Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., czw.: 8:00 - 18:00; wt., śr., pt.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Archiwum baz testowanych 2007

Biblioteka książek elektronicznych EBRARY
Aby korzystać z ebrary należy zainstalować Ebrary Reader.
Instrukcja obsługi - wersja skrócona
Instrukcja obsługi - wersja pełna
Dostęp testowy do 18 grudnia 2007 roku.
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.


Czasopisma IOPscience
Dostęp testowy do 15 grudnia 2007
Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.


Nowe bazy OVID
 • CAB Abstract wraz z zakładką pełnych tekstów CAB Abstract Plus
 • CBA Abstract umożliwia wyszukiwanie także prze ISSN (należy wprowadzić nr ISSN z końcówką ".is")
 • Geobase
 • GeoRef wraz z zakładką pełnych tekstów GSW Millenium Collection
 • Medline
 • Dostęp testowy do 28 czerwca 2007 roku.
  Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.


  Humanities International Complete
  Zawiera pełny tekst 665 czasopism, książek i różnego rodzaju publikacji pełnotekstowych z całego świata oraz ponad 2 miliony rekordów bibliograficznych z ponad 2.000 czasopism, esejów, recenzji, poematów i wielu innych publikacji w dziedzinie nauk humanistycznych.
  Dostęp testowy do 31 maja 2007 roku.
  Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.
  SocINDEX with Full Text
  Jest najobszerniejszą na świecie bazą z zakresu socjologii. Baza zawiera pełny tekst ok. 400 czasopism o podstawowym znaczeniu (tzw. "core") z zawartością począwszy od 1908 r. i 150 czasopism o istotnym znaczeniu (tzw. "priority"). Baza zawiera również pełny tekst 720 książek i monografii i pełny tekst 6.740 materiałów konferencyjnych. Ponadto baza obejmuje ponad 1.910.000 rekordów z hasłami przedmiotowymi z tezaurusa zawierającego 19.300 haseł socjologicznych opracowanego przez ekspertów i leksykografów. Baza obejmuje obszerne abstrakty ponad 810 czasopism o podstawowym znaczeniu (tzw. "core") z archiwum od 1895 r. Dodatkowo zawiera dane z 630 czasopism o istotnym znaczeniu (tzw. "priority") oraz wyselekcjonowaną zawartość z ponad 2.840 czasopism (tzw. "selective"). Ponadto baza indeksuje książki/monografie, materiały konferencyjne i inne Ľródła.
  Dodatkowo baza zawiera ponad 10.000 profili najbardziej płodnych, najczęściej cytowanych i najbardziej poszukiwanych autorów.
  Dostęp testowy do 31 maja 2007 roku.
  Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.
  SCOPUS
  To największa baza abstraktów i cytowań literatury naukowej i uznanych stron sieci web.
  Uaktualniany każdego dnia, SCOPUS pokrywa:
 • Ponad 15000 tytułów czasopism od ponad 4000 wydawców, w tym ponad 230 tytułów polskich
 • Ponad 12800 czasopism akademickich, włącznie z ponad 500 tytułami Open Access
 • 700 materiałów konferencyjnych
 • 600 publikacji handlowych
 • 28 milionów abstraktów
 • 245 milionów referencji
 • Rezultaty z ponad 250 milionów naukowych stron www
 • 13 milionów patentów z 4 biur patentowych
 • Dostęp testowy do 16 czerwca 2007 roku.
  Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.
  Książki elektroniczne firmy Elsevier
  Ksiązki są podzielone na 3 grupy:
 • Reference Works, czyli Encyklopedie
 • Book Series, czyli serie książkowe
 • Handbooks, czyli podręczniki
 • i pokrywają większośc dziedzin naukowych takicj jak Nauki ¦cisłe i Inżynierskie, Nauki Przyrodnicze, Nauki Medyczne oraz Nauki Społeczne i Humanistyczne.
  Dodatkowe informacje o poszczególnych tytułach, opcjach zakupu oraz cenach
  Dostęp testowy do 16 czerwca 2007 roku.
  Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.
  Nowe bazy i narzędzia na platformie CSA      Przewodnik po platformie CSA Illumina
 • CSA Illustrata - Nauki Przyrodnicze      Informacje o CSA Illustrata
 • CSA Sociological Abstracts with ProQuest Full-Text
 • CSA Worldwide Political Science Abstracts with ProQuest Full-Text
 • COS Fund Opportunities
 • Community of Scholars
 • PapersInvited
 • Dostęp testowy do 18 maja 2007 roku.
  Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.

  EconLit with Full Text
  Baza EconLit with Full Text obejmuje pełna zawartość bazy EconLit oraz dodatkowo pełny tekst ponad 400 publikacji włączając w to bieżące pełne teksty czasopism AEA (American Economic Association) bez okresu embarga jak również bogate archiwa pełnotekstowe. Baza zawiera m. in. American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives wydawane przez AEA i wiele czasopism pełnotekstowych z zakresu ekonomii i finansow w innych jezykach niż angielski. W bazie znajduje się ok. 100 czasopism pełnotekstowych niedostępnych w bazie Business Source Complete. Pełna lista tytułów
  Dostęp testowy do 20 maja 2007 roku.
  UWAGA! Baza jest obecnie zakupiona przez Bibliotekę Uniwersytecką.
  Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.
  Archiwum Gazety Wyborczej
  Dostęp testowy do 22 marca 2007 roku.
  Z pełnych tekstów artykułów można skorzystać tylko w czytelni Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Na prośbę czytelnika bibliotekarz dyżurny wprowadzi hasło dostępu.

  Patrologia Latina
  Dostęp testowy do 12 kwietnia 2007 roku.
  Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.

  Acta Sanctorum
  Dostęp testowy do 12 kwietnia 2007 roku.
  Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.
  Luthers Werke
  Dostęp testowy do 12 kwietnia 2007 roku.
  Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.
  Digital National Security Archive (DNSA)
  Dostęp testowy do 12 kwietnia 2007 roku.
  Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.


  ProQuest
 • Criminal Justice Periodicals
 • ProQuest Law
 • ProQuest Psychology Journals
 • ProQuest Religion
 • Dostęp testowy do 31 maja 2007 roku.
  Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.


  MyiLibrary
  MyiLibrary udostępnia kolekcję kilkudziesięciu tysięcy książek. Udostępniana zawartość jest zabezpieczona. System nie pozwoli na przejrzenie całego tytułu, po przejrzeniu kilkunastu - kilkudziesięciu stron pojawi się informacja o tym, że może nastąpić odcięcie, jeśli użytkownik będzie dalej przeglądał ten tytuł - zostanie on wyłączony dla wszystkich użytkowników.
  Informujemy, że w okresie testów wszelkie próby hurtowego pobierania plików zawartych w bazie i ich lokalnej archiwizacji z wykorzystaniem m.in. programów do tzw. SPIDERING będą powodowały natychmiastowe wyłączenie dostępu dla wszystkich użytkowników.
  Dostęp testowy do 12 kwietnia 2007 roku.
  Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.

  Periodical Archive Online
  PAO zawiera prawie 9 milionów obrazów stron artykułów z ponad 470 tytułów - oferując instytucjom wirtualną bibliotekę kompletnych roczników czasopism z prawie 200 lat od 1802 do 1995.
  Dostęp testowy do 30 kwietnia 2007 roku.
  Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.


  Periodical Index Online
  PIO - to indeksy i abstrakty ponad 4700 tytułów czasopism (1665 - 1995).
  Dostęp testowy do 30 kwietnia 2007 roku.
  Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.


  Factiva
  Serwis informacyjny i biznesowy, łączy zawartość Dow Jones Interactive i Reuters Business Briefing.
  Dostęp testowy do 11 marca 2007 roku.
  Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uniwersyteckiej.
  Z serwisu mogą korzystać jednocześnie tylko 3 osoby.

            Płatności online

  Dokonaj płatności

  Informacje
            Godziny otwarcia:
  Dziś:

  :
  :
  :
  :
  CDE:
  OIN:
            Zapytaj bibliotekarza
                       
            Podlaska Biblioteka Cyfrowa
  Podlaska Biblioteka Cyfrowa
            ACADEMICA

  Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

  ▶ więcej informacji
            Otwarte dla zwiedzających:
  Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
  Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

  Kampus UwB, Instytutu Biologii
  (obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
  ul. Ciołkowskiego 1J


  ▶ więcej informacji...
            Projekty:
      
  Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka