Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach


ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 19.00; sob.: 9.00 – 16.00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 48 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa i filologii. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 16.00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 16.00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 16.00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA oraz POKÓJ STUDENCKI


Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 19.00; sob.: 9.00 – 16.00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.
Ponadto do dyspozycji użytkowników został przygotowany na tym piętrze pokój studencki. Wyposażony jest w stół do pracy grupowej oraz komputer z dostępem do katalogów Biblioteki i Internetu.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 18.00; sob.: 9.00 – 16.00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 8.00 – 18.00; sob.: 9.00 – 16.00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., śr.: 8.00 – 18.00; wt., czw., pt.:
8.00 – 16.00; sob.: 9.00 – 16.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Podlasie w badaniach naukowych

     Podlasie w badaniach naukowych to cykl wykładów pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku zainicjowany przez prof. dra hab. Jerzego Nikitorowicza, rektora Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2005-2012. Skierowany jest do studentów, nauczycieli akademickich, uczniów szkół średnich, a także wszystkich mieszkańców Białegostoku.
     Cykl ma na celu popularyzację wśród społeczeństwa badań dotyczących naszego regionu prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto umożliwia uczniom szkół średnich – przyszłym studentom – poznanie białostockich ludzi nauki i ich zainteresowań badawczych.
     Prezentowane w ramach cyklu wystąpienia mają również za zadanie przybliżenie mieszkańcom regionu wiedzy o Podlasiu. Cykl Podlasie w badaniach naukowych, ze względu na swój unikalny charakter, cieszy się dużą popularnością wśród odbiorców. Świadczy o tym frekwencja na wykładach, a także otrzymywane przez Bibliotekę głosy uznania ze strony uczestników.

Ramowy plan spotkań z cyklu Podlasie w badaniach naukowych w roku akademickim 2016/2017:


 1. LUTY 2017
  Dr Piotr Guzowski:
  „Jak Anglicy stali się Anglikami?”
  8 lutego 2017 r. godz. 12:00
  Aula 2058 Instytutu Biologii UwB, ul. Ciołkowskiego 1 J (kampus).

Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszy terminie.
Program może ulec zmianom


