Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach


ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 19.00; sob.: 9.00 – 16.00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 48 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa i filologii. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 16.00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 16.00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 16.00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA oraz POKÓJ STUDENCKI


Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 19.00; sob.: 9.00 – 16.00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.
Ponadto do dyspozycji użytkowników został przygotowany na tym piętrze pokój studencki. Wyposażony jest w stół do pracy grupowej oraz komputer z dostępem do katalogów Biblioteki i Internetu.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 18.00; sob.: 9.00 – 16.00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 8.00 – 18.00; sob.: 9.00 – 16.00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., śr.: 8.00 – 18.00; wt., czw., pt.:
8.00 – 16.00; sob.: 9.00 – 16.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

System biblioteczno-informacyjny
Uniwersytetu w Białymstoku

 • Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
  ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok, tel. 85 745 76 87, fax.

  ul. Akademicka 2

  Czytelnia Humanistyczna
  tel. 85 745 75 49
  poniedziałek - piątek 9.00 - 19.00
  sobota 09.00 - 16.00

  Centrum Dokumentacji Europejskiej
  tel. 85 745 76 78
  poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

  Oddział Informacji Naukowej. Repozytorium UwB
  tel. 85 745 75 69
  poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

  Zbiory Specjalne
  tel. 85 745 76 89
  poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

  Kampus

  Wypożyczalnia
  tel. 85 745 76 82
  poniedziałek - piątek 9.00 - 18.00
  sobota 09.00 - 16.00

  Czytelnia Ogólna
  tel. 85 738 80 49
  poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00
  sobota 09.00 - 16.00

  Oddział Informacji Naukowej
  tel. 85 745 76 77
  poniedziałek, środa 8.00 - 18.00
  wtorek, czwartek, piątek 8.00 - 16.00
  sobota 09.00 - 16.00

 • Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania
  ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, tel. 85 745 77 14

  Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00
  sobota 9.00 - 15.00
  niedziela 9.00 - 13.00

 • Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok, tel. 85 745 73 38

  Godziny pracy:

  Czytelnia czynna:
  poniedziałek 9.00 - 16.00
  wtorek - piątek 9.00 - 17.00
  sobota 9.00 - 15.00
  niedziela 9.00 - 14.00
  (w weekendy tylko w terminach zjazdów)
  Wypożyczalnia czynna:
  poniedziałek - piątek 9.00 - 12.00
  sobota 9.00 - 15.00
  niedziela 9.00 - 14.00
  (w weekendy tylko w terminach zjazdów)

  Katalogi komputerowe w wypożyczalni czynne są:
  poniedziałek - piątek od 8.30

 • Biblioteka Wydziału Prawa
  ul. Mickiewicza 1, 15-203 Białystok, tel. 85 745 71 66

  Godziny pracy Czytelni:
  poniedziałek - piątek 9.00 -18.00
  sobota - 9.00 - 15.00
  niedziela 9.00 - 13.00

  Godziny pracy Wypożyczalni:
  poniedziałek - piątek 9.00 -18.00
  sobota - 9.00 - 15.00
  niedziela 9.00 - 13.00

 • Biblioteka Wydziału Historyczno-Socjologicznego
  ul. Plac Uniwersytecki 1, 15-097 Białystok, tel. 85 745 71 09

  Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek 9.00 - 18.00

 • Biblioteka Instytutu Biologii
  ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok, tel. 85 738 83 88

  Godziny pracy:
  poniedziałek - czwartek 8.00 - 17.00
  piątek 8.00 - 15.00

 • Biblioteka Instytutu Chemii
  ul. K. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok, tel. 85 738 80 49

  Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00
  sobota 10.00 - 17.00

 • Biblioteka Wydziału Fizyki
  ul. K. Ciołkowskiego 1L, 15-245 Białystok, tel. 85 738 81 84

  Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek 8.30 - 18.00

 • Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
  ul. K. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok, tel. 85 738 83 40, 85 738 82 99

  Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek 8.00 - 19.00

 • Czytelnia Neofilologiczna
  ul. Liniarskiego 3, 15-420 Białystok, tel. 85 745 75 21

  Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00
  sobota 10.00 - 15.00 (w terminach zjazdów)

 • Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
  Lt-08221 Vilnius, Kalvariju g. 143 tel. 003705 (276 67 39)
          Dziś
Niedziela 23 kwietnia
Biblioteka jest nieczynna
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Czytelnia Ogólna:Nieczynne
Czytelnia Humanistyczna:Nieczynne
Wypożyczalnia:Nieczynne
Zbiory specjalne:Nieczynne
CDE:Nieczynne
OIN:Nieczynne
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka