Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
  • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
  • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
  • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
  • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
  • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., czw.: 8:00 - 18:00; wt., śr., pt.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Bazy naukowe dostępne
w Oddziale Informacji Naukowej
na nośnikach CD-ROM:

Bazy naukowe dostępne
w Oddziale Informacji Naukowej
na nośnikach CD-ROM: Bazy bibliograficzne:

LexPolonica Perfecta zawiera m.in. wszystkie obowiązujące oraz uchylone przepisy prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, skany aktów prawnych, prawo korporacji zawodowych, najbogatsze na rynku orzecznictwo sądowe oraz organów skarbowych.

Poza całym systemem prawa polskiego LexPolonica Perfecta zawiera moduł Prawo Unii Europejskiej obejmujący system prawa Unii Europejskiej w języku polskim (komplet aktów prawnych Unii Europejskiej, opublikowanych w Wydaniu Specjalnym Dziennika Urzędowego UE). LexPolonica zawiera również wszystkie, na bieżąco redagowane i aktualizowane, akty prawne UE opublikowane w dziennikach urzędowych serii L i C po dacie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz fundamentalne akty prawne składające się na tzw. pierwotne prawo UE (głównie Traktaty) - opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 90 z 2004 r.

Program zawiera także bogaty zbiór piśmiennictwa: komentarze do ustaw napisane przez wybitnych specjalistów, glosy, opracowania monograficzne, praktyczne wyjaśnienia, bibliografie, uzasadnienia do projektów ustaw oraz wzory umów i pism z objaśnieniami. Ponadto oferuje dodatkowe narzędzia w postaci wskaĹşników, kalkulatorów oraz edytowalnych formularzy.
Umożliwia również skorzystanie z:
  • Wyszukiwarki instytucji - pozwalającej na błyskawiczne odnalezienie każdego sądu, prokuratury, czy urzędu skarbowego w Polsce według jego właściwości miejscowej
  • Aktualności Prawnych - dostarczających każdego dnia rzetelnych i aktualnych informacji na temat zmian w prawie i ich konsekwencji.LexPolonica Maxima (lata 2004 - 2007) zawiera ujednolicone akty prawne pochodzące z Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych oraz Pisma Ministerstwa Finansów. Ponadto zapewnia szybki dostęp do aktualnych i uchylonych aktów prawnych (wraz z ich archiwalnymi i przyszłymi wersjami) oraz bogaty zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych i gospodarczych, do większości których dołączono pełną treść uzasadnień.
Poza całym systemem prawa polskiego program zawiera serię niepowtarzalnych na rynku polskim wprowadzeń i komentarzy (ponad 200) wybitnych polskich prawników do aktów prawnych, w tym m.in. komentarz do Kodeksu Postępowania Administacyjnego, którego autorem jest sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Ludwik Żukowski oraz do Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Spółek Handlowych. Zbiór ten jest aktualizowany w ślad za zmieniającymi się przepisami prawa, dzięki czemu, poszukując archiwalnej treści aktu prawnego, użytkownik ma również dostęp do archiwalnej wersji jego komentarza.
Program zawiera także glosy (komentarze do orzeczeń) oraz szczegółowe uwagi (komentarze) do grupy wzorów pism procesowych. Zbiór komentarzy, wprowadzeń i glos jest aktualizowany co miesiąc, podobnie jak baza aktów prawnych i orzeczeń.

Polskie Prawo Gospodarcze to najobszerniejsza publikacja z serii INFOR LEX. Gromadzi wszelkie informacje niezbędne w zarządzaniu wszystkimi działami nowoczesnej firmy, a także dostarcza praktycznej wiedzy pomagającej stosować obowiązujące przepisy. Zawiera bogaty zbiór materiałów pochodzących z najważniejszych na polskim rynku tytułów prasy fachowej oraz zbiór aktów prawnych.
Serwis tworzą w głównej mierze: dokumenty i informacje pochodzące z roczników czasopism Grupy Wydawniczej INFOR, w tym: komentarze do aktów prawnych, porady fachowców, orzeczenia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, ZUS, wzory i formularze umów, pozwów, pism, zbiory ujednoliconych aktów prawnych, interpretacji organów skarbowych, zestawienia obowiązujących wskaźników i stawek, odsyłacze do rozbudowanego informatora teleadresowego, kalkulatory. Baza aktualizowana jest co miesiąc.

Applied Science & Technology Index - wielodziedzinowa baza danych zawierająca informację z nauk technicznych. Opracowywana jest na podstawie ok. 600 tytułów czasopism. Obejmuje: astronautykę, aeronautykę, lotnictwo, chemię, informatykę, komputery, konstrukcje budowlane, konstrukcje przemysłowe, energetykę, inżynierię, geologię, mechanikę, maszyny przemysłowe, budownictwo morskie, oceanografię, matematykę, fizykę, metalurgię, robotykę, telekomunikację, transport itp. Istotną wadą jest brak abstraktów, korzystając z bazy otrzymujemy jedynie pełne dane bibliograficzne. Za główną zaletę uznać należy szeroki zakres tematyczny i comiesięczną aktualizację, dającą możliwość bieżącego śledzenia fachowej literatury. Wersja na CD-ROM-ie zawiera opisy z lat 1983/10-2001/11.

BIOCHEMISTRY & BIOPHYSICS CITATION INDEX - najważniejsze źródło informacji bibliograficznej z zakresu najnowszych publikacji naukowych z wszystkich dziedzin biochemii i biofizyki; uaktualniana co miesiąc, baza indeksuje pozycje z czasopism, książek i materiałów konferencyjnych (przekazana do Biblioteki Instytutu Chemii).

ERIC - jest jedną z najbardziej wykorzystywanych baz w świecie, obejmuje informacje o amerykańskich badaniach naukowych oraz streszczenia czasopiśmiennictwa z zakresu edukacji i pedagogiki; uwzględnia 775 czasopism. W 1993 roku baza została rozszerzona o przeglądowe opisy wybranych tematów. Wersja na CD-ROM-ie zawiera opisy z lat 1982-2002. Od roku 2002 dostęp autoryzowany on-line w sieci uniwersyteckiej na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej. Zob. Bazy danych - Wydawnictwa Elektroniczne - Sociological Abstracts (poprzednio Sociofile) i Social Sciences Abstracts.

EDUCATION INDEX - indeks opisów bibliograficznych dokumentów z zakresu edukacji (wszystkie poziomy nauczania - od przedszkola po uniwersytet); obejmuje 400 międzynarodowych czasopism, prac monograficznych i innych wydawnictw poświęconych pedagogice. Gromadzony jest na bieżąco od 1994 roku. Wersja na CD-ROM-ie zawiera opisy z lat 1983/6-1997/10.

ECONLIT with FullText - wydawana przez American Economic Society. Zawiera opisy bibliograficzne i wybrane abstrakty ze światowej naukowej literatury ekonomicznej w aspekcie historycznym, teoretycznym i praktycznym. Baza jest odpowiednikiem drukowanej publikacji Journal of Economic Literature i Index of Economic Articles in Journals and Collective Works. Zawiera opisy z lat 1969-2004/05. Oparta jest na ok. 400 czasopismach z takich dziedzin, jak: biznes, ekonomia, finanse, handel zagraniczny, przemysł, zasoby naturalne, statystyka, problemy dobrobytu. Od roku 2002 istnieje dostęp autoryzowany on-line w sieci uniwersyteckiej na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej. Zob. Bazy danych - Wydawnictwa Elektroniczne - Sociological Abstracts (poprzednio Sociofile) i Social Sciences Abstracts.

ECODISC - dotyczy nauk ekologicznych - elektroniczna wersja Ecological Abstarcts. Rejestruje piśmiennictwo z 2000 czasopism, książek, materiałów konferencyjnych. Wersja na CD-ROM-ie zawiera opisy z lat 1997/12-2001/11.

Humanites Abstracts - zawiera opisy bibliograficzne artykułów i recenzji ok. 465 światowych czasopism humanistycznych (głównie anglojęzycznych). Od stycznia 1994 roku baza podaje również abstrakty artykułów i recenzji książek z zakresu: archeologii, dramatu, filmu, filozofii, folkloru, historii, językoznawstwa, muzyki, prasoznawstwa i środków masowego przekazu, religioznawstwa i teologii oraz sztuk pięknych. Wersja na CD-ROM-ie zawiera opisy z lat 1984/02-2005/04.

Index to Legal Periodicals & Books - zawiera dane z 620 prawniczych czasopism, materiałów instytutów i organizacji prawnych, publikacji uniwersyteckich i rządowych, przeglądów prawniczych. Dotyczy wielu krajów m.in.: USA, Puerto Rico, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Główne tematy to: bankowość, ochrona środowiska, prawo pracy, prawo publiczne, polityka, prawo podatkowe i majątkowe. Wersja na CD-ROM-ie zawiera opisy z lat 1981/08-2001/12.

Polska Bibliografia Literacka za rok 1989 (PBL) - Od roku 2001, czyli od wydania za 1989, Polska Bibliografia Literacka ukazuje się w formie płyty kompaktowej. Zasięg bibliografii obejmuje prace z zakresu teorii i historii literatury, krytyki literackiej, teatralnej i filmowej, literatury współczesnej i życia literackiego; polskie teksty literackie i paraliterackie (opublikowane zarówno w postaci druków zwartych, jak i na łamach czasopism krajowych i emigracyjnych) oraz ich przekłady, teksty literackie obce w przekładzie na język polski. Rejestruje inne formy recepcji literatury takie, jak: spektakle teatralne, słuchowiska radiowe, teatry telewizji, a także roczną produkcję polskich filmów fabularnych.

Popline - baza z abstraktami dotyczącymi populacji, planowania rodziny i związanych z tym aspektów opieki zdrowotnej i prawa. Rejestruje artykuły z czasopism, monografie, niepublikowane raporty z badań od roku 1827. Powstaje w ramach współpracy uniwersytetów w Princeton, Columbii i Północnej Karolinie. Prenumerowana od 1995 roku. Wersja na CD-ROM-ie zawiera opisy z lat 1983-2000/12.

Przewodnik Bibliograficzny za lata 1986-1994. Zawiera 97 800 opisów bibliograficznych druków zwartych i zbiorów specjalnych wydanych na terenie Polski. Są to dokumenty z tekstem słownym (książki, mapy, ryciny, nuty).
Oprócz "Przewodnika Bibliograficznego" udostępniamy również inne bazy bibliograficzne Biblioteki Narodowej ("Bibliografię Zawartości Czasopism", "Bibliografię Wydawnictw Ciągłych", "Bibliografię Wydawnictw Ciągłych Nowych...", "Bibliografię Wydawnictw Drugiego Obiegu", BABIN) - dostęp w sieci lokalnej, jak również dostęp on-line na stronie Biblioteki Narodowej. http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm

Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego od roku 1994 uzupełniany jest na bieżąco - dostęp w sieci lokalnej.

Russian National Bibliography - źródło bibliograficzne dla slawistów, historyków, filologów, prawników, ekonomistów i przedstawicieli innych nauk zainteresowanych Rosją. Baza ma zakres wielodziedzinowy, obejmuje prace z zakresu historii, geografii, socjologii, literatury, statystyki, prawa, administracji i ekonomii. Wydawcą bazy jest K. G. Saur Verlag.

Sociological Abstracts (poprzednio Sociofile) i Social Sciences Abstracts - bazy z nauk społecznych. Sociological Abstracts jest podstawowym źródłem wiadomości o najnowszych badaniach z zakresu socjologii i związanych z nią nauk społecznych. Baza zawiera informacje z ponad 2600 międzynarodowych periodyków, materiałów konferencyjnych, książek i rozpraw naukowych. Od 1974 roku dołączono abstrakty. Integralną jej część stanowi Social Planning Policy and Development (SOPODA) - zestawienie literatury dotyczącej zagadnień przemocy, nadużyć, edukacji, środowiska itp. Na CD-ROM-ie do roku 2001. Od roku 2002 dostęp autoryzowany on-line w sieci uniwersyteckiej na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej. Zob. Bazy danych - Wydawnictwa Elektroniczne - Sociological Abstracts (poprzednio Sociofile) i Social Sciences Abstracts.

Social Science Abstracts - rejestruje dane bibliograficzne z abstraktami na podstawie 415 anglojęzycznych czasopism ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa amerykańskiego. Bardzo obszerne wyciągi (od 50 do 300 słów) stanowią niezastąpione źródło informacji z zakresu socjologii. Wersja na CD-ROM-ie zawiera opisy z lat 1994/1-2001/10.

ULRICH'S PLUS jest CD-ROM-ową wersją wydawnictwa drukowanego Ulrich's Plus Periodical Index. Baza rejestruje szczegółowe informacje dotyczące wydawnictw ciągłych z całego świata. Daje możliwość przeszukiwania wydawnictw seryjnych w międzynarodowym wykazie czasopism, sporządzanym i aktualizowanym kwartalnie przez wydawnictwo Bowker. Zawartość bazy to opisy bibliograficzne ok. 170 000 czasopism, które ukazują się lub ukazywały się na świecie. Zasięg chronologiczny wydania zakupionego przez bibliotekę obejmuje lata 1986-1992.

Z baz pełnotekstowych na uwagę zasługują:

Encyclopedia BRITANNICA, CD 2.0 - elektroniczna wersja znanej angielskiej encyklopedii zawierającej ponad 65 000 haseł. Edycja z 1995 roku.

Encyklopedia multimedialna PWN, Edycja 1996 - zawierająca ponad 36 000 haseł wzbogaconych o rysunki, zdjęcia, animacje, mapy, nagrania oraz obiekty interaktywne (wykresy, modele, mapy statystyczne).

The 1995 GROLIERS MULTIMEDIA ENCYCLOPEDIA - multimedialna wersja "Groliers Academic American Encyclopedia". Dysk zawiera komplet 21 tomów Amerykańskiej Akademickiej Encyklopedii i mieści ponad 33 000 haseł z dziedziny nauki, historii świata, sztuki, jak również tysiące ilustracji i fotografii oraz map. Niektórym hasłom towarzyszą nagrania dźwiękowe i sekwencje wideo. Edycja z 1995 roku.

THE HUTCHINSON ENCYCLOPEDIA - pierwsza brytyjska encyklopedia na CD-ROM-ie, prezentująca ok. 1,5 mln haseł. Wydanie z 1992 roku.

RANDOM HOUSE UNABRIDGED DICTIONARY - ogólny słownik języka angielskiego, zawierający ok. 315 000 haseł. Edycja z 1993 r.

Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego (pierwodruk 1958-1969). Wersja elektroniczna zamieszcza wszystkie artykuły hasłowe słownika, przy czym suplement jest scalony z częścią główną, a poprawki i uzupełnienia zawarte w erratach są łatwo dostępne z haseł, do których się odnoszą.

Teki Dworzaczka - baza genealogiczna szlachty wielkopolskiej. W jej skład wchodzi m.in. całość nieopublikowanej spuścizny wybitnego polskiego genealoga - prof. Włodzimierza Dworzaczka (regesty z ksiąg sądowych XV-XVIII w., wypisy z ksiąg metrykalnych XVI-XIX w., informacje z gazet XVIII w., nekrologi itp. z Dziennika Poznańskiego, ekstrakty z testamentów oraz niedokończony herbarz "Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce").
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka