Wykaz dubletów


Ostatnio dodane:

Sortuj wg:     ID |  Autor |  Tytuł |  Miejsce wydania |  Rok wydania |  Numer |  Data dodania | 

ID Autor Tytuł Miejsce wydania Rok wydania Numer Data dodania
2215 Slavia Occidentalis Poznań 1964 24 7.09.15
2216 Jurkowski Jan Tragedia. O Polskim Scylurusie i trzech synach koronnych ojczyzny polskiej Kraków 1949 07.09.15
2217 Czubek Jan Potrójny z Plauta Piotra Cieklińskiego Kraków 1891 07.09.15
2218 Postępek Prawa Czartowskiego przeciw Narodowi Ludzkiemu 1570 Kraków 1891 07.09.15
2219 Górski Jakub Rada pańsjka 1597 Kraków 1891
2220 Mycielski Andrzej Polskie prawo polityczne (Konstytucja z 17.III.1921 Kraków 1947
2222 Daciuk B Prasa rosyjska lat 1830-1840 Warszawa 1950
2223 Katalog rękopisów Bibl. Narod. Józefa Piłsudskiego t.II, cz.2 Indeksy do katalogu rękopisów nr 1-2299 Warszawa 1938
2225 Nekrasovskij sbornik Moskwa 1951 t.1
2226 Thomson J.M. Robespierre Warszawa 1937 t.1
2236 Estreicher Karol Bibliografia Polska XIX stulecia.Wyd.2 Kraków 1979 t.XII lit.J
2237 Bartel Oskar Jan Łaski Warszawa 1955 cz.1
2238 Birkenmajer Józef "Bogurodzica" wobec hymnografii łacińskiej Warszawa 1935
2240 Świerkowski Ksawery Dziesięć wieków książki Łódź 1949
2241 Wołoszyński Roman Postawa ideowa Ignacego Krasickiego po roku 1780 Wrocław 1953
2242 Mann Maurycy Benedetto Croce. Jego estetyka i krytyka literacka Warszawa 1930
2246 Śleszyński Wojciech Togther Yet Apart. Polish-Belarusian Relations 1900-2010 Kraków 2012
2247 Man and his Enemies Białystok 2008
2248 X lat obowiążywania Kodeksu Karnego Wykonawczego Białystok 2009
2249 Scripta Classica Katowice 2014 vol.11
2252 Kucharska Eugenia Badania Slawistycznw Wiktora Grigorowicza Szczecin 1989
2253 Słownik gwar Ostródzkiego Warmii i Mazur Warszawa 2006 t. V O-Ó
2257 Pamiętniki Opolan Kraków 1954
2258 Jan Niecisław Bauduin de Courtenay Dzieła wybrane Warszawa 1976 t. II
2260 Chomko J. Nazwy osób w rosyjski m młodzieżowym ARGOT końca XX wieku Białystok 2012
2268 Limanowski B. Historia polskiej demokracji Warszawa 1957 cz.2
2270 Utrwalić chwilę... XXX-lecie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku Białystok 2007
2271 Jabłkowska R. Joseph Conrad 1857-1924 Wrocław 1961
2278 Na boku. Pisarze teoretykami literatury? Katowice 2010 t. II
2282 Cytowska M. Bibliografia druków urzędowych XVU wieku Wrocław 1961
2286 Archiwum do dziejów Literatury i Oświaty w Polsce Kraków 1886 t.V
2288 Siedlecki F. Pisma Warszawa 1989
2289 Dobrowolski W.J. Konstanty Laszczka 1959 Warszawa
2290 Sławski F. Bułgaria. Dzieje i pismiennictwo w zarysie Kraków 1947
2291 Walczy Z. Druki Łuzyckie i Łużyc dotyczące w zbiorach BJ oraz Katedry Filologii Słowiańskiej UJ Fi Kraków 1971
2292 Jakowska K. O cyklu opowiadań Białystok 2011
2293 Hahn V. Bibliographia Vergiliana Polonorum Leopoli 1931 1930/1931
2294 Kot S. (wydał) Szymona Mariciusa z Pilzna koresondencja z lat 1551-1555 Kraków 1929
2296 Kawecka A. Biblioteka Narodowa w Warszawie Warszawa 1934
2298 Tvaranovic G. Pod nebam Aicyny Białystok 2005
2299 Klimaszewski Z.T. Partie polityczne. Struktury krajowe i województwa podlaskiego Białystok 2010
2301 Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Historyków Uniwersytetu w Białymstoku Białystok 2009 2
2303 Dziesięć lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku Białystok 2004
2304 Polskie tradycje wojskowe. Tradycje walk obronnych z najazdami Niemców, Krzyżaków, ... Warszawa 1990 t.I
2305 Wilni i Ziemia Mickiewiczowskiej Pamięci. W kręgu spraw historycznych Białystok 2000 t.I
2306 Wilni i Ziemia Mickiewiczowskiej Pamięci. W kręgu literatury i sztuki Białystok 2000 t. II
2307 Wilni i Ziemia Mickiewiczowskiej Pamięci. W kręgu języka Białystok 2000 t.III
2310 Metropolita Sawa. Doctor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku Białystok 2001
2311 Andrzej Stelmachowski. Doctor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku Białystok 1999
2312 Andrzej Wyczański. Doctor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku Białystok 1999
2314 Przegląd Wschodnioeuropejski Olsztyn 2010 t.I
2316 Kubacki W. Monachomachia przed sądem potomności Warszawa 1951
2317 Danek W. Publicystyka Józefa Ignacego Kraszewskiego w latach 1859-1872 Wrocław 1957
2318 Budzyk K. Utwór literacki oraz książka gazeta i czasopismo na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej Warszawa 1946
2320 Szczepankowska I. Język prawny I Rzeczypospolitej w "Zbiorze praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego Białystok 2004 t.I
2321 Szczepankowska I. Język prawny I Rzeczypospolitej w "Zbiorze praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego Białystok 2004 t. II
2322 Segen L. Belaruskaja mova Białystok 2007 t.I
2328 Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Warszawa 1962 cz.II: Polonica XVI wieku
2329 Vrtel-Wierczyński S. (oprac.) Bibljografja literatury polskiej za rok 1919 Lwów 1926
2330 Współpraca transgraniczna Polski z Krajami Bałtyckimi, Białorusią i Rosją-Obwód Kalonigradzki a Białystok 2002
2331 Głos 1900-1905. Bibliografia zawartości Wrocław 1954
2334 Czeska-Mączyńska M. W obronie Gdańska. Powieść z czasów wojen polsko-szwedzkich Kraków 1946
2335 Wasilewska W. Ojczyzna Warszawa 1935
2336 Weintraub W. Styl Jana Kochanowskiego Kraków 1932
2339 Kucharzewski F. Pismiennictwo techniczne polskie Warszawa 1922 t.III V. Górnictwo i Hutnictwo
2342 Literatura Polska 1918-1975. Dokumentacja bibliograficzna 1918-1944 Warszawa 1975
2345 Kulesza D. Pożegnanie z miastem. Szkice- artykuły - recenzje nie tylko o książkach Białystok 2006
2346 Wiek kobiet w literaturze Białystok 2002
2347 Konończuk E. W poszukiwaniu dostępu do przeszłości. O powieściach warsztatowych Hanny Malewskiej i Jacka Bocheńskiego Białystok 2009
2348 Goszczyński S. Zamek Kaniowski Białystok 2002
2356 Bieluk J. Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne Białystok 2013
2358 Włoczewska A. Mały leksykon pojęć i terminów grankofońskich Białystok 2012
2359 Palmer K. Reflections on Stage: Early American Theater as a Mirror of National Values Białystok 2013
2363 Parafianowicz H. Polish Perspectives on American History ISIGHTS, INTERPRETATIONS, REVISIONS Białystok 2013
2370 Teodor Bujnicki ostatni bard WKL Białystok 2012
2371 Zbliżenia. Portrety białostockich pisarzy Białystok 1990
2372 Zbliżenia. Portrety białostockich pisarzy Bochnia 1995 cz.II
2379 Globalizacja - polityka - etyka Białystok 2012 t.II
2380 Globalizacja - polityka - etyka Białystok 2013 t.III
2381 Globalizacja - polityka - etyka Białystok 2013 t. IV
