Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Czytelnia Ogólna


15-245 Białystok, ul. Ciołkowskiego 1K
tel. 85 738 80 49
email: czytelnia[at]uwb.edu.pl

Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Czytelnia Instytutu Chemii. Dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków. Jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.

Można w niej skorzystać z wydawnictw należących do kolekcji:
 • Czytelnia Ogólna – Kampus
 • Czytelnia Ogólna - Magazyn Zewnętrzny
 • Czasopisma – Kampus
 • Czasopisma – Magazyn Zewnętrzny
 • Wypożyczalnia – Kampus
 • Wypożyczalnia - Magazyn Zewnętrzny
 • Czytelnia Ogólna. Gabinet R. Kaczorowskiego
Wydawnictwa z kolekcji Czytelnia Humanistyczna oraz Zbiory Specjalne udostępniane są w Czytelni Humanistycznej przy ul. Akademickiej 2.

Realizacja zamówień:

Zamówienia z kolekcji znajdujących się w magazynach w Kampusie (Czytelnia Ogólna - Kampus, Czasopisma - Kampus, Wypożyczalnia - Kampus, Wypożyczalnia - Kampus, Czytelnia Ogólna. Gabinet R. Kaczorowskiego) w dni powszednie i soboty są realizowane w ciągu 20 minut.

Zamówienia z kolekcji znajdujących się w magazynach zewnętrznych (Czytelnia Ogólna - Magazyn Zewnętrzny, Czasopisma - Magazyn Zewnętrzny, Wypożyczalnia - Magazyn Zewnętrzny) są realizowane według następującego schematu:
 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia – odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni:
 • nie wlicza się dnia zamówienia
 • niedziel i dni świątecznych


W Czytelni Ogólnej znajduje się również księgozbiór podręczny ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3), i przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp, toteż wypełnienie papierowego rewersu nie jest wymagane.

Każdy dział opisany jest zarówno na półce jak i na szczycie każdego z regałów z uwzględnieniem jego symbolu i słownym rozwinięciem. W kolekcjach w obrębie poszczególnych działów książki ustawione są w kolejności alfabetycznej.
Podstawą szeregowania alfabetycznego jest:
 • dla prac autorskich (napisanych przez jednego, dwóch lub trzech autorów) – nazwisko pierwszego autora,
 • dla prac zbiorowych (napisanych przez więcej niż trzech autorów) – pierwsze słowo tytułu,
 • dla prac zbiorowych o tym samym tytule – podtytuł i/lub nazwisko pierwszego współautora,
 • wyjątek stanowi dział, przy którym istnieje dopisek A/Z oraz nazwa uniwersytetu. W tym przypadku książki uszeregowane są alfabetycznie według nazw następujących po dopisku A/Z.
Materiały biblioteczne można kopiować za pomocą bezpłatnego skanera samoobsługowego lub własnego aparatu cyfrowego.
O możliwości wykonania kopii materiałów bibliotecznych każdorazowo decyduje dyżurny bibliotekarz, który w uzasadnionych przypadkach może zabronić reprografii wybranych materiałów. Ograniczenia wynikają z obowiązującego prawa autorskiego i postępującej dewastacji zbiorów.

Powyższymi zasadami nie jest objęty księgozbiór magazynowy należący do Biblioteki Instytutu Chemii. Jego udostępnianie odbywa się na dotychczasowych zasadach.

W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.

Pracownicy i studenci UwB mogą również korzystać w Czytelni Ogólnej z bibliotecznej sieci WiFi (sieć eduroam) - >konfiguracja.

[REGULAMIN]

Kierownik Oddziału Udostępniania
mgr Ewa Gryko
tel. 85 745 76 76
email: e.gryko[at]uwb.edu.pl

[ZASADY WYPOŻYCZEŃ KRÓTKOTERMINOWYCH]
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka