Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
  • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
  • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
  • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
  • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
  • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., pt.: 8:00 - 18:00; wt., śr., czw.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Bazy Testowane - Ebsco

Biological Abstracts

Baza Biological Abstracts jest kompletnym zbiorem referencji bibliograficznych literatury z zakresu nauk przyrodniczych i badań biomedycznych z publikacji pochodzących z ponad 4.300 czasopism z całego świata. Zawiera 13.2 milionów archiwalnych rekordów z datami sięgającymi roku 1969, z ponad 370.000 cytowań dodawanych każdego roku.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
ebscohost.com/academic/biological-abstracts

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Chemical Hazard Information Library

Chemical Hazard Information Library to wiodąca baza na temat zagrożeń chemicznych i toksykologii. Umożliwia dostęp do 130 kolekcji zawierających informacje na temat wpływu różnych substancji chemicznych w na ludzi i środowisko, w tym takich aspektów jak toksyczność, działanie rakotwórcze, mutagenne, teratogenne i wiele innych, a także do najnowszych dokumentów opublikowanych przez Unię Europejską, Environmental Protection Agency, National Library of Medicine, World Heath Organization, National Toxicology Program, International Agency for Research on Cancer i innych organizacji międzynarodowych zajmujących się tą tematyką.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
ebscohost.com/academic/chemical-hazard-information-library

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Communication Source

Communication Source to obszerna baza pełnotekstowa zawierająca kolekcję czasopism z zakresu komunikacji społecznej i mass mediów oraz innych, powiązanych z nimi dziedzin takich jak językoznawstwo, retoryka, patologia mowy, medioznawstwo, teoria komunikacji, komunikacja w organizacji itp. Baza obejmuje indeksy i streszczenia artykułów z ponad 1.000 czasopism naukowych oraz pełne teksty ponad 600 czasopism jak i wiele innych źródeł. Wiele wiodących czasopism zawiera indeksy, streszczenia i pełny tekst w formacie PDF, jak również przeszukiwalne cytowania naukowe od pierwszego wydanego zeszytu do dnia dzisiejszego (archiwa niektórych czasopism sięgają 1915 roku). Baza zawiera specjalistyczny tezaurus z zakresu komunikacji społecznej (Communication Thesaurus) zawierający 4,528 terminów preferowanych i 8,528 synonimów.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/communication-source

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Education Source

Education Source stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty ponad 1.700 czasopism oraz ponad 550 monografii i książek a także materiały konferencyjne, raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne i wiele innych. Baza jest istotnym źródłem informacji w programach badań naukowych, w procesie kształcenia studentów i tworzeniu programów nauczania. Baza to kompendium wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego, a także edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod testowania używanych w procesie dydaktycznym. Tematyka bazy obejmuje również: edukację dorosłych, pedagogikę porównawczą, edukację podyplomową, nauczanie zdalne, technologię edukacyjną, nauczanie początkowe, szkolnictwo wyższe, materiały instruktażowe, edukację religijną, edukację wielokulturową, relacje między nauczycielem a rodzicami, szkolną administrację, politykę edukacyjną, problemy społeczne, edukację specjalną, metody nauczania, edukację nauczycieli, szkolnictwo zawodowe i wiele innych.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/education-source

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Entrepreneurial Studies Source

Entrepreneurial Studies Source zapewnia dostęp do najnowszych informacji z dziedzin związanych z przedsiębiorczością i małym biznesem. Zawiera pełny tekst 125 kluczowych czasopism, 135 wydawnictw encyklopedycznych, liczne studia przypadków, tysiące profili przedsiębiorstw, ponad 600 zapisów video, wraz z transkrypcją i powiązanymi tematycznie artykułami, seminariów z Harvard Business School oraz Vator TV – wiodącego serwisu społecznościowego dla przedsiębiorców. W bazie znajdują się wiarygodne i aktualne informacje, które mogą zostać wykorzystane przez studentów do prowadzenia badań czy pisania wymaganych w toku studiów prac. Tematyka bazy obejmuje: planowanie biznesu, komunikację, innowacje, zarządzanie, marketing, zachowania organizacyjne, rozwój produktu, pozyskiwanie kapitału, podejmowanie ryzyka i wiele innych.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:


Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Environment Complete

Tematyka bazy Environment Complete obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Baza zawiera ponad 2,5 miliona rekordów bibliograficznych z ponad 2.350 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami od 1888 r. Baza obejmuje również pełny tekst ponad 930 czasopism naukowych, w tym wiele najbardziej poszukiwanych z zakresu ochrony środowiska jak np.: Environment (z archiwami od 1975 r.), Ecologist, Conservation Biology i inne. Dodatkowo baza zawiera ponad 190 monografii pełnotekstowych jak np.: Encyclopedia of World Environmental History (3 woluminy), Advances in Water Treatment & Environmental Management i inne.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/corporate-research/environment-complete

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Historical Abstracts with Full Text

Baza Historical Abstracts with Full Text indeksuje artykuły historyczne z ponad 3.100 czasopism naukowych w ponad 40 językach z archiwami od 1955 roku. Zawiera opisy bibliograficzne książek, dysertacje i rozprawy oraz informacje z dziedzin pokrewnych jak archeologia, antropologia i socjologia. Baza obejmuje ponadto kolekcję ponad 380 pełnotekstowych czasopism i ponad 140 książek. Baza jest autorytatywnym źródłem informacji z zakresu historii świata (z wyłączeniem USA i Kanady) począwszy od XV wieku do czasów współczesnych. Tematyka bazy obejmuje historię świata, historię wojskową, historię edukacji, rolę kobiet w historii i wiele innych tematów istotnych z punktu widzenia studiów i badań w zakresie historii. Biblioteki w Polsce mające dostęp do pakietu baz EBSCO w ramach licencji krajowej mają ponadto dostęp to pełnego tekstu 371 czasopism indeksowanych w bazie Historical Abstracts.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/historical-abstracts-with-full-text

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


Political Science Complete

Baza Political Science Complete stanowi obszerne źródło informacji na temat światowej polityki i globalizacji. Zawiera pełny tekst ponad 550 czasopism oraz indeksy i abstrakty ponad 2.900 tytułów, w tym wysoko notowane czasopisma naukowe, z których wiele jest dostępne tylko w tej bazie. Baza zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 340 wydawnictw encyklopedycznych i monografii oraz ponad 38.000 pełnotekstowych materiałów konferencyjnych wydanych m.in. przez: Political Science Association, International Studies Association, Institute for European Studies. Baza zawiera specjalistyczny tezaurus obejmujący ponad 17.500 haseł ułatwiających wyszukiwanie informacji. Tematyka bazy obejmuje prawo i ustawodawstwo, politykę porównawczą, teorie polityczne, stosunki międzynarodowe, pomoc humanitarną oraz organizacje pozarządowe.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/political-science-complete

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.


PsycARTICLES

PsycARTICLES jest uznanym źródłem pełnotekstowym artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Baza zawiera ponad 178.000 artykułów z ponad 100 czasopism publikowanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i należące do niego wydawnictwo Educational Publishing Foundation oraz organizacje stowarzyszone, jak Canadian Psychological Association i Hogrefe Publishing Group. Zawiera wszystkie artykuły z czasopism, recenzje książek i listy do redakcji począwszy od 1894 roku do dnia dzisiejszego. Prawie wszystkie czasopisma zawierają archiwa od pierwszego opublikowanego numeru. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych: Thesaurus of Psychological Index Terms ®.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/psycarticles

Dostęp testowy do 5 czerwca 2014 r.


PsycINFO

Baza PsycINFO wydawana przez American Psychological Association (APA) jest najobszerniejszym źródłem literatury naukowej z zakresu psychologii i zdrowia psychicznego. Zawiera ponad 3.5 milionów rekordów i streszczeń artykułów z czasopism naukowych, książek, rozdziałów książek i dysertacji z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych począwszy od lat 1600. 99% zawartości posiada recenzje naukowe. Baza zawiera również informacje na temat psychologicznych aspektów związanych z takimi dziedzinami jak medycyna, psychiatria, pielęgniarstwo, socjologia, edukacja, farmakologia, technologia, ligwistyka, antropologia, biznes, prawo i inne. Zawartość czasopism datująca się od 1800 r. do dnia dzisiejszego obejmuje materiał wyselekcjonowany z ponad 2.500 czasopism zagranicznych w kilkudzięciu językach. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych: Thesaurus of Psychological Index Terms ®.

Biblioteki w Polsce mające dostęp do pakietu baz EBSCO w ramach licencji krajowej mają dostęp to pełnego około 722 czasopism indeksowanych w bazie PsycINFO, a więc baza ta na platformie EBSCOhost jest bazą częściowo pełnotekstową.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
ebscohost.com/academic/psycinfo

Dostęp testowy do 5 czerwca 2014 r.


Small Business Reference Center

Small Business Reference Center umożliwia dostęp do aktualnych publikacji dotyczących zakładania firmy, zarządzania operacyjnego, sprzedaży, wzrostu lub ratowania przedsiębiorstwa. Baza danych zawiera prawie 400 czasopism pełnotekstowych i ponad 500 pełnotekstowych książek referencyjnych. Użytkownicy znajdą w bazie informacje jak napisać business plan, jak zarządzać firmą, pracownikami itp.

Więcej informacji oraz pełna lista tytułów zawartych w bazie znajduje się na stronie:
ebscohost.com/academic/small-business-reference-center

Dostęp testowy do 5 lipca 2014 r.
          Dziś
Czwartek 19 kwietnia
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka