Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., czw.: 8:00 - 18:00; wt., śr., pt.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Archiwum baz testowanych 2011

WYDAWNICTWA OXFORD UNIVERSITY PRESS

Oxford English Dictionary Online
Powszechnie uznany za najbardziej autorytatywny i pełny słownik języka angielskiego na świecie. Opisuje rozwój języka w ciągu jego 1,500-letniej ewolucji na przykładzie 2,5 mln. cytatów z najróżniejszych źródeł.

Dostęp testowy do 1 kwietnia 2011 roku.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej

Oxford Language Dictionaries Online
Baza zawiera wysokiej jakości słowniki języków francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz włoskiego, w tym słowniki dwujęzyczne, różnorodne unikalne narzędzia lingwistyczne, umożliwiające i wspierające naukę języków obcych. Jest największym współczesnym słownikiem języka angielskiego oraz przewodnikiem po tym języku. Pokazuje prawidłowe użycie wyrazów w zdaniu i tworzone przez nie związki stanowiące podstawę naturalnej wypowiedzi w języku angielskim, zarówno w jego odmianie brytyjskiej, jak i amerykańskiej

Dostęp testowy do 1 kwietnia 2011 roku.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej

Oxford Scholarship Online
Najlepsze książki naukowe z dziedzin humanistycznych oraz z nauk społecznych. Dostęp do pełnych tekstów ponad 1,200 książek wydawnictwa Oxford m.in.z ekonomii, finansów, filozofii, nauk politycznych, religii, psychologii, prawa i historii. Baza zawiera specjalnie przygotowane streszczenia rozdziałów i książek jak również słowa kluczowe, umożliwiając nowe sposoby prowadzenia badań dla studentów i pracowników naukowych.

Dostęp testowy do 1 kwietnia 2011 roku.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej

Oxford Handbooks Online
Pełnotekstowa dostępna online jako zbiór czterech tematów modułów - Business & Management, filozofii, nauk politycznych i religii. Każdy podręcznik ma aspekt dyscypliny i rozpakowuje go, tłumacząc, kluczowe kwestie, klasycznych i współczesnych debat na temat tych zagadnień. Oxford Podręczniki Online jest aktualizowana o nowe tytuły trzy razy w roku.

Dostęp testowy do 1 kwietnia 2011 roku.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej
Word eBook Library
Baza zawiera ponad 750 000 e-Booków i e-Dokumentów, m.in. słowniki, encyklopedie, informatory, podręczniki gramatyki w różnych językach, filmy, muzyka, fotografie).

Dostęp testowy do 13 marca 2011 roku.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej
Literature Resource Center (LRC)
Obszerna baza literacka, która zawiera m.in. pełne teksty ok. 650.000 artykułów z ponad 300 naukowych czasopism literackich, w tym 70 000 wybranych krytycznych esejów i recenzji dotyczących literatury światowej, 30.000 tekstów literackich (poezje, opowiadania i sztuki sceniczne), ponad 4.500 wywiadów, linki do 5000 sprawdzonych stron internetowych o autorach, 140 000 biografii, a także Encyklopedię Literatury "Merriam-Webster".

Dostęp testowy do 31 stycznia 2011 roku.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.
Historical Abstracts with Full Text
Literacka baza danych zawierająca materiały dotyczące historii i kultury USA i Kanady od czasów prehistorycznych aż po współczesność. Dzięki selektywnemu indeksowi obejmującemu 1 700 czasopism wydanych od roku 1964 ta baza danych zapewnia również pełnotekstową zawartość ponad 196 czasopism i ponad 92 książek. Przeciwwagę dla bogato reprezentowanych czasopism wydawanych w języku angielskim stanowi spojrzenie na tematy i wydarzenia z perspektywy międzynarodowej, dostępne dzięki anglojęzycznym abstraktom artykułów opublikowanych w ponad 40 językach
America: History & Life with Full Text
Zakres tematyczny bazy obejmuje historię świata (bez USA i Kanady) od roku 1450. Obejmuje takie dziedziny jak historia świata, historia wojskowości, historia kobiet, historia edukacji i wiele innych. Baza zawiera selektywny indeks wybranych artykułów historycznych z ponad 1 800 czasopism (od roku 1955) w przeszło 40 językach. 800 000 rekordów oraz dostęp do pełnego tekstu ponad 316 czasopism i ponad 138 książek.

Bazy znajdują się na platformie EBSCOhost. Są dostępne z komputerów znajdujących się w sieci UwB.


Oxford English Dictionary Online
Powszechnie uznany za najbardziej autorytatywny i pełny słownik języka angielskiego na świecie. Opisuje rozwój języka w ciągu jego 1,500-letniej ewolucji na przykładzie 2,5 mln. cytatów z najróżniejszych źródeł.

Dostęp testowy do 20 marca 2011 roku.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej

Oxford Language Dictionaries Online
Baza zawiera wysokiej jakości słowniki języków francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz włoskiego, w tym słowniki dwujęzyczne, różnorodne unikalne narzędzia lingwistyczne, umożliwiające i wspierające naukę języków obcych. Jest największym współczesnym słownikiem języka angielskiego oraz przewodnikiem po tym języku. Pokazuje prawidłowe użycie wyrazów w zdaniu i tworzone przez nie związki stanowiące podstawę naturalnej wypowiedzi w języku angielskim, zarówno w jego odmianie brytyjskiej, jak i amerykańskiej

Dostęp testowy do 20 marca 2011 roku.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej

Oxford Scholarship Online
Najlepsze książki naukowe z dziedzin humanistycznych oraz z nauk społecznych. Dostęp do pełnych tekstów ponad 1,200 książek wydawnictwa Oxford m.in.z ekonomii, finansów, filozofii, nauk politycznych, religii, psychologii, prawa i historii. Baza zawiera specjalnie przygotowane streszczenia rozdziałów i książek jak również słowa kluczowe, umożliwiając nowe sposoby prowadzenia badań dla studentów i pracowników naukowych.

Dostęp testowy do 20 marca 2011 roku.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej

Oxford Handbooks Online
Pełnotekstowa dostępna online jako zbiór czterech tematów modułów - Business & Management, filozofii, nauk politycznych i religii. Każdy podręcznik ma aspekt dyscypliny i rozpakowuje go, tłumacząc, kluczowe kwestie, klasycznych i współczesnych debat na temat tych zagadnień. Oxford Podręczniki Online jest aktualizowana o nowe tytuły trzy razy w roku.

Dostęp testowy do 20 marca 2011 roku.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej
Word eBook Library
Baza zawiera ponad 750 000 e-Booków i e-Dokumentów, m.in. słowniki, encyklopedie, informatory, podręczniki gramatyki w różnych językach, filmy, muzyka, fotografie).

Dostęp testowy do 13 marca 2011 roku.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej
Literary Reference Center - obszerna baza literacka, zawiera szerokie spektrum informacji z prac encyklopedycznych, książek, czasopism literackich i innych źródeł na temat tysięcy autorów i ich prac. Baza obejmuje pełny tekst ponad 35.000 streszczeń i przeglądów dzieł literackich, ok. 100.000 artykułów i esejów z zakresu krytyki literackiej, ponad 253.000 biografii autorów, ponad 460 czasopism literackich, ponad 693.000 recenzji książek, ponad 78.000 wierszy i poematów klasycznych i współczesnych, około 20.000 opowiadań, ponad 6.500 wywiadów z autorami, 8.200 tekstów klasycznych i wiele innych publikacji.
Baza zawiera encyklopedie: Merriam Webster's Encyclopedia of Literature, Continuum Encyclopedia of American Literature, Continuum Encyclopedia of British Literature, Continuum Encyclopedia of Children's Literature, The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Beacham's Research Guide to Biography and Criticism (six volumes), The Oxford Illustrated History of English Literature, The Columbia Companion to the 20th Century American Short Story, całość bazy MagillOnLiterature Plus™ i wiele innych.
Więcej informacji oraz lista publikacji zawartych w bazie znajduje się na stronie:
http://www.ebscohost.com/academic/literary-reference-center

Literary Reference Center Plus - obejmuje pełną zawartość Literary Reference Center oraz dodatkowo:
 • ponad 1.200 pełnotekstowych literackich publikacji encyklopedycznych m.in. w zakresie dramatu, poezji, literatury religijnej, literatury dziecięcej i innych dziedzin
 • ponad 200 dodatkowych pełnotekstowych czasopism literackich m.in. w zakresie studów wielokulturowych, folkloru, literatury historycznej i latynoamerykańskiej, t.j. łącznie ok. 675 czasopism pełnotekstowych
 • 35 tomów literatury współczesnej "New Contemporary Literature Titles" wydawnictwa Salem Press obejmujące prace z zakresu fantastyki naukowej, literatury współczesnej, filozofii świata, literatury religijnej oraz biografie laureatów literackiej nagrody Nobla
 • 40 pełnotekstowych przewodników dla studentów w zakresie:
  •      Literatury Amerykańskiej - pomagają studentom w zrozumieniu nowel i sztuk autorów amerykańskich
  •      Literatury Angielskiej - pomagają studentom w studiach nowel, poematów i sztuk
  •      Gatunków Literackich - pomagają studentom w zrozumieniu charakterystyki różnych form literackich
 • filmy wideo na temat prac literackich i autorów

Więcej informacji oraz lista publikacji zawartych w bazie znajduje się na stronie:
http://www.ebscohost.com/academic/literary-reference-center-plus
WYDAWNICTWA OXFORD UNIVERSITY PRESS

Oxford English Dictionaries Online
Dodatkowe informacje: pdf
Ten najbardziej znany i ceniony słownik języka prezentuje słownictwo angielskie od chwili najstarszego zapisu (740 r.), aż do czasów dzisiejszych, z wszystkimi faktami dotyczącymi ich formy, kontekstu, wymowy i etymologii. Obejmuje on nie tylko standardowy język literacki i konwersacyjny – czy to obecny, czy też przestarzały, czy archaiczny – ale również podstawowe słownictwo techniczne i szeroki zakres słownictwa dialektów i slangu. Aktualizacje, przegląd i rozszerzenie OED następuje co trzy miesiące.

Dostęp testowy do 24 kwietnia 2011 roku.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej
Metawyszukiwarka EBSCO


IEBSCOhost Integrated Search (EHIS) to metawyszukiwarka, w której wszystkie zasoby są podłączone zdalnie przy pomocy konektorów (łączy). Zapytanie wyszukiwawcze użytkownika jest wysyłane jednocześnie na serwery różnych dostawców do wszystkich podłączonych kolekcji, baz i serwisów i rezultaty z tych źródeł są wyświetlane na jednej platformie EBSCOhost. Aby skrócić czas oczekiwania na wyświetlanie rezultatów z każdej bazy jest wyświetlane na wstępnej liście do 30 rezultatów, ale użytkownik może ściągnąć kolejną partię po 30 rezultatów lub wejść do określonej bazy i ściągnąć wszystkie rezultaty w niej dostępne. Oprócz tego pewnym ograniczeniem tego serwisu jest fakt, że przy ściąganiu rezultatów metawyszukiwarka jest zdana na to, jak każda z podłączonych baz indeksuje metadane i jakie metadane posiada.


EBSCO Discovery Service (EDS) metadane są posadowione na jednym serwerze EBSCOhost. Zapytanie wyszukiwawcze użytkownika jest więc wysyłane na serwer EBSCO do zbioru znormalizowanych metadanych. Dzięki temu rezultaty są wyświetlane bardzo szybko w zunifikowany sposób bez czekania na odpowiedź ze strony serwerów poszczególnych wydawców i dostawców i bez ograniczeń co do ilości wyświetlanych rezultatów.

Serdecznie zapraszamy do korzytania z metawyszukiwarek

Dostęp testowy do 30 kwietnia 2011 r.
AIP
AIP - dodatkowe tytuły czasopism
 1. AIP Proceedings
 2. Journal of Physical and Chemical Reference Data
 3. Low Temperature Physics
 4. Journal of Laser Application
 5. Powder Difraction
 6. Journal of the Acoustical Society of America
 7. Journal of Rheology
 8. American Journal of Physics
 9. The Journal of Vacuum Science and Technology (B)
 10. The Journal of Vacuum Science and Technology (A)
 11. Surface Science Spectra
 12. Biointerphases
 13. Society of Exploration Geophysicists – Journals (Leading Edge, Geophysics)
 14. Society of Exploration Geophysicists – Expanded Abstracts
 15. Society of Exploration Geophysicists – Books
 16. Society of Exploration Geophysicists – Dictionary of Applied Geophysics
Dostęp testowy do 15 maja 2011 roku.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.
nature.com
Czasopisma Nature Publishing Group

Wydawnictwo Nature Publishing Group zaangażowane jest w rozwój nauki, ewolucję naukowej działalności wydawniczej oraz jak najlepsze wykorzystywanie nowych technologii i modeli biznesu w celu wspierania i finansowania tych działań. W okresie testowania możliwy jest dostęp do pełnych tekstów wybranych tytułów czasopism naukowych z zakresu nauk przyrodniczych, z uwzględnieniem dziedzin biomedycznych. Dostęp na czas testów obejmuje głównie 17 czasopism publikujących wyniki aktualnych prac badawczych (Nature Research): Dostęp testowy do 27 czerwca 2011 roku.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.

Książki elektroniczne EBSCO

Kolekcja obejmuje ponad 500 książek elektronicznych i książek audio takich wydawców jak m.in: Taylor & Francis Routledge, Elsevier LTD, Oxford University Press, Cambridge eText, ABC-CLIO. Zakres tematyczny: biznes, ekonomia, medycyna, nauki humanistyczne, nauki ścisłe, technologia, nauki społeczne, psychologia i wiele innych.
Konto testowe dostępne jest, wraz z pozostałymi bazami EBSCO, na platformie EBSCOhost. w zakładce "Książki elektroniczne EBSCO-dostęp testowy".

Dostęp testowy do 30 czerwca 2011 roku.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.
Bazy EBSCO z zakresu literaturyLiterary Reference Center™ to obszerna baza literacka, zawiera szerokie spektrum informacji z prac encyklopedycznych, książek, czasopism literackich i innych źródeł na temat tysięcy autorów i ich prac. Baza obejmuje pełny tekst ponad 35.000 streszczeń i przeglądów dzieł literackich, ok. 100.000 artykułów i esejów z zakresu krytyki literackiej, ponad 253.000 biografii autorów, ponad 460 czasopism literackich, ponad 693.000 recenzji książek, ponad 78.000 wierszy i poematów klasycznych i współczesnych, około 20.000 opowiadań, ponad 6.500 wywiadów z autorami, 8.200 tekstów klasycznych i wiele innych publikacji.

Baza zawiera encyklopedie: Merriam Webster's Encyclopedia of Literature, Continuum Encyclopedia of American Literature, Continuum Encyclopedia of British Literature, Continuum Encyclopedia of Children's Literature, The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Beacham's Research Guide to Biography and Criticism (six volumes), The Oxford Illustrated History of English Literature, The Columbia Companion to the 20th Century American Short Story, całość bazy MagillOnLiterature Plus™ i wiele innych.
Baza Literary Reference Center obejmuje również w całości zawartość bazy MagillOnLiterature Plus™ - wydawanej przez Salem Press.

MagillOnLiterature Plus™ łączy zawartość baz MagillOnLiterature i MagillOnAuthors w jedną zintegrowaną bazę. Zawiera ok. 35.000 krytycznych analiz prac literackich, 6.500 rekordów bibliograficznych, ponad 1.000 ilustracji i słownik 1.310 terminów literackich. Obejmuje również recenzowane eseje krytyczne, krótkie streszczenia akcji utworów literackich, pogłębione analizy bohaterów literackich i obszerne dyskusje literackie na temat prac ponad 8.500 pisarzy, poetów, dramaturgów, eseistów i filozofów. Eseje bibliograficzne obejmują 2.500 najbardziej poczytnych autorów i zawierają aktualne listy najważniejszych prac każdego autora oraz aktualną bibliografię. Ponadto w bazie znajduje się 395 obszernych prac przeglądowych na temat różnych gatunków literackich, okresów w literaturze i literatury poszczególnych narodów.

MagillOnLiterature Plus zawiera również:

 • Akcje wybitnych utworów literackich (12 woluminów)
 • Akcje wybitnych utworów literackich II (58 woluminów)
 • Encyklopedia Autorów Świata (5 woluminów)
 • Encyklopedia Bohaterów Literackich (5 woluminów)
 • Magill's Literary Annual 1990-2005 - rocznik literacki- (32 woluminy)
 • Magill's Guide to Science Fiction and Fantasy Literature - przewodnik literatury science fiction i literatury fantastycznej - (4 woluminy)
 • Magill Book Reviews - przeglądy książek (6,800+)
 • Critical Surveys – przeglądowe krytyki literackie (35 woluminów)
 • Magill's Choice: Shakespeare (1 wolumin)
 • Magill's Choice: 100 Masters of Mystery and Detective Fiction (2 woluminy)
 • World Philosophers and Their Works – filozofowie świata i ich dzieła -(3 woluminy)
Więcej informacji oraz lista publikacji zawartych w bazie znajduje się na stronie: www.ebscohost.com

Literary Reference Center Plus obejmuje pełną zawartość Literary Reference Center oraz dodatkowo:
 • ponad 1.200 pełnotekstowych literackich publikacji encyklopedycznych m.in. w zakresie dramatu, poezji, literatury religijnej, literatury dziecięcej i innych dziedzin
 • ponad 200 dodatkowych pełnotekstowych czasopism literackich m.in. w zakresie studów wielokulturowych, folkloru, literatury historycznej i latynoamerykańskiej, t.j. łącznie ok. 675 czasopism pełnotekstowych
 • 35 tomów literatury współczesnej "New Contemporary Literature Titles" wydawnictwa Salem Press obejmujące prace z zakresu fantastyki naukowej, literatury współczesnej, filozofii świata, literatury religijnej oraz biografie laureatów literackiej nagrody Nobla
 • 40 pełnotekstowych przewodników dla studentów w zakresie:

  • Literatury Amerykańskiej - pomagają studentom w zrozumieniu nowel i sztuk autorów amerykańskich
  • Literatury Angielskiej - pomagają studentom w studiach nowel, poematów i sztuk
  • Gatunków Literackich - pomagają studentom w zrozumieniu charakterystyki różnych form literackich -72 filmy wideo na temat prac literackich i autorów


Więcej informacji oraz lista publikacji zawartych w bazie znajduje się na stronie: www.ebscohost.com

Dostęp testowy do 30 czerwca 2011 roku. Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.
Taylor & Francis Online Journals LibraryKolekcje zawierają 1,330 tytułów pełnotekstowych czasopism wydawcy Taylor&Francis, Routledge oraz Psychology Press dostępnych na platformie informaworld za lata 1997- 2011. W ramach testu istnieje dostęp do dwóch kolekcji czasopism pełnotekstowych z zakresu:

 1. Science and Technology Library - obejmującej ponad 300 tytułów czasopism z rolnictwa, ochrony środowiska, inżynierii, chemii, fizyki, matematyki, statystyki.
 2. Social Sciences and Humanities Library - ponad 1000 tytułów czasopism z nauk społecznych i humanistycznych, biznesu, ekonomii, zarządzania, edukacji, geografii.


Dostęp testowy do 30 czerwca 2011 roku.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.
OxfordJournals

Kolekcja Czasopism Oxford Univeristy Press gwarantuje dostęp do 228 najczęściej cytowanych oraz recenzowanych czasopism z dziedzin nauk ścisłych: (matematyka, fizyka, informatyka), społecznych (ekonomia, prawo) humanistycznych, przyrodniczych oraz medycznych, co jest potwierdzone między innymi wysokim wskaźnikiem Impact Factor.

Dostęp testowy do 08.07.2011.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.
BioOne

Opis bazy
muse

Project MUSE utworzony został w 1993 roku przez Johns Hopkins University Press i Milton S. Eisenhower Library (MSEL). Początkowo baza zawierała tylko czasopisma wydawane przez Johns Hopkins University Press. Obecnie oferuje czasopisma ponad 130 wydawców. Opiera się na współpracy z bibliotekami i wydawcami. Platforma gwarantuje dostęp do ponad 211 tys. pełnych tekstów około 500 tytułów recenzowanych czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Oprócz pełnych tekstów są również dostępne tabele, wykresy i obrazy. Większość artykułów udostępniana jest zarówno w formacie HTML jak i PDF.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://muse.jhu.edu/about/muse/features.html

Dostęp do 30 listopada 2011 roku.
EMIS

Opis bazy
Royal Society Journal Packages 2011

Opis bazy
Brepols Journals

Opis bazy
GALE Archives Unbound

Jewish Underground Resistance: The David Diamant Collection, 1939-1945

Okres: 1939-1944
Zawartość: 1,235 stron
Źródło-Bibioteka: McMaster University

David Diamant to pseudonim Davida Erlicha – żydowskiego komunisty i członka podziemnego ruchu oporu podczas II Wojny Światowej. Ta kolekcja składa się z oryginalnych dokumentów zebranych przez Diamant’a w ciągu 30 lat. Dotyczą one zarówno francuskiego ruchu oporu, korespondencji pomiędzy komunistycznymi komórkami jak również wątku polskiego. Większość dokumentów jest w języku francuskim, niektóre w Jidysz.

Więcej informacji na stronie wydawcy:
Jewish Underground Resistance


Correspondence from German Concentration Camps and Prisons:

Okres: 1936-1945
Zawartość: 5,747 stron
Źródło-Bibioteka: McMaster University

Kolekcja zawiera między innymi listy więźniów przetrzymywanych w niemieckich obozach koncentracyjnych, obozach pracy, obozach POW oraz więzień Gestapo w okresie przed wojennym i w czasie II Wojny Światowej. Korespondencja dotyczy, np. sposobów przesyłania paczek, środków płatniczych używanych przez więźniów, życia w obozach.

Więcej informacji na stronie wydawcy:
Correspondence from German Concentration Camps and Prisons


Records Relating to the Intergovernmental Committee on Refugees, 1938–1947

Okres: 1938-1947
Zawartość: 30,100 stron
Źródło: U.S. National Archives

Kolekcja zawiera dokumenty zebrane przez Międzyrządowy Komitet do spraw Uchodźców zorganizowany po Konferencji w Evian. Dotyczą one problemów związanych z politycznymi jak i religijnymi uchodźcami z Europy Centralnej w okresie 1938 do 1947.

Więcej informacji na stronie wydawcy:
Records Relating to the Intergovernmental Committee on Refugees


U.S. Relations with the Vatican and the Holocaust, 1940—1950

Okres: 1940-1950
Zawartość: 35,023 stron
Źródło: U.S. National Archives

Baza stanowi analizę stanowiska Watykanu względem Holokaustu w czasie II Wojny Światowej. Zawiera między innymi raporty oraz korespondencję pomiędzy Rządem USA a Watykanem.

Więcej informacji na stronie wydawcy:
U.S. Relations with the Vatican and the Holocaust


The Economy and War in the Third Reich, 1933–1944

Okres: 1933–1945
Content: 30,506 images
Źródło: Library of the London School of Economics and Political Science

Baza dostarcza raportów oraz statystyk na temat sytuacji ekonomicznej Trzeciej Rzeszy przed jak i po II Wojnie Światowej. Zawiera: Monatliche Nachweise über den Auswärtigen Handel Deutschlands (Styczeń 1933-czerwiec 1939); Der Aussenhandel Deutschlands Monatliche Nachweise (Lipiec 1939); and Sondernachweis der Aussenhandel Deutschlands (Sierpień 1939-1944).

Więcej informacji na stronie wydawcy:
The Economy and War in the Third Reich
GALE Business Insights:™ Global

Pełnotekstowa baza publikowana przez wydawnictwo Gale, udostępniana przez serwis BIG oferujący dostęp do informacji biznesowych i statystycznych w języku angielskim.

Baza zawiera:
 • dane statystyczne,
 • raporty rynkowe,
 • dane firm i korporacji,
 • studia przypadków,
 • rankingi,
 • pełne teksty gazet i czasopism naukowych,
 • interaktywne narzędzia do porównywania danych oraz tworzenia wykresów.

Szczegółowe informacje
Lista tytułów czasopism
Dostęp do 14 grudnia 2011 roku.
Counseling and Psychotherapy Transcripts, Client Narratives, and Reference Works

Opis bazy
ebsco

Criminal Justice Abstracts with Full Text
Baza jest poświęcona tematyce związanej z sądownictwem karnym I kryminolgią. Zawarte w niej publikacje pochodzą z całego świata i odzwierciedlają proces globalizacji, który nie ominął również kryminologii. Kolekcja obejmuje ponad 300.000 rekordów i pełny tekst przeszło 200 czasopism naukowych i popularno-naukowych, pełno tekstowe książki i monografie.

Criminal Justice Abstracts with Full Text

Dostęp do 17 grudnia 2011 roku.


SAGE jest międzynarodowym wydawcą czasopism, książek i mediów elektronicznych dla instytucji naukowych, edukacyjnych i zawodowych. Od 1965 roku, SAGE pomógł w edukowaniu globalnej społeczności uczonych, lekarzy, naukowców i studentów, oferując szeroki zakres obszarów tematycznych, w tym; biznes, nauki humanistyczne, nauki społeczne, technologia i medycyna. SAGE jest firmą niezależną z głównymi siedzibami w Los Angeles, Londynie, Nowym Delhi, Singapurze i Waszyngtonie.

SAGE Publications

SAGE Premier oferuje następujące funkcje i korzyści:
 • Dostęp elektroniczny do ponad 600 podlegających ocenie partnerskiej, pełnotekstowych czasopism i ponad 392 000 artykułów od 1999 roku
 • Wysokiej jakości, interdyscyplinarna treść – wszystkie czasopisma SAGE są oceniane partnersko, a ponad 50% treści w pakiecie SAGE Premier jest uwzględniana w raportach Thomson Reuters Journal Citation Reports® 2009
 • SAGE pozostaje liderem rynku (według liczby uwzględnianych tytułów) w 10 kategoriach, takich jak: komunikacja, kryminologia i penologia, edukacja specjalna, relacje pracownicze i siła robocza, politologia, psychologia matematyczna, kwestie społeczne, nauki społeczne w ujęciu interdyscyplinarnym, socjologia i urbanistyka
 • Dostęp za pośrednictwem nowej generacji nagradzanej platformy dostępu do czasopism SAGE Journals Online obsługiwanej przez HighWire Press

          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

:
:
:
:
CDE:
OIN:
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka