Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlasie w badaniach naukowych

"Białystok w I połowie XIX wieku - z najnowszych badań w archiwach grodzieńskich"
wykład prof. dr. hab. Adama Dobrońskiego


     Profesor Adam Dobroński z Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku od lat zajmuje się studiami nad historią ziem północno-wschodnich Polski w XIX-XX wieku. Wyniki swoich ostatnich kwerend przedstawił podczas wykładu pt.: „Białystok w I połowie XIX wieku – z najnowszych badań w archiwach grodzieńskich”, który miał miejsce 24 listopada 2009 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej. Odbył się on w ramach cyklu „Podlasie w badaniach naukowych”.
     Prelegent rozpoczął swoje wystąpienie od refleksji poświęconej wyjazdom naukowym do Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Grodnie. Znajdują się w nim niezwykle ciekawe – pod względem historycznym – zbiory. Kluczową wartość dla naszego miasta ma zwłaszcza zespół akt Naczelnika Obwodu Białostockiego. Jak bowiem zauważył prof. Dobroński – nie sposób prowadzić badania nad dziejami Białegostoku, bez wiedzy na temat Obwodu Białostockiego. Pierwszą część wykładu poświęcił więc wyjaśnieniu genezy i losów Obwodu. Podkreślił przy tym szczególne znaczenie tego okresu dla historii miasta.
     W dalszej części prelekcji przedstawił materiały, do jakich udało mu się dotrzeć podczas kwerend. I tak dotyczyły one budżetu miasta (1814), oświetlenia ulic (1818), spisu mieszkańców miasta Białegostoku (1825), czy problemów zdeklasowanej szlachty. Profesor Dobroński w przejrzanych jednostkach archiwalnych natrafił również na dokumenty dotyczące służby zdrowia i szkół.
     Zagadnienia te okazały się na tyle interesujące, że znalazły rozległe grono słuchaczy. Salę wypełnili nie tylko pracownicy naukowi i bibliotekarze, ale także młodzież licealna i studenci zainteresowani poruszoną tematyką.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka