Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., czw.: 8:00 - 18:00; wt., śr., pt.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Archiwum baz testowanych 2012
Zapraszamy do korzystania w wersji testowej z ponad 2 000 książek elektronicznych oraz 155 książek audio. Zakres tematyczny: biznes, ekonomia, medycyna, nauki humanistyczne, nauki ścisłe, technologia, nauki społeczne, psychologia oraz wiele innych.

Książki elektroniczne umieszczone są na platformie EBSCOhost. Można je przeszukiwać osobno lub w połączeniu z bazami, korzystając z tych samych funkcji wyszukiwawczych charakterystycznych dla baz danych, jak również z funkcji bezpośrednio związanych z książkami elektronicznymi.

Dostęp testowy do 13 lutego 2012 roku.
Emis - Polska

Opis bazy

Dostęp testowy do 3 kwietnia 2012 roku.
Bentham

Bentham Science Publishing oferuje bezpłatny miesięczny dostęp testowy do czasopism. Jest to jeden z największych wydawców publikacji poświęconych naukom ścisłym, technologii, medycynie i farmacji. Wydaje ponad 120 czasopism drukowanych oraz w wersji online, wszystkie o wysokiej cytowalności; 230 czasopism w wolnym dostępie oraz książki - przede wszystkim podręczniki, monografie, biografie oraz materiały konferencyjne. Dostępne w dwóch wersjach – druk i online.

Tytuły czasopism wydawcy Bentham Publishing znajdują się na stronie (lista alfabetyczna): www.benthamscience.com

ZAWARTOŚĆ
Kolekcje tematyczne czasopism z następujących dziedzin tematycznych to:
 • Analytical Chemistry:
 • Anti-Infective/Infectious Diseases:
 • Biochemistry:
 • Bioinformatics:
 • Biotechnology:
 • Cardiology and Cardiovascular Science:
 • Clinical Trials:
 • Combinatorial Chemistry:
 • Drug Delivery:
 • Drug Design and Discovery:
 • Drug Metabolism:
 • Drug Therapy:
 • Engineering:
 • Earth Sciences:
 • Genomics:
 • Immunology & Endocrinology:
 • Inflammation and Allergy:
 • Medicine:
 • Molecular Medicine:
 • Nanoscience:
 • Neuroscience:
 • Oncology and Cancer Research:
 • Organic Chemistry:
 • Pharmacology:
 • Protein and Peptide Science:
 • Psychiatry:
 • Recent Patents Journals:
Wydawca oferuje także zakup lub prenumeratę książek o powyższej tematyce.
Orlando


         Baza Orlando wydawnictwa Cambridge zawiera informacje o piśmiennictwie kobiet na Wyspach Brytyjskich od początków do chwili obecnej. Jest bogatym źródłem informacji dla naukowców, studentów, zainteresowanych piśmiennictwem kobiet, czy ogólnie historią kultury. Zawiera ona m.in. teksty dotyczące kobiet, ich pisania i kultury. Obejmuje on dokumenty dotyczące życia i kariery pisarskiej ponad 1200 pisarzy, wraz z dużą ilością kontekstowych materiałów historycznych na temat zagadnień, takich jak prawo, ekonomia nauki, pisania przez mężczyzn, edukacji, medycynie, polityce.
vLex

Jest pełnotekstową bazą prawniczą zawierającą materiały z ponad 120 krajów, dostępnych na unikalnej, kilkunastojęzycznej platformie. Zawiera 62,590.371 dokumentów 1013 wydawców (m.in. Oxford University Press, GALE, ProQuest). Są to dane z 18 krajów i kluczowe informacje z 128 krajów. Platforma dostępna jest w 13 językach oraz umożliwia korzystanie ze słowników i narzędzi do tłumaczenia. Została stworzona przed ponad 10 laty w Barcelonie. Misją vLex jest dostarczenie jak największej liczby publikacji prawniczych z całego świata.

Baza jest dostępna dla 5 osób równocześnie!

Dodatkowe informacje:
ibuk.pl

Wydawnictwo PWN proponuje dostęp testowy do wybranych kategorii ibuków - łącznie 2870 książek różnych wydawców. Są to książki między innymi z zakresu:
 • Nauk ekonomicznych
 • Nauk humanistycznych
 • Nauk matematyczno-przyrodniczych
 • Nauk społecznych
 • Informatyki
 • Informacji naukowej
 • Literatury faktu
 • Medycyny
 • Prawa
 • Teologii
 • Kryminalistyki
 • Sportu
Ponadto PWN oferuje:
 • Darmowe publikacje
 • Publikacje obcojęzyczne
 • Słowniki, leksykony, kompendia
 • Czasopisma naukowe
 • Literaturę popularnonaukową
 • Podręczniki i lektury szkolne
 • Przewodniki
Czytanie książek w ibuku umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji specjalnych czytników. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi java_script oraz Cookies, a także zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej. Treść książki otwiera się na nowej karcie lub w nowym oknie (zależnie od przeglądarki WWW).
 1. Dostęp do publikacji z sieci bibliotecznej na stronie http://korpo.ibuk.pl/, w zakładce "dostępne książki" http://korpo.ibuk.pl/katalog_uczelni.php. Przy udostępnionych pozycjach pojawia się przycisk "czytaj".
 2. Dostęp do publikacji spoza sieci bibliotecznej: https://prima.uwb.edu.pl/

Brill

Brill’s New Jacoby
Zawiera Fragmenty greckich historyków częściach I, II i III. Głównym wydawcą jest Ian Worthington (University of Missouri). Jest to podstawowe źródło do badań nad starożytnym świecie. Zawiera:
 • Nowe przekłady z źródeł języka angielskiego
 • Nowe wprowadzenia do Historyków
 • Nowe komentarze
 • Nowe bibliografie

New Pauly Online
Obejmuje cały oryginalny Der Neue Pauly (opublikowane 1996-2003) wraz z Pauly Nowym. Obejmuje standardowe prace referencyjne dla studentów i uczonych o starożytności. Zawiera piętnaście tomów (starożytność, 1-15) poświęconych grecko-rzymskiemu antykowi i obejmuje ponad dwa tysiące lat historii, począwszy od drugiego tysiąclecia pne do wczesnego średniowiecza Europy. Specjalny nacisk położono na interakcję między kulturą grecko-rzymską, z jednej strony, a kulturą semicką, germańską, celtycką oraz kulturą słowiańską i judaizmem starożytnym, chrześcijaństwem i islamem, z drugiej strony. Pięć tomów (tradycji klasycznej, IV) jednoznacznie dotyczy długiej i wpływowej w następstwie starożytności i procesu ciągłej reinterpretacji i rewaloryzacji zabytkowego dziedzictwa, w tym historii klasycznej.

Encyclopedia of Christianity Online
Opisuje współczesne chrześcijaństwo, przekonania i społeczności w kontekście 2000 lat tradycji apostolskiej i historii chrześcijańskiej, opierając się na trzecim, zmienionym wydaniu świetnie przyjętej przez krytyków niemieckich pracy Kirchenlexikon Evangelisches. The Encyclopedia of Christianity Obejmuje wszystkie 5 tomów edycji wydruku latach 1999-2008, który stał się standardem w pracy w badaniach chrześcijaństwa, zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości. Poza chrześcijaństwem, zawiera także informacje o innych światowych religiach i filozofiach, malując religijny i społeczno-kulturowy obraz, w którym chrześcijaństwo się znajdowało i znajduje.

Religion Past and Present
Jest to pełniejsza, zaktualizowana encyklopedia dotycząca religii na całym świecie. Zawiera najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań religii, szeroki zakres tematów związanych z religią. Kontynuuje ona tradycję pogłębionej wiedzy i autorytetu powołanych przez pokolenia uczonych religijnych, studia teologiczne i biblijne. Łączy wiedzę o przeszłości z teraźniejszą.
Cambridge Books Online

Cambridge Books Online

Cambridge University Press jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych wydawnictw akademickich na świecie, lider w takich dziedzinach jak astronomia, studia Shakespeare'a, ekonomia, matematyka, polityka itd.

Cambridge Books Online udostępnia ponad 12,000 książek – w większości są to tytuły opublikowane niedawno. Wkrótce tysiące starszych książek również pojawią się w serwisie.

Cambridge Books Online oferuje zasoby z wielu dziedzin współczesnej nauki, w tym renomowane pozycje z nauk technicznych i biomedycznych, jak również z humanistyki i nauk społecznych.
scientific american

Scientific American założony w 1845 roku, przekazuje unikalne komentarze i artykuły odnośnie inspirujących odkryć w nauce i technologii już przez 167 lat. Z racji, że jest to najdłużej publikowany magazyn w Stanach Zjednoczonych, czytelnicy z całego świata śledzą publikacje Scientific American po to, aby zrozumieć jak nauka i technologia kształtują naszą przyszłość. Zawartość to artykuły laureatów nagród Nobla oraz czołowych dziennikarzy. Scientific American to możliwość poznania różnych obszarów nauki, z naciskiem na pojawiające się trendy i nowości.
Dzienniki Królowej Wiktorii (Queen Victoria’s Journals)

Dzienniki Królowej Wiktorii (Queen Victoria’s Journals) to serwis, który odtwarza każdą stronę z zachowanych tomόw Dziennikόw Królowej Wiktorii (w tym szkice tomόw oraz kopie wykonane przez Lorda Esher i księżną Beatrice), jako wysokiej rozdzielczości kolorowe obrazy, wraz z odrębnymi fotografiami licznych ilustracji i wkładek z tych tomόw.

Ogółem 141 tomy zostały zdigitalizowane, liczące około 33,000 stron.Teksty wszystkich wersji dzienników będą dostępne jako dokładne stenogramy do łatwego czytania i przeszukiwania.

Projekt digitalizacj dziennków królowej Wiktorii został przeprowadzony we współpracy z Biblioteką Bodleian, Oxford oraz Królewskimi Archiwami w Londynie. Wydanie Dzienników królowej Wiktorii zbiegło się w czasie z obchodami Diamentowego Jubileusz królowej Elżbiety II – ktόra jest jedyną brytyjską monarchinią (poza królową Wiktorią), panującą obecnie przez 60 lat.
Book Citation Index

Indeks cytowań książek, jest najnowszą bazą cytowań Thomson Reuters, poszerzającą uniwersum Web of Science o szerokie spektrum publikacji. Wraz z nią, użytkownicy otrzymują dostęp do bazy ponad 30 tysięcy tytułów książek, która rokrocznie będzie się rozrastać o kolejne 10 tysięcy. W chwili obecnej archiwa sięgają roku 2005 i oferują informacje o ponad 15 milionach odnośników w blisko 400 tysiącach rozdziałów. Book Citation Index integruje się w wyszukiwaniu z innymi indeksami cytowań w ramach bazy Web of Science, dostarczając jeszcze bardziej kompletny obraz piśmiennictwa w danej dyscyplinie. Ponad 60% pozycji dotyczy nauk społecznych i humanistycznych, które nie są tak szeroko reprezentowane w czasopismach. Dzięki możliwościom platformy Web of Knowledge dane o publikacjach z nowej bazy wzbogacą analizy cytowań czy wyliczenia indeksów, w tym np. indeksu Hirscha.

Ulotkę informacyjną o Book Citation Index można pobrać ze strony: wokinfo.com

By szerzej zapoznać się z Book Citation Index zapraszamy do odtworzenia nagranego szkolenia o Book Citation Index na stronie: Indeks cytowań książek

lub prosimy korzystać z bezpłatnych szkoleń, o których informacje znajdują się na stronie: wokinfo.com/training
Ovid LinkSolver

Narzędzie linkujące firmy Ovid Technologies. Porządkuje ono zbiory elektroniczne Uniwersytetu w Białymstoku według tytułów (alfabetycznie) oraz dziedzinowo. Lista A-Z umożliwia dostęp do zawartości czasopism. Jest ona stale uaktualniana.

Dostęp do 14 listopada 2012
INSPEC

Ovid INSPEC- baza bibliograficzno-abstraktowa obejmująca informacje nt. światowej literatury naukowej z dziedziny fizyki, elektroniki, technologii elektronowej, informatyki, komunikacji i innych dziedzin inżynierii. Baza stanowi największy na świecie indeks do literatury z dziedzin nauk technicznych, zawiera dane na takie tematy jak: inżynieria materiałowa, oceanografia, fizyka jądrowa, geofizyka, biofizyka i inżynieria biomedyczna. Główną część zawartości stanowią artykuły czasopism oraz referaty z konferencji. Indeksowane są również znaczące książki, raporty techniczne oraz dysertacje. Baza obejmuje ponad 11 milionów rekordów. Źródła objęte bazą to między innymi ponad 4,200 czasopism naukowych i ponad 2,000 referatów z konferencji naukowych, książki i raporty odpowiadające następującym publikacjom w wersji drukowanej: Physics Abstracts, Electrical & Electronics Abstracts, Computer & Control Abstracts. Inspec:
 • wspomaga prace badawcze inżynierów i naukowców, dostarczając informacji o istotnych artykułach w czasopismach, konferencjach naukowych itd
 • jest to ważne źródło najnowszych informacji, zawierające dane o nowych produktach, prognozach technicznych, wywiad gospodarczy, wyszukiwania dot. patentów
 • przedstawia specjalne indeksy tematyczne, używając słownika Inspec Thesaurus and Classification, pozwalając oszczędzać czas
 • posiada w pełni zintegrowane odnośniki do Journals@Ovid oraz do zewnętrznych stron wydawców, pozwalające na korzystanie z pełnych tekstów artykułów
 • pełna integracja z pozostałymi bazami firmy Ovid
Pomoce:

Dostęp do 14 listopada 2012 roku.
Book Academic Subscription Collection

Kolekcja zawiera ponad 86.500 książek akademickich. W kolekcji znajdują się książki z zakresu: sztuki, biznesu i ekonomii, edukacji, krytyki literackiej, medycyny, filozofii, poezji, politologii, religii, socjologii, technologia i inżynierii oraz wiele innych.

Kolekcja została dodana na platformę EBSCOhost i dostęp do niej jest taki sam jak do baz EBSCO. Zintegrowanie książek i baz na tej samej platformie EBSCOhost ułatwia prowadzenie wyszukiwania w połączonych zbiorach książek elektronicznych i baz danych a otrzymane rezultaty są wyświetlane na jednej liście.

Dostęp testowy do 22 listopada 2012 r.
Counseling and Therapy in Video: Volume III

Unikatowa kolekcja wydawnictwa Alexander Street Press. Zawiera ponad 300 godzin filmów szkoleniowych, materiałów z autentycznych sesji terapeutycznych prowadzonych przez wybitnych psychiatrów, psychologów i pracowników socjalnych. Filmy są przeznaczone do szkolenia i kształcenia ustawicznego, zawierają unikatowe informacje, pozwalają przyjrzeć się realiom pracy z pacjentami oraz wyzwaniami jakie związane są z pracą terapeutów w nowych tematach między innymi: media, weterani, cyberprzemoc, czy neurologia.

Oferuje klasyczne filmy z zakresu poradnictwa i psychoterapii, z udziałem takich osób jak Wiktor Frankl, Albert Bandura, Albert Ellis, Aaron Beck, i Jay Haley, których teoretyczne modele kształtują współczesne poglądy na poradnictwo.

Więcej informacji

Baza dostępna do 22 listopada 2012 r.
MUSE

Project MUSE utworzony został w 1993 roku przez Johns Hopkins University Press i Milton S. Eisenhower Library (MSEL). Początkowo baza zawierała tylko czasopisma wydawane przez Johns Hopkins University Press. Obecnie oferuje czasopisma ponad 132 wydawców. Opiera się na współpracy z bibliotekami i wydawcami.

Premium Collection – to pełna kolekcja MUSE, która zawiera ok. 503 tytuły, zakres tytułów zwiększa się co roku. W kolekcji zawierają się pełnotekstowe tytuły czasopism z zakresu dziedzin humanistyki i nauk społecznych. Czasopisma w kolekcji są tytułami recenzowanymi i indeksowanymi, zawierającymi artykuły autorstwa respektowanych uczonych. Tytuły nie są objęte embargo czasowym, dostępne są w wielu przypadkach jeszcze zanim ukaże się wersja drukowana danego tytułu. Wersja online na platformie obejmuje pełną zawartość czasopism, w tym wszystkie wykresy, tabele, elementy graficzne itd. Większość artykułów udostępniane jest zarówno w HTML jak i PDF.

Dostęp do 28 listopada 2012 roku
Kolekcja książek połączona jest teraz z nowymi narzędziami wyszukiwania Okres próbnego dostęp do narzędzia Book Citation Index w Web of Science - do 30 grudnia!

Mogą teraz Państwo zaproponować użytkownikom łatwość nawigacji i rozumienia linków dotyczących cytowań w obszarze obejmującym poprzednią zawartość Państwa Web of Science oraz 30 000 książek naukowych. Narzędzie Book Citation Index wypełnia lukę w zakresie cytowań w sferze nauk ścisłych, sztuki oraz nauk społecznych i humanistycznych.
Zobacz na jak płynne wyszukiwanie w książkach, czasopismach i materiałach pokonferencyjnych w jednym źródle pozwala narzędzie Book Citation Index.

Narzędzie Book Citation Index w Web of Science to:
 • Jeden punkt dostępu do cytowań w obrębie czasopism, materiałów pokonferencyjnych i książek dające kompletniejsze wyniki w zakresie dowolnego tematu badań
 • Widoczność posiadanych przez Państwa cennych kolekcji i źródeł za pośrednictwem odsyłaczy do katalogów Państwa biblioteki oraz książek elektronicznych
 • Znakomite narzędzie pozwalające na dostęp i przetwarzanie danych potrzebnych do mierzenia produktywności i wydajności poszczególnych naukowców, wydziałów, programów lub instytucji
Zakres indeksu będzie poszerzany poprzez dodawanie 10 000 nowych tytułów rocznie.

Celem Thomson Reuters jest zapewnienie instytucjom i agendom rządowym dostępu do najwyższej jakości literatury niezbędnej do celów badawczych, dokonywania odkryć oraz oceny wydajności. Więcej informacji na stronie wokinfo.com
Ebrary Academic Complete

Ta wielodziedzinowa kolekcja książek elektronicznych, która zawiera ponad 80.000 tytułów renomowanych wydawców. W ramach kolekcji dostępne są tytuły wszystkich kolekcji. Reprezentowane dyscypliny:
 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
 • biologia,
 • chemia,
 • ekonomia,
 • filozofia,
 • historia,
 • literaturoznawstwo, językoznawstwo,
 • matematyka, fizyka, astronomia,
 • medycyna,
 • geologia, geografia,
 • edukacja,
 • politologia,
 • prawo,
 • psychologia, socjologia,
 • religioznawstwo,
 • sztuki piękne,
 • technika.
Umożliwia:
 • przeglądanie każdego fragmentu zawierającego poszukiwane hasło,
 • przeglądanie dokumentu strona po stronie oraz otwieranie strony o wskazanym numerze,
 • założenie tzw. indywidualne konto użytkownika (zakładka: Sign In, a następnie Create an account)., które pozwala m.in. automatycznie przechowywać w osobistym profilu użytkownika (zakładka Bookshelf) zaznaczane fragmenty, komentarze i adnotacje.
UWAGA!
Z każdej przeglądanej książki można:
 • kopiować nie więcej niż 40 stron z przeglądanej publikacji w trakcie 1 sesji
 • drukować nie więcej niż 40 stron z przeglądanej publikacji w trakcie 1 sesji


Dostęp do 4.stycznia 2013.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

:
:
:
:
CDE:
OIN:
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka