść. Jest to pierwsza publikacja elektroniczna w Polsce umożliwiająca tak zaawansowaną pracę z tekstem.Kultura       

Culture Serwis zawiera aktualne informacje o wydarzeniach kulturalnych w Polsce, o instytucjach kultury, instytutach polskich za granicą, nt. muzyki, filmu, teatru, czasopism kulturalnych, biogramy twórców kultury, a także zbiór esejów poświęconych sztuce.
MUZEA, GALERIE i CENTRA SZTUKI Alfabetyczna lista, według miejscowości, muzeów w Polsce.
O.pl Polski Portal Kulturalny Jeden z największych opiniotwórczych portali kulturalnych w Polsce. Swoje teksty publikują w nim znawcy kultury oraz uznani krytycy. Podstawowym zadaniem portalu O.pl jest przekazywanie informacji do opinii publicznej o najważniejszych wydarzeniach z dziedzin: architektura, design, sztuka, nowe media, taniec, muzyka, literatura, teatr oraz sztuka filmowa. Codziennie na stronach portalu ukazują się najnowsze informacje dotyczące ważnych wydarzeń kulturalnych, wernisaży, festiwali, publikacji oraz premier zarówno filmowych, jak i teatralnych.
POLSKA LITERATURA HUMANISTYCZNA- ARTON Baza bibliograficzna, która zawiera opisy bibliograficzne z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa polskiego, teorii historii i kultury oraz etnografii Indeksowany materiał obejmuje w większości lata 1990-2003 (niektóre tytuły - do 2004 r.)
POLSKIE CZASOPISMA KULTURALNE - KATALOG Katalog polskich czasopism kulturalnych z podziałem na kategorie tematyczne, częstotliwość i media.
SŁOWNIK NIEZALEŻNI DLA KULTURY Słownik "Niezależni dla kultury 1976-89" - zawiera obecnie 6000 not biograficznych nt. działaczy nieocenzurowanego obiegu wydawniczego, kultury, nauki i oświaty niezależnej: podziemnych wydawców, redaktorów, drukarzy, kolporterów, organizatorów ruchu wydawniczego, ludzi wspomagających niezależne działania wydawnicze m.in. przez udostępnianie mieszkań, uczestniczenie w transporcie czy konstruowaniu lub reperacji sprzętu drukarskiego, udostępniających mieszkania na nadawanie audycji radia podziemnego, a także twórców kultury - pisarzy, tłumaczy, publicystów, dziennikarzy publikujących w pismach i wydawnictwach niezależnych, plastyków - organizujących i uczestniczących w wystawach, aktorów i reżyserów występujących podczas niezależnych spektakli itp.Matematyka i Informatyka       

Biblioteka Wirtualna Matematyki Pełnotekstowa baza danych przechowująca archiwalne artykuły z polskich czasopism matematycznych.
DML: Digital Mathematics Library Pełnotekstowa baza publikacji i czasopism.
The DBLP Computer Science Bibliography Serwer zawiera informacje bibliograficzne na temat najważniejszych prac i czasopism informatycznych. Indeksy DBLP to ponad 1,8 mln artykułów i zawiera wiele linków do stron domowych informatyków.Muzyka       

Classical Net Strona poświęcona muzyce klasycznej. Zawiera ponad 9000 stron poświęconych muzyce klasycznej, w tym ponad 2000 obrazów oraz 6000 płyt CD, DVD, SACD, Blu-ray. Na stronie można odnaleźć również recenzje książek oraz ponad 5500 linków do innych stron internetowych związanych z muzyką klasyczną.
Operabase Baza poświęcona muzyce operowej.
Operissimo Encyklopedia muzyki operowej.
POLSKIE CENTRUM INFORMACJI MUZYCZNEJ Portal poświęcony polskiej muzyce i życiu muzycznemu, szczególnie polskiej muzyce współczesnej. Udostępnia największą w Polsce bazę danych o polskich kompozytorach współczesnych i ich utworach - Nowa Muzyka Polska, a także informacje o polskich wykonawcach i muzykologachPedagogika i Psychologia       

Eduentuzjaści Zbiór materiałów w zakresie metodologii, badań, analiz, raporty i publikacje dotyczące prowadzonych badań edukacyjnych. Można tu znaleźć przykładowe zadania z różnych przedmiotów – np. z języka polskiego w formie krzyżówki sprawdzającej czy uczeń przeczytał „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego lub przykłady doświadczeń z fizyki na sprawdzenie, co ma większą gęstość: masło czy olej.
Edukacja Baza bibliograficzna artykułów z czasopism tworzoną w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu. Baza zawiera informacje z zakresu edukacji w Polsce i na świecie, teorii i praktyki pedagogicznej, dydaktyki ogólnej i metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania, psychologii oraz w mniejszym zakresie innych dziedzin wiedzy.Jest cyfrową kontynuacją kartkowej kartoteki zagadnieniowej, prowadzonej w Bibliotece od końca lat 50-tych XX w. Materiał źródłowy pochodzi ze wszystkich gromadzonych i opracowywanych w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu czasopism oraz wybranych wydawnictw ciągłych oficyn uczelnianych, w szczególności uniwersytetów i akademii pedagogicznych. Baza liczy blisko 200 tys. opisów bibliograficznych artykułów za lata 1980- do bieżąco dokumentowanych wydawnictw oraz kilkanaście tysięcy ich pełnych tekstów.
Edukacyjne zasoby Internetu Budowa bazy rozpoczęła się w 2002 r w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej i jej filiach. Baza zawiera adnotowane adresy internetowe dołączone do haseł z zakresu pedagogiki.
Pedagog Baza danych opracowana w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego, zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów, przepisów prawnych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz dyscyplin pokrewnych. Zbiór obejmuje literaturę polską od 1990 roku (aktualizacja bieżąca). Tematyka: opieka społeczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika zdrowia, praca socjalna, prawa człowieka i dziecka, prawo, profilaktyka i terapia uzależnień, problemy rodziny, rehabilitacja niepełnosprawnych, wychowanie przedszkolne.
Portal Scholaris Gromadzi i bezpłatnie udostępnia sprawdzone elektroniczne zasoby edukacyjne dla nauczycieli, scenariusze lekcji, multimedia takie jak na przykład film o bocianach na lekcje przyrody czy gry dydaktyczne.Prawo       

AVALON Zbiór prac z zakresu prawa, historii i dyplomacji amerykańskiej od XVII do XXI wieku.
CURIA Orzecznictwo sądów UE
Czasopismo Państwo i Prawo Strona internetowa czasopisma „Państwo i Prawo” obejmującego swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Zawiera spisy treści numerów od 2001 roku oraz skorowidze od 1998 roku do 2004.
Encyclopedia of Law and Economics Encyklopedia prawa i ekonomii zawierająca 172 obszerne artykuły wraz z bibliografią. Umożliwia przeszukiwanie bibliograficznej bazy danych obejmującej 20000 pozycji.
Internetowy System Aktów Prawnych Baza zawiera opisy wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, zarówno obowiązujących, jak i nieobowiązujących, wydanych od roku 1918 - do chwili obecnej.
Z niektórymi dokumentami (docelowo ze wszystkimi) skojarzony jest tekst aktu. Jest to tzw. tekst ujednolicony, sporządzony w Kancelarii Sejmu w oparciu o tekst podstawowy aktu z nałożonymi nań zmianami lub o tekst jednolity i następujące po nim zmiany. Baza jest aktualizowana na bieżąco
Miscellanea Historico-Iuridica

Dodatkowe Informacje na stronie Wydziału Prawa
MHI są rocznikiem wydawanym od 2003 roku przez historyków prawa ze Uniwersytetu w Białymstoku. Wachlarz poruszanych zagadnień jest merytorycznie duży, ale - poza prawem rzymskim - wyraźnie skupia się na najnowszej historii prawa w Europie, na XX stuleciu. Od pewnego czasu poszerzyony został krąg prac o teksty dla dydaktyki oraz dla studentów. Inną specjalnością jest podjęta inicjatywa publikowania ciekawych archiwaliów.
PARLINE Baza ustawodawstwa parlamentarnego.
Polski Serwer Prawa Zawiera: serwis informacji prawnej, katalog stron prawniczych, informacje o korporacjach i stowarzyszeniach, bazy adresowe. Dostępne teksty aktów prawnych z Dz.U. 1995-2004 oraz M.P. 1995-2004. Praktyczna wyszukiwarka artykułów z 161 czasopism prawniczych zamieszczonych w bazie na serwerze. Dostępna Bibliografia zawartości 'Archiwum Kryminologii' t.1-22 za lata 1960-1995 online.
Prawo konstytucyjne Strona zawiera m.in.: teksty konstytucji, bibliografie, linki do stron związanych z teorią lub praktyką prawa konstytucyjnego: instytucje państwowe, czasopisma, placówki naukowe oraz inne strony poświęcone prawu konstytucyjnemu; teksty traktatów oraz linki związane z prawem europejskim.
Rzecznik Praw Obywatelskich Wystąpienia RPO, dane statystyczne, e-Poradniki RPO, odsyłacze internetowe.
USTAWODAWSTWO UNII EUROPEJSKIEJ EUR-Lex umożliwia bezpośredni dostęp do prawa Unii Europejskiej. System pozwala na sięgniecie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Zawiera m.in. traktaty, legislację, orzeczenia i projekty prawnych. Oferuje możliwości dokładnego wyszukiwania.Religioznawstwo       

BIBLIOGRAFIA HISTORII KOŚCIOŁA Baza powstała w wyniku przeniesienia i poprawienia Bibliografii Historii Kościoła za lata 1944-1984 z wersji drukowanej przez ATK, na wersję komputerową. Bibliografia ta za lata następne będzie sukcesywnie uzupełniana i kontynuowana.
BIBLIOGRAFIA NAUK KOŚCIELNYCH Prezentuje polski dorobek naukowy za lata 1940-1979 z następujących dziedzin: Nauk biblijnych, Patrologii, Teologii fundamentalnej, Teologii dogmatycznej, Teologii moralnej, Teologii ascetycznej i mistycznej, Teologii pastoralnej, Homiletyki, Katechetyki, Liturgiki i Prawa kanonicznego.
THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA Encyklopedia Katolicka. Zawiera wyczerpujące informacje o nauce Kościoła, historię, biografie ojców Kościoła, papieży i świętych.
Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych tworzona przez Federację Bibliotek Kościelnych „FIDES” we współpracy z Biblioteką Narodową. Aktualnie indeksuje w całości zawartość 193 tytułów polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych oraz zawartość 445 prac zbiorowych (serie wydawnicze, księgi jubileuszowe, materiały konferencyjne itp.). Zawiera także niewielką liczbę opisów artykułów wybranych z innych czasopism i prac zbiorowych. Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne i wydziały teologiczne. Zasięg chronologiczny bazy – zasadniczo od roku 1980 (niektóre tytuły w całości, również z lat wcześniejszych). Zawiera łącznie ponad 87.000 opisów bibliograficznych.Sztuka       

ARTCYCLOPEDIA Encyklopedia malarstwa światowego.
ATT Art & Architecture Thesaurus On line Słownik terminologiczny sztuk plastycznych i architektury wydany elektronicznie przez J. Paul Getty Research Institute
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka