Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Informator dla piszących prace naukowe

INFORMATOR DLA PISZĄCYCH PRACE NAUKOWE

Na początku znajdują się linki odsyłające do stron internetowych ułatwiających pisanie prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych. Następnie znajduje się wykaz, który zawiera spis książek znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej na temat pisania prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych, z odesłaniem do opisów w katalogu informujących o dostępności każdego tytułu.

Polecane strony internetowe dla piszących prace naukowe:

Wykaz książek ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej na temat pisania prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych:
 1. Empiryczne implikacje teorii wychowania : przewodnik metodologiczny dla magistrantów i dyplomantów / Angelika Paszkiewicz. Białystok : Trans Humana, 2004 zobacz
 2. Hipoteza w badaniach pedagogicznych / Edward Hajduk. Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1996 zobacz
 3. Jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 1994 zobacz
 4. Jak napisać pracę dyplomową? / Stefan Antczak, Marian Cieślarczyk. Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, cop. 2004 nr zobacz
 5. Jak napisać pracę dyplomową : poradnik dla humanistów / Umberto Eco ; przekł. i aneks Grażyna Jurkowlaniec ; wstęp do wyd. pol. Wojciech Tygielski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. syg.zobacz
 6. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii: poradnik bardzo praktyczny / Florian Plit ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Warszawa, 2007 zobacz
 7. Jak pisać prace uniwersyteckie / Paul Oliver ; przekł. i posł. Jadwiga Piątkowska. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999 zobacz
 8. Jak pisać pracę licencjacką? / Wiesława Gierz. Gdańsk : WSTiH, 1998 zobacz
 9. Jak pisać pracę magisterską? / Maria Węglińska. Kraków : "Implus", 2010 zobacz
 10. Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Maria Węglińska. Kraków : "Implus", 2009. zobacz
 11. Jak pisać prace z psychologii / Edward Nęcka, Ryszard Stocki. Krakow : "Universitas", cop. 2006 zobacz
 12. Jak pisać prace z psychologii : poradnik dla studentów i badaczy / Edward Nęcka, Ryszard Stocki. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011zobacz
 13. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie / Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. Kraków : Universitas, 1998 zobacz
 14. Merytoryczne i techniczne warunki pisania prac magisterskich / Wiesław Kubielski ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. Słupsk : Wydaw. Uczelniane PAP, 2002 zobacz
 15. Metody i techniki pisania prac dyplomowych / Bolesław R. Kuc, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007 zobacz
 16. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych / Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1996. zobacz
 17. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych / Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1995 zobacz
 18. Metodyka pisania pracy dyplomowej / Zdzisław Szkutnik ; Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2005. zobacz
 19. Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych / Tadeusz Rawa. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012 zobacz
 20. O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych / Krzysztof Woźniak. Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. zobacz
 21. Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską / Krystyna Wojcik. Warszawa : "Placet", 2012 zobacz
 22. Piszę pracę licencjacką i magisterską : praktyczne wskazówki dla studenta / Barbara Zbroińska. Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2002 zobacz
 23. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku / Ewa i Janusz Bielec. Kraków : EJB, 2000 zobacz
 24. Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych / red. nauk. Maria Sławińska i Hubert Witczak. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012 zobacz
 25. Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) / Kazimierz Pająk. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003 zobacz
 26. Poradnik dla studentów piszących pracę magisterską z psychologii / Grażyna Mendecka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995 zobacz
 27. Poznanie ekonomiczne : poradnik dla magistrantów / Zygmunt Narski. Poznań : Terra, 1999 zobacz
 28. Praca magisterska: jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne / Radosław Zenderowski. Warszawa : "CeDeWu", [2004].zobacz
 29. Praca magisterska: przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki / Waldemar Dutkiewicz. Kielce : Strzelec, 1996 zobacz
 30. Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji / oprac. przygot. pod kier. Bogdana Wierzbickiego. Białystok : Temida 2, 2001 zobacz
 31. Prace magisterskie z pedagogiki / Franciszek Bereźnicki. Kraków : Impuls, 2008 zobacz
 32. Przewodnik dla piszących pracę naukową / Mieczysław Ozorowski. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006. zobacz
 33. Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej / Renata Wojciechowska. Warszawa : Difin, 2010. zobacz
 34. Redagowanie prac dyplomowych / Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008 zobacz
 35. Technika pisania i prezentowania prac naukowych : publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster / January Weiner. Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992 zobacz
 36. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / January Weiner. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.zobacz
 37. Technika pisania prac dyplomowych / Paweł Pioterek, Barbara Zieleniecka. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004 zobacz
 38. Wokół metodologii i metodyki pracy naukowej: zagadnienia wybrane nie tylko dla rozpoczynających pisanie pracy magisterskiej / Wiesław Wenz, Alina Czapiga, Kazimierz F. Papciak ; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2007 zobacz
 39. Zdobywanie wiedzy: poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004 zobacz
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka