Informacje o CDE

Od 1 maja 2005 r. każda osoba zainteresowana informacjami dotyczącymi działalności Unii Europejskiej może skorzystać z usług sieci informacyjnej Europe Direct. Została ona stworzona i jest zarządzana przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej (DG COMM), Wydział B/2. Sieć ta, podobnie jak w innych krajach unijnych, składa się z trzech typów ośrodków: Centrów Dokumentacji Europejskiej, punktów informacyjnych Europe Direct oraz specjalistów z grupy Team Europe.

Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) są jedną z najstarszych inicjatyw informacyjnych Komisji Europejskiej. Pierwsze ośrodki założono na terenie państw Wspólnot Europejskich w 1963 r. Sieć tworzą punkty informacyjne ulokowane najczęściej przy uniwersytetach, a także innych instytucjach naukowych i badawczych. Zadaniem CDE jest promocja, konsolidacja środowiska akademickiego i badań naukowych w dziedzinie integracji europejskiej i europeistyki. CDE funkcjonują na podstawie pisemnego porozumienia między Dyrektorem Generalnym Dyrekcji ds. Komunikacji Społecznej i równorzędnym przedstawicielem instytucji przyjmującej.

Centrum Dokumentacji Europejskiej w Białymstoku rozpoczęło swoją działalność 2 lutego 2009 roku na mocy porozumienia zawartego 31 października 2008 roku pomiędzy Dyrektorem Generalnym DG COMM i ówczesnym Rektorem Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr. hab. Jerzym Nikitorowiczem. Centrum od początku działa w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, natomiast inicjatorem jego powstania był Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Najnowsze informacje na temat sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej.
          Godziny otwarcia:

Pon. - Pt.10:00 - 14:00
          Lekcje europejskie
          Współpraca
          Galeria
          Kontakt:

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ul. K. Ciołkowskiego 1R
15-245 Białystok

mgr Agnieszka Prychocka
mgr Joanna Kępko

tel.: 85 738 85 32
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Facebook © Biblioteka Uniwersytecka