Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlasie w badaniach naukowych

"Białystok. Kapitał społeczny mieszkańców miasta"
wykład prof. dr. hab. Andrzeja Sadowskiego


     Dnia 18 marca 2008 roku Sala Audytoryjna Biblioteki Uniwersyteckiej zapełniła się pracownikami naukowymi, studentami oraz uczniami szkół średnich. Licznie zgromadzoną publiczność przyciągnął kolejny wykład z cyklu "Podlasie w badaniach naukowych". Tym razem prelekcję wygłosił prof. dr hab. Andrzej Sadowski z Instytutu Socjologii UwB. Wśród jego zainteresowań badawczych należy wymienić m.in. socjologię wsi i miasta ze szczególnym uwzględnieniem Białegostoku. Temu ostatniemu zagadnieniu zostało właśnie poświęcone wtorkowe wystąpienie zatytułowane "Białystok. Kapitał społeczny mieszkańców miasta".
     Profesor Andrzej Sadowski wyjaśnił, dlaczego kapitał społeczny odgrywa tak istotną rolę w badaniach naukowych, scharakteryzował termin kapitał i przedstawił jego rodzaje - ludzki, społeczny oraz kulturowy. Przedstawił wyniki badań przeprowadzonych w 2004 roku przez studentów socjologii. Omówił kapitał ludzki według zmiennych demograficznych oraz jako kapitał zainwestowany. Następnie przeszedł do zaprezentowania wyników badawczych związanych z kapitałem kulturowym oraz społecznym naszego miasta (m.in. podobieństwa i różnice społeczne w mieście, struktura amorficzna Białegostoku). Umożliwiło to uzyskanie odpowiedzi na tak frapujące kwestie, jak: ocena zaufania społecznego do innych, ocena podmiotowości mieszkańców, czy poczucie wolności wypowiedzi.
     Spotkanie zakończyła ciekawa dyskusja dotycząca kapitału społecznego studentów socjologii i wykorzystania go przez władze miasta.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka