Książki

Zbiory CDE w Białymstoku liczą obecnie około 6600 woluminów wydawnictw zwartych oraz ponad 175 tytułów czasopism. Wszystkim osobom zainteresowanym wyszukiwaniem zbiorów Centrum Dokumentacji Europejskiej proponujemy wejście do katalogu bibliotecznego.

Centrum w Białymstoku zachowało spójną dla wszystkich ośrodków klasyfikację, która przewiduje podział na 17 grup tematycznych:

01. Zagadnienia instytucjonalne
02. Unia celna i polityka handlowa
03. Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo
04. Zatrudnienie i praca
05. Zagadnienia socjalne
06. Prawo i procedury
07. Transport
08. Polityka konkurencji i przedsiębiorstwa
09. Finanse
10. Zagadnienia gospodarcze
11. Stosunki zewnętrzne
12. Energia
13. Polityka regionalna
14. Środowisko naturalne
15. Badania naukowe i techniczne
16. Informacja, edukacja, kultura
17. Statystyka.
          Godziny otwarcia:

Pon. - Pt.10:00 - 14:00
          Lekcje europejskie
          Współpraca
          Galeria
          Kontakt:

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ul. K. Ciołkowskiego 1R
15-245 Białystok

mgr Agnieszka Prychocka
mgr Joanna Kępko

tel.: 85 738 85 32
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Facebook © Biblioteka Uniwersytecka