Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., czw.: 8:00 - 18:00; wt., śr., pt.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Archiwum baz testowanych 2014

Baza Cambridge Archives Online sprezentuje oryginalne kolekcje słowiańskich i bałkańskich aktów rządowych, a także dokumenty z Bliskiego Wschodu oraz Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Wersja online odwzorowuje popularne wersje drukowane i pozwala na przeszukiwanie w pełni katalogu ponad 1000 woluminów, z czego ponad 35 koncentruje się wyłącznie na obszarach słowiańskich i bałkańskich.

Więcej informacji:
http://bg.uwb.edu.pl/download/BT_Cambridge_Archive_Editions.pdf

Dostęp testowy do 4 grunia 2014 r.


SIAM

Society for Industrial and Applied Mathematics jest międzynarodową organizacją typu non-profit, skupiającą ponad 13,000 członków oraz blisko 500 jednostek akademickich i badawczo-rozwojowych, organizacji rządowych. SIAM wspiera rozwój matematyki stosowanej, metodologii komputerowych. Związek obu dziedzin jest podstawowy w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, dlatego poprzez publikacje SIAM buduje relacje pomiędzy matematyką a światem techniki. Siedzibą SIAM jest Filadelfia. Lista tytułów wydawanych przez Society:
 • SIAM Journal on Applied Mathematics (SIAP) – 1953 IF 1,461, ukazuje się co 2 miesiące od 1953 r.; redaktor naczelny: Micheal Miksis (Northwestern University). Artykuły poświęcone zastosowaniom matematyki w innych dziedzinach nauki: fizyce, inżynierii, ekonomii, naukach przyrodniczych.
 • Theory of Probability and Its Applications (TVP) – 1956 Tłumaczenie rosyjskiego tytułu Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya, który zawiera prace na temat teorii, zastosowań rachunku prawdopobieństwa, statystyki.
 • SIAM Review (SIREV) – 1959 IF 8,235; wydawany kwartalnie od 1959 r. Redaktor naczelny: Robert B.Schnabel (Indiana University). Tytuł składa się z pięciu części: Opinie I Recenzje (Survey and Review), Problemy I Techniki (Problems and Techniques), Edukacja (Education), SIGEST, Omówienia Książek (Book Reviews).
 • SIAM Journal on Control and Optimization (SICON) – 1962 IF 1,770, ukazuje się co 2 m-ce od 1962 r.; redaktor naczelny: John Bailleul (Boston University). Prace na temat matematyki, zastosowań teorii kontroli oraz teorii optymalizacji związanej dynamiką systemów stochastycznych lub deterministycznych.
 • SIAM Journal on Numerical Analysis (SINUM) – 1964 IF 1,632, ukazuje się co 2 m-ce; redaktor naczelny: Pavel Bochev (Sanda National Laboratories). Prace badawcze dotyczące rozwoju I analizy metod numerycznych (algorytmów, precyzyjności, stabilności oraz całości).
 • SIAM Journal on Mathematical Analysis (SIMA) – 1970 IF 1,412, ukazuje się co 2 m-ce od 1970 r.; redaktor naczelny: Robert L.Pego (Cornegie Mellon University). Tytuł poświęcony analizie matematycznej.
 • SIAM Journal on Computing (SICOMP) – 1972 IF 1,883, ukazuje się co 2 m-ce od 1972; redactor naczelny: Madhu Sudan (Massachusetts Institute of Technology). Tematyka: matematyczne I formalne aspekty nauk komputerowych oraz programowania nienumerycznego.
 • SIAM Journal on Scientific Computing (SISC) – 1980 IF 1,891, ukazuje się co 2 m-ce od 1980 r.; redactor naczelny: Ulrich Ruede (University of Nuernberg). Prace poświęcone: metodom numerycznym.
 • SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications (SIMAX) – 1980 IF 1,707, ukazuje się jako kwartalnik od 1980 r.; redactor naczelny: Diane P.O’Leary (University of Maryland). Prace na temat analizy matrycowej i jej zastosowania oraz liniowej algebrze numerycznej.
 • SIAM Journal on Discrete Mathematics (SIDMA) –1988 IF 0,799; ukazuje sie jako kwartalnik od 1988 r.; redactor naczelny: Prasad Tetali (Georgia Institute of Technology). Artykuły poświęcone ‘czystej’ (teoretycznej) matematyce a także jej zastosowaniom w tym teorii grafów, kodowaniu I teorii komunikacji.
 • SIAM Journal on Optimization (SIOPT) – 1991 IF 2,108, ukazuje się jako kwartalnik od 1991 r; redactor naczelny: Nicholas I.M.Goud (Rutherford Appleton Laboratory). Tytuł poświęcony teorii I praktyce optymalizacji, progarmowaniu liniowemu I nieliniowemu, modelom stochastycznym, itp.
 • SIAM Journal on Applied Dynamical Systems (SIADS) – 2002 IF 1,903; ukazuje się nieregularnie; redactor naczelny: Tasso J.Kaper (Boston University). Tematyka: analiza matematyczna, modelowanie systemów dynamicznych oraz zastosowanie w fizyce, inżynierii oraz naukach społecznych.
 • Multiscale Modeling & Simulation: A SIAM Interdisciplinary Journal (MMS) – 2003; IF 2,473, ukazuje się co kwartał od 2003; redaktor naczelny: Russel E.Caflisch (University of California LA). Tematyka: zjawisko multiskali, modelowanie podstawowe.
 • SIAM Journal on Imaging Sciences (SIIMS) – 2008 ukazuje się nieregularnie, wyłącznie w formie on-line; redactor naczelny: Guillermo Sapiro (Univerity of Minnesota). Tematyka prac publikowanych: matematyka I jej zastosowanie.
 • SIAM Journal on Financial Mathematics (SIFIN) – 2010 ukazuje się nieregularnie od 2010 r.; redaktor naczelny: Rene Carmona (Princeton University), Ronnie Sircar (Princeton University). Tytuł poświęcony: matematyce finansowej.
 • SIAM/ASA Journal on Uncertainty Qualification: red. nacz. James Berger, Donald Estep – w wolnym dostępie przez cały 2014.

Dostęp testowy do 23.03.2014
CAMBRIDGE

Cambridge Companions Online stanowi wersję elektroniczną renomowanej serii Cambridge Companions, która obejmuje takie dziedziny jak:
 • literatura,
 • filologia klasyczna,
 • filozofia,
 • religioznawstwo
 • studia kulturowe.

Ponad 400 pozycji w ramach serii, w klarowny i dogłębny sposób wprowadzają w badania nad twórczością najważniejszych pisarzy, artystów, filozofów, przegląd kluczowych tematów oraz okresów. Eseje napisane specjalnie dla tej serii systematycznie omawiają twórczość m.in. Davida Hume'a, Martina Luthera, Josepha Conrada lub Władimira Nabokova, epokę Oświecenia w Szkocji lub Teologię wyzwolenia.

Seria Cambridge Companions Online umożliwia dostęp do ponad 3,000 artykułów z całego spektrum nauk humanistycznych. Platforma online uzupełnia i rozszerza wersję drukowaną między innymi o dodatkowe funkcje, takie jak:
 • chronologia, pozwalająca studentom umieścić wydarzenia w odpowiednim kontekście historycznym i kulturowym;
 • bibliografie, uzupełniające odniesienia do źródeł zawartych w artykułach;
 • sugestie nt. innych źródeł, pozwalające na prowadzenie dalszych badań w danym temacie.

Dostęp testowy do 13 kwietnia 2014 roku.
Cambridge Books Online

Cambridge Books Online oferuje zasoby z wielu dziedzin współczesnej nauki, w tym renomowane pozycje z nauk technicznych, jak również z humanistyki i nauk społecznych. Uniwersytet w Białymstoku proponuje dostęp testowy do dwóch kolekcji tematycznych:

Global eJournal Library

Global eJournal Library Baza 17 000 anglojęzycznych czasopism Open Access – 7 milionów artykułów ze 120 krajów, zgromadzonych na jednej platformie. Platforma daje możliwości wyszukiwania rezultatów w jednym miejscu oraz linkuje do zewnętrznych stron wydawców/instytucji/towarzystw oraz autorów, co pomaga w dalszym procesie zdobywania cennych informacji. Zawiera publikacje z lat 1914- 2014 (włączając) oraz 20, 000 nowych artykułów Open Access miesięcznie.

Kategoria tematyczna Liczba czasopism Liczba artykułów
Basic Sciences 3913 1822095
Engineering & Technology 3499 1276549
Social & Management Sciences 3673 1247646
Arts & Humanities 2374 701130
Agricultural & Biological Sciences 1537 531964
Biomedical Sciences 5632 2879306


Dostęp do 24.05.2014
 • Social Sciences - nauki społeczne (5,413 pozycji)
  • Anthropology - antropologia (243)
  • Archaeology - archeologia (87)
  • Economics - ekonomia (904)
  • Education - edukacja (11)
  • Geography - geografia (59)
  • Law - prawo (789)
  • History - historia (1,821)
  • Management - zarządzanie (152)
  • Politics and International Relations - politologia i stosunki międzynarodowe (1,782)
  • Psychology - psychologia (451)
  • Sociology - socjologia (648)

 • Science and Engineering - nauki ściśle (3,064 tytułów)
  • Astronomy - astronomia (220)
  • Chemistry - chemia (75)
  • Computer Science - informatyka (276)
  • Earth and Environmental Sciences - nauki i ziemi i środowisku (328)
  • Engineering - inżynieria (448)
  • General Science (91)
  • Life Sciences - biologia (766)
  • Mathematics - matematyka (940)
  • Physics - fizyka (544)


Dostęp testowy do 13 kwietnia 2014 roku.
FOREIGN LAW GUIDE

FOREIGN LAW GUIDE - BRILLONLINE REFERENCE WORKS
Baza oferuje istotne informacje na temat:
 • źródeł prawa obcego, w tym kompletnych cytowań bibliograficznych w prawodawstwie,
 • angielskich tłumaczeń i wybranych odniesień do źródeł wtórnych.
Stanowi istotne źródło informacji dla badań prawnoporównawczych. Zawiera około 190 jurysdykcji usystematyzowanych i aktualizowanych przez światowy zespół ekspertów.

Dostęp testowy do 1 czerwca 2014.
Biological Abstracts

Baza Biological Abstracts jest kompletnym zbiorem referencji bibliograficznych literatury z zakresu nauk przyrodniczych i badań biomedycznych z publikacji pochodzących z ponad 4.300 czasopism z całego świata. Zawiera 13.2 milionów archiwalnych rekordów z datami sięgającymi roku 1969, z ponad 370.000 cytowań dodawanych każdego roku.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
ebscohost.com/academic/biological-abstracts

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Chemical Hazard Information Library

Chemical Hazard Information Library to wiodąca baza na temat zagrożeń chemicznych i toksykologii. Umożliwia dostęp do 130 kolekcji zawierających informacje na temat wpływu różnych substancji chemicznych w na ludzi i środowisko, w tym takich aspektów jak toksyczność, działanie rakotwórcze, mutagenne, teratogenne i wiele innych, a także do najnowszych dokumentów opublikowanych przez Unię Europejską, Environmental Protection Agency, National Library of Medicine, World Heath Organization, National Toxicology Program, International Agency for Research on Cancer i innych organizacji międzynarodowych zajmujących się tą tematyką.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
ebscohost.com/academic/chemical-hazard-information-library

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Communication Source

Communication Source to obszerna baza pełnotekstowa zawierająca kolekcję czasopism z zakresu komunikacji społecznej i mass mediów oraz innych, powiązanych z nimi dziedzin takich jak językoznawstwo, retoryka, patologia mowy, medioznawstwo, teoria komunikacji, komunikacja w organizacji itp. Baza obejmuje indeksy i streszczenia artykułów z ponad 1.000 czasopism naukowych oraz pełne teksty ponad 600 czasopism jak i wiele innych źródeł. Wiele wiodących czasopism zawiera indeksy, streszczenia i pełny tekst w formacie PDF, jak również przeszukiwalne cytowania naukowe od pierwszego wydanego zeszytu do dnia dzisiejszego (archiwa niektórych czasopism sięgają 1915 roku). Baza zawiera specjalistyczny tezaurus z zakresu komunikacji społecznej (Communication Thesaurus) zawierający 4,528 terminów preferowanych i 8,528 synonimów.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/communication-source

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Education Source

Education Source stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty ponad 1.700 czasopism oraz ponad 550 monografii i książek a także materiały konferencyjne, raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne i wiele innych. Baza jest istotnym źródłem informacji w programach badań naukowych, w procesie kształcenia studentów i tworzeniu programów nauczania. Baza to kompendium wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego, a także edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod testowania używanych w procesie dydaktycznym. Tematyka bazy obejmuje również: edukację dorosłych, pedagogikę porównawczą, edukację podyplomową, nauczanie zdalne, technologię edukacyjną, nauczanie początkowe, szkolnictwo wyższe, materiały instruktażowe, edukację religijną, edukację wielokulturową, relacje między nauczycielem a rodzicami, szkolną administrację, politykę edukacyjną, problemy społeczne, edukację specjalną, metody nauczania, edukację nauczycieli, szkolnictwo zawodowe i wiele innych.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/education-source

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Entrepreneurial Studies Source

Entrepreneurial Studies Source zapewnia dostęp do najnowszych informacji z dziedzin związanych z przedsiębiorczością i małym biznesem. Zawiera pełny tekst 125 kluczowych czasopism, 135 wydawnictw encyklopedycznych, liczne studia przypadków, tysiące profili przedsiębiorstw, ponad 600 zapisów video, wraz z transkrypcją i powiązanymi tematycznie artykułami, seminariów z Harvard Business School oraz Vator TV – wiodącego serwisu społecznościowego dla przedsiębiorców. W bazie znajdują się wiarygodne i aktualne informacje, które mogą zostać wykorzystane przez studentów do prowadzenia badań czy pisania wymaganych w toku studiów prac. Tematyka bazy obejmuje: planowanie biznesu, komunikację, innowacje, zarządzanie, marketing, zachowania organizacyjne, rozwój produktu, pozyskiwanie kapitału, podejmowanie ryzyka i wiele innych.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:


Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Environment Complete

Tematyka bazy Environment Complete obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Baza zawiera ponad 2,5 miliona rekordów bibliograficznych z ponad 2.350 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami od 1888 r. Baza obejmuje również pełny tekst ponad 930 czasopism naukowych, w tym wiele najbardziej poszukiwanych z zakresu ochrony środowiska jak np.: Environment (z archiwami od 1975 r.), Ecologist, Conservation Biology i inne. Dodatkowo baza zawiera ponad 190 monografii pełnotekstowych jak np.: Encyclopedia of World Environmental History (3 woluminy), Advances in Water Treatment & Environmental Management i inne.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/corporate-research/environment-complete

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Historical Abstracts with Full Text

Baza Historical Abstracts with Full Text indeksuje artykuły historyczne z ponad 3.100 czasopism naukowych w ponad 40 językach z archiwami od 1955 roku. Zawiera opisy bibliograficzne książek, dysertacje i rozprawy oraz informacje z dziedzin pokrewnych jak archeologia, antropologia i socjologia. Baza obejmuje ponadto kolekcję ponad 380 pełnotekstowych czasopism i ponad 140 książek. Baza jest autorytatywnym źródłem informacji z zakresu historii świata (z wyłączeniem USA i Kanady) począwszy od XV wieku do czasów współczesnych. Tematyka bazy obejmuje historię świata, historię wojskową, historię edukacji, rolę kobiet w historii i wiele innych tematów istotnych z punktu widzenia studiów i badań w zakresie historii. Biblioteki w Polsce mające dostęp do pakietu baz EBSCO w ramach licencji krajowej mają ponadto dostęp to pełnego tekstu 371 czasopism indeksowanych w bazie Historical Abstracts.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/historical-abstracts-with-full-text

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Political Science Complete

Baza Political Science Complete stanowi obszerne źródło informacji na temat światowej polityki i globalizacji. Zawiera pełny tekst ponad 550 czasopism oraz indeksy i abstrakty ponad 2.900 tytułów, w tym wysoko notowane czasopisma naukowe, z których wiele jest dostępne tylko w tej bazie. Baza zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 340 wydawnictw encyklopedycznych i monografii oraz ponad 38.000 pełnotekstowych materiałów konferencyjnych wydanych m.in. przez: Political Science Association, International Studies Association, Institute for European Studies. Baza zawiera specjalistyczny tezaurus obejmujący ponad 17.500 haseł ułatwiających wyszukiwanie informacji. Tematyka bazy obejmuje prawo i ustawodawstwo, politykę porównawczą, teorie polityczne, stosunki międzynarodowe, pomoc humanitarną oraz organizacje pozarządowe.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/political-science-complete

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


PsycARTICLES

PsycARTICLES jest uznanym źródłem pełnotekstowym artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Baza zawiera ponad 178.000 artykułów z ponad 100 czasopism publikowanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i należące do niego wydawnictwo Educational Publishing Foundation oraz organizacje stowarzyszone, jak Canadian Psychological Association i Hogrefe Publishing Group. Zawiera wszystkie artykuły z czasopism, recenzje książek i listy do redakcji począwszy od 1894 roku do dnia dzisiejszego. Prawie wszystkie czasopisma zawierają archiwa od pierwszego opublikowanego numeru. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych: Thesaurus of Psychological Index Terms ®.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/psycarticles

Dostęp testowy do 5 czerwca 2014 r.


PsycINFO

Baza PsycINFO wydawana przez American Psychological Association (APA) jest najobszerniejszym źródłem literatury naukowej z zakresu psychologii i zdrowia psychicznego. Zawiera ponad 3.5 milionów rekordów i streszczeń artykułów z czasopism naukowych, książek, rozdziałów książek i dysertacji z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych począwszy od lat 1600. 99% zawartości posiada recenzje naukowe. Baza zawiera również informacje na temat psychologicznych aspektów związanych z takimi dziedzinami jak medycyna, psychiatria, pielęgniarstwo, socjologia, edukacja, farmakologia, technologia, ligwistyka, antropologia, biznes, prawo i inne. Zawartość czasopism datująca się od 1800 r. do dnia dzisiejszego obejmuje materiał wyselekcjonowany z ponad 2.500 czasopism zagranicznych w kilkudzięciu językach. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych: Thesaurus of Psychological Index Terms ®.

Biblioteki w Polsce mające dostęp do pakietu baz EBSCO w ramach licencji krajowej mają dostęp to pełnego około 722 czasopism indeksowanych w bazie PsycINFO, a więc baza ta na platformie EBSCOhost jest bazą częściowo pełnotekstową.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/psycinfo

Dostęp testowy do 5 czerwca 2014 r.


Small Business Reference Center

Small Business Reference Center umożliwia dostęp do aktualnych publikacji dotyczących zakładania firmy, zarządzania operacyjnego, sprzedaży, wzrostu lub ratowania przedsiębiorstwa. Baza danych zawiera prawie 400 czasopism pełnotekstowych i ponad 500 pełnotekstowych książek referencyjnych. Użytkownicy znajdą w bazie informacje jak napisać business plan, jak zarządzać firmą, pracownikami itp.

Więcej informacji oraz pełna lista tytułów zawartych w bazie znajduje się na stronie:
ebscohost.com/academic/small-business-reference-center

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.
World Scientific Publishers

World Scientific Publishers zostało założone w 1981 roku. Od tego czasu stało się jednym z największych, najbardziej znanych i cenionych wydawców z dziedzin nauk ścisłych na świecie. Firma wydaje ponad 500 nowych tytułów książek rocznie oraz 120 czasopism z różnych dziedzin nauki. Większość z nich jest rekomendowanych przez najlepsze uniwersytety na świecie, takie jak: Harvard University, California Institute of Technology, Stanford University and Princeton University.

W ramach dostępu testowego uruchomiony został dostęp do kolekcji e-książek i e-czasopism z następujących kategorii tematycznych:
 • Architektura
 • Studia Azjatyckie
 • Biznes i zarządzanie
 • Chemia
 • IT
 • Ekonomia i finanse
 • Inżynieria i Akustyka
 • Nauka o Środowisku
 • Nauki ogólne
 • Nauki biologiczne / Biologia
 • Inżynieria Materiałowa
 • Matematyka
 • Medycyna
 • Nanotechnologia
 • Fizyka
 • Nauki społeczne

Dostęp testowy do 3 lipca 2014 r.
MUSE

Platforma czasopism Project Muse
Jest to baza online ponad 600 recenzowanych czasopism naukowych prowadzoną przez wydawnictwo uniwersyteckie Johns Hopkins University Press. W bazie znajdują się czasopisma z dziedziny humanistyki oraz nauk społecznych pochodzące od 170 wydawców uniwersyteckich, instytutów i stowarzyszeń naukowych.
Zakres tematyczny:
 • Area and Ethnic Studies
 • Art and Architecture
 • Creative Writing
 • Education
 • Film, Theater, and Performing Arts
 • History
 • Language and Linguistics
 • Library Science and Publishing
 • Literature
 • Medicine and Health
 • Music
 • Philosophy
 • Religion
 • Science, Technology, and Mathematics
 • Social Sciences
 • Studies by Time Period
 • Women's Studies, Gender, and Sexuality
Główne cechy kolekcji:
 • czasopisma w kolekcji są tytułami recenzowanymi i indeksowanymi, zawierającymi artykuły autorstwa respektowanych uczonych;
 • tytuły nie są objęte embargo czasowym, dostępne są w wielu przypadkach jeszcze zanim ukaże się wersja drukowana danego tytułu;
 • wersja online na platformie obejmuje pełną zawartość czasopism, w tym wszystkie wykresy, tabele, elementy graficzne itd.;
 • większość artykułów udostępniane jest zarówno w HTML jak i PDF;

Dostęp do 23 lipca 2014 r.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

:
:
:
:
CDE:
OIN:
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka