Dostęp do dokumentów urzędowych instytucji UE


Rada Europejska: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Europejski Trybunał Obrachunkowy: Europejski Bank Centralny: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: Komitet Regionów:
Rada Unii Europejskiej: Komisja Europejska: Europejski Inspektor Ochrony Danych: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny:
          Godziny otwarcia:

Pon. - Pt.10:00 - 14:00
          Lekcje europejskie
          Współpraca
          Galeria
          Kontakt:

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ul. Akademicka 2
15-267 Białystok

mgr Agnieszka Prychocka
mgr Joanna Kępko

tel.: 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Facebook © Biblioteka Uniwersytecka