Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlasie w badaniach naukowych

"Antroponimia Żydów Podlasia w XVI-XVIII wieku"
wykład prof. dr hab. Leonardy Dacewicz


     Dnia 18 listopada 2008 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie z cyklu "Podlasie w badaniach naukowych". Licznie zgromadzonych gości (m.in. dr hab. prof. UwB Beatę Godlewską-Żyłkiewicz - Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą) przywitała mgr Halina Brzezińska-Stec - dyrektor Biblioteki. Następnie przedstawiła sylwetkę prelegentki. Tym razem z wykładem wystąpiła prof. dr hab. Leonarda Dacewicz z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku, współtwórca białostockiego ośrodka onomastycznego, który zdobył uznanie w wielu krajowych placówkach naukowych, a także w uczelniach zagranicznych. Jej publikacje mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą różnych aspektów pogranicza.
     W wystąpieniu zatytułowanym "Antroponimia Żydów Podlasia w XVI-XVIII wieku" prelegentka poruszyła niezwykle ciekawe zagadnienia dotyczące naszego regionu. Prelekcję rozpoczęła od wyjaśnienia terminu onomastyka oraz omówienia jej głównych gałęzi, czyli toponimii i antroponimii. Przedstawiła historię osadnictwa na Podlasiu, ze szczególnym uwzględnieniem ludności żydowskiej. Opisała charakter kontaktów łączących Żydów z ludnością chrześcijańską, a także scharakteryzowała język żydowski. Następnie przeszła do wyjaśnienia antroponimii Żydów, zwracając przy tym uwagę na szczególne znaczenie imienia. Omówiła źródła pochodzenia imion i nazwisk żydowskich, ilustrując swoją wypowiedź przykładami.
     Wykład zakończył się ciekawą dyskusją, w trakcie której poruszony został m.in. problem zapisu imion i nazwisk żydowskich.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka