Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

E-Kopie

Elektroniczne kopie - usługa płatna - informacje

Połącz z kontem osobistym


Biblioteka Uniwersytecka udostępnia usługę dostarczania czytelnikom cyfrowych kopii materiałów bibliotecznych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do użytku domowego skanujemy na zlecenie artykuły z czasopism, wybrane rozdziały z książek, ilustracje, schematy, mapy itp. Sporządzone pliki tekstowe lub graficzne (format pliku określa użytkownik) dostarczane są pocztą elektroniczną pod wskazany adres e-mail, w formie załącznika do listu. Dodatkowo skanowane materiały gromadzone są w archiwum materiałów dydaktycznych online, do którego mają dostęp wszyscy użytkownicy zlecający wykonanie ekopii. Każdy klient posiada indywidualne konto finansowe, rejestrujące wpłaty zaliczek w poczet wykonania usługi skanowania, rozchody z konta pokrywające poszczególne zamówienia, saldo konta oraz zestawienie zamówień w osobistym archiwum. Pliki z archiwów osobistego i ogólnego można wielokrotnie bezpłatnie przeglądać i kopiować (zobacz przykładowy plik z archiwum - format .doc, 81 KB ).

Rejestracja czytelników zainteresowanych elektronicznym dostarczaniem materiałów bibliotecznych odbywa się w bibliotece, w pokoju 114 (I piętro) przy ul. Akademickiej 2, w godzinach 8.00-15.00 i obejmuje następujące czynności:
  • Wpłata zaliczki w wysokości 12 zł pokrywającej koszt zeskanowania 20 stron tekstu dla studentów (cena za stronę wynosi 0.60 zł). Pracownicy naukowo-dydaktyczni posiadają zniżkę 50% (12 zł pokrywa zeskanowanie 40 stron tekstu).
  • Ustalenie formatu dostarczanych plików według preferencji użytkownika.
  • Rejestracja adresu e-mail.
  • Instruktaż dotyczący obsługi konta finansowego, dostępu do archiwów, metod składania zamówień, korzystania ze spisów treści w katalogu bibliotecznym.
Metody składania zamówień:
  • pocztą elektroniczną: m.malewicz[at]uwb.edu.pl
  • telefonicznie: tel. 85 745 76 81 (pod tym numerem telefonu można uzyskać dodatkowe informacje na temat usługi)
Wybrane formaty plików tekstowych wykonanych techniką OCR (Optical Character Recognition - optyczne rozpoznawanie tekstów):
  • .doc, .rtf, .pdf, .txt, .html
Wybrane formaty plików graficznych:
  • .jpg, .gif, .bmp, .tif
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka