...

Gra miejska pod hasłem "Tajemnice Biblioteki", realizowana w dniach 8-15 maja, składa się z dwóch etapów.
Po zarejestrowaniu się na stronie gry pierwszym etapem jest rozwiązanie formularza dostępnego online.
Po rozwiązaniu pierwszej części następuje przejście do etapu drugiego, który polega na wykonaniu zadań zorganizowanych w Bibliotece Głównej oraz bibliotekach wydziałowych UwB.
Celem gry jest zapoznanie uczestników z systemem biblioteczno-informacyjnym uczelni.
Gra skierowana jest do wszystkich studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

Dołącz do zabawy!

Wpisz swój numer indeksu i stworzone przez siebie hasło (min. 8 znaków), a wyślemy Ci dalsze informacje na adres email.
UWAGA! Adres email jest pobierany z systemu USOS.

Regulamin


Regulamin konkursu znajduję się tu
można też pobrać gotowy w wersji PDF i MS Word Regulamin w PDF || Regulamin w WORD.