Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., czw.: 8:00 - 18:00; wt., śr., pt.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Informator dla piszących prace naukowe

INFORMATOR DLA PISZĄCYCH PRACE NAUKOWE

Na początku znajdują się linki odsyłające do stron internetowych ułatwiających pisanie prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych. Następnie znajduje się wykaz, który zawiera spis książek znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej na temat pisania prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych, z odesłaniem do opisów w katalogu informujących o dostępności każdego tytułu.

Polecane strony internetowe dla piszących prace naukowe:

Wykaz książek ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej na temat pisania prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych:
 1. Empiryczne implikacje teorii wychowania : przewodnik metodologiczny dla magistrantów i dyplomantów / Angelika Paszkiewicz. Białystok : Trans Humana, 2004 zobacz
 2. Hipoteza w badaniach pedagogicznych / Edward Hajduk. Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1996 zobacz
 3. Jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 1994 zobacz
 4. Jak napisać pracę dyplomową? / Stefan Antczak, Marian Cieślarczyk. Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, cop. 2004 nr zobacz
 5. Jak napisać pracę dyplomową : poradnik dla humanistów / Umberto Eco ; przekł. i aneks Grażyna Jurkowlaniec ; wstęp do wyd. pol. Wojciech Tygielski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. syg.zobacz
 6. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii: poradnik bardzo praktyczny / Florian Plit ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Warszawa, 2007 zobacz
 7. Jak pisać prace uniwersyteckie / Paul Oliver ; przekł. i posł. Jadwiga Piątkowska. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999 zobacz
 8. Jak pisać pracę licencjacką? / Wiesława Gierz. Gdańsk : WSTiH, 1998 zobacz
 9. Jak pisać pracę magisterską? / Maria Węglińska. Kraków : "Implus", 2010 zobacz
 10. Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Maria Węglińska. Kraków : "Implus", 2009. zobacz
 11. Jak pisać prace z psychologii / Edward Nęcka, Ryszard Stocki. Krakow : "Universitas", cop. 2006 zobacz
 12. Jak pisać prace z psychologii : poradnik dla studentów i badaczy / Edward Nęcka, Ryszard Stocki. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011zobacz
 13. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie / Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. Kraków : Universitas, 1998 zobacz
 14. Merytoryczne i techniczne warunki pisania prac magisterskich / Wiesław Kubielski ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. Słupsk : Wydaw. Uczelniane PAP, 2002 zobacz
 15. Metody i techniki pisania prac dyplomowych / Bolesław R. Kuc, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007 zobacz
 16. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych / Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1996. zobacz
 17. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych / Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1995 zobacz
 18. Metodyka pisania pracy dyplomowej / Zdzisław Szkutnik ; Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2005. zobacz
 19. Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych / Tadeusz Rawa. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012 zobacz
 20. O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych / Krzysztof Woźniak. Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. zobacz
 21. Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską / Krystyna Wojcik. Warszawa : "Placet", 2012 zobacz
 22. Piszę pracę licencjacką i magisterską : praktyczne wskazówki dla studenta / Barbara Zbroińska. Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2002 zobacz
 23. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku / Ewa i Janusz Bielec. Kraków : EJB, 2000 zobacz
 24. Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych / red. nauk. Maria Sławińska i Hubert Witczak. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012 zobacz
 25. Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) / Kazimierz Pająk. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003 zobacz
 26. Poradnik dla studentów piszących pracę magisterską z psychologii / Grażyna Mendecka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995 zobacz
 27. Poznanie ekonomiczne : poradnik dla magistrantów / Zygmunt Narski. Poznań : Terra, 1999 zobacz
 28. Praca magisterska: jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne / Radosław Zenderowski. Warszawa : "CeDeWu", [2004].zobacz
 29. Praca magisterska: przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki / Waldemar Dutkiewicz. Kielce : Strzelec, 1996 zobacz
 30. Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji / oprac. przygot. pod kier. Bogdana Wierzbickiego. Białystok : Temida 2, 2001 zobacz
 31. Prace magisterskie z pedagogiki / Franciszek Bereźnicki. Kraków : Impuls, 2008 zobacz
 32. Przewodnik dla piszących pracę naukową / Mieczysław Ozorowski. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006. zobacz
 33. Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej / Renata Wojciechowska. Warszawa : Difin, 2010. zobacz
 34. Redagowanie prac dyplomowych / Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008 zobacz
 35. Technika pisania i prezentowania prac naukowych : publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster / January Weiner. Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992 zobacz
 36. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / January Weiner. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.zobacz
 37. Technika pisania prac dyplomowych / Paweł Pioterek, Barbara Zieleniecka. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004 zobacz
 38. Wokół metodologii i metodyki pracy naukowej: zagadnienia wybrane nie tylko dla rozpoczynających pisanie pracy magisterskiej / Wiesław Wenz, Alina Czapiga, Kazimierz F. Papciak ; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2007 zobacz
 39. Zdobywanie wiedzy: poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004 zobacz
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

:
:
:
:
CDE:
OIN:
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka