Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., czw.: 8:00 - 18:00; wt., śr., pt.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Archiwum baz testowanych 2013


prawopl.pl

Serwis prawny gwarantujący pełny dostęp do:
 • porad prawnych sporządzonych przez ekspertów i kancelarie prawne,
 • baz zawsze aktualnych przepisów, wskaźników, kalkulatorów i druków niezbędnych w pracy i przy rozliczeniu z urzędami,
 • poradników z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń, gospodarki i edukacji
 • bazy interpretacji podatkowych, orzecznictwa sądów i kart kontrolnych.

Instrukcja logowania:
 1. WejdźŸ na stronę główną http://prawopl.pl.
 2. W prawym górnym rogu strony znajdziesz zakładkę "Zaloguj", po wejściu na nią, na Twoim ekranie otworzy się okno logowania.
 3. W pole:
  Twój email – wpisz: oin@uwb.edu.pl
  Hasło – wpisz: uwb1313


Dostęp testowy do 28.10.2013
Rynekpracy.pl

Aby skorzystać z informacji znajdujących się na portalu, po wejściu na stronę, należy kliknąć z w prawym górnym rogu Zaloguj się i wpisać:
Login: uwb
Hasło: uwb


Rynek.pracy.pl to specjalistyczny portal wiedzy poświęcony problematyce i funkcjonowaniu rynku pracy. Udostępnia informacje na temat:
 • gotowości polskich pracowników do przekwalifikowania,
 • kosztów pracy i struktury wydatków ponoszonych z tytułu zatrudnienia,
 • wydajności polskich pracowników Polsce i za granicą,
 • elastycznych form zatrudnienia,
 • warunków pracy,
 • poziomu mobilności przestrzennej wybranych grup zawodowych,
 • historii oraz najnowszych trendów w HR w Polsce i na świecie,
 • ogólnej sytuacji na regionalnych i branżowych rynkach pracy,
 • prognozowanych zmian na rynku pracy.
Korzystanie z abonamentu do portalu rynekpracy.pl oznacza:
 • nieograniczony dostęp do specjalistycznych artykułów poświęconych tematyce rynku pracy,
 • możliwość korzystania z wielu raportów udostępnianych wyłącznie abonentom,
 • zgodę na wykorzystywanie naszych publikacji np. na zajęciach, podczas prezentacji,
 • rabat na usługi doradcze z zakresu analiz i badań rynku pracy,
 • nieodpłatne konsultacje telefoniczne,
 • powiadomienia mailowe o nowych raportach i artykułach.
Przykłady raportów dostępnych tylko dla posiadaczy abonamentu:
 • Najważniejsze wskaźniki rynku pracy w Polsce w latach 2000-2011,
 • Wydajność pracy w Polsce,
 • Reforma niemieckiego rynku pracy.


Dostęp testowy do 18 marca 2013 roku.
OVID

Kolekcja e-książek wydawnictwa Cabi Publishing z zakresu szeroko rozumianych nauk środowiskowych i turystyki, m.in. rolnictwa, ochrony środowiska, zoologii, nauk o żywności oraz dziedzin pokrewnych.

Na platformie książki pokazywane są jako jedna lista, w zakładce Books, w sekcji 'browse by subject' można jednak wybrać konkretny obszar nauki (menu po lewej stronie ekranu) – INSTRUKCJA

Dostęp testowy do 20 marca 2013 roku.
legal_source

Legal Source zawiera pełne teksty najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Baza zawiera ponad 870 pełnotekstowych czasopism, opracowanych przez specjalistów oraz szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z tysięcy innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych i ponad 300 przeglądów prawnych.

Tematyka bazy obejmuje:
 • Prawo administracyjne
 • Prawo antymonopolowe
 • Bankowość
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo karne
 • Planowanie przestrzenne
 • Prawo rodzinne
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo najemcze
 • Korporacje międzynarodowe
 • Prawo patentowe
 • Poświadczenie autentyczności testamentu
 • Papiery wartościowe
 • Prawo podatkowe
 • Rozporządzenia handlowe
 • i wiele innych

Dostęp testowy do 31 marca 2013 roku.


legal_source

Applied Science & Technology Source to obszerna pełnotekstowa baza obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych i informatyki. Prezentuje zgromadzoną wiedzę na temat badań i wyzwań tradycyjnej inżynierii i dostarcza materiałów do badań nad konsekwencjami zastosowań nowych technologii.
Zakres tematyczny bazy obejmuje wiele dziedzin z zakresu nauk stosowanych, od matematyki stosowanej po chemię, fizykę, technologie informacyjne i komunikacyjne, komputerowe bazy danych i oprogramowanie, sieci neuronowe, geologię. Baza zawiera ponad 1.400 czasopism pełnotekstowych, w tym 80% to czasopisma recenzowane naukowo oraz ponad 260 pełnotekstowych monografii i książek jak również kolekcje materiłów konferencyjnych z Global Science & Technology Forum, Proceedings of the World Congress on Engineering 2011 i wielu innych konferencji. Umożliwia dostęp do wiodących czasopism naukowych i branżowych z nauk technicznych, publikacji towarzystw naukowych i technicznych, specjalistycznych publikacji branżowych, czasopism popularno-naukowych, instrukcji obsługi, materiałów konferencyjnych i innych. Baza zawiera specjalistyczny tezaurus dziedzinowy.

Tematyka bazy obejmuje:
 • Matematykę stosowaną
 • Chemię
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Komputerowe bazy danych i oprogramowanie
 • Teorię i systemy komputerowe
 • Geologię
 • Akustykę
 • Lotnictwo
 • Sztuczną inteligencję
 • Źródła energii i badania
 • Inżynierię i materiały biomedyczne
 • Technologię żywności
 • Maszynoznawstwo
 • Technologię morską
 • Metalurgię
 • Mineralogię
 • Sieci neuronowe i optyczne
 • Nowe technologie
 • Robotykę
 • Astronautykę
 • i wiele innych dziedzin


Baza Applied Science & Technology Source została stworzona z baz EBSCO Publishing i HW Wilson oraz zawiera wiele unikalnych źródeł, które nigdy wcześniej nie były dostępne.

Lista tytułów dostępna jest na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/applied-science-technology-source
Dostęp testowy do 31 marca 2013 roku.


legal_source

Humanities Source jest nieocenionym źródłem dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej.
Humanities Source zawiera pełny tekst 1.450 czasopism i umożliwia dostęp do pełnych tekstów i danych bibliograficznych takich publikacji jak: artykuły, wywiady, bibliografie, teksty literackie: poezja, proza i dramat, recenzje książek, przedstawień baletowych, programów tanecznych, filmów, przedstawień operowych, musicali, spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych i wiele więcej. Zawiera również unikalny tezaurus haseł przedmiotowych.

Tematyka bazy obejmuje:
 • Archeologię
 • Regionalistykę
 • Sztukę
 • Studia klasyczne
 • Komunikację społeczną
 • Taniec
 • Film
 • Folklor
 • Studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies)
 • Historię
 • Dziennikarstwo
 • Językoznawstwo
 • Krytykę literacką i społeczną
 • Literaturę
 • Muzykę
 • Sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty
 • Filozofię
 • Religię i teologię
 • i wiele innych...


Super baza Humanities Source powstała w wyniku połączenia baz EBSCO Publishing i HW Wilson oraz zawiera wiele unikalnych źródeł, które nigdy wcześniej nie były dostępne.

Lista tytułów dostępna jest na stronie:http://www.ebscohost.com/academic/humanities-source


Dostęp testowy do 31 marca 2013 roku.
legal_source

Education Source stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty ponad 1.700 czasopism oraz ponad 550 monografii i książek a także materiały konferencyjne, raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne i wiele innych. Baza jest istotnym źródłem informacji w programach badań naukowych, w procesie kształcenia studentów i tworzeniu programów nauczania.
Baza to kompendium wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego, a także edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod testowania używanych w procesie dydaktycznym.

Tematyka bazy obejmuje również:
 • Edukację dorosłych
 • Pedagogikę porównawczą
 • Edukację podyplomową
 • Nauczanie zdalne
 • Technologię edukacyjną
 • Nauczanie początkowe
 • Szkolnictwo wyższe
 • Materiały instruktażowe
 • Edukację religijną
 • Edukację wielokulturową
 • Relacje między nauczycielem a rodzicami
 • Szkolną administrację
 • Politykę edukacyjną
 • Problemy społeczne
 • Edukację specjalną
 • Metody nauczania
 • Edukację nauczycieli
 • Szkolnictwo zawodowe
 • i wiele innych...


Super baza Eduction Source powstała w wyniku połączenia baz EBSCO Publishing i HW Wilson. Zawiera również wiele unikalnych źródeł, które nigdy wcześniej nie były dostępne.

Lista tytułów dostępna jest na stronie:http://www.ebscohost.com/academic/education-source
Dostęp testowy do 31 marca 2013 roku.


EWP

Europa World Plus is the online version of the renowned The Europa World Year Book and the nine Europa Regional Surveys of the World. All 10 product components are available in this expanded version of Europa World online. Subscriptions are available to all or any combination of these products. Europa World Plus is the name for any subscription that includes one or more Europa Regional Surveys of the World.

Europa World Plus combines the famous, authoritative world-wide coverage of The Europa World Year Book with regular online updates. This online version delivers fast, impartial economic, political and geographic background information and statistical data by country, and includes thousands of directory contact details with click-through web links and a comprehensive listing of more than 2,000 international organizations.

The Europa Regional Surveys of the World have long been relied upon by government agencies, academic and public libraries, businesses and the media. These acclaimed annuals can be accessed online in conjunction with Europa World, providing users with in-depth, expert analysis at regional, sub-regional and country level.

Europa World Plus provides:
 • Regularly updated information providing all the background to the world’s major events
 • A full range of sophisticated search and browse functions, allowing enhanced accessibility to the data-rich content
 • The ability directly to compare multinational statistics in graph and tabular form
 • Interactive visual features, including maps, flags and downloadable graphs
 • Impartial coverage of issues of regional importance from acknowledged experts
 • A vast range of up-to-date economic, political and statistical data
 • Book and periodical bibliographies - direct you to further research
 • Extensive directory of research institutes specializing in the region
 • Ability to search by content type across regions
 • Thousands of click-through web links to external sites
The nine titles that make up the The Europa Regional Surveys of the World series are as follows:
 • Africa South of the Sahara
 • Central and South-Eastern Europe
 • Eastern Europe, Russia and Central Asia
 • The Far East and Australasia
 • The Middle East and North Africa
 • South America, Central America and the Caribbean
 • South Asia
 • The USA and Canada
 • Western Europe
Who benefits from Europa World Plus?
 • Academic Libraries - The bedrock for research
 • Business and international organizations - A complete global insight
 • Government departments and embassies - The foundation for your reference library
 • Media and research organizations - Saves valuable research time
 • Public libraries - Provides answers to a multitude of user queries
 • Publishers - Evaluate new business opportunities and have world-wide data at your fingertips
 • Trade and professional associations - Includes concise and accurate market information and contacts

Web page


The Europa World Year Book – to wersja elektroniczna znanych i cenionych serii książkowych: The Europa World Year Book. Na podstawie tego tytułu stworzono na bieżąco aktualizowaną bazę z zakresu stosunków międzynarodowych, polityki, ekonomii i statystyki. Jest ona jednym z najbardziej wiarygodnych i najczęściej cytowanych źródeł informacji o poszczególnych instytucjach, krajach i gospodarkach całego świata. Daje możliwość porównywania poszczególnych jednostek oraz generowania interaktywnych grafów i map. Podstawą bazy jest - The Europa World Year Book (Europa World Online).

Istnieje również możliwość uzupełnienia tej pozycji następującymi suplementami:
 1. Africa South of the Sahara
 2. Central and South-Eastern Europe
 3. Eastern Europe, Russia and Central Asia
 4. The Far East and Australasia
 5. The Middle East and North Africa
 6. South America, Central America and the Caribbean
 7. South Asia
 8. The USA and Canada
 9. Western EuropeDostęp do 6 kwietnia 2013 roku.
WCY

IMD World Competitiveness Online jest serwisem, w którym znajdują się analizy konkurencyjności krajów w czasie (do 16 lat). Benchmarking grupy wybranych krajów jest wyświetlany w tabelach i na wykresach. Możliwe jest każde porównanie krajów, według wybranych kryteriów i lat. Wyniki do własnych badań można zapisać w Excelu, PDF lub plikach CSV.

Więcej infomracji o bazie i jej użytkowaniu znajduje się w prezentacji video pod linkiem http://www.youtube.com/watch?v=rqNp7I9-tZs


Dostęp testowy do 30 kwietnia 2013 roku.

Oxford

Oxford Scholarship Online (OSO) to obszerna, szybko rozwijająca się kolekcja kilku tysięcy tytułów pełnoteksowych wersji książek wydawanych przez Oxford University Press (OUP), który rozpoczął swoją działalność w roku 2003. W chwili obecnej na platformie OSO jest 8 613 książek w 20 kolekcjach tematycznych, są one uzupełniane trzy razy w roku (styczeń, maj i wrzesień), a równolegle do systemu dołączane są książki wydane w ubiegłych latach. Zgromadzone na platformie tytuły to najważniejsze recenzowane monografie napisane przez ekspertów w swoich dziedzinach. Kolekcja obejmują szeroki zakres tematyczny. Oferuje dostęp do wydawnictw z takich dziedzin naukowych, jak: biologia, biznes i zarządzanie, filologia klasyczna, historia, politologia, fizyka, ekonomia i finanse, prawo, językoznawstwo, literatura, religioznawstwo, muzykologia, filozofia, psychologia, praca socjalna, matematyka, publiczna służba zdrowia, epidemiologia i neurobiologia. W kolekcji zgromadzone są prace bardzo różnych autorów: od starożytnych myślicieli po współczesnych autorów prac naukowych. Zasób zawiera słowa kluczowe i streszczenia książek oraz rozdziałów, w większości sporządzone przez ich autorów. Zaawansowana wyszukiwarka pozwala użytkownikom określić szczegółowo zakres wyszukiwania oraz umożliwia przeszukiwanie jednocześnie wielu różnych dziedzin.

Oxford Handbooks Online to baza 357 podręczników naukowych w wersji elektronicznej wydawnictwa Oxford University Press. Materiały w bazie podzielone zostały na 14 kolekcji tematycznych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Dziedziny prezentowane w Oxford Handbooks Online to:
 • Archeologia
 • Biznes i zarządzanie
 • Filologia klasyczna
 • Kryminologia
 • Ekonomia i finanse
 • Historia
 • Prawo
 • Językoznawstwo
 • Literatura
 • Muzyka
 • Filozofia
 • Politologia
 • Psychologia
 • Religia
Dostęp do 4 maja 2013 roku.
CEEOL

C.E.E.O.L. - archiwalna baza czasopism elektronicznych, obejmująca 787 tytułów w 30 językach z 32 krajów, z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz dokumentów elektronicznych dotyczących zagadnień związanych z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Wszystkie artykuły są dostępne w wersji pełnotekstowej w formacie PDF. Baza zawiera również informacje biograficzne o autorach.

Tematyka bazy:
 • filologia, lingwistyka, literaturoznawstwo
 • polityka, administracja publiczna
 • historia, judaika
 • kultura i społeczeństwo
 • socjologia, nauki społeczne, teoria gender
 • ekonomia i prawo
 • filozofia, teologia, religia
 • antropologia, folklor
 • sztuka, filmoznawstwo i teatroznawstwo
 • inne

Język publikacji: angielski, serbski, chorwacki i bośniacki, niemiecki, polski, bułgarski, rumuński, czeski i słowacki, litewski, węgierski, francuski i in.

UWAGA

Dostęp testowy obejmuje 200 darmowych wejść do pełnych tekstów do 1 maja 2013 roku z jednego stanowiska w Oddziale Informacji Naukowej p. 207, I piętro.

Zapraszamy!

NewScientist

NewScientist to międzynarodowy, anglojęzyczny tygodnik popularno-naukowy. Informuje o najnowszych odkryciach naukowych, nowych technikach i technologiach. New Scientist prezentuje przygotowane przez zespół ekspertów obszerne artykuły i komentarze na temat najnowszych doniesień ze świata nauki i technologii jak również materiały poświęcone medycynie, naukom biologicznym, społecznym i humanistycznym. Treść tygodnika uzupełniają stałe działy takie jak: wywiady ze znanymi osobistościami, eseje, recenzje książek. Dział Frontiers koncentruje się na najnowszych technologiach i zawiera przygotowane przez ekspertów komentarze na ten temat, a dział Feedback opisuje m.in. interesujące historie ze świata nauki. Magazyn New Scientist adresowany jest do wszystkich interesujących się problemami nauki, studentów, badaczy i specjalistów z dziedzin wymagających poglądowych wiadomości interdyscyplinarnych lub informacji na temat prototypowych nowatorskich hipotez lub projektów.

Baza umożliwia nielimitowany dostęp do pełnych tekstów czasopisma New Scientists począwszy od 1997 roku do numerów bieżących z dwumiesięcznym okresem embarga.

Dostęp do 31 maja 2013 roku.
GBaEiV

Global Business and Economics in Video - baza Alexander Street Press. Prezentuje 500 godzin wywiadów i studiów przypadków. Koncentruje się na ludzkiej stronie biznesu i ekonomii. Przedstawia analizę rzeczywistych przypadków biznesowych, zachęca studentów do kompleksowego podejścia do problemów oraz działań, które można podjąć, aby zwiększyć szanse na sukces.

W prezentowanych dokumentach można obejrzeć historie osób i instytucji, od powstania modelu przy liniach produkcyjnych Henry'ego Forda do upadku niezależnych księgarni.

W bazie poruszane m.in. tematy globalizacji, operacji i logistyki, zarządzania, marketingu, finansów, strategii, przedsiębiorczości, makroekonomii, mikroekonomii, biznesu międzynarodowego, negocjacji, etyki, międzykulturowej komunikacji, technologii.

Dostęp testowy do 6 czerwca 2013 roku.

World eBook

World eBook Library to ponad 23 000 audiobooków i około 3 000 000 pełnotekstowych źródeł naukowych - książek i dokumentów elektronicznych w ok. 100 językach, z zakresu historii, psychologii, filozofii, antropologii, religii, geografii, socjologii, nauk politycznych, prawa, ekonomii, statystyki.

Baza składa się nie tylko z najistotniejszych oraz najpopularniejszych monografii, podręczników, słowników, encyklopedii, jak również rozmaitych publikacji rządowych. Pochodzą one z największych światowych bibliotek takich jak: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, New York University, Michigan University, Stanford University. Źródła te zostały przetworzone cyfrowo i są w pełni przeszukiwalne. Dodatkowo platforma zaopatrzona jest w słowniki i rozmaite narzędzia dla użytkowników, oto niektóre z nich:
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe oraz funkcja wyszukiwania zaawansowanego - daje możliwość wyselekcjonowania publikacji o danej tematyce, języku lub w danym formacie (PDF/MP3);
 • Od maja 2013 wbudowany ’translator’-możliwość tłumaczenia pełnych tekstów;
 • Własna półka z książkami;
 • Możliwość publikacji własnych prac na platformie;
 • Możliwość skorzystania z opcji dystrybucji i dygitalizacji źródeł Państwa biblioteki…

Dodatkowe informacje:
 • Publikacje na platformie World eBook Library nie zawierają żadnych DRM (Digital Rights Management) i występują w formacie PDF, a pliki Audio w formacie MP3. Są kompatybilne z rozmaitymi urządzeniami: iPod/iPad, czytniki ebooków; komputery stacjonarne oraz laptopy;
 • Wyszukiwanie zaawansowane daje możliwość wyselekcjonowania publikacji o danej tematyce, języku lub w danym formacie (PDF/MP3).


Instrukcja korzystania z platformy.
Dostęp do 14 czerwca 2013 roku.
Ovid LinkSolver

Link Solver jest niezależnym narzędziem linkującym do wszystkich baz znajdujących się w prenumeracie Biblioteki. Pozwala na bezpośredni dostęp z każdej bazy abstraktowej lub bibliograficznej do dowolnych źródeł pełnotekstowych oraz serwisów internetowych, w tym:
 • zasobów lokalnych (np.dostępnych przez ICM),
 • czasopism elektronicznych w wolnym dostępie i innych bezpłatnych źródeł,
 • wyszukiwarek naukowych (np. GoogleScholar, Scirus, SciCentral, etc.),
 • katalogu własnego (OPAC) oraz katalogów centralnych(np. CKCZ, Biblioteka Narodowa),
 • funkcji document delivery (poprzez subito lub inny wybrany przez Bibliotekę system),
 • prenumerowanych baz i czasopism (lista dostępna na stronie Linksolver lub na życzenie),
 • dowolnych serwisów internetowych wskazanych przez Bibliotekę.
LinkSolver umożliwia dostęp do zasobów w czasie rzeczywistym, nawet w przypadku tytułów objętych embargiem czasowym. Produkt został opracowany i jest ciągle doskonalony przez firmę Ovid Technologies.

Unikalność tego narzędzia polega przede wszystkim na możliwości pełnej implementacji (ustawienia) przez firmę ABE Marketing, bez konieczności angażowania czasu pracowników Biblioteki i ponoszenia dodatkowych opłat. W trakcie całego okresu prenumeraty ABE Marketing zapewnia stałą pomoc techniczną, a także personalizację strony z linkami (dodanie logo biblioteki, zmianę kolorystyki i układu strony zgodnie z życzeniem Biblioteki). Użytkownik ma możliwość - na żądanie – samodzielnego administrowania narzędziem.

Wraz z narzędziem Link Solver dostarczamy również Listę A-Z, porządkującą zbiory według tytułów (alfabetycznie) oraz dziedzinowo. Lista A-Z umożliwia dostęp do zawartości czasopism. Jest ona stale uaktualniana, a jej administrowaniem oraz personalizacją zajmują się pracownicy firmy ABE Marketing. Kolejne aktualizacje Listy A-Z oraz narzędzia Link Solver dokonywane są całkowicie nieodpłatnie.

Dostęp do 20 czerwca 2013
CAB Abstracts

CAB Abstracts - Renomowana baza wydawnictwa CABI Publishing będąca największą bazą opracowaną przez specjalistów z dziedziny nauk środowiskowych. Baza zawiera ponad 6 mln wpisów z ponad 11,000 czasopism, książek, referatów konferencji, raportów i innej literatury publikowanej na całym świecie. Omawiane tematy to m.in.: biologia roślin, uprawa i ochrona roślin, mikrobiologia, genetyka, inżynieria w rolnictwie i leśnictwie, produkcja i żywienie zwierząt, weterynaria, ekonomia, biopaliwa, biotechnologia, biobezpieczeństwo i bioterroryzm, chemia, zmiany klimatyczne, ekoturystyka oraz wiele innych aspektów związanych z szeroko rozumianymi naukami środowiskowymi. Do artykułów opublikowanych w ponad 75 językach dodawane są streszczenia w języku angielskim.
 • Zawartość: od roku 1973
 • Rodzaj danych: bibliograficzne + streszczenia
 • Ilość zawartych wpisów: ponad 6 mln
 • Rocznie dodawanych jest ponad 300 tys. nowych rekordów

Dzięki członkostwu w Polskim Konsorcjum Agro koordynowanym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, uczelnie i instytuty badawcze w Polsce wraz z prenumeratą otrzymują wartościowe bazy pełnotekstowe stanowiące doskonałe uzupełnienie wyników bibliograficzno-abstraktowych w CAB Abstracts. Ponadto, dzięki łącznym wysiłkom biblioteki oraz dostawcy bazy – firmy Ovid Technologies, ta oraz inne bazy bibliograficzno-abstraktowe zawierają setki tysięcy odnośników przenoszących użytkownika bezpośrednio do pełnych tekstów dostępnych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, zasobów prenumerowanych oraz światowych zasobów otwartych!

Full Text Select – stanowi wybór ponad 140 000 pełnotekstowych artykułów ze 120 czasopism oraz 150 konferencji międzynarodowych, spośród których ponad 80% nie jest dostępnych w formie elektronicznej nigdzie indziej. Do bazy dodawane są systematycznie nowe tytuły oraz kolejne artykuły. Wysoka liczba ściąganych co roku streszczeń z tych publikacji z bazy CAB Abstracts wskazuje na duże zapotrzebowanie pracowników naukowych na informacje tego typu.

Reviews - zawiera szeroki zasób czasopism przeglądowych wydawanych przez CABI Publishing. Systematycznie w ciągu roku dochodzi ponad 100 nowych przeglądów. Wiele z tych tytułów kupowanych jest przez biblioteki i samych naukowców w postaci drukowanej.

Distribution Maps of Plant Diseases – DMPD – jedyne tak szerokie źródło informacji o światowym rozmieszczeniu chorób roślin. Informacje o chorobach są zbierane i przetwarzane przez organizacje zdrowia na całym świecie. CABI Publishing na ich podstawie tworzy kompletne mapy rozmieszczenia wszystkich chorób: bakteryjnych, grzybowych, wirusowych oraz wywoływanych przez nicienie. Obecnie baza zawiera ponad 940 map z zakresu chorób roślin, których przedział czasowy sięga już 1942 roku. Wyszukiwanie po wpisaniu kodu FW in S.C. Lista map: http://www.cabi.org/DMPD/

Distribution Maps of Plant Pests – DMPP - obejmuje informacje na temat rozmieszczenia szkodników roślin zagrażających plantacjom rolniczym, ogrodniczym i leśnym w poszczególnych rejonach świata, wraz z ich taksonomią. Obecnie DMPP liczy ponad 665 map z zakresu szkodników roślin sięgających aż do 1951 roku. Wyszukiwanie po wpisaniu kodu FV in S.C. Lista map: http://www.cabi.org/DMPP/

Descriptions of Fungi and Bacteria – zawiera ilustrowane opisy patogenów ważnych z ekonomicznego punktu widzenia. Ułatwia użytkownikowi przyporządkowanie badanego grzyba czy bakterii do odpowiedniej grupy taksonomicznej. Jest to bardzo istotne źródło informacji zarówno dla naukowców zajmujących się chorobami i szkodnikami roślin, jak również dla lekarzy weterynarii. Każdego roku do bazy dochodzi 40 nowych opisów, przy czam baza już teraz zawiera ponad 1600 opisów różnych grzybów i bakterii sięgających aż do 1964 roku. Wyszukiwanie po wpisaniu kodu FX in S.C. Lista map: http://www.cabi.org/dfb/

Wyzej wymienione dodatki to pełnotekstowe bazy danych, które sa dostepne tylko w formie linków do pełnego tekstu podłaczonych z bazy CAB Abstracts! Dokonujac wyszukiwan w bazie mozna wprowadzic limity do informacji pochodzacych np. tylko z czesci CAB Abstracts Review, CAB Maps itp.

Dostęp do 20.06.2013 r.
Cambridge Books Online

Cambridge Books Onlineoferuje zasoby z wielu dziedzin współczesnej nauki, w tym renomowane pozycje z nauk technicznych, jak również z humanistyki i nauk społecznych. Uniwersytet w Białymstoku ma dostęp testowy do trzech kolekcji tematycznych:

Humanities - nauki humanistyczne (3,335 tytułów)
 • Art - sztuka (40 książek)
 • Classical Studies - filologia klasyczna (458)
 • Drama and Theater - teatrologia (72)
 • Film, Media and Mass Communication - film, studia medialne (94)
 • Language and Linguistics - lingwistyka (415)
 • Literature - literatura (993)
 • Music - muzyka (151)
 • Philosophy - filozofia (941)
 • Religion - religioznawstwo (679)

Social Sciences - nauki społeczne (5,413 pozycji)
 • Anthropology - antropologia (243)
 • Archaeology - archeologia (87)
 • Economics - ekonomia (904)
 • Education - edukacja (11)
 • Geography - geografia (59)
 • Law (789) - prawo
 • History - historia (1,821)
 • Management - zarządzanie (152)
 • Politics and International Relations - politologia i stosunki międzynarodowe (1,782)
 • Psychology - psychologia (451)
 • Sociology - socjologia (648)

Science and Engineering - nauki ściśle (3,064 tytułów)
 • Astronomy - astronomia (220)
 • Chemistry - chemia (75)
 • Computer Science - informatyka (276)
 • Earth and Environmental Sciences - nauki i ziemi i środowisku (328)
 • Engineering - inżynieria (448)
 • General Science (91)
 • Life Sciences - biologia (766)
 • Mathematics - matematyka (940)
 • Physics - fizyka (544)

Dostęp testowy do 22 czerwca 2013 roku.
JSTOR

JSTOR - to elektroniczne pełnotekstowe archiwum czasopism naukowych , zarówno z nauk humanistycznych i społecznych, jak i ścisłych, m.in.: architektura, sztuka, muzyka, historia, filozofia, religia, film, biznes, ekonomia, finanse, marketing, prawo, medycyna, zdrowie publiczne, astronomia, botanika, chemia, ekonomia, ochrona środowiska, zoologia, geologia, matematyka, fizyka, antropologia, edukacja, archeologia, geografia, psychologia, socjologia.

Pełna lista tytułów z podziałem na dziedziny

Korzystanie z bazy JSTOR:
 1. Materiały szkoleniowe
 2. Video

Dostęp do 30 czerwca 2013 roku.
Taylor & Francis Online

Taylor & Francis Group oferuje ponad 1600 recenzowanych czasopism publikowanych przez trzy czołowe wydawnictwa światowe: Taylor & Francis, Psychology Press, oraz Routledge. Publikacje te obejmują tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych. Prawie 700 tytułów czasopism Taylor & Francis znajduje się w indeksach cytowań Thomson Reuters, a ponad 460 publikowanych jest wspólnie z wieloma najbardziej wpływowymi, międzynarodowymi towarzystwami naukowymi.

Uniwersytet w Białymstoku ma możliwość testowania kolekcji Social Science & Humanities (SSH), która zawiera 1,112 czasopism w zakresie:
 • Anthropology & Archaeology (16 czasopism)
 • Arts & Humanities (147 czasopism)
 • Behavioral Science (162 czasopisma)
 • Business, Management & Economics (92 czasopisma)
 • Criminology & Law (24 czasopisma)
 • Education (186 czasopism)
 • Geography, Planning, Urban & Environment (66 czasopism)
 • Library & Information Science (33 czasopisma)
 • Media, Cultural & Communication Studies (71czasopism)
 • Politics, International Relations & Area Studies (130 czasopism)
 • Public Health & Social Care (73 czasopisma)
 • Sociology & Related Disciplines (33 czasopisma)
 • Sport, Leisure & Tourism (41 czasopism)
 • Strategic, Defence & Security Studies (38 czasopism)

Lista dostępnych tytułów

Dostęp testowy do 12 lipca 2013 roku.
Web of Knowledge

Platforma Web of Knowledge oferuje jeden, skonsolidowany dostęp do pełnych zasobów pozwalających śledzić tendencję i trendy charakterystyczne dla danego zagadnienia w celu zapewnienia wieloaspektowego oraz interdyscyplinarnego spojrzenia wyłuskując tym samym najwyższą wartość naukową.

Skonsolidowana platforma Web of Knowledge to połączenie źródeł cytowań dające szerszą perspektywę dla badań naukowych i ich analiz. W ramach testu będzie możliwy dodatkowo dostęp m.in. do:
 • Kompleksowych danych badawczych pochodzących z międzynarodowych repozytoriów DATA CITATION INDEX
 • Danych bibliograficznych oraz spisów treści z informacjami pochodzącymi z wiodących światowych czasopism i książek naukowych CURRENT CONTENTS CONNECT
 • Wiarygodnych informacji badawczych we wszystkich dziedzinach stosowanych nauk przyrodniczych takich jak badania biomedyczne, nauka o zwierzętach, rolnictwie i wiele innych BIOSIS PREVIEWS
 • Kompleksowego indeksu pozwalającego śledzić literaturę światową publikowaną w formie książek w dziedzinie nauk, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych BOOK CITATION INDEX
 • Informacji patentowych oraz ich indeksu cytowań DERWENT INOVATION INDEX
Link do bazy
Więcej informacji

Dostęp do 18.11.2013
ATLA

American Theological Library Association (ATLA) Historical Monographs Collection składa się z 2 serii, które zawierają ok. 29.000 tytułów z zakresu religii i teologii:
 • ATLA Historical Monographs Collection: Series 1 (1300-1893) zawiera publikacje z okresu od XIII w. do Światowego Parlamentu Religii w 1893 r. Użytkownik znajdzie w niej wiele tomów dokumentujących proces odtwarzania języków używanych w czasach biblijnych, a także dokładny obraz powstającego zainteresowania i rosnącej wiedzy na temat języków biblijnych w XIX w. Baza zawiera też tytuły w językach aramejskim, arabskim, greckim, hebrajskim i syryjskim.
 • ATLA Historical Monographs Collection: Series 2 (1894-1922) zawiera tytuły wydane od 1894 do 1922 roku. Kolekcja obejmuje publikacje opisujące ruchy ewangeliczne, debaty dotyczące relacji pomiędzy nauką a religią, biografie XIX-wiecznych teologów, napisane przez kobiety książki o roli kobiet w kościele.
Dostęp testowy do 30 listopada 2013 r.
HAFT

Historical Abstracts with Full Text to zbiór, którego zakres tematyczny obejmuje historię świata (bez USA i Kanady) od roku 1450, w tym takie dziedziny jak historia świata, historia wojskowości, historia kobiet, historia edukacji i wiele innych. Baza danych:
 • zawiera indeks wybranych artykułów historycznych z ponad 1800 czasopism w przeszło 40 językach, wydanych od roku 1955
 • zawiera ponad 800 000 rekordów
 • zapewnia dostęp do pełnego tekstu ponad 349 czasopism i przeszło 120 książek

Dostęp do 30 listopada 2013 r.
JSTOR

JSTOR - to elektroniczne pełnotekstowe archiwum czasopism naukowych , zarówno z nauk humanistycznych i społecznych, jak i ścisłych, m.in.: architektura, sztuka, muzyka, historia, filozofia, religia, film, biznes, ekonomia, finanse, marketing, prawo, medycyna, zdrowie publiczne, astronomia, botanika, chemia, ekonomia, ochrona środowiska, zoologia, geologia, matematyka, fizyka, antropologia, edukacja, archeologia, geografia, psychologia, socjologia.

Pełna lista tytułów z podziałem na dziedziny

Korzystanie z bazy JSTOR:
 1. Materiały szkoleniowe
 2. Video

Dostęp do 30 czerwca 2013 roku.
IG-Publishing

iG Publishing założone w roku 2005 w Singapurze, współpracuje z ponad 100 renomowanymi wydawcami z całego świata. Jest wiodącym dostawcą treści elektronicznej i zapewnia dostęp do ponad 60 000 tytułów publikacji w formie cyfrowej.

Zasoby cyfrowe iG Publishing dynamicznie się powiększają, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do najbardziej renomowanych publikacji w możliwie najkrótszym czasie.

iG Publishing umożliwia wykupienie subskrypcji lub e-książek na własność. Dostęp do publikacji jest możliwy na platformie IG Publishing 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Technologia iG Publishing to:
 • inteligentne narzędzia wyszukiwania,
 • możliwość tłumaczenia czytanego tekstu na jeden z 7 języków (chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński, koreański, arabski, hiszpański oraz portugalski),
 • możliwość zapamiętania wyników wyszukiwań,
 • możliwość oznaczanie poszczególnych rozdziałów oraz stron czytanych publikacji,
 • możliwość dzielenie się informacjami za pomocą takich serwisów jak: Facebook, MySpace, Twitter, Google, itp.
 • iSearch – inteligentna wyszukiwarka – dostępna za darmo dla użytkowników, którzy wykupią co najmniej 2 kolekcje e-książek,
 • udostępnienie rekordów MARC.

Kolekcje tematyczne:
 1. iBusiness & Management,
 2. iHumanities & Social Science,
 3. iLaw,
 4. iScience,
 5. iUniversity Presses,
 6. iGeneral and Others.

Dostęp testowy do książek następujących wydawnictw:
 • A&C Black
 • American Library Association (ALA)
 • American Management Association (AMACOM)
 • American Society for Training and Development (ASTD)
 • Amsterdam University Press (AUP) BCS,
 • The Chartered Institute for IT Bentham Science Berghahn Books Brookings Institution Business Expert Press (BEP)
 • Children's Literature Collection (WEL Children)
 • Columbia University Press Edinburgh University
 • Press Global Market Briefings (GMB Publishing)
 • Global Professional Publishing
 • Grey House Publishing
 • Hart Publishing
 • Hindustan Book Agency
 • Intersentia Kogan Page
 • Liverpool University Press
 • M.E. Sharpe Maney Publishing
 • Manchester University Press (MUP)
 • Math Solution Multi-Science National Book Network (NBN)
 • No Starch Press
 • Now Peer Practice Plunkett Research Policy Press
 • Praeger Business
 • Praeger Security International
 • Princeton University Press
 • Reaktion Rowman and Littlefield Sellier
 • Sport Business
 • Texas A&M University Press
 • Tezuka Osamu Manga
 • Thorogood Publishing
 • United Nations University Press (UNU Press)
 • University of California Press (UC Press)
 • University of Chicago Press
 • University of Hawaii Press
 • University of Michigan Press
 • Usborne Publishing
 • WIT Press
 • World Scientific
 • World Trade Executive

Dostęp testowy do 30 listopada 2013 r.
WW2A

World War II Archives zawiera ponad pół miliona stron oryginalnych dokumentów historycznych z okresu II wojny światowej: materiały z wojskowych konferencji organizowanych przez państwa alianckie, dokumenty wywiadowcze, zapisy przesłuchań oskarżonych i świadków z procesów norymberskich, fotografie i wiele innych.

Dostęp do 30 listopada 2013 r.
RSP

Kolekcja 9 czasopism angielskiego wydawnictwa Royal Society Publishing z zakresu nauk ścisłych rejestrujących postępy prac badawczych i przełomowe odkrycia m.in. w dziedzinach techniki, inżynierii, medycyny, biologii, chemii:
 • Philosophical Transactions of the Royal Society series A - zawiera recenzowane artykuły z dziedziny nanotechnologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, biofizyki i inżynierii medycznej.
 • Proceedings of the Royal Society series A - publikuje najnowsze artykuły naukowe z nauk matematycznych, fizycznych i technicznych oraz najnowsze wyniki badań.
 • Philosophical Transactions of the Royal Society series B - zawiera recenzowane artykuły z dziedziny neurologii, biologii molekularnej i biologii komórki.
 • Proceedings of the Royal Society series B - czasopismo o zasięgu międzynarodowym, publikuje najnowsze wyniki badań i artykuły z dziedziny ekologii, biologii behawioralnej, ewolucyjnej. Zawiera prace oryginalne, przeglądy i komentarze.
 • Open Biology - artykuły publikowane w czasopiśmie dotyczą głównie biologii molekularnej i biologii komórki.
 • Biology Letters - zawiera krótkie, recenzowane artykuły, głównie z dziedziny biologii ewolucyjnej i ekologii.
 • Journal of the Royal Society Interface - publikuje artykuły z dziedziny chemii, matematyki, materiałoznawstwa i inżynierii medycznej.
 • Interface Focus - artykuły publikowane w czasopiśmie dotyczą inżynierii medycznej, bioinżynierii, bioinformatyki, biomechaniki, biofizyki, biologii chemicznej, fizyki medycznej, biologii teoretycznej i tkanek.
 • Notes & Records of the Royal Society - publikuje artykuły dotyczące historii nauki, techniki i medycyny, zawiera także wspomnienia i recenzje książek.

Dostęp do 8 grudnia 2013 r.
BioOne

BioOne jest organizacją typu non-profit, założoną w 1999 roku przez:
 • American Institute of Biological Sciences (AIBS)
 • SPARC (the Scholarly Publishing & Academic Resource s Coalition)
 • The University of Kansas Greater Western Library Alliance
 • Allen Press, Inc.

BioOne na jednolitej platformie skupia 176 tytułów czasopism od różnych towarzystw naukowych oraz wydawców z całego świata (łącznie 132). Ponad 120 tytułów jest klasyfikowanych przez ISI Thomson Reuters. Tematyka czasopism obejmuje:
 • Agronomia
 • Biochemia i biologia molekularna
 • Biofizyka
 • Biologia
 • Biologia ewolucyjna
 • Biologia komórkowa
 • Biologia morska i słodkowodna
 • Biologia reprodukcyjna
 • Edukacja
 • Ekologia
 • Entomologia
 • Genetyka i dziedziczenie
 • Geografia fizyczna
 • Geologia
 • Inżynieria
 • Leśnictwo
 • Limnologia
 • Mikrobiologia
 • Nauki o roślinach
 • Nauki o środowisku
 • Ornitologia
 • Paleontologia
 • Parazytologia
 • Radiologia, medycyna nuklearna
 • Rolnictwo, nabiał i nauki o zwierzętach
 • Rybołówstwo
 • Weterynaria
 • Zoologia

Dostęp do 14 listopada 2013 r.
Oxford Scolarship Online

Oxford Scholarship Online (OSO) to obszerna, szybko rozwijająca się kolekcja kilku tysięcy tytułów pełnotekstowych wersji książek wydawanych przez Oxford University Press (OUP), który rozpoczął swoją działalność w roku 2003. W chwili obecnej na platformie OSO jest 8 613 książek w 20 kolekcjach tematycznych, są one uzupełniane trzy razy w roku (styczeń, maj i wrzesień), a równolegle do systemu dołączane są książki wydane w ubiegłych latach. Zgromadzone na platformie tytuły to najważniejsze recenzowane monografie napisane przez ekspertów w swoich dziedzinach. Kolekcja obejmują szeroki zakres tematyczny. Oferuje dostęp do wydawnictw z takich dziedzin naukowych, jak: biologia, biznes i zarządzanie, filologia klasyczna, historia, politologia, fizyka, ekonomia i finanse, prawo, językoznawstwo, literatura, religioznawstwo, muzykologia, filozofia, psychologia, praca socjalna, matematyka, publiczna służba zdrowia, epidemiologia i neurobiologia. W kolekcji zgromadzone są prace bardzo różnych autorów: od starożytnych myślicieli po współczesnych autorów prac naukowych. Zasób zawiera słowa kluczowe i streszczenia książek oraz rozdziałów, w większości sporządzone przez ich autorów. Zaawansowana wyszukiwarka pozwala użytkownikom określić szczegółowo zakres wyszukiwania oraz umożliwia przeszukiwanie jednocześnie wielu różnych dziedzin.

Dostęp do 4 grudnia 2013 r.
The Max Planck Encyclopedia of Public International Law

The Max Planck Encyclopedia of Public International Law
Kolekcja Oxford University Press z zakresu prawa międzynarodowego, będąca kompletnym źródłem online zawierającym recenzowane artykuły dotyczące wszystkich aspektów międzynarodowego prawa publicznego. Pisane i edytowane przez zespół ponad 800 nauczycieli akademickich i praktyków, publikowanych we współpracy z Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. Baza jest na bieżąco aktualizowana w ciągu roku.


Oxford Reports on International Law

Oxford Reports on International Law
Kolekcja Oxford University Press z zakresu prawa międzynarodowego zawierająca akty normatywne obejmujące prawo międzynarodowe publiczne. Zawiera 5 modułów i ponad 2000 wyroków sądowych, którym towarzyszą wnikliwe analizy i komentarze. Dostarcza pełen zakres międzynarodowej problematyki prawnej, zgromadzonej w jednym miejscu, w jednej bazie danych. Co więcej, ORIL zawiera również dokładne tłumaczenia nie angielskojęzycznych wyroków sądowych, przetłumaczone na język angielski a dzięki kolejnym 1200 nowym przykładom spraw sądowych, które pojawią się w przyszłym roku.

Bazy dostępne do 4 grudnia 2013 r.
Brill

Brill’s New Jacoby
Zawiera Fragmenty greckich historyków częściach I, II i III. Głównym wydawcą jest Ian Worthington (University of Missouri). Jest to podstawowe źródło do badań nad starożytnym świecie. Zawiera:
 • Nowe przekłady z źródeł języka angielskiego
 • Nowe wprowadzenia do Historyków
 • Nowe komentarze
 • Nowe bibliografie

New Pauly Online
Obejmuje cały oryginalny Der Neue Pauly (opublikowane 1996-2003) wraz z Pauly Nowym. Obejmuje standardowe prace referencyjne dla studentów i uczonych o starożytności. Zawiera piętnaście tomów (starożytność, 1-15) poświęconych grecko-rzymskiemu antykowi i obejmuje ponad dwa tysiące lat historii, począwszy od drugiego tysiąclecia pne do wczesnego średniowiecza Europy. Specjalny nacisk położono na interakcję między kulturą grecko-rzymską, z jednej strony, a kulturą semicką, germańską, celtycką oraz kulturą słowiańską i judaizmem starożytnym, chrześcijaństwem i islamem, z drugiej strony. Pięć tomów (tradycji klasycznej, IV) jednoznacznie dotyczy długiej i wpływowej w następstwie starożytności i procesu ciągłej reinterpretacji i rewaloryzacji zabytkowego dziedzictwa, w tym historii klasycznej.

Supplementum Epigraphicum Graecum
Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG) jest coroczną publikacją zbierając nowo opublikowane greckie inskrypcje i studia na dotychczas znanych dokumentach. Materiał późniejszy niż 8 wiek naszej ery nie jest wliczony w pakiet. Supplementum Epigraphicum Graecum zawiera pełne teksty greckich inskrypcji poddane nowym analizom. Zawiera także podsumowanie nowych odczytów, interpretacje oraz analizy znanych inskrypcji, a od czasu do czasu prezentuje greckie teksty tych dokumentów. Inskrypcje są poukładane według ich pochodzenia, np. Dodona lub Abdera. Nazwy miejscowości są pogrupowane według regionów, takich jak Attica lub Ilirii.
De Gruyter

eJournal Package Linguistics, Literature 2014.

W skład pakietu eJournal Package Linguistics, Literature 2014 wchodzi 80 tytułów czasopism wydawnictwa De Gruyter. Lista czasopism i roczników z zakresu lingwistyki zawiera czasopisma renomowane, o wysokim Impact Factor jak: The Linguistic Review, Theoretical Linguistics i the Journal of Politeness Research. Warto wyróżnić czasopismo towarzystwa naukowego - Cognitive Linguistics and Semiotica. Wgląd w filologię romańską dostarcza czasopismo Zeitschrift für romanische Philologie. Dzienniki i roczniki dotyczące literaturoznawstwa obejmują literaturę niemiecką, romańską, angielską, amerykańską i skandynawską. Pakiet uzupełniają 4 czasopisma wydawane przez Akademie Verlag i 5 publikacji partnera De Gruytera – wydawnictwa Bohlau. Ponadto pakiet zawiera 24 czasopisma dostępne w Open Access, publikowane przez wydawnictwo Versita (obecnie część wydawnictwa De Gruyter).
Zawartość: 104 tytuły, w tym 24 tytuły – Open Access:
 1. Ad verba Liberorum
 2. American, British and Canadian Studies Journal
 3. CRIS - Bulletin of the Centre for Research and Interdisciplinary Study
 4. Dialogues francophones
 5. Folia Scandinavica Posnaniensia
 6. Jazykovedný casopis
 7. Journal of Applied Multimedia
 8. Journal of Speech and Language Pathology
 9. Lingua Posnaniensis
 10. Linguaculture
 11. Linguistic and Oriental Studies from Poznan
 12. Linguistica Pragensia
 13. Literary Movement / Ruch Literacki
 14. Lithuanian Language
 15. Multicultural Shakespeare
 16. Nordicom Review
 17. Psychology of Language and Communication
 18. Research in Language
 19. Romanian Journal of English Studies
 20. Sociocultural Pragmatics/ Pragmática Sociocultural
 21. Studia Anglica Posnaniensia
 22. Text Matters - A Journal of Literature, Theory and Culture
 23. Translationes
 24. Yearbook of the Poznan Linguistic Meeting

Dostęp do 22.12. 2013
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

:
:
:
:
CDE:
OIN:
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka