Czwartek 3 września · Dziś biblioteka jest nieczynna

Bazy Testowane - Ebsco

Biological Abstracts

Baza Biological Abstracts jest kompletnym zbiorem referencji bibliograficznych literatury z zakresu nauk przyrodniczych i badań biomedycznych z publikacji pochodzących z ponad 4.300 czasopism z całego świata. Zawiera 13.2 milionów archiwalnych rekordów z datami sięgającymi roku 1969, z ponad 370.000 cytowań dodawanych każdego roku.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
ebscohost.com/academic/biological-abstracts

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Chemical Hazard Information Library

Chemical Hazard Information Library to wiodąca baza na temat zagrożeń chemicznych i toksykologii. Umożliwia dostęp do 130 kolekcji zawierających informacje na temat wpływu różnych substancji chemicznych w na ludzi i środowisko, w tym takich aspektów jak toksyczność, działanie rakotwórcze, mutagenne, teratogenne i wiele innych, a także do najnowszych dokumentów opublikowanych przez Unię Europejską, Environmental Protection Agency, National Library of Medicine, World Heath Organization, National Toxicology Program, International Agency for Research on Cancer i innych organizacji międzynarodowych zajmujących się tą tematyką.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
ebscohost.com/academic/chemical-hazard-information-library

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Communication Source

Communication Source to obszerna baza pełnotekstowa zawierająca kolekcję czasopism z zakresu komunikacji społecznej i mass mediów oraz innych, powiązanych z nimi dziedzin takich jak językoznawstwo, retoryka, patologia mowy, medioznawstwo, teoria komunikacji, komunikacja w organizacji itp. Baza obejmuje indeksy i streszczenia artykułów z ponad 1.000 czasopism naukowych oraz pełne teksty ponad 600 czasopism jak i wiele innych źródeł. Wiele wiodących czasopism zawiera indeksy, streszczenia i pełny tekst w formacie PDF, jak również przeszukiwalne cytowania naukowe od pierwszego wydanego zeszytu do dnia dzisiejszego (archiwa niektórych czasopism sięgają 1915 roku). Baza zawiera specjalistyczny tezaurus z zakresu komunikacji społecznej (Communication Thesaurus) zawierający 4,528 terminów preferowanych i 8,528 synonimów.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/communication-source

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Education Source

Education Source stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty ponad 1.700 czasopism oraz ponad 550 monografii i książek a także materiały konferencyjne, raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne i wiele innych. Baza jest istotnym źródłem informacji w programach badań naukowych, w procesie kształcenia studentów i tworzeniu programów nauczania. Baza to kompendium wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego, a także edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod testowania używanych w procesie dydaktycznym. Tematyka bazy obejmuje również: edukację dorosłych, pedagogikę porównawczą, edukację podyplomową, nauczanie zdalne, technologię edukacyjną, nauczanie początkowe, szkolnictwo wyższe, materiały instruktażowe, edukację religijną, edukację wielokulturową, relacje między nauczycielem a rodzicami, szkolną administrację, politykę edukacyjną, problemy społeczne, edukację specjalną, metody nauczania, edukację nauczycieli, szkolnictwo zawodowe i wiele innych.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/education-source

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Entrepreneurial Studies Source

Entrepreneurial Studies Source zapewnia dostęp do najnowszych informacji z dziedzin związanych z przedsiębiorczością i małym biznesem. Zawiera pełny tekst 125 kluczowych czasopism, 135 wydawnictw encyklopedycznych, liczne studia przypadków, tysiące profili przedsiębiorstw, ponad 600 zapisów video, wraz z transkrypcją i powiązanymi tematycznie artykułami, seminariów z Harvard Business School oraz Vator TV – wiodącego serwisu społecznościowego dla przedsiębiorców. W bazie znajdują się wiarygodne i aktualne informacje, które mogą zostać wykorzystane przez studentów do prowadzenia badań czy pisania wymaganych w toku studiów prac. Tematyka bazy obejmuje: planowanie biznesu, komunikację, innowacje, zarządzanie, marketing, zachowania organizacyjne, rozwój produktu, pozyskiwanie kapitału, podejmowanie ryzyka i wiele innych.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:


Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Environment Complete

Tematyka bazy Environment Complete obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Baza zawiera ponad 2,5 miliona rekordów bibliograficznych z ponad 2.350 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami od 1888 r. Baza obejmuje również pełny tekst ponad 930 czasopism naukowych, w tym wiele najbardziej poszukiwanych z zakresu ochrony środowiska jak np.: Environment (z archiwami od 1975 r.), Ecologist, Conservation Biology i inne. Dodatkowo baza zawiera ponad 190 monografii pełnotekstowych jak np.: Encyclopedia of World Environmental History (3 woluminy), Advances in Water Treatment & Environmental Management i inne.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/corporate-research/environment-complete

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Historical Abstracts with Full Text

Baza Historical Abstracts with Full Text indeksuje artykuły historyczne z ponad 3.100 czasopism naukowych w ponad 40 językach z archiwami od 1955 roku. Zawiera opisy bibliograficzne książek, dysertacje i rozprawy oraz informacje z dziedzin pokrewnych jak archeologia, antropologia i socjologia. Baza obejmuje ponadto kolekcję ponad 380 pełnotekstowych czasopism i ponad 140 książek. Baza jest autorytatywnym źródłem informacji z zakresu historii świata (z wyłączeniem USA i Kanady) począwszy od XV wieku do czasów współczesnych. Tematyka bazy obejmuje historię świata, historię wojskową, historię edukacji, rolę kobiet w historii i wiele innych tematów istotnych z punktu widzenia studiów i badań w zakresie historii. Biblioteki w Polsce mające dostęp do pakietu baz EBSCO w ramach licencji krajowej mają ponadto dostęp to pełnego tekstu 371 czasopism indeksowanych w bazie Historical Abstracts.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/historical-abstracts-with-full-text

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Political Science Complete

Baza Political Science Complete stanowi obszerne źródło informacji na temat światowej polityki i globalizacji. Zawiera pełny tekst ponad 550 czasopism oraz indeksy i abstrakty ponad 2.900 tytułów, w tym wysoko notowane czasopisma naukowe, z których wiele jest dostępne tylko w tej bazie. Baza zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 340 wydawnictw encyklopedycznych i monografii oraz ponad 38.000 pełnotekstowych materiałów konferencyjnych wydanych m.in. przez: Political Science Association, International Studies Association, Institute for European Studies. Baza zawiera specjalistyczny tezaurus obejmujący ponad 17.500 haseł ułatwiających wyszukiwanie informacji. Tematyka bazy obejmuje prawo i ustawodawstwo, politykę porównawczą, teorie polityczne, stosunki międzynarodowe, pomoc humanitarną oraz organizacje pozarządowe.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/political-science-complete

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


PsycARTICLES

PsycARTICLES jest uznanym źródłem pełnotekstowym artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Baza zawiera ponad 178.000 artykułów z ponad 100 czasopism publikowanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i należące do niego wydawnictwo Educational Publishing Foundation oraz organizacje stowarzyszone, jak Canadian Psychological Association i Hogrefe Publishing Group. Zawiera wszystkie artykuły z czasopism, recenzje książek i listy do redakcji począwszy od 1894 roku do dnia dzisiejszego. Prawie wszystkie czasopisma zawierają archiwa od pierwszego opublikowanego numeru. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych: Thesaurus of Psychological Index Terms ®.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/psycarticles

Dostęp testowy do 5 czerwca 2014 r.


PsycINFO

Baza PsycINFO wydawana przez American Psychological Association (APA) jest najobszerniejszym źródłem literatury naukowej z zakresu psychologii i zdrowia psychicznego. Zawiera ponad 3.5 milionów rekordów i streszczeń artykułów z czasopism naukowych, książek, rozdziałów książek i dysertacji z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych począwszy od lat 1600. 99% zawartości posiada recenzje naukowe. Baza zawiera również informacje na temat psychologicznych aspektów związanych z takimi dziedzinami jak medycyna, psychiatria, pielęgniarstwo, socjologia, edukacja, farmakologia, technologia, ligwistyka, antropologia, biznes, prawo i inne. Zawartość czasopism datująca się od 1800 r. do dnia dzisiejszego obejmuje materiał wyselekcjonowany z ponad 2.500 czasopism zagranicznych w kilkudzięciu językach. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych: Thesaurus of Psychological Index Terms ®.

Biblioteki w Polsce mające dostęp do pakietu baz EBSCO w ramach licencji krajowej mają dostęp to pełnego około 722 czasopism indeksowanych w bazie PsycINFO, a więc baza ta na platformie EBSCOhost jest bazą częściowo pełnotekstową.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/psycinfo

Dostęp testowy do 5 czerwca 2014 r.


Small Business Reference Center

Small Business Reference Center umożliwia dostęp do aktualnych publikacji dotyczących zakładania firmy, zarządzania operacyjnego, sprzedaży, wzrostu lub ratowania przedsiębiorstwa. Baza danych zawiera prawie 400 czasopism pełnotekstowych i ponad 500 pełnotekstowych książek referencyjnych. Użytkownicy znajdą w bazie informacje jak napisać business plan, jak zarządzać firmą, pracownikami itp.

Więcej informacji oraz pełna lista tytułów zawartych w bazie znajduje się na stronie:
ebscohost.com/academic/small-business-reference-center

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.
          UWAGA!:
Informujemy, że w związku z przeprowadzką
Biblioteka Uniwersytecka będzie zamknięta
w okresie wakacyjnym od 1.07 do 30.09.2015
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Czytelnia ogólna:Nieczynne
Wolny dostęp:Nieczynne
Wypożyczalnia:Nieczynne

Zbiory specjalne:Nieczynne
CDE:Nieczynne
OIN:Nieczynne

▶ zobacz więcej w kalendarzu


▶ godziny otwarcia we wszystkie dni tygodnia
          Zapytaj bibliotekarza
          Konferencja:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Biblioteki bez użytkowników...?
Diagnoza problemu.

Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
14-16 września 2015 r.

▶ więcej informacji...
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A (II piętro)
oraz
Wystawa Prezydent Ryszard Kaczorowski
w Londynie


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Poczta UwB Facebook Filmy F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka