Czytelnia elektroniczna / Dostępne książki 478

1. (Nie)obecność : pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku
red. nauk. Hanna Gosk, Bożena Karwowska.
2. Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe
Misiuk, Andrzej
3. Aktualne problemy kryminalizacyjne
Red. nauk. Bogusław Sygit, Tomasz Kuczur.
4. Amerykańskie stulecie : historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001
Michałek, Krzysztof
5. Analiza filmu
Aumont, Jacques.
6. Analiza finansowa : w teorii i w praktyce
Gołębiowski, Grzegorz
7. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Red. Gołębiowski, Grzegorz
8. Analiza techniczna rynków finansowych
Murphy, John J.
9. Antropologia doświadczenia
Red.Victor W.Turner
10. Antropologia kultury : tematy, teorie, interpretacje
Burszta, Wojciech J.
11. Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów
oprac. Grzegorz Godlewski [et al.] ; wstęp i red. Andrzej Mencwel.
12. Antropologia obrazu : szkice do nauki o obrazie
Belting, Hans
13. Antropologia twórczości słownej : zagadnienia i wybór tekstów
Wstęp i red.Agnieszka Karpowicz
14. Apetyt turysty : o doświadczaniu świata w podróży
Wieczorkiewicz, Anna
15. Archiwalia mińskiego, wileńskiego i supraskiego konsystorza unickiego znajdujące się w Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas (Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym) w Wilnie
oprac. Wojciech Walczak
16. Autobiografia
pod red. Małgorzaty Czermińskiej
17. Badanie kultury : elementy teorii antropologicznej : kontynuacje
wyboru dokonali i przedm. poprzedzili Marian Kempny, Ewa Nowicka.
18. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Golka, Marian
19. Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku : materiały z konferencji naukowej 25-29 sierpnia
pod red. Mariana Stępnia i Stanisława Urbańczyka.
20. Batalia pod Zwrotnikiem Raka
Rymaszewski, Ryszard.
21. Bezpieczeństwo Polski : współczesne wyzwania
pod red. Sebastiana Wojciechowskiego i Anny Potyrały
22. Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat
Red Krzysztof Liedel Paulina Piasecka Tomasz R. Aleksandrowicz
23. Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej
Wawrzyk, Piotr.
24. Białoruś
Mironowicz, Eugeniusz
25. Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące : III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pod red. Jolanty Kudrawiec
26. Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie : praca zbiorowa
pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke
27. Biografie naukowe : perspektywa transdyscyplinarna
Red.Marcin Kafar
28. Biological invasions : economic and environmental costs of alien plant, animal, and microbe specie
ed. by David Pimentel
29. Bóg, śmierć i czas
Lévinas, Emmanuel
30. Buddyzm zen i psychoanaliza
Suzuki, Daisetz Teitaro
31. Byliny
pod obščej red. V. I. Čičerova
32. Chemia organiczna
Mastalerz, Przemysław
33. Chronologia polska
Red.Bronisław Włodarski
34. Ciało i tekst : feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców
pod red. Anny Nasiłowskiej
35. Co robić? : z opowiadań o nowych ludziach
Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič
36. Co to jest filozofia kultury?
pod red. nauk. Zofii Rosińskiej i Joanny Michalik.
37. Człowiek wobec systemów wartości
Red. Kozłowski, Tomasz
38. Czwarta władza : najważniejsze wydarzenia medialne III RP
Bereś, Witold
39. Czym jest literatura ? : wybór szkiców krytycznoliterackich
Sartre, Jean-Paul
40. Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego
Szumiło-Kulczycka, Dobrosława.
41. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej : praca zbiorowa
pod red. Zbigniewa Galusa ; [aut.: Małgorzata Galus et al.]
42. Dać wyraz uczuciom : analizy na podstawie tekstów kultury i wypowiedzi młodzieży
Red.Urszula Kopeć,Marzena Bąk
43. Darwin i chrześcijaństwo
Euvé, François
44. Decyzje zakupowe konsumentów a systemy komunikowania
Kuś, Grażyna.
45. Dekada buntu : punk w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1977-1989
Kasprzycki Remigiusz
46. Demografia
Holzer, Jerzy Zdzisław
47. Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie
Okólski, Marek.
48. Demokracja współczesna : wprowadzenie
Jamróz, Adam
49. Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989-2009
Red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński .
50. Dobro, zło i medycyna : filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej
Szewczyk, Kazimierz
51. Drohiczyn od VI do XIII wieku : dzieje i kultura
Musianowicz, Krystyna
52. Dwie Ukrainy
Râbčuk, Mikola
53. Dwunastu = Dvenadcat
Blok, Aleksandr Aleksandrovič
54. Dydaktyka dla nauczycieli
Półturzycki, Józef
55. Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym
red. Bronisława Dymara
56. Dziecko z chorobą nowotworową : problemy psychopedagogiczne
Antoszewska, Beata.
57. Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe
red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal
58. Dziedzictwo polsko-ukraińskie = The Polish-Ukrainian heritage
red. Selim Chazbijewicz, Marek Melnyk, Krzysztof Szulborski.
59. Dzieje historiografii
Grabski, Andrzej Feliks
60. Dzieje literatury powszechnej
Tomkowski, Jan
61. Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce
Więcek, Adam
62. Dziennikarstwo i świat mediów
pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego
63. Edukacja - różnica i tożsamość
pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Iwony Wagner
64. Edukacja dorosłych : podręcznik akademicki
Knowles, Malcolm Shepherd
65. Edukacja regionalna i międzykulturowa
Nikitorowicz, Jerzy
66. Edycja tekstów : praktyczny poradnik : książka, prasa, www
Wolański, Adam Filip.
67. Ekonomiczne i społeczne problemy polskiego mieszkalnictwa
Frąckowiak, Marian
68. Emocje, ekspresja, poetyka : przegląd zagadnień
Red.Diana Saniewska
69. Encyklopedia duszy rosyjskiej : romans z encyklopedią
Erofeev, Viktor Vladimirovič
70. Estetyka intermedialności
Chmielecki, Konrad
71. Etyczne problemy wynikające z rozwoju nauki
red. tomu: Mariusz M. Żydowo
72. Etyka dobrej roboty
Sennett, Richard
73. Etyka prawnicza : stanowiska i perspektywy. 2
pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego
74. Etyka w polityce : debata naukowców, polityków, dziennikarzy i społeczników zorganizowana przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński
red. Grażyna Skąpska, przy współpr. Pawła Bieńki i Kai Gadowskiej.
75. Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie : studium prawnoporównawcze
Szeroczyńska, Małgorzata.
76. Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991-2001
Raś, Maciej.
77. Fantastyczność i cudowność : fantasy w badaniach naukowych
pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy
78. Fantastyczność i cudowność : wokół źródeł fantasy
pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy
79. Fantastyczność i cudowność: Mityczne scenariusze: od mitu do fikcji - od fikcji do mitu T. 1
pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy
80. Felietony poetyckie
Kwiatkowski, Jerzy
81. Film Art : sztuka filmowa : wprowadzenie
Bordwell, David
82. Film i rzeczywistość
Bazin, André
83. Filozofia i teoria prawa
Oniszczuk, Jerzy.
84. Finanse publiczne i prawo finansowe
red. Cezary Kosikowski, Eugeniusz Ruśkowski ; [aut. Andrzej Borodo et al.]
85. Galaktyka Internetu : refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem
Castells, Manuel
86. Gatunki dziennikarskie : teoria, praktyka, język
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz
87. Gatunki filmowe
Altman, Rick
88. Gdańscy ludzie morza w XVI-XVIII w.
Bogucka, Maria
89. Gender : kobieta w kulturze i społeczeństwie
pod red. Beaty Kowalskiej, Katarzyny Zielińskiej, Bena Koschalki
90. Genetyka tekstów
Biasi, Pierre-Marc de
91. Gniew i czas : esej polityczno-psychologiczny
Sloterdijk, Peter
92. Goroda i gody
Fedin, Konstantin Aleksandrovič
93. Gramatyka historyczna języka polskiego
Długosz-Kurczabowa, Krystyna.
94. Gramatyka języka polskiego : zarys popularny
Bąk, Piotr
95. Gry społeczne, pola i metafory : symboliczne działanie w społeczeństwie
Turner, Victor Witter
96. Historia Białegostoku
Red.Adam Dobroński
97. Historia Białorusi: od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku
Saganovič, Genadz
98. Historia filozofii starożytnej. T. 1, Od początków do Sokratesa
Reale, Giovanni
99. Historia filozofii starożytnej. T. 2, Platon i Arystoteles
Reale, Giovanni
100. Historia filozofii starożytnej. T. 3, Systemy epoki hellenistycznej
Reale, Giovanni
101. Historia filozofii starożytnej. T. 4, Szkoły epoki Cesarstwa
Reale, Giovanni
102. Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna
Tatarkiewicz, Władysław
103. Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830
Tatarkiewicz, Władysław
104. Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna
Tatarkiewicz, Władysław
105. Historia idei politycznych : wybór tekstów
wybór i oprac. Stanisław Filipowicz
106. Historia jako pole bitwy : interpretacja przemocy w XX wieku
Traverso, Enzo
107. Historia literatury światowej: T. I: Starożytność
red. Tadeusz Skoczek
108. Historia literatury światowej: T. II: Średniowiecze. Cz. 2
aut. Janusz Danecki et al. ; red. Tadeusz Skoczek
109. Historia literatury światowej: T. III: Renesans
red. Tadeusz Skoczek
110. Historia literatury światowej: T. IX: Wiek dwudziesty
red. Tadeusz Skoczek ; aut. tekstów Norbert Honsza et al.
111. Historia literatury światowej: T. V: Oświecenie
red. Tadeusz Skoczek ; aut. tekstów Norbert Honsza
112. Historia literatury światowej: T. VI: Romantyzm
red. Tadeusz Skoczek ; aut. tekstów Norbert Honsza et al
113. Historia literatury światowej: T. VII: Pozytywizm, realizm, naturalizm
red. Tadeusz Skoczek ; aut. tekstów Norbert Honsza
114. Historia literatury światowej: T. VIII: Modernizm
red. Tadeusz Skoczek ; aut. tekstów Norbert Honsza
115. Historia myśli politycznej i prawnej
Izdebski, Hubert
116. Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych
Rojek, Wojciech.
117. Historia policji w Polsce : od X wieku do współczesności
Misiuk, Andrzej
118. Historia powszechna : średniowiecze
Manteuffel, Tadeusz
119. Historia seksualności
Foucault, Michel
120. Historia Stanów Zjednoczonych
Tindall, George Brown.
121. Historia ustroju i prawa polskiego
Bardach, Juliusz
122. Historia ustroju i prawa sądowego Polski
Maciejewski, Tadeusz
123. Historia województwa podlaskiego
Red.Adam Dobroński
124. Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 : z kalendarium 2001-2006
Kukułka, Józef
125. Historiografia krytyczna : formowanie się nowożytnej postawy naukowej w polskim piśmiennictwie his
Krawczyk, Antoni.
126. Historycy o historii. [1], Od Adama Naruszewicza do Stanisława Kętrzyńskiego 1775-1918
zebr. M. H. Serejski
127. Historycy o historii. 2, 1918-1939
zebr., wstępem i komentarzem opatrzył Marian Henryk Serej
128. Idea państwa kozackiego na ziemiach ukrainnych w XVI-XVII wieku
Franz, Maciej.
129. Indie od Curzona do Nehru i później
Das, Durga
130. Instytucje bezpieczeństwa narodowego
red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik
131. Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego
Misiuk, Andrzej
132. Insurekcja kościuszkowska - historia, tradycja, współczesność : materiały konferencji naukowej poś
Red: Suchojad Henryk
133. Integracja europejska : (po Amsterdamie i Nicei)
Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
134. Inteligencja emocjonalna w praktyce
Goleman, Daniel
135. Interpretacja kultur : wybrane eseje
Geertz, Clifford
136. Jak czytać literaturę
Eagleton, Terry
137. Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?
Kuziak, Michał
138. Jak napisać pracę dyplomową : poradnik dla humanistów
Eco, Umberto
139. Jaka informacja? : rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz
140. Jednostkowość literatury
Attridge, Derek.
141. Język - historia - kultura : (wykłady, studia, analizy). 1
Dubisz, Stanisław
142. Język - historia - kultura : (wykłady, studia, szkice).n2
Dubisz, Stanisław
143. Język komediopisarzy oświecenia : słowotwórstwo, słownictwo, frazeologia
Węgier, Janina
144. Język polski w polonijnej szkole : (na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark - New Jersey, US
Jędryka, Beata Katarzyna.
145. Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI-XX w.
Kurzowa, Zofia
146. Język reklamy w komunikacji medialnej
Šmid, Wacław.
147. Język w komunikowaniu
Bugajski, Marian
148. Język w mediach : antologia
Red.Małgorzata Kita,Iwona Loewe
149. Kanon i obrzeża
Red.Inga Iwasiów,Tatiana Czerska
150. Katastrofy przyrodnicze
Graniczny, Marek.
151. Kategorie kultury średniowiecznej
Gurevič, Aron Âkovlevič
152. Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym : mobilizacja i podstawy funkcjonowania w w
Strzeżek, Tomasz
153. Kim jesteśmy? : wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej
Huntington, Samuel P.
154. Kino polskie: reinterpretacje : historia, ideologia, polityka
pod red. Konrada Klejsy i Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej
155. Klient = nasz pan?
pod red. Agaty Kilon
156. Kobiety i duch inności
Janion, Maria
157. Kobiety w polityce
Fuszara, Małgorzata
158. Kodeks wykroczeń ; Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz do noweli z sierpnia 1998 r.
Grzegorz Kasicki,Andrzej Wiśniewski - komentarz
159. Komunikacja niewerbalna : zasady i zastosowania
Leathers, Dale G.
160. Komunikowanie polityczne i publiczne : podręcznik akademicki
Dobek-Ostrowska, Bogusława
161. Koncepcje suwerenności : zbiór studiów
pod red. Izabeli Gawłowicz i Iwony Wierzchowieckiej.
162. Kondycja ludzka
Arendt, Hannah
163. Koniec Historii
Francis Fukuyama
164. Kreatywna praca dyplomowa : jak stworzyć fascynujący tekst naukowy
Wrycza, Joanna.
165. Kreatywna reklama
Burtenshaw, Ken.
166. Królestwo Polskie Kongresowe : powstanie listopadowe 1815-1831.
167. Kryminalistyka
Hołyst, Brunon
168. Kryminalistyka
Jerzy Kasprzak
169. Kryminalistyka
Red.Jan Widacki
170. Kryminalistyka : wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej
Kulicki, Mariusz
171. Kryminologia
Kuć, Małgorzata
172. Kryminologia
Kamil Bułat
173. Kryminologia
Kuć, Małgorzata
174. Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw
Jabłoński, Marek Marian.
175. Kult klienta : doskonała obsługa kluczem do sukcesu firmy
Hyken, Shep.
176. Kultura jako praxis
Bauman, Zygmunt
177. Kultura jako przedmiot badań : studia filozoficzno-kulturoznawcze : prace ofiarowane profesorowi Jerzemu Kmicie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
pod red. Barbary Kotowej, Jacka Sójki, Krystyny Zamiary
178. Kultura jako źródło cierpień
Freud, Sigmund
179. Kultura języka polskiego : fleksja, słowotwórstwo, składnia
Jadacka, Hanna.
180. Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne
Markowski, Andrzej
181. Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne
Markowski, Andrzej
182. Kultura języka polskiego : wymowa, ortografia, interpunkcja
Karpowicz, Tomasz.
183. Legenda jazdy polskiej. T. 1
Urbankiewicz, Jerzy
184. Listy ze wsi i inne pisma społeczne : wybór
Orkan, Władysław
185. Literackie Kresy i bezkresy : księga ofiarowana profesorowi Bolesławowi Hadaczkowi
Red.Katarzyna R.Łozowska,Ewa Tierling
186. Literatura - nowe media : homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku
Bodzioch-Bryła, Bogusława.
187. Literatura i książka dziecięca : słowo, obiegi, konteksty
Leszczyński, Grzegorz
188. Literatura na próbę : między literaturą a komentarzem: Różewicz, Witkacy, Kantor
Górska, Irena
189. Literatura staroruska : wiek XI-XVII : antologia : teksty
oprac. Wiktor Jakubowski i Ryszard Łużny
190. Litwa
Łossowski, Piotr
191. Marketing : punkt zwrotny nowoczesnej firmy
Garbarski, Lechosław.
192. Media w Polsce : pierwsza władza IV RP
red. nauk. Marek Sokołowski.
193. Metodologia badań nad edukacją
Rubacha, Krzysztof
194. Metodologia badań społecznych
Nowak, Stefan
195. Metody badań jakościowych. T. 1
red. Pertti Alasuutari [et al.] ; red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Podemski
196. Metody badań jakościowych. T. 2
red. Pertti Alasuutari [et al.] ; red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Podemski
197. Metody badawcze w naukach społecznych
Frankfort-Nachmias, Chava.
198. Metody i techniki badań pedagogicznych
Maszke, Albert Wojciech
199. Metody i techniki badań pedagogicznych
Łobocki, Mieczysław
200. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej
Cygański, Andrzej
201. Metodyka pracy archiwalnej
Red.Stanisław Nawrocki,Stanisław Sierpowski
202. Miasta województwa podlaskiego
Dobroński, Adam
203. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Budnikowski, Adam
204. Milczenie : antropologia - hermeneutyka
red. Adam Regiewicz, Artur Żywiołek
205. Miłość w kulturze polskiej.
red. Wojciech Łysiak
206. Młodzi o języku dawnym
Red:Monika Kresa
207. Mniejszości narodowe w Polsce
pod red. Zbigniewa Kurcza
208. Monastycyzm średniowieczny
Lawrence, C. H.
209. Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego Oświecenia
Red.Teresa Kostkiewiczowa
210. Mowa i myślenie dziecka
Piaget, Jean.
211. Nadzorować i karać : narodziny więzienia
Foucault, Michel
212. Najdawniejsze polskie imiona osobowe
Taszycki, Witold
213. Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania
pod red. Konrada Raczkowskiego.
214. Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury : studia i rozprawy
Red: Maria Cieśla-Korytowska
215. Narracje po końcu (wielkich) narracji : kolekcje, obiekty, symulakra...
red. nauk. Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz
216. Narracyjność języka i kultury
Red.Dorota Filar,Dorota Piekarczyk
217. Nauka języka obcego w perspektywie ucznia
red. nauk. Hanna Komorowska
218. Nauki pomocnicze historii
Szymański, Józef
219. Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach
Spencer, Robert
220. Nowe oblicza uzależnień
pod red. Elżbiety Łuczak
221. Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III : kontekst a komunikacja
red. Iza Matusiak-Kempa, Sebastian Przybyszewski
222. O sztuce teatru
Craig, Edward Gordon
223. Oblicza Narcyza : obecność autora w dziele
Red: Maria Cieśla-Korytowska,Iwona Puchalska,Magdalena Siwiec
224. Obwód lwowski pod okupacją ZSRR w latach 1939-1941
Czop, Edyta.
225. Od gotycyzmu do horroru : wilkołak, wampir i monstrum Frankensteina w wybranych utworach
Gemra, Anna
226. Odnawianie znaczeń
Janion, Maria
227. Onimizacja i apelatywizacja
Red.Zofia Abramowicz,Elżbieta Bogdanowicz
228. Optimisticeskaa tragedia: p esa v treh aktah
Višnevskij, Vsevolod Vital evic
229. Organizacja i zarządzanie : ujęcie teoretyczne
Sokołowska, Stanisława.
230. Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Zubik, Marek.
231. Organizacje międzynarodowe
Kuźniak, Brygida.
232. Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne
Menkes, Jerzy
233. Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie
Latoszek, Ewa
234. Organizacje pozarządowe : fundament społeczeństwa obywatelskiego
Moroń, Dorota.
235. Organy ochrony prawnej RP
Serafin, Sławomir.
236. P'esy
Leonov, Leonid Maksimovič
237. Pamięć kina
Red.Andrzej Gwóżdż
238. Partycypacja polityczna w internecie : studium politologiczne
Mider, Daniel
239. Patologie społeczne w sieci
Bębas, Sylwester
240. Pedagogika 1 : podręcznik akademicki
red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski.
241. Pedagogika 2 : podręcznik akademicki
red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski.
242. Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. 1
Marynowicz-Hetka, Ewa
243. Pedeutologia
Kwiatkowska, Henryka.
244. Piętno : rozważania o zranionej tożsamości
Goffman, Erving
245. Po kinie?... : audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych
wybór, wprow. i oprac. Andrzej Gwóźdź.
246. Po kraju ! [ Cz. 1 ]
Umiński, Władysław
247. Po kraju. Cz. 2
Umiński, Władysław
248. Podatki i prawo podatkowe
Gomułowicz, Andrzej
249. Podmiot w języku i kulturze
Red.Jerzy Barmiński,Anna Pajdzińska
250. Podręcznik paleografii ruskiej
Horodyski, Bogdan
251. Podręczny leksykon promocji : public relations, reklama, akwizycja, sales promotion (b.w.s.), merchendising
Rydel, Maciej
252. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych : raport z badania 2010
Herbst, Jan.
253. Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko
Jabłońska-Bonca, Jolanta
254. Podstawy rachunkowości
pod red. Kazimiery Winiarskiej
255. Podstawy rachunkowości
red. nauk. Kazimiera Winiarska
256. Podstawy stosunków międzynarodowych
Mingst, Karen A.
257. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. Cz. 1, Pojęcia, funkcje, zasady, zasoby
pod red. Henryka Bienioka
258. Poema muzykalne : studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu
Borkowska-Rychlewska, Alina.
259. Poetyka reklamy
Szczęsna, Ewa.
260. Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka
Głowiński, Michał
261. Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 2, Ideologie artystyczne
Balcerzan, Edward
262. Poezje zebrane. T. 3
Naruszewicz, Adam
263. Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej
Wstęp i opracowanie naukowe Wojciech Śleszyński
264. Policja : organizacja i funkcjonowanie
Pieprzny, Stanisław.
265. Policja w systemie bezpieczeństwa państwa
Bukowski, Stanisław
266. Policje Unii Europejskiej
Misiuk, Andrzej
267. Polityka medialna a media elektroniczne
Jakubowicz, Karol
268. Polityka społeczna : podręcznik akademicki
pod red. Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny
269. Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju : praca zbiorowa
pod red. Andrzeja Rączaszka i Wiesława Koczura
270. Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej
red. nauk. Edward Haliżak.
271. Polonistyka w przebudowie : literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja :
Red.Małgorzata Czermińska
272. Polonistyka w przebudowie : literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja :
Red.Małgorzata Czermińska
273. Polska polityka społeczna : kreowanie ładu społecznego
Auleytner, Julian Marian
274. Polska technika wojenna XVI-XVIII w.
Nowak, Tadeusz Marian
275. Polskie oddziały Napoleona
Smith, Digby George
276. Polszczyzna na co dzień
Red.Mirosław Bańko
277. Polszczyzna przez wieki
Wiśniewska, Halina
278. Poradnik językowy dla prawników
Jadacka, Hanna.
279. Postępowanie administracyjne : ćwiczenia
pod red. Roberta Suwaja.
280. Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi
Szubiakowski, Marek.
281. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach
Miemiec, Marcin.
282. Postępowanie administracyjne ogólne
Łaszczyca, Grzegorz
283. Postępowanie cywilne
Jerzy Jodłowski
284. Postępowanie cywilne w zarysie
Witold Broniewicz
285. Postępowanie sądowoadministracyjne
Woś, Tadeusz.
286. Postępowanie sądowoadministracyjne
Woś, Tadeusz
287. Powieść młodopolska : studium z poetyki historycznej
Głowiński, Michał
288. Poza zasadą przyjemności
Freud, Sigmund
289. Praca magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne
Zenderowski, Radosław
290. Prawne podstawy resocjalizacji
Kuć, Małgorzata
291. Prawo administracyjne
Marek Wierzbowski
292. Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe
Bieliński, Arkadiusz K.
293. Prawo cywilne dla studentów administracji
Szczurek, Zbigniew
294. Prawo finansowe w Unii Europejskiej
Kosikowski, Cezary
295. Prawo giełdowe
Zacharzewski, Konrad.
296. Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne
Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego
297. Prawo handlowe
Kidyba, Andrzej
298. Prawo karne skarbowe
Prusak, Feliks
299. Prawo karne wykonawcze
Hołda, Joanna.
300. Prawo konstytucyjne
Marian Grzybowski (red.)
301. Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej
pod red. Pawła Sarneckiego
302. Prawo małżeńskie
Piasecki, Kazimierz
303. Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe
Czapliński, Władysław
304. Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe
Czapliński, Władysław
305. Prawo o zgromadzeniach
Wybór i wprow. Jolanta Blicharz
306. Prawo podatkowe
Ofiarski, Zbigniew
307. Prawo podatkowe
(red.) Leonard Etel [et al. ; aut. rozdz. Rafał Dowgier et al
308. Prawo podatkowe
Ryszard Mastalski.
309. Prawo podatkowe : podręcznik w pytaniach i odpowiedziach
pod red. Leonarda Etela
310. Prawo pracy
Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata
311. Prawo pracy
pod red. Zdzisława Niedbały
312. Prawo pracy
Liszcz, Teresa
313. Prawo rodzinne i opiekuńcze
Andrzejewski, Marek
314. Prawo rodzinne i opiekuńcze
Smyczyński, Tadeusz
315. Prawo rzeczowe
Gniewek, Edward
316. Prawo rzymskie : instytucje
Wołodkiewicz, Witold
317. Prawo rzymskie / Kazimierz Kolańczyk ; zaktualizował Jan Kodrębski.
Kolańczyk, Kazimierz
318. Prawo spadkowe
Doliwa, Adam
319. Prawo własności przemysłowej
Kostański, Piotr.
320. Prawo zamówień publicznych
pod red. Macieja Guzińskiego ; [aut.] Andrzej Borkowski [et al.].
321. Prawo zamówień publicznych : komentarz
Stachowiak, Małgorzata.
322. Prawo zamówień publicznych : wybór najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów
Olszewska-Stompel, Justyna.
323. Problem osoby : we współczesnych debatach bioetycznych
Hołub, Grzegorz
324. Proces karny : zarys systemu
Waltoś, Stanisław
325. Proza dwudziestolecia
Jarzębski, Jerzy
326. Prusy wobec powstania kościuszkowskiego : na podstawie korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posł
Fryderyk Wilhelm
327. Przebieg procesu karnego
Grajewski, Jan
328. Przede wszystkim ma być naród : marksistowskie historiografie w Europie Środkowo-Wschodniej
Górny, Maciej
329. Przestępczość korupcyjna w orzecznictwie sądowym
Kukuła, Zygmunt.
330. Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej
Pływaczewski, Emil
331. Przeszłość jako przedmiot wiedzy
Pomian, Krzysztof
332. Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku : analiza porównaw
Żukiewicz, Przemysław.
333. Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2
red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński
334. Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2, Psychologia ogólna
red. nauk. Jan Strelau
335. Psychologia emocji
red. Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones ; [tł. Magdalena Kacmajor et al.
336. Psychologia i życie
Philip G. Zimbardo, Richard J. Gerrig ; red. nauk. pol. wyd. Maria Materska
337. Psychologia poznawcza
Sternberg, Robert J.
338. Psychologia stresu
Łosiak, Władysław
339. Psychologia stresu : korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego
Heszen-Niejodek, Irena
340. Psychologiczne portrety człowieka : [praktyczna psychologia rozwojowa]
Red. Brzezińska, Anna
341. Psychopatologia życia codziennego ; Marzenia senne
Freud, Sigmund
342. Public relations : skuteczna komunikacja w teorii i praktyce : praca zbiorowa
pod red. Henryka Przybylskiego
343. Public relations : zarządzanie reputacją firmy
Budzyński, Wojciech.
344. Puszcza Białowieska i Park Narodowy w Białowieży = Forêt et Nationalparc de Białowieża
Karpiński, Jan Jerzy
345. Rachunkowość finansowa : ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : podręcznik
pod red. Ewy Walińskiej ; [aut.] Ewa Walińska [et al.]
346. Rachunkowość międzynarodowa : [podręcznik]
Surdykowska, Stanisława.
347. Razem osobno
Bauman, Zygmunt
348. Redagowanie prac dyplomowych : wskazówki metodyczne dla studentów
Dudziak, Arkadiusz.
349. Regiony w stosunkach międzynarodowych
pod red. Ireneusza Topolskiego, Hanny Dumały, Andrzeja Dumały
350. Reklama : podręcznik
Nowacki, Robert.
351. Reklama : techniki skutecznej perswazji
Budzyński, Wojciech.
352. Reklama : zarys problematyki : podręcznik akademicki
Gędek, Marek
353. Reklama w procesach konkurencji
354. Reportaż bez granic? : teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne
Red.Igor Borkowski
355. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1
red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik
356. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2
red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik
357. Rok 1863 : narodziny nowej Polski
Bagłajewski, Arkadiusz
358. Romantyzm i egzystencja : fragmenty niedokończonego dzieła
Janion, Maria
359. Rosja, refleksje o transformacji
red. nauk. Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek
360. Rozprawy o historii języka polskiego
Red.naukowy Stanisław Borawski
361. Rozumieć telewizję
Godzic, Wiesław
362. Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku
Nawrocki, Stanisław
363. Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizacji : wybrane aspekty
Kubicka, Jolanta.
364. Ruchome granice literatury : w kręgu teorii kulturowej
Red.Seweryna Wysłouch,Beata Przymuszała
365. Rytuał : przeszłość i teraźniejszość
Red: Marian Filipiak,Maciej Rajewski
366. Rzymskie prawo prywatne : kazusy i ćwiczenia
Misztal-Konecka, Joanna.
367. Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu
Kuryłowicz, Marek
368. Samobójcy Fiodora Dostojewskiego
Michalska-Suchanek, Mirosława.
369. Semantyka i pragmatyka językowa : słownik podstawowych pojęć z zadaniami i literaturą przedmiotu
Szczepankowska, Irena.
370. Ser i robaki : wizja świata pewnego młynarza z XVI w.
Ginzburg, Carlo
371. Serwisy społecznościowe : budowa, administracja i moderacja
Frankowski, Paweł
372. Siła tożsamości T. II
Castells, Manuel
373. Słownik wiedzy o mediach
pod red. Edwarda Chudzińskiego ; aut. Piotr Andrusiewicz [et al.]
374. Słowo i milczenie bohatera Polaków : studium o Dziadach
Przybylski, Ryszard
375. Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego
Grzegorowski, Zbigniew
376. Socjologia jako społeczna terapia
red. nauk. Anna Wachowiak
377. Socjologia kultury
Golka, Marian
378. Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego
Moczuk, Eugeniusz.
379. Sofijówka
Trembecki, Stanisław
380. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej : następne pokolenie
pod red. Aliny Brodzkiej i Lidii Burskiej
381. Sprawa włościańska w Polsce w drugiej połowie 18-go wieku
Kozicki, Stanisław
382. Sprawcza moc przechadzki, czyli Polski literat we włoskim mieście
Achtelik, Aleksandra
383. Staropolskie Arkadie
Red:Justyna Dąbkowska-Kujko,Joanna Krauze-Karpińska
384. Starość : doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury. Seria 1, Rozpoznani
Red.Anna Janicka,Elżbieta Wesołowska,Grzegorz Kowalski
385. Starość : doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury. Seria 2, Zapisy i o
Red. Anna Janicka, Elżbieta Wesołowska, Łukasz Zabielski
386. Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie : Polska w polityce niepodległej Ukrainy
Jędraszczyk, Katarzyna.
387. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Armstrong, Michael
388. Strony autobiografizmu
Red:Małgorzata Pieczara,Rozalia Słodczyk,Anna Witkowska
389. Style w architekturze : arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne
Koch, Wilfried
390. Superman w literaturze masowej : powieść popularna - między retoryką a ideologią
Eco, Umberto
391. Symbol w kulturze archaicznej
Kowalski, Andrzej Piotr
392. System finansowy w Polsce. 1
red. nauk. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak
393. System finansowy w Polsce. 2
red. nauk. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak ; [aut. Agnieszka Cenkier et al.]
394. System informacji a ruch turystyczny
Merski, Janusz
395. System zamówień publicznych : zarys wykładu
Panasiuk, Andrzej.
396. Systemy międzynarodowe w historii świata
Buzan, Barry.
397. Szaleństwo i literatura : powiedziane, napisane
Foucault, Michel
398. Szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy
Lange, Tadeusz Wojciech
399. Sztuka nauczania. [T. 1], Czynności nauczyciela : podręcznik akademicki
red. nauk. Krzysztof Kruszewski.
400. Środki przymusu bezpośredniego i broń palna : użycie lub wykorzystanie w ochronie bezpieczeństwa w
Jurgilewicz, Marcin.
401. Świadomość teatru : polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku
Red.Wojciech Dudzik
402. Świat człowieka - świat kultury : antologia tekstów klasycznej antropologii
Red.Ewa Nowicka,Małgorzata Głowacka-Grajper
403. Świat i Polska wobec globalnych wyzwań : wybrane problemy
pod red. Ryszarda Żelichowskiego
404. Świat pogranicza : stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku
Śleszyński, Wojciech
405. Świat średniowiecznej wyobraźni
Le Goff, Jacques
406. Świat w latach 1989-2009 : wydarzenia - konflikty - procesy
Kiwerska, Jadwiga
407. Tabu, etykieta, dobre obyczaje
Red.Piotr Kowalski
408. Techniki menedżerskie : skuteczne zarządzanie firmą
Antoszkiewicz, Jan
409. Tekstologia
Bartmiński, Jerzy
410. Tekstowy świat : poststrukturalizm a wiedza o literaturze
Nycz, Ryszard
411. Telewizja i jej gatunki : po Wielkim Bracie
Godzic, Wiesław
412. Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim
Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta
413. Teoria komunikowania masowego
McQuail, Denis.
414. Teorie i koncepcje wychowania
Nowak, Marian
415. Teorie socjologiczne a religia : między sekularyzacją a desekularyzacją
Kutyło, Łukasz.
416. Teorie stosunków międzynarodowych
Scott Burchill [et al.] ; przeł. z ang. Paweł Frankowski
417. Trzeci sektor dla zaawansowanych : nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe : wybór tekstów
oprac. red. Ewa Biernacka, Maja Mozga-Górecka, Jan Herbst
418. Ukraina
Chojnowski, Andrzej
419. Unia Europejska a media : między kulturą a gospodarką
Jakubowicz, Karol
420. Ustrój samorządu terytorialnego
Bukowski, Zbigniew
421. Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku
Ihnatowicz, Ireneusz
422. Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. T. 1-2, Źródłoznawstwo starożytności klasycznej
pod red. Ewy Wipszyckiej
423. Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej : na przykładzie Opowieści niesamowitych E
Zwolińska, Barbara
424. Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych
Stecyk, Adam.
425. We władzy pozoru
Fiut, Aleksander
426. Wieś zachodniobiałoruska 1944-1953 : wybrane aspekty
Ruchniewicz, Małgorzata
427. Wina i kara : elementy rzymskie i germańskie w prawie karnym statutów miast włoskich
Patkaniowski, Michał
428. Wojny średniowiecznego świata : techniki walki
Carey, Brian Todd.
429. Wojsko Piłsudskiego : Wojsko Polskie w latach 1926-1935
Wyszczelski, Lech
430. Wokół kina gatunków
Red. Loska, Krzysztof
431. Wokół polszczyzny dawnej i obecnej
Red.Bogusław Nowowiejski
432. Wolna kultura
Lessig, Lawrence
433. Wprowadzenie do filozofii prawa
Zirk-Sadowski, Marek
434. Wprowadzenie do psychologii
Sternberg, Robert J.
435. Wprowadzenie do psychologii : podstawowe zagadnienia
Mietzel, Gerd
436. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych : teorie i kierunki badawcze
Jackson, Robert H.
437. Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego
Wybór i opracowanie Janusz Karwat
438. Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości
red. nauk. Bronisław Micherda
439. Wstęp do psychoanalizy
Freud, Sigmund
440. Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji
Red:Piotr Żbikowski
441. Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Mieczysława Zdanowicz, red. nauk. ; [poszczególne rozdz. oprac. Anna Brzozowska et al.
442. Wybór tekstów staropolskich : czasy najdawniejsze do roku 1543
Stefan Vrtel-Wierczyński
443. Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski
Wawrzusiszyn, Andrzej.
444. Wybrane problemy wychowania : nadal aktualne
Łobocki, Mieczysław
445. Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw : elementy teorii, przykłady, zadania, testy
Iwin-Garzyńska, Jolanta.
446. Wykłady o literaturze
Nabokov, Vladimir Vladimirovič
447. Wykłady z powszechnej historii gospodarczej : (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej)
Kaczyńska, Elżbieta
448. Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce : doświadczenia przedsiębiorstw polskich, niemieckich i białoruskich
red. naukowa Beata Filipiak
449. Wyobraźnia poetycka : wybór pism
Bachelard, Gaston
450. Wywiad telewizyjny : cechy twórcze a norma gatunkowa
Szylko-Kwas, Joanna.
451. Zaawansowana rachunkowość zarządcza
Nowak, Edward
452. Zabijanie klasyków : studia i eseje / Jolanta Sztachelska.
Sztachelska, Jolanta (1957- )..
453. Zabójcy i mordercy : czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych
Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata.
454. Zagadnienia prawa parlamentarnego : materiały z XLVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Pr
Red.naukowy Mirosław Granat
455. Zapisy cierpienia
Red.Katarzyna Stańczak-Wiślicz
456. Zarys antropologii kultury
Olszewska-Dyoniziak, Barbara.
457. Zarys dziejów języka polskiego
Walczak, Bogdan
458. Zarys gramatyki polskiej
Nagórko, Alicja.
459. Zarys historii historiografii polskiej
Grabski, Andrzej Feliks
460. Zarys historii wojskowości powszechnej do końca wieku XIX
Sikorski, Janusz.
461. Zarys historji wojennej Tatarskiego Pułku Ułanów imienia Pułkownika Mustafy Achmatowicza
Jedigar, Veli bek Wacław.
462. Zarys teorii decyzji w nauce administracji
Ernest Knosala
463. Zarządzanie finansami publicznymi
Piotrowska-Marczak, Krystyna
464. Zarządzanie ludźmi : praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych
Armstrong, Michael
465. Zarządzanie od podstaw
Koźmiński, Andrzej Krzysztof
466. Zarządzanie wynagrodzeniami : zestaw narzędzi
Armstrong, Michael
467. Zarządzanie zasobami ludzkimi
Armstrong, Michael
468. Zatrzymane przez cenzurę : inedita z połowy wieku XX
Budrowska, Kamila.
469. Zaufanie : kapitał społeczny a droga do dobrobytu
Fukuyama, Francis
470. Zeszyty Wrocławskie : kwartalnik krytyczno-literacki / 1952 R. 6 nr 1
Koło Miłośników Literatury i Języka Polskiego
471. Złe wychowanie : fragmenty romantycznej biografii
Piwińska, Marta
472. Zobowiązania : część szczegółowa
Radwański, Zbigniew
473. Zrozumieć samobójcę
O Connor, Rory
474. Zrozumieć samotność : studium interdyscyplinarne
Red.Piotr Domeracki Włodzimierz Tyburski
475. Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań
Białek, Ewa.
476. Zwyczaje rodzinne w powiecie Wysoko-Mazowieckim
Dworakowski, Stanisław.
477. Życie codzienne w Gdańsku : wiek XVI-XVII
Bogucka, Maria
478. Żywność genetycznie zmodyfikowana w stosunkach międzynarodowych
Szkarłat, Monika.
©