Konkurs
CZYTELNIK MIESIĄCA        CZYTELNIK ROKU

Regulamin



Laureatką konkursu „Czytelnik miesiąca” w kwietniu została Pani Anna Lipska,
która jako nagrodę otrzymuje dwuosobowe zaproszenie do Pijalni Czekolady E. Wedel. Gratulujemy!


Dostęp do dokumentów urzędowych instytucji UE


Rada Europejska: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Europejski Trybunał Obrachunkowy: Europejski Bank Centralny: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: Komitet Regionów:
Rada Unii Europejskiej: Komisja Europejska: Europejski Inspektor Ochrony Danych: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny:
          Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek:09:00 - 16:00
          Lekcje europejskie
          Współpraca
          Galeria
          Kontakt:

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ul. Akademicka 2
15-267 Białystok

mgr Katarzyna Fidziukiewicz
mgr Anna Prokopiuk

tel.: 085 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Facebook © Biblioteka Uniwersytecka