2382 Ekonomia-polityka-etyka Białystok 2011 t. V
2384 przesłanki konsolidacji se
2391 Lagerlof S. Gosta Berling Warszawa 1906 t.II
2396 Borowski S. Projekt noweli wekslowej A. Zamoyskiego z rku 1778 Warszawa 1926
2397 Korzon T. O nauczaniu historyi z powodu zamierzonej reformy szkół średnich w Galicyi Warszawa 1882
2398 Jodko Ł. Orientacja rosyjska w polskiej walce niepodległościowej Warszawa 1985
2399 Ciołkoszowie A. i L. Niepodległość i Socjalizm 1835-1945 Warszawa 1984
2400 Łatyński M. Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat czterdziestych Warszawa 1987
2401 Kuśmierek J. List do wicepremiera Miczysława Rakowskiego Darłówek 1982
2402 Mały konspirator Warszawa 1983
2403 Kluz S. W potrzasku dziejowym WIN na szlaku AK Warszawa 1981
2405 Buczkowski L. Kąpiel w Lucca Kraków 1984
2407 Szukszyn W. Nocne dumania i inne utwory Warszawa 1975
2409 Próby. Almanach białostockiego Srodowiska literackiego Białystok 1989
2411 Badecki J.K. Z badań nad literaturą mieszczańsko-ludową XVII wieku Wrocław 1951
2412 Mickiewicz A. Dzieła wszystkie Warszawa 1933 t. V
2413 Mickiewicz A. Dzieła wszystkie Warszawa 1933 t. VI
2415 Lietuviskpji Tarybine Enciklopedija Wilno 1984 t.I-XII
2429 Smółkowa T. Nowe słownictwo polskie Wrocław 1977
2433 Zagórski Z. O badaniach integracji w zakresie świadomości językowej w kilku województwach zachodnich Wrocław 1982
2442 Tekstologia w krajach słowiańskich Wrocław 1963
2443 Witkowski W. Język utworów Joanicjusza Galatowskiego na tle języka piśmiennictwa ukraińskiego XVII wieku Kraków 1969
2445 Słowiańska metryka porównawcza Wrocław 1988 t.III Semantyka form wierszowych
2446 Słowiańska metryka porównawcza Wrocław 1971
2448 www
2453 Łempicki S. Wspomnienia Ossolińskie Wrocław 1948
2465 Zaron Z. Wybrane pojęcia etryczne w analizie semantycznej (Kochaj bliźniego swego) Wrocław 1985
2468 Nitsch K. O języku polskim Kraków 1920
2471 Wróblewski P. Struktura, typologia i frekwencja polskich metafor Białystok 1998
2472 Slawistyczne studia literaturoznawcze poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów Wrocław 1973
2482 Szober S. Życie wyrazów Kraków 1930 t. II Zamieranie i przemiany wyrazów
2483 Małecki M Przegląd słlowiańskich gwar Istrji Kraków 1930
2485 Szymura J. Język, mowa i prawda w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J.L. Austina Wrocław 1982
2486 Rocznik Slawistyczny Wrocław 1952 t. XVII, cz.1
2487 Rocznik Slawistyczny Wrocław 1956 t. XVIII, cz.1
2489 Ptak Cz. Język przekładów rosyjskich powieści marynistycznych Gdańsk 1955
2505 Tyskevic S. Kratkij katechizm Rzym 1942
2508 Perczyńska N. Wybrane cechy składniowo-stylistyczne polszczyzny mówionej Wrocław 1975
2511 Gruchała J.S. "Aratus" Jana Kochanowskiego-warsztat filologiczny poety Kraków 1989
2512 Wariancja normy we współczesnych słowiańskich językach literackich Wrocław 1977
2514 Doros A. Werbalne konstrukcje bezosobowe w języku rosyjskim i polskim na tle innych języków słowiańskich Wrocław 1975
2517 Malmberg B. Nowe drogi w językoznawstwie Warszawa 1969
2518 Sarkowicz R. Wyrażenie przczynowości w tekście prawnym (na przykładzie kodeksu karnego z 1969 r.) Kraków 1989
2520 Wilczewska K. Z zagadnień słowotwórstwa i semantyki Wrocław 1977
2523 Dobrzyńska T. Metafora Wrocław 1984
2529 Tokarz E. Składnia zdań złożonych współrzędnie w języku słoweńskim Katowice 1977
2530 Obrębska A Studja nad słowiańskiemi przysłówkami. Kraków 1934 t.I: Polskie "dopiero" i formacje pokrewne
2531 Tendencje interpretacyjne i generatywne w gramatyce transformacyjnej Lublin 1981
2534 Zaron Z. Ze studiów nad składnią i semantyką czasownika Wrocław 1980
2537 Sesja naukowa Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich w Krakowie w dniach 3-5 grudnia 1969 r. Wrocław 1971
2542 Taszycki W. Dawność tzw. mazurzenia w języku polskim Warszawa 1948
2552 Krzemińska W. mechanizmy słowotwórcze w kompetencji obcojęzycznej Poznań 1985
2558 Wagner Z. Ze studiów nad językiem Petra Hektorovica Wrocław 1970
2559 Krupianka A. Formacje czasownikowe z przedrostkiem o-(ob-) w języku polskim Toruń 1969
2560 Collectanea linguistica in honorem Adami Heinz Wrocław 1986
2563 Prace Językoznawcze. Zagadnienia ogólnojęzykoznawcze i slawistyczne Katowice 1995
2565 Grzegorczyk P. Index Lexicorum Poloniae Warszawa 1967
2566 Pisarkowa K. Składnia rozmowy telefonicznej Wrocław 1975
2574 Charakterystyka temporalna wypowiedzenia Wrocław 1975
2579 Smoczyński P. Przyswajanie przez dziecko podstaw systemu językowego Łodź 1955
2581 Studia poświęcone stosunkom literackim polsko-czeskim i polsko-słowackim Wrocław 1969
2583 Glottodydaktyka a lingwistyka. Materiały z II Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW Jadwisin 13-15 listopada 1974 Warszawa 1976
2592 Lubaszewski W. Gramatyka leksykalna w maszynowym słownikunjęzyka polskiego Kraków 1997
2595 Doroszewski W. Język Teodora Tomasza Jeża Warszawa 1949
2596 Chrestomata Słowiańska Kraków 1949 cz.I Teksty połud. - słow.
2599 Sienkiewicz H. Pisma. Potop Warszawa 1896
2610 Brodziński K. Pisma estetyczno-krytyczne Warszawa 1934
2611 Zbiory Bibljoteki Rapperswilskiej Warszawa 1929 I
2618 Pamiętnik Zjazdu Naukowego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie 8 i 9 czerwca 1930 Kraków 1931
2619 Roppel L. Przegląd historyczny prac nad polskim słownictwem morskim w latach 1899-1939 Gdańsk 1955
2638 Sidorenko H. Zarys wersyfikacji ukraińskiej Wrocław 1961
2663 Sprawozdania z posiedzeń Komisji Językowej TNW Wydz. I językoznawstwa i historii literatury Warszawa 1949 III
2692 Słownik gwar Ostódzkiego, Warmii i Mazur Warszawa 1972 I Rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki odprzymiotnikowe i czasowniki
2696 Krasiński Z. Pisma Wydanie jubileuszowe Kraków 1912 IV
2697 Sołta J. Zarys dziejów Serbołużyczan Wrocław 1984
2699 Księga referatów II Międzynarodowy Zjazd Slawistów Warszawa 1934 Skecja II Historia literatury
2700 II Międzynarodowy Zjazd Slawistów Ksuięga referatów Warszawa 1934 Sekcja III Kulturalno-społeczna Sekcja IV - dydaktyczna
2702 Korespondencja Fryderyka Chopina Warszawa 1955 II
2703 Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego Wrocław 1974 III
2704 Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego Warszawa 1960 I-IV
2706 Szajnocha K. Pisma Wydanie jubileuszowe Kraków 1887 II
2707 Grabski W.J. Śladem Wikingów. Sagi o Jarlu Broniszu Poznań 1948 II
2710 O poezji Karola Wojtyły Białystok 1991
2711 Noc Symbol-temat-metamorfoza Białystok 2012 II Noce polskie, noce niemieckie
2713 Wiek kobiet w literaturze Białystok 2002
2714 Kochanowski M. Powieści Witkacego wobec schematów powieći popularnej Białystok 2007
2715 Kowalczykowa A. Wokół romantyzmu. Estetyka - polityka - historia Białystok 2014
2716 Studia historyczne w Białymstoku wspomnieniami opisane 1968-2008 Białystok 2008
2719 Uwiecznić Atlantydę. Wielkulturowość Podlasia w edukacji nieformalnej Białystok 2010
2737 Chankowski S. Powstanie Styczniowe w augustowskiem Warszawa 1972 24.05.16
2738 Herbert i znaki czasu Białystok 2002 t. II 2405.16
2741 Tynecki J. Inicjacje mistyka. Rzecz o Tadeuszu Micińskim Łódź 1986 13.06.16
2742 Milecki A. Źródła i perspektywy humanizmu w twórczości Antoniego de Daint0Exupery Wrocław 1075 13.06.16
2746 Dowgiera R. (red.) Ordynacja podatkowa Białystok 2015 29.07.16
2757 Kakit T. Zanim urzesz lub ktoś odbierze Ci jedyne życiw Warszawa 2015 21.09.16
2759 Kuryłowicz B. Semantyka nazw kwiatów w poezji Młodej Polski Białystok 2012 28.09.16
2760 Bibliotekarz uwolnion- deregulacja czy degrdacja? Białystok 2013 28.09.16
2766 Czempiński J. Henryk Sienkiewicz. Duchowy wódz narodu Warszawa 1924 28.09.16
2768 Teske A. Marian Smoluchowski Warszawa 1955 28.09.16
2769 Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja? Białystok 2013 24.02.17
2774 Świętochowski A. Historia chłopów polskich w zarysie Warszawa 1947 24.02.17
2775 Stowarzyszenie Ludu Polskiego w Królestwie Polskim Gustaw Ehrenburg i "Swiętokrzyżcy" Wrocław 1978 24.02.17
2776 Zakład Narodowy im. Ossolińskich za dyrektury Adama Kłodzińskieho Wrocław 1980 24.02.17
2777 Bogucki J. Szkice krakowskie Kraków 1956 24.02.17
2778 Kryńska E.J. (red.) KEN z perspektywy XXI wieku w 240 rocznicę utworzenia Białystok 2014
2780 Parafianowicz H. Polish perspectives on American History Insights, Interpretations, Revisions Białystok 2013 24.02.17
2781 Ars historiae. Historia artis. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi Białystok 2012 24.02.17
2783 Gomolicki L. Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji 1824-1829 Warszawa 11949 27.02.17
2785 Noctes Iurisprundentiae. Scritti i Onore di Jan Zabłocki Białystok 2015 27.02.17
2787 Czerep S. Wielka operacja zimowa Pierwszej Wojny Światowej Białystok 2011 27.02.17
2788 Zapomniany dramat Warszawa 2010 t.I 27.02.17
2790 Mikulski T. Nad tekstami Kniaźnina Wrocław 1947 28.02.17
2791 Fiszman S. Mickiewicz w Rosji 11949 T.II 28.02.17
2792 Między ekonomiąa historią. Studia ofiarowane Prof. Czesławowi Nnniewiczowi z okazji jubileuszu 75. urodzin Białystok 2012 28.02.17
2793 Głębocki Z. Enter the newNegrio Białystok 2013 28.02.17
2794 Harcerski słownikbiograficzny Warszawa 2012 t. III 28.02.17
2795 Vasari G. Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów Warszawa 1980 28.02.17
2796 Smoleński W. Szkoły historyczne w Polsce Wrocław 1952 28.02.17
2798 Brzozowski S. Idee Lwów 1910 23.03.17
2799 Lewicka-Kamińska A., Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej Kraków 1962 30.03.17
2801 Zgorzelski Cz. Duma poprzedniczka Ballady Toruń 1949 30.03.17
2803 Limanowski B. Stanisław Worgell Warszawa 1948
2804 Zajączkowski A., Najstarsza wersja turecka "Husrav u sirin qutba" Warszawa 1958 cz. II 31.03.17
2805 Zajączkowski A. Poemat irański "Huserv-U-Sirin" w wersji osmańsko-tureckiej Seyhi Warszawa 1963 31.03.17
2806 Baumgart J. Bibliografia historii polskiej za rok 1949 Wrocław 1954 31.03.17
2807 Baumgart J. Bibliografia historii polskiej za lata 195201953 Wrocław 1957 31.03.17
2808 Straty Archiwów i Bibliotek Warszawskich w zakresie Rękopismiennych źródeł historycznych Warszawa 1957 t. 1 31.03.17
2809 Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Polonica wieku XVI Wrocław 1965 31.03.17
2811 Biskup M., Akta stanów Prus Królewskich Warszawa 1975 t. V, cz.3 (1511-1512) 31.03.17
2812 Zająćzkowski A. Orient jako źródło inspiracji w literaturze romantyvznej doby mickiewiczowskiej Warszawa 1955 3.04.17
2813 Zakrzewski B. Tygodniki literacki 1838-1845 Warszawa 1964 3.04.17
2814 Białostocczyzna w literaturze pięknej Białystok 1997 3.04.17
2815 Giorgi A. Psychologia jako nauka empiryczna z ludzkiej perspektywy Białystok 2002 3.04.17
2817 Piękniejszy dom od Prozy. O amerykańskiej poezji kobiecej Białystok 2005 3.04.17
2818 Pańkowska E. Twórczość Władimira Wojnowicza Białystok 2009 3.04.17
2819 Piotrowicz A. Życie towarzyskie. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego Poznań 2014 4.04.17
2820 Kietlińska A. (red.) Polonistyka za granicą Białystok 2012 4.04.17
2821 Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny Białystok 2013 4.04.17
2822 Sokólska U. Studia i szkice o języku pisarzy Białystok 2010 4.04.17
2823 Sieradzan J. Charyzma. Jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym Białystok 2008 4.04.17
2824 Jakimiuk-śawczyńska W. Liryka Konstantego Fofanowa na tle nurtu sztuki czystej Kraków 2005 11.04.17
2825 Sieradzan J. (red.) Narcyzm. Jednostka - społeczeństwo - kultura Białystok 2011 11.04.17
2828 Zaniewska T. Arystokracja ducha. Od wspólnoty rodzinnej do wspólnoty światowej. Rozmowy z artystą rzeźbiarzem i filozofem Zygmuntem Stankiewiczem Białystok 2003 11.04.17
2832 Gieorgica J.P., (red.) Studia nad przedsiębiorczością generacyjną, regionalną, ogólnopolską Białystok 2009 10.05.17
2833 Nowacki G. (red.) Integracja społeczna- między teorią a praktyką. Kryzys czy renesans wiejskiej wsólnotowości lokalnej Podlasia? Białystok 2014 t. V 10.05.17
2840 Karpiński J. Sy ntaxis van de nominale woordgroepen in Nederlandse en Poolse formulieren Wrocław 2016 03.07.17
2841 Nowara-Matusik N. "Da die Tranen der Frauen Stark Genug sein Werden" Katowice 2016 03.07.17
2842 The mental Game of Poker Deutsche Ausgabe Londyn 2013 03.07.17
2856 Krasucka K. Iwan Iljin i jego deoktryna o sprzeciwianiu się złu siłą Białystok 2011 11.10.17
2862 Kietliński M. Niezależny Ruch Młodzieżowy na Białostocczyźnie w latach 1980-1989 Białystok 2005 3.01.18
2863 Konopczyński W. Dzieje Polski Nowozytnej Warszawa 1986 I, II 3.01.18
2864 Kubala L. Jerzy Ossoliński Warszawa 1924 12.01.18
2865 Harbut J.S. NocListopadowa w świetle i cieniach historji i procesu przed Najwyższym Sądem Kryminalnym Warszawa 1930 I 12.01.18
2867 Wolter, przełożył Boy Tak toczy się światek... Warszawa 1952 12.01.18
2868 Młynarski F. Zasady filozofii społecznej Kraków 1919 12.01.18
2869 Platon Protagoras Lwów 1923 12.01.18
2872 Majewska R. Arkadia Północy. Mity eddaiczne w Lilli Wenedzie i Królu-Duchu Juliusza Słowckiego Białystok 2013 26.01.18
2880 stara baśn 2019-02-13