Sprawozdania
 1. Prof. dr hab. Józef Maroszek,
  Na tropie rękopisów Biblioteki Bazylianów supraskich 1602-1839
  (15.01.2008).
 2. Prof. dr hab. Andrzej S. Górniak,
  O historii jezior województwa podlaskiego
  (21.02.2008).
 3. Prof. dr hab. Andrzej Sadowski,
  Kapitał społeczny mieszkańców dużego miasta na przykładzie miasta Białegostoku
  (18.03.2008).
 4. Prof. zw. dr hab. Antoni Mironowicz,
  Kościół Wschodni na Podlasiu
  (17.04.2008).
 5. Mgr Marek Kietliński,
  Czy archiwa są potrzebne? O działalności i zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku
  (15.05.2008).
 6. Prof. zw. dr hab. Leonarda Dacewicz,
  Antroponimia żydów Podlasia w XVI-XVIII wieku
  (18.11.2008).
 7. Prof. dr hab. Krzysztof Buchowski,
  Polacy i Litwini - wzajemne postrzeganie przez wieki
  (09.12.2008).
 8. Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski,
  Zróżnicowanie językowe Podlasia
  (20.01.2009).
 9. Dr Andrzej Dakowicz,
  Poczucie bezpieczeństwa kobiet i mężczyzn o różnym typie płci psychologicznej
  (10.03.2009)
 10. Prof. dr hab. Leszek Kupiec ,
  Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego
  (21.04.2009)
 11. Prof. dr hab. Andrzej S. Górniak,
  O klimacie Białegostoku
  (22.05.2009)
 12. Prof. dr. hab. Adam Dobroński,
  Białystok w.01.połowie XIX wieku - z najnowszych badań w archiwach grodzieńskich
  (24.11.2009)
 13. Dr Maciej Karczewski,
  Sacrum et Natura. Rola środowiska przyrodniczego w wierzeniach zachodnich Bałtów
  (21.01.2010)
 14. Tomasz Wiśniewski (Prezes Stowarzyszenia Szukamy Polski),
  Znaki. Opowieść o zapomnianym dziedzictwie
  (25.02.2010)
 15. Dr hab. Mirosław Sobecki,
  Tożsamość Polaków na Grodzieńszczyźnie w perspektywie kulturowej i historycznej
  (16.03.2010)
 16. Dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB,
  Procesy innowacyjne w regionie podlaskim
  (22.04.2010)
 17. Dr Danuta Zawadzka,
  Podlasie – związek literatury z miejscem
  (18.05.2010)
 18. Prof. dr hab. Czesław Dziekanowski,
  Uwalnianie kreatywności poprzez marzenia senne
  (01.12.2010)
 19. Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska,
  Obraz przestępczości i patologii społecznych w województwie podlaskim na przestrzeni ostatnich lat
  (13.01.2011)
 20. Prof. dr hab. Adam Dobroński,
  Pułki białostockie - legenda i prawda
  (18.02.2011)
 21. dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska,
  Nie tylko poeta – Wiesław Kazanecki jako dziennikarz i animator życia kulturalnego Białegostoku
  (23.03.2011)
 22. Prof. dr hab. Dariusz Kulesza,
  Poza granicami literatury. Historia świata według Edwarda Redlińskiego
  (19.04.2011)
 23. Prof. dr hab. Edmund Dmitrów,
  Jedwabne jako miejsce pamięci
  (13.05.2011)
 24. Prof. dr hab. Dariusz Kiełczewski,
  Różnorodność kulturowa jako czynnik rozwoju Podlasia
  (07.11.2011)
 25. Mgr Marek Kietliński,
  Trzydziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego na Białostocczyźnie
  (12.12.2011)
 26. Dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB,
  Białystok w sowieckiej fotografii propagandowej
  (16.01.2012)
 27. Prof. dr hab. Krzysztof Winkler,
  Jak efektywnie magazynować energię elektryczną? Rzecz o przewodzących materiałach polimerowych
  (15.02.2012)
 28. Dr hab. Kamila Budrowska, prof. UwB,
  Zatrzymane przez cenzurę. Inedita z drugiej połowy XX wieku
  (15.03.2012)
 29. Dr hab. Irena Szczepankowska, prof. UwB,
  Języki w komunikacji urzędowo-prawnej na Podlasiu w XVI wieku
  (26.04.2012)
 30. Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska,
  (Nie)pamięć miasta, czyli o czym pamięta się i zapomina w historii Białegostoku i Lublina
  (28.05.2012)
 31. Dr Artur Konopacki,
  Tatarzy w Wielkim Księstwie Litewskim
  (18.06.2012)
 32. Dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, Kobiety w polityce
  (08.11.2012)
 33. Dr hab. Joanna Karpińska, prof. UwB, Czy chemii należy się bać?
  (17.12.2012)
 34. Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Ku jakiej tożsamości Człowieka i Uniwersytetu w procesie edukacji?
  (17.01.2013)
 35. Dr Wojciech Filipkowski, Technologie „Wielkiego Brata” - aspekty prawne i kryminalistyczne
  (13.02.2013 w.04.Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku)
 36. Dr Cecylia Sadowska-Snarska, Perspektywy podlaskiego rynku pracy
  (26.03.2013)
 37. Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB, "Pod wielkim dachem nieba", czyli o migracjach we współczesnym świecie
  (26.04.2013)
 38. Dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB, „Matura i co dalej?” Prezentacja najnowszych wyników badań dotyczących aspiracji białostockich maturzystów.
  (17.06.2013)
 39. Dr Marek Nikołajuk: „Rozerwania gwiazd przez czarne dziury.”
  (3.03.2014)
 40. Prof. dr hab. Ryszard Łaźny: : „Po co i jaka jest CHEMIA na Podlasiu?”
  (8.04.2014)
 41. Dr Jarosław Matwiejuk: System wyborczy w Polsce.
  (26.02.2015)
 42. Mgr Małgorzata Skowrońska, mgr Maciej Białous: O spotkaniach białostoczan z kulturą
  (21.05.2015)
 43. Dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB: Radiacyjne utrwalanie żywności
  (26.11.2015)
 44. Dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk, prof. UwB: Wybrane aspekty transplantacji narządów
  (10.03.2016)
 45. Dr hab. Robert Władysław Ciborowski, prof. UwB Procesy innowacyjne w gospodarce światowej
  (20.04.2016)
 46. Dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Wypadki drogowe w Polsce - wybrane aspekty kryminologiczne.
  (6.12.2016)
 47. Mgr Wiesław Wróbel, „Kilińskiego. Historia jednej ulicy". Promocja przewodnika historycznego po ul. Kilińskiego w Białymstoku.
  (19.01.2017)
          Dziś
Wtorek 22 sierpnia
Biblioteka jest czynna:

Akademicka 2: 09:00 - 15:00
Kampus: 08:00 - 15:00
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:09:00 - 15:00 (A)
Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:dyżur w Czytelni Humanistycznej -  (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka