Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach


ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 19.00; sob.: 9.00 – 16.00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 48 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa i filologii. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 16.00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 16.00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 16.00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA oraz POKÓJ STUDENCKI


Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 19.00; sob.: 9.00 – 16.00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.
Ponadto do dyspozycji użytkowników został przygotowany na tym piętrze pokój studencki. Wyposażony jest w stół do pracy grupowej oraz komputer z dostępem do katalogów Biblioteki i Internetu.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 18.00; sob.: 9.00 – 16.00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 8.00 – 18.00; sob.: 9.00 – 16.00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., śr.: 8.00 – 18.00; wt., czw., pt.:
8.00 – 16.00; sob.: 9.00 – 16.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Czytelnia z księgozbiorem prawniczym


15-267 Białystok, ul. Akademicka 2 (I piętro)
email: owd[at]uwb.edu.pl

W Czytelni znajduje się księgozbiór podręczny o tematyce prawniczej oraz administracyjnej obejmujący podstawowe słowniki, encyklopedie i leksykony, kodeksy i najważniejsze podręczniki. W katalogu są one oznaczone przy sygnaturze dopiskiem „podręczny”. Użytkownik ma do nich bezpośredni dostęp, w związku z czym wypełnianie rewersu nie jest wymagane. Wykorzystane książki należy odkładać na wyznaczone do tego celu stoliki.

Książki ustawione są działowo według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD):
 • 06 Organizacje rządowe i międzynarodowe. Instytucje i stowarzyszenia prywatne. Fundacje. Tajne organizacje i ruchy. Masoneria. Nagrody, wyróżnienia. Nagrody Nobla
 • 061.1(4-67) Unia Europejska
 • 061.1(4-67)(03) Unia Europejska - słowniki i encyklopedie

 • 34 NAUKI PRAWNE. PRAWO
 • 34:016 Nauki prawne - bibliografie
 • 34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
 • 34(03) Nauki prawne - słowniki i encyklopedie, skorowidze przepisów prawnych
 • 34(091) Historia nauk prawnych. Historia prawa
 • 340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa. Filozofia prawa. Doktryny prawne. Prawoznawstwo. Historyczne formy i systemy prawne. Prawo rzymskie

 • 341 Prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów. Suwerenność państwa. Prawa cudzoziemców. Traktaty i umowy międzynarodowe
 • 341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej

 • 342 PRAWO PAŃSTWOWE. PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE. PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • 342.4 Konstytucje
 • 342.5 Władza państwowa. Głowa państwa. Prezydent. Rada Państwa. Władza ustawodawcza. Parlament. Sejm. Senat. Prawo parlamentarne. Władza sądownicza. Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Stanu
 • 342.7/.8 Prawa człowieka. Prawa obywateli. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Prawa dziecka. Prawo wyborcze. Systemy wyborcze
 • 342.9 Prawo administracyjne

 • 343 PRAWO KARNE. PRZESTĘPSTWA KARNE. PENOLOGIA. KRYMINOLOGIA. Prawo karne materialne
 • 343(094.4) Kodeks karny, kodeks postępowania karnego
 • 343.1 Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe
 • 343.23/.29 Czyny karalne. Wykroczenia ogólnie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kodeks wykroczeń. Różne rodzaje kar i środków zapobiegawczych. Zawieszenie wykonywania kary. Odroczenia. Ułaskawienie. Amnestia. Abolicja
 • 343.3/.8 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Różne rodzaje przestępstw. Związki przestępcze. Wykonanie kary. Prawo karne wykonawcze. Zakłady karne i poprawcze. Prawo penitencjarne. Zapobieganie przestępczości
 • 343.9 Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna. Psychologia kryminalna. Socjologia kryminalna. Kryminalistyka. Wiktymologia
 • 343::336 Prawo karne skarbowe. Prawo karne finansowe

 • 346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo. Zobowiązania i umowy gospodarcze. Ochrona konsumentów. Handel zagraniczny i przepisy dewizowe. Prawo celne
 • 347 PRAWO CYWILNE
 • 347(094.4) Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
 • 347.2/.4 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyste. Hipoteka. Kataster. Posiadanie i użytkowanie. Prawo do mieszkania. Własność gruntów. Nieruchomości. Dzierżawa. Prawo o zobowiązaniach. Umowy
 • 347.72/.77 Prawo handlowe. Prawo spółek. Prawo finansowe. Prawo budżetowe. Prawo bankowe. Upadłość. Ubezpieczenia. Prawo wynalazcze
 • 347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe. Prawo internetowe
 • 347.79/.85 Prawo morskie. Prawo żeglugi handlowej. Prawo nawigacyjne. Prawo lotnicze. Prawo radiowe. Prawo przestrzeni kosmicznej
 • 347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa

 • 349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
 • 349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
 • 349.3 Prawo socjalne. Prawo opieki i pomocy społecznej. Prawo ubezpieczeń społecznych. Przepisy emerytalne
 • 349.42/.44 Prawo agrarne. Prawo rolne. Prawo gruntowe. Prawo kształtowania przestrzeni
 • 349.6 Prawo ochrony środowiska

 • 351 Działalność organów administracji i instytucji użyteczności publicznej. Sądownictwo administracyjne
 • 351:016 Administracja publiczna - bibliografie
 • 351:929 Administracja publiczna - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
 • 351(03) Administracja publiczna - słowniki i encyklopedie
 • 351(091) Historia administracji publicznej
 • 351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania administracyjnego
 • 351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów administracji w zakresie finansów publicznych
 • 351.74/.75 Policja. Prawo policyjne. Porządek i bezpieczeństwo publiczne. Cenzura. Kontrola wydawnictw. Prawo prasowe
 • 351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szkolnictwem). Muzea. Biblioteki. Zabytki. Sztuka. Literatura. Wyznania. Religie. Imprezy publiczne. Nagrody i odznaczenia
 • 351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zażalenia. Rzecznik Praw Obywatelskich. Naczelny Sąd Administracyjny
 • 352/354 Organy administracji różnych stopni


Każdy dział opisany jest na rozpoczynającej go półce z uwzględnieniem symbolu i słownym rozwinięciem. W kolekcjach w obrębie poszczególnych działów książki ustawione są w kolejności alfabetycznej.
Podstawą szeregowania alfabetycznego jest:
 • dla prac autorskich (napisanych przez jednego, dwóch lub trzech autorów) – nazwisko pierwszego autora,
 • dla prac zbiorowych (napisanych przez więcej niż trzech autorów) – pierwsze słowo tytułu,
 • dla prac zbiorowych o tym samym tytule – podtytuł i/lub nazwisko pierwszego współautora.
Różne wydania tej samej książki ustawione są rosnąco według roku wydania.


[REGULAMIN]

[ZASADY WYPOŻYCZEŃ KRÓTKOTERMINOWYCH]

Kierownik Czytelni Humanistycznej:
mgr Aldona Białanowicz
tel. 85 745 76 90
email: a.bialanowicz[at]uwb.edu.pl
          Dziś
Wtorek 22 sierpnia
Biblioteka jest czynna:

Akademicka 2: 09:00 - 15:00
Kampus: 08:00 - 15:00
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:09:00 - 15:00 (A)
Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:dyżur w Czytelni Humanistycznej -  (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka